Kojení a 800 000 zbytečných dětských úmrtí

Ing.Zdeněk Rozehnal

Na ženevském summitu Světové zdravotnické organizace (WHO) se sešlo v létě 2018 několik stovek delegátů prakticky z celého světa. V rámci schváleného programu měli hlasovat o rezoluci, podle které by tato mezinárodní agentura propagovala přirozené kojení jako nejzdravější způsob výživy kojenců. V podstatě by rezoluce po světových vládách požadovala podporu přirozeného kojení z prsu matky, což je velice logické.

Nicméně podle deníku The New York Times (NYT) tato logická rezoluce podporující kojení vyvolala mohutný odpor u americké delegace, protože tato odporuje zájmům americké farmaceutické lobby a politice amerického prezidenta.

Logický předpoklad

Účastníci konference předpokládali, že rezoluce projde rychle a bez komplikací. Tato podložená desetiletími let výzkumu v oblasti dětské výživy však narazila na neočekávaný odpor ke kojení a navíc vyhrožování jiným suverénním státům ze strany Spojených států amerických.

Vyhrožování závislým

Deník NYT popisuje jak zástupci Spojených států amerických dokonce vyhrožovali několika zemím, že pokud se rezoluci pokusí prosadit, budou čelit odvetným opatřením.  Například zástupcům Ekvádoru, kteří měli rezoluci o kojení na summitu podle plánu navrhnout, Američané pohrozili, že pokud přdmětnou rezoluci předloží, uvalí na Ekvádor obchodní sankce, včetně zrušení zásadní vojenské pomoci. Ekvádorští zástupci rychle ustoupili.

Nekorektní diplomatický postup USA ve výsledku neuspěl

Návrh rezoluce nakonec předložila Ruská federace, kterou už podle zdrojů deníku NYT Spojené státy "neoslovily". I přesto se jednání o tak jednoduchém a přínosném problému, táhla necelé dva dny. Podle delegáta Ruska šlo o princip:

 

„Nesnažíme se vypadat jako hrdinové, podle nás je ale špatné, když velké země šikanují ty malé, zvláště pokud se jedná o otázky důležité pro zbytek světa,”

uvedl ruský delegát.

NYT - zdůvodnění postoje USA proti podpoře přirozeného kojení

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa začala na mezinárodním poli hájit zájmy byznysu výrazněji, než tomu bylo za jeho předchůdce Obamy. Podle newyorského deníku vláda USA ve Švýcarsku hájila především zájmy výrobců výživových doplňků.

Američtí zástupci se také z rezoluce, když viděli, že se ji nepodaří stáhnout, tak se alespoň pokoušeli odstranit její část, která světové vlády vyzývá k ochraně, prosazování a podpoře kojení a doporučuje, aby politici omezovali propagaci umělé dětské výživy, která má podle mnoha expertů škodlivé účinky na zdraví malých dětí.

Když nátlaková diplomacie neuspěla, přistoupili zástupci USA k vyhrožování sankcemi všeho druhu, protože Spojené státy americké jsou také největším přispívatelem pro Světovou zdravotnickou organizaci, což činí 15% ročně jejího rozpočtu.

Tento přístup velice šokoval ostatní delegáty, experty i zastánce přirozené výživy kojenců. Zástupci jiných států pro deník NYT hovořili anonymně, bojí se totiž americké odvety.

Americké ministerstvo zahraničí se k výše uvedenému odmítlo vyjádřit, o soukromých diplomatických hovorech prý nemůže mluvit. Ministerstvo zdravotnictví pak tyto zprávy popřelo. Podle něj však návrh rezoluce „vytvářel zbytečné překážky pro výživové volby matek” a znevýhodňoval ženy neschopné běžně kojit.

Podle deníku NYT nelze potvrdit, že by přítomní lobbisté výživového sektoru do jednání sami zasahovali. Spekuluje však o tom, že postup USA koresponduje s dlouhodobější politikou Donalda Trumpa. Ten na mezinárodním poli prosazuje zájmy jen amerických firem, napsal NYT.

Kojenecká výživa místo kojení

Trhu s umělou kojeneckou výživou, jehož celkový objem činí ročně 70 miliard dolarů, dominují právě Spojené státy a Evropa.

Realita přínosu kojení

Podle studie uveřejněné ve vědeckém týdeníku The Lancet by přitom možné rozšíření přírozeného kojení z prsu matky

 

ročně předešlo 800 tisícům dětských úmrtí a zdravotnictví na celém světě by v úsporách získalo v přepočtu zhruba 6,5 bilionu korun

 

Týdeník The Lancet je odborný lékařský časopis. Je to jeden z nejstarších, nejprestižnějších a nejznámějších všeobecných lékařských časopisů na světě. Lancet založil v roce 1823 Thomas Wakley, anglický chirurg, který jej pojmenoval po chirurgickém nástroji nazývaném lanceta a věnuje se mnoha oblastem medicíny. Wikipedie

The New York Times je newyorský deník, založený v roce 1851. Od té doby získal 122 Pulitzerových cen, víc než kterékoliv jiné noviny. Dnes zaměstnává na 350 novinářů. Od roku 2007 má hlavní sídlo v New York Times Tower. Wikipedie

 

Zdroje: The New York Times, The Lancet

 

Komplikace po očkování (Otevřený dopis dr. Hofhanzlové veřejnosti)

Vážení rodiče, kolegové,

V důsledku enormně stoupajícího výskytu reakcí na vakcinaci, které denně pozoruji ve své poradně, jsem se znovu rozhodla oslovit vás, podobně jako na začátku roku v souvislosti s úmrtím malé Zorky (viz níže), na jejíž případ se pomalu zapomíná.

Běžný vývoj zdravotního stavu dětí následně po vakcinaci:

/Děti vykazující následující reakce, byly do vakcinace zdravé./

 • Děti jsou zahleněné a tento stav "bublajících a chrochtajících" dětí trvá často celé měsíce.
 • Stále častěji se do roka věku dětí vyskytují spastické bronchitidy s dušností.
 • Objevuje se ekzém v nejrůznější škále projevů. Od několika suchých fleků, po mokvající ložiska pokrývající celé tělo, s pocity, které dítěti i jeho rodině znemožňují klidný život a spánek.
 • Periodické vysoké horečky, které se objevují bez jakýchkoli dalších symptomů každý měsíc i častěji.
 • Úporná zácpa. Dítě se nevyprazdňuje 1-2 týdny nebo se vyprázdnit prostě nemůže. Několik dní křičí pro bolesti bříška, tlačí, někdy je nutno použít projímadlo. Tento stav se již nedá vysvětlit dobrou stravitelností mateřského mléka, zejména tehdy, kdy se dítě do vakcinace vyprazdňovalo několikrát denně nebo jeho zácpa přetrvává i po zavedení příkrmu.
 • Poruchy spánku, kdy dítě, které do vakcinace spalo celou noc nebo se 1 - 2x probudilo, se náhle budí celou noc po půl hodinách s křikem. Tuto situaci pozoruji nepříjemně často.
 • Dítě, které dobře prospívalo, se zastavilo na váze a nepřibývalo, větší děti náhle odmítaly potravu.
 • Poruchy chování, extrémní mrzutost, lítostivost, vztek u dětí do té doby spokojených.
 • K ojedinělým reakcím patří nejrůznější projevy autistických rysů dítěte, které se do vakcinace vyvíjelo zdravě. Tyto projevy nevidím bezprostředně po vakcinaci, ale buď jsou zjevné z podrobné anamnézy nebo na ně upozorňují rodiče na základě fotodokumentace nebo videí. Za poslední 2 měsíce mě navštívilo 6 dětí s těžkými projevy autismu. U většiny viděli rodiče okamžitou změnu po vakcinaci, přesto jim bylo lékaři vysvětleno, že jde o shodu náhod.
 • Křečovité projevy až modrání dítěte.
 • Znovu chci připomenout šokující případ Zorky: Do první vakcinace se holčička vyvíjela zdravě a fyzicky byla velmi aktivní a zdatná. Přestože měla velmi silnou reakci na první vakcinaci, byla přes upozornění matky za měsíc provedená druhá vakcinace, po které se dítě okamžitě přestalo hýbat. Za několik týdnů po této události byla stanovena diagnóza spinální muskulární atrofie, která dle několika mnou oslovených neurologů neprobíhala standartně, stav neprogredoval. Nepopírám, že dítě mělo genetickou zátěž, dle reakce však nemoc byla vakcinací nastartována. Dítě se po vakcinaci časem lepšilo, dokonce začalo hýbat rukama a zase bylo schopno polykat. Bohužel 1.1.2014 zemřelo na srdeční selhání.


Upozorňuji veřejnost, ale též své kolegy, že jsem jako studentka medicíny nezískala při studiu žádné vzdělání ohledně vakcinace. Neznala jsem metabolismus vakcín a přídatných látek v těle. Neznala jsem složení vakcín a vlastně jsem ještě před pár lety netušila, že vakcíny nějaké přídatné látky obsahují. (Např sloučeninu hliníku, který se používá ve vakcínách jako adjuvans nebo formaldehyd. Hliník je neurotoxický jed a jeho hodnoty ve vakcínách mnohonásobně převyšují povolené normy. Formaldehyd je toxická látka zakázaná v potravinářství.) Neznala jsem příbalové letáky ani upozornění výrobců na nich. Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností rodičů z kontaktů s pediatry se domnívám, že ostatní lékaři jsou na tom podobně. Že ti, kteří si dříve nedostudovali výše uvedené, důvěřují vzdělávacímu systému, kterým prošli a trpí nevědomou, ale neomluvitelnou odbornou neznalostí. Zavzati do tlaku ekonomického systému, který v zájmu tržního mechanismu staví etiku na druhé místo, nemají asi ani čas a chuť studovat.

Protože jsem velmi zneklidněna stoupajícím výskytem reakcí na očkování a jejich zlehčování a popírání, jak ze strany obvodních pediatrů, tak i ze strany SÚKLu (v souvislosti s případem Zorky), rozhodla jsem se zveřejňovat mnou pozorované reakce na očkování na mých stránkách.


23.9.2014 MUDr. Judita Hofhanzlová

 

První v pořadí je uveden nejvážnější případ, který skončil úmrtím dítětě. Další případy jsou řazeny v časovém pořadí, nové na počátku. Zaznamenány nejsou všechny případy, podobné komplikace se vyskytují často.

 

Zorka C.: Těžká hypotonie, která začala po očkování a následné úmrtí 

  Shrnutí případu: Zorka byla do prvního očkování zdravé a velmi dobře se vyvíjející miminko, jak dokládá fotodokumentace a nevykazovala žádné známky následně popsaného onemocnění. První očkování bylo provedeno ve dvou měsících na konci srpna 2013. Bezprostředně poté začala mít problém se sáním, dítě se však během pár dní vylepšilo natolik, že nemělo problém s přijímáním potravy. Pediatr řešil tento problém doporučením umělého kojeneckého mléka.
  Během následujícího měsíce však došlo pravděpodobně k velmi plíživému zhoršování, protože až po měsíci, krátce před druhou vakcinací na konci září 2013, si rodina všimla, že dítě špatně pohybuje nožičkami.

Přestože matka na tento neurologický symptom lékařku upozornila, tato dítě naočkovala a neřídila se tak upozorněním výrobce na příbalovém letáku vakcíny, že v případě neurologických symptomů, nesmí být vakcína opakována.

  Dle svědectví matky dítě v okamžiku vpichu zareagovalo přinejmenším zvláštně, sestra se dokonce při pohledu na dítě zarazila a řekla pozor. Lékařka to komentovala, že se jedná o neobvyklou reakci, že děti při vpichu vakcíny většinou pláčou, kdežto Zorinka byla uplně paralizována, přestala plakat a hýbat se. Do druhého dne zůstalo do té doby čiperné dítě apatické, bez jakéhokoliv pohybu, zároveň s objevením se a přetrváváním indurací v místě předchozích i současných vpichů v oblasti stehen. Je alarmující, že lékařka navzdory realitě, a následně i neurolog, napsali do zprávy, že dítě sneslo vakcínu dobře.
  Dítě jednoznačně vykazovalo konstituční slabost, která byla posléze potvrzena genetickým vyšetřením, kde byla stanovena diagnóza "spinální muskulární atrofie" (SMA). Průběh celého případu však nenaplňuje znaky postupné progrese SMA, tak jak popisuje odborná literatura. I nezúčastněný pozorovatel nemůže přehlédnout, že první příznaky i následující těžkou hypotonii způsobila vakcína. Dítě se naopak po propadu způsobeném vakcinacemi až neuvěřitelně rychle den ode dne zase zlepšovalo. Začalo opět sát a pohybovat rukama a čiperně reagovat. Zůstává pro mě záhadou, proč selhávalo dítěti srdce. Poprvé v polovině listopadu a následně bylo příčinou úmrtí 1.1.2014. Klinický průběh SMA mi na to nedává odpověď.

Celý případ nutí k hlubokému zamyšlení:

    Jak dlouho by Zorka žila v kruhu své rodiny, kdyby neprodělala vakcinaci nebo jak by se dále vyvíjel její stav, kdyby pediatr postupoval dle pravidel doporučených výrobcem a též zdravým selským rozumem, zohlednil vyvíjející se neurologické postižení a nepodal druhé dvě vakcíny? Je známo, že některé genetické predipozice k onemocnění potřebují spouštěcí impuls, něčím oslabený organismus, aby se nemoc projevila. Proto by bylo dobré věnovat více pozornosti novým objevům v oblasti epigenetiky. Je třeba začít brát v potaz studie upozorňující, co vakcína způsobuje v organismu dítěte s teprve se budujícím imunitním systémem, zvláště když u některých dětí při oslabení dochází k nenapravitelným následkům.
    Je nepopiratelné a každý vnímavý lékař ví, že lidé onemocní při oslabení jakéhokoliv druhu, vakcinace v tomto případě byla jednoznačně začátkem onemocnění a nejen v tomto případě, jak mi potvrdili někteří neurologové.
    Ošetřující pediatr dva měsíce po druhé vakcinaci dítě neviděl a neměl potřebu vidět. I když jsem na to Súkl upozornila, je pro něj zásadní mít informace právě od něj.
    Klasifikace SMA je stanovena dle časového vypuknutí příznaků v tom kterém věku nemocného. Neví se co způsobuje rozvoj nemoci právě v tom určitém čase, u jednoho člověka v kojeneckém věku a u jiného po 20.roku života. Genetická výbava je u všech zatížených stejná. Neměli bychom se více zabývat též příčinami vzniku a rozšířit si obzor v jejich hledání?
    Tento případ a můj pohled na něj jsem oznámila předsedovi lékařské komory, mimo jiné jako reakci na jeho vyjádření, že "komplikace po očkování jsou zřídkavé a v podstatě jde jen o zvýšení teploty", obvodnímu pediatrovi, neurologovi, který dítě vyšetřil, krátce po druhé vakcinaci, hlavní hygieničce na krajské hygieně a celý případ jsem hlásila, jak je mou povinností na SÚKL. Odpověď jsem dostala pouze od pracovnice SÚKLu, která jediným slovem nereagovala na případ Zorky, ale dlouhým odstavcem mě poučila o důležitosti očkování. Odmítla mé pozorování onemocnění u velkého množství dětí po očkování, které další opakovanou vakcinací přecházejí do chronicity - tyto případy, pokud byly opravdu prokazatelné, jsem vždy hlásila tomuto úřadu.

 

    Touto a další, mnou vyvolanou korespondencí mi došlo, že nejde o nezávislý kontrolní úřad pro kontrolu léčiv. Logicky předpokládám, že nezávislé instituci, kterou by tento úřad měl být, nepřísluší mě poučovat a kárat za hlášené komplikace, ale získat co nejvíce informací o mých případech a z těch vyvodit závěr. Od dalších čtyřech výše uvedených jsem nedostala odpověď.

 

    Vzhledem k výše uvedené zkušenosti, sice budu stále posílat pozorované komplikace na SÚKL, ale budu je též zveřejňovat jinde, aby byly přístupné veřejnosti. Na mých stránkách a stránkách ROZALIA.

  Případ Zorky byl též konzultován ohledně průběhu SMA s neuroložkou. Byla seznámena s vývojem onemocnění, reakce po očkování nebyla zmíněna. Byl vznesen dotaz, jestli průběh onemocnění je typický pro SMA. Odpověď byla jednoznačné ne. Forma SMA postihující kojence, bývá pozorovatelná krátce po narození, dítě je hypotonické od začátku, anglicky se tomu říká floppy baby. Paralýza progresivně postupuje, nejsou náhlé výkyvy směrem ke zlepšení a děti umírají během prvního roku života. Poté jsem se jí zmínila, že náhlá zhoršení přišla vždy těsně po očkování. Neuroložka po vyslechnutí všech detailů případu řekla, že to musela být reakce na očkování. Pak dodala osobní perličku, že její vlastní dítě mělo po MMR vakcíně mozečkový syndrom, který naštěstí odezněl.


MUDr. Tomáš Lebenhart: "Toto dítě by žilo, kdyby se neočkovalo"

--------------------------------------

 

15.5.2015: Daniel F., nar. leden 2010
Periodické horečky s následně diagnostikovaným autismem, syndrom Pfapa

   Navštívili mě rodiče s pětiletým autistickým chlapcem. Po první vakcinaci Priorixem v 1,5 roce se chlapci udělali v tříslech veliké uzliny a následovaly dle rodičů strašlivé horečky. Horečky kolem 40°C se začaly periodicky opakovat po 14 dnech až 3 týdnech a trvaly vždy několik dní. Po podání prednisonu trvaly méně dní, začaly se však vracet častěji. Dítě mělo vysoké CRP 100. Stav nereagoval na antibiotika. Přesto byl priorix ve dvou letech opakován!! Nejhorší byl stav mezi 2-3 rokem kdy chlapec buď ležel v horečkách nebo byl v těžké hyperaktivitě - jen lítal a řval. Po 3 roce se interval mezi horečkami začal prodlužovat. Dítě, které do 1,5 roku klidně spalo se začalo budit po 2-3 hodinách a silně křičelo i hodinu bez možnosti ho uklidnit, tento stav trval téměř denně do 3 let. Po roce chlapec žvatlal používal několik citoslovců- pápá, ham.. , tata, mama, mezi 2-3 rokem ztichnul a to co uměl přestal používat, až po 3 roce začal používat čtyři slova tata, mama, baba, auto, ano, ne a dále se jeho řeč nevyvíjí. Před pár měsíci začalo dítě silně šilhat oběma očima, byly předepsány silné dioptrie, přes které dle pozorování, pravděpodobně dítě nevidí? Zajímavé je, že dítě s periodickými horečkami nebylo posláno na vyšší pracoviště, protože na nic nereagovalo, rodiče si s ním už museli poradit doma sami.

 

25.3.2015: Jakub B., nar. září 2014
Spastické bronchitidy, dušnost

   Miminko s těžkou anamnézou, narodilo se nedonošené v 36. týdnu, po porodu respirační selhání - několik dní na ARO 2x antibiotika, silná žloutenka, matka diabetička I.typu od puberty, otec dítěte opustil matku v těhotenství. Při první vakcinaci nebylo přihlédnuto k výše uvedené skutečnosti. Koncem listopadu krátce po první vakcinaci prodělalo dítě spastickou bronchitidu. Přesto záhy další vakcinace. Od listopadu do současnosti dítě silně zahleněné - bublá, ve vakcinaci se přesto pokračuje. V polovině února dítě hospitalizované s těžkou dušností opět diagnosa obstrukční bronchitidy. Po druhé bronchitidě se objevil na pokožce rukou a nohou ekzém, který dítě svědí. V tomto případě jsem kontaktovala primaře dětského oddělení, kde bylo dítě ošetřováno s dotazem, jak je možné, že je dítě nedonošené s tak těžkým začátkém a anamnézou očkováno podle běžného očkovacího kalendáře. Odpověď mě velmi překvapila. Neonatologové nedoporučují očkovat nedonošené děti v běžných termínech, obvodní pediatři však jejich doporučení nerespektují, stejného názoru je i vakcinologická společnost, která tlačí k očkování i těžké nedonošence v běžných terménech jako u zdravých a donošených dětí. Tedy bez ohledu na názor neonatologu a bez ohledu na stav a potřeby dítěte

 

7.5.2015: Pat. K., nar. prosinec 2014
Vakcinace 11.,25.3.,8.,22.4 Silný křik, zvláštní chování

   Navštívili mě rodiče se 4 měsíčním dítětem, s nekončící rýmou. Dítě leželo v sedačce v klidu a vypadalo spokojeně. Náhle se z plné spojenosti rozkřičelo vysokým silným křikem. Ptala jsem se co se stalo, protože to bylo trochu neobvyklé, jak mám napozorované děti. Rodiče mi sdělili, že takovýto bezdůvodný silný křik se u dítěte objevuje několikrát denně po prvním očkování. Neví co to je, do té doby nic takového nebylo, kromě toho se po první vakcíně začalo vyprazdňovat 1x za 4 dny do té doby se vyprazdňovalo denně, a den po první vakcinaci miminko odmítalo kojení, nepilo až 7 hodin. Rodiče chtěli očkovat později, pediatr jim však řekl, že s neočkovaným dítětem nesmí chodit mezi děti, což rodiče vyděsilo, tak naočkovali. Rodiče se rozhodli pro prevenar, odmítli však očkování Hexy a prevenaru v jednom dni. Dr je přesvědčovala, že dítě z tohoto způsobu vakcinace, profituje, na dotaz matky jak se to děje, vysvětlení dr rodiče neporozuměli. Na otázku rodičů , že by očkovali později a v režimu 2+1 jim dr řekla, že by si museli vakcínu zaplatit a to je 5000 kč a to je přece tolik dětských botiček.

 

5.2.2015: Kristýna K., nar. srpen 2010
Vakcinace 4.11.2010, 2.12.2010,13.1.2011,23.8.2011 infanrixhexa, 6.12.2011 Priorix Malý vzrůst, tělesné, motorické a mentální zaostávání dítěte, celiakie

První návštěva u mě 7.7.2013
   Dítě předčasně narozené a hypotrofické pro nedostatečnou funkci placenty. Apgar skore 10, 10, 9, porodní váha 2300g. Dítě po narození krásně přibíralo. Ve 3 měsíci měla 4050g. Mezi 3 a 4 měsícem však nastal zvrat. "Někdy v prosinci, už si nedokážu vzpomenout přesně, najednou začala Kristýnka hodně plakat. Jen křik a křik a nedokázali jsme ji ničím utišit." To trvalo pár dní a z hodiny na hodinu se objevil velmi silný konvergentní strabismus (šilhání) obou očí. Zhoršilo se spaní. Dítě odmítalo pít a začalo stagnovat na váze . V půl roce měla 5000g a v roce 6480g. Od doby vakcinace začaly průjmy, které se stupňovaly. V době návštěvy u mě mělo dítě až 6 mazlavých stolic denně. Dítě bylo hypotonické a velmi nestabilně začalo chodit až v 27 měsících. Ve třech letech holčička velmi špatně mluvila a neudržovala čistotu. Dítě vykazovalo fyzické známky křivice a zaostávalo jak tělesně, tak mentálně. Doporučila jsem vysadit lepek a nasadila calcarea phosphorica c30.
25.10.13 druhá návštěva
Po vysazení lepku se okamžitě změnila stolice na 1x denně a byla formovaná. Dítě dle rodičů mentálně "naskočilo". Vidím jiné dítě. Rozmluvila se, začala chodit do schodů, začala dobře chodit, jen když běží je pohyb ještě nekoordinovaný. Lépe vnímá a začala chodit na nočník, hned byla bez plen. Vyrostla.
24.11.2014 třetí návštěva
Dítě velmi dobře prospívá, abnormality v mentálním a tělesném vývoj již téměř nejsou znatelné. Normálně roste. Rodiče znovu hovoří o náhlé změně ve vývoji dítěte v období vakcinace. Moje zhodnocení případu: Autoimunitní onemocnění - celiakie, která byla nerozpoznaná a vedla k těžké malnutrici (špatná výživa, podvýživa), neprospívání dítěte. Pediatr se spolehl na negativní laboratorní výsledky bez ohledu na typické klinické symptomy pro tuto diagnózu. Dodnes moji diagózu zpochybňuje.

 

21.1.2015: Matyáš K., nar. červenec 2011
Vakcinace infanrixhexa, rotavirová vakcína Postvakcinační meningitida.

   Okamžitě po první vakcinaci začalo být dítě extrémně spavé. Po 14 dnech začalo křičet neutišitelným křikem, začalo zvracet a odmítalo přijímat potravu. V krvi nalezeny rotaviry. Poté začal chlapeček upadat do bezvědomí a objevila se horečka, která se postupně zvyšovala. Stanovena diagnóza meningitidy. Přestože se dokonce i lékaři vyjádřili, že šlo o reakci na očkování, dítěti byla hexavakcina do roku doočkována. Dítě naštěstí zdravé bez následků.

 

18.11.2014: Kristián L., nar. červenec 2014
Vakcinace 20.10.2014 infanrixhexa Porucha spánku a hypotonie

   Před očkováním se dítě otáčelo a krásně usínalo a spalo. V noci mělo jednu 5 hod. přestávku, poté se budilo po dvou hodinách jen zavrněním, po nakojení hned usínalo. V den vakcinace večer plakalo. Druhý den po vakcinaci začalo hodně špatně spát. Křičelo neutišitelným pláčem. Pláč končil vždy otevřením očí a poté dítě usnulo. Takto se budilo celou noc každou hodinu 14 dní. Chlapeček se nedal utišit kojením. Od té doby špatně usíná. Po vakcinaci se dítě přestalo hýbat. Jen leželo, neotočilo se ani na bok. Naštěstí se po 14 opět vše vrátilo do starých kolejí a dítě začalo být čilé.

 

30.9.2014: Matyáš M., nar. květen 2011
Vakcinace 13.6.2014 Prevenar Epilepsie, těžká hypotonie, apatie.

   Chlapeček byl fyzicky i mentálně postižený po těžkém porodu, kdy byl oživován. Do výše uvedené vakcinace se hýbal, snažil se přetáčet na bříško, dobrý kontakt s matkou, náznak snahy dotknout se zavěšené hračky, zájem o okolí, šťastné dítě projevující emoce. Druhý den po vakcinaci první těžký epileptický záchvat typu grand mal, srdeční zástava. Dítě oživováno. Od té doby je dítě v těžké hypotonii, vůbec se nehýbe, těžká spasticita horních končetin. Bez emocí, apatický, nemá oční kontakt s nikým ani s matkou, nesleduje okolí, většinu noci nespí. Pokud bdí, je neklidné, tiše pokňourává. Do vakcinace bylo dítě s matkou doma, dítě v tomto stavu však maminka již ošetřovat nezvládá, proto je dítě v ústavní péči, kam za nim rodina denně dochází. Rodina je z obrovské proměny dítěte v šoku.

 

30.9.2014: Adéla D., nar. září 2012
Vakcinace duben 2014 Priorix Vysoká horečka přes 40 stupňů, angína, nemocnost.

   Dítě do dubna 2014 absolutně zdravé. Den po vakcinaci Priorixem vysoká horečka přes 40 stupňů, nešla srazit antipyretiky, dítě špatné, apatické. Na pohotovosti stanovena diagnoza Angíny a nasazena antibiotika. Od té doby dítě často nemocné, nyní celé září: Prodělala laryngititu , tracheitidu, vše kleslo na průdušky, dítě dušné. Rodiče protrahovaným průběhem onemocnění velmi zneklidnění..

 

16.9.2014: Klára V., nar. červenec 2011
Vakcinace říjen 2011 Infanrix hexa, Prevenar Ekzém, neprospívání, zvracení.

   Dítěti se po první vakcinaci v říjnu 2011 objevily na kůži dvě ložiska ekzému na hrdle a jedné loketní jamce. Do té doby dobře prospívající dítě přestalo přibírat, začalo zvracet a zastavilo se na váze. Tento stav trval několik týdnů a probíhal velmi dramaticky, než se dítě stabilizovalo a začalo zase přibírat. Ekzém zmizel do pár měsíců.

 

Vakcinace červenec 2012 Infanrix hexa, Prevenar Ekzém, nemotornost, špatná výslovnost.

   V roce dítě zareagovalo vyrážkou na obličeji po opalovacím krému. V tomto stavu prodělalo další vakcinaci, po které se ekzém rozšířil po celém těle, je doprovázen extrémním svěděním a od té doby již nezmizel! Dítě je dle tvrzení matky nemotorné velmi často padá, zakopává a má velmi špatnou výslovnost..

 

31.7. 2014: Ondra L., nar. listpopad 2009.
Vakcinace červenec 2014. Tetravac. Opožděný vývoj řeči,autistické rysy.

   Do roka se dítě vyvíjelo normálně, pak se přestala komunikace vyvíjet, jakoby ničemu nerozuměl a nemluvil . Ve 4,5 letech je řeč špatně srozumitelná a chybí komunikace, komunikuje jednoslovně. S dětmi si nehraje, nevšimá si jich. Vyprazdnuje pouze do pleny.

 

29.7. 2014: Vítek K., nar. květen 2014.
Vakcinace 4.7.2014. Infanrix hexa . Kašel, zácpa.

   Před očkováním se dítě vyprazňovalo několikrát denně, od poč. července po týdnu. Nyní se nevyprázdnilo již 13 dní, denně nutkání na stolici bez schopnosti se vyprázdnit. Tři týdny po vakc. začalo do té doby zdravé dítě kašlat - kokrhavý, dávivý záchvatovitý kašel. Zalyká se, až nedýchá. Jinak se chová zdravě, bez teplot. Podezření na černý kašel, dítě dobře reaguje na homeop. lék Pertusin (na léčbu č. kašle) Výsledkem podání je, že nekašle, jen zůstává zahleněný

 

28.7. 2014: Lukáš D., nar. říjen 2010.
Vakcinace říjen 2011. Infanrix hexa , Synflorix. Autismus

   Nemluví. špatné porozumění, narušené sociální chování, mladšího bratra si ještě nevšimne. Kontak s ním je naprosto vyjímečný. V roce dělal paci paci, papap, jak je velký. Ve natočeném videu ještě ukazoval v knížce. Poté se začalo dítě měnit, přestalo se vyvíjet. Lékařka se vyjádřila, že jde o shodu náhod

Vakcinace 16.2.2012 Priorix.
   11. den po priorixu dítě malátné, nepilo ani z prsu, průjem, strašně plakal. Pro špatný stav hospitalizován (Neutišitelný pláč a křik je způsoben přídatnými látkami vakcín, které mají toxický vliv na nervové buňky. Toxiny v dětském nezralém organismu snadno pronikají do mozku. Děťátko prostě bolí nesnesitelně hlavička a vyjadřuje to křikem a pláčem. Může to mít další následky v poruchách chování, aktivity, řeči, atd. Míra poškození je závislá podle genetických, rodových dispozic)

 

4.7. 2014: Matěj M., nar. říjen 2013.
Vakcinace před vánocemi 2013. Infanrix hexa. Ekzém

   Ekzém se objevil po 1. očkování dle očkovacího kalendáře a po druhé vakcinaci se zhoršil Výskyt: tváře ruce, stehna, zápěstí, nárty. Strašné svědění, dítě proto v noci nespí, bdí, pláče, škrabe se. Od 8. měsíce záněty očí , oči stále slzí, jsou červené. Po porodu to bylo hodně spokojené dítě

 

26.5.2014: Ema K. nar. červenec 2013
Vakcinace Infanrix hexa 18.2.2014. Křeče.

   Po první vakcinaci začalo dítě stále častěji upadat do zvláštních stavů, upadá do nich během celého dne, jsou výjimkou okamžiky, kdy v tomto stavu není. Během návštěvy, která trvala asi hodinu, jsem dítě v této křeči viděla 2x: Dítě se napjalo, horní končetiny složené na hrudníku, ruce v nepřirozené flexi sevřené v pěst, dolní končetiny dítě rytmicky napíná. Dítě je při záchvatu tiché jen heká, náhle se uvolnílo a začalo křičet, hlava zpocená. Všechny tyto záchvaty probíhají stejně, nesčetně krát za den, trvají minuty až hodinu. Přestože bylo dítě v takovém stavu, bylo přeočkováno a následovaly níže popsané záchvaty se zástavou dýchání.

Vakcinace Infanrix hexa 28.4.2011. Křeče s apnoe.

   2.5. První záchvat - dítě při pláči přestalo dýchat, modralo. Návštěva u mě 22.5.2014 a tento stav se opakoval ještě 2x. Lékaři označili tento stav za afektivní záchvaty u temperamentního dítěte, souvislost s očkováním popřena.

 

26.5.2014: Beata R. nar. prosinec 2012
Vakcinace 24.4.2014 čt Priorix. Ekzém, výrazná změna chování - noční křik.

   Před měsícem první vakcinace Priorix. 1den po vakcinaci symptomy nachlazení a rýmy trvající asi 3 dny. 3 den po vakcinaci výsev rudých fleků po zádech, obličeji - tváře, 4.den na břichu do druhého dne kromě tváří to vymizelo. 9.10 11. den vysoká teplota. 12.den vyrážka malé červené flíčky - trup a na obličeji od očí dolů, zmizelo do 2 dnů. 18.19.den opět vyrážka v obličeji - červené tečky a zhoršení ekzému na tvářích, tečky zmizely do druhého dne. V době první navštěvy 22.5.2014 má dítě suché rudé tváře, na zádech ohraničený flíček suchý červený a naružovělé kolenní záhyby. Bezprostředně po vakcinaci byla u dítěte zaznamenána velmi dramatická změna chování, zejména v noci. Do vakcinace hodné a klidné dítě s velmi dobrým spánkem, bylo den po vakcinaci ukňourané, mělo záchvaty vzteku, v noci téměř nespalo a stále křičelo. Noční křik vyvrcholil 3 den po vakcinaci, dítě se nedalo ničím utěšit, tento stav trval týden.

Vakcinace Infanrix hexa a Symphlorix první vakcinace ve třetím měsíci. Zácpa.
   Dítě se 2 měsíce vyprazdňovalo několikrát denně. Od 3 měsíce do 6 měsíce mělo periodicky zácpu, kdy stolice nebyla i celý týden .

 

21.10. Josef Ž., nar. únor 2013.
Vakcinace srpen, říjen 2013. Infanrix hexa. Těžký ekzém

   V 6 týdnech dítě mělo exantém na obličeji, po očkování se objevil ekzém na těle. Homeo léčbou mizel. Po druhé vakcinaci se znovu objevil a rozšířil po celém těle. Jde o velmi těžkou formu ekzému. Dítě už několik měsíců špatně spí. Ekzém občas mokvá. Je zasažena kůže celého těla

 

Kateřina Š., nar. říjen 2013. Vakcinace 18.12.2013. Infanrix hexa A21CB785A. Ekzém, zácpa, porucha spánku

   Od poloviny prosince 2013 začalo mít dítě problémy s vyprazdňováním ve smyslu zácpy, vyprazdňovala se po 5 dnech, do té doby denně. Bezprostředně po vakcinaci se objevil se ekzém na obličeji, hlavě, trupu, na dolních končetinách. Do poloviny prosince spalo dítě celou noc od 20 do 6, po vakcinaci se začala v noci budit.

Vakcinace 22.1.2014 infanrix hexa A21CB785A. Zhoršení ekzému, neutišitelný pláč
   Bezprostředně po vakcinaci výrazné zhoršení ekzému - při návštěvě u mě 14 dní po vakcinaci na lýtkách a holeních ostře ohraničená velká kruhovitá ložiska 5 až 10cm v průměru suchá živě červená, dítě svědí. Bezprostředně po druhé vakcinaci se budila po 3 dny do pláče a nedala se utišit. (Neutišitelný pláč a křik je způsoben přídatnými látkami vakcín, které mají toxický vliv na nervové buňky. Toxiny v dětském nezralém organismu snadno pronikají do mozku. Děťátko prostě bolí nesnesitelně hlavička a vyjadřuje to křikem a pláčem. Může to mít další následky v poruchách chování, aktivity, řeči, atd. Míra poškození je závislá podle genetických, rodových dispozic)
   Po homeopatické léčbě Silicea LM6 a C30 výrazné zlepšení ekzému, zmenšení ložisek, která jsou bledá, dále však žádné zlepšení, ekzém sice není tak živě rudý, ale šíří se na ruce i trup. Budí se již jen 1x za noc a stolice se upravila na 1x denně. 3.4. 14 ekzém již nereaguje na léčbu, rozšířený na břicho a celé horní končetiny.

 

Aneta P., nar. květen 2013.
Vakcinace infanrix hexa září 2013. Poruchy spánku, chronické zahlenění.

   Od září do té doby zdravé dítě chronicky zahleněné, při dýchání chroptí, odkašlává - tento symptom přetrvává do 4.2.14, kdy byla u mě poprve matka s dítětem . Do 5.měsíce spalo dítě celou noc, od 5. měsíce od prvního očkování se však budí 2-6x za noc.

Vakcinace infanrix hexa prosinec 2013. Úporná zácpa
   Od vánoc trpí dítě na úpornou zácpu, vyprazdňuje se sice denně, ale velmi těžko, má tvrdou stolici.

 

Kristýna V., nar. duben 2013.

Porod v 31. týdnu, do 3 měsíců dítě velmi uplakané pro kojenecké koliky. Od srpna spokojené dítě.
Vakcinace infanrix hexa 11.12.13 - A21CB784A, 15.1.14 - A21CB784A, 19.2.14 A21CB785A. Prevenar 30.10.13 G79292, 27.11.13 H11697, 27.12.13 H11697. Ekzém, porucha spánku, pláč.
   Dle pozorování matky se po očkování objevil ekzém pod krkem, v podkoleních záhybech, 4.3. při první návštěvě u mě - po těle drobná hrubá narůžovělá ložiska, dítě prý za poslední 3 dny zlepšeno. V polovině ledna mělo dítě poruchu spánku v noci se budilo po 20 minutách, neklidné. V lednu začalo být dítě velmi uplakané.

Originál:  https://www.calendula.cz/komplikace%20po%20ockovani.htm

k

k

s KAMZÍKEM A KLOKANEM daleko nedoskáčete

 

 

NEJÚČINNĚJŠÍ

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA

kvalitní české výrobky

OREGÁNOVÝ OLEJ          ECHINACEA

ideálně trvale v domácí lékárničce

 

prozdravi.cz

k

 

 

DARUJTE ČISTÝ VZDUCH

96% ÚČINNOST

NAPROSTO TICHÝ CHOD

DOMOV BEZ KARCINOGENNÍHO MIKROPRACHU

 

 

PROTOPAN

ideál na atopický ekzém

 

 

YUCCA PREMIUM

ODSTRANĚNÍ USAZENIN Z TĚLA

ČLÁNEK


RECENZE

Obezřetně v případě transplantátu, implantátu, kardiostimulátoru...

 

(z 85+zkušeností)


"Po ročním užívání YUCCY jsem byl přeřazen z CHPN III. třídy (středně těžká plícni nemoc) do II. třídy (lehká plícní nemoc). Přestal jsem brát všechny léky co mně předepsal lékař a spolehl se na YUCCU. Jsem úplně nadšený a doktoři nechápou."

 

 

MLÁDÍ A DLOUHOVĚKOST

to jsou EXTRAKTY

z ČERVENÉ  REISHI zkušenosti 

královny mezi Reishi

 

JEDINEČNÉ  EXT RAKTY

s CERTIFIKÁTY - GARANCE ÚČINNÝCH LÁTEK

 

 

REISHI EXTRAKT          REISHI SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!Cordyceps Extra Strong

 

JAK JE TO S KVALITOU CORDYCEPSU?

 

ČAGA  EXTRAKT

EXS CERTIFIKÁTEM KVALITY

100% Sibiřská ČagaDuanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Jak funguje Fenuprim - video

ENDOGENNÍ DÝCHÁNÍ

FROLOVŮV DÝCHACÍ TRENAŽÉR

 

Frolovův dýchací trenažér  je určen k provádění dýchacích cvičení za účelem prevence a léčení různých onemocnění. Nácvik tzv. endogenního způsobu dýchání pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu, činnost mozku a všech vnitřních orgánů, posiluje aktivitu imunitního systému, zlepšuje psychický a emociální stav. Přispívá k udržení dobrého zdraví a vysoké úrovně duševní aktivity.

Účinek:

 • normalizuje arteriální tlak,
 • zlepšuje krevní oběh,
 • zklidňuje nervovou soustavu,
 • zpomaluje proces stárnutí,
 • zlepšuje ventilaci plic,
 • zpevňuje dýchací svaly - předchází plicním a bronchiálním onemocněním,
 • příznivě ovlivňuje léčbu chronické bronchitidy, bronchiálního astmatu, vegetativní dystonie, hypertonického onemocnění a stenokardie,
 • zvyšuje účinnost léků a zkracuje dobu léčení.

 

 

 

 

SMRT ZAČÍNÁ V TLUSTÉM STŘEVU

 

Vyčištění střeva a syndrom propustného střeva

 

 

 

ČISTÉ STŘEVO

je doménou  ENTEROSGELU

český výrobek z Jeseníku pro celou EU

pro domácnost a uzdravení bez CHEMIE!