10 nejznámějších prokazatelných zdravotních účinků skořice

- Pixabay

Barbora Nová

Skořice je bohatá na antioxidanty a další prospěšné sloučeniny. Některé výzkumy potvrzují, že může pomáhat podporovat kontrolu hladiny cukru v krvi, chránit před srdečními chorobami a snižovat záněty.

Skořice je koření, které je pro své léčivé vlastnosti ceněno již tisíce let.

V posledních letech začala moderní věda potvrzovat mnoho potenciálních zdravotních přínosů spojených se skořicí.

Následuje 10 zdravotních účinků skořice, které jsou podloženy vědeckým výzkumem.

1. Skořice má silné léčivé vlastnosti

Skořice je koření, které se vyrábí z vnitřní kůry stromů s vědeckým názvem Cinnamomum. Jako přísada se používala po celou historii, a to již ve starém Egyptě. Dříve byla vzácná a cenná a byla považována za dar vhodný pro krále (1).

V dnešní době je skořice cenově dostupná a široce rozšířená ve většině supermarketů. Najdeme ji také jako přísadu do různých potravin a receptů.

Existují dva hlavní druhy skořice (1):

 • Cejlonská skořice: Tento typ je také známý jako "pravá" skořice.
 • Skořice Cassia: Jedná se o dnes nejběžnější druh, který lidé obecně označují jako "skořici".

Skořice se vyrábí řezáním stonků skořicovníků. Vnitřní kůra se pak extrahuje a dřevnaté části se odstraní, přičemž se po vysušení vytvoří proužky, které se stočí do ruliček, tzv. skořicových tyčinek. Tyto tyčinky se dají rozemlít na skořicový prášek.

Výrazná vůně a chuť skořice je způsobena olejnatou částí, která má velmi vysoký obsah sloučeniny cinnamaldehydu (2).

Vědci jsou přesvědčeni, že tato sloučenina je zodpovědná za většinu silných účinků skořice na zdraví a metabolismus (3, 4).

Shrnutí:

 • Skořice je oblíbené koření. Má vysoký obsah skořicového aldehydu, o kterém se předpokládá, že je zodpovědný za většinu zdraví prospěšných účinků skořice.

2. Skořice je nabitá antioxidanty

Antioxidanty chrání tělo před oxidačním poškozením způsobeným volnými radikály (5).

Skořice je plná silných antioxidantů, včetně polyfenolů (1).

Jedna studie zjistila, že suplementace skořicí může významně zvýšit hladinu antioxidantů v krvi a zároveň snížit hladinu markerů používaných k měření zánětu, jako je C-reaktivní protein (CRP) (6).

Antioxidační účinky skořice jsou ve skutečnosti tak silné, že ji lze dokonce používat jako přírodní konzervant potravin (7).

Shrnutí:

 • Skořice obsahuje velké množství vysoce účinných polyfenolových antioxidantů.

3. Skořice má protizánětlivé účinky

Záněty jsou nesmírně důležité, protože pomáhají tělu reagovat na infekce a opravovat poškození tkání.

Zánět se však může stát problémem, pokud je chronický a namířený proti vlastním tkáním vašeho těla (8).

V tomto ohledu může být užitečná skořice. Studie ukazují, že toto koření a jeho antioxidanty mají silné protizánětlivé účinky (9, 10).

Shrnutí:

 • Antioxidanty obsažené ve skořici mají protizánětlivé účinky, které mohou pomoci snížit riziko onemocnění.

4. Skořice může chránit před srdečními chorobami

Skořice je spojována se snížením rizika srdečních onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí na celém světě (11).

Podle jednoho přehledu dokázalo doplňování alespoň 1,5 gramu (g), tedy asi 3/4 čajové lžičky, skořice denně snížit hladinu triglyceridů, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a cukru v krvi u lidí s metabolickým onemocněním (12).

Další přehled 13 studií zjistil, že skořice dokáže snížit hladinu triglyceridů a celkového cholesterolu, což jsou rizikové faktory srdečních onemocnění (13).

Bylo také prokázáno, že skořice při soustavné konzumaci po dobu nejméně 8 týdnů snižuje krevní tlak (14, 15).

V kombinaci by všechny tyto faktory mohly pomoci snížit riziko srdečních onemocnění.

Shrnutí:

 • Skořice může zlepšit některé klíčové rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně cholesterolu, triglyceridů a krevního tlaku.

5. Skořice by mohla zlepšit citlivost na inzulín

Inzulín je jedním z klíčových hormonů, které regulují metabolismus a spotřebu energie, přičemž je také nezbytný pro transport krevního cukru z krevního řečiště do buněk (16).

Někteří lidé jsou však vůči účinkům inzulinu rezistentní. Tomuto stavu se říká inzulínová rezistence, která je charakteristickým znakem onemocnění, jako je metabolický syndrom a diabetes 2. typu (17).

Studie potvrzují, že skořice může být schopna inzulinovou rezistenci snížit (18, 19).

Zvýšením citlivosti na inzulín může skořice snížit hladinu cukru v krvi a podpořit lepší kontrolu hladiny cukru v krvi.

Shrnutí:

 • Bylo prokázáno, že skořice významně zvyšuje citlivost na hormon inzulin, což může zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi.

6. Skořice pomáhá snižovat hladinu cukru v krvi

Skořice je dobře známá pro své vlastnosti snižující hladinu cukru v krvi. Kromě příznivého vlivu na inzulinovou rezistenci může skořice snižovat hladinu cukru v krvi několika dalšími mechanismy.

Zaprvé bylo prokázáno, že skořice snižuje množství cukru, které se po jídle dostane do krevního oběhu. Dělá to tak, že zasahuje do četných trávicích enzymů, což zpomaluje rozklad sacharidů v trávicím traktu (20, 21).

Za druhé, sloučenina obsažená ve skořici může napodobovat účinky inzulínu a zlepšovat tak příjem cukru do buněk (22).

Četné studie na lidech potvrdily příznivé účinky skořice a ukázaly, že může snížit hladinu cukru v krvi nalačno a zlepšit hladinu hemoglobinu A1c, což je ukazatel dlouhodobé kontroly hladiny cukru v krvi (23, 24).

Účinná dávka je obvykle 1-6 g, tedy asi 0,5-2 lžičky skořice denně (24).

Shrnutí:

 • Bylo prokázáno, že skořice snižuje hladinu cukru v krvi nalačno, pokud se používá v dávkách 1-6 g, což je 0,5-2 lžičky denně.

7. Skořice může mít příznivé účinky na neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění jsou charakterizována postupnou ztrátou struktury nebo funkce nervových buněk, přičemž Alzheimerova a Parkinsonova choroba jsou dva nejčastější typy (25).

Některé sloučeniny obsažené ve skořici zřejmě brání hromadění bílkoviny zvané tau v mozku, která je jedním z charakteristických znaků Alzheimerovy choroby (26).

Ve studii provedené v roce 2014 na myších s Parkinsonovou chorobou pomohla skořice ochránit neurony, normalizovala hladinu neurotransmiterů a zlepšila motorické funkce (27).

Shrnutí:

 • Ve studiích bylo prokázáno, že skořice vede k různým zlepšením u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

8. Skořice může chránit před rakovinou

Skořice byla široce zkoumána pro své potenciální využití v prevenci a léčbě rakoviny.

Celkově jsou důkazy omezeny na studie na zvířatech a v laboratoři, které naznačují, že výtažky ze skořice mohou chránit před rakovinou (28, 29, 30).

Působí tak, že snižuje růst rakovinných buněk a tvorbu cév v nádorech a zdá se, že je pro rakovinné buňky toxická a způsobuje jejich smrt.

Jedna studie na myších s rakovinou vaječníků zjistila, že skořicový aldehyd může blokovat expresi některých proteinů podílejících se na růstu rakoviny (31).

Tato zjištění byla podpořena pokusy v laboratoři, které ukázaly, že skořicový aldehyd může omezit růst a šíření buněk rakoviny vaječníků (32).

K vyhodnocení potenciálních protirakovinných účinků skořice u lidí je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Shrnutí:

 • Studie na zvířatech a v laboratoři naznačují, že skořice může mít ochranné účinky proti rakovině. Je zapotřebí dalšího výzkumu u lidí.

9. Skořice může zabránit bakteriálním a plísňovým infekcím

Cinnamaldehyd, jedna z hlavních účinných složek skořice, může být prospěšný proti různým druhům infekcí.

Studie naznačují, že skořicový olej by mohl pomáhat ničit některé plísně, které způsobují infekce dýchacích cest (33).

Může také potlačovat růst některých bakterií, včetně listerií a salmonel (34, 35).

Antimikrobiální účinky skořice navíc mohou pomáhat předcházet vzniku zubního kazu a snižovat zápach z úst (36).

Shrnutí:

 • Skořicový aldehyd má protiplísňové a antibakteriální účinky, které mohou omezit infekce, stejně jako zubní kaz a zápach z úst.

10. Skořice má antivirové vlastnosti

Některé výzkumy potvrzují, že skořice může pomáhat chránit před některými viry.

Například skořice získaná z odrůdy Cassia je prospěšná proti viru HIV-1, což je nejčastější kmen viru HIV u lidí (37, 38).

Jiné studie ukazují, že skořice by mohla chránit i před dalšími viry, včetně chřipky a horečky dengue, což je virová infekce přenášená komáry (39).

Shrnutí:

 • Některé studie potvrzují, že skořice může pomáhat chránit před některými viry.

Který druh skořice je nejlepší?

Ne každá skořice je stejná, přičemž odrůda Cassia obsahuje značné množství sloučeniny zvané kumarin, která je ve velkých dávkách považována za škodlivou (1).

Kumariny jsou aromatické sloučeniny, které v rostlinách fungují jako ochranné látky proti hmyzu (částečně i proti hlodavcům, kteří ho metabolizují na 3,4-kumarin epoxid, který způsobuje vnitřní krvácení a smrt - používá se jako deratizační jed).

Všechny druhy skořice by měly být zdraví prospěšné, ale Cassia může ve větších dávkách způsobovat problémy kvůli obsahu kumarinu (40).

Cejlonská ("pravá") skořice je v tomto ohledu mnohem lepší a studie ukazují, že má mnohem nižší obsah kumarinu než odrůda Cassia (1, 40).

Ve srovnání s cejlonskou skořicí je skořice Cassia obecně cenově dostupnější a rozšířenější.

Shrnutí:

 • Ačkoli je skořice Cassia cenově dostupnější a rozšířenější, má také vyšší obsah kumarinu, který může být ve velkém množství škodlivý. Podstatně lepší alternativou je skořice cejlonská.

Závěr

Skořice je všestranné koření, které je spojováno s dlouhým seznamem zdraví prospěšných látek.

Díky mnoha prospěšným sloučeninám, které obsahuje, může pomáhat snižovat hladinu cukru v krvi, snižovat rizikové faktory srdečních onemocnění a omezovat záněty.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, určitě si vyberte cejlonskou skořici nebo se držte malých dávek, pokud používáte odrůdu Cassia.

Týdeník World News, vycházející v Kanadě, uveřejnil následující seznam nemocí, které mohou být léčeny medem a skořicí, jako výsledek studií západních vědců

- Pixabay

Nemoci srdce

smíchejte med a mletou skořici a namažte na chléb místo džemu nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou jíst toto denně, budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe a Kanadě, různé domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy a žíly ztrácejí svou pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a žilám jejich pružnost.

Artritida

Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer, jeden šálek horké vody s 2 lžičkami medu a 1malou lžičkou skořice. Berou - li to pravidelně může se vyléčit dokonce i chronická artritida. Dle výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo zjištěno, že z 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou skořice před snídaní, 73 nemocných bylo úplně zbaveno bolesti a do měsíce nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali chodit bez bolestí.

Infekce močového měchýře

Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní infekce měchýře a močových cest.

LDL cholesterol

2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2dcl horké vody, které podávali pacientům s vysokou hladinou LDL cholesterolu dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin. Podává - li se 3x denně je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou LDL cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je - li užíván denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu.

Nachlazení

Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s 1/4 lžičky skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky.

Potíže se žaludkem

Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních vředů.

Plynatost

Dle studií prováděných v Indii a Japonsku med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.

Posílení imunitního systému

Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry a bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Vědci zjistili, že med obsahuje obrovské množství železa a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.

Těžký žaludek

1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel.

Dlouhověkost

Čaj vyrobený z medu a skořice, je-li brán pravidelné, zabraňuje potížím dlouhého věku. Vezměte 4 lžíce medu, 1 lžíci skořice a uvařte jako čaj spolu se 3 šálky vody a uvařte jako čaj. Pijte 1/4 šálku 3x denně. To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka života stále vzrůstá a i 100 letí lidé mohou být svěží, jako ve 20 letech.

Pupínky

3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se aplikuje na pupínky před spaním a ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně pupínky do týdne zmizí i s kořeny.

Kožní infekce

Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy kožních infekcí.

Hubnutí

Každý den ráno, 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer před spaním vypijte šálek medu se skořicí. Pravidelné užívaní sníží váhu i u mimořádně obézních osob. Pravidelné užívaní zabraňuje usazování tuku i při požívání mimořádně tučných jídel.

Rakovina

Nedávné výzkumy prováděné v Japonsku a Austrálii prokázaly, že i pokročilá rakovina kostí, žaludku a střev může být s úspěchem léčena. Pacienti trpící těmito druhy rakoviny by měli užívat lžíci medu a lžíci skořice měsíc 3x denně.

Chronická únava

Nedávné studie ukazují,že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá při regeneraci tělesných sil. Pacienti-senioři užívající med a skořici v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a ohebnější. Dr. Milton, který tyto výzkumy prováděl říká, že 1 lžíce medu a malá lžička skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně kolem 3 hodiny odpoledne, kdy začíná klesat tělesná vitalita obnoví do týdne vitalitu těla.

Zápach z úst

Lidé v Jižní Africe už odedávna první co ráno udělají to, že kloktají 1 lžíci medu a lžíci skořice smíchané s horkou vodou. Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den.

NEŽ NAVŠTÍVÍTE LÉČITELE

ZAČNĚTE NEJDŘÍVE U SEBE

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypijte minimáně 3 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky sody bicarbony), v případě únavy a pro posílení imunity a zvýšení energie doporučuji aplikovat extrakt z Cordycepsu - a nejdříve po 15 minutách

kefír z tibetské houby + lněné semínkomletá skořice

 0,3-0,5 litru + 1-3 lžíce čerstvě rozemletých semínek + 1 lžička-max.4 g za den!

+ 25 dkg kysaného zelí denně, které si sami jednoduše vyrobíte

 

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ÚNOR 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1457

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2081

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života

 

 

 

Standardní verze