Sladké a smrtící: Vysvětlení, jak CUKR podporuje RAKOVINU v těle

- Pixabay

Olivia Cooková, 5. prosince 2023, Foodscience.news

Zatímco cukr poskytuje tolik potřebnou sladkost, aby bylo jídlo chutné, také "krmí" rakovinné buňky v těle.

Jak se to stane?

Nejlepší je začít od samotného zdroje – cukru, jednoduchého sacharidu, který přirozeně produkují zelené rostliny procesem fotosyntézy. Cukrová třtina a cukrová řepa mají největší množství cukru ze všech druhů rostlin, což z nich činí nejlepší zdroje stolního cukru po zpracování.

Glukóza, fruktóza, sacharóza, dextróza, laktóza a maltóza jsou některé z různých forem cukru, které se nacházejí v potravinách. Molekuly cukru se mohou slepit; Glukóza a fruktóza se mohou spojit a stát se sacharózou, běžně známou jako stolní cukr.

Mezitím se tělo skládá z bilionů buněk kategorizovaných do 200 různých typů buněk. Tyto buňky plní určité funkce a potřebují energii, aby přežily a plnily své úkoly. Na buněčné úrovni tyto buňky získávají potřebnou energii z molekuly zvané adenosintrifosfát (ATP), která vzniká rozkladem glukózy ve složitém procesu zvaném glykolýza.

Podle Národního institutu environmentálních zdravotních věd zdravé, normální buňky obvykle rostou a množí se kontrolovaným způsobem, aby nahradily staré nebo mrtvé buňky. Některé buňky se stávají rakovinnými buňkami, když tento cyklus nedodržují – místo toho, aby umíraly tak, jak by měly, nekontrolovatelně rostou a množí se, bez ohledu na to, zda jsou nové buňky potřeba nebo ne. Mimochodem, tyto rakovinné buňky potřebují cukr, aby mohly pokračovat v tomto abnormálním procesu.

 Zvyšující se spotřeba cukru také zvyšuje RIZIKO RAKOVINY 

Konzumace cukru nemusí nutně přímo způsobit rakovinu, ale jeho nadměrná konzumace je spojována s obezitou – poruchou přímo spojenou s rozvojem rakoviny. (Související: Studie spojuje používání umělých sladidel se zvýšeným rizikem rakoviny.)

Podle Amerického institutu pro výzkum rakoviny je více než 100 000 případů rakoviny ročně způsobeno nadměrným tělesným tukem. Asi 13 typů rakoviny spojených s obezitou (obecně z vysoké konzumace cukru a tuků) zahrnuje rakovinu prsu, rakovinu tlustého střeva a konečníku, rakovinu ledvin, rakovinu jater, rakovinu vaječníků, rakovinu slinivky břišní, rakovinu prostaty a rakovinu dělohy.

Ne všechny cukry jsou si rovny. Odborníci na zdraví doporučují dávat pozor na celkové množství denního příjmu cukru – zejména na skryté cukry, přidané cukry, umělá sladidla a náhražky cukru, které mohou být karcinogenní anebo které přispívají k obezitě, která je známou příčinou rakoviny.

Dr. Patrick Quillin, bývalý ředitel výživy pro Cancer Treatment of America, poukázal na to, že cukr je oblíbenou potravinou rakoviny. Rakovinné buňky milují cukr natolik, že ho konzumují 10 až 15krát rychleji než zdravé buňky.

Tato jedinečná vlastnost rakovinných buněk tvoří základ poziční emisní tomografie (PET) skeny, – jeden z nejpřesnějších nástrojů, Které používají radioaktivně značenou glukózu k detekci nádorových buněk hladových po cukru. Dr. Quillin poznamenal, že když pacienti pijí cukrovou vodu, je přednostně přijímán do rakovinných buněk a ty se "rozsvěcují".

Druh potravin, které člověk konzumuje, může také přispět k rozvoji rakoviny. Rakovinným buňkám hladovým po cukru se daří v kyselém prostředí, ale zásadité prostředí je pro ně škodlivé. K vyššímu riziku rakoviny mohou přispívat i kyselinotvorné potraviny, jako je alkohol, spálené maso, pizza, potraviny s přidanými cukry nebo umělými sladidly, rafinovaný cukr, rostlinné oleje a průmyslově ultrazpracovaná hotová jídla.

Zamiřte na CancerCauses.news, kde najdete další příběhy o souvislosti mezi cukrem a rakovinou.

Podívejte se na následující video, které pojednává o tom, zda cukr vyživuje rakovinné buňky.

Zánět v těle vs. přidaný cukr

- Pixabay

Barbora Nová

Příliš mnoho přidaného cukru a příliš mnoho rafinovaných sacharidů může v těle způsobit zánět. To může vést k dalším zdravotním problémům. Nebo také můžete omezit průmyslově zpracované potraviny a nápoje s přidanými cukry a také pravidelně cvičit a zvládat hladinu stresu.

Nicméně zánět je součástí přirozeného procesu hojení těla.

Při poranění nebo infekci tělo uvolňuje chemické látky, které mu pomáhají chránit se a bojovat se škodlivými organismy. To může způsobit zarudnutí, teplo a otok.

Některé potraviny, například cukr, mohou v těle také vyvolat zánět, který je normální.

Konzumace příliš velkého množství prozánětlivých potravin však může způsobit chronický zánět nízkého stupně. To může způsobit vážné zdravotní problémy, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, rakovina a alergie (1, 2, 3, 4).

Následují informace o úloze cukru v souvislosti se zánětem v těle.

Příliš mnoho přidaného cukru souvisí se záněty

Několik studií prokázalo, že strava s vysokým obsahem přidaného cukru vede k obezitě, inzulínové rezistenci, zvýšené propustnosti střev a zánětům nízkého stupně (5).

Studie na 29 zdravých lidech zjistila, že konzumace pouhých 40 g přidaného cukru z jedné 375ml plechovky limonády denně vede ke zvýšení zánětlivých markerů, inzulínové rezistence a LDL cholesterolu. Tito lidé měli také tendenci více přibírat na váze (6).

Jiná studie u lidí s nadváhou a obezitou zjistila, že konzumace jedné plechovky běžné limonády denně po dobu šesti měsíců vedla ke zvýšení hladiny kyseliny močové, která je spouštěčem zánětů a inzulinové rezistence. U osob, které pily dietní limonádu, mléko nebo vodu, se hladina kyseliny močové nezvýšila (7).

Pití sladkých nápojů může zvýšit hladinu zánětu. Tento účinek navíc může trvat značně dlouho.

Konzumace 50gramové dávky fruktózy způsobuje zvýšení zánětlivých markerů, jako je C-reaktivní protein (CRP), již o 30 minut později. CRP navíc zůstává vysoký po dobu více než dvou hodin (8).

Kromě přidaného cukru je se zvýšeným zánětem u lidí spojena také konzumace příliš velkého množství rafinovaných sacharidů (9, 10, 11).

V jedné studii vedla konzumace pouhých 50 gramů rafinovaných sacharidů ve formě bílého pečiva ke zvýšení hladiny cukru v krvi a zvýšení zánětlivého markeru Nf-kB (10).

Shrnutí:

 • Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojeno se zvýšeným zánětem v těle, inzulínovou rezistencí a přibýváním na váze.

Jak přidaný cukr ovlivňuje vaše tělo

Konzumace nadměrného množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle několik změn, které pomáhají vysvětlit, proč může strava s vysokým obsahem cukru vést k chronickému, nízkostupňovému zánětu.

 • Nadměrná produkce AGE: Konečné produkty pokročilé glykace (AGEs) jsou škodlivé sloučeniny, které vznikají, když se bílkoviny nebo tuky spojí s cukrem v krevním řečišti. Příliš mnoho AGEs vede k oxidačnímu stresu a zánětu (12).
 • Zvýšená propustnost střev: Bakterie, toxiny a nestrávené částice potravy se mohou snadněji dostat ze střeva do krevního oběhu, což může vést k zánětu (5, 13).
 • Vyšší hladina "špatného" LDL cholesterolu: Nadbytek LDL cholesterolu je spojen s vyšší hladinou C-reaktivního proteinu. (CRP), markeru zánětu (6, 14).
 • Přibývání na váze: Strava bohatá na přidaný cukr a rafinované sacharidy zpravidla vede k nárůstu hmotnosti. Nadměrné množství tělesného tuku bylo spojován se zánětem, částečně v důsledku inzulínové rezistence (15).

Je důležité si uvědomit, že zánět pravděpodobně není způsoben pouze cukrem. K zánětu mohou vést i další faktory, jako je stres, léky, kouření a nadměrný příjem tuků (15).

Shrnutí:

 • Nadměrná konzumace přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojena se zvýšenou tvorbou AGE, propustností střev, zvýšeným LDL cholesterolem, zánětlivými markery a přibýváním na váze. Všechny tyto faktory mohou vyvolat chronický zánět nízkého stupně.

Přidaný cukr může vést k dlouhodobým zdravotním problémům

Pozorovací studie u lidí spojují vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů s mnoha chronickými onemocněními, včetně srdečních chorob, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších.

Srdeční onemocnění

Několik studií zjistilo silnou souvislost mezi konzumací sladkých nápojů a zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (16).

Rozsáhlá studie zahrnující více než 75 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a cukru, měly až o 98 % vyšší riziko srdečních onemocnění ve srovnání s ženami s nejnižším příjmem rafinovaných sacharidů (17).

To je pravděpodobně způsobeno vlivem konzumace cukru na rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je zvýšený LDL cholesterol, zvýšený krevní tlak, obezita, inzulínová rezistence a zvýšené zánětlivé markery (16, 18).

Rakovina

Několik studií ukazuje, že u lidí s vysokým příjmem cukru může být vyšší riziko vzniku rakoviny (19, 20, 21, 22).

Jedna studie zjistila, že když byly myši krmeny stravou s vysokým obsahem cukru, vznikla u nich rakovina prsu, která se pak rozšířila do dalších částí těla (3).

Jedna studie zkoumající stravu více než 35 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly nejvíce sladkých potravin a nápojů, měly dvojnásobné riziko vzniku rakoviny tlustého střeva ve srovnání s těmi, které konzumovaly stravu s nejmenším množstvím přidaného cukru (20).

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, předpokládá se, že zvýšené riziko rakoviny může být způsobeno zánětlivým účinkem cukru. Z dlouhodobého hlediska může zánět způsobený cukrem poškozovat DNA a tělesné buňky (23).

Někteří odborníci se domnívají, že na vzniku rakoviny se může podílet i chronicky vysoká hladina inzulínu, která může být důsledkem konzumace příliš velkého množství cukru (24).

Diabetes

Studie spojují zvýšenou konzumaci přidaného cukru s cukrovkou 2. typu (25, 26, 27, 28).

Rozsáhlá analýza zahrnující více než 38 000 osob zjistila, že pouhá jedna porce sladkých nápojů denně je spojena s o 18 % vyšším rizikem vzniku cukrovky 2. typu (26).

Jiná studie zjistila, že zvyšující se příjem kukuřičného sirupu je silně spojen s cukrovkou. Naproti tomu příjem vlákniny pomáhal chránit před vznikem cukrovky (27).

Obezita

Obezita je často označována jako zánětlivé onemocnění nízkého stupně. Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena s přibýváním na váze a obezitou (29, 30).

Odborníci naznačují, že moderní strava, která často obsahuje velké množství rafinovaných sacharidů a přidaného cukru, může vést k nerovnováze střevních bakterií. To může částečně vysvětlovat vznik obezity (9).

Přehled 88 pozorovacích studií zjistil, že vyšší příjem sladkých limonád je spojen s větším příjmem kalorií, vyšší tělesnou hmotností a nižším příjmem dalších důležitých živin (31).

Jedna studie na myších zjistila, že strava s vysokým obsahem cukru působí proti protizánětlivým účinkům rybího oleje a podporuje obezitu (4).

Další nemoci

Vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojován s rozvojem dalších onemocnění, jako jsou onemocnění jater, zánětlivá onemocnění střev, úpadek duševních schopností, k artritida a další (2, 32, 33, 34).

Zejména nadměrná konzumace fruktózy je spojována s nealkoholickým ztukovatěním jater. Není zcela jasné, jak k tomu dochází, ale předpokládá se, že je to způsobeno kombinací zvýšené střevní propustnosti, přemnožením bakterií ve střevech a probíhajícím zánětem nízkého stupně (35).

Důkazy spojující cukr se zdravotními problémy jsou však většinou založeny na pozorovacích studiích. Nemohou tedy prokázat, že by příčinou těchto zdravotních problémů byl pouze cukr (34).

Shrnutí:

 • Pozorovací studie spojují nadměrný příjem přidaného cukru se vznikem několika chronických onemocnění, jako jsou např. cukrovka, srdeční choroby, obezita a rakovina.

Přírodní cukr není spojován se záněty

Je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi přidaným a přírodním cukrem, protože přidaný cukr je odstraněn ze svého původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, aby sloužil jako sladidlo nebo prodloužil trvanlivost.

Přidaný cukr se vyskytuje především v průmyslově zpracovaných potravinách a nápojích, i když stolní cukr je také považován za přidaný cukr. Mezi další běžné formy patří kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), sacharóza, fruktóza, glukóza a kukuřičný cukr.

V západní stravě tvoří přidaný cukr přibližně 13 % všech kalorií. To je vysoká hodnota, uvážíme-li, že se doporučuje, aby maximálně 5 až 15 % kalorií pocházelo z pevných tuků i přidaného cukru (36).

Nadměrné množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojováno se záněty (6, 9, 10).

Přírodní cukr však se záněty spojován není. Mnohé potraviny obsahující přírodní cukry, jako je ovoce a zelenina, mohou ve skutečnosti působit protizánětlivě (37).

Mezi přírodní cukry patří ty, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Příkladem je fruktóza v ovoci a laktóza v mléce a mléčných výrobcích.

Konzumace přírodních cukrů by neměla být důvodem k obavám. Je to proto, že se při konzumaci a trávení v těle chovají zcela jinak než přidaný cukr.

Přírodní cukr se obvykle konzumuje v rámci celých potravin. Je tedy doprovázen dalšími živinami, jako jsou bílkoviny a vláknina, které způsobují, že se přírodní cukry vstřebávají pomalu. Rovnoměrné vstřebávání přírodního cukru zabraňuje prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi.

Strava s vysokým obsahem celých potravin, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, může mít i další zdravotní výhody. Není třeba omezovat celé potraviny nebo se jim vyhýbat (38, 39, 40).

Shrnutí:

 • Přidaný cukr, který je odstraněn z jeho z původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, je spojován se záněty. Přírodní cukr, který se nachází v celých potravinách, nikoliv.

Změny životního stylu mohou snížit zánět

Dobrou zprávou je, že určité změny životního stylu, jako je snížení příjmu sladkých a průmyslově zpracovaných potravin, mohou vést ke snížení hladiny zánětu v těle (41).

Například konzumace fruktózy má na zánět vliv v závislosti na dávce. To znamená, že čím více jí sníte, tím větší je zánět v těle (42).

Kromě toho je s chronickým zánětem nízkého stupně spojen také sedavý způsob života, kouření a vysoká míra stresu (43, 44, 45).

Bylo však prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita snižuje množství břišního tuku a zánětlivých markerů u lidí (46).

Jedna studie zjistila, že nahrazení průmyslově zpracovaných potravin celými, nezpracovanými potravinami zlepšilo inzulinovou rezistenci, zlepšilo hladinu cholesterolu a snížilo krevní tlak, což jsou všechno faktory, které souvisejí se zánětem (47).

Jiná studie zjistila, že snížení spotřeby fruktózy zlepšilo zánětlivé krevní markery téměř o 30 % (41).

Následuje několik jednoduchých tipů, které pomáhají snižovat záněty:

 • Omezte průmyslově zpracované potraviny a nápoje: Omezením nebo vyloučením těchto výrobků, přirozeně vyloučíte hlavní zdroje přidaného cukru, jako jsou limonády, koláče, sušenky a sladkosti, stejně jako bílé pečivo, těstoviny a rýže.
 • Čtěte etikety na potravinách: Pokud si nejste jisti některými výrobky, zvykněte si číst etikety na potravinách. Dávejte si pozor na složky, jako je sacharóza, glukóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, maltóza a dextróza.
 • Vybírejte celozrnné sacharidy: Mezi ně patří oves, celozrnné těstoviny, hnědá rýže, quinoa a ječmen. Mají hodně vlákniny a antioxidantů, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi a chrání před škodlivými vlivy.
 • Jezte více ovoce a zeleniny: Ovoce a zelenina obsahují antioxidanty, vitaminy a minerály, které mohou chránit před záněty v těle a snižovat je. 
 • Jezte hodně potravin bohatých na antioxidanty: Naplňte svůj talíř potravinami bohatými na antioxidanty, které přirozeně pomáhají působit proti zánětu. Patří mezi ně např. semínka, ořechy, avokádo, tučné ryby a olivový olej.
 • Buďte aktivní: Pravidelná fyzická aktivita, včetně aerobního a odporového  cvičení, může pomoci chránit před přibýváním na váze a záněty.
 • Zvládejte hladinu stresu: Naučte se zvládat hladinu stresu pomocí relaxačních technik a dokonce i cvičení může pomoci snížit zánět.

Shrnutí:

 • Nahrazení potravin a nápojů s vysokým obsahem přídatných látek. cukru a rafinovaných sacharidů může pomoci snížit zánětlivé markery.

Závěr

Důkazy potvrzují, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle zánět.

Zánět způsobený špatnými stravovacími návyky může časem vést k několika zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, onemocnění jater a rakovina.

Zánět však může být způsoben i mnoha dalšími faktory, včetně stresu, léků, kouření a nadměrného příjmu tuků (15).

Existuje několik věcí, které vám mohou pomoci v boji proti zánětu, včetně pravidelného cvičení a účinného zvládání hladiny stresu.

Co nejvíce omezujte průmyslově zpracované potraviny a nápoje, vybírejte si plnohodnotné potraviny a omezte příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů.

7 nejhorších potravin pro váš mozek

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Váš mozek je nejdůležitějším orgánem v těle. Díky němu tluče vaše srdce, dýchají plíce a fungují všechny systémy ve vašem těle. Proto je nezbytné udržovat mozek v optimální kondici pomocí zdravé stravy.

Některé potraviny mají na mozek negativní účinky, ovlivňují vaši paměť a náladu a zvyšují riziko demence.

Odhady předpovídají, že demence postihne do roku 2030 více než 65 milionů lidí na celém světě. Naštěstí můžete riziko onemocnění snížit tím, že ze svého jídelníčku co nejvíce vyřadíte některé potraviny.

Následuje 7 nejhorších potravin pro váš mozek.

1. Sladké nápoje

Mezi sladké nápoje patří nápoje jako limonády, sportovní nápoje, energetické nápoje a ovocné šťávy. Vysoká konzumace sladkých nápojů nejenže rozšiřuje váš pas a zvyšuje riziko cukrovky 2. typu a srdečních onemocnění - má také negativní vliv na váš mozek (1, 2, 3).

Nadměrná konzumace sladkých nápojů zvyšuje pravděpodobnost vzniku cukrovky 2. typu, která prokazatelně zvyšuje riziko Alzheimerovy choroby (4).

Vyšší hladina cukru v krvi navíc může zvyšovat riziko demence, a to i u lidí bez cukrovky (5).

Hlavní složkou mnoha sladkých nápojů je kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), který se skládá z 55 % fruktózy a 45 % glukózy (1).

Vysoký příjem fruktózy může vést k obezitě, vysokému krevnímu tlaku, vysokým krevním tukům, cukrovce a arteriální dysfunkci. Tyto aspekty metabolického syndromu mohou vést ke zvýšení dlouhodobého rizika vzniku demence (6).

Studie na zvířatech ukázaly, že vysoký příjem fruktózy může vést k inzulínové rezistenci v mozku a také ke snížení mozkových funkcí, paměti, učení a tvorby mozkových neuronů (6, 7).

Jedna studie na potkanech zjistila, že strava s vysokým obsahem cukru zvyšuje zánět mozku a zhoršuje paměť. Navíc potkani, kteří konzumovali stravu složenou z 11 % HFCS, na tom byli hůře než ti, jejichž strava se skládala z 11 % běžného cukru (8).

Jiná studie zjistila, že krysy krmené stravou s vysokým obsahem fruktózy více přibývaly na váze, měly horší kontrolu hladiny cukru v krvi a vyšší riziko metabolických poruch a poruch paměti (9).

Mezi alternativy sladkých nápojů patří voda, neslazený ledový čaj, zeleninové šťávy a neslazené mléčné výrobky.

Shrnutí:

 • Vysoký příjem sladkých nápojů může zvyšovat riziko demence. Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS) může být obzvláště škodlivý, protože způsobuje záněty mozku a poškozuje jeho funkci, paměť a učení.

2. Rafinované sacharidy

Mezi rafinované sacharidy patří cukry a vysoce zpracované obiloviny, např. bílá mouka. Tyto typy sacharidů mají obecně vysoký glykemický index (GI). To znamená, že je vaše tělo rychle stráví, což způsobí nárůst hladiny cukru v krvi a inzulinu.

Při konzumaci většího množství mají tyto potraviny také často vysokou glykemickou zátěž (GL). GL označuje, jak moc daná potravina zvyšuje hladinu cukru v krvi v závislosti na velikosti porce.

Bylo zjištěno, že potraviny s vysokým GI a vysokým GL zhoršují funkci mozku.

Výzkum ukázal, že již jedno jídlo s vysokou glykemickou zátěží může zhoršit paměť u dětí i dospělých. Jedna studie u zdravých vysokoškolských studentů zjistila, že ti, kteří měli vyšší příjem tuku a rafinovaného cukru, měli také horší paměť (10).

Tento vliv na paměť může být způsoben zánětem hipokampusu, části mozku, která ovlivňuje některé aspekty paměti, a také reakcí na signály hladu a sytosti (10).

Zánět je považován za rizikový faktor degenerativních onemocnění mozku, včetně Alzheimerovy choroby a demence (11).

Jedna studie se například zabývala staršími lidmi, kteří konzumovali více než 58 % svých denních kalorií ve formě sacharidů. Studie zjistila, že u nich bylo téměř dvojnásobně vyšší riziko mírných duševních poruch a demence (12).

Sacharidy mohou mít na mozek i další účinky. Jedna studie například zjistila, že děti ve věku šesti až sedmi let, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů, měly také nižší výsledky v oblasti neverbální inteligence (13).

Tato studie však nedokázala určit, zda konzumace rafinovaných sacharidů způsobila tyto nižší výsledky, nebo zda spolu tyto dva faktory jednoduše souvisejí.

Mazi rafinované sacharidy se počítá:

 • pečivo z bílé mouky, tj. rohlíky, chleba z bílé mouky, veškeré sladké pečivo, tmavé "celozrnné" chleby ze supermarketu (obvykle tam je stejně bílá mouka, někdy i cukry, musí se pečlivě sledovat složení), toustový chléb
 • bezlepkové pečivo je velice často taky plné rafinovaných sacharidů (je tam cukr, modifikované škroby, glukózový sirup, rýžová mouka z bílé rýže, z kukuřičného škrobu, což je prakticky velice rafinovaná kukuřičná mouka)
 • sušenky, sladkosti, tyčinky ze supermarketů, pak ale i a ze zdravé výživy jsou kolikrát také bohužel z rafinovaných sacharidů a navíc tam dělá problém ten cukr (či jiná sladidla)
 • sladidla - cukr, třtinový cukr, agave sirup, rýžový sirup, sladovit, sirup z ječného sladu, pšeničný sirup, kukuřičný sirup, špaldový sirup, ovocný cukr, hroznový cukr
 • veškeré domácí pečení z cukru a sladidel a nebo z rafinované mouky, tj. z bílé pšeničné mouky,  z hladké špaldové mouky, z rýžové mouky, taky kolikrát z různé směsi pro bezlepkové pečení (ne každá směs je ok), z kukuřičné krupice, z kukuřičného škrobu, tortily a polenta dle některých zdrojů jsou z kukuřičné krupice, která byla už rafinovaná. Těstoviny z bílé mouky, rýžové těstoviny, soba nudle (pohanky je tam jen málo), kuskus
 • bílá rýže
 • strouhanka
 • extrudáty, neboli obiloviny zpracované za vysokého tlaku a teploty, mají vysoký glykemický index, nemají výživovou hodnotu, v těle působí opět jako jednoduché cukry a měly by se také podílet na zánětlivých procesech. Jde o rýžové křupky, cornflakes, snídaňové cereálie, pufované chlebíčky, pufované müsli tyčinky, pufované křupky, různé křupinky z obilovin, instantní dětské kašičky, mixit kaše (jsou velmi často z extrudovaných obilovin, aby byly hned hotové), instantní kaše ze zdravé výživy, kukuřičné lupínky, kukuřičné křupky
 • krupičná kaše, rýžová kaše

Mezi zdravé sacharidy s nižším glykemickým indexem patří potraviny, jako je zelenina, ovoce, luštěniny a celozrnné výrobky. Pro zjištění GI a GL běžných potravin můžete použít tuto databázi.

Shrnutí:

 • Vysoký příjem rafinovaných sacharidů s vysokým glykemickým indexem (GI) a glykemickou zátěží (GL) může zhoršovat paměť a inteligenci a také zvyšovat riziko demence. Patří sem např. cukry a vysoce zpracované obiloviny, jako je bílá mouka.

3. Potraviny s vysokým obsahem transmastných kyselin

Transmastné kyseliny jsou typem nenasycených tuků, které mohou mít škodlivý vliv na zdraví mozku. Transmastné kyseliny se sice přirozeně vyskytují v živočišných produktech, jako je maso a mléčné výrobky, ale ty nepředstavují zásadní problém. Problém představují průmyslově vyráběné transmastné kyseliny, známé také jako hydrogenované rostlinné olejeTyto umělé transmastné kyseliny se nacházejí v margarínech, polevách, pochutinách, hotových koláčích a balených sušenkách.

Studie zjistily, že pokud lidé konzumují větší množství transmastných tuků, mají tendenci ke zvýšenému riziku Alzheimerovy choroby, horší paměti, menšímu objemu mozku a poklesu kognitivních funkcí (14, 15, 16, 17). Mají také negativní vliv na mnoho dalších aspektů zdraví, včetně zdraví srdce a zánětů (18, 19, 20, 21).

Důkazy týkající se nasycených tuků jsou smíšené. Tři observační studie zjistily pozitivní souvislost mezi příjmem nasycených tuků a rizikem Alzheimerovy choroby, zatímco čtvrtá studie prokázala opačný účinek (14).

Jednou z příčin může být to, že část testované populace měla genetickou náchylnost k tomuto onemocnění, které je způsobeno genem známým jako ApoE4. Na toto téma je však třeba provést další výzkum (14).

Jedna studie na 38 ženách zjistila, že ty, které konzumovaly více nasycených tuků v porovnání s nenasycenými, dosahovaly horších výsledků v měřeních paměti a rozpoznávání (15).

Je tedy možné, že důležitým faktorem je relativní poměr tuků ve stravě, nikoliv jen samotný druh tuku.

Bylo například zjištěno, že strava s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin pomáhá chránit před poklesem kognitivních funkcí. Omega-3 zvyšují vylučování protizánětlivých látek v mozku a mohou mít ochranný účinek, zejména u starších osob (22, 23).

Množství omega-3 mastných kyselin ve stravě můžete zvýšit konzumací potravin, jako jsou ryby, chia semínka, lněná semínka a vlašské ořechy.

Shrnutí:

 • Transmastné kyseliny mohou být spojovány se zhoršenou pamětí a rizikem Alzheimerovy choroby, ale důkazy se různí. Dobrou strategií může být úplné vyřazení transmastných tuků a zvýšení obsahu nenasycených tuků ve stravě.

4. Vysoce (průmyslově) zpracované potraviny

Vysoce zpracované potraviny mají obvykle vysoký obsah cukru, přidaných tuků a soli.

Patří mezi ně potraviny, jako jsou chipsy, sladkosti, instantní nudle, popcorn do mikrovlnné trouby, omáčky zakoupené v obchodě a hotová jídla. Tyto potraviny mají obvykle vysoký obsah kalorií a nízký obsah ostatních živin. Jsou to přesně ty potraviny, které způsobují přibývání na váze, což může mít negativní vliv na zdraví vašeho mozku.

Studie na 243 lidech zjistila, že zvýšený obsah tuku kolem orgánů neboli viscerálního tuku je spojen s poškozením mozkové tkáně. Jiná studie na 130 lidech zjistila, že dochází k měřitelnému úbytku mozkové tkáně i v počátečních stadiích metabolického syndromu (24, 25).

Nutriční složení zpracovaných potravin v západní stravě může také negativně ovlivňovat mozek a přispívat k rozvoji degenerativních onemocnění (26, 27).

Studie zahrnující 52 osob zjistila, že strava s vysokým obsahem nezdravých složek má za následek nižší úroveň metabolismu cukrů v mozku a úbytek mozkové tkáně. Tyto faktory jsou považovány za markery Alzheimerovy choroby (28).

Jiná studie zahrnující 18 080 osob zjistila, že strava s vysokým obsahem smažených potravin a zpracovaného masa je spojena s nižšími výsledky v oblasti učení a paměti (29).

Podobné výsledky byly zjištěny v další rozsáhlé studii na 5 038 osobách. Strava s vysokým obsahem červeného masa, zpracovaného masa, pečených fazolí a smažených potravin byla spojena se záněty a rychlejším úpadkem rozumových schopností v průběhu 10 let (11).

Ve studiích na zvířatech vykazovaly krysy krmené po dobu osmi měsíců stravou s vysokým obsahem tuků a cukrů zhoršenou schopnost učení a negativní změny plasticity mozku. Jiná studie zjistila, že u potkanů krmených vysokokalorickou stravou došlo k narušení hematoencefalické bariéry (30, 31, 32).

Hematoencefalická bariéra je membrána mezi mozkem a zásobováním zbytku těla krví. Pomáhá chránit mozek tím, že brání průniku některých látek.

Jedním ze způsobů, jak mohou zpracované potraviny negativně ovlivňovat mozek, je snížení produkce molekuly zvané neurotrofický faktor odvozený od mozku (BDNF) (10, 33).

Tato molekula se nachází v různých částech mozku, včetně hipokampu, a je důležitá pro dlouhodobou paměť, učení a růst nových neuronů. Jakékoli její snížení proto může mít na tyto funkce negativní dopad (33).

Zpracovaným potravinám se můžete vyhnout tím, že budete jíst převážně čerstvé, celé potraviny, jako je ovoce, zelenina, ořechy, semena, luštěniny, maso a ryby. Navíc bylo prokázáno, že strava středomořského typu chrání před poklesem kognitivních funkcí (28, 34).

Shrnutí:

 • Průmyslově zpracované potraviny přispívají k nadbytku tuku v okolí vnitřních orgánů, což je spojeno s úbytkem hmotnosti mozkové tkáně. Kromě toho může strava západního typu snižovat mozkovou kapacitu, zvyšovat záněty a zhoršovat paměť, učení, plasticitu mozku a krevní a mozkovou tkáň. Také dochází k narušení hematoencefalické bariéry.

5. Aspartam

Aspartam je umělé sladidlo používané v mnoha výrobcích bez cukru.  Lidé se ho často rozhodnou používat, když se snaží zhubnout nebo se vyhnout cukru, když mají cukrovku. Vyskytuje se také v mnoha komerčních výrobcích, které nejsou specificky určeny lidem s diabetem.

Toto široce používané sladidlo je však také spojováno s behaviorálními a kognitivními problémy.

Aspartam se skládá z fenylalaninu, metanolu a kyseliny asparagové (35). Fenylalanin může procházet hematoencefalickou bariérou a může narušovat produkci neurotransmiterů. Kromě toho je aspartam chemický stresor a může zvyšovat zranitelnost mozku vůči oxidačnímu stresu (35, 36).

Někteří vědci se domnívají, že tyto faktory mohou způsobit negativní účinky na učení a emoce, které byly pozorovány při nadměrné konzumaci aspartamu (35).

Jedna studie se zabývala účinky stravy s vysokým obsahem aspartamu. Účastníci po dobu osmi dnů konzumovali přibližně 25 mg aspartamu na kg své tělesné hmotnosti. Na konci studie byli podrážděnější, častěji trpěli depresemi a dosahovali horších výsledků v mentálních testech (37).

Jiná studie zjistila, že lidé, kteří konzumovali uměle slazené nealkoholické nápoje, měli zvýšené riziko mrtvice a demence, i když přesný typ sladidla nebyl specifikován (38). Tyto poznatky potvrdily i některé experimentální výzkumy na myších a potkanech.

Studie opakovaného příjmu aspartamu u myší zjistila, že zhoršuje paměť a zvyšuje oxidační stres v mozku. Jiná studie zjistila, že dlouhodobý příjem vedl k nerovnováze antioxidačního stavu v mozku (39, 40).

Jiné pokusy na zvířatech nezjistily žádné negativní účinky, i když se často jednalo o rozsáhlé pokusy s jednorázovými dávkami, nikoli o dlouhodobé pokusy. Nicméně myši a potkani jsou údajně 60krát méně citliví na fenylalanin než lidé (35, 41).

Navzdory těmto zjištěním je aspartam stále považován za celkově bezpečné sladidlo, pokud ho lidé konzumují v množství přibližně 40-50 mg na kg tělesné hmotnosti denně nebo méně (42).

Podle těchto doporučení by měl člověk vážící 68 kg udržovat příjem aspartamu maximálně pod hranicí asi 3 400 mg denně.

Řada prací uvádí, že aspartam nemá žádné nežádoucí účinky (42).

Pokud se mu však chcete raději vyhnout, můžete umělá sladidla a nadbytečný cukr ze svého jídelníčku jednoduše úplně vyřadit.

Shrnutí:

 • Aspartam je umělé sladidlo, které se nachází v mnoha nealkoholických nápojích a výrobcích bez cukru a je spojován s behaviorálními a kognitivními problémy, ačkoli celkově je považován za bezpečný produkt.

6. Alkohol

Při umírněné konzumaci může být alkohol příjemným doplňkem k dobrému jídlu. Nadměrná konzumace však může mít vážné účinky na mozek. Chronické užívání alkoholu vede ke zmenšení objemu mozku, metabolickým změnám a narušení neurotransmiterů, což jsou chemické látky, které mozek používá ke komunikaci (43).

Lidé trpící alkoholismem mají často nedostatek vitaminu B1. To může vést k poruše mozku zvané Wernickeova encefalopatie, která se následně může vyvinout v Korsakovův syndrom (44).

Tento syndrom se vyznačuje závažným poškozením mozku, včetně ztráty paměti, poruch zraku, zmatenosti a nestálosti (44).

Nadměrná konzumace alkoholu může mít negativní účinky i u nealkoholiků. Jejich silné jednorázové epizody pití alkoholu se označují jako "nárazové pití". Tyto akutní epizody mohou způsobit, že mozek interpretuje emoční signály jinak než obvykle. Lidé mají například sníženou citlivost na smutné tváře a zvýšenou citlivost na tváře rozzlobené. Předpokládá se, že tyto změny v rozpoznávání emocí mohou být příčinou agrese spojené s alkoholem (45).

Konzumace alkoholu během těhotenství může mít navíc devastující účinky na plod. Vzhledem k tomu, že jeho mozek se stále vyvíjí, mohou toxické účinky alkoholu vést k vývojovým poruchám, jako je fetální alkoholový syndrom (46, 47).

Zvláště škodlivý může být také účinek zneužívání alkoholu u dospívajících, protože jejich mozek se stále vyvíjí. Dospívající, kteří pijí alkohol, mají ve srovnání s těmi, kteří alkohol nepijí, abnormality ve struktuře, funkci a chování mozku (48).

Znepokojivé jsou zejména alkoholické nápoje smíchané s energetickými nápoji. Mají za následek zvýšenou míru nárazového pití, zhoršené řízení, rizikové chování a zvýšené riziko závislosti na alkoholu (49).

Dalším účinkem alkoholu je narušení spánkového režimu. Pití velkého množství alkoholu před spaním je spojeno se špatnou kvalitou spánku, což může vést k chronické spánkové deprivaci (50).

Mírná konzumace alkoholu však může mít příznivé účinky, včetně zlepšení zdraví srdce a snížení rizika cukrovky. Tyto příznivé účinky byly zaznamenány zejména u umírněné konzumace jedné sklenky vína denně (51, 52, 53).

Celkově byste se měli vyvarovat nadměrné konzumace alkoholu, zejména pokud jste dospívající nebo mladý dospělý, a zcela se vyhnout nárazovému pití.

Pokud jste těhotná, je nejbezpečnější vyhnout se pití alkoholu úplně.

Shrnutí:

 • Zatímco mírné pití alkoholu může mít některé pozitivní účinky na zdraví, nadměrná konzumace může vést ke ztrátě paměti, změnám chování a poruchám spánku. Mezi zvláště rizikové skupiny patří dospívající a těhotné ženy.

7. Ryby s vysokým obsahem rtuti

Rtuť je kontaminant těžkých kovů a neurologický jed, který se může dlouho uchovávat v živočišných tkáních (54, 55).

Dlouho žijící dravé ryby jsou obzvláště náchylné k hromadění rtuti a mohou v sobě nést množství více než milionkrát převyšující koncentraci v okolní vodě (54).

Z tohoto důvodu jsou hlavním zdrojem rtuti v lidské potravě mořské ryby, zejména jejich divoké druhy.

Poté, co člověk rtuť pozře, šíří se po celém jeho těle a koncentruje se v mozku, játrech a ledvinách. U těhotných žen se koncentruje také v placentě a plodu (56).

Mezi účinky toxicity rtuti patří narušení centrálního nervového systému a neurotransmiterů a stimulace neurotoxinů, což vede k poškození mozku (56).

U vyvíjejících se plodů a malých dětí může rtuť narušit vývoj mozku a způsobit zničení buněčných složek. To může vést k mozkové obrně a dalším vývojovým zpožděním a deficitům (56).

Většina ryb však není významným zdrojem rtuti. Ve skutečnosti jsou ryby vysoce kvalitní bílkovinou a obsahují mnoho důležitých živin, jako jsou omega-3, vitamin B12, zinek, železo a hořčík. Proto je důležité zařadit ryby jako součást zdravé stravy.

Obecně se doporučuje, aby dospělí jedli dvě až tři porce ryb týdně. Pokud však jíte žraloka nebo mečouna, případně jinou mořskou rybu z neznámou kontaminací, zkonzumujte pouze jednu porci a pak už ten týden žádnou jinou rybu (57).

Těhotné ženy a děti by se měly vyhýbat rybám s vysokým obsahem rtuti, včetně žraloka, mečouna, tuňáka, karase pomerančového, makrely královské a tilefish, nebo je omezit. Stále je však bezpečné dopřát si dvě až tři porce jiných ryb s nízkým obsahem rtuti týdně (57, 58).

Shrnutí:

 • Rtuť je neurotoxický prvek, který může být obzvláště škodlivý pro vyvíjející se plody a děti. Hlavním zdrojem v potravě jsou velké dravé ryby, jako např. žralok a mečoun. Nejlepší je omezit příjem ryb s vysokým obsahem rtuti.

Závěr

Vaše strava má rozhodně velký vliv na zdraví vašeho mozku.

Zánětlivé stravovací návyky s vysokým obsahem cukru, rafinovaných sacharidů, nezdravých tuků a zpracovaných potravin mohou přispívat ke zhoršení paměti a učení a zvyšovat riziko onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a další neurodegenerativní choroby.

Pro mozek je nebezpečná i řada dalších látek obsažených v potravinách.

Alkohol může při konzumaci velkého množství způsobit rozsáhlé poškození mozku, zatímco rtuť obsažená v mořských plodech může být neurotoxická a trvale poškozovat vyvíjející se mozek.

To však neznamená, že se musíte všem těmto potravinám zcela vyhýbat. Některé potraviny, jako je alkohol a ryby, jsou totiž také zdraví prospěšné.

Jednou z nejlepších věcí, které můžete pro svůj mozek udělat, je dodržovat stravu bohatou na zdravé a čerstvé plnohodnotné potraviny.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života