Může vitamin D snížit vaše riziko virových onemocnění, včetně COVID-19?

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Máme konec roku 2022 a virová onemocnění se začínají šířit, přičemž vitamin D (společně s hořčíkem) hraje ve vašem těle řadu kritických rolí.

Tato živina je zvláště důležitá pro plně funkční imunitní systém, takže mnoho lidí si klade otázku, zda doplnění vitamínem D může pomoci snížit riziko nákazy viry i relativně novým koronavirem, který způsobuje COVID-19.

Zatímco antivirotika jako Paxlovid jsou slibnou léčbou COVID-19, preventivní opatření jako fyzický distanc a správná hygiena vás mohou ochránit před nákazou viry.

Některé výzkumy také potvrzují, že zdravá hladina vitamínu D může pomoci udržet váš imunitní systém zdravý a může chránit před respiračními onemocněními obecně.

Následuje vysvětlení, jak vitamin D ovlivňuje imunitní zdraví a jak doplnění touto živinou vás může pomoci chránit před respiračními potížemi.

Jak vitamin D ovlivňuje imunitní zdraví?

Vitamin D je nezbytný pro správné fungování vašeho imunitního systému – což je první obranná linie vašeho těla proti infekcím a nemocem.

Tento vitamin hraje rozhodující roli při podpoře imunitní odpovědi. Má protizánětlivé i imunoregulační vlastnosti a je klíčový pro aktivaci obrany imunitního systému (1).

Vitamin D je známý tím, že zvyšuje funkci imunitních buněk, včetně T buněk a makrofágů, které chrání vaše tělo proti patogenům (2).

Ve skutečnosti je vitamin D pro imunitní funkci tak důležitý, že jeho nízké hladiny jsou spojovány se zvýšenou náchylností k infekcím, nemocem a poruchám imunitního systému (3).

Například nízké hladiny vitamínu D jsou spojovány se zvýšeným rizikem respiračních onemocnění, včetně tuberkulózy, astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), stejně jako virových a bakteriálních respiračních infekcí (4, 5, 6, 7).

A co víc, nedostatek vitamínu D souvisí se sníženou funkcí plic, což může ovlivnit schopnost vašeho těla bojovat s respiračními infekcemi (8, 9).

Shrnutí:

 • Vitamín D je kritický pro imunitní funkci. Nedostatek této živiny může ohrozit imunitní odpověď a zvýšit riziko infekce a onemocnění.

Může užívání vitamínu D chránit před COVID-19?

Jen málo studií zkoumalo vliv doplňků stravy s vitamínem D nebo nedostatku vitamínu D na riziko nákazy COVID-19.

Přesto studie ukázaly, že nedostatek vitamínu D může poškodit imunitní funkci a zvýšit riziko rozvoje respiračních onemocnění (10).

Navíc některé studie ukázaly, že doplňky stravy s vitamínem D mohou zlepšit imunitní reakci a celkově chránit před respiračními infekcemi.

Nedávná studie, do které bylo zařazeno 11 321 lidí ze 14 zemí, prokázala, že doplnění vitamínem D snižuje riziko akutních respiračních infekcí (ARI) jak u těch, kteří mají nedostatek vitamínu D, tak u těch, kteří mají odpovídající hladinu vitamínu D.

Celkově studie ukázala, že doplňky stravy s vitamínem D snižují riziko vzniku alespoň jedné ARI o 12%. Ochranný účinek byl logicky nejsilnější u těch, kteří měli nízkou hladinu vitamínu D (11).

Navíc se při kontrole zjistilo, že doplňky stravy s vitamínem D jsou nejúčinnější v ochraně před ARI, když se užívají denně nebo týdně v malých dávkách, a méně účinné, když se užívají ve větších, široce rozložených dávkách (12).

Bylo také prokázáno, že doplňky stravy s vitamínem D snižují úmrtnost u seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženi vznikem respiračních onemocnění, jako je i COVID-19 (13).

A co víc, je známo, že nedostatek vitaminu D posiluje proces známý jako „cytokinová bouře“ (14).

Cytokiny jsou bílkoviny, které jsou nedílnou součástí imunitního systému. Mohou mít jak prozánětlivé, tak protizánětlivé účinky a hrát důležitou roli, pomáhají chránit před infekcí a onemocněním (15, 16).

Cytokiny však mohou za určitých okolností také vyvolat poškození tkáně.

Cytokinová bouře se vztahuje k nekontrolovanému uvolňování prozánětlivých cytokinů, ke kterému dochází v reakci na infekci nebo jiné faktory. Toto dysregulované a nadměrné uvolňování cytokinů vede k závažnému poškození tkáně a zvyšuje progresi a závažnost onemocnění (17).

Ve skutečnosti je to hlavní příčina mnohočetného selhání orgánů a syndromu akutní dechové tísně (ARDS), stejně jako důležitý faktor v progresi a závažnosti COVID-19 (17).

Například u pacientů se závažnými případy COVID-19 bylo prokázáno, že uvolňují velké množství cytokinů, zejména interleukin-1 (IL-1) a interleukin-6 (IL-6) (18).

Nedostatek vitaminu D je spojován se sníženou imunitní funkcí a může zesílit cytokinovou bouři.

Jako takový vědci předpokládají, že nedostatek vitaminu D může zvýšit riziko závažných komplikací COVID-19, stejně jako že suplementace vitaminu D může snížit komplikace spojené s bouří cytokinů a nekontrolovaným zánětem u lidí s COVID-19 (19, 20).

V současné době se mnohočetné klinické studie zabývají účinky suplementace vitaminu D (v dávkách až 200 000 IU) u lidí s COVID-19 (19, 21).

Přestože výzkum v této oblasti stále probíhá, je důležité si uvědomit, že užívání doplňkového vitaminu D samo o sobě vás před vývojem COVID-19 neochrání.

Nedostatek vitaminu D však může zvýšit vaši náchylnost k celkové infekci a onemocnění tím, že poškodí imunitní funkce.

To je obzvláště znepokojující vzhledem k tomu, že mnoho lidí má nedostatek vitaminu D, zejména starší jedinci, kteří jsou nejvíce ohroženi vznikem závažných komplikací souvisejících s COVID-19 (22).

Z těchto důvodů je dobré, aby váš praktický lékař otestoval vaši hladinu vitaminu D, aby zjistil, zda nemáte nedostatek této důležité živiny. To je důležité zejména v zimních měsících.

V závislosti na vaší hladině v krvi je pro většinu lidí obvykle dostačující doplnit vitaminu D o 1 000 – 4 000 IU denně. Avšak ti s nízkou hladinou v krvi budou často potřebovat mnohem vyšší dávky, aby zvýšili svou hladinu na optimální rozmezí (23).

I když se doporučení ohledně toho, co představuje optimální hladinu vitaminu D, liší, většina odborníků se shoduje, že optimální hladina vitaminu D se pohybuje mezi 30 – 60 ng/ml (75 – 150 nmol/l), což je i doporučení v Česku (24, 25).

Shrnutí:

 • I když výzkum pokračuje, důkazy o tom, že doplňky s vitaminem D snižují riziko vzniku COVID-19, jsou stále omezené. Zdravé hladiny vitaminu D mohou posílit imunitní zdraví a mohou být užitečné u lidí s COVID-19.

Závěr

Vitamin D hraje ve vašem těle mnoho důležitých rolí, včetně podpory vašeho imunitního systému.

Vědecké výzkumy potvrzují, že doplnění vitaminu D může chránit před respiračními infekcemi, zejména u těch, kteří mají jeho nedostatek.

Nedávné výzkumy ukazují, že dostatečné hladiny vitaminu D mohou pomoci lidem s COVID-19 vyhnout se nepříznivým důsledkům, včetně hospitalizace.

Poraďte se se svým praktickým lékařem o doplnění vitaminem D, aby se zvýšila vaše celková imunitní odpověď na základě zjištění jeho množství ve vaší krvi.

Klinická studie dr. Josepha Mercoly

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, lidé s vyššími hladinami vitamínu D v krvi mají vysokou pravděpodobnost "prožít" Covid-19 bez nebo s minimálními zdravotními obtížemi, zatímco lidé s nízkými hodnotami vitamínu D se dostávají i do život ohrožujícího stavu.

Výsledek klinické studie

COVID-19 a jeho závažnost podle hladiny vitamínu D

Levý sloupec ukazuje strukturu pacientů s velmi závažnými příznaky (život ohrožující) nemoci spojené s COVID-19. Naprosto převažují pacienti s nízkými hladinami vitamínu D v krvi (červená a oranžová barva - 52 a 44%), podíl pacientů v tomto sloupci s optimálním množstvím vitamínu D (zelená barva) jsou pouze 4%.

Sloupec druhý zleva - závažné projevy s hospitalizací - 55, 41 a 4%. Také zde je podíl pacientů v tomto sloupci s optimálním množstvím vitamínu D (zelená barva) jsou pouze 4%.

Sloupec třetí zleva - běžné projevy nevyžadující hospitalizaci - 34, 59 a 7% (min. 21 ng/ml).

Pravý sloupec ukazuje strukturu pacientů s velmi mírnými až mizivými příznaky spojené s Covid-19. Naprosto převažují - 98% - pacienti s optimálním množstvím vitamínu D v krvi (min. 30 ng/ml). Zbývá 1 a 1%.

 

Podle klinické studie Marka Alipia, kterou financoval dr. Joseph Mercola, by se hospitalizace v souvislosti s Covidem-19 snížila cca na 4% oproti stávajícímu stavu a bylo by po pandemii!

Výše uvedený graf vychází ze studie, zveřejněné 9. dubna 2020 a dr. Joseph Mercola k tomu uvedl:

Jsem nadšený, že mohu oznámit novou průkopnickou studii organizace, kterou podporujeme již 13 let, GrassRootsHealth.

Mnoho z vás si v minulosti objednalo test na vitamín D a získané finanční prostředky z jeho prodeje byly použity k provedení této (první na světě) klinické studie, která by

MOHLA ZMĚNIT CELOU STRATEGII LÉČBY COVID-19.

Informace o této proběhlé klinické studii zkoumající účinnost vitamínu D proti COVID-19 byla zveřejněna 3. dubna 2020. O 2 dny později Mark Alipio - který na svou práci nedostal žádné finanční prostředky - zveřejnil v předstihu dokument, ve kterém uvedl údaje z analýzy 212 lidí s laboratorně potvrzeným COVID-19 a pro které byly k dispozici hladiny 25(OH)D v séru.

Kompletní studii Marka Alipia ze dne 9. dubna 2020 si můžete přečíst zde.

Pomocí klasifikace příznaků na základě předchozího výzkumu použil statistickou analýzu k porovnání rozdílů v klinických výsledcích s hladinami vitamínu D. Z 212 (N=212) lidí mělo 49 mírné onemocnění (v tabulce pravý sloupec, N=49); 59 mělo obyčejnou nemoc; 56 mělo těžký průběh a 48 (levý sloupec) bylo v kritickém stavu.

Očividně to vyvolává otázky o příčinné souvislosti, ale nazývat vitamín D "léčbou" nelze, ale dobrou prevencí, protože údaje zhlediska prevence ukazují na velký potenciál vitamínu D, řekli byste si, že rozumná vláda bude rozdávat vitamín D. Ve skutečnosti bychom očekávali, že by byla vyžadována konzumace vitamínu D spolu s respirátory a společenskou distancí.

Vitamín D potřebuje hořčík: Můžete užívat doplňky stravy s vitamínem D, ale jeho hladina bude v těle nedostatečná, pokud máte nedostatek hořčíku

Zoey Sky

I když užíváte denně doplňky stravy, nezapomeňte, že vaše hladina vitamínu D a hořčíku je úzce spojená.

Podle nedávné studie nejméně  50 procent Američanů neukládá v organismu aktivní vitamin D. Je to způsobeno tím, že vitamín D nemůže být metabolizován z důvodu nízké hladiny hořčíku.

Dr. Mohammed S. Razzaque, profesor patologie v Lake Erie College of Osteopathic Medicine a spoluautor studie, vysvětlil, že většina lidí, kteří užívají doplňky stravy s vitamínem D, neví, jak je metabolizován. Upozorňuje, že pokud neužíváte také doplňky stravy obsahující hořčík (případně stravu bohatou na hořčík), "vitamín D není opravdu užitečný".

Článek, který byl publikován v časopise Journal of the American Osteopathic Association, konstatoval, že pokud jednotlivec užívá doplňky stravy s vitamínem D, může si zvýšit hladinu vápníku a fosforu bez ohledu na to, zda je to potřebné. Znamená to však, že se mohou vyskytnout cévní kalcifikace (ukládání vápníku v cévách), pokud hladina hořčíku není dostatečně vysoká, aby se zabránilo nebezpečným komplikacím.

Podle odborných recenzí lidé s vysokým obsahem hořčíku potřebují pouze nižší dávku doplňků stravy s vitamínem D, aby dosáhli potřebné úrovně vitamínu D. Dr. Razzaque upozornil na skutečnost, že hořčík také snižuje možnost vzniku osteoporózy, což pomáhá snížit riziko zlomenin kostí, které jsou následkem nedostatku vitaminu D.

Nízká hladina hořčíku v těle je navíc spojována s dalšími zdravotními obtížemi, jako jsou kardiovaskulární nemoci, metabolický syndrom a kosterní deformace.

Doporučená denní dávka pro hořčík je 420 miligramů u mužů a 320 miligramů u žen. Standardní výživa v USA zabezpečuje však méně než 50% doporučených hodnot. Přibližně polovina Američanů z celkové populace země konzumuje stravu s méně než ideálním množstvím hořčíku.

Vědci dlouhodobě poukazují na skutečnost, že spotřeba hořčíku klesla v posledních několika desetiletích kvůli "industrializovanému zemědělství a změnám ve stravovacích návycích". Hladiny hořčíku jsou nízké především u populací, které pravidelně konzumují zpracované potraviny s vysokým obsahem škodlivých tuků, fosfátů, rafinovaného cukru a obilovin.

Doktor Razzaque dospěl k závěru, že "konzumací optimálního množství hořčíku může člověk snížit riziko nedostatku vitaminu D a snížit závislost na doplňcích stravy s vitamínem D."

Prospěšné zdroje hořčíku

Abyste zajistili, že vaše hladina hořčíku bude dostatečně vysoká a tím, aby se zabránilo zdravotním komplikacím, konzumujte více potravin bohatých na hořčík:

 • Avokádo - výživné ovoce obsahující hořčík. Je také bohaté na vitamíny skupiny B, draslík a vitamín K. Je přítomen také vysoký obsah vlákniny a  pro zdravé srdce - mononenasycené tuky
 • Černá čokoláda je plná hořčíku a obsahuje také měď, železo a mangan. Navíc obsahuje prebiotickou vlákninu, která bude vyživovat dobré bakterie ve vašem střevě. Černá čokoláda také obsahuje antioxidanty, které neutralizují volné radikály (škodlivé molekuly, které mohou poškodit vaše buňky a způsobit onemocnění)
 • Luštěniny zahrnují rostliny bohaté na živiny jako fazole, cizrna, čočka, hrášek a sójové boby. Obsahují také železo, hořčík, draslík a bílkoviny
 • Ořechy jako mandle, kešu a para ořechy jsou plné hořčíku. Jsou bohaté na vlákninu a mononenasycené tuky, které pomáhají zlepšit hladinu cukru v krvi i u lidí s diabetem
 • Semena jako je chia, lněné a dýňové obsahují hořčík. Tato semena jsou také plné antioxidantů, vlákniny, železa, mononenasycených tuků a omega-3 mastných kyselin.
 • Tofu bohaté na bílkoviny, které je vyrobeno ze sójového mléka. Obsahuje vápník, železo, hořčík, mangan, bílkovinu a selen

Originál: https://www.naturalnews.com/2018-03-20-vitamin-d-requires-magnesium-supplements-deficient.html

Kolik vitaminu D byste měli užívat pro optimální zdraví?

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vitamin D je nezbytný pro dobré zdraví. Často se mu také říká "sluneční vitamín" a vytváří se v kůži pod vlivem slunečního záření. Přitom je nedostatek vitaminu D jedním z nejčastějších nedostatků živin na světě.

Až 42% dospělé západní populace má nízkou hladinu vitaminu D, což může způsobovat zdravotní problémy (1, 2, 3, 4, 5).

Toto procento vychází z podstatně nižších doporučených hodnot, než jsou doporučeny v Česku.

Vitamin D má zásadní význam pro zdraví kostí a funkci imunitního systému.

Následují informace, které pojednávají o tom, kolik vitaminu D potřebujeme.

Co je to vitamin D?

Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích, který se podílí na mnoha základních tělesných funkcích.

Existují dvě formy vitaminu D ve stravě a v doplňcích stravy:

 • Vitamin D2 (ergokalciferol): nachází se v některých houbách.
 • Vitamin D3 (cholekalciferol): nachází se v tučných rybách, oleji z rybích jater a vaječných žloutcích.

D3 je silnější z obou typů a zvyšuje hladinu vitaminu D téměř dvakrát více než D2 (6, 7).

Významné množství vitaminu D se může vytvářet také v kůži při vystavení UV záření hlavně ze slunečních paprsků. Případný přebytek vitaminu D se ukládá do tělesného tuku pro pozdější využití.

Téměř každá buňka v těle má receptor pro vitamin D, který je nezbytný pro mnoho procesů, včetně zdraví kostí, funkce imunitního systému a může pomáhat chránit před rakovinou (8, 9, 10, 11).

Shrnutí:

 • Vitamin D se podílí na mnoha funkcích vašeho těla. V potravě se vyskytují dvě formy, D2 a D3. Může se také vytvářet v kůži při vystavení se slunečnímu záření.

Jak častý je nedostatek vitaminu D?

Nedostatek vitaminu D je problémem na celém světě, přičemž je nejvíce rozšířený u mladých žen, kojenců, seniorů a lidí, kteří mají tmavou pleť (12, 13, 14).

V západním světě trpí nedostatkem vitaminu D přibližně 42% obyvatel. U černochů však tato míra stoupá na 82% a u Hispánců na 70%, v čemž pravděpodobně hrají roli systémové problémy (5).

Pokud máte celoroční přístup k silnému slunci, pak vám ke splnění potřeby vitaminu D může stačit občasné slunění.

Pokud však žijete daleko na severu nebo na jih od rovníku, může hladina vitaminu D kolísat v závislosti na ročním období. V zimních měsících může hladina klesat kvůli nedostatku slunečního záření (15, 16).

V takovém případě se možná budete muset spoléhat na stravu (nebo doplňky stravy) a také na vitamin D, který je uložen v tělesném tuku (15).

U dospělých může nedostatek vitaminu D (17, 18, 19):

 • způsobit svalovou slabost
 • zintenzivnit úbytek kostní hmoty
 • zvýšit riziko zlomenin

U dětí může závažný nedostatek vitaminu D způsobit opoždění růstu a křivici, onemocnění, při kterém měknou kosti.

Dále je nedostatek vitaminu D spojován s několika druhy rakoviny, cukrovkou 1. typu, roztroušenou sklerózou, vysokým krevním tlakem a problémy se štítnou žlázou (17, 20, 21).

Shrnutí:

 • Nedostatek vitaminu D je rozšířený po celém světě, ale u určitých skupin obyvatelstva se vyskytuje ve vyšší míře. Nedostatek vitaminu D je spojen s různými zdravotními problémy.

Kolik vitaminu D3 byste měli užívat?

Kolik vitaminu D potřebujete, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří např:

 • věk
 • etnická příslušnost
 • zeměpisná šířka
 • roční období
 • vystavení slunečnímu záření
 • oblečení

Toto je pouze částečný výčet faktorů, které pomáhají určit množství vitaminu D, které člověk potřebuje.

Národní institut zdraví Spojených států (NIH) doporučuje průměrný denní příjem 400-800 IU, tedy 10-20 mikrogramů (22, 23).

Některé studie však zjistily, že denní příjem musí být vyšší, pokud se nevystavujete slunci nebo máte tmavší odstín pleti.

Podle toho, koho se ptáte, se za "dostatečnou" považuje hladina v krvi nad 20 ng/ml nebo 30 ng/ml (23, 24).

Ve stejné studii potřebovali jedinci, kteří měli nedostatek vitaminu D, 5 000 IU, aby dosáhli hladiny v krvi nad 30 ng/ml.

Studie u žen po menopauze s hladinou vitaminu D pod 20 ng/ml zjistily, že denní požívání 800-2 000 IU vitaminu D zvýšilo hladinu v krvi nad 20 ng/ml. K dosažení 30 ng/ml však bylo zapotřebí vyšších dávek (25, 26).

Mnozí odborníci doporučují při nedostatku vitamínu D denně aplikovat 70 IU na kilogram hmotnosti.

Lidé s nadváhou nebo obezitou mohou také potřebovat vyšší množství vitaminu D (27, 28).

Když se to vezme kolem a kolem, denní příjem 1 000-4 000 IU neboli 25-100 mikrogramů vitaminu D by mohl u části lidí stačit k zajištění optimální hladiny v krvi.

Podle NIH je bezpečná horní hranice denního příjmu 4 000 IU vitaminu D (22).

Shrnutí:

 • Doporučený příjem vitaminu D (NIH) je 400-800 IU/den nebo 10-20 mikrogramů, což je pro většinu lidí málo. Některé studie však prokazují, že k udržení optimální hladiny v krvi je zapotřebí vyšší denní příjem 1 000-4 000 IU (25-100 mikrogramů). Při výrazném deficitu odborníci doporučují 70 UI/den na kilogram hmotnosti.

Jaké jsou optimální hladiny vitaminu D v krvi?

Hladina vitaminu D v krvi se hodnotí měřením 25(OH)D v krvi, což je zásobní forma vitaminu D v těle (28).

O definici optimální hladiny v krvi se však vedou diskuse.

Institut medicíny (IOM) a Severská rada pro výživu vycházejí ze svých doporučení týkajících se následujících hladin v krvi (18, 22):

 • dostatečná: 25(OH)D vyšší než 20 ng/ml (50 nmol/l)
 • nedostatečná: 25(OH)D méně než 20 ng/ml (50 nmol/l)
 • kritická: 25(OH)D méně než 12 ng/ml (25 nmol/l).

Tyto organizace tvrdí, že hladiny v krvi vyšší než 20 ng/ml splňují požadavky na vitamin D u více než 97,5 % populace.

Výbor při IOM nezjistil, že by vyšší hladiny v krvi byly spojeny s nějakými dalšími zdravotními přínosy (22).

Jiní odborníci, včetně Endokrinologické společnosti, však doporučují usilovat o vyšší hladiny v krvi, které se blíží 30 ng/ml (75 nmol/l) (17, 29, 30, 31).

V Česku je doporučena hodnota 30-60 ng/ml, respektive 75-150 nmol/l.

Shrnutí:

 • Hladina vitaminu D je obecně považována za dostatečnou, pokud je vyšší než 20 ng/ml (50 nmol/l). Někteří odborníci však tvrdí, že optimální je hladina v krvi nad 30 ng/ml (75 nmol/l). V Česku je doporučená hladina 30-60 ng/ml (75-150 nmol/l).

Jaké jsou hlavní zdroje vitaminu D?

Vitamin D můžete získat z:

 • slunečního záření
 • potravin, které obsahují vitamin D
 • doplňků stravy

Příjem vitaminu D je obecně poměrně nízký, protože jen velmi málo potravin ho obsahuje významné množství (32).

Mezi potraviny, které vitamin D obsahují, patří tučné ryby, jako je losos, a také olej z rybích jater.

Malé množství obsahují také vaječné žloutky a v některých zemích jsou vitamínem D obohaceny mléko a obiloviny (33).

Široce dostupné jsou však také doplňky stravy, které jsou bezpečné a účinné.

Shrnutí:

 • Hlavními zdroji vitaminu D jsou sluneční záření, tučné ryby, vaječné žloutky, oleje z rybích jater, obohacené potraviny a doplňky stravy.

Můžeme získat dostatek vitaminu D pouze ze slunce?

Letní slunění je nejúčinnějším způsobem, jak získat dostatek vitaminu D, ale není bez rizika. Kromě toho se množství potřebného slunečního záření liší.

Starší jedinci a lidé tmavé pleti mají tendenci produkovat v kůži méně vitaminu D (34, 35).

Poměrně zásadní roli hraje také geografická poloha a roční období, protože v místech vzdálenějších od rovníku je produkce vitaminu D ovlivněna (35, 36).

K tvorbě vitaminu D však není potřeba příliš mnoho slunečního záření a nejlepší je omezit pobyt na slunci na 10 až 15 minut a vystavovat mu paže, nohy, břicho a záda.

Organizace pro boj proti rakovině kůže doporučuje, abyste se takto opalovali pouze dvakrát až třikrát týdně, a následně používali opalovací přípravky s patřičným faktorem. Po uplynutí této doby se vaše tělo zbaví přebytečného vitaminu D a vy byste si tak mohli přivodit poškození slunečním zářením bez jakéhokoli dalšího přínosu (37).

Mějte na paměti, že stejný proces, který pomáhá vašemu tělu syntetizovat vitamin D, může způsobit poškození DNA, spálení od slunce, genetické mutace. To může způsobit vznik vrásek a zvýšit riziko rakoviny kůže (37).

Můžete se však rozhodnout pro konzumaci doplňků stravy nebo potravin, které vitamin D obsahují.

Shrnutí:

 • Sluneční záření vám může pomoci splnit požadavky na vitamin D, ale je důležité omezit pobyt na slunci. V zimním období a u osob žijících daleko od rovníku mohou být potřebné doplňky stravy s vitaminem D.

Kolik je příliš mnoho?

I když jsou případy toxicity vitaminu D vzácné, jeho nadměrné množství může být škodlivé, přičemž může způsobit:

 • nevolnost
 • zvracení
 • svalovou slabost
 • zmatenost
 • ztrátu chuti k jídlu
 • dehydrataci
 • ledvinové kameny

Extrémně vysoké hladiny mohou způsobit:

 • selhání ledvin
 • nepravidelný srdeční tep
 • smrt

To se obvykle projevuje pouze u jedinců, kteří náhodně nebo úmyslně dlouhodobě užívali extrémně vysoké dávky vitaminu D (22, 38, 39).

Horní hranice podle NIH je 4 000 IU denně pro osoby ve věku 9 let a starší.

Nicméně studie na 17 000 lidech užívajících různé dávky vitaminu D, až 20 000 IU/den, která měla analyzovat vztah mezi tělesnou hmotností a potřebou vitaminu D, neprokázala žádné známky toxicity.

Hladina vitaminu v jejich krvi byla přesto nižší než horní hranice normy, která je 100 ng/ml, tedy 250 nmol/l (27).

Před konzumací většího množství vitaminu, než je doporučená denní dávka, se poraďte s odborníkem.

Závěr

Vitamin D je nezbytný pro zdraví kostí a mnoho dalších aspektů zdraví. Jeho nedostatek je rozšířený a u mnoha lidí může mít zdravotní následky. Pokud uvažujete o tom, že byste do svého jídelníčku zařadili více vitaminu D, zvažte výše uvedené faktory a případně se poraďte s odborníkem.

Osobně doporučuji pravidelnou suplementaci vitaminem D3 od září do dubna, pokud se nepřemístíte blíže k rovníku.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze