Farmaceutický průmysl vyvíjí léky pro nejbolestnější nemoc: pro život

Mike Adams, editor Natural News

Pojďme přijmout syrovou pravdu o farmaceutickém průmyslu. Lékové společnosti chtějí proměnit každou běžnou lidskou zkušenost na diagnostikovatelné onemocnění, které je léčitelné s pomocí jejich drahých, patentově ochráněných léků. Bývalo dřív zvykem, že léky byly určeny k tomu, aby pomáhaly proti nemocem - jako např. malárie nebo infekční choroby - ale nyní výrobci léků zjistili, že existuje i mnohem ziskovější podnik: vynalézat nemoci a pak prodávat léky na jejich léčbu.

Dnes tedy máme léky, které nám mají pomáhat i s tím, co běžný zdravý člověk může zvládnout v prvé řadě i sám. Máme léky na spaní a další na povzbuzení. Jsou léky na zklidnění (pokud jste hyperaktivní) a léky, které vás mají povzbudit při depresi. Jsou léky na usnadnění močení, na vyprazdňování tlustého střeva a jiné léky ke zvýšení sexuální potence. V případě, že by vás něco z uvedeného zneklidňovalo, nemusíte se obávat - na to také existují léky. Není už asi žádná lidská zkušenost, které by se farmaceutický průmysl nesnažil využít.

Jaký je konečný cíl výrobců léků? Je to docela prosté. Popisuje to třeba takový Morfeus ve filmu Matrix: účelem strojů je změnit lidské tělo na baterii. V případě moderní medicíny je záměrem výrobců léků změnit lidské tělo na stroj k vytváření zisků. Je to čistě jen chamtivost. Není už žádný stav lidské bytosti, který by byl ochráněn před označováním za nemoc.

Být člověkem je nyní už také nemoc

Tou nejzávažnější lží, šířenou výrobci léků, je to, že už není dobré být člověkem. Špatné je cítit smutek. Lidé by neměli ani plakat, mít depresi nebo se cítit špatně. Jestliže jste měli bezesnou noc, něco s vámi je. Nyní už je to choroba - nikoliv pouhá bezesná noc. A mnozí spotřebitelé se toho chytají. Myslí si, že při každém probouzení by se měli cítit skvěle. Myslí si, že se musí cítit šťastně, povzneseně a energicky v každém okamžiku, bez jakékoliv bolesti - a to vše bez jakéhokoliv úsilí. Jako by jim snad Bůh znemožnil, aby vypnuli v práci, věnovali se pohybu a zpotili se - jen tak si lze užít přínosů svého zdraví. Místo toho jsou dnes přesvědčeni, že to za ně zvládnou výrobci léků - takže když nastane nějaká nepříjemnost, může být příčinou nedostatek nějaké chemikálie v jejich krvi. A tento náhled je bohužel utvrzován psychiatry a komunitou ortodoxních lékařů - což nazývám organizovanou medicínou, která pokračuje ve vyhledávání stále nových syntetických chemikálií, aby jimi mohla "léčit" nebo "zvládnout" každou nemoc, nevolnost, poruchu nebo nepohodlí, které navíc může být jen vymyšlené nebo představované.

Spotřebitelé jsou naučeni, že jídlo na jejich stole by mělo být chuťově divoké ("carnival ride"), a že nedráždivé jídlo je špatné. Z pohledu konzumentů se mnoho stejných domněnek vztahuje na jídlo, které mají na stole. Spotřebitelé byli naučeni, aby si mysleli, že každé jídlo musí být požitkem; že všechno, co vkládají do úst, musí být ohromující, rozkošné a naprosto delikátní. Došlo to tak daleko, že nechtějí jíst, co je pro ně „pouze dobré“, ale má nevýraznou chuť. Všechno musí hýřit barvami a chutěmi a každé jednotlivé jídlo je jako dezert. Omáčka na pizzu je přesycena cukrem. Celozrnný chleba, který ještě před 20 lety býval opravdu celozrnný, je nyní koláčem. Jídla bývají vylepšovány chemickými dochucovadly jako glutamát sodný - jen aby nic nechutnalo, jak má.

Vše je přeháněno, aby se udržel tento rozmach chuťových smyslů v ústech spotřebitelů, takže ti se dostávají do situace, kdy neumí vnímat chutě, pokud nebyly chemicky zesíleny. A také nemohou být činorodí ze dne na den, dokud nejsou chemicky nadopováni psychotropními léky a chemikáliemi pro změny poměrů v krvi. Ceny těchto chemických látek jsou tak vysoké, že celá naše národní ekonomika se přibližuje k bankrotu kvůli nákladům na zdravotní péči. Přesně pro tyto spotřebitele mám důležitou zprávu - a také pro každého, kdo zvažuje užívání léků proti některým příznakům, potížím nebo nepříjemnostem. Ta zpráva je, že dokonce i zdraví lidé mívají občas špatný den. Život není jen jedna velkolepá párty. Občas se cítíte ráno při probouzení špatně. Někdy vás bolí svaly, protože jste se příliš namáhali nebo jste snědli něco špatného. Někdy onemocníte, ale váš imunitní systém to nakonec překoná. Někdy se cítíte na dně. To je ale normální.

Někdy zase máte obavy, když chcete mluvit k zástupům lidí nebo pociťujete úzkost při společenských situacích. To je však běžné lidské chování, přátelé. Někdy se cítíte, jako byste plnili souběžně 12 úkolů a nebyli se schopni soustředit na žádný z nich. To však není žádná porucha pozornosti; to je normální. Ve skutečnosti se to učíme od dětství. Děti se těžko soustřeďují jen na jednu věc; častěji dělají několik věcí současně.

Moje poselství pro ty, kteří by si chtěli brát léky, protože mají zoufalou snahu být každý den perfektní a v pohodě, je toto: vaše očekávání jsou mimo váš dosah. Není žádný dokonalý lidský prožitek - dokonce ani v případě těch, kteří by si možná mysleli, že mají perfektní zdraví. Rozdíl mezi lidmi, kteří jsou zdraví a těmi, kteří nejsou, není jen v tom, že by necítili bolest nebo nepohodlí i když se snaží zůstat zdraví. Hlavní rozdíl je v tom, že stále dělají něco pro své zdraví. Jinými slovy řečeno: budeme cítit nepohodlí, ale stále budeme cvičit. Budeme cítit únavu, ale přesto vylezeme z postele. Možná nám nechutná některý potravní doplněk, nápoj s vlákninou nebo nevýrazné jídlo, ale přesto si ho dáme, protože máme snahu dělat něco, co může přinášet výsledky. A těmi je dlouhý život bez předepisování léků, s nulovými účty za platby lékařům, osvobození od bolesti a chronických chorob.

To ale nemá nic společného s tím, o čem vás chtějí přesvědčit výrobci léků.

Velká lež výrobců léků: když do svého těla vpravíte dostatek chemikálií, váš život bude dokonalý. Všechno slibování průmyslu léčiv je podvodné

Když podle nich budete užívat všechny ty chemikálie, budete mít normální hladinu cholesterolu v krvi, správný krevní tlak, nikdy nebudete rozčilení při jednání s lidmi, nebudete mít deprese, budete se stále cítit šťastní, střevní činnost bude odpovídat vašim potřebám, budete chodit na záchod podle přání i vaše erekce nastane přesně tehdy, kdy chcete. Budete schopní být takovýmto nadčlověkem jen díky užívání všech těchto chemikálií - tak zní sliby výrobců léků.

Jsou to pouze prázdné sliby, protože kdokoliv začne užívat tolik léků, stane se ztroskotancem

Velmi pravděpodobně se tito lidé stanou velmi necitliví ke světu, protože jejich smysly byly otupeny takovými léky. Pravděpodobně začnou trpět stovkami různých vedlejších účinků, které se rozvinou v jejich těle jako následek užívání léků. Ztratí svou životní energii a zničí si své zdravé poměry v krvi. V podstatě budou jen záplatovat jeden příznak po druhém s pomocí těchto syntetických chemikálií. A to není cesta ke zdraví - stále to bude jen prázdný slib výrobců léků.

Obchod s nemocí je úspěšným podnikáním!

Už jste si uvědomili, že farmaceutický průmysl může ve svém růstu pokračovat jen s pomocí nalézání stále nových nemocí a s novými poznatky k již existujícím nemocem - jen aby stále více lidí mohlo být označováno za nemocné? To je jediný způsob, který může vést k bujení tohoto průmyslu: prodávat stale více léků stejnému počtu lidí. Populace se totiž u nás už nijak nerozšiřuje - takže jak jinak by mohli vydělat víc peněz? Je to opravdu prosté - stačí jen nalézat více zdravotních potíží.

Snaží se vás přimět, abyste užívali více a více pilulek. Lékový marketing v sobě skrývá jen snahy změnit vaše tělo na stroj, přinášející zisk; aby vytěžili z vašeho zdraví, bolesti, utrpení a aby výkonní ředitelé mohli dostávat ročně kolem 134 miliónů dolarů plus 120 miliónů v bonusech za prodej. Tvrdí, že vkládají své peníze do výzkumu, aby nalézali nové způsoby léčby, ale to je pitomost. Oni se pokouší nalézat především nové nemoci, které pak budou léčeny dalšími předepisovanými léky.

Můžete jmenovat jedinou nemoc, kterou by nějaká farmaceutická firma byla schopná vyléčit? Jen jedinou? Není takové. Nejsou žádné nemoci, které by byly vyléčeny farmaceutickými společnostmi. Avšak lidé jsou pořád stejně hloupí a nakupují zboží od tohoto podvodného průmyslu, který tvrdí, že kdyby měl k dispozici ještě několik miliard dolarů navíc a čas několik let, může vyléčit všechny nemoci.

Jak by vlastně mohla taková jejich léčba vypadat? Myslíte si, že by mohla být zdarma? Jestliže výrobce léků skutečně nalezne účinnou léčbu, bude ji poskytovat zadarmo, jen aby lidem pomáhal od nemocí? Samozřejmě, že ne. Nalézání nových léků je však jejich investice a není vaší povinností platit jim výzkum.

Skutečností však je, že vy stejně platíte jejich výzkum. Většina lidí to neví, ale převážná většina nových léků, schvalovaných FDA, pochází z výzkumů financovaných z našich daní a nikoliv výrobci léků. Takže vy stejně platíte tento výzkum jako daňový poplatník a pak jej platíte znovu, když si kupujete předepsané léky a platíte jej opět, když si musíte uhradit návaznou léčbu vedlejších účinků, způsobených předepsanými léky. Ve skutečnosti platíte za takové léky až třikrát, aniž by tyto zlepšovaly vaše zdraví z dlouhodobého hlediska. Možná, že se daří zakrývat příznaky tak dlouho, dokud užíváte tabletky. Jde zpravidla o léky, které jsou schopny znatelně snižovat některý z chemických ukazatelů, jako je např. LDL cholesterol nebo upravovat krevní tlak nebo mají schopnost zakrýt přechodně příznaky artritidy. Avšak žádný z těchto prostředků ve skutečnosti neléčí nemoc; nikdy nejsou zaměřeny na příčiny v pozadí. Nikdy nenapomáhají pacientovi k vyléčení. Ve skutečnosti poskytují pacientům špatnou službu, protože jim berou příležitost ke skutečnému uzdravení.

Výrobci léků vymýšlí nové nemoci a přibírají i ty dříve existující, jen aby změnili lidi na stroje na zisk.

Uvědomte si, že záměrem současného lékového průmyslu je ve skutečnosti změnit lidské tělo na stroj na zisk

Způsob, jak se toho snaží dosáhnout, spočívá v rozšiřování počtu existujících nemocí tím, že doplňují patologické definice ke každému normálnímu lidskému způsobu života. Jednoho dne bude zřejmě i odpolední zdřímnutí označeno za chorobu. Každý nežádoucí moment denního života bude nazýván nemocí. Máte strach z výšek? To by mohla být nemoc. Neumíte plavat? Také to by mohli označit za nemoc. Přitahujete moskyty? Určitě byste měli užívat nějaké léky, které zamoří vaše tělo nějakým jedem, aby vás ochraňovaly před moskyty. To je stejné, jak se provádí u psů v rámci prevence před klíšťaty a blechami. Podáváte svému psovi jed, který pak koluje jeho celým tělem a skončí v kůži, kde má otrávit parazity.

Jak vidíte, mohou za vámi přijít s léky prakticky na všechno, ale pravda je taková, že často tu nejde o nemoc. Vy takové léky nepotřebujete a každodenní život nebývá vždy stoprocentní ani pro úplně zdravé lidi. Takový už je život, přátelé. To se stává. Naučte se to přijímat a buďte i přesto zdraví. Máme tu zpomalovací příčné pruhy a díry na cestách, ale co má být? Nikdo se ještě neuzdravil sezením v křesle a čekáním na výrobce léků, kteří vyléčí všechny jeho indispozice. To se nemůže podařit ani v našem životě, ani u nikoho jiného.

Pokud chcete být zdraví, převezměte odpovědnost za své zdraví už dnes. Prostě řekněte své NE lékům a své ANO zdravé dietě, zdravému životnímu stylu a výživě, vyhýbejte se jídlům a výrobkům, které ve skutečnosti vyvolávají chronické nemoci.

A nade vše - nenechte si od žádného výrobce léků, lékaře nebo vládní instituce namluvit, že jste nemocní, protože máte své emoce nebo myšlenky nebo svůj špatný den, kdy se necítíte dobře. Nejde přece o nemoc - takový je už život.

Nenechte se od nich přesvědčit, že samotný váš život je nemocí...

Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu

Stále více lidí se snaží řešit svoje zdravotní problémy alternativní (celostní) medicínou, protože zjišťují, že chemické preparáty nadělají v jejich těle více škody než užitku a tím vyvolávají spolehlivě další nemoci. Stále více lidí si začíná vybírat potraviny a celkově přechází na zdravý styl života.

Stále více vniká do našeho podvědomí informace, že každá nemoc souvisí s nějakým psychickým problémem. A opravdu to tak je. V naší psychice se každý pocit, emoce či traumatický zážitek usídlí a vyvíjí stejně jako rostlinka nebo živoucí tvor. Když přibližně po dvou letech dokončí svůj vývoj, narodí se jako nemoc ve fyzickém těle.

Většina alternativních metod se snaží přijít na příčinu onemocnění, kterou hledá právě v nějakém nepříjemném zážitku v minulosti, pojmenovat ji a odstranit. Škodlivinám, jež se v těle nahromadily a začaly své tažení proti zdravému organismu, je třeba ukázat cestu ven.

Klasická medicína se však tímto nezabývá. Tělo nevidí jako fungující celek, ale rozkouskovala ho do jednotlivých úseků, které obhospodařují různí specialisté – internisti, chirurgové, ortopedi, krční… Že se například ledvinová nedostatečnost, jejíž příčinou může být déletrvající strach, projeví angínou, nachlazením, bolestmi kolen a jinými příznaky, už málokterý specialista bere v úvahu. Nemoc tak „zaléčí“ třeba antibiotiky a nedovolí jí opustit tělo.

Popřípadě uzavřou cestu k vyčistění těla očkováním. Se škodlivinami v těle vedou lékaři tvrdý boj – zaženou je léky do skrýše v našem těle, kde se ale dál vyvíjí a mutují, aby odolaly dalším útokům chemických léků.

Spousta lidí si při prvních příznacích nachlazení vezme Paralen, ale málokdo se už zajímá, co tento hojně používaný a volně prodejný lék způsobí v těle. Pravda, příznaky nachlazení či chřipky na chvíli vymizí, ale následky použití natolik zatíží játra, že při dlouhodobějším užívání může dojít k jejich trvalému poškození. Na tolik rozšířené atopické ekzémy se zase mnohdy používají kortikoidní masti, které ekzém zatlačí dovnitř těla a ten se později pravděpodfobně přetransformuje v astma. Často a dlouhodobě používaný Warfarin na ředění krve působí na psychiku, po nějaké době jsou lidé zasmušilí, smutní, nevrlí a navíc určitá céva v temeni hlavy může začít prosakovat krví, což je považováno za mozkovou mrtvici. Zároveň, stejně jako mnoho jiných léků, Warfarin zatíží ledviny, takže se organismus začne zavodňovat a mimo přibývání na váze se objevuje spousta dalších zdravotních problémů, které se opět řeší jinými léky, jež opět způsobují nějaké vedlejší problémy, z nichž se později stane vážná nemoc a koloběh pokračuje.

Zcela vyjimečně je třeba použít chemické léky, protože jsou případy, kdy je zapotřebí se k nim obrátit. Při těžkých akutních stavech zachrání život, stejně tak jako operace v momentě, kdy už není jiné řešení, nebo uleví od bolesti, která může být až zničující. Každý by si měl ale sám zvážit, co je zrovna v jeho situaci potřebné a v úvahu také musíme vzít pohodlnost a jistou neochotu řešit problémy.

Pro některé lidi je jednodušší trpět, než přijmout řešení, a to se netýká jen fyzického onemocnění. Když je aplikována homeopatická léčba například přípravky Joalis, musí se vždy počítat, že nastane reverze, která vyvolá odchod negace z těla ven a je nutné krátkodobé nepohodlí při léčbě akceptovat. Představte si třeba dlouhodobě zatlačovanou vyrážku, která najednou odchází z těla ven. Nejprve se tedy reverze projeví na fyzickém těle, kdy se může nemoc krátce zhoršit a potom na psychickém stavu, kdy se z hloubi podvědomí vynoří právě ona zhoubná energie a dávno zapomenutá emoce, která byla původní příčinou onemocnění. Odměnou bude skutečné vyléčení nemoci "se vším všudy".

Ať už je to strach, smutek, různé pocity opuštění, nenávisti, osamocení či ponížení, vždy je člověk s nimi opět konfrontován. Pak ale odejdou a už se nevrátí a s nimi zmizí i nemoc. Jenže tento stav může být pro mnoho lidí zdlouhavý a nepříjemný. Pochopitelně průběhy léčení mohou být mírnější nebo dokonce i bez vedlejších projevů.

Nemoc si každý zpravidla pěstuje několik let a poté si většina lidí přeje, aby po použití několika tablet zmizela bez jeho přispění. Vzít si homeopatický přípravek a třeba několik hodin se trápit horečkou či bolestí je mnohem méně pohodlné, než spolknout růžovou tabletku, která otupí nervová ukončení nebo lék obsahující drogu ovlivňující naše vnímání.

Pokaždé, když se budete rozhodovat, zda řešit nemoc alternativní méně pohodlnou cestou či použít chemicky vydlážděnou přímou cestu do pekla, vzpomeňte, že podle statistik více než 85% lidí léčených klasickou medicínou neumírá na nemoc, ale na její léčbu - neléčbu.... v podstatě je zabit

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 13 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života