7 vědecky prokázaných způsobů, jak vitamín C prospívá vašemu tělu


Ing. Zdeněk Rozehnal, Oldřich Rolinnek

Vitamín C je nezbytný vitamín, který lidské tělo neumí vytvářet. Proto je nutné jej přijímat ve stravě a případně pro dostatečnou úroveň v doplňcích stravy.

Je rozpustný ve vodě a proto v případě přebytku v těle se vylučuje močí. Doporučený minimální denní příjem vitaminu C je 75 mg u žen a 90 mg u mužů (1).

I když se běžně doporučuje, aby byl příjem vitamínu C nejlépe z potravin, mnoho lidí se obrací na doplňky stravy, které uspokojí jejich potřeby. Ideální je, pokud je vitamín C v doplňku stravy přírodního původu - Camu Camu, Acerola.

7 vědecky prokázaných výhod vitamínu C

1. Snižuje riziko chronických onemocnění

Vitamin C je silný antioxidant, který může posílit přirozenou obranu vašeho těla (2).

Antioxidanty jsou molekuly, které posilují imunitní systém. Dělají to tak, že chrání buňky před škodlivými molekulami nazývanými volné radikály.

Pokud se volné radikály hromadí v těle, mohou podpořit stav známý jako oxidační stres, který byl spojen s mnoha chronickými chorobami (3).

Studie ukazují, že konzumace více vitamínu C může zvýšit hladinu antioxidantů v krvi až o 30%. To pomáhá přirozené obraně těla bojovat se záněty (4, 5).

Shrnutí:

  • Vitamin C je silný antioxidant, který může zvýšit hladinu antioxidantů v krvi. To může pomoci snížit riziko chronických onemocnění, jako jsou např. choroby srdce.

2. Snižuje vysoký krevní tlak

Přibližně jedna třetina dospělých Američanů má vysoký krevní tlak (6).

Vysoký krevní tlak má v Česku přibližně 40% obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (např. v dekádě od 55 do 64 let má vysoký krevní tlak 72 % mužů a 65 % žen),

přičemž 25 % lidí o této své nemoci vůbec neví!

Vysoký krevní tlak vás vystavuje riziku srdečních onemocnění, které jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí (7).

Studie prokázaly, že vitamin C může pomoci snížit krevní tlak u lidí s vysokým i bez vysokého krevního tlaku.

Studie na zvířatech zjistila, že užívání doplňku stravy s vitamínem C pomohlo uvolnit krevní cévy, které odvádějí krev ze srdce, což pomohlo snížit hladiny krevního tlaku (8).

Kromě toho analýza 29 studií u lidí zjistila, že užívání doplňku stravy s vitamínem C snížilo systolický krevní tlak (horní hodnota) o 3,8 mmHg a diastolický krevní tlak (dolní hodnota) o 1,5 mmHg v průměru u zdravých dospělých. U lidí s vysokým krevním tlakem klesl v průměru systolický krevní tlak o 4,9 mmHg a diastolický krevní tlak o 1,7 mmHg (9).

I když jsou tyto výsledky slibné, tak lidé s vysokým krevním tlakem by neměli spoléhat na léčbu samotným vitamínem C.

Shrnutí:

  • Bylo zjištěno, že doplňky stravy s vitamínem C snižují krevní tlak jak u zdravých dospělých, tak u pacientů s vysokým krevním tlakem.

3. Snižuje riziko onemocnění srdce

Choroby srdce jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě (7).

Mnoho faktorů zvyšuje riziko srdečních chorob, včetně vysokého krevního tlaku, vysokých hladin triglyceridů nebo LDL cholesterolu a nízkých hladin HDL cholesterolu.

Vitamin C může pomoci snížit tyto rizikové faktory, a tím snížit riziko srdečních chorob.

Například analýza 9 studií s kombinovanými 293 172 účastníky zjistila, že po 10 letech měli lidé, kteří užívali alespoň 700 mg vitaminu C denně, o 25% nižší riziko srdečních chorob než ti, kteří neužívali doplněk stravy s vitamínem C (10).

Je zajímavé, že další analýza 15 studií zjistila, že konzumace vitamínu C z potravin - nikoli doplňků stravy - byla spojena s nižším rizikem srdečních chorob. Zde hraje roli, zda užíváte přírodní nebo chemický vitamín C.

Vědci si však nebyli jisti, zda lidé, kteří konzumovali potraviny bohaté na vitamín C, také dodržovali zdravější životní styl než lidé, kteří si užívali doplňky stravy. Zůstává tedy nejasné, zda byly rozdíly způsobeny vitaminem C nebo jinými aspekty jejich stravy (11).

Další analýza 13 studií se zaměřila na účinky užívání alespoň 500 mg vitaminu C denně na rizikové faktory srdečních chorob, jako je hladina cholesterolu v krvi a hladina triglyceridů. Analýza zjistila, že užívání doplňku vitamínu C významně snížilo LDL cholesterol přibližně o 7,9 mg /dl a triglyceridy v krvi o 20,1 mg /dl (12).

Stručně řečeno, zdá se, že užívání nebo konzumace alespoň 500 mg vitamínu C denně může snížit riziko srdečních chorob. Pokud však již konzumujete stravu bohatou na vitamín C, nemusí doplňky stravy poskytovat další přínosy pro zdraví srdce.

Shrnutí:

  • Doplňky stravy s vitamínem C byly spojeny se sníženým rizikem srdečních chorob. Tyto doplňky mohou snižovat rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně vysokých hladin LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi.

4. Snižuje hladinu kyseliny močové v krvi a může předcházet záchvatům dny

Dna je typ artritidy, která postihuje přibližně 4% dospělých Američanů (13). V Česku přibližně 10%.

Je to neuvěřitelně bolestivé a zahrnuje zánět kloubů, zejména těch velkých prstů. Lidé s dnou mívají otoky a náhle silné záchvaty bolesti (14).

Dna se objevuje, když je v krvi příliš mnoho kyseliny močové. Kyselina močová je odpadní produkt produkovaný tělem. Při vysokých hladinách může krystalizovat a ukládat se do kloubů.

Je zajímavé, že několik studií ukázalo, že vitamin C může pomoci snížit kyselinu močovou v krvi a v důsledku toho chránit před útoky dny.

Například studie zahrnující 1 387 mužů zjistila, že ti, kteří konzumovali nejvíce vitaminu C, měli významně nižší hladiny kyseliny močové v krvi než ti, kteří konzumovali nejméně (15).

Další studie sledovala 46 994 zdravých mužů po dobu 20 let, aby se zjistilo, zda příjem vitamínu C souvisí s vyvíjející se dnou. Zjistilo se, že lidé, kteří užívali doplněk stravy s vitamínem C, měli o 44% nižší riziko dny (16).

Analýza 13 studií navíc zjistila, že užívání doplňku stravy s vitamínem C po dobu 30 dnů významně snížilo kyselinu močovou v krvi ve srovnání s placebem (17).

Shrnutí:

  • Potraviny a doplňky stravy bohaté na vitamín C byly spojeny se snížením hladiny kyseliny močové v krvi a nižším rizikem dny.

5. Pomáhá předcházet nedostatku železa

Železo je důležitá živina, která má v těle řadu funkcí. Je nezbytné pro tvorbu červených krvinek a transport kyslíku do celého těla.

Doplňky stravy s vitamínem C mohou pomoci zlepšit vstřebávání železa z potravy. Vitamin C pomáhá při přeměně železa, které se špatně vstřebává, jako jsou zdroje železa na bázi rostlin, do podoby, která se snáze vstřebává (18). To je zvláště užitečné pro lidi na bezmasé stravě, protože maso je hlavním zdrojem železa.

Ve skutečnosti stačí konzumace 100 mg vitamínu C zlepšit absorpci železa o 67% (19).

Výsledkem je, že vitamin C může pomoci snížit riziko anémie u lidí náchylných k nedostatku železa.

V jedné studii dostávalo doplněk vitamínu C 65 dětí s mírnou anémií a s nedostatkem železa. Vědci zjistili, že samotný doplněk stravy pomohl odstranit jejich anémii (20).

Pokud máte nízkou hladinu železa, může konzumace potravin bohatých na vitamín C nebo užívání doplňku stravy s vitamínem C zlepšit hladinu železa v krvi.

Shrnutí:

  • Vitamin C může zlepšit absorpci špatně vstřebávaného železa, jako je železo ze zdrojů bez masa. Může také snížit riziko nedostatku železa.

6. Posiluje imunitu

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé užívají doplňky stravy s vitamínem C, je posílení jejich imunity, protože vitamin C se podílí na mnoha částech imunitního systému.

Za prvé, vitamín C pomáhá povzbuzovat produkci bílých krvinek známých jako lymfocyty a fagocyty, které pomáhají chránit tělo před infekcí (21).

Za druhé, vitamín C pomáhá těmto bílým krvinek efektivněji a zároveň je chrání před poškozením potenciálně škodlivými molekulami, jako jsou volné radikály.

Za třetí, vitamín C je nezbytnou součástí obranného systému pokožky. Aktivně se transportuje na pokožku, kde může působit jako antioxidant a pomáhá posilovat kožní bariéry (22).

Studie také prokázaly, že užívání vitaminu C může zkrátit dobu hojení ran (23, 24).

Nízké hladiny vitaminu C navíc souvisejí se špatnými zdravotními výsledky.

Například lidé, kteří mají zápal plic, mají nižší hladinu vitamínu C a ukázalo se, že doplňky stravy s vitamínem C zkracují dobu zotavení (25, 26).

Shrnutí:

  • Vitamin C může posílit imunitu tím, že pomáhá bílým krvinkám efektivněji fungovat, posiluje obranný systém vaší pokožky a pomáhá rány hojit rychleji.

7. Chrání vaši paměť a myšlení, jak stárnete

Demence je široký pojem používaný k popisu příznaků špatného myšlení a paměti.

Postihuje více než 35 milionů lidí na celém světě a obvykle se vyskytuje mezi staršími dospělými (27).

Studie prokazují, že oxidační stres a zánět v mozku, páteři a nervech (celkem známý jako centrální nervový systém) mohou zvýšit riziko demence (28).

Vitamín C je silný antioxidant. Nízké hladiny tohoto vitamínu byly spojeny se sníženou schopností myslet a pamatovat si (29, 30).

Několik studií navíc ukázalo, že lidé s demencí mohou mít nižší hladinu vitamínu C v krvi (31, 32).

Kromě toho bylo prokázáno, že vysoký příjem vitamínu C z potravin nebo doplňků stravy má ochranný účinek na myšlení a paměť, jak stárnete (33, 34, 35).

Doplňky stravy s vitamínem C mohou pomoci proti stavům, jako je demence, pokud z vaší stravy nezískáváte dostatek vitamínu C (36).

Shrnutí:

  • Nízké hladiny vitamínu C byly spojeny se zvýšeným rizikem poruch paměti a myšlení, jako je demence, zatímco vysoký příjem vitamínu C z potravin a doplňků stravy byl prokázán jako ochranný účinek.

Závěr

Vitamín C je ve vodě rozpustný vitamín, který musí být získáván z potravy nebo doplňků stravy, protože jej lidské tělo neumí vytvořit.

Byl spojen s mnoha působivými zdravotními přínosy, jako je zvýšení hladiny antioxidantů, snížení krevního tlaku, ochrana před záchvaty dny, zlepšení absorpce železa, posílení imunity a snížení srdečních chorob a demence.

Celkově jsou doplňky stravy s vitamínem C, především přírodního původu (Camu Camu, Acerola) skvělým a jednoduchým způsobem, jak zvýšit příjem vitamínu C, pokud jej nemáte z potravy dostatek.

Poznámka: kuřáci svým zlozvykem snižují množství vitamínu C v těle...

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus (Outkovka pestrá)

Coriolus (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze