Pravidelné denní dávky skořice mohou pomoci snížit hladinu cukru v krvi u prediabetu

- Pixabay

Barbora Nová

Sko řice byla používána již přibližně od roku 2800 před naším letopočtem jako dochucovadlo, olej na pomazání a k léčebným účelům. Římané ji používali k léčbě zažívacích a dýchacích potíží a staří Egypťané ji používali k provonění a ochucení (1).

V nedávné době se začaly hojně zkoumat zdravotní účinky skořice. St  udie ukazují, že koření může mít antioxidační, protizánětlivé, antidiabetické, antimikrobiální a dokonce i protirakovinné účinky (2).

Nyní vědci ve dvojitě zaslepené zkřížené studii zjistili, že doplňky stravy se skořicí mohou pomoci snížit hladinu glukózy (cukru) v krvi u lidí s obezitou nebo nadváhou a prediabetem.

Výsledky studie byly zveřejněny 26. ledna 2024 v časopise The American Journal of Cli nical Nutrition (3).

Kelsey Costaová, registrovaná dietoložka a výživová poradkyně společnosti Diabetes Strong, která se na této studii nepodílela, okomentovala její metody:

"Ačkoli byl soubor studie vybrán ke zkoumání účinků skořice na regulaci glukózy u osob s prediabetem a obezitou, její použitelnost na širší demografickou skupinu vyžaduje opatrnost. Malý vzorek omezuje robustnost závěrů a odráží potřebu větších, reprezentativnějších studií."

"Nicméně tento výzkum využívá kontinuální monitorování glukózy (CGM), které přidává nový a přesnější rozměr našemu chápání vlivu skořice na hladinu cukru v krvi."

Mohou 4 gramy skořice denně pomoci zvládnout obezitu a prediabetes?

Předchozí studie vlivu skořice na hladinu glukózy v krvi ukázaly rozporuplné výsledky, ačkoli souh rná metaanalýza v roce 2023 zjistila, že doplňky skořice snižují hladinu glukózy v krvi nalačno (4).

Vědci do 4týdenní randomizované dvojitě zaslepené zkřížené studie s doplňky skořice přijali 18 osob s nadváhou nebo obezitou - průměrný index tělesné hm otnosti (BMI) 31,5 - a prediabetem - stavem, kdy je hladina glukózy v krvi trvale vysoká, což může vést k diabetu 2. typu (5).

Nejprve účastníky podrobili dvoutýdenní "béžové" dietě s nízkým obsahem polyfenolů, tedy dietě bohaté na jednoduché sacharidy, a řekli jim, aby se vyhýbali jakýmkoli potravinám obsahujícím skořici. Poté účastníky náhodně rozdělili do léčebné skupiny a skupiny s placebem.

Každé skupině dali denně 16 vizuálně stejných kapslí, 8 z nich měli užívat při snídani a 8 při večeři. Kapsle léčebné skupiny obsahovaly celkem 4 gramy skořice, zatímco každá kapsle placeba obsahovala pouze maltodextrin (250 miligramů), celkem tedy 4 g maltodextrinu denně.

Vědci účastníkům řekli, aby pokračovali ve své dietě a užívali kapsle podle pokynů po dobu 4 týdnů.

Po čtyřech týdnech proběhla dvoutýdenní "vymývací" fáze, kdy skupiny neužívaly žádné kapsle, a poté se skupiny vyměnily. Účastníci ani vědci nevěděli, kdo dostává skořici a kdo placebo.

Kelsey Costaová i dr. Menka Guptaová, lékařka funkční medicíny společnosti Nutra Nourish, z nichž ani jedna se na studii nepodílela, vyjádřily obavy z použití maltodextrinu jako placeba.

Dr. Guptaová uvedla: "Bylo prokázáno, že maltodextrin zvyšuje hladinu glukózy v krvi díky svému vysokému glykemickému indexu. To mohlo potenciálně zvýraznit rozdíl mezi skupinami se skořicí a placebem."

Kelsey Costaová : "Vzhledem k tomu, že maltodextrin může vyvolat glykemickou reakci, protože se v těle rychle přeměňuje na glukózu, mohla by existovat obava, že jeho použití mohlo výsledky studie zkreslit."

"Pro zajištění validity a spolehlivosti výsledků by v budoucím výzkumu bylo vhodné zvolit placebo bez glykemie nebo transparentně zohlednit potenciální účinky maltodextrinu v analýze a diskusi studie."

Skořice se ukazuje jako slibná při kontrole hladiny glukózy v krvi

Vědci sledovali hladinu glukózy v krvi účastníků pomocí zařízení pro kontinuální monitorování glukózy připevněného k horní části paže, které měřilo hladinu glukózy každých 15 minut.

Ve čtyřech časových bodech studie - po dvoutýdenní úvodní dietě, po prvním čtyřtýdenním pokusu, po vyplavání a po druhém čtyřtýdenním pokusu - účastníci navíc odebrali vzorky krve na orální glukózový toleranční test (OGTT).

Vědci odebrali vzorky krve poté, co se účastníci 8-12 hodin postili, a poté jim dali vypít 75 g glukózové coly a 8 kapslí skořice nebo placeba. Další vzorky krve odebírali každých 30 minut po dobu 3 hodin.

Kontinuální monitorování glukózy ukázalo, že účastníci užívající skořici měli trvale nižší hladiny glukózy v krvi a nižší špičky glukózy než účastníci užívající placebo. V OGTT však nebyl mezi oběma skupinami žádný rozdíl.

Vědci se domnívají, že je to proto, že kontinuální monitorování je citlivějším měřítkem změn glukózy.

Proč by mohla skořice pomáhat při snižování hladiny cukru v krvi?

"Významné snížení hladiny glukózy v krvi, které bylo pozorováno při denním příjmu 4 g skořice, lze přičíst jejímu bohatému obsahu polyfenolů a různorodým bioaktivním sloučeninám, mezi které patří  skořicový aldehyd ,  proanthokyanidiny ,  katechiny ,   kumarin  , kyselina trans-cinnamová a různé  flavonoidy . Tyto přírodní sloučeniny zvyšují schopnost inzulínu spojit se s buňkami a podněcují je k účinnějšímu příjmu glukózy. Snižují také škodlivé záněty a podporují játra při ukládání přebytečné glukózy ve formě glykogenu pro budoucí energetické potřeby" (6, 7, 8, 9, 10).

- Kelsey Costaová

Vědci také předpokládají, že vliv skořice na střevní mikrobiom - podpora růstu prospěšných bakterií a potlačení růstu jiných - může mít vliv na hladinu glukózy v krvi.

Dr. Guptaová k tomu uvedla: "Skořice by mohla zlepšit zdraví střev, protože prospěšné bakterie, jako jsou Lactobacillus a Bifidobacterium, mohou zlepšit funkci střevní bariéry a snížit tak systémový zánět. Nižší zánět je spojen se zlepšenou citlivostí na inzulín."

Prospěšné bakterie fermentují vlákninu za vzniku mastných kyselin s krátkým řetězcem, jako je butyrát, acetát a propionát, které mohou zlepšit metabolismus glukózy zvýšením citlivosti na inzulín a regulací energetického výdeje a ukládání energie.

Rady odborníků pro zvládání prediabetu

Dr. Guptaová doporučila, že při zvládání prediabetu může hrát určitou roli skořice. "Přidání skořice do stravy může otupit zvýšení hladiny glukózy v krvi a může být prospěšnou součástí vyvážené stravy pro lidi s prediabetem."

"Nicméně," upozornila, "skořice obsahuje kumarin, který může být ve vysokých koncentracích toxický."

Kelsey Costaová doporučila další opatření založená na důkazech, která pomáhají kontrolovat prediabetes: "Přijímání stravy bohaté na zdravé rostlinné potraviny, zapojení se do řízeného přerušovaného půstu a praktikování intuitivního a vědomého stravování může zlepšit výživu a zároveň zlepšit celkové metabolické zdraví" (11).

Bylo prokázáno, že snížení hmotnosti dosažené kombinací zdravé, nízkokalorické stravy s pravidelným cvičením je dvakrát účinnější než snížení hmotnosti dosažené pouze dietou při zvrácení prediabetických stavů. Kromě toho je snížení množství břišního tuku zásadní vzhledem k jeho silnému spojení s inzulinovou rezistencí (12,  13 ).

Závěr

Skořice, koření z vnitřní kůry stromů z rodu Cinnamomum, se hojně používá v kuchyni.

Užívá se také jako doplněk stravy, přičemž její zdravotní účinky mohou zahrnovat antioxidační, protizánětlivé a antidiabetické účinky.

K důkazům o možných antidiabetických účincích se přidává i nová studie, která zjistila, že čtyřtýdenní užívání doplňků stravy se skořicí snížilo hladinu glukózy (cukru) v krvi u lidí s obezitou nebo nadváhou a prediabetem.

Skořice jako lék i oblíbené koření

(Lidé, kteří užívají léky, jako je inzulín nebo přípravky na ředění krve, by měli napřed konzultovat se svým lékařem pravidelné užívání většího množství skořice).

- Pixabay

Ing. Zdeněk Rozehnal

Při přípravě pokrmů se obvykle bez koření neobejdeme. Některé druhy však mimo to, že dodají jídlu specifickou chuť i aroma, mohou působit na lidské zdraví. Typickým příkladem je skořice, kterou považovali za zázračnou již staří Řekové a Egypťané. Přírodní medicína jí připisuje blahodárné účinky na organismus, a tak může být nejen lékem, ale i prevencí.

Skořice je všestranně využitelná. Vyrábí se z ní různé oleje, masti či tinktury, dokonce může být i přirozenou vůní v bytě, ve farmacii se užívá při výrobě léků, aby upravila jejich nepříjemnou chuť a podpořila možnost rychlejšího vstřebání do organismu. V kombinaci s medem je dle rad, které se tradují z generace na generaci, zaručeným receptem na to, jak snadno porazit angínu nebo chřipku. O všem se dozvíte na řádcích níže.

Skořice je kůra stromu

Skořice se v podobě, v jaké ji známe, získává ze stromu zvaného skořicovník, je vlastně jeho kůrou. Ten se pěstuje v různých tropických oblastech, podle toho se rozeznávají hlavní druhy. Z tohoto pohledu je za nejkvalitnější považována skořice pocházející ze Srí Lanky, z ostrova Cejlon. Dále se skořicovník pěstuje i na jihu Číny, v Thajsku a Indonésii (rostlina se jmenuje skořicovník čínský a mimo skořice poskytuje i jako koření své plody – nazývané kassiové květy). Tento druh má zase hrubší kůru a je zabarven více do červena, také oproti prvně zmiňovanému netvoří typické svitky, ale spíše jen pruhy. Obvykle se první úroda sklízí ve 2 až 3 letech stáří rostliny. Dobrou skořici poznáte podle charakteristické červeno-žluto-hnědé barvy, pružnosti a samozřejmě podle specifické vůně.

Správné skladování skořice je velice důležité pro zachování typické vůně i chuti. Svitky je proto vhodné vložit do skleněné nádoby, která jde uzavřít, a tu posléze uchovávat při pokojové teplotě na místě, kde nebude na skořici pražit slunce. U mleté skořice se může postupovat stejně, tedy přesypat ji do nějaké nádoby, případně postačí dbát na to, aby sáček nezůstal otevřený – opatří se třeba sponou či gumičkou.

Skořice jako lék pomáhá i v boji proti rakovině

V otázce využití skořice jako léku se v poslední době hovoří především o účincích spjatých s potlačováním tvorby a projevů rakovinotvorného bujení. Skořici se v tomto ohledu připisuje schopnost zastavit rozšiřování nežádoucích buněk. V podstatě se skořice dokáže postarat o to, že k nádoru nepustí dostatek živin a kyslíku. Tyto závěry vyplynuly z americké studie, kdy se extrakt ze skořice podával nemocným s rakovinou či leukémií. Mimo tohoto zaměření se vědci zabývají i otázkou vlivu skořice na cukrovku 2. typu. Stále více se tak objevují výsledky, které poukazují na to, že skořice pomáhá snižovat vysokou hladinu cukru.

Obecně však skořice jako lék pomáhá:

 • zlepšovat trávení
 • při nevolnosti
 • proti nachlazení
 • odstraňovat bolesti svalů a kloubů
 • snižovat projevy revmatismu
 • v boji proti infekci
 • v boji proti celulitidě
 • snižovat špatný cholesterol (ten příznivý ponechává)
 • podporovat apetit
 • mírnit menstruační potíže
 • mírnit kašel

Skořice podporuje funkci mozku

Už samotná vůně zvyšuje vaši mozkovou aktivitu. V jednom výzkumu bylo zjištěné, že při konzumaci skořice a vnímání její vůně, se testovaným dobrovolníkům zlepšila paměť a pozornost při práci. Největší pozitivní účinky byly zaznamenané při úkolech, kde bylo třeba použít obrazovou paměť.

CHRAŇTE SI HEMATOENCEFALICKOU BARIÉRU

Skořice | Prevence proti trombóze

Mnoho vědeckých studií potvrzuje, že přispívá k ředění krve a zabraňuje tak vzniku krevních sraženin. Lékaři by měli pacienty, kteří užívají léky na ředění krve, varovat, aby skořici nekonzumovali, a pokud používají potravinové doplňky, neměla by být skořice součástí jejich obsahu. Mohlo by to v kombinaci s léky způsobit značné zdravotní problémy.

Skořice | Baktérie, viry a plísně

Je účinným bojovníkem proti širokému spektru virů, bakterií a plísní. Esenciální oleje z tohoto koření, dokážou zastavit mnoho typů bakterií a plísní. Skořicová kůra patří mezi přírodní antibiotikum.

Skořice | Hlídač hladiny cukru

Lze ji zařadit i mezi silné antioxidanty. Dokáže pečlivě hlídat hladinu cukru v krvi. Pokud si po jídle dáte čaj s trochou skořice, pomůže vašemu žaludku rychleji trávit, a tím mu ulehčí od zdlouhavého vstřebávání sacharidů. Ve studiích bylo prokázané, že snižuje hladinu glukózy v krvi až o 30 %.  Dokáže správně spouštět inzulín. Pozitivní účinky se prokázaly už při konzumaci 1 gramu denně.

Skořice | Tlusté střevo a zažívání

Bezesporu je výborným zdrojem vápníku, vlákniny a různých druhů minerálů. Z těch nejdůležitějších je to hlavně mangan. Vápník a vláknina pomáhají z těla vylučovat nadmíru soli a škodlivin. Díky pravidelné stolici tak působí preventivně proti vzniku rakoviny tlustého střeva. Je vhodná pokud vás bude trápit plynatost, zácpa nebo průjem. Jedině těhotné ženy by skořici měly konzumovat jen velmi málo.

Skořice | Srdce a ateroskleróza

Díky pozitivním účinkům na tlusté střevo, dokáže odplavit z těla nadbytečné tuky, čímž snižuje hladinu cholesterolu. Pomáhá tak předcházet onemocnění srdce a aterosklerózy.

Skořice | Zahřeje vás na duši i po těle

Má neuvěřitelnou schopnost zahřát celé tělo. Trpíte-li na studené ruce a nohy, neváhejte si trochu skořice přidat do čaje. Díky svému unikátnímu složení je skořice typickým kořením podzimního a zimního období. Dokáže totiž prohřát organismus, který je chladem sužován, a mimo to má již zmiňované antibiotické účinky podporující a nabuzující imunitní systém.

Usnadňuje skořice hubnutí?

Často je skořice předmětem diskuzí i v otázkách hubnutí. Na řádcích výše bylo zmíněno, že skořice jako lék dokáže snižovat hladinu cukru v krvi. Na stejném základě je postavena i účinnost při hubnutí. Mnozí výživoví poradci se tak shodují, že skořice může při pravidelném a dlouhodobém užívání zlepšovat funkčnost inzulinu, a tak usnadňovat snahu shodit nějaké to kilo. Pokud si však myslíte, že budete každý konzumovat skořici a váha půjde dolů, mýlíte se. Nikdy se nedočkáte výsledků bez pohybové aktivity a případně nastavené diety.

Skořice a med = účinná prevence nachlazení

Díky antibiotickým a protiinfekčním účinkům je skořice společně s medem považována za nejvhodnější přírodní prevenci a případně i terapii při chřipce, nachlazení nebo třeba angíně. Med je označován jako přirozené antibiotikum, jeho síla je tak v kombinaci se skořicí ještě zesílena. Více

Tip: med a skořice jako lék 

Připravte si 1 polévkovou lžíci medu a rozmíchejte v ní zhruba necelou polovinu kávové lžičky mleté skořice. Důkladně promíchejte, aby se obě složky dobře spojily, a nechte 5 minut odstát. Přidejte pár kapek citronové šťávy, opět zamíchejte a zkonzumujte. Ulevit od projevů nachlazení by se vám mělo již druhý či třetí den, kdy si tuto zázračnou medicínu budete dopřávat, a to ráno i večer.

Skořice jako tajemství krásné pleti

Nejen v léčitelství je skořice upřednostňována jako jedna ze zcela přírodních možností, kterou lze dosáhnout pozitivních změn. Blahodárně působící vlastnosti jsou využívány i v kosmetice. Málokdo tuší, že v tomto ohledu byla skořice považována za zázračnou mnohem dříve než právě při terapii různých zdravotní obtíží či v kuchyni při přípravě pokrmů. Na strie a zpevnění kůže neexistuje nic spolehlivějšího, než je krém se skořicí.

Jelikož je prokázáno, že skořice umí regenerovat tkáně, zlepšovat celkový metabolismus buněk a urychlovat látkovou výměnu, hovoří se o ní nejčastěji v souvislosti s potlačováním projevů celulitidy, a to s pomocí speciálních zábalů, kdy je skořicový krém nanesen na postižená místa, aby odbourával škodliviny nahromaděné v pokožce. Celá snaha se následně podporuje stlačením končetin v bandážích a působením na lymfatické cévy. Tuto proceduru dnes nabízí téměř každý kosmetický salón, podobně se však o svou pokožku můžete postarat i doma. Skořicovou mast si můžete obstarat v lékárně, nebo si směs na zábal vyrobit ze snadno dostupných ingrediencí – jogurtu, tvarohu, olivového oleje a samozřejmě skořice.

Tip: skořicový zábal pro lepší vitalitu pokožky a podporu boje proti celulitidě 

Smíchejte kelímek bílého jogurtu s 2 lžícemi tvarohu, 1 lžičkou olivového oleje a cca 5 lžičkami mleté skořice. Pokud bude výsledek příliš řídký, zahustěte ho ještě tvarohem. Poté naneste na nohy a ty pak následně zabalte do potravinové fólie a ručníku. Pusťte si příjemnou hudbu, zapalte svíčky a alespoň hodinu takto relaxujte. Výsledek poznáte již po 3 opakování.

Kdo by skořici neměl konzumovat?

I když je skořice tak vítaným přírodním pomocníkem při zlepšování zdravotního stavu, nedoporučuje se její konzumace (případně jen zřídka, a to ve velmi malém množství) těhotným ženám, které by se ostatně měly vyvarovat víceméně jakémukoliv ostrému koření. Mimo to může u citlivých osob vyvolat i alergické reakce (při nadměrné konzumaci), jako jsou vyrážky a podobné nepříjemnosti. Proto i u skořice platí – všeho s mírou. Skořice byste tak neměli jíst více jak 4 gramy denně.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života