Pacienti zbytečně umírají, aneb kam dospělo české zdravotnictví zdarma

Ing. Zdeněk Rozehnal

Soudruzi Hamáček a Zaorálek si zadali do posledních parlamentních voleb několik hesel, přičemž jedno z nich znělo: "zdravotnictví zdarma". Zde je potřeba oživit realitu: Vládnutí tzv. demokratických stran včetně ČSSD po roce 1989 znamenalo ztrátu za více než 3 bilióny (3 tisíce miliard) Kč. A ztráta dále narůstá třeba díky solárním baronům na základě totální "hlouposti" určité části poslanců. Ti chytří ty hloupé přesvědčili a finančně se do stavby solárek zapojili.

Heslo asi zabralo, Hamáček byl zvolen jako poslanec a dopracoval se v parlamentu do vyšší funkce, stal se předsedou ČSSD a dokonce si dělal zálusk na ministra vnitra. Co tento politik obhajuje? Je vůbec schopen stav českého zdravotnictví pochopit? Jaký je v současnosti stav českého "zdravotnictví zdarma" ve skutečnosti? Podle mě by to mělo zajímat širokou veřejnost, protože na každého jednou zpravidla dojde a bude si přát nejkvalitnější léky a také s co nejmenšími vedlejšími účinky...

 

Podle dohody mezi ANO A ČSSD z května 2018 se nemá zvyšovat spoluúčast pacientů, takže chudí budou dále přispívat třeba na biologickou léčbu těm bohatým (vyvoleným). Opět nadále nebude měřeno všem stejně

 

Jako dovozce léčiv z Francie vím, jak to zde dlouhodobě funguje a jaký je reálný stav, ale mohl bych být podjatý. Proto jsem využil prohlášení expertů z března 2018 a dovolil jsem si je níže citovat.

Obyčejný pacient v roce 2018 zpravidla stále nemá nárok

Pacientům brání v přístupu k nové (nejúčinnější) léčbě finanční náročnost, resp. nedostatek financí, nedodržování zákonů SÚKLem a dovolil  bych si řící cílená neinformovanost pacientů, jejich příbuzných i široké veřejnosti.

Pacienti a jejich blízcí totiž často nevědí na koho se obrátit, pokud potřebný lék není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně je to ještě závažnější:

 

"Většina nemocných dokonce neví jakou léčbu potřebují, kolik stojí a zda je na ni nárok ze zdravotního pojištění"

- to jsou slova experta z Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze z 30.3.2018

 

"Oranžová legislativa" počítá s tím, že se každému dostane bezplatné zdravotní péče, kterou potřebuje a která je hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud existuje léčba, která je jediná možná, mají ji pojišťovny uhradit i navzdory tomu, že běžně hrazená není. Krásné, ale pouze pro vyvolené. Ano ti mají vše potřebné a včas!!! Pro běžného občana je cíleně nastavena řada překážek...

 

"Většina bariér potřebuje systémové řešení celé oblasti, které by zajistilo transparentní a rovný přístup k léčbě"

- další jasná slova experta z Onkologické kliniky z 30.3.2018 - po 28 letech "budování" kapitalistické společnosti. Modrooranžová hydra zasela systémové chyby do všech oblastí společnosti

 

Jinak řečeno v současnosti také existuje propracovaný korupční systém v léčbě... Lékaři nemohou léčit podle svého svědomí. V mnohých případech je umožněna nejkvalitnější léčba (např. biologická léčba) v řádech procent z potřebných, zpravidla jsou to papaláši a úplatkáři. V podstatě dochází k paradoxu - chudí platí léčbu bohatým, kteří by si ji mohli sami zaplatit!

 

Současná nastavená zákonná pravidla negarantují rovný přístup ke zdravotní péči

 

A mainstremová media hlásají na jak vysoké úrovni máme zdravotnictví! Dokonce prý srovnatelné se Západem

 

Dalším zásadním problémem zdravotnictví zdarma je kladení překážek pro vstup nových léků na trh. První je restriktivní přístup zdravotních pojišťoven, které připouštějí jen minimální a nerealistické navýšení nákladů pro účinné léčení. Nemocnicím pak nejsou pojišťovny ochotné navýšit rozpočty o náklady na nové léky, pokud na ně mají vyčerpaný rozpočet. A obráceně někdy ani nemocnice nedoporučují inovativní léčbu, protože na ni mají vyčerpaný rozpočet. Takže ani pacient a jeho příbuzní se to zpravidla nedoví, protože se před nimi utajují informace. A pacienti zbytečně umírají.


To je dilema lékařů:

Komu dát inovativní lék? Komu dát šanci na delší život?


Dalším problémem je malá kapacita Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), která prodlužuje schvalovací proces!!! A také je to nevhodné nastavení pravidel pro vstup léků na český trh zejména pro vzácná onemocnění.

Průměrná doba vstupu nového léku na český trh je rok a půl, což je třikrát déle než stanoví zákon. Každý lék nejprve pro EU schválí Evropská léková agentura, poté ho posuzuje SÚKL a zdravotní pojišťovny. Pokud mu přizná úhradu, bude placený ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální případy ukazují, že snaha lékaře léčit není vždy totožná s přístupem zdravotní pojišťovny. Řešení je v současnosti ponecháno na soudních sporech pacientů se zdravotními pojišťovnami, přičemž se pacienti mnohdy rozsudku nedožijí. Umřou, protože potřebný lék dostane třeba vybraný papaláš hlásající zdravotnictví zdarma (pro mě) s kontem v desítkách milionů. Měnu nechám na čtenáři.

 

Podle přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jolany Těšinové by se mělo vycházet z jednoznačných a předvídatelných zákonných pravidel garantujících rovný přístup ke zdravotní péči

A ty nám stále chybí, více než 28 let a korupce ve zdravotnictví zákonitě bují a lidé zbytečně předčasně umírají


Realita v roce 2018 u pacientek s metastázující rakovinou prsu

Podle experta z Onkologické kliniky je léčba novými léky dostupná pro pacientky s metastázující rakovinou prsu zdarma jen v některých stádiích nemoci. A těch pacientek je asi 3400. Pro ostatní (pokud se to vůbec dozvědí) lékaři, často za pomoci pacientských organizací, žádají pojišťovny o mimořádnou úhradu na výjimku ze zákona o zdravotní péči, využívají tzv. paragrafu 16. V případě nesouhlasu je poslední možnost obrátit se na soud nebo si léčbu uhradit ze svého (cca milion Kč).

“Dříve bylo střední přežití s metastázující rakovinou prsu asi tři roky. Díky nové léčbě k nám některé pacientky docházejí i desítky let. Nepozná se na nich, že jsou nemocné, protože normálně pracují a starají se o rodinu,“ konstatoval expert z Onkologické kliniky. V roce 2017 se v Česku léčilo s rakovinou prsu  91.000 žen, přičemž každý rok jich onemocní více než 7000. Třetině léčených se nemoc vrátí, zpravidla ve stádiu s metastázemi.

 

3 400 : 91 000  =  zdravotnictví zdarma pro 3,74%

 

Více:

 

DESETILETÍ TRVAJÍCÍ ZLODĚJNA

v Česku

 

NEMOCNICE CESTOU BONUSŮ ZA LÉKY... "UKRADNOU" ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM - POJIŠTĚNCŮM MINIMÁLNĚ 30 MILIARD ROČNĚ (odhad za rok 2017)

To by pokrylo biologickou léčbu několika desítek tisíc lidí ročně třeba s rakovinou, Vaší blízcí by žili podstatně déle

ALE

modrooranžová chobotnice přežívá, jak ještě dlouho?

dokonce ředitelé nemocnic Heger, Němeček, Ludvík a i jako ministři zdravotnictví tuto zlodějnu obhajovali, prý se kryjí "ztrátové provozy". Kolik bylo z těchto peněz postaveno domů, chat, nakoupeno aut, dovolených...

 

nákupní ceny léků a přístrojů jednotlivých nemocnic se liší i ve stovkách procent, podle kontroly NKÚ, aby bylo co nejvíce na "bonusy"

 

a policie šetří....

 

Toto je jeden z důvodů proč lidé volili stranu ANO s cílem vymýtit kalouskovsko modrooranžový švajneraj

Provede ministr zdravotnictví Vojtěch reálnou analýzu, nejlépe od roku 1989 a poskytne ji veřejnosti?

 

Zdravotnictví dospělo do stavu, kdy jsou potřebná zásadní systémová opatření včetně změny Ústavy. Nové medicínské poznatky a nové léky již značně předeběhly kdysi vyhovující zákony a z nich pramenící financování zdravotní péče

 

 

Zásadní "Rozhodnutí" soudu: Všeobecná zdravotní pojišťovna bude hradit léčbu onkologického onemocnění, kterou pacientce zamítla

Soudní boj o právo na život může potkat každého, kdo nemá milion na léčbu

Ing.Zdeněk Rozehnal

Senát Městského soudu v Praze, v čele se soudkyní Vierou Horčicovou, vydal 10.ledna 2018 průlomové Rozhodnutí, které otevřelo možnost pacientům - klientům zdravotních pojišťoven -  úspěšně žádat zdravotní pojišťovny o proplacení dosud nehrazené léčby.

Základ problému

Ve sporu šlo o výklad paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Toto ustanovení umožňuje žádat o úhradu léků nebo léčiv, které jsou jinak pojišťovnou nehrazené. Žalovanou stranou zde byla Všeobecná zdravotní pojišťovna, která zamítla žadatelce uhradit speciální onkologickou léčbu.

Rozhodnutí soudu

Senát Městského soudu v Praze se zastal žalobkyně a rozhodnutí VZP o nehrazení nutných léčiv zrušil s tím, že při novém rozhodování je VZP vázána právním názorem soudu. 

Předmětná kauza

Žalobkyně měla v průběhu těhotenství diagnostikován karcinom prsu. Léčba byla zahájena standardně hrazenými přípravky, přičemž soud konstatoval - bez patřičného léčebného efektu.

V březnu 2017 byl žalobkyni proveden chirurgický výkon, dále byla až do porodu z důvodu probíhajícího těhotenství ponechána bez onkologické terapie. V dubnu porodila zdravé dítě, ale krátce na to - v květnu bylo diagnostikováno značné zhoršení zdravotního stavu.

Pacientka následně požadovala léčbu, která v té době nespadala do pojišťovnou hrazené péče a její úhrada byla ze strany VZP zamítnuta.

Argumentace zdravotní pojišťovny

Pojišťovna argumentovala ustanovením výše uvedeným paragrafem 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který pojišťovně jiný, než zvolený postup neumožňuje.

„Zákon říká, že mimořádná úhrada je možná jenom v jedinečných případech, pokud neexistuje žádná jiná možnost pro pojištěnce"

Pozor! Toto ustanovení není spojeno s termínem léčby nejlepší. Samozřejmě lze namítnout, že využitím lepšího léčivého přípravku, by to mohla být možná nejlepší léčba. Paragraf 16 pracuje pouze s pojmem jediné možné léčby. A v daném případě se opravdu o jedinou možnou léčbu nejedná.

Obhájkyně VZP prohlásila: "Pokud bychom ve správním řízení pacientce požadované přiznali, tak bychom šli nad rámec zákona a jiné pojištěnce bychom tak mohli ochudit. My v každém případě musíme postupovat stejně. Vždy se musíme podívat, jestli byly podmínky paragrafu 16 naplněny nebo nikoliv.

V předmětném případě pojištěnkyně již dříve využívala farmakoterapii v kombinaci léčivých přípravků a v této léčbě může nadále pokračovat. Jako rovněž i další pojištěnkyně VZP, které také, bohužel, mají karcinom prsu a přesně tuto dvojkombinaci užívají. Je to standard léčby a to nejen v České republice“, s tím, že navrhla zamítnutí žaloby.

Názor soudu - léčba měla být uhrazena

S názorem VZP se však soudci neztotožnili a žalobě postižené ženy vyhověli. Rozhodnutí soudu je do jisté míry průlomové, neboť dosud se soudy výkladem tohoto ustanovení nezabývaly. Systém zdravotního pojištění je zákonem nastaven tak, že pro vymezení rozsahu hrazených zdravotních služeb využívá kritérií účelné terapeutické intervence, které je kombinací účinnosti a nákladové efektivity.

 

Zjednodušeně řečeno, pacient nemá nárok na lék nejúčinnější, ale na lék s co nejvyšším účinkem, který je pro systém zdravotního pojištění ještě ufinancovatelný

TO JE REALITA LÉKAŘSKÉ PÉČE ZDARMA

 

živná půda pro korupci a úplatkářství

 

Ustanovení paragrafu 16 je tedy výjimkou z tohoto pravidla a musí být dle účelu a smyslu zákona vykládáno spíše extenzivně právě proto, že slouží jako jediná možnost v situacích, kdy proplácená léčba nebo lék s ohledem na výjimečnou a specifickou situaci pacienta je nedostatečná, a to i s ohledem na variabilitu případů, které život přináší.

Soud se zásadně neztotožňuje s výkladem ustanovení paragrafu 16, jak jej zaujala zdravotní pojišťovna, která pod pojem jediné možnosti z hlediska zdravotního stavu podřazuje pouze situaci, kdy pojištěnec nemůže využít žádnou jinou hrazenou léčbu, a to ať již z důvodu, že pro danou nemoc žádný hrazený přípravek neexistuje či z důvodu nesnášenlivé reakce.

Výklad tohoto pojmu tak, jak je podáván stranou žalovanou by ve svém důsledku při současném stavu medicínského poznání způsobil faktickou nepoužitelnost institutu výjimečně hrazené péče, neboť pravděpodobnost neexistence hrazené farmakoterapie pro rozpoznaná a léčitelná onemocnění či nemožnost její aplikace z důvodu nesnášenlivosti je velice malá.

Při hodnocení splnění podmínek stanovených v paragrafu 16, odst. 1 nelze tedy postupovat restriktivně, ale je nutné při posuzování výjimečnosti daného případu u každé žádosti o úhradu nehrazeného léčivého přípravku zvažovat všechny okolnosti zdravotního stavu žadatele, což žalovaná strana, ale neučinila...

Lék, který žalobkyně požadovala, prokazatelně podle studie vede k prodloužení života, a to významnému prodloužení života při této diagnóze. Výjimečnost případu tedy soud spatřuje ve skutečnosti, že žalobkyně nemohla být onkologicky léčena po dobu těhotenství, po tuto dobu právě kvůli těhotenství nemohla být léčena tedy stejně intenzivně, jako jiné pacientky s totožnou diagnózou, ve stejné fázi onemocnění. Soud je toho názoru, že ustanovení paragrafu 16 je v zákoně určeno právě pro řešení výjimečných a specifických situací, v jaké se nacházela rovněž žalobkyně a pro kterou bylo podání požadovaného přípravku z hlediska jejího zdravotního stavu jedinou možností, jak nahradit dobu po kterou nemohla být onkologicky léčena vůbec, tj. ani přípravkem hrazeným, přípravkem účinnějším.

Podle názoru soudu tedy zdravotní stav žalobkyně, posuzováno podle všech okolností, odůvodňoval použití paragrafu 16 odst. 1. Léčba jí měla být pojišťovnou uhrazena a proto soud

 

obě rozhodnutí zdravotní pojišťovny jako nezákonné zrušil s tím, že pojišťovna je v dalším řízení vázána právním názorem soudu“,

 

zdůvodnila rozhodnutí soudu předsedkyně senátu Viera Horčicová.

„Lék, kterého se soudní jednání týkalo, VZP klientce uhradí bez ohledu na výsledek soudu – od 1. února 2018 má totiž již od Státního ústavu pro kontrolu léčiv stanovenou úhradu a nebude ho tedy nutné platit výjimečným způsobem na žádost podle paragrafu 16.

Pokud jde o reakci na toto Rozhodnutí soudu, VZP počká na písemné vyhotovení rozsudku. Teprve po jeho podrobnější analýze bude možné rozhodnout, zda budeme využívat nějaký opravný prostředek, nebo ne. (Proti rozhodnutí může VZP podat kasační žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu). Na přístupu k posuzování žádostí podle paragrafu 16 zatím VZP nic nemění. Až obdržíme písemný rozsudek, právníci ho podrobně analyzují a od toho se pak bude odvíjet další postup“, sdělil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

 

Nesplnitelná oranžová soudružská hesla

pro obyčejné lidi

 

Nejjednodušší obrana proti korupčníkům ve zdravotnictví

 

Starejte se o své zdraví především sami

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA,

 

MUDr. Šafránek Ladislav

 

KTERÁ JAKO JEDINÁ OBNOVUJE CHRUPAVKU

ČLÁNEK

Nejlepší kloubní výživa

 

s KAMZÍKEM A KLOKANEM daleko nedoskáčete

 

NEJÚČINNĚJŠÍ

PŘÍRODNÍ ANTIBIOTIKA

kvalitní české výrobky

OREGÁNOVÝ OLEJ          ECHINACEA

ideálně trvale v domácí lékárničce

 

YUCCA PREMIUM

 

ODSTRANĚNÍ USAZENIN Z TĚLA

ČLÁNEK


RECENZE

Obezřetně v případě transplantátu, implantátu, kardiostimulátoru...

 

(z 85+zkušeností)


"Po ročním užívání YUCCY jsem byl přeřazen z CHPN III. třídy (středně těžká plícni nemoc) do II. třídy (lehká plícní nemoc). Přestal jsem brát všechny léky co mně předepsal lékař a spolehl se na YUCCU. Jsem úplně nadšený a doktoři nechápou."

 

 

MLÁDÍ A DLOUHOVĚKOST

to jsou EXTRAKTY

z ČERVENÉ  REISHI zkušenosti 

královny mezi Reishi

 

JEDINEČNÉ  EXTRAKTY

s CERTIFIKÁTY - GARANCE ÚČINNÝCH LÁTEK

 

 

REISHI EXTRAKT          REISHI SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!
Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!
Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!Cordyceps Extra Strong

 

JAK JE TO S KVALITOU CORDYCEPSU?

 

ČAGA  EXTRAKT

EXS CERTIFIKÁTEM KVALITY

100% Sibiřská ČagaDuanwood Red Reishi Extrakt 40% polysachardiu, 4% triterpenů

 

Jak funguje Fenuprim - video

ENDOGENNÍ DÝCHÁNÍ

FROLOVŮV DÝCHACÍ TRENAŽÉR

 

Frolovův dýchací trenažér  je určen k provádění dýchacích cvičení za účelem prevence a léčení různých onemocnění. Nácvik tzv. endogenního způsobu dýchání pozitivně ovlivňuje látkovou výměnu, činnost mozku a všech vnitřních orgánů, posiluje aktivitu imunitního systému, zlepšuje psychický a emociální stav. Přispívá k udržení dobrého zdraví a vysoké úrovně duševní aktivity.

Účinek:

  • normalizuje arteriální tlak,
  • zlepšuje krevní oběh,
  • zklidňuje nervovou soustavu,
  • zpomaluje proces stárnutí,
  • zlepšuje ventilaci plic,
  • zpevňuje dýchací svaly - předchází plicním a bronchiálním onemocněním,
  • příznivě ovlivňuje léčbu chronické bronchitidy, bronchiálního astmatu, vegetativní dystonie, hypertonického onemocnění a stenokardie,
  • zvyšuje účinnost léků a zkracuje dobu léčení.

 

 

 

 

SMRT ZAČÍNÁ V TLUSTÉM STŘEVU

 

Vyčištění střeva, syndrom propustného střeva

 

 

 

ČISTÉ STŘEVO

je doménou  ENTEROSGELU

český výrobek z Jeseníku pro celou EU

pro domácnost a uzdravení bez CHEMIE!