Srdeční selhání, nikoli mrtvice, je nejčastější komplikací fibrilace síní, zjistila studie

- Pixabay

Barbora Nová

 • Celoživotní riziko AFib (fibrilace síní) se zvýšilo na 1 ze 3 lidí ohrožených tímto stavem v určitém okamžiku během jejich života.
 • Americké CDC odhaduje, že do roku 2030 bude mít fibrilaci síní 12,1 milionu dospělých v USA.
 • Nová studie zveřejněná 17. dubna 2024 zjistila, že nejčastější komplikací související s AFib je srdeční selhání.

Riziko fibrilace síní, nejběžnějšího typu srdeční arytmie, se zvýšilo, přičemž se u každého třetího člověka očekává, že se u něj toto onemocnění během života rozvine. Nyní nová studie zjistila, že nejčastější komplikací tohoto onemocnění je spíše srdeční selhání než mrtvice.

S tímto rostoucím počtem je podle autorů studie zapotřebí více strategií k prevenci srdečního selhání nebo mrtvice u lidí s fibrilací síní.

Srdeční selhání u lidí s AFib je dvakrát častější než mrtvice

Studie byla zveřejněna v The BMJ (British Medical Journal - recenzovaný časopis), přičemž zkoumala 3,5 milionu lidí v Dánsku v letech 2000 až 2022, kteří neměli v anamnéze fibrilaci síní ve věku od 45 let (1).

Vědci našli v rámci této studie 362 721 lidí s novou diagnózou fibrilace síní, téměř rovnoměrně rozdělených mezi muže (54 %) a ženy (46 %), a sledovali je až do infarktu, srdečního selhání nebo mrtvice.

Od roku 2000 do roku 2010 bylo celoživotní riziko fibrilace síní 24 %; od roku 2011 do roku 2022 se toto riziko zvýšilo na 31 %, přičemž větší nárůst zaznamenali muži a lidé, kteří měli v anamnéze mrtvici, srdeční infarkt, srdeční selhání, cukrovku nebo chronické onemocnění ledvin.

A mezi lidmi, u kterých byla zjištěna fibrilace síní, bylo celoživotní riziko srdečního selhání 41 % – dvojnásobek celoživotního rizika mrtvice (21 %) a čtyřnásobek rizika srdečního infarktu.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhaduje, že do roku 2030 bude mít fibrilaci síní 12,1 milionu dospělých v USA (2).

Dr. Nicklas Vinter, MD, PhD, z Dánského centra pro výzkum zdravotních služeb, Katedry klinické medicíny, Univerzity v Aalborgu v Dánsku, je jedním z autorů studie, uvedl, že výsledky studie zdůrazňují potřebu testování nových léčebných postupů a léků, které mohou pomoci minimalizovat riziko srdečního selhání a mrtvice u lidí s fibrilací síní.

"V naší studii bylo hlavní komplikací po fibrilaci síní srdeční selhání, ale mezinárodní doporučení pro léčbu fibrilace síní se zaměřují především na prevenci cévní mozkové příhody. Vysoké celoživotní riziko srdečního selhání vybízí k tomu, aby se prevenci srdečního selhání po fibrilaci síní věnovala větší pozornost."

Co způsobuje AFib?

V srdci jsou čtyři komory – dvě síně a dvě komory – a k fibrilaci síní dochází, když tyto komory nefungují správně kvůli abnormální elektrické aktivitě, která způsobuje, že se síně a komory stahují různými rychlostmi.

Pokročilý věk, vysoký krevní tlak, hypertyreóza, cukrovka, nadměrné pití alkoholu a anamnéza srdečního onemocnění jsou faktory, které mohou přispět k rozvoji fibrilace síní, uvedl dr. Paul Drury, certifikovaný kardiolog a zástupce ředitele elektrofyziologického oddělení v MemorialCare Saddleback Medical Center v Laguna Hills v Kalifornii, který se na studii nepodílel.

„Přesná příčina fibrilace síní není známa; víme však, že existuje více rizikových faktorů pro rozvoj fibrilace síní. Mezi neovlivnitelná rizika patří věk a pohlaví. Jednoduše, být muž a stárnout vás vystavuje riziku AFib,“ uvedl dr. Drury. „Rizikové faktory, které jsou ovlivnitelné, zahrnují obezitu, hypertenzi, cukrovku, spánkovou apnoe, příjem alkoholu a městnavé srdeční selhání. Léčením těchto stavů můžeme často snížit celoživotní riziko rozvoje fibrilace síní.“

Dr. Drury také zdůraznil, že u některých stavů, jako je hypertyreóza nebo onemocnění mitrální chlopně, "může léčba základního onemocnění vyřešit AFib."

Proč jsou případy AFib na vzestupu?

Lidé obecně žijí déle a víme, že věk je rizikovým faktorem. Také obezita, hypertenze a cukrovka jsou častější, což také zvyšuje riziko.

Navíc některé stavy, jako je obezita a diabetes, které jsou spojeny s AFib, jsou stále běžnější.

Dalším důvodem je zvýšená detekce. Zvýšené používání "chytrých" hodinek a dalších zařízení pro domácí monitorování zdraví odhalilo řadu asymptomatických nebo minimálně symptomatických případů AFib, které by jinak nebyly zjištěny.

Dr. Nikhil Warrier, certifikovaný srdeční elektrofyziolog a lékařský ředitel elektrofyziologického oddělení MemorialCare Heart & Vascular Institute at Orange Coast Medical Center ve Fountain Valley v Kalifornii, který se na studii nepodílel, uvedl, že Spojené státy mají celosvětově nejvyšší prevalenci fibrilace síní.

Nejvyšší riziko onemocnění je podle něj u osob s evropskými předky, ale u Afroameričanů je vyšší pravděpodobnost, že se u nich objeví závažné komplikace.

"Prevalence AFib se zvyšuje v důsledku stárnutí naší populace, protože věk zůstává nezávislým rizikovým faktorem pro vznik AFib." Nové studie také poukazují na skutečnost, že sociální determinanty zdraví jsou hnací silou kardiovaskulárních onemocnění," uvedl dr. Warrier. "Konkrétně nepříznivé sociální determinanty zdraví jsou důsledně spojeny s výskytem AFib, léčbou AFib a jejími výsledky. Strava také hraje zásadní roli při zmírňování obezity, která je rizikovým faktorem AFib, protože přístup ke zdrojům zdravých potravin může přímo podporovat aktivní životní styl a zdravější stravu."

Jak se AFib léčí?

Dr. Drury i Warrier shodně uvedli, že léčba fibrilace síní je celoživotní proces a často vyžaduje kombinaci přístupů.

To zahrnuje především řízení rizika mrtvice. K tomu slouží léky na ředění krve nebo malé zařízení implantované do srdce, které zabraňuje vzniku krevních sraženin. Léčba je také nutná ke zpomalení nebo regulaci srdeční frekvence u AFib. To lze provést buď pomocí léků, invazivním zákrokem zvaným ablace, nebo kombinací obojího. V některých případech lze použít i kardiostimulátor.

Kromě toho je důležité upravit životní styl, pokud jde o stravu, spánek, cvičení a konzumaci alkoholu nebo kouření, což pomůže zvládnout případný rozvoj fibrilace síní nebo její komplikace.

Na základě pozorovacích studií bylo prokázáno, že středomořská strava spolu s abstinencí od kouření nebo nepřiměřené konzumace alkoholu snižuje kardiovaskulární riziko u pacientů s fibrilací srdeční síně. Jde o podstatu prevence nebo zmírnění kardiovaskulárního rizika. Jakmile se u pacientů rozvine AFib a jsou symptomatičtí, je nutná lékařská intervence nebo často procedurální zásahy ke snížení zátěže AFib a k udržení normálního rytmu.

Závěr

Riziko vzniku fibrilace síní, běžné formy srdeční arytmie, se podle dánské studie za posledních deset let zvýšilo z jedné čtvrtiny na téměř jednu třetinu.

U lidí, u nichž byla diagnostikována fibrilace síní, je nejčastější komplikací srdeční selhání, následované mozkovou mrtvicí.

Vzhledem k tomu, že lidé žijí déle a že se vyvíjí více metod pro odhalení tohoto onemocnění, očekává se, že tato čísla budou i nadále rychle stoupat.

Léky, změna stravy, abstinence od alkoholu nebo kouření a další úpravy životního stylu mohou pomoci zmírnit následky fibrilace síní.

Američtí odborníci změnili doporučení pro fibrilace síní (nejčastější srdeční arytmie), aneb co můžete udělat, abyste zůstali zdraví. Celostní léčba je novým standardem

- Pixabay

Barbora Nová

 • Fibrilace síní (FS), nejčastější forma srdeční arytmie, postihuje miliony lidí v Západní Evropě a ve Spojených státech.
 • V nových pokynech American Heart Association a American College of Cardiology vědci navrhují komplexnější přístup k léčbě.
 • Směrnice také klade větší důraz na změny v oblasti zdraví a životního stylu, které mohou jednotlivci provést ještě předtím, než je u nich fibrilace síní diagnostikována.

Je na čase změnit způsob uvažování o fibrilaci síní a její léčbě.

V nejnovějším doporučení FS publikovaném 30. listopadu 2023 od American Heart Association a American College of Cardiology odborníci poskytují dlouhý seznam důležitých aktualizací, jak mohou lékaři a pacienti přistupovat k tomuto rostoucímu zdravotnímu problému (1).

Některé z důležitých informací, které z doporučení vyplývají, zahrnují:

 • Přemýšlet o FS jako o progresivním onemocnění, které v různých fázích vyžaduje různé strategie.
 • Větší důraz na modifikovatelný životní styl a rizikové faktory, jako je cvičení, strava a konzumace alkoholu.
 • Nová doporučení pro možnosti léčby - kdy by pacientům měly být předepsány antiarytmické léky versus podstoupení katetrové ablace (2, 3).

"Tato nová doporučení se snaží zdůraznit skutečnost, že fibrilace síní je komplexní onemocnění s rizikovými faktory, které je třeba řešit. Pacienta je tedy třeba léčit komplexněji a pak začít mluvit například o prevenci a screeningu," uvedl dr. José Joglar, profesor vnitřního lékařství na UT Southwestern Medical Center v Dallasu a předseda autorského výboru směrnice pro FS.

Co je to fibrilace síní?

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu. Tento stav je charakterizován bušením srdce (zrychleným tepem) nebo nepravidelným srdečním rytmem (4).

Mezi další příznaky patří závratě, únava, bolest na hrudi (angina pectoris) a dušnost. Podle americké CDC bude v roce 2030 trpět fibrilací síní 12,1 milionu Američanů. FS vzniká, když horní komory srdce (předsíně) bijí nepravidelně, což může narušit průtok krve do dolních komor srdce. U osob s FS je vyšší riziko mrtvice, srdečního infarktu a srdečního selhání.

Výskyt FS má tendenci se zvyšovat s věkem, a protože ženy žijí obvykle déle, je tento stav častější u žen než u mužů.

Poznejte své rizikové faktory fibrilace síní

Podle těchto doporučení byste měli myslet na fibrilaci síní, i když ji nemáte, a to z hlediska životního stylu a rizika. Věci jako strava, cvičení, kouření a konzumace alkoholu jsou známé rizikové faktory srdečního infarktu a mrtvice a FS se od nich neliší. To jsou všechno oblasti, o kterých byste měli vy i váš poskytovatel zdravotní péče přemýšlet, ať už vám byla diagnostikována, nebo ne (5).

"Tento důraz na změnu životního stylu je opravdu dobré vidět," uvedl dr. Rod S. Passman, profesor medicíny a ředitel Centra pro výzkum arytmií na Northwestern University, přičemž dr. Passman se na tvorbě nových pokynů nepodílel.

"U mnoha lidí mohou mít změny těchto aspektů životního stylu vliv. A když už se u vás nemoc objeví, uznáváme také, že výraznější úbytek hmotnosti, větší fyzická aktivita, minimalizace nebo abstinence od alkoholu, zanechání kouření, to vše nám může pomoci tuto nemoc lépe kontrolovat," řekl.

Pokud netrpíte FS a chcete jí pomoci předcházet, je důležité řídit svůj životní styl a rizikové faktory. Ale i v případě, že již FS máte, bude nyní řízení těchto rizik hrát větší roli při léčbě v celém životním cyklu onemocnění.

Stále větší důraz se klade na fibrilaci síní. Tedy nejen na řešení této nemoci, když už ji máte, ale na snahu předcházet jejímu vzniku.

Faktory životního stylu pro prevenci fibrilace síní

Podle doporučení existují klíčové faktory, které mohou pomoci snížit riziko vzniku fibrilace srdeční síně (6). Patří mezi ně následující:

 • Léčba obezity
 • Snížení hmotnosti u osob s nadváhou nebo obezitou
 • Pravidelná fyzická aktivita
 • Vyhýbání se kouření
 • Vyhýbání se nadměrnému pití alkoholu
 • Udržování zdravého krevního tlaku

Možnosti léčby fibrilace síní

Dr. Jogler i dr. Passman také zdůrazňují, že směrnice mění způsob a dobu, kdy mohou lidé vyhledat určité možnosti léčby.

Katetrizační ablace, postup, při kterém lékaři pomocí dlouhé ohebné trubice (katetru) zničí abnormální tkáň a zablokují nepravidelné elektrické signály v srdci, aby zmírnili arytmii, byla schválena jako léčba první volby pro některé pacienty s FS.

"Údaje jsou zcela jasné, že ablace je lepší než jakýkoli antiarytmický lék, který máme k dispozici. Postupem času se vyvinulo, že ablace je nyní považována za rozumnou léčbu první volby pro kontrolu rytmu a fibrilace síní," uvedl dr. Passman.

V minulosti byly pacientům předepisovány antiarytmické léky pro zvládání fibrilace síní a teprve poté jim byla provedena katetrová ablace.

Dr. Jogler uvedl: "Nemusíte nejprve vyzkoušet léky. Můžete přejít rovnou ke katetrové ablaci, protože se předpokládá, že je z hlediska účinnosti lepší."

Celostní léčba je novým standardem

A co je nejdůležitější, nová doporučení uvádí, že bez ohledu na to, kde se nacházíte v kontinuu stavu, léčba a životní styl musí jít ruku v ruce, aby pomohly prevenci a léčbě fibrilací síní.

„Musí existovat trvalý holistický přístup k léčbě pacientů. Můžete provádět ablaci, ale také je třeba řešit věci jako úbytek na váze, umírněnost alkoholu a cvičení. Takže tento pokyn klade důraz na multidisciplinární přístup k terapii.“ 

U mladších jedinců by změny životního stylu a pravidelné vyšetření měly být na prvním místě jejich kontrolního seznamu prevence. Pokud máte FS, v závislosti na vašem životním stylu a rizikových faktorech jsou k dispozici různé možnosti léčby včetně antiarytmik a katetrizační ablace.

Jedna věc je však jasná, čím dříve začnete – jak pro prevenci, tak pro léčbu – tím lepší výsledek.

Závěr

V novém doporučení pro fibrilaci síní od American Heart Association a American College of Cardiology odborníci aktualizovali, jak by lékaři a pacienti měli o tomto stavu přemýšlet a léčit ho.

Modifikovatelný životní styl a rizikové faktory jako dieta, cvičení a kouření nyní hrají větší roli v prevenci a léčbě FS.

Odborníci doporučují všem, aby o fibrilaci síní přemýšleli více holisticky, pokud jde o prevenci, léčbu a léčbu.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života