5 způsobů, jak Ozempic, Wegovy a další léky na hubnutí mohou zlepšit vaše zdraví

Barbora Nová

Ozempic a podobné GLP-1 léky jako Wegovy, Mounjoro a Zepbound v popularitě raketově vzrostly díky jejich účinnosti při léčbě cukrovky a obezity.

Existuje však rostoucí množství výzkumů, které ukazují, že tyto léky mohou poskytnout několik dalších zdravotních výhod.

Kromě toho, že pomáhají lidem snížit hladinu cukru v krvi a zhubnout, mohou tyto léky také pomoci léčit nebo snížit riziko následujících život ohrožujících stavů.

Srdeční infarkt a mrtvice

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration - FDA) oznámil, že lék GLP-1 Wegovy je nyní indikován ke snížení rizika kardiovaskulární smrti, srdečního infarktu a mrtvice u dospělých s kardiovaskulárním onemocněním a obezitou nebo nadváhou (1).

"Tato nová indikace by mohla znamenat podstatně lepší dostupnost, širší pokrytí a lepší pochopení nesčetných důsledků, které tyto léky mohou mít na fyzické zdraví," uvedla dr.  Beverly Tchangová , endokrinoložka a poradkyně pro medicínu obezity společnosti Ro. "Nyní je považován za lék na zdraví srdce a je pravděpodobné, že přípravek Wegovy bude nyní plátcům zdravotního pojištění hrazen ve stále větší míře."

FDA uvádí, že účinnost a bezpečnost přípravku Wegovy pro tuto indikaci byla zkoumána v mezinárodní, multicentrické, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studii, která náhodně přidělila více než 17 600 účastníkům buď přípravek Wegovy, nebo placebo.

Přípravek Wegovy významně snížil riziko závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (kardiovaskulární úmrtí, srdeční infarkt a cévní mozková příhoda), které se vyskytly u 6,5 % účastníků, kteří dostávali přípravek Wegovy, ve srovnání s 8 % účastníků, kteří dostávali placebo (2).

Účastníci v obou skupinách také obdrželi standardní lékařskou léčbu vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu a také poradenství o zdravém životním stylu na témata, jako je strava a cvičení.

I když léky mohou být předepsány pro zdraví srdce, tak změny životního stylu jsou stále nejdůležitější složkou pro podporu celkového zdraví. Jakákoli fyzická aktivita je lepší než žádná a středomořská strava je stále jednou z „nejzdravějších“ výživových strategií.

Nemoc ledvin

Vysoká hladina cukru v krvi, ke které dochází u diabetu 2. typu, může poškodit krevní cévy v ledvinách a způsobit, že nebudou správně fungovat. Ve skutečnosti asi 1 ze 3 lidí žijících s diabetem trpí chronickým onemocněním ledvin (CKD), ke kterému dochází, když jsou ledviny poškozené nebo fungují pod 60 % normálu (3, 4).

Onemocnění ledvin se někdy nazývá „tiché“ onemocnění, protože často nezpůsobuje žádnou bolest ani jiné příznaky.

Vysoký krevní tlak také přispívá k onemocnění ledvin.

CKD může přejít do konečného stádia onemocnění ledvin (ESRD). Když k tomu dojde, člověk potřebuje dialýzu nebo transplantaci ledviny, aby si udržel funkčnost ledvin a zůstal naživu.

Nicméně podle společnosti Novo Nordisk, která provedla klinickou studii, která dosud nebyla publikována, může semaglutid (aktivní složka v přípravcích Ozempic a Wegovy) snížit riziko příhod souvisejících s onemocněním ledvin u lidí s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin (5).

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie FLOW probíhala v letech 2019 až 2023 a porovnávala 1,0 mg semaglutidu s placebem ve skupině 3 533 osob ve 28 zemích s diabetem 2. typu a středně závažným až závažným onemocněním ledvin. Lék jim byl podáván jako doplněk ke standardní léčbě chronického onemocnění ledvin, kterou dostávali (6).

Společnost Novo Nordisk uvedla, že ve skupině léčené semaglutidem došlo ke snížení progrese onemocnění ledvin i kardiovaskulárních a ledvinových úmrtí o 24 %.

Společnost plánuje podat žádost o schválení rozšíření použití přípravku Ozempic v Evropské unii a v USA v roce 2024.

Závislosti

Tým vědců z National Institutes of Health publikoval stu dii, která zjistila, že semaglutid snižuje návykové pití alkoholu u hlodavců. K pochopení dopadu na člověka je však třeba provést další studie (7).

"Ti, kteří užívají Ozempic, Wegovy a další agonisty GLP-1, neoficiálně hlásí menší touhu po alkoholu a dalších škodlivých látkách, včetně nikotinu," uvedl dr. Kenneth Spielvogel, klinický lékař z Carrara Luxury Rehab Center (8).

Přestože dosud nebyly publikovány žádné přesvědčivé údaje o agonistech GLP-1 a jejich vlivu na závislost u lidí, dodal, že probíhají dvě randomizované kontrolované studie, které zkoumají potenciální roli těchto léků při užívání návykových látek a odvykání kouření.

Proč by GLP-1 mohly pomoci v těchto oblastech? Kromě vlivu na žaludek působí tyto léky také v "konkrétních centrech v mozku v rámci dopaminergní dráhy, která snižuje příznaky závislosti," vysvětlil dr. Spielvogel.

Dr. Spielvogel věří, že se objeví nová generace těchto léků, které budou snadněji procházet hematoencefalickou bariérou a působit na centrální nervový systém tak, aby účinně snižovaly touhu a chuť užívat návykové a škodlivé látky.

"Jsem si jistý, že mají své místo i při odvykání kouření," uvedl.

I když je v současné době k dispozici řada léčebných postupů pro poruchy užívání látek a závislost na nikotinu, poznamenal, že GLP-1 jsou příslibem jako centrálně zprostředkovaný nástroj pro boj se závislostí.

"Každý lék, který slibuje snížení touhy po užívání, by byl vítanou zbraní v arzenálu proti závislosti."

Nemyslí si však, že to bude kouzelná pilulka, a zdůraznil, že závislost, odvykání kouření a kontrola hmotnosti vyžadují multidisciplinární přístup.

K překonání závislosti je třeba kombinovat dietu, cvičení, posilování, změny ve výživě, terapii a další metody. Nelehký úkol léčby těchto pacientů má velký potenciál, který může být podpořen touto novější skupinou léků.

Rakovina tlustého střeva

Na základě studie zveřejněné 7. prosince 2023 léky GLP-1, jako je např. Ozempic, snížily míru rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí s diabetem 2. typu ve srovnání s lidmi užívajícími jiné antidiabetické léky (9).

Analýzou elektronických zdravotních záznamů více než 1,2 milionu lidí, kteří v letech 2005 až 2019 užívali antidiabetika, vědci porovnali výskyt kolorektálního karcinomu u těchto lidí ve srovnání se skupinou, která užívala GLP-1.

Jedním z klíčových zjištění je, že z 18 518 lidí s diabetem, kteří užívali GLP-1, měli 25% snížení rakoviny tlustého střeva a konečníku ve srovnání s 18 518 lidmi s diabetem, kteří užívali metformin na diabetes.

Zatímco jiná studie zveřejněná 21. dubna 2023 ukázala, že nadváha nebo obezita jsou rizikovými faktory kolorektálního karcinomu. Autoři této studie poznamenali, že přesná souvislost mezi užíváním GLP-1 a nižším výskytem kolorektálního karcinomu zatím není známa (10).

Ve své studii také uvádějí: "Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by zkoumal účinky u pacientů s předchozí antidiabetickou léčbou, základní mechanismy působení a potenciální rozdílné účinky v rámci GLP-1RA a účinky GLP-1RA na další nádory spojené s obezitou."

Alzheimerova choroba

Léky GLP-1 byly roky studovány, aby se zjistil jejich účinek na kognitivní poruchy.

Například studie z roku 2003 zjistila, že léky mohou pomoci snížit hromadění amyloidního proteinu v hippocampu v mozku. Amyloidní protein se mění na plak a tento plak může vést k zánětu, který je spojen s příznaky Alzheimerovy choroby (11, 12).

V současné době probíhají klinické studie společnosti Novo Nordisk, které se zabývají zejména vlivem GLP-1 na kognitivní funkce. Studie hodnotí účinek semaglutidu oproti placebu u osob s časnou Alzheimerovou chorobou analýzou změn v poznávacích schopnostech a funkcích a srovnávají účinky na zpomalení klinické progrese do demence u osob s mírnou kognitivní poruchou (13).

Kromě toho obezita, metabolický syndrom a diabetes typu 2 přispívají ke zhoršení kognitivních funkcí a zvyšují riziko Alzheimerovy choroby (14).

Také studie z roku 2020 na lidech v Anglii zjistila, že obezita a vyšší obvod pasu byly spojeny s vyšší mírou Alzheimerovy choroby (15).

Lze předpokládat, že kontrola hmotnosti a léčba diabetu pomocí léků GLP-1 by mohly pomoci snížit riziko Alzheimerovy choroby. Je však logicky zapotřebí dalšího výzkumu.

Závěr

GLP-1 léky proti obezitě, jako je Ozempic, Wegovy, Mounjaro a Zepbound, jsou známé tím, že pomáhají lidem kontrolovat hladinu cukru v krvi a zhubnout.

Tyto léky byly také spojeny s dalšími přínosy pro zdraví.

Od pomoci ledvinám správně fungovat až po pozitivní účinky na kognitivní funkce, tyto léky mohou být použity nejen pro regulaci hmotnosti.

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života