Izolace a osamělost jsou hlavními rizikovými faktory úmrtnosti pro lidi s obezitou

- Pixabay

Barbora Nová

  • Nový výzkum zjistil, že lidé, kteří jsou sociálně izolovaní, osamělí a obézní, čelí vyššímu riziku smrti.
  • Studie zahrnovala data od necelých 400 000 účastníků.
  • Ti, kteří studii zpracovali, stejně jako další odborníci doufají, že výzkum, jako je tento, povede jak ke klinickým studiím, tak k vývoji lepších intervencí pro ty, kteří čelí těmto překážkám.

Nová studie, zveřejněná 22. ledna 2024, zjistila, že úmrtnost se zvyšuje u lidí s obezitou, pokud jsou také sociálně izolovaní a osamělí (1).

  Dr. Lu Qi, Ph.D., profesor na Tulane’s School of Public Health and Tropical Medicine, který byl také hlavním autorem studie, uvádí, že on a jeho tým nebyli zjištěními překvapeni.

"Zjištění nejsou překvapivá, protože existují předchozí studie, včetně naší, které spojovaly sociální izolaci a osamělost s různými nemocemi, které zvyšují riziko předčasné smrti," uvedl dr. Qi. "Kohorta UK Biobank, kterou jsme použili v této studii, je otevřena mezinárodním vědcům, přičemž spolupráce mezi vědci s různými odbornými znalostmi je užitečná při studiu komplexních onemocnění, jako je obezita."

Více sociálních interakcí snížilo riziko úmrtí

Výsledek studie byl publikován v JAMA Network Open a zahrnoval 398 972 účastníků.

Stupně sociální izolace a osamělosti byly identifikovány prostřednictvím dotazníků, ve kterých tuto informaci účastníci studie sami uváděli. Tato data, která dr. Qi – ředitel Tulane’s Obesity Research Center – charakterizuje jako „dobře shromážděné informace“, byla původně shromážděna v letech 2006 až 2010. Následně sledování pokračovalo až do roku 2021.

Vědci se podívali na data shromážděná britským projektem Biobank, a zjistili, že lidé s obezitou, kteří měli také nízkou úroveň sociální izolace a osamělosti, zaznamenali 36% pokles úmrtnosti ze všech příčin ve srovnání s těmi, kteří měli všechny tři rizikové faktory (2).

Průměrný věk účastníků byl 55 let s mediánem sledování jen něco málo přes 12 let.

Tým také zjistil, že lidé bez obezity měli také 9% pokles rizika úmrtnosti, pokud měli nižší úroveň sociální izolace.

Dr. Qi a jeho tým také charakterizoval účastníky podle řady faktorů, včetně úrovně jejich fyzické aktivity; zda měli v anamnéze deprese, úzkost nebo poruchy příjmu potravy; zda hlásili hypertenzi nebo vysoký cholesterol a zda měli cukrovku.

Pomocí analýzy relativní důležitosti vědci zjistili, že sociální izolace je pro lidi s obezitou větším rizikovým faktorem než alkohol, fyzická aktivita a zdravá strava. Bylo také identifikováno jako vyšší riziko úmrtnosti ze všech příčin než osamělost, deprese a úzkost.

Autoři studie naznačují, že „kontrola sociální izolace a osamělosti“ u lidí je jedním ze způsobů, jak lze tato zjištění uvést do praxe. Dr. Qi také uvádí, že by rád viděl klinické studie „k testování účinků zlepšení izolace a osamělosti na zdraví“.

Dr. Katherine Kidwellová, Ph.D., odborná asistentka na katedře psychologie na Syracuse University, uvedla, že zjištění v této studii jsou cenná. Uvádí, že toto spojení mezi fyzickým a duševním zdravím je obzvláště důležité vzhledem k tomu, že hmotnost není chráněnou třídou podle federálního zákona USA.

„Když spojíte osamělost a lidi, kteří mají jiný rizikový faktor, jako je obezita, je pochopitelné, že se míra zdravotních rizik zvýší. Myslím, že v naší společnosti je obezita jednou z posledních věcí, za kterou mohou být lidé bohužel ostrakizováni, a nemělo by se to stávat,“ uvedla dr. Kidwellová.

Pochopení toho, jak osamělost ovlivňuje zdraví

Dr. Kidwellová uvádí, že když uvažujeme o tomto typu informací, je důležité pochopit, že obezita je jen součástí většího obrazu. Uvedla, že je důležité hluboce přemýšlet o spojitosti mezi fyzickým a duševním zdravím, spíše než se jen zaměřovat na obezitu a související rizikové faktory, jako je hypertenze a cukrovka.

"Obezita je rizikovým faktorem úmrtnosti, protože přichází spolu se všemi těmito dalšími zdravotními komorbiditami, které mohou lidi vystavit riziku..., ale někdo může mít vyšší hmotnost a pak se mu vrátí laboratorní hodnoty do normálu, a je zcela zdravý. Takže si myslím, že je to jen indikátor toho, že může existovat celkový zdravotní stav, který někoho vystavuje většímu riziku."

Vědci tvrdí, že jsou zapotřebí další studie

Vědci doufají, že budou pokračovat ve své práci s různorodější skupinou jednotlivců. V této studii je relativní nedostatek rozmanitosti účastníků také potenciálním problémem při aplikaci zjištění na jiné populace. Více než 91 % účastníků studie bylo identifikováno jako běloši, zatímco něco přes 7 % bylo buď Asiatů, nebo multirasových.

Dr. Kidwellová uvedla, že existují způsoby, jak tato data mohou dále podpořit praktickou práci v komunitě pro lidi všech věkových kategorií.

„Myslím, že by to byla intervence, která motivuje dospívající, mládež i dospělé, aby se zapojili do činnosti a do své komunity. Cítit se, že jsou součástí něčeho, mít pocit, že jsou součástí komunity."

Paní doktorka poukazuje také na iniciativy, jako je studie All of Us National Institutes of Health, jako americký příklad toho, kde je věnováno zvýšené úsilí identifikaci tohoto historického nedostatku zastoupení menšin (3).

Závěr

Nová studie, zveřejněná 22. ledna 2024, zjistila, že úmrtnost u lidí s obezitou se zvyšuje, pokud jsou také sociálně izolovaní a osamělí. 

Vědci zjistili, že lidé bez obezity by také mohli snížit riziko úmrtnosti, pokud by byli více společensky aktivní.

--------------------------------------------------------

Obezita, česky otylost je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (např. člověka), která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Obezita u divokého zvířete je relativně vzácná, ale je obvyklá u domácích zvířat jako prasata, psi nebo kočky atd., která mohou být překrmená a bez dostatečného pohybu. Někde je obezita klasifikována jako nemoc.

Parametry obezity

Pro bělošskou evropskou populaci je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem tělesné hmotnosti (BMI) vyšším než 30. Pro asijskou a pacifickou populaci je obezita definována BMI vyšším než 25, někdy než 27. Hodnota BMI v rozmezí 25–30 u bělošské evropské populace je označována jako nadváha.

Za zdravou váhu je považována hodnota mezi 18,5 a 25. Jako obezita prvního stupně se označuje hodnota mezi 30 a 35, obezita druhého stupně 35 až 40. Pokud přesáhne 40, jde o tzv. morbidní obezitu neboli obezitu 3. stupně.

Orientačním ukazatelem nadváhy je také obvod pasu. Při obvodu nad 102 centimetrů u mužů a nad 88 centimetrů u žen jde o obezitu. Existují též další ukazatele obezity: poměr obvodu pasu k obvodu hýždí, měření tloušťky kožní řasy apod.

10 přínosů domácích zvířat pro duševní zdraví lidí

  • Domácí zvířata mohou mít obrovský vliv na naši duševní pohodu. Následuje jen několik způsobů, jak nám pomáhají cítit se šťastnější a zdravější.

- Pixabay

Barbora Nová

Domácí zvířata jsou víc než jen roztomilá, přítulná zvířátka, se kterými rádi trávíme čas. Koneckonců existuje důvod, proč lidé, kteří mají domácí mazlíčky, často popisují svou kočku nebo psa jako součást rodiny: V jejich přítomnosti se cítíme lépe, a to jak po fyzické, tak po emocionální stránce.

"Z historického hlediska jsou terapeutické účinky zvířat doloženy možná dříve, než si většina lidí uvědomuje," uvádí dr. Larena Davisová, poradkyně a klinická ředitelka The Recovery Village Cherry Hill at Cooper. "Staří Řekové zjistili, že koně zřejmě zvedají náladu těžce nemocným."

"Další významné zdokumentované využití v historii, bylo ve středověké Belgii, kdy byli lidé a zvířata rehabilitováni společně, což ukázalo, že společnost lidí a zvířat má pozitivní účinek."

Dokonce i raný antropologický výzkum zjistil, že kočky se domestikovaly počínaje jižní Asií a spřátelily se s lidmi za účelem oboustranně prospěšného vztahu (1).

Vědecké výzkumy dodnes dokumentují tento druh pozitivních účinků. Následují některé z nich, které byly prokázány.

1. Zvířata nám pomáhají se cítit milováni

"Domácí mazlíčci nám mohou zvýšit hladinu dopaminu, serotoninu a oxytocinu," a tyto hormony nám podle ní způsobují, že se cítíme dobře nebo šťastně.

Například oxytocin je často nazýván hormonem lásky, protože podporuje rozvoj vazeb s ostatními lidmi, včetně našich dětí (2). A vědci zjistili, že když se na sebe psi a lidé dívají nebo spolu komunikují, u obou se oxytocin zvyšuje (3).

2. Díky zvířatům se cítíme méně osamělí

Domácí mazlíčci jsou našimi společníky - díky nim se můžeme cítit milovaní a přijímaní, ať se děje cokoli.

Bez ohledu na to, kde se v životě nacházíte, domácí mazlíčci jsou nadšeni, že vás mohou milovat a být milováni na oplátku. Je jim jedno, kolik máte peněz, kde žijete nebo co děláte. Prostě vás milují.

Láska a potřeba být milován je základní a primární lidský instinkt. Domácí zvířata poskytují nekonečné množství lásky, která bojuje proti pocitům stresu, osamělosti, smutku a dalším negativním emocím.

Lidé si mohou se svými zvířecími společníky povídat, dotýkat se jich a mazlit se s nimi.

To je jeden z důvodů, proč si tolik lidí během pandemických výluk pořídilo domácí mazlíčky - a podle studie z Malajsie z roku 2021 se předpokládá, že domácí zvířata v těchto obdobích izolace posilují duševní zdraví a pohodu (4).

3. Zvířata vám mohou pomoci snížit krevní tlak

Desítky let trvající výzkumy zjistily souvislost mezi nižším krevním tlakem a vlastnictvím domácího mazlíčka.

Například starší studie z roku 1988 zjistila, že mazlení se psy může pomoci snížit srdeční tep a krevní tlak, zatímco australská studie z roku 1992 zjistila nižší krevní tlak u majitelů domácích zvířat než u těch, kteří zvířata nevlastní, i když měli podobný BMI a socioekonomický profil (5, 6).

Nižší hodnoty vysokého krevního tlaku zjistila také studie z roku 2002 u manželských párů a studie z roku 2007 u starších dospělých osob (7, 8).

Další výzkumy zjistily, že majitelé domácích zvířat mají nižší hladiny triglyceridů a cholesterolu a pacienti s infarktem žijí déle, pokud mají doma chlupatého kamaráda.

Proto American Heart Association uvádí, že mít domácího mazlíčka - zejména psa - by mohlo snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění (9).

4. Zvířata snižují stres a úzkost

Domácí mazlíčci mohou lidem pomoci méně se obávat, což má příznivý vliv na hladinu stresu a úzkosti. Navíc interakce se zvířaty může snížit hladinu stresového hormonu kortizolu." 

Studie z roku 2015 zjistila, že vyrůstání se psem jako domácím mazlíčkem je spojeno s nižší úrovní úzkosti v dětství (10).

A studie z roku 2018 zjistila, že terapeutičtí psi pomáhají stresovaným studentům vysokých škol (11).

5. Zvířata vás povzbuzují, abyste chodili ven

Některá domácí zvířata, například psi, potřebují čas strávený venku, takže pokud máte psa, je pravděpodobnější, že vyjdete z domu a dostanete se na čerstvý vzduch.

To může být prospěšné zejména pro lidi, kteří žijí s některými duševními poruchami.

Pro některé lidi může mít domácí zvíře vliv na to, zda zůstanou izolováni doma nebo se vydají ven se svým mazlíčkem.

6. Zvířata nás přimějí k většímu pohybu

Některá domácí zvířata, například psi, vyžadují pravidelný pohyb, což znamená, že i vy byste díky tomu mohli mít více pohybu.

"Majitelé psů chodí denně v průměru o 22 minut více než ti, kteří psy nemají," uvádí Tasha Hollandová-Kornegayová, poradkyně pro duševní zdraví s licencí v Severní Karolíně, Texasu, Floridě, Mississippi a Georgii.

Zdůrazňuje, že samotné cvičení může být pro duševní zdraví velmi prospěšné.

Bylo prokázáno, že i krátká procházka kolem bloku snižuje úzkost, depresi a negativní náladu (12).

7. Domácí zvířata mohou snížit pocity deprese

Bylo zjištěno, že psi a koně pomáhají snižovat pocity deprese, a proto je mnozí terapeuti a psychiatři někdy využívají jako součást terapie.

8. Zvířata mohou pomoci snížit příznaky posttraumatické stresové poruchy

Psi - zejména služební - jsou často předepisováni válečným veteránům s posttraumatickou stresovou poruchou, protože výzkum zjistil, že jsou velmi prospěšnou součástí zotavení (13).

Studie z roku 2018 zjistila, že služební psi mohou pomoci zmírnit příznaky posttraumatické stresové poruchy u veteránů tím, že snižují jejich depresi, zlepšují jejich odolnost, snižují osamělost a zlepšují jejich celkovou psychickou pohodu (14).

Studie z roku 2013 zjistila podobné přínosy - psi snižují pocity osamělosti, starostí a podrážděnosti (15).

9. Zvířata pomáhají o nás pečovat

Služební psi mohou také pomáhat lidem zvládat psychiatrické nebo zdravotní potíže tím, že plní specifické úkoly.

Například "lidé se služebními psy vědí, že je jejich pes upozorní na záchvaty. To člověka zbavuje obrovského stresu, protože se může cítit jistější, že na něj jeho psí přítel dohlíží."

10. Zvířata pomáhají nám cítit se šťastní

Například studie z roku 2016, které se zúčastnilo 263 dospělých Američanů, zjistila, že majitelé domácích mazlíčků jsou se svým životem spokojenější než ti, kteří domácího mazlíčka nemají (16).

Nejlepší typ domácího mazlíčka pro duševní zdraví

Domácí zvířata všech typů mohou lidem pomoci poskytnout společnost, pohodlí a pocit rutiny. Možná však stále máte nějaké otázky týkající se vašeho duševního zdraví:

Je jedno zvíře lepší než druhé pro posílení mého duševního zdraví?

Většina výzkumů se zaměřuje na přínos koní a psů pro duševní zdraví.

Například studie z roku 2016 zjistila, že majitelé psů mají nejvyšší celkový pocit pohody ve srovnání s majiteli koček a lidmi bez domácích zvířat (17). To může mít mnoho důvodů, uvádí dr. Davisová.

Ano, kočky mohou být samostatnější, zatímco psi se obecně snaží zavděčit a jsou to smečková zvířata, ale větší pocit odměny může být způsoben tím, že vyžadují větší zodpovědnost. Dr. Davisová upřesňuje, že můžete pociťovat větší nárůst sebevědomí, protože se o ně staráte a více chodíte ven.

Pro některé lidi však může být tato další zodpovědnost příliš velká, zejména pokud máte fyzická omezení, která zpomalují nebo znemožňují vaši schopnost věnovat psům potřebnou péči a pohyb.

V takovém případě může být vhodnější méně náročné domácí zvíře - například kočka.

Záleží na tom, zda mám standardní domácí zvíře, zvíře s emocionální podporou nebo psychiatrické služební zvíře?

Služební zvířata a zvířata emoční podpory mají často specializovaný výcvik, aby se mohla věnovat specifickým potřebám lidí.

Nakonec však největší podporu duševního zdraví přináší sblížení se zvířetem - takže "obyčejné" zvíře může být stejně prospěšné.

Nakonec platí, že "kterékoli zvíře, s nímž se člověk cítí být spojen, je pro něj to nejlepší." Pro některé lidi jsou to psi, kočky, ptáci, ale pro jiné třeba koně nebo ještěři.

Závěr

Nyní, když víte o mnoha fyziologických a psychologických výhodách pouta s domácím zvířetem, vás možná povzbudí, abyste věnovali více času praktikování všímavosti s tím svým nebo abyste si našli zvíře, které vám vyhovuje, uklidňuje vás a omlazuje.

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života