Vitamín B12 má tak silný vliv na zdraví mozku, že by se psychiatrické léky mohly stát zbytečnými

- Natural News
Ethan Huff, 25. srpna 2023

Šokující množství psychiatrických poruch, které se západní medicína snaží léčit farmaceutickými léky, má svůj původ v nedostatku vitaminu B12, který lze snadno odstranit stravou a doplňky stravy.

Zakládající prezidentka nadace Weston A. Price Foundation (WAPF) Sally Fallon Morellová v článku, který napsala pro The Epoch Times, rozvedla závěry případové zprávy z roku 2015 zveřejněné v Indian Journal of Psychological Medicine (IJPM) týkající se nedostatku vitaminu B12 a neuropsychologických poruch.

V této zprávě se uvádí, že třináctiletý chlapec z jižní Indie, který dodržoval tradiční lakto-ovo-vegetariánskou stravu, náhle přestal mluvit a zároveň se u něj projevovala "ztuhlost, nehybnost, upřený pohled, poruchy spánku, myšlenky na bezcennost a beznaděj, bezcílné bloudění a myšlenky na vinu a sebevraždu".

Chlapec, který projevoval mnoho běžných příznaků spojených s autismem, byl po diagnóze "akutní psychotické poruchy podobné schizofrenii" podroben stále se měnícímu koktejlu léků. Byly mu podávány:

 • Lorazepam, lék používaný k léčbě úzkostných poruch.
 • Olanzapin, antipsychotický lék.
 • Sertralin, antidepresivum známé spíše pod názvem Zoloft.
 • Aripiprazol, antipsychotický lék.

Když tyto čtyři silné léky nakonec v těle selhaly a výsledkem byla jeho hyperaktivita s "podezřívavostí, slyšením hlasů, přílišnou hovorností, přehnanou veselostí, nadsazeným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, zvýšenou chutí k jídlu, zvýšenou příjemnou aktivitou a narušenou sociálně-výchovnou činností", byla jeho diagnóza změněna na "schizoafektivní poruchu, manický typ" a jeho Zoloft byl nahrazen divalproátem sodným, lékem používaným k léčbě záchvatů.

Poté, co se chlapcovy příznaky ještě více zhoršily, vrátil se pro šestý lék: uhličitan lithný, lék používaný k léčbě bipolární poruchy.

Než začnete užívat nebezpečné léky, zkuste si nejprve (změřit) zvýšit hladinu vitaminu B12

Nic nezabíralo, až nakonec chlapci udělali testy na hladinu vitaminu B12, které odhalily, že má hrubý nedostatek, a to pouhých 112 nanogramů na mililitr (ng/ml) - normální rozmezí vitaminu B12 je 180-914 ng/ml, přičemž 180 ng/ml je spojeno s nejzávažnějším projevem nedostatku vitaminu B12, známým jako perniciózní anémie.

V Japonsku a některých evropských zemích se má za to, že i hladina B12 500-550 ng/ml je spojena s psychickými a behaviorálními projevy, jako je demence a ztráta paměti.

Poté, co chlapec dostal několik injekcí vitaminu B12, hle, jeho příznaky se zlepšily a diagnóza byla upravena na "schizoafektivní poruchu sekundárně způsobenou nedostatkem kobalaminu (vitaminu B12)" - problém vyřešen.

Bylo to velmi jednoduché řešení - a navíc bezpečné - a přesto trvalo několik kol chybného podávání léků a testování, než indičtí lékaři zjistili, že chlapci jednoduše chybí potřebný vitamín, který má zásadní význam pro zdraví jeho mozku a duševní schopnosti.

"Nedostatek vitaminu B12 je spojen s celou řadou psychických poruch - depresí, ztrátou paměti, Alzheimerovou chorobou, úzkostí, iracionálním nebo chronickým hněvem, násilným chováním a dalšími psychickými problémy," uvádí Sally Morellová.

"A léčba vitaminem B12 se ukázala jako užitečná u řady stavů považovaných za neurologické - problémy se zrakem, ztráta sluchu a hučení v uších, necitlivost a brnění v rukou a nohou, alkoholismus, impotence, inkontinence, neuralgie, chronická únava a nedostatek rovnováhy nebo abnormální chůze."

"Kromě toho je nízká hladina B12 indikována u řady dalších onemocnění - osteoporózy, astmatu, kožních onemocnění včetně lupénky, cukrovky, glaukomu, neplodnosti a samozřejmě anémie."

Mezi nejlepší přírodní zdroje vitaminu B12 patří maso a syrové mléko, dále játra a měkkýši. Některé rostlinné potraviny, jako je sója, houby a spirulina, také obsahují B12, ale ve formě, která může nedostatek B12 ve skutečnosti zhoršit kvůli přítomnosti analogů B12 zvaných kobamidy, které mohou vést k přemnožení bakterií v tenkém střevě.

Nejnovější zprávy o přírodních lécích na lidská onemocnění najdete na stránkách Cures.news.

Zdroje článku:

9 příznaků nedostatku vitaminu B12

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vitamin B12, známý také jako kobalamin, je důležitý vitamin rozpustný ve vodě (1).

Hraje zásadní roli při tvorbě červených krvinek a DNA a také při správném fungování nervového systému. Vitamin B12 se přirozeně nachází v živočišných potravinách, včetně masa, ryb, drůbeže, vajec a mléčných výrobků. Najdete ho však také ve výrobcích obohacených o B12, jako jsou některé druhy chleba a rostlinné mléko.

Nedostatek vitaminu B12 je bohužel častý, zejména u starších lidí. Nedostatek vám hrozí, pokud ho nepřijímáte dostatečné množství ze stravy nebo nejste schopni ho dostatečně vstřebat z potravin, které jíte.

Mezi osoby ohrožené nedostatkem B12 patří (2):

 • starší lidé
 • osoby, které podstoupily operaci, při níž byla odstraněna část střeva, která vstřebává B12
 • lidé užívající lék metformin na cukrovku
 • lidé dodržující přísnou veganskou dietu
 • osoby, které dlouhodobě užívají antacida na pálení žáhy

Bohužel se příznaky nedostatku vitaminu B12 mohou projevit až po několika letech a jeho diagnostika může být složitá. Nedostatek vitaminu B12 může být někdy zaměněn za nedostatek folátu (folát je přirozená aktivní forma vitamínu B9, kyselina listová je syntetická forma vitaminu B9).

Nízká hladina B12 způsobuje pokles hladiny folátů. Pokud však máte nedostatek B12, může náprava nízké hladiny folátu pouze maskovat nedostatek a neodstranit základní problém (3).

Následuje je 9 příznaků a symptomů skutečného nedostatku vitaminu B12.

1. Bledá nebo žlutavá kůže

Lidé s nedostatkem vitaminu B12 často vypadají bledě nebo mají mírně žlutý nádech kůže a očního bělma, což je stav známý jako žloutenka. K tomu dochází, když nedostatek B12 způsobuje problémy s tvorbou červených krvinek v těle (4).

Vitamin B12 hraje zásadní roli při tvorbě DNA potřebné k tvorbě červených krvinek. Bez něj jsou instrukce pro stavbu buněk neúplné a buňky se nemohou dělit (5).

To způsobuje typ anémie nazývané megaloblastická anémie, při níž jsou červené krvinky produkované v kostní dřeni velké a křehké. Tyto červené krvinky jsou příliš velké na to, aby se dostaly z kostní dřeně do krevního oběhu. Proto vám po těle necirkuluje tolik červených krvinek a vaše kůže může mít bledou barvu.

Křehkost těchto krvinek také znamená, že se mnoho z nich rozpadá, což způsobuje nadbytek bilirubinu. Bilirubin je lehce červená nebo hnědě zbarvená látka, která vzniká v játrech při rozpadu starých krvinek. Právě velké množství bilirubinu dodává kůži a očím žlutý nádech (6, 7).

Shrnutí:

 • Pokud máte B12 nedostatek, může se vám zdát vaše kůže bledá nebo žlutavá.

 2. Slabost a únava

Slabost a únava jsou častými příznaky nedostatku vitaminu B12. Vyskytují se proto, že vaše tělo nemá dostatek vitaminu B12 pro tvorbu červených krvinek, které přenášejí kyslík do celého těla. V důsledku toho nejste schopni účinně přenášet kyslík do buněk vašeho těla, což způsobuje, že se cítíte unavení a slabí.

U starších osob je tento typ anémie často způsoben autoimunitním onemocněním známým jako perniciózní anémie. Lidé s perniciózní anémií neprodukují dostatečné množství důležitého proteinu zvaného vnitřní faktor. Vnitřní faktor je nezbytný pro prevenci nedostatku vitaminu B12, protože se ve střevě váže s vitaminem B12, abyste ho mohli vstřebat (8).

Shrnutí:

 • Když máte nedostatek B12, vaše tělo není schopno produkovat dostatek červených krvinek, aby účinně fungovalo a přenášet kyslík do celého těla. To může způsobit, že se budete cítit unavení a slabí.

3. Pocity píchání a mravenčení

Jedním ze závažnějších vedlejších účinků dlouhodobého nedostatku B12 je poškození nervů. K tomu může časem dojít, protože vitamin B12 se významně podílí na metabolické dráze, která produkuje tukovou látku myelin. Myelin obklopuje nervy jako forma ochrany a izolace (9).

Bez vitaminu B12 se myelin vytváří jinak a váš nervový systém není schopen správně fungovat. Jedním z častých příznaků tohoto jevu je parestézie neboli pocit píchání, který se podobá píchání v rukou a nohou.

Zajímavé je, že neurologické příznaky spojené s nedostatkem B12 se obvykle vyskytují současně s anémií. Jedna studie však zjistila, že asi 28 % lidí mělo neurologické příznaky nedostatku B12, aniž by se u nich projevily příznaky anémie (10).

Přitom pocity píchání v krku jsou běžným příznakem, který může mít mnoho příčin, takže tento příznak sám o sobě obvykle není známkou nedostatku B12.

Shrnutí:

 • Vitamin B12 hraje důležitou roli při tvorbě myelinu, který izoluje nervy a má zásadní význam pro funkci nervového systému. Častým příznakem možného poškození nervů při nedostatku vitaminu B12 je pocit bolestí a mravenčení.

4. Změny v oblasti mobility

Pokud se neléčí, může poškození nervového systému způsobené nedostatkem B12 způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu. Může dokonce ovlivnit vaši rovnováhu a koordinaci, takže budete náchylnější k pádům.

Tento příznak se často objevuje u nediagnostikovaného nedostatku vitaminu B12 u starších osob, protože lidé starší 60 let jsou k nedostatku B12 náchylnější. Prevence nebo léčba nedostatku u této skupiny však může zlepšit pohyblivost (11, 12, 13).

Tento příznak se může vyskytovat také u mladých lidí, kteří mají závažný neléčený jeho nedostatek (14).

Shrnutí:

 • Poškození způsobené dlouhodobým neléčeným nedostatkem vitaminu B12 může ovlivnit vaši rovnováhu a způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu.

5. Glositida a vředy v ústech

Glositida je termín, který se používá pro označení zaníceného jazyka. Pokud máte glositidu, váš jazyk mění barvu a tvar, je bolestivý, červený a oteklý. Zánět může také způsobit, že váš jazyk vypadá hladký, protože všechny drobné hrbolky na jazyku, které obsahují chuťové pohárky, se roztáhnou a zmizí.

Kromě toho, že je glositida bolestivá, může změnit způsob, jakým jíte a mluvíte. Studie ukázaly, že oteklý a zanícený jazyk, na kterém jsou dlouhé rovné léze, může být časným příznakem nedostatku vitaminu B12 (15, 16).

Kromě toho se u některých lidí s nedostatkem B12 mohou objevit další příznaky v dutině ústní, jako jsou vředy v ústech, pocity píchání v jazyku nebo pálení a svědění v ústech (15, 17).

Shrnutí:

 • Časný příznak nedostatku vitaminu B12 může být červený a oteklý jazyk. Tento stav je známý jako glositida.

6. Dýchavičnost a závratě

Pokud se u vás v důsledku nedostatku B12 objeví anémie, můžete pociťovat dušnost a mírnou závrať, zejména při námaze. Je to proto, že vašemu tělu chybí červené krvinky, které potřebuje k tomu, aby se do buněk vašeho těla dostalo dostatek kyslíku.

Tyto příznaky však mohou mít mnoho příčin, takže pokud si všimnete, že jste neobvykle dušní, měli byste se obrátit na svého lékaře, aby vyšetřil příčinu.

Shrnutí:

 • Anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12 může u některých lidí způsobit pocit dušnosti a závratě. Tento k tomu dochází, když tělo není schopno dopravit dostatek kyslíku do všech buněk.

7. Narušené vidění

Jedním z příznaků nedostatku vitaminu B12 je rozmazané nebo narušené vidění. K tomu může dojít, když neléčený nedostatekvitaminu B12 způsobí poškození nervového systému optického nervu, který vede k vašim očím (18).

Poškození může narušit nervový signál, který se šíří z oka do mozku, a zhoršit tak vidění. Tento stav se nazývá optická neuropatie. Ačkoli je alarmující, je často zvratitelný doplňováním vitaminu B12 (19, 20).

Shrnutí:

 • Ve vzácných případech se poškození nervového systému způsobené nedostatkem vitaminu B12 může postihnout oční nerv. To může mít za následek rozmazané nebo narušené vidění.

8. Změny nálady

Lidé s nedostatkem B12 často uvádějí změny nálady. Nízké hladiny vitaminu B12 jsou totiž spojovány s poruchami nálady a mozku, jako jsou deprese a demence (21, 22).

Jako možné vysvětlení této souvislosti byla navržena "homocysteinová hypotéza deprese" (23, 24, 25).

Tato teorie předpokládá, že vysoké hladiny homocysteinu způsobené nízkou hladinou B12 by mohly způsobit poškození mozkové tkáně a narušit signály do mozku a z mozku, což by vedlo ke změnám nálady. Některé studie naznačují, že u některých lidí, kteří mají nedostatek vitaminu B12, může doplnění tohoto vitaminu zvrátit příznaky (26, 27, 28).

Je důležité si uvědomit, že změny nálady a stavy, jako je demence a deprese, mohou mít různé příčiny. Účinky suplementace u těchto stavů tak zůstávají nejasné (29, 30).

Pokud máte jeho nedostatek, může užívání doplňku pomoci zlepšit vaši náladu. Není však náhradou za jiné osvědčené léčebné postupy při léčbě deprese nebo demence.

Shrnutí:

 • Někteří lidé s B12 mohou vykazovat příznaky depresivní nálady nebo stavy charakterizované poklesem mozkových funkcí, jako je například demence.

9. Vysoká teplota

Velmi vzácným, ale občasným příznakem nedostatku vitaminu B12 je vysoká teplota. Není jasné, proč k ní dochází, ale někteří lékaři zaznamenali případy horečky, která se normalizovala po léčbě nízkou hladinou vitaminu B12 (31).

Je však důležité si uvědomit, že vysoké teploty jsou častěji způsobeny nemocí, nikoliv nedostatkem vitaminu B12.

Shrnutí:

 • Ve velmi vzácných případech případech může být jedním z příznaků nedostatku B12 vysoká teplota.

Závěr

Nedostatek vitaminu B12 je častý a může se projevovat různými způsoby, takže je obtížné ho identifikovat.

Pokud jste ohroženi a máte některý z výše uvedených příznaků, poraďte se se svým lékařem.

U většiny lidí by mělo být snadné nedostatku vitaminu B12 předcházet jednoduše tím, že si zajistí dostatečný příjem vitaminu B12 ve stravě.

12 nejlepších potravin s vysokým obsahem vitaminu B12

 

 

 

 

 

 

Mušle

- Pixabay

Barbora Nová

Vitamín B12 (kolabamin) je základní živina, kterou si tělo nedokáže samo vytvořit, takže ji musíte získávat ze stravy nebo z doplňků stravy.

Vegetariáni, těhotné nebo kojící ženy a další osoby, u kterých hrozí nedostatek vitaminu B, by měli pečlivě sledovat svůj jídelníček, aby se ujistili, že ho mají dostatek.

Následuje 12 potravin bohatých na vitamin B12, které si můžete přidat do nákupního košíku.

1. Mušle

Mlži jsou malí žvýkaví měkkýši, kteří jsou plní živin. Tento měkkýš je chudým zdrojem bílkovin a obsahuje velmi vysoké koncentrace vitaminu B12. Z pouhých 20 mladých škeblí (190 g) můžete získat více než 7 000% DDD (1).

Mlži, zejména celé mladé škeble, poskytují také velké množství železa, téměř 200% DDD ve 100gramové porci (2).

Navíc bylo prokázáno, že škeble jsou dobrým zdrojem antioxidantů (3).

Zajímavé je, že vývar z vařených škeblí má také vysoký obsah vitaminu B12. Bylo prokázáno, že vývar z konzervovaných škeblí poskytuje 113-588% DDD na 100 gramů (4).

Shrnutí:

 • 100 gramová  porce škeblí obsahuje až 99 mcg vitaminu B12, což je 4 120 % DDD.

2. Játra a ledviny

Vnitřnosti patří k potravinám s největším obsahem živin. Játra a ledviny, zejména jehněčí, jsou bohaté na vitamin B12. 100 gramová porce jehněčích jater poskytuje neuvěřitelných 3 571% doporučené denní dávky (DDD) vitaminu B12 (5).

Jehněčí játra mají sice obecně vyšší obsah vitaminu B12 než hovězí nebo telecí játra, ale i tak mohou posledně dvě jmenovaná obsahovat přibližně 3 000% DDD na 100 gramů (6, 7).

Jehněčí játra mají také velmi vysoký obsah mědi, selenu a vitaminů A a B2 (5).

Vysoký obsah vitaminu B12 mají také jehněčí, telecí a hovězí ledviny. Jehněčí ledvinky poskytují přibližně 3 000% DDD na 100 gramů a více než 100% DDD vitaminu B2 a selenu (8).

Shrnutí:

 • 100 gramová porce jehněčích, hovězích nebo telecích jater obsahuje až 3 571% DDD vitaminu B12, zatímco stejná porce ledvinek obsahuje až 3 000% DDD.

3. Sardinky

Sardinky jsou malé mořské ryby s měkkými kostmi. Obvykle se prodávají konzervované ve vodě, oleji nebo omáčkách, můžete je však koupit i čerstvé. Sardinky jsou obzvláště výživné, protože obsahují dobré množství téměř všech živin.

Jedna porce 150 gramů odkapaných sardinek poskytuje 554% DDD vitaminu B12 (9).

Kromě toho jsou sardinky vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin, které mají mnoho zdraví prospěšných účinků, například zmírňují záněty a zlepšují zdraví srdce (10).

Shrnutí:

 • Jeden šálek (150 g) okapaných sardinek obsahuje až 554% DDD vitaminu B12.

4. Hovězí maso

Hovězí maso je vynikajícím zdrojem vitaminu B12. Jeden grilovaný steak (asi 190 gramů) poskytuje 467% DDD vitaminu B12 (11).

Stejné množství steaku obsahuje také přiměřené množství vitaminů B2, B3 a B6 a více než 100% DDD pro selen a zinek (11).

Pokud hledáte vyšší koncentraci vitaminu B12, doporučujeme vybírat si maso s nízkým obsahem tuku. Pro zachování obsahu B12 je také lepší ho grilovat nebo péct - místo smažení (12, 13).

Shrnutí:

 • Porce hovězího masa o hmotnosti 100 gramů obsahuje přibližně 5,9 mcg vitaminu B12. To je 245% DDD.

5. Obohacené obiloviny

Tento zdroj vitaminu B12 může být vhodný pro vegetariány a vegany, protože je vyroben synteticky a nepochází z živočišných zdrojů (14).

Ačkoli se běžně nedoporučují jako součást zdravé výživy, obohacené obiloviny mohou být dobrým zdrojem vitaminů skupiny B, zejména B12. Obohacování potravin je proces přidávání živin, které v potravině původně nejsou.

Například rozinkové otruby... nabízí až 62% DDD vitaminu B12 v 1 šálku (60 gramů) (15).

Stejná porce těchto cereálií obsahuje také 29% DDD vitaminu B6 a dostatečné množství vitaminu A, kyseliny listové a železa (15).

Výzkumy ukazují, že každodenní konzumace obohacených obilovin pomáhá zvyšovat koncentraci vitaminu B12 (16, 17).

Jedna studie totiž ukázala, že když účastníci po dobu 14 týdnů denně snědli 1 šálek (240 ml) obohacených cereálií obsahujících 4,8 mcg (200% DDD) vitaminu B12, jejich hladina B12 se výrazně zvýšila (16).

Pokud se rozhodnete používat obohacené cereálie ke zvýšení příjmu vitaminu B12, dbejte na to, abyste si vybrali výrobek s nízkým obsahem přidaného cukru a vysokým obsahem vlákniny nebo celých zrn.

Shrtnutí:

 • Obiloviny obohacené vitaminem B12 vám také mohou pomoci zvýšit hladinu vitaminu B12. Jeden šálek (60 gramů) rozinkových otrub ... poskytuje 62% DDD.

6. Tuňák

Tuňák je běžně konzumovaná ryba a skvělý zdroj živin, včetně bílkovin, vitaminů a minerálů. Obsahuje vysoké koncentrace vitaminu B12, zejména ve svalech těsně pod kůží, které jsou známé jako tmavé svaly (18).

100 gramová porce vařeného tuňáka obsahuje 453% DDD tohoto vitaminu (19).

Stejná velikost porce obsahuje také dostatečné množství libových bílkovin, fosforu, selenu a vitaminů A a B3 (19).

Konzervovaný tuňák obsahuje také slušné množství vitaminu B12. Jedna plechovka (142 g) tuňáka konzervovaného ve vodě obsahuje 152% vitaminu B12 (20).

Shrnutí:

 • 100 gramová porce vařeného tuňáka poskytuje 10,9 mcg vitaminu B12. To je 453% DDD.

7. Obohacené potravinářské droždí

Nutriční kvasnice jsou dobrým veganským zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálů. Jedná se o druh kvasnic speciálně pěstovaný pro potravinářské účely, nikoliv jako kvásek do chleba a piva.

Nutriční droždí přirozeně neobsahuje vitamin B12. Běžně se však obohacuje, což z něj činí skvělý zdroj této živiny.

Stejně jako u obohacených obilovin je vitamin B12 v potravinářském droždí vhodný pro vegany, protože je syntetický (14).

Dvě polévkové lžíce (15 gramů) výživového droždí mohou obsahovat až 733% DDD vitaminu B12 (21).

V jedné studii vědci přidávali výživové kvasnice do stravy veganů, kteří jedli syrovou stravu, a zjistili, že zvýšily hladinu vitaminu B12 v krvi a pomohly snížit krevní markery nedostatku B12 (22).

Shrnutí:

 • Dvě polévkové lžíce (15 gramů) potravinářských kvasnic mohou poskytnout až 17,6 mcg vitaminu B12. To je 733% DDD.

8. Pstruh

Pstruh duhový je považován za jednu z nejzdravějších ryb. Tento sladkovodní druh je skvělým zdrojem bílkovin, zdravých tuků a vitaminů skupiny B.

Ve 100gramové porci pstružího filé najdete přibližně 312% DDD vitaminu B12 a 1 171 mg omega-3 mastných kyselin (23).

Pro dospělé odborníci doporučují kombinovaný denní příjem 1 100-1 600 mg omega-3 mastných kyselin (24).

Pstruh je také skvělým zdrojem minerálních látek, jako je mangan, fosfor a selen (23).

Shrnutí:

 • 100 gramů pstruha obsahuje 7,5 mcg vitaminu B12. To je 312% DDD.

9. Losos

Losos je známý tím, že obsahuje jednu z nejvyšších koncentrací omega-3 mastných kyselin. Je také vynikajícím zdrojem vitaminů skupiny B.

Půlka filetu (178 g) vařeného lososa může obsahovat 208 % DV vitaminu B12 (25).

Stejná porce může také poskytnout 4 123 mg omega-3 mastných kyselin (25).

Vedle vysokého obsahu tuku nabízí tato ryba i vysoké množství bílkovin, kterých je v polovině filetu (178 g) přibližně 40 gramů (25).

Shrnutí:

 • Půlka filetu (180 gramů) vařeného lososa obsahuje více než 200% DDD vitaminu B12.

10. Obohacené nemléčné mléko

Nemléčné mléko je oblíbené mezi těmi, kteří chtějí výživnou veganskou náhradu mléka mléčného.

Sójová, mandlová a rýžová mléka sice nemají přirozeně vysoký obsah vitaminu B12, ale obvykle jsou obohacená, což z nich činí vynikající zdroj tohoto vitaminu.

Příkladem je sójové mléko, které v 1 šálku (240 ml) poskytuje až 86% DDD vitaminu B12 (26).

Obohacená nemléčná mléka jsou proto skvělou volbou pro ty, kteří chtějí zvýšit příjem B12 a vyhnout se jeho nedostatku (27).

Stejně jako B12 v jiných obohacených zdrojích je B12 v nemléčných mlékách uměle vyrobený, takže je vhodný i pro vegany (14).

Shrnutí:

 • Jeden šálek (240 ml) sójového mléka obsahuje 2,1 mcg vitaminu B12, tedy 86% DDD.

11. Mléko a mléčné výrobky

Mléko a další mléčné výrobky, jako jsou jogurty a sýry, jsou skvělým zdrojem bílkovin a několika vitaminů a minerálů, včetně vitaminu B12.

Jeden šálek (240 ml) plnotučného mléka dodává 46% DDD vitaminu B12 (28).

Bohatým zdrojem vitaminu B12 je také sýr. Jeden velký plátek (22 g) švýcarského sýra obsahuje přibližně 28% DDD (29).

Slušným zdrojem může být také plnotučný jogurt. Bylo dokonce prokázáno, že pomáhá zlepšit stav vitaminu B12 u lidí, kteří mají tohoto vitaminu nedostatek (30, 31).

Zajímavé je, že studie zjistily, že tělo lépe vstřebává vitamin B12 obsažený v mléce a mléčných výrobcích než vitamin B12 obsažený v hovězím mase, rybách nebo vejcích (32, 33, 34).

Shrnutí:

 • Mléčné výrobky jsou skvělým zdrojem vitaminu B12. Jeden šálek (240 ml) plnotučného mléka poskytuje 46% DDD a jeden plátek (22 g) švýcarského sýra obsahuje 28%.

12. Vejce

Vejce jsou skvělým zdrojem kompletních bílkovin a vitaminů skupiny B, zejména B2 a B12.

Dvě velká vejce (100 gramů) dodávají přibližně 46% DDD vitaminu B12 a 39% DDD vitaminu B2 (35).

Výzkum ukázal, že vaječné žloutky mají vyšší obsah vitaminu B12 než vaječné bílky. B12 ve žloutcích se také lépe vstřebává. Proto se doporučuje jíst celá vejce místo pouhých bílků (36).

Kromě pořádné dávky vitaminu B12 získáte i zdravé množství vitaminu D. Vejce jsou jednou z mála potravin, které ho přirozeně obsahují - ve dvou velkých vejcích je 11% DDD (35).

Shrnutí:

 • Dvě velká vejce (100 gramů) obsahují 1,1 mcg vitaminu B12. To je 46% doporučené denní dávky vitaminu B12.

Co je vitamin B12?

Vitamin B12 (kolabamin) je ve vodě rozpustný vitamin s mnoha základními funkcemi v těle.

Je nezbytný pro udržení zdravých nervů a podporu tvorby DNA a červených krvinek a také pro udržení normální funkce mozku.

Referenční hodnota příjmu (RHP) je přibližně 2,4 mcg, ale u těhotných nebo kojících žen je o něco vyšší (32).

Vitamin B12 se vstřebává v žaludku pomocí bílkoviny zvané vnitřní faktor. Tato látka se váže na molekulu vitaminu B12 a pomáhá ho vstřebávat do krve a buněk.

Vnitřní faktor je glykoprotein produkovaný parietálními buňkami žaludečních žlázek. Je nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12, ale v kyselém prostředí žaludku má k němu velice nízkou afinitu.

Přebytečný vitamin B12 se ukládá ve vašich játrech. Pokud ho zkonzumujete více, než je RHP, vaše tělo si ho uloží pro budoucí použití.

Nedostatek vitaminu B12

Nedostatek vitaminu B12 se u vás může objevit, pokud vaše tělo neprodukuje dostatek vnitřního faktoru nebo pokud nejíte dostatek potravin bohatých na vitamin B12 (37).

Vitamin B12 se nachází především v živočišných produktech, zejména v mase a mléčných výrobcích. Pro ty, kteří se stravují vegansky, však mohou být dobrým zdrojem tohoto vitaminu obohacené potraviny (32, 38).

Kdy užívat doplňky stravy s vitaminem B12?

Doplňky vitaminu B12 se doporučují lidem, kteří jsou ohroženi nedostatkem vitaminu B12, včetně starších osob, těhotných nebo kojících, vegetariánů a veganů, osob se střevními problémy a osob po operaci žaludku.

Stejně jako vitamin B12 v obohacených zdrojích je i B12 v doplňcích stravy syntetický, takže je vhodný pro vegany (14).

Doplňky stravy s vitaminem B12 lze nalézt v mnoha formách. Můžete je polykat, žvýkat, pít nebo si je dát pod jazyk. Zdravotnický pracovník vám může vitamin B12 také aplikovat injekčně.

Výzkum ukázal, že vitamin B12 užívaný ústy i svalová injekce jsou stejně účinné při obnově hladiny B12 u lidí s jeho nedostatkem (39, 40, 41).

Ve skutečnosti jedna studie zjistila, že lidé s nízkou hladinou vitaminu B12 doplnili své zásoby po 90 dnech užívání buď doplňků stravy, nebo injekcí (40).

Perniciózní anémie

Nedostatek vitaminu B12 však není vždy způsoben nedostatečným příjmem potravy. Někdy je způsoben nedostatkem vnitřního faktoru.

Nedostatek vnitřního faktoru je nejčastější u starších lidí a obvykle souvisí s autoimunitním onemocněním zvaným perniciózní anémie.

Nejběžnější léčbou perniciózní anémie jsou celoživotní injekce vitaminu B12, ale malé množství vitaminu B12 se vstřebává i bez vnitřního faktoru. Jeden přehled dospěl k závěru, že užívání 1 000 mcg denně je účinnou alternativou k injekcím (42).

Závěr

Vitamin B12 je klíčová živina, kterou vaše tělo potřebuje pro mnoho základních funkcí.

Ve velkém množství se nachází v živočišných produktech, obohacených potravinách a doplňcích stravy. Mezi nejbohatší zdroje patří játra, hovězí maso, sardinky, škeble a mléčné výrobky.

Ať už chcete zvýšit své zásoby vitaminu nebo zabránit jeho nedostatku, konzumace těchto potravin může výrazně zlepšit váš celkový zdravotní stav.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života