6 způsobů, jak vám spánek může pomoci zhubnout

Ing. Zdeněk Rozehnal

Pokud se snažíte zhubnout, může být množství spánku stejně důležité jako vaše strava a cvičení. Bohužel mnoho lidí nespí dostatečně. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) spí ve skutečnosti přibližně 35 % dospělých v USA většinu nocí méně než 7 hodin. Spánek kratší než 7 hodin v noci se považuje za krátký spánek (1).

Je zajímavé, že stále více důkazů ukazuje, že spánek může být chybějícím faktorem pro mnoho lidí, kteří mají potíže s hubnutím. Následuje 6 důvodů, proč vám dostatek spánku může pomoci zhubnout.

1. Může vám pomoci vyhnout se přibírání na váze spojenému s krátkým spánkem

Krátký spánek - obvykle definovaný jako spánek kratší než 6-7 hodin - byl opakovaně spojován s vyšším indexem tělesné hmotnosti (BMI) a přibýváním na váze.

Jedna analýza 20 studií zahrnujících 300 000 osob zjistila o 41 % vyšší riziko obezity u dospělých, kteří spali méně než 7 hodin za noc. Naopak u dospělých, kteří spali déle (7-9 hodin za noc), nebyl spánek faktorem vzniku obezity (2).

Jiná studie zjistila, že krátká doba spánku je významně spojena s větším obvodem pasu, který je ukazatelem hromadění břišního tuku (3).

Podobné výsledky zjistily i další studie (4, 5, 6).

Studie zjistily podobné souvislosti také u dětí a dospívajících. V nedávném přehledu 33 observačních a intervenčních studií byla krátká doba spánku spojena se zvýšeným rizikem obezity. Zajímavé je, že s každou další hodinou spánku se snižovalo skóre BMI (7).

Jiný přehled mnoha observačních studií zjistil, že krátká doba spánku je spojena s významně vyšším rizikem obezity u těchto různých věkových skupin (8):
Kojenecký věk: zvýšené riziko o 40 %
Rané dětství: zvýšené riziko o 57 %
Střední dětství: 123% zvýšení rizika
Dospívání: Dospívání: zvýšené riziko o 30 %

Jeden z hlavních přehledů zjistil, že krátká doba spánku zvyšuje pravděpodobnost obezity u dětí o 30-45 % (9).

Ačkoli je nedostatek spánku pouze jedním z faktorů vzniku obezity, výzkumy naznačují, že negativně ovlivňuje hlad, což má vliv na to, že člověk konzumuje více kalorií z potravin s vysokým obsahem tuku a cukru.

Může to být způsobeno ovlivněním hladiny hormonu hladu, zvýšením hladiny ghrelinu, který vyvolává pocit hladu, a snížením hladiny leptinu, který vyvolává pocit sytosti (4, 10, 11).

Ghrelin je hormon uvolňovaný v žaludku, který signalizuje hlad v mozku. Jeho hladina je vysoká před jídlem, tedy když je žaludek prázdný, a nízká po jídle. Leptin je hormon uvolňovaný z tukových buněk. Potlačuje hlad a signalizuje plnost v mozku (12, 13).

Špatný spánek může také negativně ovlivnit sympatický nervový systém, což vede ke zvýšení hladiny kortizolu - hormonu souvisejícího se stresem (10).

Může také tlumit různé hormony, například hladinu inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1). IGF-1 je spojován s větším ukládáním tuku (10, 11, 14).

Kromě toho se s přibývající hmotností mohou zhoršovat mnohé poruchy spánku, například spánková apnoe. To bohužel může vést k cyklu špatného spánku, který vede k přibývání na váze, a přibývání na váze, které vede ke špatnému spánku (15).

Shrnutí:

 • Studie zjistily, že špatný spánek je spojen s přibýváním na váze a vyšší pravděpodobností obezity u dospělých i dětí.

2. Může pomoci zmírnit chuť k jídlu

Dostatek spánku může pomoci zabránit zvýšení příjmu kalorií a chuti k jídlu, ke kterému může dojít při nedostatku spánku. Mnohé studie zjistily, že lidé, kteří trpí nedostatkem spánku, uvádějí, že mají zvýšenou chuť k jídlu a vyšší denní příjem kalorií (16, 17).

V jednom přehledu studií bylo dokonce zjištěno, že ti, kteří zažili spánkovou deprivaci, zkonzumovali denně navíc 385 kalorií, přičemž větší než obvyklý podíl kalorií pocházel z tuků (18).

Jiná studie ukázala, že spánková deprivace vedla k výraznému zvýšení hladu, chuti na jídlo, velikosti porcí a příjmu čokolády a tuku (19).

Zvýšení příjmu potravy je pravděpodobně částečně způsobeno vlivem spánku na hormony hladu ghrelin a leptin. Při nedostatečném spánku se v těle tvoří více ghrelinu a méně leptinu, což způsobuje hlad a zvyšuje chuť k jídlu (12, 13).

Shrnutí:

 • Špatný spánek může zvyšovat chuť k jídlu, pravděpodobně v důsledku jeho vlivu na hormony, které signalizují hlad a plnost.

3. Může vám pomoci lépe si vybírat jídlo

Plnohodnotný spánek vám může pomoci při výběru zdravějších potravin. Nedostatek spánku mění fungování mozku a může ovlivnit rozhodování. To může ztížit výběr zdravých potravin a odolat lákavým jídlům (20, 21).

Navíc se zdá, že centra odměny v mozku jsou více stimulována jídlem, když jste nevyspalí (20).

V jedné studii bylo například zjištěno, že u účastníků s nedostatkem spánku se po zobrazení obrázků vysoce kalorických potravin projevily větší reakce mozku související s odměnou. Zajímavé je, že také častěji platili za jídlo více než ti, kteří měli dostatek spánku (22).

Po noci plné špatného spánku se vám tedy nejenže miska zmrzliny více vyplatí, ale pravděpodobně budete hůře praktikovat sebekontrolu. Jiná studie ukázala, že nedostatek spánku vedl ke zvýšené citlivosti na pach vysoce kalorických potravin a k jejich větší konzumaci (23).

Nedostatek spánku navíc může vést k horšímu výběru potravin, například k vyššímu příjmu potravin s vysokým obsahem kalorií, cukru a tuku, aby se kompenzoval pocit nedostatku energie (13).

Shrnutí:

 • Špatný spánek může snížit vaši sebekontrolu a schopnost rozhodování a také zvýšit reakce mozku na jídlo. Špatný spánek je také spojen se zvýšeným příjmem potravin s vysokým obsahem kalorií, tuků a cukru.

4. Brzký spánek může zabránit nočnímu mlsání

Dřívější usínání vám může pomoci vyhnout se nočnímu mlsání, které je často spojeno s ponocováním. Posunutí doby spánku později znamená, že zůstáváte déle vzhůru, což vytváří větší časový prostor pro jídlo, zejména pokud od večeře uplynulo mnoho hodin (24).

Pokud jste například večeřeli v 18:00 a každou noc zůstáváte vzhůru až do jedné hodiny ranní, pravděpodobně budete mít v určitém okamžiku mezi večeří a večerkou hlad.

Pokud již pociťujete nedostatek spánku, je pravděpodobné, že se rozhodnete pro méně výživné varianty. Je to proto, že nedostatek spánku může zvýšit vaši chuť k jídlu a chuť na vysoce kalorické a tučné potraviny (13).

Zajímavé je, že noční stravování je spojeno s větším nárůstem hmotnosti, vyšším BMI a sníženou oxidací tuků - což ztěžuje hubnutí (25, 26, 27, 28).

Navíc jídlo příliš blízko před spaním, zejména velká jídla, mohou snížit kvalitu vašeho spánku a ještě více zhoršit spánkovou deprivaci. Zejména ti, kteří trpí refluxem kyselin, poruchami trávení nebo poruchami spánku, by měli omezit příjem potravy před spaním (29, 30, 31).

V ideálním případě se snažte omezit příjem potravy 2-3 hodiny před spaním. Přesto, pokud máte hlad, zvažte možnost dát si malou svačinu bohatou na bílkoviny, například řecký jogurt nebo tvaroh.

Shrnutí:

 • Špatný spánek může zvýšit příjem kalorií tím, že zvyšuje počet nočních svačinek, velikost porcí a čas, který máte k dispozici na jídlo.

5. Potenciální přínosy pro váš metabolismus

Dostatek spánku vám může pomoci vyhnout se poklesu metabolismu, ke kterému může dojít, když jste se dostatečně nevyspali. Vaše klidová metabolická rychlost (RMR) je počet kalorií, které vaše tělo spálí v klidu. Je ovlivněna mnoha faktory, jako např:

 • věk
 • hmotnost
 • výška
 • pohlaví
 • svalová hmota

Zajímavé je, že délka spánku může mít také vliv na RMR (32, 33).

Jedna studie zahrnující 47 účastníků zjišťovala, jak omezení spánku ovlivňuje RMR. Experimentální skupina spala normálně 2 noci (výchozí stav), po kterých následovalo 5 dní omezení spánku s délkou 4 hodiny za noc (34).

Nakonec měli jednu noc "doháněcího" spánku, během níž strávili v posteli 12 hodin (34).

Během 5 dnů omezení spánku se RMR účastníků ve srovnání s výchozím stavem významně snížil. Po "doháněcím" spánku se však jejich RMR vrátil k normálu. U kontrolní skupiny nedošlo k žádným významným změnám RMR (34).

Tato studie naznačuje, že spánková deprivace může snížit RMR, ale že můžete být schopni vrátit RMR zpět tím, že se alespoň jednu noc řádně vyspíte (34).

Jiné studie naopak nezjistily žádné změny v metabolismu při ztrátě spánku a naznačují, že energetický výdej se při krátkém spánku může ve skutečnosti zvýšit, protože jste déle vzhůru (35, 36).

Proto je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda a jak ztráta spánku ovlivňuje metabolismus.

Nedostatek spánku může také potlačovat oxidaci tuků, což je odbourávání tukových buněk na energii.

Jedna studie zjistila, že nedostatek spánku vedl k výrazně nižší bazální oxidaci tuků u lidí různého věku, pohlaví a tělesného složení. RMR však ovlivněn nebyl (37).

Zdá se také, že nekvalitní spánek může snižovat svalovou syntézu, což může snižovat RMR.

Jedna malá studie ukázala, že svalová syntéza se po jedné noci nekvalitního spánku významně snížila o 18 % a plazmatický testosteron o 24 %. Kromě toho se významně zvýšila hladina kortizolu o 21 %. Dohromady tyto podmínky přispívají k odbourávání svalové hmoty (38).

Tato studie však byla malá a trvala pouze 1 den, což jsou hlavní omezení. Navíc jiné studie naznačují, že nedostatek spánku nemá vliv na obnovu a růst svalů. Je tedy třeba provést delší a rozsáhlejší studie (39, 40).

Shrnutí:

 • Špatný spánek může snižovat klidovou metabolickou rychlost (RMR), i když zjištění jsou různá.

6. Spánek může zvýšit fyzickou aktivitu

Spánek a fyzická aktivita mají úzký obousměrný vztah. Nedostatek spánku snižuje fyzickou aktivitu a nedostatek fyzické aktivity může vést ke zhoršení spánku (41, 42).

Řada studií prokázala, že pravidelné cvičení může zkrátit dobu potřebnou k usnutí a zvýšit celkovou kvalitu spánku u všech věkových skupin (42, 43, 44, 45).

Nedostatek spánku může navíc způsobit denní únavu, což snižuje motivaci ke cvičení a zvyšuje pravděpodobnost sedavého zaměstnání.

Při nedostatku spánku zase můžete za den vydat méně kalorií než po řádném nočním odpočinku. To může ztížit dosažení kalorického deficitu při hubnutí.

Nedostatek spánku navíc může negativně ovlivnit váš sportovní výkon tím, že sníží vaši (46, 47, 48):

 • reakční dobu
 • jemné motoriky
 • svalové síly
 • vytrvalosti
 • schopnosti řešit problémy

Může také zvýšit riziko zranění a oddálit zotavení. Dostatek spánku je nakonec klíčem k tomu, abyste zůstali aktivní.

Shrnutí:

 • Dostatek spánku může zvýšit vaši motivaci k větší aktivitě a zlepšit váš sportovní výkon, což obojí může přispět ke snížení hmotnosti. Zajímavé je, že fyzická aktivita může také zlepšit váš spánek.

Závěr

Pokud se snažíte zhubnout, nedostatek spánku může vaše úsilí sabotovat.

Nedostatek spánku je spojen s horším výběrem potravin, zvýšeným hladem a příjmem kalorií, sníženou fyzickou aktivitou a nakonec i s přibýváním na váze.

Pokud vaše snaha o hubnutí nepřináší výsledky, možná je čas prozkoumat vaše spánkové návyky. Ačkoli se individuální potřeby liší, většina dospělých potřebuje přibližně 7-9 hodin spánku za noc.

Potřebný odpočinek vám může pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti hubnutí.

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

                KVĚTEN 2024 - 27 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života