Šišinka - světloměr a regulátor v organizmu

  

Šišinka má tvar šišky (odtud její název) a je umístěna hluboko mezi dvěma hemisférami mozku vzadu a směrem nahoru od hypofýzy. U člověka je možno ji lokalizovat pokud namíříme ukazováčky přímo za ušima proti lebce. V místě, kde by se setkaly, kdyby se mohly dotknout, bychom nalezli šišinku. Ačkoliv je malá jako hrášek, její funkce jsou ohromné.

Působí v těle jako měřič světla, přijímá světlem aktivované informace z očí (pomocí hypotalamu) a ven vysílá prostřednictvím hormonů zprávy, které mají základní účinky na mysl a tělo. Na základě změn světla v okolním prostředí a změn elektromagnetického pole přenáší do organizmu informaci o délce denního světla. Jelikož délka denního světla je závislá na ročním období, informace přenášená ze šišinky oznamuje každé části těla, zda je světlo nebo tma, zda se dny prodlužují nebo zkracují, a jaké roční období právě je. Náš organizmus je tímto mechanizmem harmonizován s přírodou a je tedy schopen řádně se přizpůsobit nadcházejícím změnám v okolním světě.

V říši zvířat najdeme příklad v narůstání husté srsti před zimním obdobím. Je samozřejmé, že zvířata nemohou vyčkávat na první sníh a potom teprve reagovat houstnutím srsti. Celý tento systém reakce na světlo je nesmírně důležitý, poněvadž zvířata ve svém přirozeném prostředí se rozmnožují v závislosti na ročním období, a tudíž potřebují mít své životní funkce synchronizovány s přírodou.

Stupeň synchronizace je ovšem přímo závislý na místě, kde zvíře žije. Tak například zvířata, která žijí na rovníku či v jeho okolí, vykazují menší míru synchronizace s okolím než ta, která žijí v extrémně tvrdých podmínkách, kde nedostatek potravy vede k daleko vyšší nutnosti synchronizace s přírodou. V místech, kde je extrémní klima, může i ten nejmenší nesoulad mezi zvířaty a okolním prostředím způsobit katastrofu (např. zpozdí-li se narození mláďat). Správné načasování životních událostí má klíčový význam ve vztahu ke zdraví a zachování druhu. A jelikož je to zřejmě šišinka, která napomáhá organizmu přizpůsobit se okolnímu prostředí, reálná velikost této žlázy může být různá, podle toho, kde dané zvíře žije. Takže šišinka u zvířat žijících v blízkosti rovníku je relativně malá, její velikost narůstá v závislosti na tom, jak daleko zvíře od rovníku žije. U některých zvířat potom, např. u rypouše sloního, šišinka při narození zabírá polovinu mozku. Je-li velikost šišinky přímo úměrná tomu, na jakém stupni sepětí s přírodou živočišné druhy žijí, indikuje velikost šišinky u člověka (jako hrášek) cosi o stavu našeho vědomí? Vedly by změny v lidském vědomí a bližší vztah k přírodě ke zvětšení šišinky u lidí? Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, úcta k přírodě a všemu živému není pouze morálním imperativem, ale i klíčem k dlouhému a kvalitnímu životu.

Šišinka je sice u člověka nejaktivnější v mládí, kdy brání předčasnému nástupu puberty a rozvoji sexuálních funkcí, avšak informace, aktivované světlem, jsou primárně používány k řízení funkcí organizmu a jejich synchronizaci s vnějším prostředím. K tomuto účelu využívá šišinka zpráv o světle, které získává z biologických hodin organizmu, umístěných v hypotalamu, a určuje, kdy uvolnit silný hormon melatonin. Melatonin je uvolňován v pravidelném denním rytmu. Je vylučován jako reakce na tmu, uprostřed noci dosahuje nejvyšší úrovně a během dne nejnižší. Během nejvyššího uvolňování (mezi 2. a 3. hodinou ráno) jeho hladina stoupne až desetkrát. Uvolněný melatonin jednak bezprostředně ovlivňuje biologické hodiny člověka, jednak se uvolňuje přímo do krve a má další funkce. Šišinka pracuje zároveň jako žláza uvolňující hormon přímo do krve a zároveň jako orgán spojený přímo s mozkem. Melatonin vyloučený v reakci na tmu se v těle dostane všude a ovlivňuje všechny jeho funkce. Obvykle se má za to, že hladina melatoninu v organizmu se nemění v reakci na světlo pod 1500 až 2000 luxů. (1 lux rovná se světlu jedné svíce). Avšak australský badatel Kain McIntyre, zjistil, že hladina melatoninu může reagovat na velmi malé množství světla (200 až 600 luxů), je-li subjekt vystaven takovému světlu déle než hodinu. Zdá se tedy, že před vlivem světla, kterému jsou vystaveny oči, se neukryje ani jedna buňka v těle.

Schopnost šišinky určit, zda je venku světlo či tma, a sdělit organizmu, kdy je čas být aktivní, a kdy odpočívat, činí náš biologický rytmus plynulým. Jsme tedy skutečně ztělesněním světla. Dosud byla zjištěna přibližně stovka tělesných funkcí, které probíhají v denním rytmu. Tento rytmus je geneticky naprogramován v 24hodinových cyklech, pro jejichž přesné fungování je nezbytné střídání dne a noci. Bez vlivu slunce by se mnoho rytmických funkcí těla podobala nejspíše orchestru bez dirigenta. Pro srovnání uveďme příklad asi 15 % nevidomých jedinců. Tito lidé nemohou vnímat signály z okolního prostředí, které by řídily činnost jejich šišinky. Výsledkem toho je abnormální sekrece melatoninu, která způsobuje nepravidelné biologické rytmy, metabolické poruchy a hormonální nerovnováhu. Slunce je tedy hlavním dirigentem, který ladí náš vnitřní orchestr.

V roce 1979 napsal dr. Fritz Hollwich zřejmě nejucelenější publikaci o vlivu světla na lidský organizmus. Tento mezinárodně uznávaný autor penzionovaný profesor oftalmologie na Univerzitě v Meunsteru v Německu byl první, kdo demonstroval své závěry, že stimulační a regulační účinky světla na organizmus jsou závislé na světle vnímaném očima. Na základě svých studií s nevidomými pacienty a lidmi se zákalem před operací a po ní, došel dr. Hollwich k závěru, že nemůže-li být vnímáno světlo, či je-li jeho vnímání dočasně narušeno, dojde zároveň k narušení fyziologické a emoční stability.

Dnes už víme, že šišinka hraje hlavní roli v každém aspektu lidského fungování. Je to tzv. „regulátor regulátorů“. Vedle svých účinků na reprodukční funkce, růst, tělesnou teplotu, tlak krve, motorickou činnost, spánek, růst nádorů, náladu a imunitní systém, se zdá být i významným faktorem délky života.

Nedávné studie švýcarských vědců Waltera Pierpaoliho a Georgie Maestroniho ukázaly, že přidáte-li melatonin myším do pitné vody na noc, dramaticky se zlepší jejich kondice, viditelně se zbrzdí symptomy stárnutí (např. vyčerpanost, nemoci, zlepší se vzhled) a jejich život se prodlouží o 20%. Myši, kterým byl přidáván melatonin, žily průměrně 931 dnů, zatímco ostatní ztrácely váhu a dožívaly se v průměru pouze 755 dnů. Badatelé se domnívali, že stárnutí není iniciováno pouze šišinkou, ale že symptomy stárnutí mohou být způsobeny právě progresivním snížením syntézy melatoninu v šišince. Pierpaoli a Maestroni jsou zároveň přesvědčeni, že melatonin hraje důležitou roli i při redukci stresu a onemocnění s ním spojených.

Orientální medicína vnímá denní rytmus jedinců jako záležitost velmi úzce svázanou se zachováním zdraví. Nevyvážené reakce na specifické rytmy, roční období a cykly s nimi spojené jsou příčinou určitých fyziologických a psychických potíží. Harmonie našich životů je úzce svázána se vztahem našeho organizmu a okolního prostředí. Můžeme snad pocítit celistvost našich myslí, těl, emocí bez stejného stupně harmonie v našem vztahu s přírodou? Cožpak není naše vnitřní celistvost odrazem naší integrace se životem vůbec (s lidmi, zvířaty, přírodou, prací atd. )? Možná se délka našeho života odvíjí od naší schopnosti integrovat se a synchronizovat s planetární energií i s energií celé naší sluneční soustavy, které jsou všude kolem nás. Šišinka a její nezávislost na zbytku organizmu by mohla být klíčem k záhadě našeho stárnutí.

Shrneme-li dosavadní poznatky, pochopíme, že světlo vnímáme očima nejen proto, abychom viděli, ale že toto přechází přímo do biologických hodin v hypotalamu. Hypotalamus řídí nervovou soustavu i endokrinní systém, jejichž kombinované účinky regulují všechny biologické funkce lidského organizmu. Navíc hypotalamus řídí většinu regulačních funkcí v lidském těle tím, že monitoruje informace, vztahující se ke světlu a jejich vysíláním do šišinky, která informuje ostatní orgány o světelných podmínkách v okolním prostředí. Jinak řečeno – hypotalamus je něco jako vodič loutek, který, ač neviděn, řídí většinu funkcí, které udržují organizmus v rovnováze.

Zdroj: www.nastrojezdravi.cz

Koloidní zlato aktivuje šišinku (epifýzu)

V lidském těle existuje zvláštní žláza, - epifýza. Tato žláza se nachází téměř ve středu hlavy a je významným faktorem našeho vědomí a podvědomí. Dnes je tato žláza viděna jako „oko", kterému je umožněno vidět elektromagnetická pole nacházející se v jiné frekvenční oblasti. Pokud se opět naučíme schopnosti vedení energie skrz epifýzu, získáme opět schopnost detekce okolních elektromagnetických polí a zlepšíme tak naší intuici. U většiny lidí neproudí skrze tuto oblast mozku dostatečné množství energie, protože je blokována. Výsledkem může tedy být, že vnímáme okolní realitu velmi omezeným způsobem. 

Více:

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze