Proč je chirurgie na hubnutí jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit krevní tlak, cukrovku...

- Pixabay

Barbora Nová

Nový výzkum publikovaný 11. února 2024 zjistil, že bariatrická chirurgie je účinnou dlouhodobou léčbou, která pomáhá kontrolovat vysoký krevní tlak.

 • Nová studie zjistila, že bariatrická chirurgie účinně snižuje krevní tlak.
 • To je důležité, protože vysoký krevní tlak zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.
 • Odborníci tvrdí, že hubnutí zlepšuje několik faktorů, které ovlivňují krevní tlak.
 • Pomoci mohou i další kroky, jako je cvičení, snižování stresu a případné odvykání kouření.

Podle nového výzkumu publikovaného v Journal of the American College of Cardiology funguje bariatrická chirurgie lépe ke kontrole vysokého krevního tlaku u lidí s obezitou než pouhé užívání léků (1).

Na konci pěti let měli jedinci, kteří podstoupili bariatrickou operaci, nižší index tělesné hmotnosti (BMI) a užívali méně léků ve srovnání s těmi, kteří užívali pouze léky na krevní tlak – a zároveň si udržovali normální krevní tlak.

Tyto výsledky podle autorů demonstrují důležitost řešení obezity jako prostředku ke snížení vysokého krevního tlaku a s ním souvisejících rizik, včetně srdečního infarktu, srdečního selhání a mrtvice.

Bariatrická chirurgie pomáhá snižovat vysoký krevní tlak

Hlavní autor studie dr. Carlos A. Schiavon, uvedl, že obezita je v klinické praxi často přehlížena.

"V důsledku toho dochází k častému neúspěchu přistupovat k obezitě jako k zásadnímu kroku ke zmírnění rizika důležitých kardiovaskulárních rizikových faktorů, včetně hypertenze," uvedl v tiskové zprávě.

Dr. Schiavon a jeho tým se rozhodli podívat se na dopad léčby obezity na snížení zvýšeného krevního tlaku v dlouhodobém horizontu.

Studie nazvaná GATEWAY (GAstric bypass to Treat obEse patients With steAdy hYpertension - gastrický bypass k léčbě obézních pacientů se stálou hypertenzí) zahrnovala 100 lidí, z nichž byly něco málo přes tři čtvrtiny ženy.

Účastníci studie měli BMI přibližně 36,9, což je zařadilo do kategorie obezity 2. třídy.

Všichni účastníci studie měli vysoký krevní tlak, ke kterému užívali nejméně dva léky.

Každá osoba byla náhodně přiřazena k tomu, aby buď dostala žaludeční bypass Roux-en-Y s léky na krevní tlak, nebo samotnými léky na krevní tlak.

Cílem studie bylo snížit příjem léků účastníků minimálně o 30 % a zároveň udržet krevní tlak pod hranicí 140/90 mmHg.

Po pěti letech měli ti, kteří podstoupili operaci, BMI průměrně 28,01, zatímco ti, kteří byli jen na medikaci, měli BMI průměrně 36,40.

Bylo také zjištěno, že ti, kteří podstoupili operaci, měli 80,7% snížení množství léků, které užívali, zatímco ti, kteří dostali léky, měli pouze 13,7% snížení.

Vědci dále zjistili, že 46,9 % těch, kteří podstoupili operaci, dosáhlo úplné remise svého vysokého krevního tlaku a již nepotřebovali žádné léky, aby svůj krevní tlak udrželi pod kontrolou.

Pouze 2,4 % pacientů ve skupině užívající pouze léky se dostalo do remise.

Proč by bariatrická chirurgie mohla poskytnout tuto výhodu

Dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center ve Fountain Valley, Kalifornie, vysvětlil, že bariatrická chirurgie má nejlepší dlouhodobé výsledky pro trvalé hubnutí u lidí, kteří jsou pro operaci způsobilí.

"Trvalý úbytek hmotnosti má nejlepší účinek na snížení krevního tlaku, zlepšení cukrovky a mnoha dalších komorbidních stavů," řekl.

Kromě trvalého úbytku hmotnosti, který má velký vliv na snížení krevního tlaku, existují další metabolické účinky, které vyplývají z bariatrické chirurgie.

Dr. Robert Pilchik, certifikovaný kardiolog z Manhattan Cardiology a přispěvatel do LabFinder, dále uvedl, že úbytek hmotnosti, ke kterému dochází v důsledku bariatrické chirurgie, má přímé a nepřímé účinky, které přispívají k lepšímu krevnímu tlaku.

"Mezi ně patří snížení tuhosti tepen (a tím i menší tlak v tepnách) sníženou zánětlivou reakcí a zlepšenou inzulinovou rezistencí. Reabsorpce sodíku se také zlepšila."

"Zvýšení střevních hormonů, jako je glukagonu podobný peptid-1 a peptid YY, má příznivé účinky na gastrointestinální systém, stejně jako diuretické a natriuretické účinky na ledviny."

Další způsoby, jak snížit krevní tlak

Dr. Nicole Weinbergová, kardioložka z Providence Saint John’s Health Center v Santa Monice v Kalifornii, uvedla, že existuje několik věcí, které můžeme dělat mimo chirurgii a léky, abychom pomohli snížit krevní tlak.

Jedním z důležitých kroků, které je třeba udělat, je začlenit do svého dne více fyzické aktivity.

"Cvičení je zásadní pro zdraví srdce a je to jeden z nejlepších způsobů, jak můžete přirozeně snížit krevní tlak."

„Dobré aerobní cvičení může zvýšit váš přirozený nitroglycerin, což je vazodilatační činidlo. To způsobí, že se vaše cévy rozšíří a sníží krevní tlak."

Cvičení střední intenzity, jako je zahradničení, může být také užitečné.

Vědecká studie ukázala, že pravidelné zahradničení snižuje riziko mrtvice a infarktu o 30 % u pacientů starších 60 let. Doporučuje se zahradničit pravidelně alespoň 30 minut v kuse.

Doporučuje se také absolvovat pravidelné lékařské prohlídky.

Lidé, kteří se tomu podrobí si budou moci nechat vyhodnotit rizikové faktory onemocnění koronárních tepen. Pokud jsou tyto hodnoceny alespoň jednou ročně, pak je méně překvapení, pokud jde o tyto ‚tiché zabijáky‘.

Pokud jde o dietu, dr. Weinbergová se odvolává na staré přísloví, „jste to, co jíte“.

"Pokud jíte smažená jídla, sladké nápoje, hodně sacharidů, tak si zvyšujete riziko srdečních onemocnění, mrtvice a cukrovky."

 "Všechna medicína na světě nemůže vyvážit hrozný životní styl západní populace, zvláště Američanů, Angličanů a Čechů s nejvyšší mírou obezity na světě!"

Dr. Ian Kronish, spoluředitel, Columbia Hypertension Center, Columbia University Irving Medical Center, řekl, že dvě specifické diety, které mají nejvíce důkazů o zdravém krevním tlaku, jsou DASH dieta a středomořská dieta.

„Snížení příjmu sodíku a alkoholu, přestat kouřit, dobře se vyspat a zvládat stres, to vše může pomoci,“ uvedl.

Dr. Weinbergová také k věci uvedla, že biofeedback může pomoci snížit krevní tlak. "Biofeedback lze provádět pravidelnou a důslednou meditací. Abyste získali prospěch ze sníženého krevního tlaku, budete muset meditovat přibližně 2-3krát denně po dobu 30 minut."

Závěr

Nová studie zjistila, že lidé, kteří podstoupili bariatrickou operaci, potřebovali k udržení zdravého krevního tlaku méně léků, přičemž 46,9 % těch, kteří podstoupili tuto operaci, dosáhlo úplné remise svého vysokého krevního tlaku a již nepotřebovali žádné léky.

Odborníci tvrdí, že hubnutí má přímé i nepřímé účinky, které pomáhají snižovat krevní tlak.

Kontrola krevního tlaku je důležitá, protože může pomoci snížit riziko následků, jako je srdeční infarkt, srdeční selhání a mrtvice.

Kromě hubnutí, cvičení, zdravé výživy, odvykání kouření, kvalitního spánku a zvládání stresu jsou některé z kroků, které můžete udělat, abyste si udrželi zdravou hladinu krevního tlaku.

Jak bariatrická chirurgie zlepšuje kvalitu života a snižuje riziko úmrtí

- Pixabay

Podle odborníků má bariatrická operace na snížení hmotnosti mnoho zdravotních výhod.

Předpokládá se, že u lidí, kteří podstoupí bariatrickou operaci, se snižuje pravděpodobnost úmrtí na většinu příčin.

Podle retrospektivní studie, která byla zveřejněna 25. ledna 2023 v časopise Obesity, se mimo jiné snížila úmrtnost na cukrovku o 72 % v případě bariatrické operace (1).

Vědci zkoumali zdravotní údaje 21 837 osob, které v letech 1982-2018 podstoupily některý ze čtyř typů bariatrických operací.

Míru úmrtnosti na všechny příčiny a specifické příčinné stavy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a rakovina, u lidí, kteří podstoupili bariatrickou operaci, porovnávali s nechirurgickými účastníky, kteří odpovídali věkem, pohlavím a indexem tělesné hmotnosti. Významně nižší mortalita po bariatrické operaci byla pozorována jak u žen, tak u mužů.

Zjištění zahrnovala:

 • Úmrtnost ze všech příčin byla u pacientů, kteří podstoupili bariatrickou operaci, o 16 % nižší než u těch, kteří tuto operaci nepodstoupili.
 • Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění se snížila o 29 %.
 • Úmrtnost na rakovinu se snížila o 43 %.
 • Úmrtnost na cukrovku se snížila o 72 %.
 • Poměr rizik pro sebevraždu byl 2,4krát vyšší u chirurgického zákroku ve srovnání s účastníky bez chirurgického zákroku, především u pacientů ve věku mezi 18 a 34 lety.
 • Úmrtnost na chronické onemocnění jater byla o 83 % vyšší u osob, které podstoupily bariatrickou operaci.

Přínosy bariatrické chirurgie

"Tato studie je dalším potvrzením předchozích studií, které ukazují dlouhodobý přínos bariatrické chirurgie," uvedl dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a lékařský ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center v Kalifornii.

"Operace má mnoho dlouhodobých zdravotních výhod a prodlužuje délku života. Snížení počtu úmrtí ze všech příčin ukazuje, že obezita může nepříznivě ovlivnit všechny orgánové systémy v těle a dosažením zdravé hmotnosti může člověk tyto účinky zvrátit".

Vědci však poznamenali, že vyšší míra sebevražd u mladších účastníků může naznačovat, že je vhodné provést podrobnější psychologický screening před operací a po ní.

"Bariatrická operace mění život," uvedla dr. Megan Jenkinsová, všeobecná chirurgička specializující se na pokročilou laparoskopii, bariatrii a všeobecnou chirurgii na N.Y.U. Langone Health v New Yorku.

"Bariatrická operace je jako stisknutí tlačítka reset," řekla Jenkinsová. "Po operaci musíte změnit své stravovací návyky. Zdravé stravování po operaci znamená jíst bílkoviny a omezit sacharidy a sladkosti. Začínáte nový životní styl."

Typy bariatrických operací

Bariatrická chirurgie, nazývaná také operace na snížení hmotnosti, provádí změny v trávicím systému, které pomáhají lidem zhubnout.

Podle Amerického Národního institutu pro diabetes a nemoci trávicího ústrojí a ledvin existují čtyři typy bariatrické chirurgie (2).

Operace žaludečního rukávu (rukávová gastrektomie) odstraní většinu žaludku a ponechá menší část ve tvaru banánu, což omezí množství jídla, které se do něj vejde, a člověk se tak dříve cítí sytý. Změny hormonů, bakterií a trávicího systému v reakci na operaci mohou ovlivnit chuť k jídlu a metabolismus (3).

Gastrický bypass má tři fáze. Prvním je zmenšení velikosti žaludku sešitím jeho části. Druhý zahrnuje odstranění horní části tenkého střeva, což umožňuje, aby potrava obešla většinu žaludku a horní část tenkého střeva. Vaše tělo tak vstřebává méně kalorií. Nakonec je horní část tenkého střeva znovu připojena k dolní části střeva, což umožňuje trávicím šťávám v žaludku obcházet horní úsek tenkého střeva (4).

Operace nastavitelné žaludeční pásky spočívá v umístění pásky naplněné fyziologickým roztokem kolem horní části žaludku, aby se zmenšil. Lékař může pásku upravit tak, aby změnila velikost otvoru vstříknutím nebo odstraněním části tekutiny. Tento typ operace se neprovádí tak často jako jiné typy operací kvůli komplikacím a proto, že jiné typy operací žaludku umožňují výraznější úbytek hmotnosti (5).

Biliopankreatická diverze s operací duodenálního přepojení má dvě části. První je podobná žaludečnímu rukávu a druhá přesouvá část tenkého střeva. Tento typ operace umožňuje nejvýraznější úbytek hmotnosti, ale je také spojen s nedostatkem vitamínů, minerálů a bílkovin, protože jich vstřebáte méně, než kdybyste operaci nepodstoupili. Může být nejlepší volbou pro osoby s těžkou obezitou a určitými zdravotními potížemi (6).

Rozhodování o tom, zda podstoupit bariatrickou operaci

Nová studie poskytuje informace, které mohou lékaři sdělit svým pacientům při rozhodování.

"Většina lidí, kteří se potýkají s nadváhou, má při snaze zhubnout dva cíle: jedním z nich je zlepšení zdravotního stavu do budoucna a druhým zlepšení kvality života a schopnosti být aktivní a zapojit se více do každodenního života," uvedl dr. Brian Quebbemann, bariatrický chirurg, zakladatel programu N.E.W. v Orange County v Kalifornii a autor knihy "Dietní přestavba".

"Jiné studie také ukazují zlepšení kvality života. tato studie navíc potvrzuje, že zlepšení jejich zdravotního stavu se promítá do snížení rizika dřívějšího úmrtí".

"Informace o onemocnění jater budu používat také jako varování pro své pacienty, aby si po operaci dávali pozor na svůj návyk na pití alkoholu," uvedl dr. Quebbemann.

Náhled na vhodné pacienty pro bariatrickou operaci se může u jednotlivých lékařů lišit.

Nicméně podle Americké společnosti pro metabolickou a bariatrickou chirurgii mezi ně patří osoba s BMI 35 a více a jedinci s BMI mezi 30 a 35, kteří mají metabolické onemocnění.

Podle dr. Jenkinsové "je důležité, aby každý podstoupil psychologický screening, zejména s ohledem na zjištění studie, že po operaci se zvýšil počet sebevražd". "Jednou z věcí, na které se zaměřuji, je úroveň pacientova sebevědomí. Zjišťuji zda věří, že to bude fungovat. Věří, že operace zlepší jejich život? Jsou přesvědčeni, že je to správná věc a že po operaci budou bez problémů dodržovat dietu?"

Mnoho bariatrických programů a zdravotních pojišťoven vyžaduje před operací psychologické vyšetření.

Dr. Ali po zveřejnění výsledků nové studie uvedl: "Možná je třeba se hlouběji zabývat procesem screeningu a najít účinnější způsoby, jak odhalit rizikové jedince". "Pečlivé a dlouhodobé sledování bylo vždy nedílnou součástí našeho programu. Myslím, že je a mělo by být nezbytnou součástí každého komplexního programu hubnutí."

Co dělat po bariatrické operaci

Podle Kalifornské univerzity v San Francisku pociťují lidé ve dnech po operaci typické pooperační příznaky, jako je únava, bolest v okolí řezu, slabost, nechutenství, plynatost a emoční vzestupy a pády (7).

Nejlepší cestou k rychlému zotavení je co nejdříve se aktivně zapojit pod vedením lékaře.

Cvičení je po bariatrické operaci nezbytné. Podle odborníků byste se měli snažit vstát a hýbat se ještě týž den nebo den poté. Zkuste chodit alespoň třikrát denně a navíc cvičit s nohama. Váš fyzioterapeut vám pomůže rozhodnout, kolik pohybu je nejlepší.

Podle dr. Quebbemanna "je hlavním faktorem úspěšného udržení úbytku hmotnosti po bariatrické operaci cvičení. Všichni pacienti říkají, že chtějí zhubnout, aby následně mohli zvýšit svou fyzickou aktivitu. Zdravotníci by měli tento cíl posilovat před operací i po ní a říkat pacientům, že toto zvýšení fyzické aktivity zajistí jejich trvalý úspěch ve snížení hmotnosti."

Závěr

Bariatrická chirurgie pomáhá mnoha lidem usnadnit hubnutí.

Vědci tvrdí, že operace může také snížit míru úmrtí z většiny příčin, včetně cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.

Jejich zjištění podle nich zahrnují také informace, které mohou lidem pomoci při rozhodování, zda operaci podstoupit a co by měli dělat po ní.

Cukrovka 2.typu - nejméně 75 % trvale vyléčených po chirurgickém zákroku

V případě diabetu 2.typu se chirurgickým zákrokem dosahuje vyléčení u sedmdesátipěti až devadesátipěti procent pacientů v závislosti na typu operace.

O jakou operaci se jedná?

Jedná se o bariatrickou operaci, která léčí nejen obezitu, ale i jiná onemocnění jako například cukrovku. Je známá skutečnost, že když obézní cukrovkář zhubne, diabetes se mu zlepší. Zjistilo se však, že u některých pacientů se cukrovka po bariatrickém výkonu zlepšila mnohem rychleji, než když jenom zhubli bez této operace.

Jak to funguje?

Jedná se o operaci žaludku, která zmenší tento orgán, nemocný tím jí zpravidla méně a tím méně vstřebává kalorií a tak hubne, ale operací se také ovlivní hormonální rovnováha v těle.

Vlastní nastavení inzulínu

Kromě běžně známých hormonů existují i ty, které jsou produkovány zažívacím traktem, především žaludkem nebo tenkým střevem. Právě tyto hormony mají extrémní vliv na vnímání pocitu nasycení, protože mimo jiné působí v určité úrovni v centrálním nervovém systému v mozku a tyto hormony se podle nějakého schématu a předem daného algoritmu uvolňují v těle po najedení.

Nyní je známo, že se po bariatrickém zákroku hladina těchto hormonů zásadním způsobem změní. To znamená, že jsme schopni operačním zákrokem přeorganizovat trávicí trakt jinak, než je nastaven u člověka od přírody. Zjednodušeně řečeno hormony přenastaví citlivost organismu na inzulín, tudíž i jeho menší tvorba stačí na to, aby se udržela žádoucí hladinu cukru v krvi. Tak dojde k podstatnému zlepšení diabetu.

Pozitivní vliv i na jiná metabolická onemocnění

Navíc se ukázalo, že více než pětasedmdesát procent pacientů trpících cukrovkou 2.typu se v prvních dvou letech od bariatrické operace vyléčí. Chirurgická léčba obezity má však pozitivní vliv i na jiná onemocnění související s metabolismem. Například na vysoký krevní tlak, kardiovaskulární nemoci, zvýšený cholesterol v krvi, aterosklerózu…

Pohyb je stále důležitý

Nicméně denně i po vyléčení se pohybujte, například vyjděte rychle schody, nebo si udělejte svižnou procházku. Srdce se musí rozpohybovat, musíte se zadýchat, rozproudit krev a lymfu – na to postačí pět minut. Dalších třicet minut pak už stačí klidný a pozvolný pohyb.

Stále platné nutriční doporučení od expertů z Harvardu už z roku 2011!

Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili v roce 2011 nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého stravování, který byl určen americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahradila překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu, protože ta byla ovlivněna finančními zájmy, mj. "mléčnou" lobby. V této souvislosti konstatovali:

Američané jsou dnes nejbohatším národem na světě, ale zároveň nejtlustším a nejnemocnějším!

Tato nová "pyramida" shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví v následujících letech nové informace pro zdravé stravování.

Doporučení pro denní stravování:

 • 50% zelenina a ovoce (nepočítat do toho brambory), omezeně brambory, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi (mají vysoký glykemický index).
 • 25% celozrná strava, nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu oproti rafinovaným obilovinám.
 • 25% protein - bílé maso, fazole a ořechy, přičemž omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy.

Používejte zdravé rostlinné oleje a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte - omezte mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně.

Pamatujte: s nízkým obsahem tuku neznamená zdravé

Nová "zdravá výživa" doporučuje opak nízkotučného poselství propagovaného po desetiletí nejen v USA

Experti z Harvardu doporučují vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky s tím, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák, případně ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.

Zdroj: Harvard - Healthy Eating Plate

Nízkokalorická středomořská dieta vám pomůže shodit břišní tuk a snížit zdravotní rizika

- Pixabay

Nový výzkum ukazuje, že konzumace nízkokalorické verze středomořské diety může lidem pomoci odbourat tělesný tuk a snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

 • S přibývajícím věkem mají lidé tendenci přibírat břišní tuk a zároveň ztrácet svaly, přičemž tyto změny ve složení těla souvisejí s metabolickým syndromem.
 • Středomořská strava se sníženým obsahem energie a zvýšená pohybová aktivita však mohou tento stav zmírnit.
 • Strava středomořského typu klade důraz na rozmanitost zdravých celých potravin.
 • Sledování velikosti porcí a omezení potravin s vyšší kalorickou hodnotou může pomoci při úbytku tuku.

S přibývajícím věkem jsme náchylnější k tomu, že se nám hluboko v břiše ukládá břišní tuk, známý také jako "viscerální tuk" (1).

Je také známo, že s přibývajícím věkem máme tendenci ztrácet svalovou hmotu (2).

Podle autorů nové studie, která byla publikována 18. října 2023 v časopise JAMA Network Open, jsou tyto změny ve složení těla spojeny s řadou zdravotních problémů, včetně kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu (3).

Uvádějí však, že kombinace středomořské diety se sníženým obsahem energie a fyzické aktivity tyto účinky zřejmě zmírňuje.

Studie zjistila, že dospělí středního věku a starší lidé s nadváhou nebo obezitou a metabolickým syndromem v průběhu studie ztratili viscerální tuk a vykázali větší snížení procenta celkového tuku.

Středomořská strava a aktivita ovlivňují složení těla

Studie Prevención con Dieta Mediterránea-Plus (PREDIMED-Plus), která stále probíhá, je randomizovaná klinická studie, jejímž cílem je ověřit, jak se středomořská strava osvědčuje v prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Španělská studie zahrnuje ženy a muže středního a vyššího věku, kteří jsou zařazeni do kategorie osob s nadváhou nebo obezitou a zároveň trpí metabolickým syndromem, což je soubor příznaků zahrnující obezitu, vysoký krevní tlak, vysokou hladinu triglyceridů v krvi, nízkou hladinu HDL cholesterolu a inzulinovou rezistenci.

Současná zpráva se zabývá podskupinou účastníků studie zahrnující 1 521 osob, u nichž bylo ve třech bodech studie stanoveno složení těla pomocí dvouenergetické rentgenové absorpciometrie (DXA).

Tyto osoby byly náhodně zařazeny do jedné ze dvou skupin.

Intervenční skupina konzumovala středomořskou dietu se sníženým obsahem energie, která omezila jejich kalorický příjem o 30 %. Zároveň zvýšili svou fyzickou aktivitu.

Kontrolní skupina jedla rovněž středomořskou stravu, ale bez omezení množství. Nezvýšila se ani jejich pohybová aktivita.

Po analýze údajů vědci zjistili "klinicky významné" změny ve složení těla u osob, které jedly méně kalorií a byly aktivnější.

U těchto osob došlo při sledování častěji ke zlepšení celkové tukové hmoty, celkové svalové hmoty a viscerálního tuku o 5 % a více, zejména po jednom roce.

Tým vědců dospěl k závěru, že středomořská strava se sníženým obsahem energie v kombinaci se zvýšenou fyzickou aktivitou zřejmě potlačuje některé změny tělesného složení, které se projevují stárnutím.

Co si o výsledcích studie myslí odborníci na zdraví

Dr. David Seres, profesor medicíny na Institutu lidské výživy při Columbia University Medical Center, který se na studii nepodílel, uvedl: "Výsledky studie nejsou až tak překvapivé a posilují skutečnost, že strukturovaný program stravy se sníženým obsahem kalorií a pohybové aktivity zřejmě funguje při hubnutí lépe než příležitostné poradenství."

Poznamenal však, že studie má několik problémů:

 • "Důležité je, že způsob, jakým analyzovali výsledky, byl takzvaný post hoc, což znamená, že se rozhodli, co je důležité, až poté".
 • "To znamená, že se vystavují riziku zkreslení. Je to méně vědecky přísné."

Institut pro rozvoj terapie ALS navrhuje, že je důležité opakovat výsledky post hoc analýz v nových studiích, aby se potvrdily (4).

Autoři sice tento potenciální problém výslovně nepřiznávají, ale upozorňují, že je nutné následné sledování, aby se potvrdilo, jak bude zdraví lidí ovlivněno v dlouhodobém horizontu.

Co je středomořská dieta se sníženým obsahem energie?

Registrovaná dietoložka Avery Zenkerová uvedla, že středomořská strava se sníženým obsahem energie je jednoduše strava, která má méně kalorií než typická středomořská strava.

"Kalorie jsou měřítkem energie, takže strava se sníženým obsahem energie je strava se sníženým obsahem kalorií. Nejčastějším důvodem pro záměrně sníženou kalorickou dietu je snížení hmotnosti."

Středomořská strava je styl stravování známý svými zdravotními přínosy. Bylo prokázáno, že snižuje riziko srdečních onemocnění i cukrovky.

Není to přísná dieta, ale spíše životní styl, která se skládá z různých druhů zeleniny, ovoce, luštěnin, celozrnných obilovin, olivového oleje, ryb, ořechů, semen, bylinek a koření.

Jak si můžete osvojit středomořskou dietu pro odbourávání tuků

Lidé, kteří tento způsob stravování vyznávají, mohou snížit jeho kalorickou hodnotu tím, že sníží velikost porcí, budou konzumovat méně potravin s vyšším obsahem kalorií, jako je například olej, a omezí příjem rafinovaného cukru.

Důležité je také jíst vyváženou stravu obsahující zeleninu, ovoce, bílkoviny, sacharidy a zdravé tuky.

Kromě toho se doporučuje zaměřit se na celozrnné potraviny. Minimálně průmyslově zpracované potraviny obvykle nejsou problém, ale doporučuje se omezit průmyslově zpracované nebo ultra zpracované potraviny.

Například volte častěji celé ovoce než ovocné šťávy a celé obiloviny častěji než rafinované obiloviny.

V souvislosti s tím doporučuje jíst hodně vlákniny, protože nám může pomoci cítit se spokojení při zvýšeném příjmu kalorií. Vláknina se nachází ve většině rostlinných potravin středomořské stravy, včetně ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin a ořechů a semen.

Přidávání méně kalorických potravin bohatých na živiny může pomoci snížit celkový počet kalorií tím, že nahradí potraviny s vyšším obsahem kalorií. Mají také vysoký obsah vlákniny a vody, což může přispět k pocitu nasycení.

Abyste si pomohli udržet nízký příjem kalorií, je dobré praktikovat kontrolu porcí, zejména u potravin s vyšším obsahem kalorií, jako jsou ořechy, semínka a olivový olej.

Při výběru těchto potravin vám může pomoci měření pomocí objemu nebo měření podle hmotnosti.

Podle Avery Zenkerové je také užitečné praktikovat vědomé stravování, abyste se naladili na signály hladu a sytosti.

Aby byla jídla chutná, doporučuje se používat bylinky a koření ve velkém množství. Bylinky a koření dodávají jídlu chuť a zároveň živiny, jako jsou antioxidanty, a zanedbatelné množství kalorií.

Dále se doporučuje pít během dne vetší množství vody, protože někdy si naše tělo plete žízeň s hladem. Voda nám také může pomoci cítit se sytí, protože zabírá místo v žaludku.

Avery Zenkerová doporučuje se připravit na neúspěchy. Mít záložní plán pro případ, že hubnutí neprobíhá podle ideálního plánu, je skvělý způsob, jak si zachovat sebedůvěru a zůstat konzistentní.

Závěr

S přibývajícím věkem se nezřídka stává, že se v oblasti středu těla zakulacujeme a zároveň ztrácíme svalovou hmotu.

Tyto změny ve složení těla jsou však spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky.

Nová studie zjistila, že středomořská strava se sníženým obsahem energie v kombinaci se zvýšenou fyzickou aktivitou může pomoci tyto změny související s věkem zmírnit.

Středomořská strava je životní styl, který klade důraz na konzumaci zeleniny, ovoce, luštěnin, celozrnných výrobků, olivového oleje, ryb, ořechů, semen, bylinek a koření.

Tuto dietu lze přizpůsobit pro odbourávání tuků snížením velikosti porcí a konzumací menšího množství potravin s vyšším obsahem kalorií a chudých na živiny.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 13 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života