Zubař, který úspěšně léčil rakovinu

Ing. Zdeněk Rozehnal

Během šedesátých let v minulém století  v jednom malém městě v USA ve státě Texas jeden zubař objevil způsob, jak vyléčit jeho terminální rakovinu slinivky (pankreasu), což je jeden z nejnebezpečnějších druhů rakoviny. Z hlediska rakoviny vytváří práve slinivka 2 enzymy (celkem vytváří přes 30 enzymů), které odstraňují obal rakovinných buněk (proteinový povlak), který slouží jako ochrana, aby je imunitní systém "neviděl".

Tyto 2 enzymy jsou zároveň nutné pro strávení živočišných bílkovin. Proto je velice vhodné, co nejvíce omezit příjem živočišných bílkovin v případě špatně fungující slinivky. Tyto enzymy se ale nevyčerpávají na strávení rostlinných bílkovin.

Na základě ohromujícího úspěchu tento dentista pokračoval v úspěšném léčení všech druhů rakovin u pacientů, kteří jej o léčbu požádali a to až do doby, kdy mu lékařská mafie tuto úspěšnou léčbu znemožnila. Jeho jméno bylo William Donald Kelley, DDS, MS.

Obdobné zkušenosti s lékařskou mafií měli i další lékaři, úspěšně lečící rakovinu: dr. Johanna Budwig, Max Gerson

Jeho postup zahrnoval dietu, vysoké dávkování pankreatických enzymů a detoxikaci jater s  kávovými klystýry.  Dr. Kelley zemřel na srdeční záchvat 30. ledna 2005 v Arkansas City ve věku 79 let. Jeho kniha Curing the Incurable (Léčba nevylečitelného) popisuje léčbu, kterou úspěšně praktikoval.

Dr.William Donald Kelley, vitěz nad rakovinou

Když lékaři řekli Kelleyovi, že brzy zemře z důvodu  rychle se rozšiřujícího zhoubného nádoru slinivky, jeho manželka ho opustila se čtyřmi malými dětmi a  nechala jej bez peněz.  V této siuaci přijela Kellyova matka z Kansasu, aby mu co nejvíce pomohla.

Vyhodila veškeré maso (právě potřebné enzymy jsou také nutné pro trávení živočišných bílkovin), všechno další nezdravé jídlo, i sušenky a bonbóny, na kterých byl  dr.Kelley závislý. Pak mu nakoupila  čerstvé obiloviny, další zemědělské plodiny a ovoce, většinou syrové. Za tři měsíce byl Kelley v lepší kondici a začal znovu pracovat.

To mu dodalo přesvědčení, že existuje vazba mezi stravou a rakovinou. Proto zaměřil pozornost na úspěšného léčitele rakoviny Maxe Gersona a přečetl si několik jeho knih o léčivé stravě. Na základě toho trvale změnil stravu, včetně stravovacích návyků.

Gersonova terapie

Max Gerson svou metodu léčby nalezl náhodou, když experimentoval s dietami na léčbu migrén. Výsledkem pak byly metody na léčbu TBC i rakoviny. Došel nakonec ke zjištění, že výživa a detoxikace mohou být léčbou na všechny nemoci.

Teď byl zdravější, ale rakovina z jeho těla zatím nezmizela. Takže pátral dále. Kelley našel knihu Johna Bearda, skotského embryologa z počátku 20. století, který našel souvislost mezi slinivkovými enzymy a rakovinnými buňkami.

Beard si všiml, že když lidský plod začne produkovat slinivkové enzymy, placenta zastaví buněčný růst a přemýšlel jestli  by tentýž účinek těchto enzymů také nezastavil růst rakovinných buněk. Začal výzkum tím, že apikoval slinivkové enzymy zvířatům i lidem s rakovinou a tím je začal úspěšně léčit. Nicméně z jeho úspěšného výzkumu v té době nic nevzešlo.

Doktora tato zkušenost velice zaujala a rozhodl se tuto metodu aplikovat na sobě.. Šel do místní lékárny a koupil si velké množství slinivkových enzymových doplňků a začal užívat jejich extrémně vysoké dávky. Následně zaznamenal v krátkém časovém období znatelný úbytek rakovinných buněk, ale pak se zdravotní stav prudce zhoršil. Proto přerušil aplikaci slinivkových enzymů a to až do zlepšení zdravotního stavu a znovu pokračoval v léčbě. Po opětovném dávkování došlo opět k dalšímu úbytku rakovinových buněk, ale zdravotní stav se znovu zhoršil.

Uvědomil si, že trpí Herxheimerovou reakcí, neboli projevem těla na prudký úbytek rakovinných buněk. Problém spočíval v tom, že ničené rakovinné buňky uvolňovaly do těla toxiny a imunitní systém byl přetěžován a proto docházelo ke zhoršení zdravotního stavu.

Z tohoto důvodu dr.Kelley zařadil kávové klystýry jako podporu jater při vylučování škodlivin z těla.

...

Jeho léčba byla publikována a nemocní lidé se začali nechat tímto lékařem léčit. Úspěšnost v léčbě rakoviny přesahovala u všech jejích typů přes 50%.

Ale Kelley nebyl  s tímto výsledkem nebyl spokojen. Při této léčbě jako první přišel na to, že mnoho léčených má také nedostatek enzymových aktivátorů produkovaných v tenkém i slepém střevě. Takže začleňoval tyto aktivátory do některých jeho enzymových protokolů.

V dalším zjistil, že jedna dieta není stejně účinná na všechny pacienty. Proto tyto rozčlenil podle matabolického typu. Tímto vytvořil metabolickou typizaci a byl schopen stanovit optimální dietu, která vyhovovala pro úspěšné dávkování těžkých metabolických proteolytických enzymů. Jeho míra v úspěšnosti léčení se tímto zvýšila na 93%!

Nové poznatky, nový přístup = zelenino-tuková dieta

Rakovina, včetně metastáz se dá zničit selektivním vyhladověním - článek

Útok lékařské mafie

Kelleyova zubní licence byla pozastavena po dobu pěti let, když lékařská asociace zjistila, že zubař léčí úspěšně rakovinu. V roce 1969 by dokonce krátce uvězněn a proto byl donucen přemístit svoji praxi do Mexika.

Poté, co jeho nejznámější pacient, herec Steve McQueen zemřel, masmédia se na Dr. Kelleyho vrhla. Ten sice vysvětloval, že se Steveův obtížný karcinom plic mezoteliom podařilo vyléčit a herec zemřel až následně na samostatnou kosmetickou chirurgii, ale nepochodil. Lékařská mafie měla mnoho kontaktů v masmédiích a ta nezapomíná, bohužel ke škodě pacientů.

Kelley, zahořklý a zlomený, který po 20 letech praxe vyléčíl tisíce lidí s rakovinou, ukončil tuto léčbu. Ironií je, že doktor Nicholas Gonzalez, jeden z aktérů zastavení jeho úspěšné metody začal Kelleyho léčbu vychvalovat a praktikovat.

V soukromé praxi v New Yorku od roku 1987 dr. Gonzalez léčil pacienty s diagnostikovanou rakovinou a dalšími závažnými degenerativními nemocemi. Jeho protokol Gonzalez je založen na přesvědčení, že pankreatické enzymy jsou hlavní obranou těla proti rakovině a mohou být použity jako léčba.

Výzkum výživy Dr. Gonzaleze dokonce získal značnou finanční podporu od společností Proctor a Gamble a Nestlé. Výsledky pilotní studie publikované v roce 1999 popisují nejpozitívnější údaje v lékařské literatuře o rakovině slinivky. Dr. Gonzalez zemřel 21. července 2015.

Doktor Kelley a dnes současní "metodou Kelley" školení lékaři rádi říkají:

"Pokud máte vůli žít, víru přežít a inteligenci se schopností samostatně myslet, máte dobrou šanci na přežití s ​​programem Kelley. Léčení není pro slabé povahy nebo osoby s nedostatkem víry."

Metabolický protokol Kelley

 • Dr. William Donald Kelley se domníval, že tento protokol na léčbu rakoviny umožňuje 93% vyléčení u nově diagnostikovaných pacientů s rakovinou, dokonce včetně rakoviny slinivky a rakoviny jater. Proč je to tak úspěšné? Enzymy Kelley odstraňují jedinečný proteinový povlak z rakovinných buněk, takže imunitní systém může rakovinné buňky identifikovat a po té je zabít.
 • Doktor Kelley a jeho kolegové léčili více než 33 000 pacientů, u kterých měli 93% úspěšnost, a to byli ti, kteří přišli včas a nikoli po chemoterapii, radioterapii nebo chirurgickém zákroku. Pro ty, kteří přišli po chemoterapii... a měli předpokládanou délku dožití asi tři měsíce, řekl, že dobře navržený výživový program by přinesl "trochu lepší než 50-50 šanci na vyléčení." Pro ty, kteří měli velmi pokročilé onemocnění, předpokládal úspěšnost mezi 25 a 35 procenty.
 • Dr. Kelley hovořil o slinivce jako o hlavním orgánu v obraně rakoviny. Proč to řekl? Slinivka funguje společně s játry k regulaci inzulínu (hormonu) a produkuje mnoho enzymů (více než 30) a některé z nich rozpouštějí bílkoviny, jako jsou ty na povrchu rakovinných buněk. Dr. Kelley získal tuto informaci od slavného embryologa Johna Bearda, který působil na univerzitě v Edinburghu na přelomu 20. století. Tento jako první již v roce 1906 zjistil, že pankreatické proteolytické enzymy, kromě dobře známých funkcí trávení, představují hlavní obranu těla před rakovinou.
 • Dr. Kelley věřil, že porazí rakovinu, protože vytváří metodu obrany, která působí jako lidské tělo a tělo užívá proteolytické látky - enzymy slinivky v přirozeném boji proti rakovině. Nikoliv tělu nepřirozené. Doktor Kelley vždycky říkal, že se musí vrátit tělo zpět do homeostázy; což neznamená, že do těla jsou vloženy velké dávky "podivných" látek (např.chemoterapeutika).
 • Vysoká dávka vitaminu C může narušit funkci enzymů. To je důvod, proč dr. Kelley nepoužíval vysokou dávku vitamínu C. Věřil, že tělo potřebuje funkci rostlinných enzymů, a proto doporučoval nasazování vysokých dávek specifických rostlinných kombinací a pracoval na obnovení funkce žláz v těle.  Aplikoval žlázové doplňky, dokud tělo nemohlo poskytnout svou vlastní žlázovou podporu.
 • Dr. Kelley viděl úzkou souvislost mezi cukrovkou a rakovinou a léčil obě nemoci podobně. Každý, kdo přišel za doktorem Kelley s rakovinou, měl často cukrovku a obě nemoci byly vyléčeny jeho programem. Doktor Kelley věřil, že se musí tělo při léčbě detoxizovat velmi účinně.
 • Takže součástí jeho programu je účinný program detoxikace, prováděný postupně, velmi pečlivě.
 • Kelley protokol nejen používá enzymy, ale je komplexním programem, který vyhodnocuje všechny aspekty pacienta s metastatickým onemocněním, jako je rakovina.

Zdroj: Natural News, Cancertutor.com/metabolic/

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES

"KLINICKÁ ONKOLOGIE"- ročník 33|2020|číslo 6 - vyšlo 15.12.2020
 

Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolusu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe

Neuwirthová J., Gál B., Urbánková P., Smilek P. - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN sv. Anny v Brně

Souhrn

Východiska:

Houby  Reishi  a  Coriolus  se  dlouhodobě  užívají  v  Asii  k  léčbě  různých  onemocnění,  především respiračních infekcí, plicních onemocnění a v posledních letech navíc i k léčbě nádorů. Za jejich hlavní bio aktivní komponenty se považují POLYSACHARIDY a TRITERPENY. Preklinické i klinické studie  na  lidech  u  nich  prokázaly  jak  imunomodulační,  tak  přímý  protinádorový  účinek.  Extrakty  z těchto hub jsou proto v Asii užívány v období po onkologické léčbě anebo i během ní v kombinaci s chemoterapií a radioterapií. Extrakty z Coriolu jsou již přes 30 let oficiálně schváleny v Japonsku  a  Číně  jako  účinný  a  současně  netoxický  imunostimulační  doplněk  léčby,  podávaný  zejména  adjuvantně  po  operaci  nádorových  onemocnění

Celý odborný článek

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 14 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života