Můžete se stát závislými na cvičení?

- Pixabay

Barbora Nová

Závislost na cvičení není formální diagnóza, ale někteří lidé mohou tuto frázi používat k označení nutkání intenzivně a často cvičit navzdory možným nepříznivým následkům. 

Závislost na cvičení je kontroverzní fráze. Na jedné straně někteří lidé pociťují symptomy související s nadměrným cvičením, které lze považovat za podobné symptomům poruchy užívání návykových látek a jiných závislostí. Na druhou stranu oficiální příručka, kterou používá většina amerických odborníků na duševní zdraví, takovou diagnózu nezná.

„Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, 5. vydání, revize textu (DSM-5-TR)“ odkazuje na závislost na cvičení jako na nadměrný vzorec chování nebo závislost na chování.

Manuál také vysvětluje, že fráze „závislost na cvičení“ není formálně zahrnuta, protože neexistuje dostatek důkazů, které by ukazovaly nadměrné cvičení jako poruchu duševního zdraví, nebo seznam charakteristických příznaků a symptomů.

Americká společnost pro léčbu závislostí (ASAM) označuje závislost jako chronické onemocnění, které zahrnuje mozkové okruhy, geny, vlivy prostředí a vaše vlastní životní zkušenosti. Ale výzkum neurologického a genetického základu kompulzivního cvičení je omezený, takže definovat jej jako závislost je náročné.

Nedostatek jasné definice však neznamená, že vaše zkušenost není platná nebo skutečná. Pokud se domníváte, že vy nebo někdo, koho znáte, zažíváte stresující chování související s cvičením, je k dispozici pomoc.

Příznaky závislosti na cvičení

Kvůli nedostatku formálních diagnostických kritérií může být náročné definovat závislost na cvičení nebo vyjmenovat specifické příznaky.

Na základě klinické definice závislosti a kritérií použitých v DSM-5-TR k posouzení závislostí na chování, jako je hazardní hraní, mohou být možné tyto příznaky:

 • trvalé a intenzivní cvičební návyky, které vedou k poškození nebo úzkosti
 • neúspěšné pokusy o snížení intenzity nebo frekvence cvičení
 • podrážděnost nebo jiné změny nálady, když nemůžete cvičit
 • opakující se zaujetí (přetrvávající myšlenky) související s posilováním
 • sklon opřít se o cvičení ke zvládání stresu a jiných emočních stavů
 • vztahy, škola, práce nebo péče o sebe jsou často v ohrožení kvůli návykům spojeným s cvičením
 • neschopnost nebo potíže s omezením nebo zastavením cvičení navzdory negativním zkušenostem nebo následkům, jako jsou sportovní zranění nebo bolesti svalů
 • skrývání frekvence nebo intenzity cvičebních návyků nebo událostí před ostatními

Můžete také pociťovat těžkou touhu cvičit v lichou denní dobu, i když jste to už dělali.

Je závislost na cvičení příznakem OCD?

Možná jste slyšeli výraz: "Jak přestat být posedlý cvičením?" ale posedlost je něco jiného.

Závislost na cvičení, nebo závislosti obecně, nejsou zahrnuty ve výčtu příznaků obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) (1).

Podle DSM-5-TR je OCD stav duševního zdraví, který zahrnuje dva hlavní příznaky:

 • Obsese jsou trvalé a rušivé (obtížně ovladatelné) myšlenky a představy o jedné nebo více věcech nebo událostech. Obvykle způsobují emocionální a duševní potíže a narušují každodenní úkoly a interakce. Například strach z vystavení choroboplodným zárodkům.
 • Nutkání se týká nutkání opakovat konkrétní rituály nebo akce ve snaze snížit úzkost způsobenou posedlostí. Například mytí rukou každých pár minut.

Návykové chování není příznakem OCD, ani je nelze vysvětlit jako nutkání, protože obvykle nereagují na obsese.

V kontextu behaviorálních závislostí může fráze „kompulzivní chování“ odkazovat na trvalé a opakující se činnosti, které je obtížné zastavit.

OCD a závislost mohou koexistovat. Ve skutečnosti Správa služeb pro zneužívání látek a duševní zdraví (SAMHSA) vysvětluje, že to často dělají (2).

Studie z roku 2022 také zjistila, že lidé s OCD častěji hlásí příznaky behaviorální závislosti ve srovnání s lidmi bez OCD. Závislost na cvičení nebyla na seznamu nutkavého chování, zatímco závislost na internetu, pornografii a sexu měla vysokou prevalenci.

Přesto je možné, že u někoho, kdo žije s OCD, se také vyvine behaviorální závislost související s cvičením. Pouze odborník na duševní zdraví může poskytnout přesnou diagnózu.

Je nadměrné cvičení mechanismem zvládání?

Cvičení může být pro některé lidi mechanismem zvládání, i když nemusí být vždy zdravé.

Zvládání odkazuje na jakékoli myšlenky a činy, do kterých se zapojíte, jako pokus o zvládnutí a snížení emočního a duševního stresu. Tyto mechanismy zvládání vám mohou pomoci vyřešit příčinu úzkosti, snížit negativní emoce, poučit se z problému a vyhledat podporu (3).

Je však možné i problematické (maladaptivní) zvládání. Jedná se o strategie, které vám pomáhají odpojit se, vyhnout se a potlačit problém a související emoce. Maladaptivní styly zvládání jsou spojeny s problémy v oblasti duševního zdraví (4).

Cvičení, abyste si po náročném dni v práci oddechli, než začnete přemýšlet o řešeních, vám může pomoci vyrovnat se se stresem. Cvičení, abyste se vyhnuli přemýšlení o problému nebo vynechali den v práci, může signalizovat maladaptivní styl zvládání.

Pokud si myslíte, že cvičení pomáhá vyhnout se stresovým situacím, zvažte spolupráci se zdravotníkem. Mohou vám pomoci prozkoumat možné příčiny a kroky, které je třeba dodržovat.

Jak poznáte, že příliš cvičíte?

Každý je jiný a pravidelné cvičení pro vás může být přínosem, ale pro někoho příliš intenzivní nebo dlouhé. Pokud však některé z následujících příznaků závislosti na cvičení přetrvávají, zvažte oslovení odborníka na duševní zdraví (5):

 • podrážděnost, úzkost nebo špatná nálada, když nemůžete cvičit
 • potíže nebo neschopnost přestat cvičit, i když máte zranění, bolest nebo jiná fyzická omezení
 • negativní důsledky ve vašich vztazích, financích nebo rutinní péči o sebe kvůli cvičebním návykům
 • potíže nebo neschopnost přestat cvičit i přes negativní důsledky
 • potíže se zvládáním nutkání cvičit, a to i v neplánované době nebo znovu po cvičení
 • vynechání práce, školy nebo jiných povinností kvůli cvičení
 • cvičení je jediný způsob, jak zvládat stres a negativní emoce

Dalším společným znakem může být nutnost cvičit tvrději a déle, abyste zažili stejné odměny.

Co způsobuje závislost na cvičení?

Výzkum příčin nutkavého cvičení nebo závislosti na cvičení je omezený.

Možné příčiny mohou zahrnovat kombinaci následujícího (6):

 • bolestné životní zkušenosti
 • osobnostní rysy jako perfekcionismus, narcismus a nutkavost
 • úzkostné poruchy
 • jiné závislosti
 • poruchy příjmu potravy nebo negativní postoje k jídlu v minulosti
 • úzkost z výkonn osti (7)

Jaká pomoc je k dispozici?

Léčba závislosti na cvičení může záviset na vašich příznacích a základních příčinách.

Velmi se doporučuje spolupráce s odborníkem na duševní zdraví. Tito mohou naslouchat vašim obavám a pomoci vám prozkoumat možné způsoby, jak je řešit pomocí psychoterapie, například:

Závěr

Závislost na cvičení není formální diagnózou v DSM-5-TR, referenční příručky, kterou používá většina amerických odborníků na duševní zdraví. Ale to, co cítíte a prožíváte, je platné a skutečné.

Mezi možné příznaky závislosti na cvičení patří neschopnost přestat cvičit navzdory nepříznivým důsledkům ve vašich vztazích a jiných oblastech, pociťování nutkání cvičit v neobvyklých časech dne, pocit úzkosti, když nemůžete cvičit, a nutnost tvrději cvičit a cvičit. Pokaždé déle.

Léčba je k dispozici pro behaviorální závislosti, jako je kompulzivní cvičení. Profesionál v oblasti duševního zdraví vám může pomoci prozkoumat možné příčiny a způsoby, jak řešit vaše potíže.

Pouhých 22 minut aktivity denně vyrovnává zvýšené riziko úmrtí v důsledku dlouhodobého sezení

- Pixabay

Barbora Nová

 • Nový výzkum zjistil, že 22 minut středně intenzivního až intenzivního cvičení denně může výrazně snížit riziko úmrtí u osob starších 50 let.
 • Studie poukazuje na rozšířenou realitu sedavého způsobu života, kdy mnoho lidí zůstává v klidu více než 8 hodin denně.
 • Odborníci tvrdí, že závěry studie, i když se mohou zdát zřejmé, by mohly mít dopad na lidi všech věkových kategorií.

Nový výzkum zveřejněný v časopise British Journal of Sports Medicine zjistil, že věnování se 22 minutám středně intenzivní až intenzivní fyzické aktivity denně může snížit riziko úmrtí v případě sedavého způsobu života. Studie zahrnovala analýzu údajů 11 989 účastníků z Norska, Švédska a USA (1).

Všichni účastníci zahrnutí do studie byli starší 50 let.

Dr. Carl Cirino, ortopedický chirurg z newyorské nemocnice Hospital for Special Surgery, uvedl, že z toho plynou důležité základní poznatky pro lékaře i pacienty.

"Všichni žijeme rušným životem, od lovecko-sběračského kočovného způsobu života jsme se posunuli k bydlení v pěkných bytech a domech se světlem a elektřinou a ke všem vymoženostem, díky nimž nemusíme chodit ven a být tak aktivní, jako jsme museli být před stovkami let. Tato studie definuje, jaká doba je pro lidi prospěšná, aby se snížilo riziko úmrtí, a rozpracovat to do opravdu robustní vědecké metody, to byl podle mě opravdu důležitý počin."

Co studie zjistila

Údaje byly shromážděny pomocí kyčelního akcelerometru, který určoval, kdy jsou lidé v klidu versus kdy jsou aktivní. Vědci zjistili, že i u těch, kteří seděli 12 a více hodin denně, bylo související riziko úmrtí eliminováno, pokud bylo dosaženo této 22minutové hranice.

Dokonce i u těch, kteří 22minutovou hranici nedosáhli, znamenala určitá mírná až intenzivní aktivita stále pokles míry úmrtnosti.

Například u těch, kteří se věnovali 10 minutám aktivity a seděli šest hodin denně, se riziko úmrtí snížilo o 32 %.

Výzkum byl sice zaměřen na starší dospělé, ale Dr. Tracy Zaslowová, lékařka primární péče v oblasti sportovní medicíny v Cedars Sinai Kerlan-Jobe Institute, uvedla, že výsledky této studie mohou mít dopad i na mladší lidi.

"Myslím, že je to připomínka pro naše mladší sportovce i nesportovce, mladší dospělé a dospívající, že je pro ně opravdu důležité budovat svalovou sílu a kardiovaskulární zdraví, aby si mohli udržet fyzickou aktivitu. Čím více toho dělají, když jsou mladší, tím silnější je tento základ, tím snadněji si ho udrží, když jsou starší."

Intenzivní vs. mírná aktivita

Činnosti, jako je rychlá procházka nebo sekání trávníku motorovou sekačkou, považují odborníci za příklady mírné aktivity, zatímco pěší turistika nebo hraní basketbalu obecně spadá do kategorie energické aktivity (2).

Dr. Cirino uvedl, že se často setkává s tím, že někteří lidé po operaci ztrácejí přístup ke svým preferovaným aktivitám, a že tato studie by jim mohla pomoci při určování toho, jaká aktivita splňuje jejich zdravotní cíle a zároveň je bezpečná.

"Člověk, kterého vídám jako chirurg ramene a lokte, měl zájem o tenisové dvouhry, má nyní zájem také o pickleball. Zajímají se o nějaký jiný druh aktivity... Tato studie mi pomůže lépe je nasměrovat k některým dalším aktivitám, které mohou dělat."

Tato studie má také uvedená omezení. Vědci poukazují na to, že rozeznat rozdíly mezi různými aktivitami může být s použitým typem měřicího zařízení problém a že kvůli nedostatku dat není možné tyto výsledky porovnávat s mladými lidmi.

Přesto je podle dr. Zaslowové studie důležitá, protože potvrzuje, že i když není každá aktivita stejná - vědci zjistili rozdíly v přínosech u těch, kteří se účastnili pouze lehkého cvičení - je něco lepší než nic.

"Opravdu jen povzbuzujeme lidi, aby si našli způsob, jak být aktivní, i když se vám nechce jít běhat nebo intenzivně jezdit na kole. Ale projděte se kolem domu, udělejte pár dřepů, choďte nahoru a dolů po schodech, je tolik různých věcí, které lze dělat, abyste si udrželi zdravý, aktivní životní styl."

Budoucí výzkum

Vědci doporučují, že nabádání starších dospělých k pravidelnému cvičení by mohlo být cestou léčby, která se posune vpřed.

Podle dr. Zaslowové, atestovaného pediatra je vítána další snaha o pochopení snižování rizika sedavého způsobu života u mladých lidí. Ačkoli se obecně předpokládá, že děti, zejména ve věku od šesti do deseti let, jsou aktivní, není tomu tak vždy.

"Existuje také mnoho sedavého chování, které se v naší společnosti z mnoha důvodů jaksi vyvinulo. A tak jsou děti nyní často méně aktivní než jejich předchozí generace. A jak je to ovlivňuje a jaké minimum bychom měli skutečně podporovat, aby měly co nejzdravější život do budoucna?"

Závěr

Nová studie zjistila, že intenzivní cvičení po dobu pouhých 22 minut denně může působit proti zdravotním dopadům dlouhodobého sezení.

Kurkumin působí proti stárnutí stejně jako cvičení

David Gutierres

Chemické látky, které se přirozeně vyskytují v kořenu kurkumy, jsou schopny chránit srdce před stárnutím ve stejné míře, jako přiměřený aerobik. K tomuto závěru dospěli vědci z japonské univerzity v Tsukubě  ve třech nezávislých studiích.

Už stovky let je kořen kurkumy důležitou součástí tradičního systému asijské medicíny. V posledních desetiletích potvrdily vědecké studie její protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, připisované tzv.“kurkuminoidům“, což je trojice chemických látek, které jsou zároveň i charakteristickým žlutooranžovým barvivem. I když pouze jedna z těchto látek má název „kurkumin“, její jméno bývá běžně používáno pro všechny společně.

Všechny tři zmíněné studie porovnávají účinky cvičení a kurkuminu na zdraví srdce mezi ženami v menopauze a doba vyhodnocování byla vždy delší než 8 týdnů. Vždy byla použita metoda náhodného výběru, dvojitého zaslepení a porovnávání s placebem. Kurkumin byl podáván prostřednictvím koloidních nanočástic.

Může být kurkumin prevencí srdečních onemocnění?

V rámci první studie bylo sledováno 32 žen ve 3 skupinách: ženy užívající potravinový doplněk s kurkuminem, ženy zapojené do pravidelného cvičení aerobiku a skupina bez změn. Měřítkem pro vyhodnocování byla tzv. vaskulární endoteliální funkce, která je považována za klíčový indikátor zdravého kardiovaskulárního systému. Měření byla provedena na začátku a na konci studie. Zjistilo se, že u kontrolní skupiny nenastaly žádné změny, ale u obou dalších skupin došlo k významnému zlepšení endoteliální funkce. Nejvíce překvapující ale bylo zjištění, že toto zlepšení bylo u obou skupin totožné.

V rámci druhé studie byly ověřovány účinky kurkuminu na reakce arterií při změnách krevního tlaku (tzv "arterial compliance"), což je další kritérium pro vyhodnocování kardiovaskulárního zdraví. Zapojeno bylo opět 32 žen náhodně rozdělených do 3 skupin. První skupina užívala doplňky s kurkuminem, druhá placebo a třetí měla cvičební program a k němu ještě užívala kurkumin nebo placebo. Skupina s placebem nevykazovala žádné změny, ženy jen s kurkuminem a ženy cvičící užívající placebo zaznamenaly shodné zlepšení a nejlepší výsledek vykazovala skupina se cvičením a současným užíváním kurkumy.

V konečné studii se vědci soustředili na účinky cvičení a kurkuminu na změny v levé srdeční komoře, související s věkem. Celkem 45 sledovaných osob bylo náhodně rozděleno do stejných skupin, jako ve druhé studii.

I v tomto případě vědci zjistili, že jak cvičení, tak i kurkumin vyvolávají významné zlepšení srdečního zdraví. Ale jen ti účastníci, u kterých byly aplikovány obě metody současně, dosáhli nejvýznamnějších hodnot zlepšení.

V závěru výzkumu se uvádí:

„Pravidelné užívání kurkuminu by mohlo být významným preventivním opatřením proti kardiovaskulárním chorobám u žen v menopauze. Navíc se však ukazuje, že už samotný kurkumin může být účinnou variantou i pro pacientky, které nejsou schopny cvičit.“

Originál: naturalnews.com

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života