Vitamin K1 a K2: vše, co potřebujete o nich vědět

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Většina lidí o vitaminu K nikdy neslyšela. Tento vitamin se v západní stravě vyskytuje jen zřídka a není mu věnována velká pozornost. Tato silná živina však hraje zásadní roli v mnoha aspektech vašeho zdraví. Někteří se dokonce domnívají, že vitamin K2 může být chybějícím článkem mezi stravou a několika chronickými onemocněními.

Co je to vitamin K?

Vitamin K byl objeven v roce 1929 jako základní živina pro srážení krve, což je vědecký termín pro krevní srážlivost. Původní objev byl popsán v německém vědeckém časopise, kde byl nazván "Koagulationsvitamin". Odtud pochází písmeno K ve vitaminu K (1).

Objevil ho také zubař Weston Price, který na počátku 20. století cestoval po světě a studoval vztah mezi stravou a nemocemi u různých populací, přičemž zjistil, že neindustriální strava měla vysoký obsah blíže neidentifikované živiny, která zřejmě poskytovala ochranu před zubním kazem a chronickými onemocněními.

Tuto záhadnou živinu označil jako aktivátor X. Dnes se má za to, že to byl vitamin K2 (1).

Existují dvě hlavní formy vitaminu K:

 • Vitamin K1 (fylochinon): nachází se v rostlinných potravinách, např. v listové zelenině.
 • Vitamin K2 (menachinon): nachází se v živočišných potravinách a fermentovaných potravinách (2).

Vitamin K2 lze dále rozdělit na několik různých podtypů. Nejdůležitější jsou MK-4 a MK-7.

Shrnutí:

 • Vitamin K byl původně objeven jako živina podílející se na srážení krve. Existují dvě jeho formy: K1 (nachází se v rostlinných potravinách) a K2 (nachází se v živočišných a fermentovaných potravinách).

Jak vitaminy K1 a K2 fungují?

Vitamin K aktivuje bílkoviny, které se podílejí na srážení krve, metabolismu vápníku a zdraví srdce, přičemž jednou z jeho nejdůležitějších funkcí je regulace ukládání vápníku. Jinými slovy podporuje zdraví kostí a zabraňuje kalcifikaci cév a ledvin (3).

Někteří vědci naznačují, že role vitaminů K1 a K2 jsou zcela odlišné, a mnozí se domnívají, že by měly být klasifikovány jako zcela samostatné živiny.

V kontrolovaných studiích na lidech vědci také pozorovali, že doplňky vitaminu K2 obecně zlepšují zdraví kostí a srdce, zatímco vitamin K1 nemá žádný významný přínos (4).

Aby však bylo možné plně pochopit funkční rozdíly mezi vitaminy K1 a K2, je třeba provést další studie na lidech.

Shrnutí:

 • Vitamin K hraje zásadní roli při srážení krve, zdraví srdce a kostí.

Může pomáhat předcházet srdečním onemocněním

Hromadění vápníku v tepnách kolem srdce je obrovským rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění (5, 6).

Cokoli, co dokáže toto hromadění vápníku snížit, může pomoci předcházet srdečním onemocněním. Předpokládá se, že vitamín K pomáhá tím, že zabraňuje ukládání vápníku v tepnách (3).

V jedné studii trvající 7-10 let měli lidé s nejvyšším příjmem vitaminu K2 o 52% nižší pravděpodobnost vzniku vápenatění tepen a o 57% nižší riziko úmrtí na srdeční onemocnění (7).

Jiná studie na 16 057 ženách zjistila, že účastnice s nejvyšším příjmem vitaminu K2 měly mnohem nižší riziko srdečních onemocnění - na každých 10 mcg K2, které denně zkonzumovaly, se riziko srdečních onemocnění snížilo o 9% (8).

Naopak vitamin K1 neměl v žádné z těchto studií vliv.

Mějte však na paměti, že se jednalo o observační studie, které nemohou prokázat příčinu a následek.

V několika málo kontrolovaných studiích, které byly provedeny, byl použit vitamin K1, který se zdá být neúčinný (9).

Je třeba provést dlouhodobé kontrolované studie týkající se vitaminu K2 a srdečních onemocnění.

Přesto existuje velmi věrohodný biologický mechanismus jeho účinnosti a silné pozitivní korelace se zdravím srdce v pozorovacích studiích.

Shrnutí:

 • Vyšší příjem vitaminu K2 je silně spojen se sníženým rizikem srdečních onemocnění. Vitamin K1 se zdá být méně užitečný nebo neúčinný.

Může pomoci zlepšit zdraví kostí a snížit riziko osteoporózy

Osteoporóza - což v překladu znamená "porézní kosti" - je v západních zemích častým problémem, přičemž se vyskytuje zejména u starších žen a silně zvyšuje riziko zlomenin.

Jak bylo uvedeno výše, vitamin K2 hraje ústřední roli v metabolismu vápníku, hlavního minerálu, který se nachází ve vašich kostech a zubech.

Vitamin K2 aktivuje vápník vázající účinky dvou proteinů - matrixového proteinu GLA a osteokalcinu, které pomáhají budovat a udržovat kosti (10).

Zajímavé je, že existují také podstatné důkazy z kontrolovaných studií, že K2 může mít významný přínos pro zdraví kostí.

Tříletá studie na 244 ženách po menopauze zjistila, že u těch, které užívaly doplňky stravy s vitaminem K2, docházelo k mnohem pomalejšímu poklesu hustoty kostních minerálů v souvislosti s věkem (11).

Dlouhodobé studie u japonských žen zaznamenaly podobné přínosy, i když v těchto případech byly použity velmi vysoké dávky. Ze 13 studií pouze jedna neprokázala významné zlepšení.

Sedm z těchto studií, které braly v úvahu zlomeniny, zjistilo, že vitamin K2 snížil počet zlomenin páteře o 60%, zlomenin kyčle o 77% a všech nepáteřních zlomenin o 81% (12).

V souladu s těmito zjištěními jsou v Japonsku oficiálně doporučovány doplňky stravy s vitaminem K pro prevenci a léčbu osteoporózy (13).

Někteří vědci však o tom nejsou přesvědčeni. Dvě rozsáhlé přehledové studie dospěly k závěru, že důkazy pro doporučení doplňků vitaminu K k tomuto účelu nejsou dostatečné (14, 15).

Shrnutí:

 • Vitamin K2 hraje zásadní roli v metabolismu kostí a studie naznačují, že může pomoci předcházet osteoporóze a zlomeninám.

Může zlepšit zdraví zubů

Vědci se domnívají, že vitamin K2 může ovlivňovat zdraví zubů. Žádná studie na lidech to však přímo netestovala.

Na základě studií na zvířatech a úlohy, kterou vitamin K2 hraje v metabolismu kostí, lze předpokládat, že tato živina ovlivňuje i zdraví zubů.

Jednou z hlavních regulačních bílkovin ve zdraví zubů je osteokalcin - stejná bílkovina, která je rozhodující pro metabolismus kostí a je aktivována vitaminem K2 (16).

Osteokalcin spouští mechanismus, který stimuluje růst nové kosti a nového dentinu, což je odvápněná tkáň pod zubní sklovinou (17).

Předpokládá se, že důležitou roli zde hrají také vitaminy A a D, které působí synergicky s vitaminem K2 (18).

Shrnutí:

 • Předpokládá se, že vitamin K2 může hrát zásadní roli ve zdraví zubů, ale studie na lidech, které by prokázaly přínos doplňků stravy v této oblasti, v současné době chybí.

Může pomáhat v boji proti rakovině

Rakovina je v západních zemích častou příčinou úmrtí a nové případy rakoviny stále rychleji přibývají. Proto je nalezení účinných preventivních strategií nesmírně důležité.

Zajímavé je, že bylo provedeno několik studií týkajících se vitaminu K2 a některých typů rakoviny.

Dvě klinické studie naznačují, že vitamin K2 snižuje výskyt recidivy rakoviny jater a prodlužuje dobu přežití (19, 20).

Je však zapotřebí provést více kvalitních studií, než bude možné vyslovit nějaké silné tvrzení.

Shrnutí:

 • Bylo zjištěno, že vitamin K2 zlepšuje přežití pacientů s rakovinou jater. Je však zapotřebí provést další studie.

Jak získat potřebný vitamin K2

Bohatým zdrojem vitaminu K1 je několik běžně dostupných potravin, ale vitamin K2 je méně častý.

Vaše tělo může částečně přeměnit vitamin K1 na K2. To je užitečné, protože množství vitaminu K1 v běžné stravě je desetkrát vyšší než množství vitaminu K2.

Současné poznatky však naznačují, že proces přeměny je neúčinný. V důsledku toho vám může mnohem více prospět přímá konzumace vitaminu K2.

Střevní bakterie v tlustém střevě také produkují vitamin K2. Některé důkazy ukazují, že širokospektrá antibiotika přispívají k nedostatku K2 (21).

Přesto je průměrný příjem této důležité živiny v moderní stravě neuvěřitelně nízký.

Vitamin K2 se nachází hlavně v některých živočišných a fermentovaných potravinách, kterých většina lidí moc nejí.

Mezi bohaté živočišné zdroje patří mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku od krav krmených trávou a vaječné žloutky, stejně jako játra a další vnitřnosti (22).

Vitamin K je rozpustný v tucích, což znamená, že nízkotučné a libové živočišné produkty ho neobsahují mnoho.

Živočišné potraviny obsahují podtyp MK-4, zatímco fermentované potraviny jako kysané zelí, natto a miso obsahují více delších podtypů MK-5 až MK-14 (23).

Pokud jsou pro vás tyto potraviny nedostupné, je vhodnou alternativou užívání doplňků stravy. 

Přínosy doplňování K2 se mohou ještě zvýšit v kombinaci s doplňkem stravy s vitaminem D. Tyto dva vitaminy mají synergické účinky, což znamená, že mohou působit společně (24).

Ačkoli je to třeba podrobněji prozkoumat, současný výzkum vitaminu K2 a zdraví je slibný. Ve skutečnosti může mít potenciálně pro mnoho lidí životně důležité důsledky.

Shrnutí:

 • Vitamin K2 můžete získat z mléčných výrobků s vysokým obsahem tuku, vaječného žloutku, jater a fermentovaných potravin, jako je například kysané zelí.

Závěr

Vitamin K je skupina živin rozdělená na vitaminy K1 a K2.

Vitamin K1 se podílí na srážení krve a vitamin K2 prospívá zdraví kostí a srdce. Je však třeba provést další studie o úloze jednotlivých podtypů vitaminu K.

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že lidé ohrožení srdečním onemocněním by měli pravidelně užívat doplňky stravy s vitaminem K2. Jiní poukazují na to, že je třeba provést další studie, než bude možné vydat nějaké pevné doporučení.

Je však zřejmé, že vitamin K hraje v tělesných funkcích zásadní roli.

Chcete-li si udržet dobré zdraví, dbejte na to, abyste dostatečné množství vitaminů K1 a K2 přijímali stravou.

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života