5 důvodů, proč vám léky jako Ozempic a Wegovy nemusí pomoci zhubnout

Barbora Nová

GLP-1 léky jako Ozempic a Wegovy mohou pomoci většině lidí zhubnout, ale nefungují na každého.

 • Léky GLP-1 jako Ozempic a Wegovy si získaly oblibu pro svou schopnost pomáhat lidem výrazně zhubnout.
 • Navzdory míře úspěchu asi 15 % lidí nezaznamená klinicky relevantní úbytek hmotnosti.
 • Lékaři říkají, že existuje několik důvodů, proč vám léky GLP-1 nemusí fungovat, ale existují alternativní možnosti.

Přípravky Ozempic a Wegovy byly označeny za přípravky, které mění pravidla hry pro lidi trpící obezitou nebo nadváhou.

Jedna klinická studie z roku 2021 uvedla, že 86,2 % z  803 účastníků dosáhlo „klinicky významného“ úbytku hmotnosti po užívání 2,4 mg týdenních dávek semaglutidu (prodávaného pod obchodními názvy Ozempic a Wegovy) po dobu 68 týdnů (1).

Jakkoli tato čísla vypadají slibně, znamenají také, že 13,8 % lidí nezaznamenalo klinicky významný úbytek hmotnosti.

Podle lékařů je důležité, aby si pacienti uvědomili, že se mohou zařadit do obou táborů - ti, kteří reagují pozitivně na léčbu a ty, kteří nereagují na léčbu - i když údaje ukazují, že je pravděpodobnější, že člověk bude reagovat.

"Stejně jako v jiných kategoriích léků platí, že jeden typ předpisu nebude nejvhodnější pro každého pacienta," uvedla dr. Meghan Garcia-Webbová, která má trojnásobnou certifikaci v oboru vnitřního lékařství, medicíny životního stylu a obezitologie. "Je také důležité, aby pacienti nesoustředili všechny své potenciální zdravotní úspěchy na jeden lék."

Důvody, proč se pacienti dostanou do kategorie pacientů, kteří nereagují na léčbu, mohou být různé - a někdy se jedná o více než jeden faktor.

5 důvodů, proč nemusíte zhubnout po aplikaci léků jako jsou Ozempic nebo Wegovy

Dr. Michael L. Glickman, MD, uvedl, že „úspěch“ na GLP-1 léku je považován za ztrátu tělesné hmotnosti o více než 5 % po třech měsících léčby.

"V klinické praxi bychom však v ideálním případě chtěli dosáhnout alespoň 10-15% úbytku tělesné hmotnosti, což může vést k významnějšímu metabolickému zdraví," uvedl dr. Glickman, trojnásobný certifikovaný lékař v oboru rodinné medicíny, medicíny životního stylu a obezitologie a zakladatel společnosti Revolution Medicine. "Může být trochu nepředvídatelné, jak bude někdo reagovat na léky na hubnutí. Na základě studií má každý lék podskupinu 'nereagujících'."

Proč? Následuje pět důvodů, které podle odborníků na zdraví bývají nejčastější.

Změny životního stylu

Ačkoli je někdy přehlížena poznámka pod čarou, studie se semaglutidem (jako tato studie s více než 1900 dospělých publikovaná v roce 2021) zahrnovaly úpravy životního stylu jak pro skupinu s placebem, tak pro skupinu s léky (2).

Proto aby pacienti dosáhli nejlepší výsledky s léčbou GLP-1, měli by obecně dodržovat základní pilíře životního stylu. Těmito pilíři jsou:

 • stravování založené na rostlinné stravě
 • pravidelné cvičení
 • zvládání stresu
 • vyhýbání se užívání návykových látek
 • udržování pevných sociálních vztahů s rodinou a přáteli

Jsou to novinky? Ne, ale dr. Glickman uvádí, že jsou pro lidi zásadní, ať už se snaží zhubnout, nebo ne, přičemž jejich nedodržování může bránit účinnosti léků proti obezitě.

Studie z roku 2023 poukázala na další důvod, proč je pravidelné cvičení nezbytné pro lidi užívající léky na hubnutí: Když lidé hubnou, mohou ztratit svalovou hmotu (3).

Cvičení může pomoci zmírnit tuto ztrátu a související rizika, jako je např. zranění.

Neužívání léků podle předpisu

Pro úspěch je důležité pravidelné užívání správné dávky.

„Pokud se léky nevezmou tak, jak je předepsáno, například vynecháte dávky nebo nedodržíte pokyny ohledně načasování nebo dávkování, nemusí fungovat efektivně,“ uvedl dr. Yoshua Quinones, MD, certifikovaný internista z Medical Offices of Manhattan a přispěvatel do LabFinder.

Příčiny tohoto problému jsou různé, od nedostatečného poučení o tom, jak léky užívat, až po zapomnětlivost. Výzkumy navíc naznačují, že lidé častěji hubnou, pokud lék užívají dlouhodobě.

Studie z roku 2022 ukázala, že lidé znovu získali dvě třetiny své hmotnosti do jednoho roku po ukončení týdenních dávek 2,4 mg semaglutidu (4). 

V podobném duchu dr. Quinones uvedl, že lidé nemusí vůbec zaznamenat úbytek hmotnosti, pokud začnou a pak okamžitě přestanou.

"Agonisté GLP-1 často vyžadují určitou dobu léčby, než se dosáhne jejich plného přínosu. Předčasné přerušení nebo nedodržování předepsaného režimu může mít za následek nesplněné terapeutické cíle."

Pamatujte, že studie sledovaly pacienty déle než rok - 68 týdnů.

Již výše zmíněná studie z roku 2021 ukázala, že u 88,0 % účastníků randomizovaných k semaglutidu, kteří pozitivně reagovali na léčbu ve 20. týdnu, byla průměrná změna tělesné hmotnosti od 0. do 68. týdne -19,7 %. Studii zahájilo 902 účastníků v týdnu 0, z nichž 803 bylo randomizováno ve 20. týdnu (semaglutid: 535 osob, placebo: 268 osob; charakteristiky v týdnu 0 pro všechny randomizované účastníky: průměrný věk 46 let, hmotnost 107,2 kg, BMI 38,4, 79,0 % ženy, 83,7 % bělochů). Průměrná ztráta hmotnosti za 68 týdnů činila 21,1 kg z randomizovaných 535 osob užívajících semaglutid (1).

Ve zprávě agentury Reuters s analýzou společnosti Prime Therapeutics, která shromažďuje pozitivní účinky léků, pouze 32 % lidí uvedlo, že po jednom roce stále užívají léky Ozempic nebo Wegovy.

Ne každý si může dovolit zůstat na těchto lécích dlouhodobě. Měsíční náklady na lék, jako je Wegovy, se mohou pohybovat kolem 1 000 $.

Podle zprávy časopisu Scientific American pojišťovací programy, včetně programu Medicare, ne vždy pokrývají léky na hubnutí a legislativa, která by rozšířila pokrytí programu Medicare o tyto léky proti obezitě, se zastavila. I když si lidé mohou finančně léky dovolit, pacienty trápí jejich nedostatek (5).

Kromě pozitivního přístupu - důležitého faktoru - mohou pacienti pociťovat také vedlejší účinky, jako je gastrointestinální nepohodlí. Někomu tyto nežádoucí účinky stačí k úplnému ukončení užívání předmětných léků na hubnutí.

Jiné zdravotní problémy

Osoba může mít i jiné zdravotní problémy, které nejsou diagnostikovány nebo se neléčí nebo nedostatečně léčí.

"Některé zdravotní problémy - hypotyreóza, spánková apnoe, chronická nespavost mohou narušovat úsilí o hubnutí a měly by být léčeny před zahájením léčby nadváhy nebo obezity," uvedla dr. Garcia-Webbová.

Kromě toho může mít člověk poruchu příjmu potravy.

U pacientů, kteří mají problém s obezitou a poruchou přejídání, se někdy záchvatovité přejídání samo upraví pomocí agonisty GLP-1, ale ne vždy.

Přezkum z roku 2024 ukázal, že malé pilotní studie ukazují, že GLP-1 mohou snížit některé poruchy příjmu potravy, ale vědci uvedli, že je zapotřebí pečlivější sběr dat (6).

Rezistence na inzulín

Ozempic je určen k léčbě lidí s cukrovkou a pomáhá jim snížit jejich A1C. Výzkum, stejně jako narativní recenze z roku 2022, však naznačuje, že lidé s cukrovkou mohou méně zhubnout, pokud užívají léky s GLP-1 (7).

"Pokud již existuje předem stanovené metabolické onemocnění, stává se zvrátit tyto abnormality spíše náročným bojem, zvláště pokud byly zjišťovány po dlouhou dobu," uvádí dr. Glickman.

Pokud se již dříve u pacienta vyskytlo metabolické onemocnění, je zvrácení těchto abnormalit obtížnější, zejména pokud se projevují již delší dobu.

Odezva je fyziologická.

U pacientů s diabetem 2. typu je schopnost jejich těla reagovat na GLP-1 a stimulovat sekreci inzulínu snížena. GLP-1 obvykle pomáhá při kontrole hladiny cukru v krvi stimulací slinivky břišní, aby po jídle uvolňovala inzulín. Tato reakce však může být méně účinná než u jedinců bez diabetu. Tato oslabená odpověď na GLP-1 může ztížit řízení hladiny cukru v krvi u pacientů s diabetem a může vyžadovat alternativní léčebné metody nebo úpravy dávkování léků.

Medikamentózní interference

Lidé užívající lék GLP-1 s jinými léky mohou zaznamenat menší úbytek hmotnosti.

Pacienti mohou mít také těžší hubnutí, pokud užívají určité léky současně s GLP-1, které mohou podporovat přibírání na váze, jako jsou některá antidepresiva a beta blokátory.

Dr. Garcia-Webbová v tomto případě doporučuje lidem, aby si promluvili s lékařem o případné změně léků, které užívají, než zahájí léčbu GLP-1 a také pokud nezaznamenávají ztrátu hmotnosti.

Co dělat, pokud nezaznamenáte ztrátu hmotnosti při užívání léku GLP-1

Důležité je, že při užívání léků jako Ozempic nebo Wegovy je kritická trpělivost.

"V ideálním případě aplikujte lék alespoň 12 týdnů, abyste viděli účinek," doporučuje dr. Garcia-Webbová.

Promluvte si se svým lékařem

Odborníci zdůraznili, že je důležité vést otevřený dialog se svým lékařem, ať už se vaše hmotnost snižuje nebo ne.

Hledat radu od odborníků je zásadní, protože mohou vyhodnotit jednotlivé faktory ovlivňující účinnost léků a navrhnout nezbytné úpravy, jako je změna dávek nebo prozkoumání alternativních způsobů léčby.

Dr. Garcia-Webbová se setkává s "hubnoucími" pacienty alespoň jednou měsíčně, případně vícekrát, pokud má osoba výrazné vedlejší účinky léků. Doporučuje lidem, aby si našli lékaře, který vás bude pravidelně zvát na kontroly.

Úpravy životního stylu

Klaďte si otázky:

Optimalizujete změny svého životního stylu, jako je přerušení jídla, když jste sytí, jíte převážně celozrnné, průmyslově nezpracované potraviny, vaříte si vlastní jídlo místo jídla v restauraci nebo z donášky, pijete dostatek čisté vody, spíte sedm až deset hodin denně a soustavně cvičíte?

Může také pomoci úprava návyků, jako je například řízení velikosti porcí. Stres může navíc hrát roli v návycích, od jídla po spánek.

Řešení emocionálních a psychologických aspektů je zásadní. Vyhledání pomoci od terapeuta, poradce nebo podpůrné skupiny může vyřešit problémy, jako je emoční stravování nebo zvládání stresu, a tím zlepšit celkovou pohodu a pokrok v řízení hmotnosti.

Ovládejte vedlejší účinky

Nežádoucí účinky mohou časem odeznít. Dr. Garcia-Webbová doporučuje určité kroky k jejich zmírnění, včetně:

 • Jíst malá a častá jídla.
 • Vyhýbejte se mastným jídlům, které sedí déle v žaludku a mohou zhoršit gastrointestinální problémy, jako je nevolnost a reflux.
 • Promluvte si se svým lékařem o volně prodejných lécích a lécích na předpis, které vám mohou pomoci zvládnout vedlejší účinky, potenciálně pouze krátkodobě.

Přejděte na jiný lék

Ozempic a Wegovy nejsou pro lidi jedinou možností. Lék Zepbound byl schválen v roce 2023 pro léčbu obezity a nadváhy, stejně jako specifických základních onemocnění.

Studie z roku 2023 ukázala, že lidé, kteří žili s obezitou nebo nadváhou bez diabetu, zaznamenali průměrnou redukci tělesné hmotnosti o 21 % do 36 týdnů (8).

Lék Mounjaro, který používá stejnou složku (tirzepatid) a vyrábí ho stejná společnost (Eli Lilly), je pro lidi s cukrovkou.

Přechod z léku Wegovy na lék Zepbound může stát za pokus, protože tyto dva léky mají rozdíly.

Lék Wegovy, odvozený od účinné látky semaglutidu, působí jako agonista receptoru GLP-1, napodobuje hormon GLP-1, aby snížil chuť k jídlu tím, že zvyšuje sekreci inzulínu a signalizuje pocity plnosti mozku. Naproti tomu lék Zepbound, forma tirzepatidu, působí jako duální agonista jak pro glukózo-dependentní inzulinotropní polypeptid (GIP), tak pro receptor GLP-1, podporuje sekreci inzulínu a pocity sytosti. Agonisté GIP i GLP-1 jsou hormony přirozeně produkované v našem gastrointestinálním systému.

"Někteří lidé mohou zaznamenat větší úbytek hmotnosti na Zepbound, včetně lidí, kteří nereagují na Wegovy", uvádí dr. Quinones.

Závěr

Zatímco mnoho lidí bude pozitivně reagovat na léky Wegovy a Ozempic na hubnutí, nicméně až 15 % lidí na tyto léky nereaguje.

Důvody jsou různé, od nutnosti upravit životní styl, jako je strava a cvičení, až po metabolické problémy a vedlejší účinky jiných léků.

Léky GLP-1 jsou nejlepší, pokud se užívají dlouhodobě, ale jejich nedostatek, cena a vedlejší účinky, jako jsou gastrointestinální potíže, jsou pro některé pacienty potenciální překážkou.

Kromě toho mohou hubnutí bránit i další zdravotní problémy. Je důležité, abyste se svým lékařem prodiskutovali problémy, které máte, a aby byly jím naplánovány následné kontroly. Váš lékař vám může také pomoci zvládnout vedlejší účinky této léčby.

Může vás také odkázat na specialisty pro léčbu jiných onemocnění a spolupracovat s vámi při hledání léků na stavy, jako je deprese, které obvykle neuvádějí přibývání na váze jako vedlejší účinek.

Pro některé pacienty mohou být účinnější jiné léky, například Zepbound.

5 způsobů, jak Ozempic, Wegovy a další léky na hubnutí mohou zlepšit vaše zdraví

Barbora Nová

Ozempic a podobné GLP-1 léky jako Wegovy, Mounjoro a Zepbound v popularitě raketově vzrostly díky jejich účinnosti při léčbě cukrovky a obezity.

Existuje však rostoucí množství výzkumů, které ukazují, že tyto léky mohou poskytnout několik dalších zdravotních výhod.

Kromě toho, že pomáhají lidem snížit hladinu cukru v krvi a zhubnout, mohou tyto léky také pomoci léčit nebo snížit riziko následujících život ohrožujících stavů.

Srdeční infarkt a mrtvice

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration - FDA) oznámil, že lék GLP-1 Wegovy je nyní indikován ke snížení rizika kardiovaskulární smrti, srdečního infarktu a mrtvice u dospělých s kardiovaskulárním onemocněním a obezitou nebo nadváhou (1).

"Tato nová indikace by mohla znamenat podstatně lepší dostupnost, širší pokrytí a lepší pochopení nesčetných důsledků, které tyto léky mohou mít na fyzické zdraví," uvedla dr. Beverly Tchangová, endokrinoložka a poradkyně pro medicínu obezity společnosti Ro. "Nyní je považován za lék na zdraví srdce a je pravděpodobné, že přípravek Wegovy bude nyní plátcům zdravotního pojištění hrazen ve stále větší míře."

FDA uvádí, že účinnost a bezpečnost přípravku Wegovy pro tuto indikaci byla zkoumána v mezinárodní, multicentrické, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii, která náhodně přidělila více než 17 600 účastníkům buď přípravek Wegovy, nebo placebo.

Přípravek Wegovy významně snížil riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (kardiovaskulární úmrtí, srdeční infarkt a cévní mozková příhoda), které se vyskytly u 6,5 % účastníků, kteří dostávali přípravek Wegovy, ve srovnání s 8 % účastníků, kteří dostávali placebo (2).

Účastníci v obou skupinách také obdrželi standardní lékařskou léčbu vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu a také poradenství o zdravém životním stylu na témata, jako je strava a cvičení.

I když léky mohou být předepsány pro zdraví srdce, tak změny životního stylu jsou stále nejdůležitější složkou pro podporu celkového zdraví. Jakákoli fyzická aktivita je lepší než žádná a středomořská strava je stále jednou z „nejzdravějších“ výživových strategií.

Nemoc ledvin

Vysoká hladina cukru v krvi, ke které dochází u diabetu 2. typu, může poškodit krevní cévy v ledvinách a způsobit, že nebudou správně fungovat. Ve skutečnosti asi 1 ze 3 lidí žijících s diabetem trpí chronickým onemocněním ledvin (CKD), ke kterému dochází, když jsou ledviny poškozené nebo fungují pod 60 % normálu (3, 4).

Onemocnění ledvin se někdy nazývá „tiché“ onemocnění, protože často nezpůsobuje žádnou bolest ani jiné příznaky.

Vysoký krevní tlak také přispívá k onemocnění ledvin.

CKD může přejít do konečného stádia onemocnění ledvin (ESRD). Když k tomu dojde, člověk potřebuje dialýzu nebo transplantaci ledviny, aby si udržel funkčnost ledvin a zůstal naživu.

Nicméně podle společnosti Novo Nordisk, která provedla klinickou studii, která dosud nebyla publikována, může semaglutid (aktivní složka v přípravcích Ozempic a Wegovy) snížit riziko příhod souvisejících s onemocněním ledvin u lidí s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin (5).

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie FLOW probíhala v letech 2019 až 2023 a porovnávala 1,0 mg semaglutidu s placebem ve skupině 3 533 osob ve 28 zemích s diabetem 2. typu a středně závažným až závažným onemocněním ledvin. Lék jim byl podáván jako doplněk ke standardní léčbě chronického onemocnění ledvin, kterou dostávali (6).

Společnost Novo Nordisk uvedla, že ve skupině léčené semaglutidem došlo ke snížení progrese onemocnění ledvin i kardiovaskulárních a ledvinových úmrtí o 24 %.

Společnost plánuje podat žádost o schválení rozšíření použití přípravku Ozempic v Evropské unii a v USA v roce 2024.

Závislosti

Tým vědců z National Institutes of Health publikoval studii, která zjistila, že semaglutid snižuje návykové pití alkoholu u hlodavců. K pochopení dopadu na člověka je však třeba provést další studie (7).

"Ti, kteří užívají Ozempic, Wegovy a další agonisty GLP-1, neoficiálně hlásí menší touhu po alkoholu a dalších škodlivých látkách, včetně nikotinu," uvedl dr. Kenneth Spielvogel, klinický lékař z Carrara Luxury Rehab Center (8).

Přestože dosud nebyly publikovány žádné přesvědčivé údaje o agonistech GLP-1 a jejich vlivu na závislost u lidí, dodal, že probíhají dvě randomizované kontrolované studie, které zkoumají potenciální roli těchto léků při užívání návykových látek a odvykání kouření.

Proč by GLP-1 mohly pomoci v těchto oblastech? Kromě vlivu na žaludek působí tyto léky také v "konkrétních centrech v mozku v rámci dopaminergní dráhy, která snižuje příznaky závislosti," vysvětlil dr. Spielvogel.

Dr. Spielvogel věří, že se objeví nová generace těchto léků, které budou snadněji procházet hematoencefalickou bariérou a působit na centrální nervový systém tak, aby účinně snižovaly touhu a chuť užívat návykové a škodlivé látky.

"Jsem si jistý, že mají své místo i při odvykání kouření," uvedl.

I když je v současné době k dispozici řada léčebných postupů pro poruchy užívání látek a závislost na nikotinu, poznamenal, že GLP-1 jsou příslibem jako centrálně zprostředkovaný nástroj pro boj se závislostí.

"Každý lék, který slibuje snížení touhy po užívání, by byl vítanou zbraní v arzenálu proti závislosti."

Nemyslí si však, že to bude kouzelná pilulka, a zdůraznil, že závislost, odvykání kouření a kontrola hmotnosti vyžadují multidisciplinární přístup.

K překonání závislosti je třeba kombinovat dietu, cvičení, posilování, změny ve výživě, terapii a další metody. Nelehký úkol léčby těchto pacientů má velký potenciál, který může být podpořen touto novější skupinou léků.

Rakovina tlustého střeva

Na základě studie zveřejněné 7. prosince 2023 léky GLP-1, jako je např. Ozempic, snížily míru rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí s diabetem 2. typu ve srovnání s lidmi užívajícími jiné antidiabetické léky (9).

Analýzou elektronických zdravotních záznamů více než 1,2 milionu lidí, kteří v letech 2005 až 2019 užívali antidiabetika, vědci porovnali výskyt kolorektálního karcinomu u těchto lidí ve srovnání se skupinou, která užívala GLP-1.

Jedním z klíčových zjištění je, že z 18 518 lidí s diabetem, kteří užívali GLP-1, měli 25% snížení rakoviny tlustého střeva a konečníku ve srovnání s 18 518 lidmi s diabetem, kteří užívali metformin na diabetes.

Zatímco jiná studie zveřejněná 21. dubna 2023 ukázala, že nadváha nebo obezita jsou rizikovými faktory kolorektálního karcinomu. Autoři této studie poznamenali, že přesná souvislost mezi užíváním GLP-1 a nižším výskytem kolorektálního karcinomu zatím není známa (10).

Ve své studii také uvádějí: "Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by zkoumal účinky u pacientů s předchozí antidiabetickou léčbou, základní mechanismy působení a potenciální rozdílné účinky v rámci GLP-1RA a účinky GLP-1RA na další nádory spojené s obezitou."

Alzheimerova choroba

Léky GLP-1 byly roky studovány, aby se zjistil jejich účinek na kognitivní poruchy.

Například studie z roku 2003 zjistila, že léky mohou pomoci snížit hromadění amyloidního proteinu v hippocampu v mozku. Amyloidní protein se mění na plak a tento plak může vést k zánětu, který je spojen s příznaky Alzheimerovy choroby (11, 12).

V současné době probíhají klinické studie společnosti Novo Nordisk, které se zabývají zejména vlivem GLP-1 na kognitivní funkce. Studie hodnotí účinek semaglutidu oproti placebu u osob s časnou Alzheimerovou chorobou analýzou změn v poznávacích schopnostech a funkcích a srovnávají účinky na zpomalení klinické progrese do demence u osob s mírnou kognitivní poruchou (13).

Kromě toho obezita, metabolický syndrom a diabetes typu 2 přispívají ke zhoršení kognitivních funkcí a zvyšují riziko Alzheimerovy choroby (14).

Také studie z roku 2020 na lidech v Anglii zjistila, že obezita a vyšší obvod pasu byly spojeny s vyšší mírou Alzheimerovy choroby (15).

Lze předpokládat, že kontrola hmotnosti a léčba diabetu pomocí léků GLP-1 by mohly pomoci snížit riziko Alzheimerovy choroby. Je však logicky zapotřebí dalšího výzkumu.

Závěr

GLP-1 léky proti obezitě, jako je Ozempic, Wegovy, Mounjaro a Zepbound, jsou známé tím, že pomáhají lidem kontrolovat hladinu cukru v krvi a zhubnout.

Tyto léky byly také spojeny s dalšími přínosy pro zdraví.

Od pomoci ledvinám správně fungovat až po pozitivní účinky na kognitivní funkce, tyto léky mohou být použity nejen pro regulaci hmotnosti.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života