9 příznaků nedostatku vitaminu B12

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vitamin B12, známý také jako kobalamin, je důležitý vitamin rozpustný ve vodě (1).

Hraje zásadní roli při tvorbě červených krvinek a DNA a také při správném fungování nervového systému. Vitamin B12 se přirozeně nachází v živočišných potravinách, včetně masa, ryb, drůbeže, vajec a mléčných výrobků. Najdete ho však také ve výrobcích obohacených o B12, jako jsou některé druhy chleba a rostlinné mléko.

Nedostatek vitaminu B12 je bohužel častý, zejména u starších lidí. Nedostatek vám hrozí, pokud ho nepřijímáte dostatečné množství ze stravy nebo nejste schopni ho dostatečně vstřebat z potravin, které jíte.

Mezi osoby ohrožené nedostatkem B12 patří (2):

 • starší lidé
 • osoby, které podstoupily operaci, při níž byla odstraněna část střeva, která vstřebává B12
 • lidé užívající lék metformin na cukrovku
 • lidé dodržující přísnou veganskou dietu
 • osoby, které dlouhodobě užívají antacida na pálení žáhy

Bohužel se příznaky nedostatku vitaminu B12 mohou projevit až po několika letech a jeho diagnostika může být složitá. Nedostatek vitaminu B12 může být někdy zaměněn za nedostatek folátu (folát je přirozená aktivní forma vitamínu B9, kyselina listová je syntetická forma vitaminu B9).

Nízká hladina B12 způsobuje pokles hladiny folátů. Pokud však máte nedostatek B12, může náprava nízké hladiny folátu pouze maskovat nedostatek a neodstranit základní problém (3).

Následuje je 9 příznaků a symptomů skutečného nedostatku vitaminu B12.

1. Bledá nebo žlutavá kůže

Lidé s nedostatkem vitaminu B12 často vypadají bledě nebo mají mírně žlutý nádech kůže a očního bělma, což je stav známý jako žloutenka. K tomu dochází, když nedostatek B12 způsobuje problémy s tvorbou červených krvinek v těle (4).

Vitamin B12 hraje zásadní roli při tvorbě DNA potřebné k tvorbě červených krvinek. Bez něj jsou instrukce pro stavbu buněk neúplné a buňky se nemohou dělit (5).

To způsobuje typ anémie nazývané megaloblastická anémie, při níž jsou červené krvinky produkované v kostní dřeni velké a křehké. Tyto červené krvinky jsou příliš velké na to, aby se dostaly z kostní dřeně do krevního oběhu. Proto vám po těle necirkuluje tolik červených krvinek a vaše kůže může mít bledou barvu.

Křehkost těchto krvinek také znamená, že se mnoho z nich rozpadá, což způsobuje nadbytek bilirubinu. Bilirubin je lehce červená nebo hnědě zbarvená látka, která vzniká v játrech při rozpadu starých krvinek. Právě velké množství bilirubinu dodává kůži a očím žlutý nádech (6, 7).

Shrnutí:

 • Pokud máte B12 nedostatek, může se vám zdát vaše kůže bledá nebo žlutavá.

 2. Slabost a únava

Slabost a únava jsou častými příznaky nedostatku vitaminu B12. Vyskytují se proto, že vaše tělo nemá dostatek vitaminu B12 pro tvorbu červených krvinek, které přenášejí kyslík do celého těla. V důsledku toho nejste schopni účinně přenášet kyslík do buněk vašeho těla, což způsobuje, že se cítíte unavení a slabí.

U starších osob je tento typ anémie často způsoben autoimunitním onemocněním známým jako perniciózní anémie. Lidé s perniciózní anémií neprodukují dostatečné množství důležitého proteinu zvaného vnitřní faktor. Vnitřní faktor je nezbytný pro prevenci nedostatku vitaminu B12, protože se ve střevě váže s vitaminem B12, abyste ho mohli vstřebat (8).

Shrnutí:

 • Když máte nedostatek B12, vaše tělo není schopno produkovat dostatek červených krvinek, aby účinně fungovalo a přenášet kyslík do celého těla. To může způsobit, že se budete cítit unavení a slabí.

3. Pocity píchání a mravenčení

Jedním ze závažnějších vedlejších účinků dlouhodobého nedostatku B12 je poškození nervů. K tomu může časem dojít, protože vitamin B12 se významně podílí na metabolické dráze, která produkuje tukovou látku myelin. Myelin obklopuje nervy jako forma ochrany a izolace (9).

Bez vitaminu B12 se myelin vytváří jinak a váš nervový systém není schopen správně fungovat. Jedním z častých příznaků tohoto jevu je parestézie neboli pocit píchání, který se podobá píchání v rukou a nohou.

Zajímavé je, že neurologické příznaky spojené s nedostatkem B12 se obvykle vyskytují současně s anémií. Jedna studie však zjistila, že asi 28 % lidí mělo neurologické příznaky nedostatku B12, aniž by se u nich projevily příznaky anémie (10).

Přitom pocity píchání v krku jsou běžným příznakem, který může mít mnoho příčin, takže tento příznak sám o sobě obvykle není známkou nedostatku B12.

Shrnutí:

 • Vitamin B12 hraje důležitou roli při tvorbě myelinu, který izoluje nervy a má zásadní význam pro funkci nervového systému. Častým příznakem možného poškození nervů při nedostatku vitaminu B12 je pocit bolestí a mravenčení.

4. Změny v oblasti mobility

Pokud se neléčí, může poškození nervového systému způsobené nedostatkem B12 způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu. Může dokonce ovlivnit vaši rovnováhu a koordinaci, takže budete náchylnější k pádům.

Tento příznak se často objevuje u nediagnostikovaného nedostatku vitaminu B12 u starších osob, protože lidé starší 60 let jsou k nedostatku B12 náchylnější. Prevence nebo léčba nedostatku u této skupiny však může zlepšit pohyblivost (11, 12, 13).

Tento příznak se může vyskytovat také u mladých lidí, kteří mají závažný neléčený jeho nedostatek (14).

Shrnutí:

 • Poškození způsobené dlouhodobým neléčeným nedostatkem vitaminu B12 může ovlivnit vaši rovnováhu a způsobit změny ve způsobu chůze a pohybu.

5. Glositida a vředy v ústech

Glositida je termín, který se používá pro označení zaníceného jazyka. Pokud máte glositidu, váš jazyk mění barvu a tvar, je bolestivý, červený a oteklý. Zánět může také způsobit, že váš jazyk vypadá hladký, protože všechny drobné hrbolky na jazyku, které obsahují chuťové pohárky, se roztáhnou a zmizí.

Kromě toho, že je glositida bolestivá, může změnit způsob, jakým jíte a mluvíte. Studie ukázaly, že oteklý a zanícený jazyk, na kterém jsou dlouhé rovné léze, může být časným příznakem nedostatku vitaminu B12 (15, 16).

Kromě toho se u některých lidí s nedostatkem B12 mohou objevit další příznaky v dutině ústní, jako jsou vředy v ústech, pocity píchání v jazyku nebo pálení a svědění v ústech (15, 17).

Shrnutí:

 • Časný příznak nedostatku vitaminu B12 může být červený a oteklý jazyk. Tento stav je známý jako glositida.

6. Dýchavičnost a závratě

Pokud se u vás v důsledku nedostatku B12 objeví anémie, můžete pociťovat dušnost a mírnou závrať, zejména při námaze. Je to proto, že vašemu tělu chybí červené krvinky, které potřebuje k tomu, aby se do buněk vašeho těla dostalo dostatek kyslíku.

Tyto příznaky však mohou mít mnoho příčin, takže pokud si všimnete, že jste neobvykle dušní, měli byste se obrátit na svého lékaře, aby vyšetřil příčinu.

Shrnutí:

 • Anémie způsobená nedostatkem vitaminu B12 může u některých lidí způsobit pocit dušnosti a závratě. Tento k tomu dochází, když tělo není schopno dopravit dostatek kyslíku do všech buněk.

7. Narušené vidění

Jedním z příznaků nedostatku vitaminu B12 je rozmazané nebo narušené vidění. K tomu může dojít, když neléčený nedostatekvitaminu B12 způsobí poškození nervového systému optického nervu, který vede k vašim očím (18).

Poškození může narušit nervový signál, který se šíří z oka do mozku, a zhoršit tak vidění. Tento stav se nazývá optická neuropatie. Ačkoli je alarmující, je často zvratitelný doplňováním vitaminu B12 (19, 20).

Shrnutí:

 • Ve vzácných případech se poškození nervového systému způsobené nedostatkem vitaminu B12 může postihnout oční nerv. To může mít za následek rozmazané nebo narušené vidění.

8. Změny nálady

Lidé s nedostatkem B12 často uvádějí změny nálady. Nízké hladiny vitaminu B12 jsou totiž spojovány s poruchami nálady a mozku, jako jsou deprese a demence (21, 22).

Jako možné vysvětlení této souvislosti byla navržena "homocysteinová hypotéza deprese" (23, 24, 25).

Tato teorie předpokládá, že vysoké hladiny homocysteinu způsobené nízkou hladinou B12 by mohly způsobit poškození mozkové tkáně a narušit signály do mozku a z mozku, což by vedlo ke změnám nálady. Některé studie naznačují, že u některých lidí, kteří mají nedostatek vitaminu B12, může doplnění tohoto vitaminu zvrátit příznaky (26, 27, 28).

Je důležité si uvědomit, že změny nálady a stavy, jako je demence a deprese, mohou mít různé příčiny. Účinky suplementace u těchto stavů tak zůstávají nejasné (29, 30).

Pokud máte jeho nedostatek, může užívání doplňku pomoci zlepšit vaši náladu. Není však náhradou za jiné osvědčené léčebné postupy při léčbě deprese nebo demence.

Shrnutí:

 • Někteří lidé s B12 mohou vykazovat příznaky depresivní nálady nebo stavy charakterizované poklesem mozkových funkcí, jako je například demence.

9. Vysoká teplota

Velmi vzácným, ale občasným příznakem nedostatku vitaminu B12 je vysoká teplota. Není jasné, proč k ní dochází, ale někteří lékaři zaznamenali případy horečky, která se normalizovala po léčbě nízkou hladinou vitaminu B12 (31).

Je však důležité si uvědomit, že vysoké teploty jsou častěji způsobeny nemocí, nikoliv nedostatkem vitaminu B12.

Shrnutí:

 • Ve velmi vzácných případech případech může být jedním z příznaků nedostatku B12 vysoká teplota.

Závěr

Nedostatek vitaminu B12 je častý a může se projevovat různými způsoby, takže je obtížné ho identifikovat.

Pokud jste ohroženi a máte některý z výše uvedených příznaků, poraďte se se svým lékařem.

U většiny lidí by mělo být snadné nedostatku vitaminu B12 předcházet jednoduše tím, že si zajistí dostatečný příjem vitaminu B12 ve stravě.

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...
'defaultSettings']['products']['imageCode'], )); ?>

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života