Jakým způsobem dochází k úbytku hmotnosti

- Pixabay

Barbora Nová

Faktory jako věk, pohlaví a výchozí bod mohou ovlivnit, jak dlouho vám bude trvat zhubnout. Časový rámec může záviset také na tom, kolik kalorií přijmete v poměru k tomu, kolik jich vydáte.

Ať už chcete zhubnout pro zvláštní příležitost, nebo jen zlepšit své zdraví, hubnutí je běžným cílem.

Abyste si mohli stanovit realistická očekávání, možná budete chtít vědět, jaká je zdravá rychlost hubnutí.

Tento článek vysvětluje faktory, které ovlivňují hubnutí.

Jak dochází k úbytku hmotnosti

K hubnutí dochází, když každý den trvale přijímáte méně kalorií, než kolik jich spálíte. Naopak k přibírání na váze dochází, když trvale přijímáte více kalorií, než kolik jich spálíte.

Do celkového příjmu kalorií se započítávají všechny potraviny nebo nápoje, které zkonzumujete a které obsahují kalorie.

Počet kalorií, které každý den spálíte, což se nazývá energetický nebo kalorický výdej, je však poněkud složitější.

Kalorický výdej se skládá z následujících tří hlavních složek (1):

 • Klidová metabolická rychlost (RMR). Jedná se o počet kalorií, které vaše tělo potřebuje k udržení běžných tělesných funkcí, jako je dýchání a pumpování krve.
 • Termický účinek potravy (TEF). Jedná se o kalorie spotřebované na trávení, vstřebávání a metabolismus potravy.
 • Termický efekt aktivity (TEA). Jedná se o kalorie, které spotřebujete během cvičení. TEA může zahrnovat také termogenezi při necvičení (NEAT), která představuje kalorie spotřebované při činnostech, jako jsou například práce na zahradě.

Pokud se počet kalorií, které spotřebujete, rovná počtu kalorií, které spálíte, udržujete si svou tělesnou hmotnost.

Pokud chcete zhubnout, musíte vytvořit zápornou kalorickou bilanci tím, že spotřebujete méně kalorií, než spálíte, nebo spálíte více kalorií zvýšenou aktivitou.

Shrnutí:

 • K poklesu hmotnosti dochází, když každý den trvale přijímáte méně kalorií, než kolik jich spálíte.

Faktory ovlivňující hubnutí

Rychlost hubnutí ovlivňuje několik faktorů. Mnohé z nich nemůžete ovlivnit.

Pohlaví

Poměr tuku a svalové hmoty výrazně ovlivňuje vaši schopnost hubnout.

Protože ženy mají obvykle větší poměr tuku a svalů než muži, mají o 5-10 % nižší RMR než muži stejné výšky (2).

To znamená, že ženy v klidovém stavu obecně spalují o 5-10 % méně kalorií než muži. Muži tak mají tendenci hubnout rychleji než ženy při dodržování stejně kalorické diety.

Například osmitýdenní studie zahrnující více než 2 000 účastníků držících 800kalorickou dietu zjistila, že muži zhubli o 16 % více než ženy, přičemž relativní úbytek hmotnosti činil 11,8 % u mužů a 10,3 % u žen (3).

Přestože muži měli tendenci hubnout rychleji než ženy, studie neanalyzovala rozdíly mezi pohlavími ve schopnosti udržet si úbytek hmotnosti.

Věk

Jednou z mnoha tělesných změn, ke kterým dochází se stárnutím, jsou změny ve složení těla - zvyšuje se tuková hmota a snižuje svalová hmota.

Tato změna spolu s dalšími faktory, jako jsou klesající kalorické potřeby hlavních orgánů, přispívá ke snížení RMR (4, 5).

Ve skutečnosti mohou mít senioři nad 70 let RMR o 20-25 % nižší než mladší dospělí (2, 6).

Tento pokles RMR může s věkem stále více ztěžovat hubnutí.

Výchozí bod

Vaše výchozí tělesná hmotnost a složení těla mohou také ovlivnit, jak rychle můžete očekávat, že zhubnete.

Je důležité si uvědomit, že různé absolutní úbytky hmotnosti (v kilogramech) mohou u různých jedinců odpovídat stejnému relativnímu (%) úbytku hmotnosti. V konečném důsledku je hubnutí komplexní proces.

Ačkoli těžší člověk může zhubnout dvojnásobné množství, člověk s nižší hmotností může zhubnout stejné procento své tělesné hmotnosti (4/100 = 4 % oproti 2/50 = 4 %).

Například osoba vážící 136 kg může po snížení denního příjmu o 1 000 kalorií a zvýšení fyzické aktivity po dobu 2 týdnů zhubnout 4,5 kg.

Kalorický deficit

Abyste zhubli, musíte vytvořit zápornou kalorickou bilanci. Rozsah tohoto kalorického deficitu ovlivňuje, jak rychle zhubnete.

Například konzumace o 500 kalorií denně méně po dobu 8 týdnů pravděpodobně povede k většímu úbytku hmotnosti než konzumace o 200 kalorií denně méně.

Dbejte však na to, aby váš kalorický deficit nebyl příliš velký.

Takový postup by byl nejen neudržitelný, ale také by vás vystavil riziku nedostatku živin. Navíc by se mohlo stát, že budete hubnout spíše ve formě svalové hmoty než tukové.

Spánek

Spánek bývá přehlíženou, a přitom zásadní složkou hubnutí.

Chronická ztráta spánku může výrazně ztížit hubnutí a rychlost, s jakou shazujete kila.

Bylo prokázáno, že pouhá jedna noc nedostatku spánku zvyšuje vaši chuť na vysoce kalorické, na živiny chudé potraviny, jako jsou sušenky, koláče, sladké nápoje a chipsy (7, 8).

V jedné dvoutýdenní studii byli účastníci, kteří drželi dietu s omezeným přísunem kalorií, náhodně vybráni, aby každou noc spali buď 5,5, nebo 8,5 hodiny.

Ti, kteří spali 5,5 hodiny, ztratili o 55 % méně tělesného tuku a o 60 % více libové tělesné hmoty než ti, kteří spali 8,5 hodiny za noc (9).

Chronický nedostatek spánku je proto silně spojen s cukrovkou 2. typu, obezitou, srdečními chorobami a některými druhy rakoviny (10, 11, 12).

Další faktory

Rychlost hubnutí může ovlivnit několik dalších faktorů, např:

 • Léky. Mnoho léků, jako jsou antidepresiva a jiná antipsychotika, může podporovat přibývání na váze nebo bránit hubnutí (13).
 • Zdravotní potíže. Nemoci, včetně deprese a hypotyreózy, což je stav, kdy štítná žláza produkuje příliš málo hormonů regulujících metabolismus, mohou zpomalovat hubnutí a podporovat přibývání na váze (14).
 • Rodinná anamnéza a geny. U lidí s nadváhou nebo obezitou je prokázána genetická složka, která může ovlivnit hubnutí (15, 16).
 • Jojo diety. Tento vzorec hubnutí a opětovného nabývání hmotnosti může s každým dalším pokusem způsobit, že hubnutí je stále obtížnější, a to v důsledku snížení RMR (17).

Shrnutí:

 • Věk, pohlaví a spánek jsou jen některé z mnoha faktorů, které ovlivňují hubnutí. Mezi další patří některé zdravotní potíže, vaše genetika a užívání některých léků.

Nejlepší dieta pro hubnutí

Vzhledem k tomu, že je k dispozici nespočet diet na hubnutí - všechny slibují působivé a rychlé výsledky - může být matoucí zjistit, která z nich je nejlepší.

Přestože tvůrci a zastánci považují své programy za lepší než ostatní, neexistuje jediná nejlepší dieta na hubnutí (18, 19).

Například nízkosacharidové diety, jako je keto, mohou zpočátku pomoci zhubnout více, ale studie nezjistily žádné významné rozdíly v úbytku hmotnosti v dlouhodobém horizontu (20, 21, 22).

Nejdůležitější je vaše schopnost dodržovat zdravý, nízkokalorický stravovací režim (23, 24).

Dlouhodobé dodržování velmi nízkokalorické diety je však pro mnoho lidí obtížné a je důvodem, proč většina diet selhává (25).

Chcete-li zvýšit své šance na úspěch, snižujte příjem kalorií jen mírně, individualizujte svůj jídelníček podle svých preferencí a zdravotního stavu nebo spolupracujte s dietologem.

Kombinujte dietu s cvičením, včetně aerobního i odporového tréninku, abyste maximalizovali úbytek tuku a zabránili ztrátě svalové hmoty nebo ji minimalizovali (26).

Vyloučením vysoce průmyslově zpracovaných potravin a zařazením většího množství zdravých, celých potravin, jako je zelenina, ovoce, celozrnné výrobky, zdravé tuky a bílkoviny, můžete dále podpořit hubnutí a své celkové zdraví.

Shrnutí:

 • Dodržování redukční diety je pro většinu lidí obtížné. Bez ohledu na své cíle si zvolte stravovací režim na základě svých individuálních preferencí a zdravotního stavu.

Bezpečná míra hubnutí

I když většina lidí doufá v rychlý a rychlý úbytek hmotnosti, je důležité, abyste nezhubli příliš rychle, protože rychlý úbytek hmotnosti může zvýšit riziko vzniku žlučových kamenů, dehydratace a podvýživy (27).

Mezi další nežádoucí účinky rychlého hubnutí patří (28, 29):

 • bolesti hlavy
 • podrážděnost
 • únava
 • zácpa
 • vypadávání vlasů
 • nepravidelnosti menstruace
 • úbytek svalové hmoty

Ačkoli na začátku programu může dojít k rychlejšímu úbytku hmotnosti, odborníci doporučují hubnout 0,45-1,36 kg týdně, tedy asi 1 % tělesné hmotnosti (30).

Mějte také na paměti, že hubnutí není lineární proces. V některých týdnech můžete zhubnout více, zatímco v jiných méně nebo vůbec (31, 32).

Nenechte se proto odradit, pokud se váš úbytek hmotnosti na několik dní zpomalí nebo ustrne na mrtvém bodě.

Používání potravinového deníku a pravidelné vážení vám může pomoci udržet se na správné cestě.

Výzkumy ukazují, že lidé, kteří používají techniky sebekontroly, jako je zaznamenávání příjmu potravy a hmotnosti, jsou při hubnutí a udržování váhy úspěšnější než ti, kteří tak nečiní (33).

Shrnutí:

 • Příliš rychlé hubnutí může vést k problémům, jako jsou žlučové kameny, úbytek svalové hmoty a extrémní únava. Odborníci doporučují mírné hubnutí v rozmezí 0,45-1,36 kg týdně, tedy asi 1 % tělesné hmotnosti.

Závěr

K hubnutí dochází, když sníte méně kalorií, než spálíte.

Rychlost hubnutí ovlivňuje mnoho faktorů, včetně vašeho pohlaví, věku, výchozí hmotnosti, spánku a rozsahu kalorického deficitu.

Snaha zhubnout 0,45-1,36 kg týdně je bezpečný a udržitelný způsob, jak dosáhnout svých cílů.

Jak se správně hýbat?

V současnosti se populace nedostatečně pohybuje. Až 70% lidí má nedostatečný nebo nesprávný pohyb. Správná pohybová aktivita je přitom jednou ze zásadních prevencí většiny onemocnění. Aerobní pohyb především snižuje tělesnou hmotnost, riziko kardiovaskulárních onemocnění, je prevencí onkologických onemocnění (především se to týká tlustého střeva a rakoviny prsu), cukrovky, zabraňuje osteoporóze, snižuje výskyt depresí, má pozitivní vliv na hladinu krevních tuků a zlepšuje schopnost naší paměti.

Abychom z pohybu "vytěžili" maximum, měl by dodržovat určitá pravidla, které se týkají hodnoty tepové frekvekce při pohybu (cvičení). Tuky se spalují nejideálnějí v aerobní zóně ve výši 60 - 75% maximální tepové frekvence daného jednotlivce, a to v délce trvání minimálně 1 hodinu 3x týdně nebo alespoň 20 minut každý den.

Jak vypočítat orientačně maximální tepovou frekvenci daného jedince

 • Muži:  214 mínus (0,8 krát věk)
 • Ženy:  209 mínus (0.9 krát věk),

přičemž odchylka je možná o 10%. Pokud se při pohybu odchýlíme do vyšších hodnot tepové frekvence, začneme spalovat místo tuků cukry, jsme po fyzické aktivitě značně vyčerpaní a dostáváme ataky vlčího hladu, což je kontraproduktivní.

Nesmíme zapomenout na příjem tekutin, nejlépe neperlivé čisté pramenité vody.

Chitomax a Fenuprim - přirozená a účinná cesta nejen k hubnutí

  Dr. Sam Robbins a Dr. Carmen Cooper

Využití Chitosanu jako přírodního a bezpečného blokátoru tuků k pomoci při snižování tělesné hmotnosti BEZ negativních vedlejších efektů, bez léků s vedlejšími účinky, bez nutnosti změny jídleníčku a bez cvičení (stejně efektivně jako s léky kterými jsou  Alli® a Xenical®). Chitosan je účinný přírodní lék a účinná altrenativa.

Jako doplněk stravy je Chitosan prodáván více než 20 let v Evropě a Japonsku s přívlastkem "blokátor tuků". Chitosan je často zmiňován i jako "Magnet na tuky", "Houba na tuky" a nebo "Past na tuky". Všechna tato přirovnání jsou správná, protože Chitosan přitahuje tuk, navazuje ho na sebe, a zachytává tuky v trávicím ústrojí.

Jak funguje

Jakmile se aktivuje v žaludku, naváže na sebe tuky a tukové kyseliny a skrz trávicí ústrojí je vyvede pryč z těla bez toho, aby se dostaly do organizmu. To pomáhá efektivně snížit množství kalorií vstřebaných do těla z potravy.

Studie potvrdily, že chitosan dokáže přitáhnout a navázat množství tuků rovnající se více než 6ti násobku vlastní hmotnosti přípravku. Chitosan působí přirozeně v organizmu a pomáhá odstarnit nadbytečný tuk z potravy, podporuje zdravou tělesnou hmotnost a udržuje zdravou hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Nemá vedlejší účinky.

Jak se CHITOMAX odlišuje od chitosanu?

Chitomax je vysoce kvalitní chitosan, který byl speciálním patentovaným postupem upraven tak, aby se zlepšila jeho rozpustnost v žaludeční kyselině a zvýšila jeho schopnost vázat tuky. Standartní Chitosan se musí úplně rozpustit v žaludeční kyselině, aby mohl účinně působit, což trvá u standartních produktů z chitosanu minimálně 60 minut a navíc s menší účinností.

V laboratorních podmínkách bylo změřeno, že patentovaný Chitomax mnohem účinněji a rychleji váže triglyceridy než jiné chitosanové produkty. (viz graf)

Takto zvýšená účinnost je zajištěna vysokou rychlostí s jakou se Chitomax rozpouští v žaludku, vysokou hustotou a molekulární hmotností Chitomaxu.

Chitomax tak může být užíván s jídlem, nebo těsně před ním, na rozdíl od běžných chitosanových produktů, které je třeba užívat nejméně 30 minut před jídlem.

Nemusíte užívat 30 minut před jídlem, ale před i při jídle

Užívání Chitomaxu:

Pro štíhlou postavu: těsně před jídlem užívat 1-2 kapsle, zapít sklenicí vody

Pro očistu organizmu: před spaním (cca ve 22 hodin) 1 kapsli zapít sklenicí vody

Balení: 60 kapslí

Kapsle: 540 mg, z toho 40 mg vitamínu C. Neobsahuje plnidla ani konzervační látky.

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Princip působení Chitomaxu:

Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Na rozdíl od ostatních druhů vlákniny, ChitomaxTM po styku se žaludeční kyselinou získává pozitivní náboj. Kationty, které takto vzniknou, mu dávají právě schopnost vázat tuky na rozdíl od jiných druhů vlákniny.

U ChitomaxuTM byla fyzikální struktura chitosanu upravena, takže polymer je otevřen k rychlejšímu průniku ke skupinám aminokyselin, což vede k zrychlené rozpustnosti v žaludeční kyselině. Proto má ChitomaxTM tak mnohem vyšší schopnost vázat tuky než běžné produkty z chitosanu.

Hubnutí

Při průchodu do tenkého střeva se vytvoří gelová struktura, která okolo částic tuku vytvoří ochranou mřížku. Přirozeným způsobem tak podporuje hubnutí.

Očista organizmu

Zabraňuje vstřebávání škodlivých složek potravy organismem a vylučuje toxické látky (soli těžkých kovů – olovo, rtuť, kadmium, radionuklidy, chemická barviva).

Střevní mikroflora

Obnovuje mikroflóru zažívacího traktu a odstraňuje dysbakteriózu. Normalizuje trávicí proces. Díky kladnému náboji zabraňuje osvojení záporně nabitých tuků, spojuje se s nimi a odstraňuje je v nezměněné podobě spolu s výkaly.

Krevní tlak

Snižuje krevní tlak, odstraňuje negativní působení kuchyňské soli (NaCI) při hypertenzi. Tento efekt je podmíněný tím, že Chitomax (kladný iont) se spojuje s iontem chóru z kuchyňské soli (záporný iont) a odstraňuje ho spolu se stolici a zabraňuje vytvoření angiotenzinu = látky vyvolávající prudké stažení cév, které způsobuje zvýšení arteriálního tlaku.

Cholesterol

Snižuje hladinu lipidů (tuků v krvi), tedy i cholesterolu na normu, spojuje se s žlučovou kyselinou, pomocí níž se cholesterol vstřebává.

Rakovina

Chitomax má alkalické pH, proto vytváří vhodné prostředí na aktivizaci lymfocytů, které ničí cizorodé a zhoubné buňky, Je tedy imunokorektorem.
Protože je schopný přilnout k vnitřnímu povrchu cév, zabraňuje metastazování rakovinových buněk, v lymfatických a cévních cestách brání jejich přenosu do dalších orgánů.

Potlačuje rakovinovou intoxikaci, obnovuje apetit, zabraňuje rakovinové kachexii (rychlé ztrátě váhy nemocných se zhoubnými novotvary). Vhodná je kombinace s extraktem a spórem z Duanwood Red Reishi "houby nesmrtelnosti".

Cevní systém

Zlepšuje mikrocirkulaci tkaniv, odstraňuje stažení cév zejména nejmenších kapilár. Zlepšuje drenážní vlastnosti (schopnost očisty) lymfatického systému, který je hlavním místem hromaděni toxických látek a nejhůře se poddává detoxikaci, očišťuje vnitřní stěny cév.

Prevence diabetu

Snižuje hladinu cukru v moči a u nemocných s nadbytečnou váhou a působí jako profylaktický prostředek při riziku vzniku cukrovky.

CHITOMAX           FENUPRIM

FENUPRIM

 chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová

FENUPRIM jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě sacharidy to co jim zabraňuje zhubnout. Přípravek Fenuprim je navržen, tak že účinkuje právě na tuto problematickou oblast stravování. Navíc obsahuje Chitomax, takže i o nežádoucí tuky v potravě je „postaráno“.

FENUPRIM – složení produktu bylo vytvořeno a vyladěno na základě poznatků tradiční čínské medicíny. Kromě formování postavy má řadu pozitivních účinků na lidský organizmus. Přispívá tak nejen ke kráse, ale i ke zdraví. Splňuje základní předpoklad celostního působení.

Složení Fenuprimu:

Složení jedné tobolky:

 • Fenugreek extrakt, pískavice extrakt 350 mg
 • Chitosan (Chitomax) 150 mg
 • Gymnéma lesní 70 mg
 • Skořicovník (extrakt z kůry) 70 mg
 • ALA – kyselina afalipoová 45 mg

Balení: 90 kapslí

Kapsle: 685 mg

Užívání Fenuprimu:

5 minut před jídlem užívat 2 kapsle, zapít nejméně 200 ml vody

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Zkušenosti s Fenuprimem

Je mi 60 let a při náhodné kontrole u lékaře mi naměřili zvýšený cukr. Hledal jsem proto, jak tuto svou situaci řešit a našel jsem stránky Superionherbs, které nabízejí přírodní produkty k řešení různých zdravotních problémů, jako např. nadváha, cukovka, zvýšený cholesterol, imunita, apod. Vybral jsem si přípravek Fenuprim a po jeho měsíčním užívání, úpravě jídelníčku a omezení řepného cukru se dostavily výsledky. Zhubnul jsem 8 kg a při pravidelných měřeních glukometrem jsem se dostal na uspokojivé hodnoty hladiny cukru v krvi. S výrobkem jsem maximálně spokojen a rozhodně jej doporučuji.

57let, Fenuprim jsem užívala 1,5 měsíce, před snídaní (jediné jídlo se sacharidy), pro obnovu hubnutí, které jsem musela s výživovou poradkyní zahájit kvůli artroze 3.stupně v koleni. Při užívání opět pocit lehkosti a vitality.

Fenuprim užívám již druhé balení zhubla jsem a jsem moc spokojená. Hladinu cukru se dozvím až u p,doktorky při kontrole. Objednávám další balení.

za mne,funguje to! Co si budeme vykladat…vek,sedime po cely den v praci bez pohybu a penize a prostor,abychom drzeli diety neni. Pri nastupu do prace jsem behem pul roku nabrala 6kg a nemam cas ani penize se hybat ci nakupovat ,,vychytane potraviny,, Uzivam 14dni Fenuprim, 3x denne po 2kapslich, vzdy pred jidlem a zapiji 2dc vody a mam 2kg za 2tydny dole. Pravda nejim nyni pecivo,ale jinak mi prijde, ze jsem se nikterak neomezila v jidle,naopak,krom vynechani peciva, se i navecer futruji.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 19 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života