Dá se vitamín D předávkovat?

Ing. Zdeněk Rozehnal

Toxicita vitaminu D je vzácná, ale vyskytuje se při extrémně vysokých dávkách. Obvykle se vyvine v průběhu času, protože v těle se může nahromadit nadbytečné množství vitaminu D. Téměř všechna předávkování vitaminem D jsou důsledkem užívání vysokého množství doplňků stravy s vitaminem D.

Je téměř nemožné získat příliš mnoho vitaminu D ze slunečního záření nebo z potravy. Toto je podrobný článek o toxicitě vitaminu D a o tom, kolik vitaminu D se považuje za příliš mnoho.

Toxicita vitaminu D: Jak k ní dochází?

Toxicita vitaminu D znamená, že hladina vitaminu D v těle je tak vysoká, že způsobuje poškození. Označuje se také jako hypervitaminóza D.

Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích. Na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě se tělo vitaminů rozpustných v tucích nemůže snadno zbavit. Z tohoto důvodu může dojít k nahromadění nadměrného množství v těle.

Přesný mechanismus vzniku toxicity vitaminu D je složitý a v současné době není zcela objasněn. Víme však, že aktivní forma vitaminu D funguje podobně jako steroidní hormon. Pohybuje se uvnitř buněk a říká jim, aby zapínaly nebo vypínaly geny.

Obvykle je většina vitaminu D v těle uložena ve formě zásob, vázaných buď na receptory vitaminu D, nebo na nosné proteiny. Volného vitaminu D je k dispozici jen velmi málo (1, 2).

Při extrémním příjmu vitaminu D však může být jeho hladina tak vysoká, že na receptorech nebo nosných proteinech nezbývá místo. To může vést ke zvýšené hladině "volného" vitaminu D v těle, který může putovat dovnitř buněk a zahltit signální procesy ovlivněné vitaminem D.

Jeden z hlavních signalizačních procesů souvisí se zvýšením vstřebávání vápníku z trávicího systému (3).

V důsledku toho je hlavním příznakem toxicity vitaminu D hyperkalcémie neboli zvýšená hladina vápníku v krvi (4, 5).

Vysoká hladina vápníku může způsobovat různé příznaky a vápník se může také vázat na jiné tkáně a poškozovat je. To se týká i ledvin.

Souhrn:

 • Toxicita vitaminu D se také označuje jako hypervitaminóza D. Znamená to, že hladina vitaminu D v těle je tak vysoká, že způsobuje poškození, což vede k hyperkalcémii a dalším příznakům.

Hladina vitaminu D v krvi: Optimální vs. nadměrná hladina

Vitamin D je nezbytný vitamin a téměř každá buňka v těle má pro něj receptor (6).

Vytváří se v kůži, když je vystavena slunečnímu záření. Hlavním zdrojem vitaminu D ve stravě jsou oleje z rybích jater a tučné ryby (7).

Pro lidi, kteří nemají dostatek slunečního záření, jsou důležité doplňky vitaminu D. Vitamin D je velmi důležitý pro zdraví kostí a souvisí také s funkcí imunitního systému a ochranou před rakovinou (8, 9).

Doporučené hodnoty hladiny vitaminu D v krvi jsou následující (10, 11, 12, 13, 14, 15):

 • Dostatečné množství: 20-30 ng/ml nebo 50-75 nmol/l.
 • Bezpečná horní hranice: 60 ng/ml nebo 150 nmol/l.
 • Toxický: nad 150 ng/ml nebo 375 nmol/l

Optimální hodnoty koncentrace 25 hydroxyvitamínu D v krvi jsou 30 – 60 ng/ml (75 – 150 nmol/l), většina populace těchto hodnot ale zdaleka nedosahuje.

K zajištění optimální hladiny vitaminu D v krvi by u většiny lidí měl stačit denní příjem 1 000-4 000 IU (25-100 mcg). Někteří odborníci doporučují až 70 IU/kg hmotnosti denně.

Shrnutí:

 • Hladiny v krvi v rozmezí 20-30 ng/ml jsou obvykle považovány za dostatečné. Za bezpečnou horní hranici se považuje přibližně 60 ng/ml, ale lidé s příznaky toxicity mají obvykle hladiny vyšší než 150 ng/ml.

Kolik vitaminu D je příliš mnoho?

Vzhledem k tomu, že se ví poměrně málo o tom, jak působí toxicita vitaminu D, je těžké určit přesnou hranici bezpečného nebo toxického příjmu vitaminu D (5).

Podle Národní lékařské akademie, dříve známé jako Institute of Medicine, je 4 000 IU bezpečnou horní hranicí denního příjmu vitaminu D. Nebylo však prokázáno, že by dávky do 10 000 IU způsobovaly toxicitu u zdravých jedinců (11, 16).

Toxicita vitaminu D je obecně způsobena nadměrnými dávkami doplňků stravy s vitaminem D, nikoliv stravou nebo slunečním zářením (17, 18).

Ačkoli je toxicita vitaminu D velmi vzácným stavem, nedávný nárůst užívání doplňků stravy může vést k nárůstu hlášených případů.

Bylo prokázáno, že denní příjem v rozmezí 40 000-100 000 IU (1 000-2 500 mcg) po dobu 1 až několika měsíců způsobuje u lidí toxicitu (15, 19, 20, 21, 22).

To je 10-25násobek doporučené horní hranice, a to v opakovaných dávkách. Jedinci s toxicitou vitaminu D mají obvykle hladinu v krvi vyšší než 150 ng/ml (375 nmol/l).

Několik případů bylo také způsobeno chybami při výrobě, kdy doplňky stravy obsahovaly 100-4 000krát vyšší množství vitaminu D, než bylo uvedeno na obalu (19, 20, 23).

Hladiny v krvi se v těchto případech toxicity pohybovaly v rozmezí 257-620 ng/ml, tedy 644-1549 nmol/l.

Toxicita vitaminu D je obvykle reverzibilní, ale těžké případy mohou nakonec způsobit selhání ledvin a kalcifikaci tepen (24, 25).

Souhrn:

 • Bezpečná horní hranice příjmu je stanovena na 4 000 IU denně. Příjem v rozmezí 40 000-100 000 IU denně (10-25násobek doporučené horní hranice) byl u lidí spojen s toxicitou.

Příznaky a léčba toxicity vitaminu D

Hlavním důsledkem toxicity vitaminu D je hromadění vápníku v krvi, tzv. hyperkalcémie (26).

Mezi časné příznaky hyperkalcémie patří nevolnost, zvracení, průjem, zácpa a slabost (27).

Může se také objevit nadměrná žízeň, změněná úroveň vědomí, vysoký krevní tlak, kalcifikace v ledvinových trubicích, selhání ledvin nebo ztráta sluchu (4, 28).

Hyperkalcémie způsobená pravidelným užíváním vysokého množství doplňků vitaminu D může odeznít až po několika měsících. Je to proto, že vitamin D se hromadí v tělesném tuku a do krve se uvolňuje pomalu (4).

Léčba intoxikace vitaminem D zahrnuje vyhýbání se slunečnímu záření a vyloučení veškerého vitaminu D ze stravy a doplňků stravy. Lékař může také upravit hladinu vápníku zvýšeným přísunem soli a tekutin, často intravenózně podávaným fyziologickým roztokem.

Shrnutí:

 • Hlavním důsledkem toxicity vitaminu D je hyperkalcémie, jejíž příznaky zahrnují nevolnost, zvracení, slabost a selhání ledvin. Léčba zahrnuje omezení veškerého příjmu vitaminu D a vystavení se slunečnímu záření.

Velké dávky mohou být škodlivé, a to i bez příznaků toxicity

Velké dávky vitaminu D mohou být škodlivé, i když se nemusí projevit okamžité příznaky toxicity. Je velmi nepravděpodobné, že by vitamin D vyvolal závažné příznaky toxicity ihned, a příznaky se mohou projevit až za několik měsíců nebo let.

To je jeden z důvodů, proč je tak obtížné zjistit toxicitu vitaminu D.

Existují zprávy o lidech, kteří užívali velmi vysoké dávky vitaminu D po několik měsíců bez příznaků, a přesto krevní testy odhalily těžkou hyperkalcémii a příznaky selhání ledvin (29).

Škodlivé účinky vitaminu D jsou velmi komplexní. Vysoké dávky vitaminu D mohou způsobit hyperkalcemii bez příznaků toxicity, ale mohou také způsobit příznaky toxicity bez hyperkalcemie (30).

Pro jistotu nepřekračujte horní hranici 4 000 IU (100 mcg) bez konzultace s lékařem nebo dietologem.

Souhrn:

 • Toxicita vitaminu D se obvykle vyvíjí v průběhu času a škodlivé účinky jsou velmi komplexní. Velké dávky mohou způsobit poškození, přestože chybí znatelné příznaky.

Mění příjem dalších vitaminů rozpustných v tucích toleranci vitaminu D?

Byla vyslovena hypotéza, že při toxicitě vitaminu D mohou hrát důležitou roli dva další vitaminy rozpustné v tucích, vitamin K a vitamin A. V současné době se předpokládá, že tyto dva vitaminy mohou mít vliv na toxicitu vitaminu D, a to zejména v souvislosti s jeho příjmem.

Vitamin K pomáhá regulovat, kde v těle končí vápník, a vysoké množství vitaminu D může vyčerpat zásoby vitaminu K v těle (30, 31).

Vyšší příjem vitaminu A může pomoci tomu zabránit tím, že šetří zásoby vitaminu K.

Další živinou, která může být důležitá, je hořčík. Je to jedna z živin potřebných pro lepší zdraví kostí (32, 33).

Užívání vitaminu A, vitaminu K a hořčíku s vitaminem D proto může zlepšit funkci kostí a snížit pravděpodobnost odvápnění ostatních tkání (34, 35, 36).

Mějte na paměti, že se jedná pouze o hypotézy, ale může být rozumné se ujistit, že máte dostatek těchto živin, pokud se chystáte vitamin D doplňovat.

Shrnutí:

 • Pokud doplňujete vitamin D, může být důležité zajistit také dostatečný příjem vitaminu A, vitaminu K a hořčíku. Ty mohou snížit riziko nežádoucích účinků vyššího příjmu vitaminu D.

Závěr

Lidé reagují velmi rozdílně na vysoké dávky vitaminu D. Proto je těžké vyhodnotit, které dávky jsou bezpečné a které ne. Toxicita vitaminu D může mít devastující zdravotní účinky, které se mohou projevit až několik měsíců nebo dokonce let po zahájení užívání vysokých dávek.

Obecně se nedoporučuje překračovat horní hranici bezpečného příjmu, která je 4 000 IU (100 mcg) denně. Případně 70 IU/kg hmotnosti denně.

Vyšší dávky nebyly spojeny s žádnými dalšími zdravotními přínosy, a proto mohou být zcela zbytečné.

Občasná vysoká dávka vitaminu D se někdy používá k léčbě jeho nedostatku, ale před užitím velké dávky se vždy poraďte s lékařem naturopatem nebo dietologem.

Stejně jako u mnoha jiných věcí ve výživě platí, že více neznamená vždy lépe.

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus (Outkovka pestrá)

Coriolus (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Herbík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení

Herbík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Osm složek synergicky spojených v blahodárný...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

PROTOKOL PRO PREVENCI

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze