Zepbound lék na hubnutí může pomoci zmírnit příznaky spánkové apnoe

Barbora Nová

 • Lidé s obezitou, kteří dostávali lék na hubnutí Zepbound, měli méně obstrukčních příhod spánkové apnoe nebo epizod zástavy dechu během spánku.
 • Výzkum výrobce léků Eli Lilly zahrnoval lidi, kteří používali přístroj CPAP k léčbě své obstrukční spánkové apnoe, a ty, kteří jej nepoužívali.
 • Odborníci tvrdí, že přínosy související s dýcháním pozorované v těchto studiích jsou způsobeny ztrátou hmotnosti u lidí aplikujících Zepbound v průběhu roku, přičemž ztratili v průměru 20 % své tělesné hmotnosti.

CPAP (zkratka pro kontinuální přetlak v dýchacích cestách) je zlatým standardem léčby spánkové apnoe. Při této léčbě máte nasazenou masku připojenou k přístroji CPAP, který dodává stlačený vzduch. Zvýšený tlak vzduchu v hrdle zabraňuje zborcení dýchacích cest. Značné množství důkazů potvrzuje, že CPAP funguje.

Lidé s obezitou zaznamenali úlevu od obstrukční spánkové apnoe – nebo epizod zástavy dechu během spánku – při aplikaci léku proti obezitě Zepbound (účinná látka - tirzepatid), oznámil výrobce léčiv Eli Lilly 17. dubna 2024 (1).

Výsledky pocházejí ze dvou ročních klinických studií s více než 400 dospělými pacienty s obstrukční spánkovou apnoe, nejběžnějším typem poruchy dýchání související se spánkem, která postihuje miliony Američanů a často není diagnostikována (2).

U lidí s obstrukční spánkovou apnoe dochází k zablokování horních cest dýchacích, což způsobuje krátké pauzy v dýchání během spánku. To může vést k denní únavě, bolestem hlavy a dalším krátkodobým příznakům, stejně jako zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a změnám duševního zdraví.

Výsledky studií nebyly zatím zveřejněny v recenzovaném časopise, ale budou prezentovány na červnovém 84. vědeckém zasedání American Diabetes Association v tomto roce, uvedla společnost Eli Lilly.

Výsledky jsou však "dostatečně významné na to, aby bylo možné použít léky, které lidem pomohou zhubnout a zlepšit tak jejich spánkovou apnoe," uvedla dr. Christine Ren-Fieldingová, vedoucí oddělení bariatrické chirurgie na NYU Langone a ředitelka programu pro kontrolu hmotnosti na NYU Langone, přičemž nebyla zapojena do nových studií.

Lék Zepbound souvisí se zlepšením spánkové apnoe

Tirzepatid, prodávaný pod obchodním názvem Zepbound, byl schválen Food and Drug Administration (FDA) pro chronickou regulaci hmotnosti v listopadu 2023. Tato agentura již dříve schválila tirzepatid pod obchodním názvem Mounjaro pro léčbu diabetu 2. typu (3).

Stejně jako léky Ozempic a Wegovy společnosti Novo Nordisk patří tirzepatid do třídy léků známých jako agonisté receptoru GLP-1. Tirzepatid se také zaměřuje na další hormon známý jako GIP, což z něj dělá duálně působící lék.

Účastníci nových studií měli obezitu a středně těžkou až těžkou obstrukční spánkovou apnoe, což znamená, že měli 15 nebo více epizod za hodinu zástavy dýchání během každé noci (4).

Lidé s centrální spánkovou apnoe byli ze studie vyloučeni. K této formě spánkové apnoe dochází, když mozek správně nevysílá signály do svalů, které řídí dýchání.

S přístrojem CPAP

Jedna z nových studií zahrnovala lidi, kteří nebyli ochotni nebo schopni používat kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP), běžně předepisovaný přístroj pro léčbu spánkové apnoe. Účastníci byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali buď týdenní injekce tirzepatidu, nebo nepůsobící placebo.

Po jednom roce měli lidé užívající tirzepatid v průměru o 27,4 méně příhod apnoe za hodinu ve srovnání s průměrným snížením o 4,8 příhod za hodinu u pacientů ve skupině s placebem.

Bez přístroje CPAP

Druhá studie zahrnovala lidi, kteří používali přístroj CPAP a plánovali jej nadále používat po celou dobu studie. Polovina účastníků dostávala injekčně tirzepatid a druhá polovina placebo.

Ve skupině s tirzepatidem měli lidé v průměru o 30,4 méně příhod apnoe za hodinu ve srovnání s průměrným snížením o šest příhod za hodinu ve skupině s placebem.

V obou studiích účastníci ztratili přibližně 20 % své tělesné hmotnosti.

Jak souvisí obezita s obstrukční spánkovou apnoe

Současné léčby spánkové apnoe se zaměřují na příznaky tohoto stavu - zástavu dechu - ale tirzepatid řeší základní příčinu, blokády dýchacích cest, které vedou k dechovým pauzám během spánku.

Existuje silná korelace mezi přibíráním na váze a rizikem rozvoje obstrukční spánkové apnoe, uvedla dr. Ren-Fieldingová, kvůli ukládání tuku na krku a jazyku. To může vést k tomu, že jazyk blokuje proudění vzduchu během spánku, zvláště když ležíte na zádech.

V důsledku toho se lidé během noci opakovaně budí. Časem může obstrukční spánková apnoe "způsobit vážné srdeční onemocnění a vážné neurologické problémy, pokud jde o duševní vědomí a logicky snahou o usínání během dne."

Kromě toho spánková apnoe může zhoršovat obezitu, protože lidé, kteří se v noci špatně vyspí, mohou používat sladké výrobky nebo výrobky s kofeinem, aby se během dne udrželi vzhůru, což může vést k přibývání na váze.

Dr. Marijane Hynesová, docentka medicíny na Lékařské fakultě Univerzity George Washingtona ve Washingtonu, která se na novém výzkumu nepodílela, uvedla, že zlepšení příznaků spánkové apnoe u lidí, kteří dostávali přípravek Zepbound, bylo způsobeno snížením jejich hmotnosti.

"U mnoha pacientů, ale ne u všech, pomáhá snížení hmotnosti zlepšit spánkovou apnoe," uvedla. Například "10% úbytek hmotnosti snižuje obstrukční spánkovou apnoe o přibližně 11 událostí za hodinu."

Příznaky spánkové apnoe mohou zmírnit i jiné léčby, které vedou k významnému úbytku hmotnosti – jako je bariatrická chirurgie a endoskopická rukávová gastroplastika.

"Při zhubnutí na základě chirurgického zákroku se během několika měsíců po operaci setkáváme s tím, že pacienti již nepotřebují přístroj CPAP, lépe spí a cítí se lépe," uvedl dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a lékařský ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center ve Fountain Valley v Kalifornii.

Tyto výhody zůstávají, dokud se jim hmotnost nezvýší.

"Obstrukční spánková apnoe je primárně způsobena obezitou, takže pokud se pacientům podaří udržet úbytek hmotnosti, zachovají si příznivé účinky - vyřešení spánkové apnoe a zlepšení cukrovky a vysokého krevního tlaku atd.," uvedl dr. Ali, který se na novém výzkumu nepodílel.

Uhradí pojišťovna léčbu spánkové apnoe přípravkem Zepbound?

Dalším možným důsledkem nových studií budou změny v označování přípravku Zepbound ze strany FDA, uvedla dr. Ren-Fieldingová, "které umožní předepisovat tento lék lidem se spánkovou apnoe".

Většina účastníků těchto dvou studií by již měla nárok na přípravek Zepbound pro chronickou regulaci hmotnosti. Mnoho zdravotních pojišťoven však váhá s úhradou tohoto léku - a dalších GLP-1 (Ozempic, Wegovy) - pokud jsou používány výhradně k hubnutí (5).

To je částečně způsobeno vysokou cenou léku. Katalogová cena přípravku Zepbound je v současnosti přibližně 1 000 dolarů měsíčně.

Společnost Eli Lilly ve svém sdělení uvedla, že plánuje podat žádost o schválení léku pro léčbu spánkové apnoe u obézních osob u úřadu FDA a regulačních úřadů v dalších zemích.

Toto schválení "by přidalo léku další indikaci, která by lidem usnadnila jeho úhradu z pojištění," uvedl dr. Ali.

Kromě toho "je dobré mít více důkazů, abychom mohli pacientům říci: 'Když zhubnete, všechny tyto věci se zlepší,'" uvedl, včetně příznaků spánkové apnoe.

Závěr

Ve dvou klinických studiích lidé s obezitou, kteří dostávali lék na hubnutí Zepbound, zaznamenali větší průměrné snížení výskytu spánkové apnoe v průběhu roku ve srovnání s lidmi, kteří dostávali nepůsobící placebo.

Jedna studie zahrnovala lidi, kteří byli léčeni na obstrukční spánkovou apnoe pomocí přístroje s kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP). Druhá studie zahrnovala lidi, kteří nebyli ochotni nebo schopni používat tento běžně předepisovaný přístroj pro léčbu spánkové apnoe.

Odborníci tvrdí, že výhody související s apnoe byly způsobeny tím, že účastníci ztratili váhu díky tomu, že aplikovali lék Zepbound. V obou studiích lidé aplikující tento lék ztratili během jednoho roku přibližně 20 % své tělesné hmotnosti.

Jak bariatrická chirurgie zlepšuje kvalitu života a snižuje riziko úmrtí

- Pixabay

Podle odborníků má bariatrická operace na snížení hmotnosti mnoho zdravotních výhod.

Předpokládá se, že u lidí, kteří podstoupí bariatrickou operaci, se snižuje pravděpodobnost úmrtí na většinu příčin.

Podle retrospektivní studie, která byla zveřejněna 25. ledna 2023 v časopise Obesity, se mimo jiné snížila úmrtnost na cukrovku o 72 % v případě bariatrické operace (1).

Vědci zkoumali zdravotní údaje 21 837 osob, které v letech 1982-2018 podstoupily některý ze čtyř typů bariatrických operací.

Míru úmrtnosti na všechny příčiny a specifické příčinné stavy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a rakovina, u lidí, kteří podstoupili bariatrickou operaci, porovnávali s nechirurgickými účastníky, kteří odpovídali věkem, pohlavím a indexem tělesné hmotnosti. Významně nižší mortalita po bariatrické operaci byla pozorována jak u žen, tak u mužů.

Zjištění zahrnovala:

 • Úmrtnost ze všech příčin byla u pacientů, kteří podstoupili bariatrickou operaci, o 16 % nižší než u těch, kteří tuto operaci nepodstoupili.
 • Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění se snížila o 29 %.
 • Úmrtnost na rakovinu se snížila o 43 %.
 • Úmrtnost na cukrovku se snížila o 72 %.
 • Poměr rizik pro sebevraždu byl 2,4krát vyšší u chirurgického zákroku ve srovnání s účastníky bez chirurgického zákroku, především u pacientů ve věku mezi 18 a 34 lety.
 • Úmrtnost na chronické onemocnění jater byla o 83 % vyšší u osob, které podstoupily bariatrickou operaci.

Přínosy bariatrické chirurgie

"Tato studie je dalším potvrzením předchozích studií, které ukazují dlouhodobý přínos bariatrické chirurgie," uvedl dr. Mir Ali, bariatrický chirurg a lékařský ředitel MemorialCare Surgical Weight Loss Center v Orange Coast Medical Center v Kalifornii.

"Operace má mnoho dlouhodobých zdravotních výhod a prodlužuje délku života. Snížení počtu úmrtí ze všech příčin ukazuje, že obezita může nepříznivě ovlivnit všechny orgánové systémy v těle a dosažením zdravé hmotnosti může člověk tyto účinky zvrátit".

Vědci však poznamenali, že vyšší míra sebevražd u mladších účastníků může naznačovat, že je vhodné provést podrobnější psychologický screening před operací a po ní.

"Bariatrická operace mění život," uvedla dr. Megan Jenkinsová, všeobecná chirurgička specializující se na pokročilou laparoskopii, bariatrii a všeobecnou chirurgii na N.Y.U. Langone Health v New Yorku.

"Bariatrická operace je jako stisknutí tlačítka reset," řekla Jenkinsová. "Po operaci musíte změnit své stravovací návyky. Zdravé stravování po operaci znamená jíst bílkoviny a omezit sacharidy a sladkosti. Začínáte nový životní styl."

Typy bariatrických operací

Bariatrická chirurgie, nazývaná také operace na snížení hmotnosti, provádí změny v trávicím systému, které pomáhají lidem zhubnout.

Podle Amerického Národního institutu pro diabetes a nemoci trávicího ústrojí a ledvin existují čtyři typy bariatrické chirurgie (2).

Operace žaludečního rukávu (rukávová gastrektomie) odstraní většinu žaludku a ponechá menší část ve tvaru banánu, což omezí množství jídla, které se do něj vejde, a člověk se tak dříve cítí sytý. Změny hormonů, bakterií a trávicího systému v reakci na operaci mohou ovlivnit chuť k jídlu a metabolismus (3).

Gastrický bypass má tři fáze. Prvním je zmenšení velikosti žaludku sešitím jeho části. Druhý zahrnuje odstranění horní části tenkého střeva, což umožňuje, aby potrava obešla většinu žaludku a horní část tenkého střeva. Vaše tělo tak vstřebává méně kalorií. Nakonec je horní část tenkého střeva znovu připojena k dolní části střeva, což umožňuje trávicím šťávám v žaludku obcházet horní úsek tenkého střeva (4).

Operace nastavitelné žaludeční pásky spočívá v umístění pásky naplněné fyziologickým roztokem kolem horní části žaludku, aby se zmenšil. Lékař může pásku upravit tak, aby změnila velikost otvoru vstříknutím nebo odstraněním části tekutiny. Tento typ operace se neprovádí tak často jako jiné typy operací kvůli komplikacím a proto, že jiné typy operací žaludku umožňují výraznější úbytek hmotnosti (5).

Biliopankreatická diverze s operací duodenálního přepojení má dvě části. První je podobná žaludečnímu rukávu a druhá přesouvá část tenkého střeva. Tento typ operace umožňuje nejvýraznější úbytek hmotnosti, ale je také spojen s nedostatkem vitamínů, minerálů a bílkovin, protože jich vstřebáte méně, než kdybyste operaci nepodstoupili. Může být nejlepší volbou pro osoby s těžkou obezitou a určitými zdravotními potížemi (6).

Rozhodování o tom, zda podstoupit bariatrickou operaci

Nová studie poskytuje informace, které mohou lékaři sdělit svým pacientům při rozhodování.

"Většina lidí, kteří se potýkají s nadváhou, má při snaze zhubnout dva cíle: jedním z nich je zlepšení zdravotního stavu do budoucna a druhým zlepšení kvality života a schopnosti být aktivní a zapojit se více do každodenního života," uvedl dr. Brian Quebbemann, bariatrický chirurg, zakladatel programu N.E.W. v Orange County v Kalifornii a autor knihy "Dietní přestavba".

"Jiné studie také ukazují zlepšení kvality života. tato studie navíc potvrzuje, že zlepšení jejich zdravotního stavu se promítá do snížení rizika dřívějšího úmrtí".

"Informace o onemocnění jater budu používat také jako varování pro své pacienty, aby si po operaci dávali pozor na svůj návyk na pití alkoholu," uvedl dr. Quebbemann.

Náhled na vhodné pacienty pro bariatrickou operaci se může u jednotlivých lékařů lišit.

Nicméně podle Americké společnosti pro metabolickou a bariatrickou chirurgii mezi ně patří osoba s BMI 35 a více a jedinci s BMI mezi 30 a 35, kteří mají metabolické onemocnění.

Podle dr. Jenkinsové "je důležité, aby každý podstoupil psychologický screening, zejména s ohledem na zjištění studie, že po operaci se zvýšil počet sebevražd". "Jednou z věcí, na které se zaměřuji, je úroveň pacientova sebevědomí. Zjišťuji zda věří, že to bude fungovat. Věří, že operace zlepší jejich život? Jsou přesvědčeni, že je to správná věc a že po operaci budou bez problémů dodržovat dietu?"

Mnoho bariatrických programů a zdravotních pojišťoven vyžaduje před operací psychologické vyšetření.

Dr. Ali po zveřejnění výsledků nové studie uvedl: "Možná je třeba se hlouběji zabývat procesem screeningu a najít účinnější způsoby, jak odhalit rizikové jedince". "Pečlivé a dlouhodobé sledování bylo vždy nedílnou součástí našeho programu. Myslím, že je a mělo by být nezbytnou součástí každého komplexního programu hubnutí."

Co dělat po bariatrické operaci

Podle Kalifornské univerzity v San Francisku pociťují lidé ve dnech po operaci typické pooperační příznaky, jako je únava, bolest v okolí řezu, slabost, nechutenství, plynatost a emoční vzestupy a pády (7).

Nejlepší cestou k rychlému zotavení je co nejdříve se aktivně zapojit pod vedením lékaře.

Cvičení je po bariatrické operaci nezbytné. Podle odborníků byste se měli snažit vstát a hýbat se ještě týž den nebo den poté. Zkuste chodit alespoň třikrát denně a navíc cvičit s nohama. Váš fyzioterapeut vám pomůže rozhodnout, kolik pohybu je nejlepší.

Podle dr. Quebbemanna "je hlavním faktorem úspěšného udržení úbytku hmotnosti po bariatrické operaci cvičení. Všichni pacienti říkají, že chtějí zhubnout, aby následně mohli zvýšit svou fyzickou aktivitu. Zdravotníci by měli tento cíl posilovat před operací i po ní a říkat pacientům, že toto zvýšení fyzické aktivity zajistí jejich trvalý úspěch ve snížení hmotnosti."

Závěr

Bariatrická chirurgie pomáhá mnoha lidem usnadnit hubnutí.

Vědci tvrdí, že operace může také snížit míru úmrtí z většiny příčin, včetně cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny.

Jejich zjištění podle nich zahrnují také informace, které mohou lidem pomoci při rozhodování, zda operaci podstoupit a co by měli dělat po ní.

Stále platné nutriční doporučení od expertů z Harvardu

Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili v roce 2011 nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého stravování, který byl určen americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahradila překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu, protože ta byla ovlivněna finančními zájmy, mj. "mléčnou" lobby. V této souvislosti konstatovali:

Američané jsou dnes nejbohatším národem na světě, ale zároveň nejtlustším a nejnemocnějším!

Tato nová "pyramida" shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví v následujících letech nové informace pro zdravé stravování.

Doporučení pro denní stravování:

 • 50% zelenina a ovoce (nepočítat do toho brambory), omezeně brambory, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi (mají vysoký glykemický index).
 • 25% celozrná strava, nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu oproti rafinovaným obilovinám.
 • 25% protein - bílé maso, fazole a ořechy, přičemž omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy.

Používejte zdravé rostlinné oleje a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte - omezte mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně.

Pamatujte: s nízkým obsahem tuku neznamená zdravé

Nová "zdravá výživa" doporučuje opak nízkotučného poselství propagovaného po desetiletí nejen v USA

Experti z Harvardu doporučují vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky s tím, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák, případně ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.

Zdroj: Harvard - Healthy Eating Plate

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života