Nízká hladina vitaminu D může být možnou příčinou chronického zánětu

- Pixabay

Barbora Nová

 • Chronický zánět je spojen se zánětlivými zdravotními stavy, včetně rakoviny, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.
 • Zvýšená hladina zánětlivých biomarkerů v krvi, jako je C-reaktivní protein, může být ukazatelem chronického zánětu.
 • Nová studie zjistila souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D v krvi a zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu.
 • Vědci potvrzují, že u lidí s nedostatkem vitaminu D může zlepšení hladiny vitaminu D snížit chronický zánět.

Zánět je aktivace imunitních buněk těla v reakci na zranění nebo infekci.

Z krátkodobého hlediska je zánět nezbytný pro správné hojení. Pokud však přetrvává, může přispívat k rozvoji zdravotních stavů souvisejících se zánětem, jako jsou mimo jiné srdeční choroby, cukrovka a rakovina.

Chronický zánět může být důsledkem probíhajících infekcí, působení dráždivých látek a autoimunitních poruch. Svou roli však mohou hrát i další faktory, jako je věk, stres a strava. Identifikace chronického zánětu může být náročná, ale specifické zánětlivé biomarkery v krvi mohou indikovat jeho přítomnost. Jedním z nich je C-reaktivní protein (CRP).

Podle výzkumu z roku 2021 se ukázalo, že vitamin D má silný protizánětlivý účinek a nedostatek této živiny může přispívat k chronickému zánětu.

Přesto je souvislost mezi vitaminem D a CRP nejasná. Ačkoli předchozí studie publikované v roce 2015 a 2020 zkoumaly vliv vitaminu D na CRP, nebyly nalezeny žádné důkazy, které by podporovaly příčinný vliv.

Nový genetický výzkum z University of South Australia, který byl nedávno publikován v časopise International Journal of Epidemiology, však zjistil souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a zvýšeným CRP v krvi. Tento objev přiměl vědce navrhnout, že zvýšení hladiny vitaminu D u lidí s jeho nedostatkem může snížit chronický zánět.

Zkoumání vztahu mezi vitaminem D a CRP

K provedení studie vědci získali 294 970 účastníků britské Biobanky, kteří se identifikovali jako bělošští britští předci. Poté u účastníků analyzovali aktivní sérové hladiny 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D]. Dále nechali účastníky vyplnit dotazníky týkající se zdraví a životního stylu a odebrali jim vzorky krve pro vyhodnocení biomarkerů a genetických vlastností.

Pomocí lineárních a nelineárních analýz Mendelovy randomizace hledali vědci souvislosti mezi sérovým 25(OH)D a CRP.

Výzkumníci zjistili vztah mezi nízkou hladinou vitaminu D a zvýšeným CRP v krvi. Konkrétně se jednalo o jednosměrný vztah, což znamená, že vitamin D může být faktorem ovlivňujícím hladinu CRP, ale ne naopak.

Vědci však také zjistili, že zvýšené hodnoty CRP v séru měli pouze účastníci studie s nízkou koncentrací 25(OH)D v séru. To naznačuje, že protizánětlivý přínos zlepšení hladiny vitaminu D je omezen na osoby s jeho nedostatkem.

"Opakovaně jsme zaznamenali důkazy o zdravotních přínosech zvýšení koncentrace vitaminu D u osob s velmi nízkou hladinou, zatímco u ostatních se zdá, že přínos je malý nebo žádný," uvedla v tiskové zprávě autorka studie Elina Hyppönenová, Ph.D., profesorka Australské univerzity a ředitelka Australského centra pro optimální zdraví.

Jak vitamin D ovlivňuje zánět?

Elina Hyppönenová vysvětlila, že vitamin D je prekurzorem hormonu, který inhibuje produkci zánětlivých cytokinů, jako je interleukin-12 (IL-12).

"Tím působí na úpravu imunitních reakcí tak, že polarizace T-buněk se přesouvá od zánětlivého typu reakce (Th1) k produkci ochrannějších fenotypů T-buněk (Th2 a regulačních T-buněk)," uvedl Hyppönen pro Healthline.

Podle studie mohou tyto účinky pomoci snížit zánět, a tím snížit riziko nebo závažnost mnoha chronických onemocnění.

Údaje ze studie rovněž naznačují, že v některých evropských zemích se výskyt nedostatku vitaminu D pohybuje kolem 40 %.

Autoři proto navrhují, že zvýšení spotřeby vitaminu D v celé populaci jeho přidáním do široce konzumovaných potravin by mohlo být nákladově efektivním způsobem, jak snížit výskyt chronických onemocnění.

Omezení studie a budoucí výzkum

Přestože výzkum zjistil souvislost mezi vitaminem D a CRP, měl také některá omezení. Například účastníky byli jedinci bílého britského původu. Není tedy známo, zda se tyto výsledky přenesou i na osoby jiných rasových nebo etnických skupin.

Navíc CRP není jediným biomarkerem, který se podílí na zánětu. Zánětlivou reakci mohou indikovat i další biomarkery, včetně tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) a interleukinu 6 (IL-6). Vědci tvrdí, že další výzkumy by měly tyto biomarkery zkoumat, aby bylo možné plně pochopit protizánětlivé účinky vitaminu D.

"U mnoha nemocí a vlivů je třeba ještě prokázat příčinnou souvislost [a] dále se zabývat účinky na tvrdé výsledky, jako je riziko úmrtí," uvedl Hyppönen. "Zdá se také, že pro mnoho pravděpodobných přínosů je klíčová prevence závažného nedostatku vitaminu D, a proto musíme vyvinout účinné strategie, které se zaměří na ty lidi, kteří to potřebují, a budou je léčit."

Diagnostika a léčba nedostatku vitaminu D

Podle odborníků se o nedostatku vitaminu D hovoří tehdy, když je hladina 25(OH)D v krevním séru nižší než 20 ng/ml. Za nedostatečnou se považuje sérová hladina 20-30 ng/ml.

"Nedostatek vitaminu D se může projevovat několika způsoby, včetně bolesti svalů, slabosti, deprese, špatného stavu kostí a únavy," říká Iza Correllová, licencovaná spolupracující lékařka a zakladatelka společnosti OVI Healthcare.

Iza Correllová dodala, že je velmi důležité správně diagnostikovat nedostatek vitaminu D, protože plán léčby se může lišit v závislosti na závažnosti.

"Při podezření na nedostatek vám lékař pravděpodobně nařídí krevní test, který změří hladinu vitaminu D v krvi. Nejběžnějším diagnostickým testem na nedostatek vitaminu D je krevní test na měření hladiny 25-hydroxyvitaminu D v krvi," vysvětlila.

Co se týče léčby, Iza Correllová poznamenala, že "léčba nedostatku vitaminu D obvykle zahrnuje užívání doplňků stravy nebo především zvýšení expozice slunečnímu záření na minimálně 10 minut denně".

"Většina lidí s nedostatkem vitaminu D potřebuje 400-800 IU vitaminu D denně, aby se jejich hladina vrátila do normálu. Lékař vám také může doporučit zvýšit příjem potravin s vysokým obsahem vitaminu D, jako jsou tučné ryby, vejce a obohacené mléko nebo obiloviny," dodala.

Závěr

Chronický zánět je považován za faktor mnoha zdravotních potíží, mimo jiné srdečních onemocnění, rakoviny a autoimunitních poruch.

Nejnovější výzkumy prokazují, že vitamin D může pomoci snížit chronický zánět - ale pouze u lidí s jeho nedostatkem.

Prevence a léčba nedostatku vitaminu D zahrnuje zajištění dostatečného, ale bezpečného množství slunečního záření a konzumaci potravin bohatých na vitamin D. Doplňování vhodného množství této základní živiny může také pomoci snížit pravděpodobnost jejího nedostatku.

Kolik vitaminu D byste měli užívat pro optimální zdraví?

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Vitamin D je nezbytný pro dobré zdraví. Často se mu také říká "sluneční vitamín" a vytváří se v kůži pod vlivem slunečního záření. Přitom je nedostatek vitaminu D jedním z nejčastějších nedostatků živin na světě.

Až 42% dospělé západní populace má nízkou hladinu vitaminu D, což může způsobovat zdravotní problémy (1, 2, 3, 4, 5).

Toto procento vychází z podstatně nižších doporučených hodnot, než jsou doporučeny v Česku.

Vitamin D má zásadní význam pro zdraví kostí a funkci imunitního systému.

Následují informace, které pojednávají o tom, kolik vitaminu D potřebujeme.

Co je to vitamin D?

Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích, který se podílí na mnoha základních tělesných funkcích.

Existují dvě formy vitaminu D ve stravě a v doplňcích stravy:

 • Vitamin D2 (ergokalciferol): nachází se v některých houbách.
 • Vitamin D3 (cholekalciferol): nachází se v tučných rybách, oleji z rybích jater a vaječných žloutcích.

D3 je silnější z obou typů a zvyšuje hladinu vitaminu D téměř dvakrát více než D2 (6, 7).

Významné množství vitaminu D se může vytvářet také v kůži při vystavení UV záření hlavně ze slunečních paprsků. Případný přebytek vitaminu D se ukládá do tělesného tuku pro pozdější využití.

Téměř každá buňka v těle má receptor pro vitamin D, který je nezbytný pro mnoho procesů, včetně zdraví kostí, funkce imunitního systému a může pomáhat chránit před rakovinou (8, 9, 10, 11).

Shrnutí:

 • Vitamin D se podílí na mnoha funkcích vašeho těla. V potravě se vyskytují dvě formy, D2 a D3. Může se také vytvářet v kůži při vystavení se slunečnímu záření.

Jak častý je nedostatek vitaminu D?

Nedostatek vitaminu D je problémem na celém světě, přičemž je nejvíce rozšířený u mladých žen, kojenců, seniorů a lidí, kteří mají tmavou pleť (12, 13, 14).

V západním světě trpí nedostatkem vitaminu D přibližně 42% obyvatel. U černochů však tato míra stoupá na 82% a u Hispánců na 70%, v čemž pravděpodobně hrají roli systémové problémy (5).

Pokud máte celoroční přístup k silnému slunci, pak vám ke splnění potřeby vitaminu D může stačit občasné slunění.

Pokud však žijete daleko na severu nebo na jih od rovníku, může hladina vitaminu D kolísat v závislosti na ročním období. V zimních měsících může hladina klesat kvůli nedostatku slunečního záření (15, 16).

V takovém případě se možná budete muset spoléhat na stravu (nebo doplňky stravy) a také na vitamin D, který je uložen v tělesném tuku (15).

U dospělých může nedostatek vitaminu D (17, 18, 19):

 • způsobit svalovou slabost
 • zintenzivnit úbytek kostní hmoty
 • zvýšit riziko zlomenin

U dětí může závažný nedostatek vitaminu D způsobit opoždění růstu a křivici, onemocnění, při kterém měknou kosti.

Dále je nedostatek vitaminu D spojován s několika druhy rakoviny, cukrovkou 1. typu, roztroušenou sklerózou, vysokým krevním tlakem a problémy se štítnou žlázou (17, 20, 21).

Shrnutí:

 • Nedostatek vitaminu D je rozšířený po celém světě, ale u určitých skupin obyvatelstva se vyskytuje ve vyšší míře. Nedostatek vitaminu D je spojen s různými zdravotními problémy.

Kolik vitaminu D3 byste měli užívat?

Kolik vitaminu D potřebujete, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří např:

 • věk
 • etnická příslušnost
 • zeměpisná šířka
 • roční období
 • vystavení slunečnímu záření
 • oblečení

Toto je pouze částečný výčet faktorů, které pomáhají určit množství vitaminu D, které člověk potřebuje.

Národní institut zdraví Spojených států (NIH) doporučuje průměrný denní příjem 400-800 IU, tedy 10-20 mikrogramů (22, 23).

Některé studie však zjistily, že denní příjem musí být vyšší, pokud se nevystavujete slunci nebo máte tmavší odstín pleti.

Podle toho, koho se ptáte, se za "dostatečnou" považuje hladina v krvi nad 20 ng/ml nebo 30 ng/ml (23, 24).

Ve stejné studii potřebovali jedinci, kteří měli nedostatek vitaminu D, 5 000 IU, aby dosáhli hladiny v krvi nad 30 ng/ml.

Studie u žen po menopauze s hladinou vitaminu D pod 20 ng/ml zjistily, že denní požívání 800-2 000 IU vitaminu D zvýšilo hladinu v krvi nad 20 ng/ml. K dosažení 30 ng/ml však bylo zapotřebí vyšších dávek (25, 26).

Mnozí odborníci doporučují při nedostatku vitamínu D denně aplikovat 70 IU na kilogram hmotnosti.

Lidé s nadváhou nebo obezitou mohou také potřebovat vyšší množství vitaminu D (27, 28).

Když se to vezme kolem a kolem, denní příjem 1 000-4 000 IU neboli 25-100 mikrogramů vitaminu D by mohl u části lidí stačit k zajištění optimální hladiny v krvi.

Podle NIH je bezpečná horní hranice denního příjmu 4 000 IU vitaminu D (22).

Shrnutí:

 • Doporučený příjem vitaminu D (NIH) je 400-800 IU/den nebo 10-20 mikrogramů, což je pro většinu lidí málo. Některé studie však prokazují, že k udržení optimální hladiny v krvi je zapotřebí vyšší denní příjem 1 000-4 000 IU (25-100 mikrogramů). Při výrazném deficitu odborníci doporučují 70 UI/den na kilogram hmotnosti.

Jaké jsou optimální hladiny vitaminu D v krvi?

Hladina vitaminu D v krvi se hodnotí měřením 25(OH)D v krvi, což je zásobní forma vitaminu D v těle (28).

O definici optimální hladiny v krvi se však vedou diskuse.

Institut medicíny (IOM) a Severská rada pro výživu vycházejí ze svých doporučení týkajících se následujících hladin v krvi (18, 22):

 • dostatečná: 25(OH)D vyšší než 20 ng/ml (50 nmol/l)
 • nedostatečná: 25(OH)D méně než 20 ng/ml (50 nmol/l)
 • kritická: 25(OH)D méně než 12 ng/ml (25 nmol/l).

Tyto organizace tvrdí, že hladiny v krvi vyšší než 20 ng/ml splňují požadavky na vitamin D u více než 97,5 % populace.

Výbor při IOM nezjistil, že by vyšší hladiny v krvi byly spojeny s nějakými dalšími zdravotními přínosy (22).

Jiní odborníci, včetně Endokrinologické společnosti, však doporučují usilovat o vyšší hladiny v krvi, které se blíží 30 ng/ml (75 nmol/l) (17, 29, 30, 31).

V Česku je doporučena hodnota 30-60 ng/ml, respektive 75-150 nmol/l.

Shrnutí:

 • Hladina vitaminu D je obecně považována za dostatečnou, pokud je vyšší než 20 ng/ml (50 nmol/l). Někteří odborníci však tvrdí, že optimální je hladina v krvi nad 30 ng/ml (75 nmol/l). V Česku je doporučená hladina 30-60 ng/ml (75-150 nmol/l).

Jaké jsou hlavní zdroje vitaminu D?

Vitamin D můžete získat z:

 • slunečního záření
 • potravin, které obsahují vitamin D
 • doplňků stravy

Příjem vitaminu D je obecně poměrně nízký, protože jen velmi málo potravin ho obsahuje významné množství (32).

Mezi potraviny, které vitamin D obsahují, patří tučné ryby, jako je losos, a také olej z rybích jater.

Malé množství obsahují také vaječné žloutky a v některých zemích jsou vitamínem D obohaceny mléko a obiloviny (33).

Široce dostupné jsou však také doplňky stravy, které jsou bezpečné a účinné.

Shrnutí:

 • Hlavními zdroji vitaminu D jsou sluneční záření, tučné ryby, vaječné žloutky, oleje z rybích jater, obohacené potraviny a doplňky stravy.

Můžeme získat dostatek vitaminu D pouze ze slunce?

Letní slunění je nejúčinnějším způsobem, jak získat dostatek vitaminu D, ale není bez rizika. Kromě toho se množství potřebného slunečního záření liší.

Starší jedinci a lidé tmavé pleti mají tendenci produkovat v kůži méně vitaminu D (34, 35).

Poměrně zásadní roli hraje také geografická poloha a roční období, protože v místech vzdálenějších od rovníku je produkce vitaminu D ovlivněna (35, 36).

K tvorbě vitaminu D však není potřeba příliš mnoho slunečního záření a nejlepší je omezit pobyt na slunci na 10 až 15 minut a vystavovat mu paže, nohy, břicho a záda.

Organizace pro boj proti rakovině kůže doporučuje, abyste se takto opalovali pouze dvakrát až třikrát týdně, a následně používali opalovací přípravky s patřičným faktorem. Po uplynutí této doby se vaše tělo zbaví přebytečného vitaminu D a vy byste si tak mohli přivodit poškození slunečním zářením bez jakéhokoli dalšího přínosu (37).

Mějte na paměti, že stejný proces, který pomáhá vašemu tělu syntetizovat vitamin D, může způsobit poškození DNA, spálení od slunce, genetické mutace. To může způsobit vznik vrásek a zvýšit riziko rakoviny kůže (37).

Můžete se však rozhodnout pro konzumaci doplňků stravy nebo potravin, které vitamin D obsahují.

Shrnutí:

 • Sluneční záření vám může pomoci splnit požadavky na vitamin D, ale je důležité omezit pobyt na slunci. V zimním období a u osob žijících daleko od rovníku mohou být potřebné doplňky stravy s vitaminem D.

Kolik je příliš mnoho?

I když jsou případy toxicity vitaminu D vzácné, jeho nadměrné množství může být škodlivé, přičemž může způsobit:

 • nevolnost
 • zvracení
 • svalovou slabost
 • zmatenost
 • ztrátu chuti k jídlu
 • dehydrataci
 • ledvinové kameny

Extrémně vysoké hladiny mohou způsobit:

 • selhání ledvin
 • nepravidelný srdeční tep
 • smrt

To se obvykle projevuje pouze u jedinců, kteří náhodně nebo úmyslně dlouhodobě užívali extrémně vysoké dávky vitaminu D (22, 38, 39).

Horní hranice podle NIH je 4 000 IU denně pro osoby ve věku 9 let a starší.

Nicméně studie na 17 000 lidech užívajících různé dávky vitaminu D, až 20 000 IU/den, která měla analyzovat vztah mezi tělesnou hmotností a potřebou vitaminu D, neprokázala žádné známky toxicity.

Hladina vitaminu v jejich krvi byla přesto nižší než horní hranice normy, která je 100 ng/ml, tedy 250 nmol/l (27).

Před konzumací většího množství vitaminu, než je doporučená denní dávka, se poraďte s odborníkem.

Závěr

Vitamin D je nezbytný pro zdraví kostí a mnoho dalších aspektů zdraví. Jeho nedostatek je rozšířený a u mnoha lidí může mít zdravotní následky. Pokud uvažujete o tom, že byste do svého jídelníčku zařadili více vitaminu D, zvažte výše uvedené faktory a případně se poraďte s odborníkem.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života