Předsudky a zastaralé názory brání mnoha lékařům ve Spojených státech v účinné léčbě obezity

  • Češi jsou nejtlustším národem na světě po Američanech a Angličanech, tedy první v EU!

- Pixabay

Barbora Nová

Nedávný průzkum zjistil, že překvapivý počet zdravotníků ve Spojených státech se mylně domnívá, že lidé trpící obezitou mohou dosáhnout zdravé váhy, pokud se budou jen "dostatečně snažit".

Nové údaje, které zveřejnila 5. května 2023 společnost Eli Lilly and Company a které se zabývají převažujícími překážkami, jež mohou stát v cestě normalizaci a předepisování léků proti obezitě, hovoří o širších problémech týkajících se toho, jak mnozí poskytovatelé zdravotní péče mohou při diagnostice a léčbě tohoto onemocnění opomíjet genetiku a faktory, které zůstávají mimo kontrolu lidí (1).

Pokud jde o léčbu obezity, naše rostoucí lékařské znalosti o tomto onemocnění posunuly přístupy k léčbě i širší kulturní chápání toho, co znamená žít s obezitou. Pro více než 2 z 5 dospělých Američanů, kteří žijí s tímto onemocněním, to také znamená bojovat proti stigmatu a dezinformacím, které mohou diskuse o tomto chronickém onemocnění doprovázet (2).

Kulturní předsudky, které často ovlivňují naše chápání obezity, mohou často tento stav vykreslovat jako stav, který je způsoben především faktory životního stylu více než čímkoli jiným.

Jak tyto nové údaje mohou ovlivnit léčbu obezity?

Následují vyjádření odborníků, kteří vysvětlili, jak jsou otázky týkající se léčby obezity diferencované a liší se případ od případu, člověk od člověka.

Na co upozorňují údaje o postoji k obezitě

Údaje společnosti Eli Lilly pocházejí ze studie OBSERVE, která byla provedena ve spolupráci farmaceutické společnosti, společnosti Cerner Enviza a předních názorových vůdců a vědců v této oblasti.

Jejím cílem bylo podívat se na faktory, které by mohly ilustrovat, jak jsme na tom dnes s předepisováním a přijímáním léků na léčbu obezity. Vrhá také jasnější světlo na současné postoje a poskytuje pohled na to, jak se k tomuto onemocnění často přistupuje v lékařských zařízeních.

Do studie byli zahrnuti lidé žijící s obezitou, poskytovatelé zdravotní péče, a dokonce i zaměstnavatelé.

Poslední údaje z této studie se zaměřily na názory poskytovatelů zdravotní péče. Byly prezentovány v květnu 2023 na setkání AACE (American Association of Clinical Endocrinologists Me eting 2023) v Seattlu (3).

Zjištění odhalila pozoruhodný přehled postojů poskytovatelů k léčbě tohoto onemocnění.

Průzkum ukázal, že 58 % dotázaných poskytovatelů zdravotní péče věří, že obezita je způsobena především volbou životního stylu, 43 % věří, že lidé žijící s obezitou mohou dosáhnout zdravé hmotnosti, pokud se jen "dostatečně snaží", 24 % uvedlo, že věří, že většina pacientů s obezitou je metabolicky zdravá, i když mají nadváhu, a 67 % si myslí, že od lidí s obezitou by se mělo "vyžadovat, aby prokázali motivaci ke změně životního stylu, než jim bude nabídnuta léčba".

Spoluautorka studie dr. Rekha Kum arová, vedoucí lékařka programu lékařsky asistované péče o váhu a praktikující endokrinoložka v New Yorku, uvedla, že ji překvapil zejména údaj, podle kterého 43 % poskytovatelů zdravotní péče věří, že pacienti s obezitou mohou obecně dosáhnout a udržet si zdravou váhu, pokud se jen dostatečně snaží (4).

"Věda má již dlouho jasno v tom, že biologie hraje rozhodující roli v tom, zda někdo dokáže zhubnout a udržet si váhu, a pro mnoho lidí, kteří bojují s nadváhou a obezitou, často nestačí jen změna životního stylu," upozorňuje dr. Kumar.ová "Přesvědčení, že někdo nemůže dosáhnout zdravé váhy, znamená to, že je neúspěšný nebo nemá dostatečnou vůli, je to, co pacienty s obezitou stále stigmatizuje a brání jim vyhledat a získat lékařskou péči, kterou si zaslouží a potřebují."

Na otázku, jak velkou výzvou je pro lidi žijící s obezitou jednoduše zhubnout a následně si tento úbytek váhy udržet, dr. Diana Th iaraová, lékařská ředitelka kliniky UCSF Weight Management Clinic a odborná asistentka UCSF, uvádí, že je důležité si uvědomit, že obezita "je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu" (5).

"Je neuvěřitelně těžké zhubnout a dlouhodobě si váhu udržet. Víme, že někteří lidé jsou schopni udržet velké množství úbytku hmotnosti po mnoho let - věci jako národní registr kontroly hmotnosti to zkoumaly - tito účastníci měli nižší míru nežádoucích změn chování," upozorňuje dr. Thiaraová, který není se studií spojen. "Musíme s našimi pacienty pracovat nepřetržitě a dlouhodobě, abychom jim pomohli dosáhnout a udržet snížení hmotnosti."

"Další věcí je, že musíme přijmout a smířit se s tím, že lidé s obezitou budou mít během života chvíle obtíží a recidivy. Měli bychom jim v těchto obdobích pomoci."

Při zkoumání skutečnosti, že 58 % těchto respondentů si myslí, že obezita je způsobena volbou životního stylu, dr. Thiaraová dodala, že se jedná o "příliš zjednodušený" pohled na toto chronické onemocnění. Zdůraznila, že se jedná o komplexní onemocnění, "jehož etiologii plně nerozumíme".

"Víme, že existují určité geny, které se u obézních jedinců vyskytují častěji. Domníváme se však, že jde spíše o kombinaci těchto genů a života v obezitogenním prostředí, tedy kaloricky vydatných/nezdravých potravin v kombinaci se sedavým způsobem života," uvedla dr. Thiaraová. "Navíc existují údaje, které naznačují, že existuje souvislost mezi obezitou a infekcí některými viry, konkrétně několika kmeny adenovirů."

Navíc naše rozvíjející se znalosti střevního mikrobiomu - alespoň ve studiích na zvířatech - odhalují, že hraje roli například ve fenotypech štíhlosti a obezity u myší.

"Stále se snažíme pochopit roli mikrobiomu a hmotnosti u lidí a doufám, že se dozvíme více od vědců, kteří to aktivně studují. A teď, proč je tento názor tak rozšířený? Předsudky o obezitě jsou ve společnosti neuvěřitelně rozšířené a patří sem i zdravotníci," řekla. "Studie to opakovaně prokázaly, a to u všech typů poskytovatelů zdravotní péče - od zdravotních sester po lékaře. Předpojatost vůči obezitě je ve zdravotnictví velkým problémem. Myslím, že tato předpojatost nás nutí "obviňovat" pacienty z nadváhy."

Jak bojovat proti zakořeněným předsudkům do budoucna

Prosadit se proti některým z těchto zakořeněných názorů na obezitu může být těžké.

Podle dr. Kumarové představa, že hlavním faktorem ovlivňujícím obezitu je především volba životního stylu, zastírá velmi diferencovanou realitu všech faktorů a pohyblivých částí, které vstupují do hry v souvislosti s tímto zdravotním problémem.

Nebere v úvahu, že přítomnost tohoto onemocnění se u jednotlivých osob značně liší.

U některých lidí může být změna životního stylu velmi dobře účinná jak při hubnutí, tak při následném udržování zdravé hmotnosti. Když vidíme, jak to u některých lidí funguje, může to někdy vytvořit velmi neúplný obraz, který pak poskytovatelé považují za "normu".

"Pravdou je, že hubnutí je dlouhodobě úspěšné jen u velmi vybraného množství lidí a neodráží přesně to, co zažívá většina lidí - každodenní boj o zhubnutí nebo udržení váhy po zhubnutí," uvedla dr. Kumarová. "Jako poskytovatelé zdravotní péče jsme byli vyškoleni, abychom se zaměřili na chronická onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční choroby. Na nadváhu nebo obezitu se stále pohlíží jako na problém životního stylu/zdraví, přestože Americká lékařská asociace uznala Obezitu jako chronické onem ocnění již před 10 lety (6)."

To znamená, že údaje, jako jsou tyto, mohou vést k jakési výzvě k akci.

"Je načase začít se k obezitě chovat jako ke každé jiné chronické nemoci. To začíná tím, že si uvědomíme, že proti většině lidí na jejich cestě za zhubnutím působí biologické faktory, a dokud tyto biologické faktory nebudeme řešit, dlouhodobé hubnutí pravděpodobně nebude úspěšné," píše dr. Kumarová.

Proč lékaři mohou obezitu přehlížet jako hlavní problém

Skupiny obhájců nového přístupu k obezitě hodně přemýšlejí o způsobech, jak proti těmto předsudkům bojovat.

Obestiy Action Coalition (OAC) je nezisková organizace, která nabízí zastání a platformu Američanům po celé zemi, kteří jsou postiženi tímto onemocněním (7).

Bývalý člen představenstva OAC Ted Kyle, RPh, MBA, založil v roce 2009 společnost ConscienHealth s cílem pomoci organizacím a odborníkům přejít na přístupy k obezitě a dosažení celkového zdraví založené na důkazech (8).

Kyle, který není spojen se studií OBSERVE, uvádí, že vědecké chápání obezity se za posledních deset let velmi změnilo.

"Pro lidi, kteří se věnují studiu a klinické péči o obezitu, nejsou tyto nové poznatky žádnou velkou věcí. Ale pro běžné lékaře je to ohromující, protože se o tom neučili na lékařské fakultě."

Při potlačování těch lékařských předsudků, které naznačují, že vše, co člověk musí udělat, je jen více cvičit nebo přijmout nějakou novou dietu a bude to velmi snadné, Ted Kyle řekl, že je to pohled, který je "většinou falešný".

"Obezita je výsledkem genetické náchylnosti, kterou vyvolává celá řada faktorů prostředí - nabídka potravin, překážky v pohybové aktivitě, stresory a léky a chemické látky, které způsobují přibývání na váze. Volba životního stylu může člověku pomoci vyrovnat se s tímto problémem, ale není nejčastějším spouštěčem tohoto onemocnění. Tento narativ je zakořeněný, protože většina poskytovatelů zdravotní péče získává své chápání obezity z falešných vyprávění rozšířených v populární kultuře, a nikoliv z lékařského vzdělání od lidí, kteří této nemoci rozumí."

Dr. Thiaraová zase uvedla, že předsudky o obezitě mohou vytvářet negativní dominový efekt, který živí nedostatečné porozumění této nemoci, nezájem o učení se, jak ji léčit, a nedostatečné zaměření na obezitu v lékařském vzdělávání.

Proč může být obezita v lékařském vzdělávání přehlížena?

"Zaprvé, převládá předsudek, který lidem říká, že by měli být schopni překonat obezitu pouhou silou vůle. Za druhé je to dlouhodobý nedostatek účinných možností léčby kromě metabolické a bariatrické chirurgie (článek níže). Za třetí je to vyloučení úhrady vědecky podložené péče o obézní pacienty většinou zdravotních plánů," napsal Ted Kyle.

Jak najít vhodnou zdravotní péči pro obezitu

Na otázku, jakou léčbu by předepsala člověku, který k ní přijde a trpí obezitou, dr. Thiaraová odpověděla, že základem práce s regulací hmotnosti je určitě změna životního stylu. Je to proto, že "pacienti musí pracovat také na změně životního stylu, aby byli schopni dlouhodobě udržet úbytek hmotnosti".

"Kromě změny životního stylu závisí intenzivnější možnosti, jako jsou léky nebo chirurgický zákrok, na komorbiditách a zdravotním stavu pacienta, jeho celkových cílech a osobních preferencích. Víme, že léky na hubnutí a chirurgické možnosti dosáhnou v průměru většího úbytku hmotnosti než intervence životního stylu. Mají však také vedlejší účinky. Musíme s pacienty vést rozhovory, abychom společně rozhodli, jaké kroky jsou pro pacienty nejlepší."

Pokud trpíte obezitou a hledáte zdravotní péči, která by pro vás měla největší smysl, prvním krokem je případně najít tým - ano, poskytovatele primární péče, ale případně také dietologa nebo behavioristu.

"Pro některé pacienty je to vhodná kombinace. V ideálním světě by pacienti s obezitou byli odkázáni na specializované programy kontroly hmotnosti a dostali by komplexní mezioborovou péči anebo programy bariatrické chirurgie - v závislosti na zájmu pacienta o procedurální zásah," uvedla dr. Thiaraová.

Dr. Kumarová uvedla, že ať už byste se měli zaměřit na úpravu životního stylu, nové léky, operaci nebo jiné formy léčby, vše záleží na tom, co poskytovatel specializující se na obezitu určí jako nejrozumnější pro vás. Neexistuje žádný univerzální přístup.

"Je také důležité si uvědomit, že ačkoli někteří lékaři mohou v dnešní době liberálně předepisovat léky, jako je Ozempic, lidem, kteří pro ně nesplňují kritéria. To je nejen nezodpovědné, ale také to nemusí být nejbezpečnější a nejúčinnější možnost. To byste měli mít na paměti, než o něj požádáte svého lékaře," zdůraznila dr. Kumarová.

Poukázala na společnost Found, kde působí jako hlavní lékařka. Jedná se o program kontroly hmotnosti, který kombinuje biologii a změnu chování jako příklad integrovaného, individuálního přístupu (9).

Co když hledáte péči, ale dostanete se do kontaktu s poskytovatelem, který vykazuje některé z výše uvedených toxických názorů na obezitu, na které studie upozornila?

Podle Teda Kyleho může být problém najít poskytovatele, který se dobře orientuje v problematice obezity a druhu léčby, která by pro vás mohla být vhodná.

"Ano, může to být výzva," řekl. "Nejlepší je hledat poskytovatele zdravotní péče, který je certifikovaný v obezitologii."

Jako jednu z možností zde uvedl American Board of Obesity Medicine (10).

Dr. Kumarová doporučila, že pokud narazíte na poskytovatele zdravotní péče, který poskytuje "zastaralé pokyny pro hubnutí", měli byste vyhledat jiného, který se specializuje na léčbu obezity jako chronického onemocnění.

Stejně jako při hledání péče o jakékoli chronické onemocnění si udělejte průzkum a hledejte poskytovatele zdravotní péče, který se specializuje na obor, který se vás nejlépe týká.

Závěr

Nový výzkum zjistil, že předsudky o příčině obezity ovlivňují způsob, jakým zdravotníci doporučují léčbu lidem, kteří žijí s tímto chronickým onemocněním.

Výsledky průzkumu ukázaly, že 58 % zdravotnických odborníků se domnívá, že obezita je způsobena především volbou životního stylu, a 43 % se domnívá, že lidé žijící s obezitou mohou dosáhnout zdravé hmotnosti, pokud se jen "dostatečně snaží".

Podle zdravotnických expertů na obezitu jsou tyto předsudky nebezpečné, protože opomíjejí skutečnost, že příčiny obezity se mohou značně lišit a léčbu je třeba posuzovat případ od případu, aby byly zajištěny co nejlepší výsledky.

Jak bariatrická chirurgie zlepšuje kvalitu života a snižuje riziko úmrtí

- Pixabay

Barbora Nová

Podle odborníků má bariatrická operace na snížení hmotnosti mnoho zdravotních výhod.

Předpokládá se, že u lidí, kteří podstoupí bariatrickou operaci, se snižuje pravděpodobnost úmrtí na většinu příčin.

Podle retrospektivní studie, která byla zveřejněna 25. ledna 2023 v časopise Obesity, se mimo jiné snížila úmrtnost na cukrovku o 72 % v případě bariatrické operace (1).

Vědci zkoumali zdravotní údaje 21 837 osob, které v letech 1982-2018 podstoupily některý ze čtyř typů bariatrických operací.

Míru úmrtnosti na všechny příčiny a specifické příčinné stavy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a rakovina, u lidí, kteří podstoupili bariatrickou operaci, porovnávali s nechirurgickými účastníky, kteří odpovídali věkem, pohlavím a indexem tělesné hmotnosti. Významně nižší mortalita po bariatrické operaci byla pozorována jak u žen, tak u mužů.

Zjištění zahrnovala:

  • Úmrtnost ze všech příčin byla u pacientů, kteří podstoupili bariatrickou operaci, o 16 % nižší než u těch, kteří tuto operaci nepodstoupili.
  • Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění se snížila o 29 %.
  • Úmrtnost na rakovinu se snížila o 43 %.
  • Úmrtnost na cukrovku se snížila o 72 %.
  • Poměr rizik pro sebevraždu byl 2,4krát vyšší u chirurgického zákroku ve srovnání s účastníky bez chirurgického zákroku, především u pacientů ve věku mezi 18 a 34 lety.
  • Úmrtnost na chronické onemocnění jater byla o 83 % vyšší u osob, které podstoupily bariatrickou operaci.

Přínosy bariatrické chirurgie

"Tato studie je dalším potvrzením předchozích studií, které ukazují dlouhodobý přínos bariatrické chirurgie," uvedl dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a lékařský ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center v Kalifornii.

"Operace má mnoho dlouhodobých zdravotních výhod a prodlužuje délku života. Snížení počtu úmrtí ze všech příčin ukazuje, že obezita může nepříznivě ovlivnit všechny orgánové systémy v těle a dosažením zdravé hmotnosti může člověk tyto účinky zvrátit".

Vědci však poznamenali, že vyšší míra sebevražd u mladších účastníků může naznačovat, že je vhodné provést podrobnější psychologický screening před operací a po ní.

"Bariatrická operace mění život," uvedla dr. Megan Jenkinsová, všeobecná chirurgička specializující se na pokročilou laparoskopii, bariatrii a všeobecnou chirurgii na N.Y.U. Langone Health v New Yorku.

"Bariatrická operace je jako stisknutí tlačítka reset," řekla Jenkinsová. "Po operaci musíte změnit své stravovací návyky. Zdravé stravování po operaci znamená jíst bílkoviny a omezit sacharidy a sladkosti. Začínáte nový životní styl."

Typy bariatrických operací

Bariatrická chirurgie, nazývaná také operace na snížení hmotnosti, provádí změny v trávicím systému, které pomáhají lidem zhubnout.

Podle Amerického Národního institutu pro diabetes a nemoci trávicího ústrojí a ledvin existují čtyři typy bariatrické chirurgie (2).

Operace žaludečního rukávu (rukávová gastrektomie) odstraní většinu žaludku a ponechá menší část ve tvaru banánu, což omezí množství jídla, které se do něj vejde, a člověk se tak dříve cítí sytý. Změny hormonů, bakterií a trávicího systému v reakci na operaci mohou ovlivnit chuť k jídlu a metabolismus (3).

Gastrický bypass má tři fáze. Prvním je zmenšení velikosti žaludku sešitím jeho části. Druhý zahrnuje odstranění horní části tenkého střeva, což umožňuje, aby potrava obešla většinu žaludku a horní část tenkého střeva. Vaše tělo tak vstřebává méně kalorií. Nakonec je horní část tenkého střeva znovu připojena k dolní části střeva, což umožňuje trávicím šťávám v žaludku obcházet horní úsek tenkého střeva (4).

Operace nastavitelné žaludeční pásky spočívá v umístění pásky naplněné fyziologickým roztokem kolem horní části žaludku, aby se zmenšil. Lékař může pásku upravit tak, aby změnila velikost otvoru vstříknutím nebo odstraněním části tekutiny. Tento typ operace se neprovádí tak často jako jiné typy operací kvůli komplikacím a proto, že jiné typy operací žaludku umožňují výraznější úbytek hmotnosti (5).

Biliopankreatická diverze s operací duodenálního přepojení má dvě části. První je podobná žaludečnímu rukávu a druhá přesouvá část tenkého střeva. Tento typ operace umožňuje nejvýraznější úbytek hmotnosti, ale je také spojen s nedostatkem vitamínů, minerálů a bílkovin, protože jich vstřebáte méně, než kdybyste operaci nepodstoupili. Může být nejlepší volbou pro osoby s těžkou obezitou a určitými zdravotními potížemi (6).

Rozhodování o tom, zda podstoupit bariatrickou operaci

Nová studie poskytuje informace, které mohou lékaři sdělit svým pacientům při rozhodování.

"Většina lidí, kteří se potýkají s nadváhou, má při snaze zhubnout dva cíle: jedním z nich je zlepšení zdravotního stavu do budoucna a druhým zlepšení kvality života a schopnosti být aktivní a zapojit se více do každodenního života," uvedl dr. Brian Quebbemann, bariatrický chirurg, zakladatel programu N.E.W. v Orange County v Kalifornii a autor knihy "Dietní přestavba".

"Jiné studie také ukazují zlepšení kvality života. tato studie navíc potvrzuje, že zlepšení jejich zdravotního stavu se promítá do snížení rizika dřívějšího úmrtí".

"Informace o onemocnění jater budu používat také jako varování pro své pacienty, aby si po operaci dávali pozor na svůj návyk na pití alkoholu," uvedl dr. Quebbemann.

Náhled na vhodné pacienty pro bariatrickou operaci se může u jednotlivých lékařů lišit.

Nicméně podle Americké společnosti pro metabolickou a bariatrickou chirurgii mezi ně patří osoba s BMI 35 a více a jedinci s BMI mezi 30 a 35, kteří mají metabolické onemocnění.

Podle dr. Jenkinsové "je důležité, aby každý podstoupil psychologický screening, zejména s ohledem na zjištění studie, že po operaci se zvýšil počet sebevražd". "Jednou z věcí, na které se zaměřuji, je úroveň pacientova sebevědomí. Zjišťuji zda věří, že to bude fungovat. Věří, že operace zlepší jejich život? Jsou přesvědčeni, že je to správná věc a že po operaci budou bez problémů dodržovat dietu?"

Mnoho bariatrických programů a zdravotních pojišťoven vyžaduje před operací psychologické vyšetření.

Dr. Ali po zveřejnění výsledků nové studie uvedl: "Možná je třeba se hlouběji zabývat procesem screeningu a najít účinnější způsoby, jak odhalit rizikové jedince". "Pečlivé a dlouhodobé sledování bylo vždy nedílnou součástí našeho programu. Myslím, že je a mělo by být nezbytnou součástí každého komplexního programu hubnutí."

Co dělat po bariatrické operaci

Podle Kalifornské univerzity v San Francisku pociťují lidé ve dnech po operaci typické pooperační příznaky, jako je únava, bolest v okolí řezu, slabost, nechutenství, plynatost a emoční vzestupy a pády (7).

Nejlepší cestou k rychlému zotavení je co nejdříve se aktivně zapojit pod vedením lékaře.

Cvičení je po bariatrické operaci nezbytné. Podle odborníků byste se měli snažit vstát a hýbat se ještě týž den nebo den poté. Zkuste chodit alespoň třikrát denně a navíc cvičit s nohama. Váš fyzioterapeut vám pomůže rozhodnout, kolik pohybu je nejlepší.

Podle dr. Quebbemanna "je hlavním faktorem úspěšného udržení úbytku hmotnosti po bariatrické operaci cvičení. Všichni pacienti říkají, že chtějí zhubnout, aby následně mohli zvýšit svou fyzickou aktivitu. Zdravotníci by měli tento cíl posilovat před operací i po ní a říkat pacientům, že toto zvýšení fyzické aktivity zajistí jejich trvalý úspěch ve snížení hmotnosti."

Závěr

Bariatrická chirurgie pomáhá mnoha lidem usnadnit hubnutí.

Vědci tvrdí, že operace může také snížit míru úmrtí z většiny příčin, včetně cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.

Jejich zjištění podle nich zahrnují také informace, které mohou lidem pomoci při rozhodování, zda operaci podstoupit a co by měli dělat po ní.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

                KVĚTEN 2024 - 27 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života