Kdy byste měli večer přestat jíst?

- Pixabay

Barbora Nová

O přesné době, kdy byste měli přestat jíst během dne, se vedou diskuse již delší dobu. Na to, kdy člověk přestane jíst, má vliv mnoho faktorů, například chuť k jídlu, zvyky, kultura, pracovní rozvrh, osobní preference a sociální prostředí.

Většina lidí se obává především toho, že příliš pozdní jídlo může přispět k přibývání na váze. Každý má svůj názor na nejvhodnější dobu, kdy přestat jíst, ale možná vás zajímá, zda je něco z toho založeno na vědeckém výzkumu.

Tento článek se zabývá nejvhodnější dobou pro ukončení jídla a zdravotními účinky pozdního jídla.

Kdy se doporučuje přestat jíst?

Mnoho lidí se zajímá o to, kdy by měli přestat jíst v noci, a to kvůli názoru, že pozdní noční jídlo způsobuje přibývání na váze.

Je dobře známo, že konzumace většího množství jídla, než tělo potřebuje, přispívá k přibývání na váze. Pokud tedy jíte hodně pozdě v noci navíc k pravidelným jídlům, můžete přibírat na váze (1).

Nedávno se výzkum zabýval načasováním příjmu potravy a jeho vlivem na zdraví (1).

To znamená, že na vaši hmotnost a zdraví může mít vliv nejen to, co jíte, ale také kdy jíte.

Ačkoli neexistuje žádný stanovený čas, kdy byste měli přestat jíst v noci, různé níže uvedené přístupy vám mohou pomoci najít čas, který vám vyhovuje.

Cirkadiánní rytmus

24hodinové tělesné hodiny, známé také jako váš cirkadiánní rytmus, mohou ovlivnit nejvhodnější dobu k jídlu na základě svého vlivu na hlad, vstřebávání živin, citlivost na inzulín a metabolismus (2, 3, 4).

Abyste se přizpůsobili svým tělesným hodinám, je doporučené stravovací okno kratší nebo rovné 8-12 hodinám denně, během denního světla. Jídlo mimo toto okno může vést k tomu, že vaše tělo zpracovává kalorie méně efektivně, což může přispět k přibývání na váze (5).

Jedna studie zjistila, že když byly myši krmeny jídlem s vysokým obsahem tuku v souladu s jejich cirkadiánním rytmem, měly výrazně nižší hmotnost než myši krmené stejným jídlem s vysokým obsahem tuku mimo jejich cirkadiánní rytmus (6).

Navíc stravování po dobu delší než 12 hodin denně může zvyšovat riziko obezity, cukrovky a srdečních onemocnění (3).

V malé studii zahrnující 8 mužů s prediabetem vedlo stravování v šestihodinovém rozmezí od 8 do 14 hodin ke zlepšení hladiny cukru v krvi, krevního tlaku a chuti k jídlu (7).

V jiné studii byla hladina cukru v krvi nalačno u dospělých s prediabetem nižší, když jedli v časovém okně od 8 do 17 hodin než od 12 do 21 hodin (8).

To může být důvodem, proč pracovníci pracující na směny - jejichž pracovní doba je pravděpodobně nepravidelná - mohou být více ohroženi chronickými onemocněními, jako je vysoká hladina cholesterolu a cukrovka (9, 10, 11, 12, 13).

Související zvýšené riziko chronických onemocnění však může být způsobeno kombinací nekvalitního spánku, nepravidelného stravovacího režimu a dalších faktorů (14).

Přerušovaný půst

Přerušovaný půst zahrnuje stravování v určitém časovém okně - často 8-12 hodin - v průběhu libovolné doby během dne. Tím se mírně liší od stravování podle tělesných hodin.

Přerušovaný půst je spojován se zlepšením hladiny cukru v krvi, cholesterolu, tělesného tuku a zánětů (15).

Mnohé režimy přerušovaného půstu doporučují vynechat snídani a většinu jídel si dát později během dne (16, 17, 18).

Některé studie však uvádějí, že konzumace většího množství snídaně a menšího množství večerního jídla může vést k lepší kontrole hladiny cukru v krvi, snížení množství tělesného tuku a nižší hladovosti (15, 19).

Zkrácení jídelního okna na 12 hodin nebo méně může minimalizovat bezmyšlenkovité svačení, a tím snížit celkový příjem kalorií a zabránit přibývání na váze (20).

Shrnutí:

 • Výzkumy týkající se nejvhodnější doby, kdy přestat jíst v noci, se různí. Zatímco některé studie používají přerušovaný půst jako vodítko pro načasování jídla, jiné se domnívají, že lepší volbou je jíst v souladu s hodinami vašeho těla.

Účinky pozdního nočního jídla

Jídlo pozdě v noci může mít vliv na vaši hmotnost, riziko onemocnění, reflux kyseliny a výběr potravin.

Přibývání na váze

Ačkoli se mnoho lidí obává, že příliš pozdní jídlo může přispívat k přibývání na váze, výzkumy nejsou jednoznačné.

Jednou z teorií, která může toto tvrzení podporovat, je myšlenka, že schopnost vašeho těla spalovat snědenou potravu - nazývaná také termogeneze vyvolaná jídlem - se v průběhu dne liší. Ráno je vyšší a večer nižší (21).

Omezení příjmu potravy pozdě večer může také nepřímo vést ke snížení příjmu kalorií, a tím zabránit přibývání na váze (21).

Metabolický syndrom

Četné studie ukazují, že pozdní konzumace jídla nebo konzumace jídla v širokém jídelním okně může zvýšit riziko metabolického syndromu (5, 21, 22, 23, 24).

Metabolický syndrom je skupina onemocnění, která zahrnuje inzulinovou rezistenci, obezitu, vysoký krevní tlak a vysokou hladinu cholesterolu (25).

Jedna studie se zabývala metabolickými účinky pozdní večeře (21:00) oproti běžné večeři (18:00) u 20 dospělých osob. Pozdní večeře měla za následek vyšší hladinu cukru v krvi následujícího rána a snížené odbourávání tuků ze stravy ve srovnání s běžnou večeří (22).

Z dlouhodobého hlediska to může přispívat ke vzniku obezity.

Reflux

V závislosti na velikosti a kvalitě jídla může příliš pozdní večeře zvýšit riziko refluxu kyselin, zejména pokud jdete spát krátce po jídle (26).

K refluxu dochází, když kyselina v žaludku začne dráždit sliznici jícnu. Z dlouhodobého hlediska může způsobit gastroezofageální refluxní chorobu (GERD) (26).

Ve studii, která u zdravých dospělých osob porovnávala účinky jídla v 18:00 a ve 21:00, se ukázalo, že časná večeře snižuje příznaky refluxu (27).

Špatný výběr potravin

Jídlo v pozdějších hodinách může vést k přejídání nebo k výběru snadných a rychlých jídel, která jsou pravděpodobně nezdravá, jako jsou chipsy, sladkosti nebo zmrzlina (28, 29).

Ve studii provedené mezi 104 obézními lidmi si totiž 45% z nich vybralo jako svačinu večer a v noci sladkosti (29).

Navíc nedostatečné stravování během dne může vést k přejídání v noci. Jeden přehled prokázal, že ti, kteří jedli méně než průměrná tři jídla denně, se cítili méně sytí než ti, kteří jedli tři a více jídel (30).

Volba méně sytých jídel může také zvýšit chuť na jídlo (31).

Ve studii zahrnující 35 mužů s obezitou se u těch, kteří dodržovali sytou stravu s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny, projevila menší chuť na jídlo (32).

Shrnutí:

 • Jídlo pozdě večer může vést k refluxu kyseliny a negativně ovlivnit hospodaření s cukrem v krvi, krevní tlak a hmotnost. To může být způsobeno mnoha faktory, například špatným výběrem potravin.

Jednoduché tipy, jak zastavit chutě na jídlo pozdě v noci

Následuje několik základních strategií, které vám můhou pomoci vyhnout se jídlu pozdě v noci.

Dopřávejte si pravidelná jídla. Pravidelné jídlo během dne - zejména takové, které je velmi syté, například s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin - může snížit vaši touhu jíst pozdě v noci (32).
Vyhněte se uchovávání svačin doma. "Sejde z očí, sejde z mysli" se týká nočního svačení. Čím více je potravina na očích, tím větší je pravděpodobnost, že ji sníte. Pokud vás láká svačit v noci, umístěte svačinu na místo, kde na ni není vidět - nebo ji doma nenechávejte (33).
Čistěte si zuby. Když si čistíte zuby, jako byste svému tělu říkali, že jste pro dnešek skončili s jídlem. Navíc některé potraviny po vyčištění zubů nechutnají dobře. Zkoušeli jste hned poté sníst pomeranč? Nedoporučuji (34).
Pijte bylinkový čaj. Místo přehrabování se v ledničce po dlouhém dni si zkuste vytvořit nové zdravé návyky, které nezahrnují jídlo. Jedním z jednoduchých nápadů je uvařit si konvici například uklidňujícího heřmánkového čaje (35).
Jděte spát dříve. Když zůstanete dlouho vzhůru, můžete mít v noci více příležitostí k nájezdu na ledničku. Nedostatečný spánek také může zvýšit hladinu hormonu hladu, což vede k tomu, že budete jíst více. Snažte se každou noc spát 7-8 hodin (36, 37).

Závěr

Důkazy potvrzují, že pozdní jídlo může negativně ovlivnit hmotnost a rizikové faktory metabolismu. Stejně důležitá je však i kvalita a množství jídla.

Nejlepší čas, kdy přestat jíst, může záviset na vašich individuálních preferencích a také na dalších faktorech, jako je práce, míra hladu a kulturní zvyklosti.

Odkyselení organismu - základy

Sami jsme tím nejlepším lékem. To, co den co den děláte, určuje, jakým způsobem a jak dlouho budete žít.

Prof. Kurt Tepperwein

Člověk se narodí s tělem, které je za optimálních podmínek naprogramované na přibližně 130 let života. Podle toho, jak se o něj stará, závisí, zda zestárne ve zdraví, nebo onemocní a zemře předčasně. Tento program dlouhověkosti je ale narušen nepřirozeným způsobem života: nevyhovující stravou, stresem, nadměrným užíváním chemických látek (léků), znečištěným životním prostředím a podobně. Dochází k narušení acidobazické rovnováhy v těle (dynamická rovnováha kyselin a zásad, tj. stálý poměr mezi jejich tvorbou a vylučováním), což je důvodem vzniku různých nemocí a utrpení. Naše tělo se stává překyseleným.

Aby bylo acidobazické hospodaření vyrovnané, tělo potřebuje 2/3 zásad a 1/3 kyselin. Lidské tělo funguje v zásaditém pásmu, přičemž si udržuje hodnotu pH v krvi 7,36 až 7,44. Nejjednodušším způsobem určení obsahu kyseliny v tělesných tekutinách je určení pH v moči. Její ideální hodnota je 7,4 až 7,5, běžná hodnota je bohužel často kolem 5,5. Pro kontrolu pH jsou vhodné selektivní indikátorové papírky s přiloženou barevnou škálou a měrkou i s desetinami na přesné vyhodnocení reakce. Hodnota pH v moči se během dne mění. Doporučuje se měřit její pH vícekrát za den při močení:

 • před snídaní 7.00 h. - Ráno bývá moč nejkyselejší v důsledku očisty od kyseliny během noci. Ranní moč přesně odráží obsah kyseliny v tělesných tekutinách.   Optimální hodnota je 6,8.
 • dopoledne 10.00 h. - 2 až 3 hodiny po zásadité snídani (optimální je ovoce). V důsledku přílivu zásad by měla být hodnota pH kolem 7,4.
 • před obědem 12.00 h. klesnou hodnoty znovu do kyselého pásma pod 6,5, neboť v důsledku látkové přeměny vznikl odpad.
 • odpoledne 16.00 h. - po přílivu zásad by pH znovu mělo dosáhnout hodnoty nejméně 7,4.
 • před večeří 18:00 - pH se znovu nachází v kyselém pásmu pod hodnotou 7.

Když se člověk dlouhodobě cítí unavený, bez nálady, bývá často nemocný, má špatné trávení a bolí ho hlava, je to důkazem toho, že se v těle nachází nadbytek kyselin. Také naše nepřirozené stravovací návyky zapříčinily, že podíl zásad v našem těle je prakticky stále velmi nízký, a tak je tělo většiny lidí překyselené. Pokud se k tomu přidají ještě negativní emoce (hněv, hodně stresu), překyselenost se zvýší ještě více. Naše tělo potřebuje tedy zásady a pokud tyto nejsou dostatečně obsažené ve stravě, tělo si zásadité látky vytáhne nejprve z vaziva, cév a kostí. Takto se pokouší zneutralizovat přebytek kyselin. Tím se ale z těla odčerpávají minerály. Přestože je překyselení těla obrovskou zátěží, jeho následek v podobě trvalé demineralizace je ještě horší. Pociťuje ho celé tělo, ohrožené je fungování všech orgánů a ani endokrinní žlázy nemohou dostatečně vykonávat svou funkci. Tlak krve se dostává mimo normy, zuby jsou ohroženy kazem, lámou se nehty, ve zvýšené míře vypadávají vlasy, kosti a klouby se stávají křehkými. Dochází k akutním a konečně k chronickým zánětům kloubů a k obávané osteoporóze.

Čím větší je zatížení kyselinami, tím závažnější je nemoc. Dalším následkem s mnohem horšími účinky je poškození cév, což může vést k srdečnímu infarktu, mozkové mrtvici, křečovým žilám a vředům bérce.

Je zřejmé, že překyselený organismus nemůže být zdravý. Při překyselení organismu trvajícím nejednou i desítky let nestačí pouze přejít na zásadotvorné potraviny, jako je ovoce a zelenina, ale tělu třeba dodávat i doplňky stravy s obsahem minerálních látek.

Základem každé léčby je důsledná očista těla od kyselin a následné doplnění minerálů

Zlatá pravidla dobrého zdraví:

 • pravidelně odkyselovat organismus a následně ho remineralizovat,
 • pít dostatek tekutin (2-3 litry denně): čistou neznehodnocenou vodu bez bublinek, zelený čaj,
 • přijímat zásaditou stravu, denně čerstvou zeleninu a ovoce (50% stravy),
 • konzumovat co nejvíce čerstvých potravin,
 • omezit v potravě nadměrný příjem bílkovin (maso), snížit příjem cukru, soli, bílé mouky, vyloučit toxiny (alkohol, nikotin),
 • jíst v klidu a každé sousto důkladně rozžvýkat,
 • nejíst po 18. hodině,
 • příležitostně se postit,
 • udržovat si ideální hmotnost,
 • dostatečný denní přísun antioxidantů a vitaminu C spolu s jeho důležitým kofaktorem - OPC, které spolu chrání kolagen a elastin a udržují pokožku elastickou a hladkou,
 • po 40. roce života dodávat tělu koenzym Q10 jako doplněk výživy,
 • pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu spolu s pohybem (nordic walking, cyklistika, plavání, lyžování, turistika, tanec, skákání na trampolíně atd.),
 • přirozeně a zhluboka dýchat,
 • používat doma, na pracovišti, v autě ionizátor ovzduší, který produkuje vitální ionty aktivního kyslíku,
 • vyhýbat se stresům, snažit se pozitivně myslet,
 • dopřávat si pravidelně zásaditou koupel spolu se zásaditou péčí o pokožku.
 • infrasauna 20 minut denně

Názory odborníků, kteří jsou na Vaší straně:

 • „Veškerá takzvaná přirozená úmrtí nejsou totiž nic jiného, než přílišná, pro buňky těla už konečná, tedy až nesnesitelná míra zasycenosti kyselostí,“ za svůj dlouhý a plodný život to řekl už mnohokrát George Crile z Clewelandu, jeden z nejuznávanějších chirurgů na světě
 • „Nesčetné názvy zhoubných a degenerativních nemocí nejsou vůbec důležité – důležitá je hlavně skutečnost, že všechny ty zhoubné nemoci mají v podstatě stejnou základní příčinu: to znamená, že máte už delší dobu neustálou přemíru kyselosti v těle.“ - MUDr. Theodore A. Baroody, v knize “Zvyšuj svou zásaditost nebo prostě zemři” (“Alcalize or Die”)
 • Zvýšená kyselost organizmu je totiž zcela základní příčinou také všech ostatních soudobých degenerativních nemocí. Když v těle dojde k velkému porušení tzv. acidobazické rovnováhy, začne organizmus svou kyselost a toxické látky ukládat do některých tělesných tkání i kostí v mnohem vyšší míře, protože už je nedokáže potem, močí a stolicí prostě včas vyloučit.  Pak se teprve s neuvěřitelnou  pravidelností a vysokou pravděpodobností u člověka objevují velice vážné, až smrtelné nemoci“ - MUDr. Robert O. Young

Necpěte se zbytečně chemickými léky zakyselující organismus, zvláště které nic neuzdravují - protizánětlivé, tišící zánět a bolest - zásadujte tělo!

Stále platné nutriční doporučení od expertů z Harvardu už z roku 2011!

Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili v roce 2011 nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého stravování, který byl určen americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahradila překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu, protože ta byla ovlivněna finančními zájmy, mj. "mléčnou" lobby. V této souvislosti konstatovali:

Američané jsou dnes nejbohatším národem na světě, ale zároveň nejtlustším a nejnemocnějším

Tato nová "pyramida" shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví v následujících letech nové informace pro zdravé stravování.

Doporučení:

 • 50% zelenina a ovoce (nepočítat do toho brambory), omezeně brambory, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi (mají vysoký glykemický index)
 • 25% celozrná strava, nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu oproti rafinovaným obilovinám
 • 25% protein - bílé maso, fazole a ořechy, přičemž omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy

Používejte zdravé rostlinné oleje a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte - omezte mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně.

S nízkým obsahem tuku neznamená zdravé

Experti z Harvardu doporučují vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky s tím, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák, případně ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.
 
Zdroj: Harvard - Healthy Eating Plate

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života