Tři jednoduché kroky k zastavení rakoviny

Ian Robinson

Jedním z nejméně šťastných projevů moderní zdravotní péče je ten, že medicínská praxe se stala byznysem. Hlavním cílem tak už není uzdravování lidí, ale vytváření zisků. Dnešní "moderní medicína" má již jen pramalý zájem na prevenci nemocí, protože to přináší pouze malý zisk
. To je také hlavní příčinou, proč je prakticky celý tento systém založen na "zvládání" a "léčbě" nemocí a nikoliv v prvé řadě na prevenci.

A nikde to není víc evidentní, než když jde o rakovinu...

Magazín the New England Journal of Medicine zveřejnil v květnu 1986 komentář o stavu moderní léčby rakoviny a na závěr jej označil jako "kvalifikované selhání." Tento příspěvek se silně zasazoval o co největší důraz na prevenci. Avšak dnes – více než o dvě desetiletí později stále ještě nemůžeme mluvit o žádném takovém důrazu.

V současnosti je méně než 10% rozpočtu Amerického národního institutu proti rakovině věnováno na vědecké studie enviromentálních příčin rakoviny. A méně než 1% je určeno na studie o výživě.

Avšak záměrem našeho sdružení the Total Health Breakthroughs není ostrá kritika nešťastné zdravotní politiky nebo oponování tomuto systému. Naším záměrem je poukázat na možná řešení, která by byla schopná poukázat na nové objevy a posílit naděje nemocných.
Ohromnou novinkou je to, že již existují prokázaná řešení, výrazné objevy a velké možnosti nadějí v oblasti prevence (a také léčby) rakoviny.

Existují přinejmenším tři jednoduché věci, které dokážete udělat a které dramaticky sníží vaše rizika. A pro ty, kteří již bojují s rakovinou, by měly být tyto tři kroky dokonce povinností

Zde jsou:

  • Optimalizujte vaše hladiny „slunečního hormonu“
  • Optimalizujte svůj poměr konzumovaných mastných kyselin omega-3 a omega-6
  • Konzumujte nízko-glykemickou stravu, abyste udrželi váš inzulín a cukr v krvi na spodních hodnotách

Pokud budete ignorovat tyto tři rozhodující faktory, vytvoříte ve svém těle prostředí, které rozněcuje rakovinu podobně jako vzduch foukaný do ohně. A pokud se naopak budete řídit radami, které budou následovat, vytvoříte v sobě vnitřní prostředí, které odolává nemocem. A tím také dramaticky snížíte své riziko rakoviny.

Optimalizujte vaše hladiny "slunečního hormonu"

Dr. Frank Apperly popsal už v roce 1940 varovný úkaz: ve městech, ležících v zeměpisných šířkách mezi 10 až 40 stupni se vyskytuje až o 85% vyšší počet úmrtí na rakovinu, než v rovníkových oblastech. Mezi šířkami 40 až 50 stupňů se úmrtnost zvyšuje až na 110%. A ještě dále na sever – v rozsahu mezi 50 až 60 stupni byl zjištěn výskyt úmrtí zvýšený až o 150%!

Tato varovná statistika byla naneštěstí po následujících 25 let naprosto ignorována. Pak ale bylo opětovně potvrzeno, že četnost rakoviny prsu a tlustého střeva bývá na severu zhruba dvakrát vyšší, než ve slunečném pásu. A tehdy začali vědci chápat a uznávat spojitost mezi slunečním zářením, vitamínem D a rakovinou.

Od té doby byla prokázána nepřímá úměra mezi sluněním a nejméně 17 různými typy rakovin.

Sice to je mimo rozsah tohoto článku, ale v knize autorů Jona Herringa a Dr. Al Searse Your Best Health Under the Sun je zdokumentováno sedm přímých způsobů, jak vitamíny D pomáhají léčit a předcházet rakovině. I pokud se nezajímáte o pravdivost takových argumentů, měli byste optimalizovat svou hladinu vitamínu D tím, že budete trávit část svého času na slunci. A v průběhu zimních měsíců by měla většina lidí doplňovat vitamín formou potravinových doplňků v množství nejméně 2 000 IU denně.

Optimalizujte svůj poměr konzumovaných mastných kyselin omega-3 a omega-6

Naši dávní předkové konzumovali zhruba stejná množství mastných kyselin omega-3 v porovnání s omega-6. Naše tělo se vyvinulo podle tohoto ideálního poměru 1:1. Avšak s pokrokem ve zpracovávání jídel a s nadbytkem konzumovaných rostlinných olejů v naší stravě nyní mnoho lidí konzumuje až 20x více tuků omega-6 než omega-3.

Tuky omega-6 ale bývají velmi nestabilní a náchylné k oxidaci. Nepřirozená a nadměrná konzumace těchto tuků silně podporuje volné radikály, což může následně vést k poškozování DNA a mutaci buněk.

Ve studii publikované v magazínu the Cancer Research v roce 2000 vědci doložili, že kyselina
omega-3 DHA dokáže zastavovat růst rakovinných buněk. Tato studie rovněž varovala, že omega-6 jsou známé tím, že naopak stimulují růst rakoviny.

Vědci po sumarizaci svých závěrů tvrdí, že: „epidemiologická, experimentální a mechanická data vedou k označení omega-6 jako stimulátorů a omega-3 s dlouhým řetězcem jako inhibitorů vývoje a progrese u široké řady rakovin.“ Velké množství studií potvrzuje toto zjištění.

Udržujte svůj inzulín a cukr v krvi na spodních hodnotách

V rozsáhlé studii, pojmenované the Women’s Health Study, došli vědci k závěru, že strava trvale bohatá na cukry u žen výrazně zvýšila riziko rakoviny tlustého střeva. Další studie jasně ukázaly, že strava bohatá na uhlovodany souvisí s mnoha druhy rakovin.

Pro tyto závěry existuje mnoho důvodů. V prvé řadě tyto potraviny dramaticky zvyšují zánětlivost a tzv. oxidační stres v těle.

Uhlovodany také stimulují uvolňování inzulínu. A jeho vysoké hladiny prokazatelně urychlují růst zhoubných nádorů. Je skutečností, že rakovinné buňky mívají 6 až 10x vyšší počet inzulinových receptorů, než normální buňky!


A konečně samotný cukr je něco jako hnojivo na rakovinu. Německý vědec Otto Warburg, Ph.D. získal v roce 1931 první ze dvou Nobelových cen, když objevil, že rakovinné buňky mají podstatně odlišný energetický metabolismus v porovnání se zdravými buňkami. V porovnání s ostatními buňkami zkonzumují rakovinné buňky 4-5x více glukózy. Jinými slovy, cukr je výživou pro rakovinu.

Jedním z nejlepších způsobů, jak si ověřit svůj metabolismus krevního cukru je „inzulínový test po hladovce“. Dr. Joseph Mercola považuje za normální hladinu inzulínu po hladovce, když je menší než 5. Ideální jsou ovšem hodnoty nižší než 3.

Tři kroky k zastavení rakoviny…

Je mnoho věcí, které můžete udělat, abyste snížili své riziko rakoviny a naopak zvýšili svůj stupeň ochrany. Avšak tři z nich, které jsem vyjmenoval v tomto příspěvku, jsou mimořádně důležité. A dobrou zprávou je, že tyto jsou jednoduché a nenákladné.

Optimalizujte vaše hladiny vitamínu D... volte si zdravé tuky... a konzumujte stravu s nízkým obsahem cukru. Řiďte se těmito třemi kroky neustále a po dlouhou dobu.

pak výrazně snížíte své riziko vzniku rakoviny... a stejně tak i každého dalšího degenerativního onemocnění!

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují POLYSACHARIDY a TRITERPENY. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u  nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně  netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci  nádorových  onemocnění

Celý odborný článek

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

MUDr. Henry Bieler

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, JE TŘINÁCTKRÁT LÉPE CHRÁNĚN, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

DEFUMOXAN

volně prodejný lék pro kuřáky

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video na svobodném kanálu

+

Soňa Peková ODPOVÍDÁ na dotazy posluchačů - 27. října 2021

 

MUDr. MONIKA WAKSMUNDSKÁ

Rozbor krve očkovaných a neočkovaných - 3. listopad 2021

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky

FLÉGR PO DRUHÉM PFIZERU A PO POSILOVACÍ INJEKCI

REAKCE PRÁVNÍKA ZDE, JAK ZAREAGUJE POLICIE...?