Horečka může léčit rakovinu

Paul Fassa

V Německu byly prováděny úspěšné pokusy s léčbou rakoviny prostřednictvím uměle vyvolané horečky. K objasnění tohoto mechanismu je ale potřeba pochopit důležitost horečky při léčení. Horečka totiž není příznakem, který musíme okamžitě eliminovat prostřednictvím toxických chemikálií, které obvykle předepisuje běžná medicína. Horečka je totiž přirozeným způsobem, jak se tělo uzdravuje a likviduje patogeny (Natural News "Do Not Kill a Fever; Fever Kills Viruses" source below).

Francouzský mikrobiolog Dr. Andre Lwoff vědecky demonstroval, že horečka je dokonce schopna léčit i jinak nevyléčitelné choroby. K tomuto tématu napsal Dr. Josef Issels - přední evropský specialista na léčbu rakoviny, toto: „Uměle vyvolaná horečka má největší potenciál k léčbě mnoha nemocí, nevyjímaje ani rakovinu.“ Dr. David Mychles – profesor z Oxfordu se svým týmem nedávno potvrdil účinnost uměle vyvolané horečky k léčbě nemocí, mezi které patří i rakovina.

Důsledky odstraňování horečky

Jeden z hlavních propagátorů hypertermie pro léčbu rakoviny, Dr. Werner Zabel, ilustruje své poznatky historickou zkušeností, která dokládá preventivní a léčivé schopnosti horečky u rakoviny: oblast močálů v blízkosti Říma byla známá vysokým výskytem malárie, vyvolávané moskyty. Vláda se tedy rozhodla meliorovat močály. Malárie se následně vytratila, avšak četnost rakoviny, která zde byla do té doby výrazně pod běžným průměrem, se prakticky okamžitě zvedla.

Z toho bylo možné vyvodit, že malárie vyvolávala horečky, které pomáhaly předcházet rakovině mezi místní populací. Evropané a především Skandinávci historicky používají několika způsobů zahřívání těla pro léčebné účely. Mezi takové například patří parní lázně, horké prameny nebo sauny. V Evropě tady není metoda zvyšování tělesné teploty za účelem uzdravování žádnou novinkou.

Avšak vyvolávání horečky při léčení rakoviny není příležitostný způsob pro léčbu vlastními prostředky. Vyžaduje odborný dohled od zkušeného lékaře nebo léčitele.

Metody hypertermie (termoterapie)

Mezi nejstarší metody patří tzv. Schlenzova lázeň, známá v Evropě už několik století. Než se začala uplatňovat při léčbě rakoviny, byla využívána proti řadě jiných nemocí. Spočívá v celkovém ponoření v horké vodě – pouze nos a ústa vyčnívají na hladině, aby bylo umožněno dýchání. Teplota vody bývá kolem 39°C. Asi po půlhodině se začíná tělesná teplota vyrovnávat s vodní lázní. Během tohoto působení se musí kontrolovat puls, aby nepřesahoval 140 tepů za minutu.

Asi bude překvapením, že kolem roku 1976 se v USA začala šířit lokální metoda zahřívání rakovinových nádorů ultrazvukovými vlnami a byla ohlašována jako možný léčebný postup i pro komerční medicínu. Avšak i navzdory mnoha úspěšným klinickým pokusům se tento tento postup v USA plošně nerozšířil.

K této metodě se ale obrátili lékaři v Německu a v Číně, kde se již termoterapie stala běžnou. Velmi skrovné využívání lokalizované hypertermie v Americe bylo bohužel degradováno na podpůrné prostředky léčby (např. pro změkčování nádorů) a nasazení toxické léčby se zde stalo mnohem masovější. Ačkoliv tedy byla hypertermie nejdříve nasazována v Americe, nejčastěji se nyní pro léčbu rakoviny používá v Německu a v Číně.

Nejlepší přístup

Než použít v integrativní medicíně hypertermii jako doplněk k toxické ortodoxní léčbě, měla by být používána k dalším alternativním, netoxickým, levnějším léčbám rakoviny. Existuje mnoho alternativních terapií rakoviny, které je možné úspěšně integrovat s hypertermií.

Jako příklad tohoto přístupu může sloužit třeba centrum Dr. Budwigové ve Španělsku, které nabízí hypertermii infračerveným saunováním současně s dietou podle této léčitelky a případně i další druhy terapií. Když už je řeč o dietě, součástí každé terapie rakoviny by měla být léčivá strava. Rakovinné buňky jsou vyživovány v prvé řadě glukózou – proto se léčebná strava vyhýbá cukru ve všech podobách, alkoholu, zpracovaným potravinám a obvykle i masu. Upřednostňují se hlavně organická zelenina, ovoce a celozrnné potraviny.

Mimo to by saunování nebo parní lázně měly být využívány každým, kdo dbá na dobré zdraví a prevenci před nemocemi.

Použité odkazy a další zdroje:

Do Not Kill a Fever; Fever Kills Viruses (explains the bio-chemical mechanisms involved) https://www.naturalnews.com/027149_fever_viru...
Basic hyperthermia coverage for disease and cancer https://www.alkalizeforhealth.net/therapeutic...
Ralph Moss - Cancer Decisions Part 1 https://www.cancerdecisions.com/content/view/...
Cancer Decisions Part 2 https://www.cancerdecisions.com/content/view/...
Budwig Center for cancer - High temperature body therapy https://www.budwigcenter.com/high-body-temper...

Originál: https://www.naturalnews.com/031751_fever_cancer.html

Léčba zahřátím dokáže doslova zničit rakovinu za jednu noc

David Gutierrez

Lékaři stále častěji zjišťují, že s pomocí prostého zahřátí lze bezpečně zničit rakovinu a přitom neohrozit ostatní zdravé buňky v těle.

Důkaz o tom, že teplo je účinnou léčbou rakoviny, je sice přesvědčivý, avšak vědci zatím nevědí s jistotou, proč tomu tak je. Jedna z teorií nám nabízí vysvětlení, že horečky ničí infekce a tím napomáhají imunitnímu systému, aby se stal hypersenzitivním. V tomto stavu je lépe schopen detekovat a přemoci i další hrozby – jako třeba rakovinné buňky – které by jinak mohly zůstávat nepovšimnuty.

Na základě této teorie je lidský imunitní systém schopen ničit rakovinné buňky a zřejmě to také každodenně provádí – rakovina se tak plně rozvine jen tehdy, pokud je vynechán nějaký shluk buněk. Teplo tedy stimuluje imunitní systém a umožňuje mu eliminaci pokročilejších nebo agresivnějších forem nemoci.

„Mohli bychom se domnívat, že neustále rostoucí počet lidí, u kterých se rozvíjí rakovina, souvisí dnes i s tím, že se vyskytuje méně infekcí a tím i méně horeček?“ ptá se Judith Potts, redaktorka deníku the Telegraph. “Mohlo by to také znamenat, že imunizační programy, antibiotika a zlepšená hygiena napomohly příchodu rakovinného monstra?“

Aby si ověřili tuto hypotézu, pokouší se vědci nastartovat imunitní systém pacientů s rakovinou tím, že jim podávají injekce s relativně neškodnými bakteriemi (např. listérie), které dokáže imunitní systém snadno detekovat. Vychází se z předpokladu, že takováto bakteriální infekce spustí intenzivnější imunitní odezvu, která bude schopná eliminovat i rakovinu.

Druhá teorie naznačuje, že teplo možná přímo ničí rakovinné buňky a tím vysvětluje současné využívání celonoční léčby s pomocí tepelné terapie. Léčebný účinek v tomto případě může být dán tím, že mnoho zhoubných nádorů mívá nedokonalé zásobení krví a to je činí obzvlášť náchylné k odumírání z důvodu přehřívání. Tato hypotéza se v současnosti testuje na pacientech, kterým jsou podávána sedativa a pak přebývají dva dny po dobu 8 hodin v boxech s infračerveným vytápěním. Tito pacienti ještě předtím absolvují chemoterapii a léčbu na posílení imunity. Při pobytu v boxu se tělesná teplota zvyšuje až na 40°C.

Přestože se ještě stále debatuje o mechanismu, který je na pozadí této léčby teplem, mnozí lékaři už dnes nabízí takovou léčbu svým pacientům.

Takže např. nezávislé centrum the Texas Oncology, spadající do the U.S. Oncology Research network, nedávno zprovoznilo nové zařízení the BSD-500 Hyperthermia System (výrobcem je BSD Medical Corporation), aby tak bylo schopno nabídnout léčbu teplem co nejvíce pacientům.

„Už několik let víme, že metoda hypertermie je slibnou léčbou rakoviny v laboratorních podmínkách,“ sdělil Barry N. Wilcox z the Texas Oncology. „Díky mnoha nadšeným vědcům a klinickým lékařům máme nyní k dispozici velmi kvalitní klinická data z vynikajícího zařízení, které můžeme nabízet našim pacientům. Naše instituce společně s celostátní US Oncology by velmi ráda nabídla tuto technologii dalším pacientům a naší síti lékařů.“

Zařízení the BSD-500 využívá jak externích, tak i interních zářičů, aby vyvolalo hypertermii v těle nebo přímo ve zhoubném nádoru. V současnosti agentra FDA schválila tento způsob léčby buď jako samostatný postup nebo ve spojení s terapií ozařováním.

Privátní klinika v Mexiku the Hope4Cancer Institute už také nabízí hypertermální terapii – ale pouze jako samostatnou léčbu. Jejím ředitelem je pan Antonio Jimenez, který je současně výzkumníkem v léčbě rakoviny a zaměřil se na neinvazivní způsoby léčby, protože nebývají doprovázeny závažnými vedlejšími účinky, se kterými se lze jinak setkávat u ozařování, operací nebo při lékové terapii.

V the Hope4Cancer Institute se navíc věnují zmírňování následků z odstraňování usmrcených rakovinných buněk prostřednictvím speciální diety, terapie infračerveným světlem, saunami nebo masážní terapií. Také zde využívají očisty s pomocí kávových klystýrů nebo intravenózní terapie, aby se tělo snadněji zbavovalo mrtvých buněk.

„Terapie teplem napomáhá rozpouštění toxinů v krvi, takže je nemocný dokáže vypotit,“ píše Edward F. Group ve své knížce Health Begins in the Colon (Zdraví začíná v tlustém střevě).

„Zaměřujeme se na všechny stránky rakoviny – duchovní, emoční i tělesnou,“ vysvětluje A. Jimenez. „Řešíme tak příčinu rakoviny a pomáháme imunitnímu systému vítězit nad touto nemocí.“

Použité zdroje:

https://blogs.telegraph.co.uk/news/judithpott...

https://www.marketwatch.com/story/texas-oncol...

https://www.marketwatch.com/story/bsd-medical....

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze