Proč by lidé s těžkou hypertenzí měli pít pouze 1 šálek kávy denně

- Pixabay

Barbora Nová

Zveřejněná studie 21. prosince 2022 uvádí, že lidé s těžkou hypertenzí, kteří pijí více než jeden šálek kávy denně, mohou si zdvojnásobit riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (1).

Vědci také zjistili, že vypití jednoho šálku kávy a zeleného čaje ve stejný den nebylo spojeno se zvýšením rizika úmrtí v souvislosti s kardiovaskulárním onemocněním při žádném měření krevního tlaku, přestože oba nápoje obsahují kofein.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvádí, že 240 ml zeleného nebo černého čaje obsahuje 30 až 50 miligramů kofeinu, zatímco stejné množství kávy má asi 80 až 100 miligramů (2).

Za závažný vysoký krevní tlak se považuje hodnota 160/100 mm Hg nebo vyšší (3).

Výzkum kávy a vysokého krevního tlaku

Studie, která byla publikována v časopise Journal of the American Heart Association, zkoumala více než 6 570 mužů a více než 12 000 žen, kterým bylo na začátku výzkumu 40 až 79 let.

Účastníci pocházeli z Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk  - rozsáhlé prospektivní studie založené v letech 1988-1990, která zahrnovala dospělé osoby žijící ve 45 japonských komunitách. Data pocházela ze zdravotních prohlídek a dotazníků vyplněných samotnými účastníky (4).

Během téměř 19 let sledování vědci zdokumentovali 842 úmrtí souvisejících s kardiovaskulárními chorobami. Jejich analýza zjistila, že pití dvou a více šálků kávy denně bylo spojeno s dvojnásobným rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění u lidí s těžkou hypertenzí než u těch, kteří kávu nepili.

Zjistili také, že pití jednoho šálku kávy denně nebylo spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve všech kategoriích krevního tlaku.

Na druhou stranu konzumace zeleného čaje nebyla spojena se zvýšeným rizikem úmrtí napříč všemi kategoriemi krevního tlaku.

  "Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která zjistila souvislost mezi pitím dvou a více šálků kávy denně a úmrtností na kardiovaskulární onemocnění u lidí s těžkou hypertenzí," uvedl ve svém prohlášení dr. Hiroyasu Iso, MPH, hlavní autor studie a ředitel Institutu pro výzkum globální zdravotní politiky, Úřadu pro mezinárodní spolupráci v oblasti zdraví, Národního centra pro globální zdraví a medicínu v Tokiu.

Hypertenze, známá také jako vysoký krevní tlak, se vyskytuje, když je síla krve tlačící na stěny cév trvale příliš vysoká, což nutí srdce k většímu úsilí při pumpování krve (5).

Krevní tlak se měří v milimetrech rtuti (mm Hg). Za vysoký krevní tlak se považuje hodnota 130/80 mm Hg nebo vyšší.

Zdravotní přínosy a problémy kávy

Autoři studie poukázali na předchozí výzkum, ve kterém bylo uvedeno, že pití jednoho šálku kávy denně může pomoci lidem, kteří přežili infarkt, a může zabránit infarktu nebo mrtvici u zdravých jedinců (6).

Káva může pomoci snížit riziko vzniku chronických onemocnění, jako je cukrovka 2. typu a některé druhy rakoviny.

"Příznivé účinky kávy se mohou soustředit na její protizánětlivé účinky včetně snížení oxidačního stresu na cévy, zlepšení citlivosti na inzulín a inhibici vstřebávání tuků v žaludku," uvedl dr. Guy L. Mintz, ředitel oddělení kardiovaskulárního zdraví a lipidologie v nemocnici Sandra Atlas Bass Heart Hospital v Manhassetu ve státě New York.

"Skupina s těžkou hypertenzí může být více ohrožena jednoduše proto, že nemůže tolerovat ani krátkodobé další zvýšení krevního tlaku, které by kofein mohl způsobit," dodal dr. Mintz. "Kofein může ovlivnit spánkový režim a omezit tak množství spánku, které člověk může mít. Méně spánku je spojeno se zvýšeným rizikem infarktu myokardu a kardiovaskulárního úmrtí.

Dr. Mintz také uvedl, že kofein může také způsobit zúžení cév, což způsobí ještě vyšší krevní tlak nebo zvýší práci srdce.

Zdravotní přínosy zeleného čaje

Dr. Mintz uvedl, že zelený čaj nemá stejný účinek jako káva.

"Příznivé účinky zeleného čaje jsou dobře známé," řekl. "Protizánětlivé účinky polyfenolů a flavonoidů vedou ke zlepšení funkce cév s větším rozšířením a menším zúžením, zlepšení krevního tlaku, zvýšení dobrého HDL cholesterolu a snížení dalších zánětlivých buněk."

"Tyto pozitivní účinky na cévy mohou překonat případné škodlivé účinky kofeinu," dodal.

Veronica Rouseová je registrovaná dietoložka a certifikovaná lektorka diabetu, která se specializuje na výživu kardiaků. Uvedla, že zelený čaj je důležitým aspektem zelené středomořské stravy.

"Předpokládá se, že polyfenoly obsažené v zeleném čaji jsou mikroživiny, které chrání před volnými radikály," uvedla Veronica Rouseová. "Volné radikály jsou sloučeniny, které mohou způsobit poškození našich buněk. Konzumace polyfenolů je tedy zásadní pro snížení poškození buněk, které může vést k chronickým onemocněním, jako jsou srdeční choroby."

Rozdíly mezi kávou a zeleným čajem

Veronica Rouseová poznamenala, že polyfenoly v kávě nejsou stejné jako v zeleném čaji.

"Způsob přípravy kávy a druh kávy použitý ve výzkumných studiích se liší, což může vysvětlovat, proč existuje tolik nejednoznačných závěrů a neschopnost identifikovat druhy polyfenolů v kávě a jejich účinky,".

Dr. Enrique Garcia-Sayan, kardiolog z UTHealth Houston, uvedl, že kofein nemusí být jedinou méně zdravou látkou v kávě.

"Některé studie ukazují, že i káva bez kofeinu může přechodně zvýšit krevní tlak," řekl dr. Garcia-Sayan. "Největší otázkou však je, zda toto přechodné zvýšení krevního tlaku může poškodit celkové zdraví, protože káva obsahuje kromě kofeinu i různé látky, které mohou mít antioxidační účinky a významný přínos pro zdraví."

Dr. Garcia-Sayan dodal, že káva je komplexní nápoj obsahující řadu látek s antioxidačními vlastnostmi, které mohou chránit lidský organismus před oxidačním poškozením a chronickými onemocněními.

"Tyto přínosy však musí být vyváženy problémy, které mohou nastat při nadměrné konzumaci kávy, včetně úzkosti, nespavosti, bušení srdce a zvýšení krevního tlaku," poznamenal. "Kromě toho může být velká část přínosů znehodnocena přidáním cukru a mléčného tuku, jak je běžné v komerčních nápojích na bázi kávy."

Závěr

Vědci uvádějí, že lidé s těžkou hypertenzí by neměli pít více než jeden šálek kávy denně.

Vysoká konzumace kávy u lidí s abnormálně vysokým krevním tlakem je podle nich spojena s dvojnásobným rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

Vědci však upozornili, že zelený čaj nemá stejné nepříznivé účinky na zdraví.

Konzumace většího množství umělých sladidel může zvyšovat riziko srdečních onemocnění

- Pixabay

Barbora Nová

Nová studie zjistila, že konzumace umělých sladidel je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Miliony Evropanů a Američanů konzumují umělá sladidla - nejen v nealkoholických nápojích a dalších nápojích, ale také ve svačinách, mléčných výrobcích, hotových jídlech a v malých balíčcích, které najdete v restauracích.

Někteří lidé je používají, aby se vyhnuli zdravotním rizikům přidaných (skutečných) cukrů, ale umělá sladidla mohou mít také negativní vliv na vaše zdraví, zejména pokud jsou konzumována ve větším množství.

To se týká i rizik spojených se srdcem, jak naznačuje nedávná rozsáhlá observační studie francouzských vědců, kteří zjistili, že u lidí, kteří konzumují větší množství umělých sladidel, se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění celkově a také mrtvice a dalších typů cerebrovaskulárních onemocnění.

Rozsáhlá internetová studie o výživě

Studie, která byla zveřejněna 7. září 2022 v časopise The BMJ, zahrnovala více než 103 000 dospělých Francouzů, kteří se zúčastnili webové studie o výživě. Průměrný věk účastníků na začátku studie byl 42 let a téměř 80% tvořily ženy (1).

Na začátku studie lidé vyplnili dotazníky o svém stravování, zdravotním stavu, fyzické aktivitě a osobních údajích, jako je vzdělání, kouření a zaměstnání.

Na začátku studie a poté každých 6 měsíců vyplnili také několik dotazníků týkajících se stravování. Při těchto hodnoceních stravy byli požádáni, aby uvedli všechny potraviny a nápoje, které zkonzumovali během 24 hodin.

Vědci tak získali podrobný odhad spotřeby umělých sladidel ze všech zdrojů, stejně jako spotřeby ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, červeného masa a dalších druhů potravin nebo živin.

Lidé také hlásili nové zdravotní příhody, lékařská ošetření a vyšetření - včetně těch, která se týkala kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby, infarkt a mrtvice.

Celkem 37% účastníků v nějaké formě konzumovalo umělá sladidla. V průměru tito lidé konzumovali asi 42 miligramů denně, což odpovídá jednomu samostatnému balení tabletového sladidla nebo 100 mililitrů dietní limonády.

Průměrný příjem umělých sladidel u "vysokých konzumentů" činil přibližně 78 miligramů denně; u "nízkých konzumentů" to bylo přibližně 8 miligramů denně. Existovala také skupina lidí, kteří nekonzumovali žádná umělá sladidla.

Lidé, kteří konzumovali větší množství umělých sladidel, byli zpravidla mladší, měli vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) a častěji kouřili, byli méně fyzicky aktivní a drželi redukční dietu.

Konzumovali také celkově méně kalorií a méně alkoholu, nasycených a polynenasycených tuků, vlákniny, sacharidů a ovoce a zeleniny; a konzumovali větší množství sodíku, červeného a zpracovaného masa a mléčných výrobků.

Vědci brali v úvahu tyto rozdíly i další faktory, jako je věk, pohlaví, fyzická aktivita, vzdělání, kuřácký status a rodinná anamnéza kardiovaskulárních onemocnění.

"Po úpravě (těchto faktorů) stále existuje signál, že se zdá, že u osob, které uvádějí zvýšené užívání umělých sladidel, dochází ke zvýšenému výskytu kardiovaskulárních příhod," uvedla Dr. Elizabeth H. Dineenová, kardioložka z Susan Samueli Integrative Institute at UCI Health v Orange County v Kalifornii, přičemž dr. Dineenová se na výzkumu nepodílela.

Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění

Po sledování lidí v průměru po dobu 9 let vědci zjistili, že příjem umělých sladidel byl spojen s celkově zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Zejména u lidí, kteří konzumovali větší množství umělých sladidel, bylo riziko kardiovaskulárních onemocnění o 9% vyšší než u lidí, kteří žádná umělá sladidla nekonzumovali.

Lidé, kteří konzumovali nejvíce umělých sladidel, měli také o 18% vyšší riziko mozkové mrtvice nebo jiného typu cerebrovaskulárního onemocnění ve srovnání s těmi, kteří umělá sladidla nekonzumovali.

Navíc vyšší konzumenti aspartamu měli vyšší riziko cerebrovaskulárního onemocnění; a vyšší konzumenti acesulfamu draselného a sukralózy měli vyšší riziko ischemické choroby srdeční.

Při hodnocení stravy byl zaznamenán příjem dalších typů umělých sladidel - včetně rostlinné stévie -, ale účastníci je konzumovali příliš málo na to, aby je výzkumníci mohli zahrnout do své analýzy.

Výzkumníci také zjišťovali, zda by nahrazení přidaného cukru umělými sladidly snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění celkově, cerebrovaskulárních onemocnění nebo ischemické choroby srdeční. Jejich analýza "nenaznačila žádný přínos," napsali.

Vzhledem k výsledkům studie by umělá sladidla "neměla být považována za zdravou a bezpečnou alternativu cukru," napsali, zejména s ohledem na "rozsáhlé používání těchto látek ve výrobcích na světovém trhu".

Dr. Dineenová uvedla, že studie byla dobře zpracována, ale má určitá omezení. Jedním z nich je, že se jedná o observační studii, takže vědci nemohou prokázat příčinnou souvislost mezi umělými sladidly a kardiovaskulárními chorobami.

Jiné výzkumy však zjistily, že lidé, kteří konzumují větší množství uměle slazených nápojů, mají celkově vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění (2) a mrtvice (3).

Většina předchozích výzkumů týkajících se rizika kardiovaskulárních onemocnění se zaměřovala na konzumaci umělých sladidel v nápojích. Tato studie však zahrnovala všechny zdroje potravin.

"Nápoje jsou samozřejmě významným zdrojem umělých sladidel, ale zdá se, že se tato sladidla objevují i v potravinách, na které byste nepomysleli, jako jsou krekry a chléb," uvedla Lori Chongová, RDN, LD, registrovaná dietoložka z The Ohio State University Wexner Medical Center v Columbusu ve státě Ohio.

V nové studii tvořily nealkoholické nápoje bez přidaných cukrů 53% spotřeby umělých sladidel, ale lidé konzumovali umělá sladidla také v tabletových sladidlech (30%) a v jogurtech a tvarohu (8%).

Rizika spojená se srdcem jsou jen jednou z obav, které s sebou konzumace umělých sladidel přináší.

Jiná studie autorů nové studie, publikovaná v březnu 2022 v časopise PLoS ONE, zjistila zvýšené riziko rakoviny při vyšší spotřebě umělých sladidel, zejména aspartamu a acesulfamu-K.

"Na základě jiných studií a této studie se zdá, že je rozumné umělá sladidla omezit," uvedla dr. Dineenová, který je rovněž docentem medicíny kardiovaskulárních chorob na UCI School of Medicine v kalifornském Irvine.

Kromě toho "je důležité, aby všichni jedinci minimalizovali riziko kardiovaskulárních onemocnění dodržováním preventivních strategií - například dietních opatření," řekla, "a rozhodně pokud je kardiovaskulární onemocnění již diagnostikováno, pak je toto preventivní úsilí nesmírně důležité."

Jídlo a pití pro zdravé srdce

Lori Chongová uvedla, že ještě před touto studií doporučovala lidem minimalizovat příjem umělých sladidel - ale "minimalizovat neznamená vyhýbat se za každou cenu".

Omezit příjem umělých sladidel bude samozřejmě pro různé lidi znamenat něco jiného.

"Praktickým přístupem by tedy mohlo být posouzení, které potraviny a nápoje pravidelně konzumujete a které obsahují umělá sladidla, a poté zvážit alternativy k těmto výrobkům nebo (způsoby), jak je snížit," řekla Lori Chongová.

To neznamená jen návrat k přidaným cukrům - "skutečné (přidané) cukry v jakékoli jejich formě je stále třeba omezovat," řekla Chongová.

Dobrým pravidlem je podle ní doporučení Světové zdravotnické organizace konzumovat maximálně 10% denních kalorií ve formě přidaných cukrů - nebo maximálně 5% pro další zdravotní přínosy (4).

Doporučuje také, aby se lidé dívali na seznamy složek na obalech potravin

"Krátké a jednoduché je nejlepší oproti dlouhým a složitým," řekla. "A ujistěte se, že kupujete dostatek celých potravin - jako je čerstvé ovoce a zelenina - které nepotřebují označení složení."

I když studie, jako je tato nová a další, mohou pomoci nasměrovat lidi ke zdravějšímu stravování, dr. Dineenová uvedla, že zdravé stravování je často intuitivní.

"Většina lidí ví, co je obecně zdravé a co ne," řekla. "Všichni jsme však stvoření zvyku a (někdy) je obtížné se těchto návyků zbavit."

Někteří lidé, kteří mají problémy se změnou stravovacích návyků, mohou mít prospěch z výživového poradenství s dietologem, a to individuálně nebo ve skupině, řekla.

Doporučuje také středomořskou dietu, která "je ve světě prevence, pokud jde o srdeční onemocnění, základem".

Tato strava je bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a zdravé tuky. I když středomořská strava tradičně zahrnuje ryby a mořské plody, dr. Dineenová uvedla, že strava by měla být přizpůsobena zdravotním faktorům a osobním preferencím člověka.

Obecně platí, že "čím více přírodních a méně zpracovaných surovin, tím lépe," řekla. "Takže vyhýbat se přidaným umělým cukrům by dávalo smysl a tato (nová) studie to pomáhá podpořit."

Závěr

Nová studie zjistila, že konzumace umělých sladidel byla spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Lidé, kteří konzumovali více umělých sladidel, měli o 18% vyšší riziko mrtvice nebo jiného typu cerebrovaskulárního onemocnění ve srovnání s těmi, kteří umělá sladidla nekonzumovali.

Vědci se zabývali podrobným odhadem spotřeby umělých sladidel ze všech zdrojů, stejně jako příjmem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, červeného masa a dalších druhů potravin.

Nejlepší diety pro zdravé srdce ověřené v praxi

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Barbora Nová

Srdeční choroby jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí (1).

Kromě faktorů životního stylu, jako je pravidelné cvičení a nekouření, je jedním z nejlepších způsobů ochrany srdce strava. To proto, že záněty, krevní tlak, cholesterol a další rizikové faktory srdečních onemocnění jsou ovlivněny tím, co jíte (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Bylo prokázáno, že zejména strava s vysokým obsahem vlákniny, zdravých tuků a antioxidantů pomáhá podporovat zdraví srdce - zatímco vysoký příjem přidaného cukru a zpracovaného masa je spojen se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (5, 6, 7).

I když mnoho diet tvrdí, že podporují zdraví srdce, je důležité vybrat si takovou, která je podložena vědeckými důkazy a kterou je snadné dlouhodobě dodržovat.

Následují nejlepší ověřené diety, abyste měli zdravé srdce.

Středomořská dieta

Středomořská dieta vychází z tradičních stravovacích návyků lidí žijících v Řecku a jižní Itálii v 60. letech 20. století (7, 8).

Obecně tato strava klade důraz na celozrnné, minimálně zpracované potraviny, včetně celozrnných obilovin, ořechů, semen, ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb a extra panenského olivového oleje. Zahrnuje také mírné množství drůbeže, vajec, nízkotučných mléčných výrobků a červeného vína (9).

Dále omezuje nebo vylučuje přidané cukry, rafinované sacharidy, vysoce zpracované pochutiny a červené a zpracované maso.

Četné studie spojují středomořskou dietu se snížením rizika srdečních onemocnění a také rizikových faktorů srdečních onemocnění, jako je vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů, obezita, diabetes 2. typu a vysoký krevní tlak (8, 9, 10, 11, 12, 13).

Jeden přehled 11 studií zjistil, že dodržování středomořského stravovacího plánu snižuje celkové riziko výskytu srdečních onemocnění a úmrtnosti o 40% (12).

Předpokládá se, že přínos této diety pro srdce je do značné míry dán důrazem na celozrnné, minimálně zpracované rostlinné potraviny a zdravé tuky (6, 9, 14).

Například extra panenský olivový olej je bohatý na mononenasycené tuky a sloučeniny se silnými antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi (15, 16).

Přehled 32 studií spojil vyšší příjem tohoto oleje - nikoli však jiných mononenasycených tuků - s významně sníženým rizikem úmrtí ze všech příčin, srdečních onemocnění a mrtvice (17).

K příznivým účinkům diety mohou přispívat i další faktory, jako je pohyb a konzumace menšího množství přidaných cukrů.

Dieta DASH

Zkratka DASH znamená Dietary Approaches to Stop Hypertension (Dietní přístupy k zastavení hypertenze) a byla navržena tak, aby pomáhala předcházet a léčit hypertenzi neboli vysoký krevní tlak. Na druhé straně snižuje riziko srdečních onemocnění (18).

Stejně jako středomořská dieta ani dieta DASH nepředepisuje přísný seznam potravin. Místo toho doporučuje konkrétní množství skupin potravin podle vaší kalorické potřeby, přičemž se zaměřuje na celozrnné potraviny, ovoce, zeleninu, nízkotučné mléčné výrobky a libové maso a omezuje červené maso, rafinované obiloviny a přidané cukry (6, 18).

Kromě toho doporučuje omezit příjem sodíku na 1 čajovou lžičku (2 300 mg) denně - a verze s nižším obsahem soli doporučuje maximálně 3/4 čajové lžičky (1 500 mg) denně.

U osob s vysokým krevním tlakem se ukázalo, že snížení příjmu sodíku významně snižuje krevní tlak, zejména v kombinaci s dietou DASH (19, 20, 21, 22).

Výzkum však naznačuje, že tento účinek je méně významný u lidí s normální hladinou krevního tlaku (19, 20, 22).

Důraz diety na potraviny s vysokým obsahem vlákniny, jako jsou celozrnné obiloviny a zelenina, a vyloučení přidaných cukrů a nasycených tuků může také přispívat k jejím účinkům na zdraví srdce (5, 23, 24).

Výzkumy totiž ukazují, že dieta DASH snižuje rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je krevní tlak, obezita, obvod pasu, hladina cholesterolu a inzulínová rezistence (25, 26, 27).

Souhrnný přehled 7 recenzí spojuje dietu DASH s 20% snížením rizika srdečních onemocnění, 19% snížením rizika mrtvice a 18% snížením rizika cukrovky 2. typu (28).

Veganská a vegetariánská strava

Veganská a vegetariánská strava je způsob stravování, který vylučuje veškeré maso, včetně drůbeže, červeného masa a ryb.

Zatímco někteří vegetariáni zařazují i jiné zdroje živočišných produktů, jako jsou vejce a mléčné výrobky, vegani se striktně vyhýbají všem složkám živočišného původu, včetně mléčných výrobků, vajec, včelího pylu, medu a želatiny.

Místo toho kladou důraz na ovoce, zeleninu, fazole, čočku, sójové výrobky, celozrnné obiloviny, ořechy, semena a rostlinné oleje a tuky.

Tento vysoký podíl rostlinných potravin přináší veganské a vegetariánské stravě několik zdravotních výhod. Tyto diety mají například často vysoký obsah vlákniny, antioxidantů a protizánětlivých látek, které napomáhají zdraví srdce (29, 30, 31).

Pravidelná konzumace celých sójových výrobků, jako je tofu, je navíc spojena s příznivými účinky na srdce. V přehledu 46 studií bylo zjištěno, že příjem sójových bílkovin významně snižuje hladinu LDL a celkového cholesterolu (32).

Pozorovací studie zahrnující více než 200 000 lidí navíc spojila pravidelný příjem tofu a izoflavonů - antioxidantů obsažených v sóji - s mírně sníženým rizikem srdečních onemocnění (33).

Několik dalších přehledů zjistilo, že vegetariánská a veganská strava významně zlepšuje rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně vysoké hladiny cholesterolu a krevního tlaku, nadváhy a obezity a nezvládnuté hladiny cukru v krvi (34, 35, 36, 37, 38).

Pozorovací studie navíc spojují vyšší dodržování veganské nebo vegetariánské stravy se sníženým rizikem srdečních onemocnění a s tím související úmrtnosti (39, 40, 41, 42).

Důležitá samozřejmě zůstává kvalita stravy. Veganská nebo vegetariánská strava s vysokým obsahem přidaných cukrů, rafinovaných obilovin a silně zpracovaných potravin nemá pro zdraví srdce stejný přínos jako strava s vysokým obsahem celých, minimálně zpracovaných rostlinných potravin (43).

Flexitariánská strava

Flexitariánská dieta, kterou vytvořila dietoložka Dawn Jackson Blatnerová, je způsob stravování, který se zaměřuje na rostlinné potraviny, ale povoluje mírné množství masa, ryb, mléčných výrobků a dalších živočišných produktů. Nicméně podporuje získávání většiny bílkovin z rostlinných potravin.

Neexistuje žádné pevné pravidlo, jak moc nebo jak často byste měli jíst živočišné produkty, takže záleží na vašich preferencích.

Doporučuje se jíst převážně celozrnné, minimálně zpracované potraviny a omezit nebo se vyhnout přidaným cukrům, rafinovaným obilovinám, zpracovanému masu a dalším vysoce zpracovaným potravinám.

Ačkoli je díky povolené variabilitě této diety obtížné ji studovat, pozorovací studie spojují vyšší dodržování rostlinné stravy s nižším rizikem srdečních onemocnění (40, 41, 42).

Navíc ovoce, zelenina, celozrnné obiloviny a luštěniny - které tato dieta podporuje - jsou spojovány se zlepšením rizikových faktorů srdečních onemocnění (23, 43, 44, 45, 46).

V porovnání s přísnou veganskou nebo vegetariánskou stravou může být flexitariánská dieta reálnější variantou pro ty, kteří chtějí získat výhody rostlinné stravy pro zdravé srdce, aniž by se museli vzdát masa a dalších živočišných produktů.

Dieta TLC

Dieta The Therapeutic Lifestyle Changes (TLC) byla vyvinuta americkým Národním institutem zdraví (NIH), aby pomohla snížit riziko srdečních onemocnění a mrtvice.

Zahrnuje doporučení týkající se stravy a životního stylu, která podporují optimální hladinu cholesterolu a zdravou hmotnost (47):

  • alespoň 30 minut středně intenzivního cvičení denně
  • snaha získat 25-35 % denních kalorií z tuků
  • omezení nasycených tuků na maximálně 7 % denních kalorií
  • omezení cholesterolu ve stravě na maximálně 200 mg denně
  • konzumovat 10-25 gramů rozpustné vlákniny denně
  • konzumovat alespoň 2 gramy rostlinných sterolů nebo stanolů denně
  • přijímání pouze takového množství kalorií denně, abyste si udrželi zdravou váhu

I když je výzkum omezený, několik studií ukazuje, že dieta snižuje hladinu LDL cholesterolu. Zejména starší, 32denní studie na 36 dospělých osobách zjistila, že dieta TLC snižuje tento ukazatel o 11% (48, 49, 50).

Předpokládá se, že dieta funguje díky zvýšení příjmu rozpustné vlákniny, která se nachází v potravinách, jako jsou ovesné otruby, ořechy, semínka, fazole, čočka a některé druhy ovoce a zeleniny.

Vysoký celkový příjem vlákniny je spojován se sníženým rizikem srdečních onemocnění a bylo prokázáno, že zejména rozpustná vláknina snižuje hladinu celkového a LDL cholesterolu (30, 51, 52, 53).

Dieta TLC také doporučuje denní příjem rostlinných stanolů nebo sterolů, což jsou přirozeně se vyskytující sloučeniny v potravinách, jako je ovoce, zelenina, celozrnné obiloviny, luštěniny, ořechy a semena.

Výzkum ukazuje, že konzumace 2 gramů rostlinných sterolů nebo stanolů denně, jak dieta doporučuje, může pomoci snížit hladinu LDL cholesterolu o 8-10% (54).

Poslední silnou stránkou diety TLC je její doporučení věnovat se alespoň 30 minutám mírného pohybu denně.

Studie ukazují, že pravidelné cvičení je důležité pro udržení zdraví srdce a ochranu před nemocemi. Jeden přehled totiž odhaduje, že nedostatek fyzické aktivity může být příčinou až 6% případů srdečních onemocnění na celém světě (55, 56).

Diety s nízkým obsahem sacharidů

Nízkosacharidové diety nejenže omezují příjem sacharidů, ale také obvykle obsahují více bílkovin anebo tuků než typická západní strava. Obvykle omezují potraviny, jako je chléb, obiloviny, těstoviny, brambory a sladké pochutiny a nápoje.

V závislosti na konkrétní dietě mohou být sacharidy omezeny na 10-40% kalorií za den (57, 58).

Výzkum potvrzuje, že nízkosacharidová dieta může podpořit zdraví srdce tím, že snižuje některé rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně nadváhy, obezity a vysoké hladiny triglyceridů a krevního tlaku, a zároveň zvyšuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu (57, 59, 60, 61).

Jeden přehled sice zjistil zvýšení LDL cholesterolu, ale zároveň ukázal větší zvýšení HDL cholesterolu, což ukazuje, že nízkosacharidová dieta může pomoci udržet příznivý poměr LDL a HDL (60).

Navíc ne všechny nízkosacharidové diety jsou ze své podstaty zdravé pro srdce. Některé observační studie zaznamenaly u lidí, kteří tyto diety dodržují, zvýšené riziko srdečních onemocnění a s nimi spojených úmrtí (62, 63).

Přesto studie, která brala v úvahu kvalitu stravy, spojovala nízkosacharidové diety bohaté na rostlinné bílkoviny a tuky se sníženým rizikem úmrtí na srdeční choroby a všechny příčiny - zatímco diety s vysokým obsahem živočišných bílkovin a tuků byly spojeny se zvýšeným rizikem (63).

Kvalita stravy je tedy klíčová. Nízkosacharidová strava by měla zejména obsahovat dostatečné množství vlákniny z rostlinných potravin, jako je zelenina, a klást důraz na zdravé tuky, jako je avokádo, ořechy, semena, minimálně zpracované rostlinné oleje a ryby bohaté na omegu-3.

Jak si vybrat stravu zdravou pro srdce

Při výběru stravy zdravé pro srdce zvažte faktory, jako je kvalita výživy, vědecké důkazy, snadnost jejího dodržování a to, zda ji dokážete dlouhodobě dodržovat.

I když je třeba provést více studií o úloze jednotlivých živin, výzkumy ukazují, že strava bohatá na celozrnné potraviny, zejména rostlinného původu, prospívá zdraví srdce (5, 6, 7).

Zdravá strava proto umožňuje pestrost celých potravin a má nízký obsah přidaných cukrů a zpracovaných tuků. Současné výzkumy potvrzují, že pro zdraví srdce je nejdůležitější typ tuku - nikoli jeho množství (64, 65, 66).

Například mono- a polynenasycené tuky mohou napomáhat zdraví srdce, zatímco trans-tuky prokazatelně zvyšují LDL (špatný) cholesterol, snižují HDL (dobrý) cholesterol a zhoršují záněty (64).

Výzkumy týkající se nasycených tuků nejsou jednoznačné, ale americké ministerstvo zemědělství (USDA) doporučuje omezit jejich příjem na maximálně 10% denních kalorií (64, 67, 68).

Vzhledem k tomu, že prevence srdečních onemocnění zahrnuje několik faktorů životního stylu, může být užitečné zvolit plán, který podporuje zdravou hmotnost a pravidelnou fyzickou aktivitu.

A konečně, než začnete držet jakoukoli dietu, můžete se poradit s odborníkem, abyste se ujistili, že je to ta správná volba pro vaše potřeby.

Závěr

Bylo prokázáno, že několik diet zlepšuje zdraví srdce.

Navzdory svým rozdílům všechny tyto stravovací režimy kladou důraz na celozrnné, minimálně zpracované potraviny a omezují průmyslově zpracované potraviny, zejména ty s vysokým obsahem přidaného cukru a nasycených tuků.

Strava je samozřejmě jen jednou částí rovnice.

Pro podporu zdraví srdce je také důležité pravidelně cvičit, nekouřit a najít způsob, jak snížit hladinu stresu (69).

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života