Téměř všechny klinické testy léčiv jsou vědecky neplatné kvůli vlivu mysli; z vědeckých metod farmaceutického průmyslu zůstalo jen zbožné přání

Mike Adams

Nová studie, publikovaná v magazínu Science Translational Medicine, vznesla pochybnosti nad vědeckou platností téměř všech dvojnásobně slepých testů s nahodilým rozmístěním účastníků do skupin, mající za úkol vyřadit vliv placeba při testování farmaceutických léků. Ukázalo se, že mnoho z nich funguje pouze proto, že to lidé očekávají, nikoli proto, že by tyto léky vyvolaly v lidském těle jakýkoli „reálný" chemický účinek. Jak si dále vysvětlíme, když bylo testovaným osobám řečeno, že nedostaly léky proti bolesti, přestože jim ve skutečnosti podávány byly – staly se takové léky překvapivě naprosto neúčinnými.

Konkrétně se ve zmíněném experimentu jednalo o vystavení dolních končetin testovaných osob vysokým teplotám, a to až do bodu bolesti s následnou nitrožilní aplikací léku proti bolesti. Poté byla intenzita bolesti vyhodnocena. O aplikaci léku testované osoby věděly a úroveň bolesti byla podle očekávání značně nižší. Jenže když bylo následně testovaným lidem řečeno, že byl přísun léku zastaven, bolest se vrátila zpátky na původní úroveň, kdy žádné léky nedostávali a to i přes to, že jim byly stejné léky stále vnitrožilně podávány.

Jinak řečeno je to právě mysl pacienta, která rozhoduje o účinnosti léku proti bolesti, nikoli chemický účinek léku sám o sobě.

Profesorka Irene Tracey z Oxfordské Univerzity řekla v rozhovoru pro BBC: „Je to fenomenální, opravdu velkolepé. Jde o jedno z nejlepších analgetik, které máme k dispozici, ale i přes to dokáže vliv mozku silně zvýšit jeho účinnost, stejně jako ji může úplně odstranit."
(
https://www.bbc.co.uk/news/health-12480310).

Jak poukázal profesor zdravotního výzkumu z Univerzity v Southamptonu George Lewith, tato zjištění vrhají stín pochybnosti na vědeckou platnost mnoha klinických testů léčiv. Řekl: „Zcela jasně to ukazuje na nespolehlivost lékařských testů, které neberou v úvahu očekávání testovaných osob."

Mnoho léků funguje jenom tehdy, když tomu věříte

Co výzkum ve skutečnosti odhaluje je fakt, že mysl je hlavním určujícím faktorem účinnosti mnoha léků, nikoli samotné chemické složení léku. Bylo to dokázáno znova a znova a to nejen u léků proti bolesti, ale taky u antidepresiv, které v účinnosti stále nejsou schopny předčít placebo.

Nabízí se ovšem otázka: Pokud taková spousta léků funguje pouze vlivem působení naší mysli, proč některé z nich u klinických testů placebo efekt překonají?

Odpověď na tuto otázku vás nejspíš překvapí: Je to proto, že lidé, kteří se účástní klinických testů počítajících s působením placeba, obvykle doufají v to, že právě oni dostanou skutečný lék, nikoli jen placebo. A jak můžou vědět, že „skutečný" lék dostali? Podle přítomnosti škodlivých vedlejších účinků! Jakmile se začnou objevovat - zácpa, sexuální poruchy, nevolnost, bolesti hlavy a další - poté jsou účastníci testu přesvědčeni, že právě oni dostali „pravý" lék. A od tohoto bodu jejich mysl lék skutečným učiní! Takže jejich krevní tlak začne opravdu klesat, jejich hodnoty cholesterolu se sníží a podobně.

Pacienti přemění do reality očekávání, která si vytvořili už v době, kdy byli pro test léku vybráni. Už samotný nábor na klinické testy léčiv vyvolá v jejich mysli určitá očekávání. Pacienti jsou totiž vybráni „na zkoušku léku proti rakovině" nebo „na test léku na snížení krevního tlaku" a podobně, přičemž je očekávaný výsledek působení léku zřejmý už ve fázi náboru.

Je velmi důležité tomu dobře porozumět, proto to rozepíšu do tří fází:

Proč jsou "příznivé" účinky léků ve skutečnosti vyvolány myslí účastníků testování:

Krok 1
Účastníci klinických experimentů jsou rekrutováni k otestování léku se specifickým účinkem, jako je snížení krevního tlaku, zastavení šíření rakoviny, vyrovnání množství cukru v krvi a podobně. To má za následek vytvoření očekávání o účincích léku v myslích pacientů ještě dříve, než k samotnému testu dojde.
Krok 2
Když testování začne, pacientům je řečeno, že půlka z nich dostane skutečný lék a druhá půlka dostane placebo, ale jelikož se jedná o slepý test, nikdo neví, ve které skupině skončí.
Krok 3
Účastníci studie začnou dostávat prášky, ale netuší, zda berou skutečný lék, nebo placebo.
Krok 4
U lidí ve skupině, která dostává skutečný lék, se začnou objevovat toxické vedlejší účinky (protože většina léků je pro tělo toxická). To je povzbudí, protože usoudí, že neberou placebo, ale pravý lék.
Krok 5
U testovaných osob, které učiní závěr, že berou skutečný lék, dojde silou jejich mysli k tomu, že jejich tělo vytvoří skutečný fyziologický účinek, o kterém věděli už od kroku číslo jedna! Jakákoli očekávání jim byla před samotným pokusem předložena jsou, jinými slovy, zčistajasna zrealizována jejich myslí.
Krok 6
Mezitím se ve skupině, která dostává pilulky s placebem, neobjeví žádné vedlejší účinky, což je utvrdí v přesvědčení, že nedostávají „skutečný" lék a tím pádem by neměli pocítit žádný pozitivní fyziologický účinek. Stejně jako u předchozí skupiny je i toto přesvědčení myslí zrealizováno a tak k žádnému účinku nedojde.
Krok 7
Po skončení klinických testů výzkumníci porovnají výsledky obou skupin a můžete sami hádat, jaký je výsledek. Zdá se, že léky účinkovaly lépe. Ale bylo to opravdu díky léku? Vůbec ne: Mohlo za to očekávání testovaných osob, díky kterému mysl účinek vytvořila. Jinými slovy se lék jeví dobrý pouze díky zbožnému přání.

Jak vidíte, toto vrhá stín pochybnosti na vědeckou platnost každého dvojitě slepého placebo testu, který byl kdy proveden. Zásadním vědeckým selháním, které mají všechny takové testy společné, je fakt, že výzkumníci vytvořili očekávání týkající se účinku léku v hlavě všech pacientů. Právě v jejich hlavách ale účinek opravdu vznikl, nikoli nutně samotným lékem.

To však vede k úžasnému závěru - že v dnešním lékařském systému může mnoho léků fungovat pouze tehdy, když jejich funkčnost pacient očekává, protože právě toto očekávání vytváří v mysli pacienta fyziologický efekt, nikoli lék samotný.

Jak se tomu dá vyhnout a vytvořit skutečně vědecky validní test, který vyloučí působení mysli?

Jak navrhnout opravdu vědeckou metodu pro testování účinnosti léku

Odpověď na tuto otázku je mnohem snazší, než si možná myslíte: U osob, které test podstoupí, je třeba vyřadit jakákoli očekávání o léčebném účinku. Jinými slovy nelze pacienty získávat pro „testování léku na krevní tlak", protože už tímto zasejete očekávání, že díky léku dojde ke snížení tlaku.

Popravdě musíte lidi upsat pro testování „tajemného léku" bez jakýchkoli očekávání o jeho účincích. Tím se proměnná, kterou je mysl pacientů, vyloučí z rovnice a nebude mít na výsledku žádný podíl. Od tohoto bodu je třeba pozorně sledovat všechny fyziologické příznaky, které se objeví. Když je mysl mimo hru, můžete se dobrat pravdivého vyhodnocení skutečných chemických reakcí, které lék vyvolá.

Proč je většina klinických testů vědecky neplatných

Je fascinující, že téměř žádné experimenty nejsou vedeny takovou metodou. V dnešní době je téměř pravidlem, že součástí informací o experimentu je i očekávaný výsledek. Tímto způsobem to funguje už desetiletí s klamným přesvědčením, že mysl z nějakého důvodu nemá vůbec žádný dopad na pochody v lidském těle. Zdravotničtí výzkumníci a vědci nesprávně věřili, že výsledky testů ovlivňují pouze samotné chemické reakce. Tvrdili, že mysl nehraje žádnou roli.

Neměli pravdu. Mysl hraje obrovskou roli. Ve skutečnosti totiž dokáže udělat z placeba „skutečný" lék - zatímco pravý lék může učinit nefunkčním. Mysl má skoro úplnou kontrolu nad výsledkem testu. Protože tohle nebylo téměř nikdy bráno v potaz, všechny klinické experimenty ignorující vliv úmyslu pacienta jsou technicky řečeno vědecky neplatné. Neexistuje možnost, jak určit, zda k výsledku došlo díky léku, nebo působení mysli.

To činí z mysli proměnnou ve snaze vědců rozlišit, co v takových experimentech skutečně působí. Když zapůsobí síla mysli, není možné s vědeckou přesností tvrdit, že za výsledky prostě může lék samotný. Pokud se samozřejmě neuchýlíte k popření vlivu mysli. A to je přesně chyba, která se opakuje od začátku moderní lékařské vědy.

„Vědecké metody" farmaceutického průmyslu se díky působení mysli rozpadají na kousky

Jakmile si jednou uvědomíte, že síla mysli je v těle schopná vytvořit reálný fyziologický účinek, stejně jako zrušit účinky aplikované chemikálie, dojdete k parádnímu závěru: "věda" farmaceutického průmyslu vlastně vůbec není vědecká!

Na výsledky prakticky všech z desítek tisíců klinických testů, které byly za několik posledních desetiletí provedené, musí být pohlížené se značnými pochybnostmi. Ve kterých testech si pacienti pozitivní výsledky vytvořili díky své mysli poté, co je výskyt vedlejších účinků přesvědčil, že berou skutečný lék?

Tato otázka by neměla být brána na lehkou váhu. Jakmile bude tento úkaz plně pochopen, může rozdrtí moderní lékařskou "vědu". Farmaceutický průmysl totiž sílu mysli potřebuje k tomu, aby se léky jako funkční jevily! Je totiž dobře možné, že bez zapojení faktoru „toužebného očekávání" většina léků jednoduše vůbec nefunguje.

Pravdou je, že účinků většiny nejčastěji předepisovaných léků - léků na cukrovku, snížení krevního tlaku, léků proti bolesti, statinů a podobných - může být dosaženo bez požití jakéhokoli léčiva. Jediná věc potřebná k vyvolání pozitivního účinku je očekávání pozitivního účinku v mysli pacientů.

Jako ke každém pravidlu lze samozřejmě i tady najít určité výjimky. Léky používané k znecitlivění nepotřebují vědomou účast pacienta, aby fungovaly podle očekávání. Stejně tak se najdou i určité živiny, jako například vitamin D, které v lidském těle účinkují určitým způsobem, ať už člověk „věří" na vitamin D, nebo ne.

Skutečnou otázkou tedy je, k čemu dochází v místě setkání molekulární biologie s vlivem očekávání mysli. Moderní lékařská věda nemá o tomto tématu téměř žádné vědomosti, protože vliv působení mysli popřela. Většina takzvaných „skeptiků", vůbec nevěří, že mysl existuje. Jak říkají, lidé jsou jenom biologičtí roboti a mozky jsou jenom molekulární přístroje, které vykonávají akce předurčené fyzikálními a chemickými zákony. Trvají na tom, že mysl neexistuje.

Pak se není čemu divit, že jimi prováděné klinické testy působení mysli neberou v úvahu, což je nyní důvodem, že se takové testy ukazují být lékařským sebeklamem. Věřili, že jejich léky fungují, ale ukázalo se, že za výsledky může mysl pacientů.

Rozsáhlá cenzura síly působení mysli

Neočekávejte však, že to konvenční zdravotnický systém připustí. Aby mohl pokračovat v divadélku s „vědecky potvrzenými léčivy", musí vytrvat v zoufalém předstírání, že mysl nemá na klinické experimenty absolutně žádný vliv.

To je taky důvodem, proč se farmaceutický průmysl snaží popřít existenci mysli. Proto se lékařské časopisy zdráhají publikovat studie týkající se vlivu působení mysli, proto lékařské fakulty své žáky odmítají učit o léčbě, která bere v úvahu vztah těla a mysli.

Placebo efekt - jeden z nejsilnějších léčebných nástrojů - je celou lékařskou profesí zatracován jako naprosto bezcenný!

Mysl má takovou sílu, že dokáže zcela odstranit účinky podaného léku. Až tomu lékaři skutečně porozumí a budou schopní této síly využít, většinu běžných léků už nebudou potřebovat. Bude jim stačit, když posílí pacientovu víru, zakládající se na faktickém přesvědčení, že schopnost vyléčit se mají uvnitř sebe a že chemická léčiva byla jenom symbolickým prostředkem, díky kterému mysl uvěřila, že k vyléčení dojde.

Z části se samozřejmě taky jedná o kulturní problém. Kultura moderního světa staví na redukcionismu. Západní věda se snaží vyvracet sílu mysli a jednotlivcům odpírá schopnost sebeléčení. Učí nás, že léčba musí přijít jako zákrok zvnějšku, pomocí chemie, ozařování nebo operací.

V paralelním světě s naprosto stejnou biologií, vědomím i prostředím se mohla civilizace podobná té naší rozhodnout pro rozdílný přístup - mohla se rozhodnout pro cestu, kde jsou pacienti podporováni v přesvědčení, že se dokážou vyléčit sami a lékaři jsou pouhými průvodci, kteří jim v tom pomáhají. Uzdravení se je osobní dovedností a uměním, které vychází zevnitř, místo aby přicházelo pomocí nebezpečných chemických zásahů. Aby se z tohoto paralelního světa stala realita je potřeba pouze jediné: změna v přesvědčení lidí. Když společnost přijme sílu mysli jako fakt, ta se tak rázem stane důvěryhodnou pro slabomyslné masy, které při hledání toho, co je skutečné, vždy vzhlížejí k autoritám.

Hlubším významem toho, co tu nyní probíráme, je ovšem fakt, že reálné je to, co reálným učiníte. Vaše mysl, sama o sobě, dokáže změnit pochody uvnitř vašeho těla, neutralizovat jedovaté léky, skoncovat s bolestí a nejspíš dosáhnout i dalších zdánlivě zázračných výkonů, jako je dorůstání ztracené končetiny. Abychom se do takové fáze dostali, spíše než se zaměřovat na rozvíjení technologií je třeba věřit, že mysl je schopná ovlivňovat naše tělo.

Obzvláště atraktivním se jeví fakt, že už nejde o pouhé povídačky členů hnutí new age. Jde o vědecky potvrzené závěry pečlivých studií zkoumajících vliv očekávání pacientů. Právě teď se vzájemné působení těla a mysli stává novou vědou!

Originál: https://www.naturalnews.com/031451_drug_trials_placebo_effect.html

Mike Adams, editor Natural News

Mike Adams je zakládající redaktor NaturalNews.com a ředitel mezinárodně akreditované laboratoře (ISO 17025) analytické laboratoře známé jako CWC Labs. Byl mu udělen Certifikát za dosažení mimořádně vysoké přesnosti analýzy toxických prvků v neznámých vzorcích vody pomocí přístrojů ICP-MS. Mike Adams je také velmi schopný v oblasti kapalinové chromatografie, iontové chromatografie a analytické instrumentace s časovou analýzou hmotnostní spektrometrie. Rovněž dosáhl řady laboratorních průlomů v programování automatizovaných robotů pro manipulaci s kapalinou pro přípravu vzorků a přípravu externích standardů.

Patentový úřad USA udělil patent Mike Adamsovi NO. US 9526751 B2 za vynález „Cesium Eliminator“, vynález zachraňující život, který odstraňuje až 95% radioaktivního cesia z trávicího traktu člověka. Adams se zavázal poskytnout úplná patentová práva na patenty každému státu nebo národní vládě, která potřebuje tento produkt vyrobit, aby zachraňovala lidské životy v důsledku jaderné nehody, katastrofy, válečného aktu nebo teroristického činu. Rovněž skladoval 10 tun suroviny na výrobu Cesium Eliminator ve skladu v Texasu a plánuje věnovat hotový produkt na záchranu životů v Texasu, když dojde k další jaderné události. Žádný nezávislý vědec na světě neprovedl více výzkumu v odstraňování radioaktivních prvků z trávicího traktu člověka.

Mike Adams je člověk barvy pleti, jejíž předci zahrnují Afričany a Američany. Má také indiánské předky, díky čemuž se mu připisuje inspirace pro vášeň „Strážce zdraví“ pro ochranu života a přírody před ničením způsobeným chemikáliemi, těžkými kovy a jinými formami znečištění.

Mike Adams je autorem první knihy na světě, která zveřejnila výsledky analýzy těžkých kovů ICP-MS pro potraviny, doplňky stravy, domácí zvířata, koření a rychlé občerstvení. Kniha má název Food Forensics a vydává ji BenBella Books.

Ve svém laboratorním výzkumu Adams učinil řadu průlomů v bezpečnosti potravin, jako je odhalení rýžových bílkovin dovážených z Asie, které jsou kontaminovány toxickými těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a wolfram. Adams byl prvním vědcem, který zdokumentoval vysoké hladiny wolframu v superpotravinách. Objevil také více než 11 ppm olova v dováženém prášku mangostanu a vedl jednání s cílem uzavřít dobrovolnou dohodu v celém odvětví o omezení těžkých kovů v rýžových bílkovinových produktech.

Kromě své laboratorní práce je Adams také (neplaceným) výkonným ředitelem neziskového spotřebitelského wellness centra (CWC), organizace, která přesměrovává 100% svých darů na granty na programy, které učí děti a ženy, jak pěstovat vlastní jídlo nebo výrazně zlepšit jejich nutriřní hodnotu. Prostřednictvím neziskové CWC zahájil Adams také program Nutrition Rescue, program, který věnuje nezbytné vitamíny lidem v nouzi.

Na pozadí vědecké a softwarové technologie je Adams původním zakladatelem technologické společnosti e-mailových zpravodajů známých jako Arial Software. Díky svým technickým zkušenostem spojeným s láskou k přirozenému zdraví vyvinul Adams a nasadil systém pro správu obsahu, který v současné době řídí NaturalNews.com. Také vytvořil statistické algoritmy na vysoké úrovni, které slouží SCIENCE.naturalnews.com, což je obrovský výzkumný zdroj, který obsahuje více než 10 milionů vědeckých studií.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 23 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života