PL@ND£MIE – INDOKTRINACE [2. ČÁST - 1:15:36]

Druhý díl cenzurovaného dokumentu Plandemie, tentokrát v celovečerním formátu, o tom, co stojí za vakcinační agendou a jaké role mají WHO, BIll Gates a další. Odkaz na 1.díl na konci stránky.
 

Závěr 2.dílu:

  • Přestali jsme jíst potravu, která roste ze země a začali konzumovat produkty, které zpracovávají stroje.
  • Vyměnili jsme medicínu, která léčí, za léky, které ubližují.
  • Opustili jsme lásku a svobodu za dluh a závislost.
  • Dobrou zprávou je, že náš příběh není u konce.
  • Vyvrcholení teprve přijde.
  • Ten moment, když se hrdina po porážce postaví, najde v sobě sílu, kterou zapomněl, že má.
Vnitřní sílu. Přírodní sílu.

Funkční video 1:15:36 s českými titulky je umístěno na odkazované stránce pod tímto obrázkem

  

  

Přepis titulků dokumentu Plandemie 2: Indoktrinace

18. října 2019, New York

Simulace pandemie (pět měsíců před vypuknutím pandemie koronaviru): Jménem našeho centra a našich partnerů, Světového ekonomického fóra a nadace Billa a Melindy Gatesových, bych ráda srdečně přivítala naše místní publikum a také naše širší publikum, co nás dnes sleduje online. Scénář Události 201 je fiktivní. Dnešní scénář bude simulovat setkání skupiny s několika podílníky s názvem Rada pro zvládání pandemií.

Jsme na začátku toho, co vypadá jako vážná pandemie. Objevují se problémy, které lze vyřešit jedině jen tím, že globální podniky a vlády budou spolupracovat. Šíří se nějaké konspirační teorie o tom, že farmaceutické společnosti nebo OSN tento virus vypustily pro vlastní zájmy. Možná je teď čas, abychom ukázali případy, kdy jsme schopni poukázat na nějaké pachatele a nechali na soudech, aby usoudily, jestli šíří falešné zprávy.

Nový koronavirus. Nakažení lidé trpí respiračním onemocněním s příznaky podobající se slabé chřipce po vážný zápal plic. Dochází k nárůstu poptávky po osobních ochranných prostředcích jako jsou roušky N95 a rukavice. Pacienti zatěžují zdravotnická zařízení. Lidé se vyhýbají veřejným prostorám ze strachu z nakažení a v souladu s doporučeními. Naše americká pobočka právě zveřejnila výsledky hlasování o očekávání veřejnosti týkající se vakcíny. 65 % z těch, co hlasovali, jsou ochotni si vzít vakcínu, i když je experimentální.

Nevěřím, že budeme mít vakcínu v čas během této pandemie. S dostatkem peněz a politické vůle je možné cokoliv. Byly zavedeny postihy za šíření škodlivých falešných zpráv, to zahrnuje i zatčení.

Pokud řešení znamená kontrolu a omezení přístupu k informacím, podle mě je to správná volba. Jaké jsou přesně rizika a přínosy toho, zůstat doma a nechodit do práce? Samozřejmě musíme zachránit životy, ale doslova si nemůžeme dovolit přehnanou reakci, která udusí naši ekonomiku. Po celém světě probíhají protesty a na některých místech i výtržnosti.

Některé země se uchýlily k násilným zásahům a dokonce stannému právu. Veřejnost ztratila důvěru ve své vlády. Ekonomové říkají, že dopad na ekonomiku bude dlouholetý. Společenský dopad, ztráta víry ve vládu, nedůvěra ve zprávy a rozpad společenské soudržnosti, by mohl trvat ještě déle. Musíme se ptát: Muselo se to tak vyhrotit?

Mikki Willis: 4. května 2020, součástí dokumentární série s názvem Plandemie, jsem zveřejnil rozhovor s vědkyní dr. Judy Mikovitsovou. Rozhovor byl terčem ostré kritiky za šíření toho, co média označila za nebezpečné konspirační teorie. Není možné, abych jako otec a dlouhodobý mediální producent zveřejnil škodlivé informace, zejména během tak zranitelné doby jako je tato. Dr. Judy jsem před rozhovorem znal už dva roky. Četl jsem její knihu, podrobně zkoumal a ověřil její příběh.

Po rozhovoru s jejím právním týmem, bývalými kolegy a lidmi, kteří ji znají desítky let, mohu bez pochyby říct jednu věc: Judy Mikovitsová je jedna z nejupřímnějších, laskavých a odvážných žen, jakou jsem kdy poznal. Proč tedy mocné síly sociálních médií, politiky, médií a medicíny by podnikly tak extrémní kroky, aby umlčely její hlas po celém světě? Proč všichni kritici investovali tolik času a energie do očernění osoby dr. Judy zatímco se vyhýbali reálným odhalením týkající se patentů, střetů zájmů, a smrtelné korupci prostupující našimi globálními zdravotnickými organizacemi. Abych přišel na kloub těmto a ostatním otázkám, posledních několik týdnů jsem dělal rozhovory s odborníky z celého světa. Mezi nimi jsou špičkoví doktoři, význační vědci, a nositelé Nobelovy ceny.

Také jsem udělal druhý rozhovor s dr. Judy a dal jí příležitost, zareagovat na kritiky. Na celý rozhovor se můžete podívat na webu plandemic. Zatímco tam budete, klikněte na tlačítko „Vstoupit do králičí nory”, kde najdete dodatečná videa, dokumenty a vědecké studie, které podporují tvrzení a perspektivy v sérii Plandemie. Zde je pár útržku z mého druhého rozhovoru s dr. Judy.

— Útržek z rozhovoru s dr. Judy Mikovitsovou —

Mikki Willis: Co říkáte lidem, kteří se pokusili minimalizovat vaše zapojení v HIV tvrzením, že jste byla na spodku žebříčku, 13. autor skupiny 13 vědců?

Dr. Judy Mikovitsová: 13. autor je vedoucí autor. To znamená, že ten autor je nejdůležitější.

Mikki Willis: Proč jste souhlasila se stažením vlastní publikace XMRV?

Dr. Judy Mikovitsová: Ve skutečnosti byla stažena z donucení. Drželi mě ve vězení.

Mikki Willis: Řekla jste mi, že vám nabídli peníze za mlčenlivost.

Dr. Judy Mikovitsová: Pokud jednoduše řeknete, že jste udělala chybu, a slíbíte, že už neřeknete další slovo, můžete si vše nechat, získáte všechny granty, vše se vám vrátí, získáte miliony dolarů, publikace a finance. Můj právník mi řekl, že to je nejlepší nabídka, jakou dostanu. Řekla jsem: Vy mě nechápete. Nepotřebuji nabídku. Už jsem o vše přišla. Pokud bych si představila, že by jedno dítě nebo jedna babička přišla k újmě nebo by zemřela, protože jsem něco neudělala… to by zničilo můj život, jak ho znám. Žádné množství peněz by mě nepřimělo tohle utajit. Nikdy nepřestanu se sdílením pravdy.

— Konec útržku z rozhovoru s dr. Judy Mikovitsovou –

David E. Martin, PhD. Analytik národní zpravodajské služby Zakladatel Indexu IQ100

David Martin: Jsem vývojář lingvistické genomiky, což byla první platforma, na které šlo určit záměr komunikace namísto doslovného artefaktu komunikace. Tu technologii jsme také uplatnili na jiných místech, v obranném průmyslu, zpravodajské službě a finančním průmyslu. Na počátku nového století byla moje společnost zodpovědná za odhalení a svrhnutí tehdy jednoho z největších technologických podvodů v americké historii. Udržujeme řadu vyšetřování každého jedince, každé organizace a každé společnosti, která má prsty v čemkoliv, co je buď na hranici biologických a chemických zbraní, nebo tu hranici překračuje. V každé ze 168 zemí. IBM roce 1999 digitalizovalo milion patentů.

S těmi miliony patenty to bylo poprvé, co lidská inovace byla vložena do elektronického, vyhledatelného formátu. Vzali jsme ty informace a udělali jednoduché cvičení pomocí naší technologie lingvistické genomiky. Došel jsem k otřesnému zjištění, že zhruba třetina všech patentů v USA byly funkční padělky. To znamená, že zatímco měly lingvistické variace, ve skutečnosti se týkaly stejného tématu. V roce 1999 se začaly objevovat patenty na koronavirus. A takto se spustilo hledání v králičí noře.

Reportáž: Březen 2003. Hongkong sužuje panika, jak se nový virus šíří městem.

David Martin: Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) v roce 2003 vidělo možnost, jak vytěžit zlato. Šlo o epidemii koronaviru, která vypukla v Asii. Uvědomili si, že vir, který lze snadno zmanipulovat, je něco velmi hodnotného. V roce 2003 se ho pokusili patentovat. Ujistili se, aby měli vlastnická práva na nemoc, na virus, na jeho detekci a všechna jeho měření. Víme, že Anthony Fauci, Ralph Baric, Centrum pro kontrolu nemocí, a celá řada dalších lidí, kteří si chtěli připsat zásluhy za vyvinutí koronaviru, byli ve středu tohoto příběhu. Od roku 2003 do roku 2018 kontrolovali 100 % peněžního toku, který vybudoval impérium kolem průmyslového komplexu koronaviru.

Reportáže: Světová zdravotnická organizace oficiálně pojmenovala nový koronavirus. Šíří se po celé zemi. Je tu nová pandemie koronaviru. Mezinárodní mimořádná událost veřejného zdraví.

David Martin: Víme, že manipulace koronaviru začala s Ralphem Baricem v roce 1999. Ralph Baric je výzkumník na univerzitě Chapel Hill, který je známý za svůj chimérický výzkum koronaviru. V roce 2002 se mělo za to, že koronavirus se považoval za využitelný mechanismus jak pro dobro tak zlo. Americké Centrum pro kontrolu nemocí 25. dubna 2004 podalo patent na koronavirus, který se přenáší na lidi. Pod americkým právním předpisem 35 v sekci 101 se píše: Je zakázané, aby se příroda patentovala.

Buď koronavirus SARS byl uměle vytvořen, tudíž ho šlo legálně patentovat, nebo byl přirozený, tudíž patent na něj byl nelegální. Pokud byl uměle vytvořen, šlo o porušení smluv a zákonů o biologických a chemických zbraní. Pokud byl přirozený, podat na něj patent bylo nelegální. Obě možnosti jsou tedy nelegální.

CDC na jaře 2007 podalo petici na patentní úřad, aby jejich žádost udrželi tajnou a soukromou. Ve skutečnosti podali patent nejen na virus, ale také patenty na jeho detekci a na sadu pro jeho měření. Kvůli tomu patentu CDC získali schopnost kontrolovat, kdo má povolení a kdo nemá povolení, dělat nezávislé výzkumy koronaviru. Nemůžete se na virus dívat, nemůžete ho měřit, nemůžete na něj vyvinout testovací sadu. Tím, že měli patenty, které omezují kohokoliv, kdo chce koronavirus zkoumat, měli prostředky, měli motiv, a především měli možnost peněžního výnosu z toho, že koronavirus změní z patogenu na profit.

Reportáže: Z vývoje a vlastnění vakcíny proti koronaviru se stal závod ve zbrojení biotechnologických firem s politickým podtónem. Tato zlatá horečka kolem vakcín mě znepokojuje… zlatá horečka… Mějte to na mysli.

David Martin: Někde mezi rokem 2012 a 2013 se něco stalo. Federální financování pro výzkum, který podporoval místa jako univerzitu Harvard, Emory, Chapel Hill, to financování najednou přerušilo něco, co se stalo v NIH (Národní zdravotnický institut). NIH měl malý moment jasnosti a řekl: To, co děláme, je asi špatné. NIH v roce 2013 řekl, že studie koronaviru „k získání funkce” mají být přerušeny.

Národní zdravotnický institut měl morální, sociální a potenciálně právní důvod, tomu výzkumu zabránit. Ale dopisy, které výzkumníci dostali, v podstatě říkaly: Tohle je oznámení, že vám říkáme, abyste přestali. Na konci dopisu vám objasníme, co znamená přestat. Pokračujte. Ale co uděláte, když situace v roce 2014 a 2015 byla hodně napjatá? Výzkum přesunete jinam. Začnete financovat Wuchanský institut virologie, aby dělal věci, které se zdají trochu na hraně v souvislosti s morálností a legálností. Ale uděláte to napřímo? Ne.

Peníze přepošlete skrze řadu krycích organizací, aby to vypadalo, že financujete americkou operaci, která zadá práci subdodavateli, což je Wuchanský institut virologie. Amerika může říct: Udělala to Čína. Čína může říct: Amerika to udělala. A ta skvělá věc je, že obě strany téměř říkají pravdu.

Reportáže: Odkud koronavirus přišel? Probíhá nové vyšetřování jeho původu. Pracovníci americké zpravodajské služby řekli NBC News, že zkoumají, jestli virus nechtěně neunikl z čínské laboratoře. Čína se ohrazuje proti čtvrtečnímu tvrzení. Oznámila, že to mohla být americká armáda, která epidemii dostala do Wuchanu.

Meryl Nass, M.D. (lékařka, výzkumnice, spisovatelka): Byla jsem první člověk na světě, který studoval epidemii a zkoumala její rysy a dokázala, že je způsobena biologickou válkou a že nejde o přirozenou událost. O tom jsem napsala před 28 lety. Na začátku této pandemie jsem si nemyslela, že koronavirus přirozeně pochází z netopýrů. Byla jsem docela přesvědčená, že jde o laboratorně vytvořený organismus. Došlo ke stovkám úniků z laboratoří, které zkoumají patogenní koronaviry a ostatní potenciálně smrtelné organismy.

Zejména mě zajímala publikace, která vyšla v Nature Medicine, od pěti vědců, kteří tvrdí, že jde rozhodně o přirozenou událost namísto laboratorního výtvoru. Ale jejich argumenty nedávaly moc vědeckého smyslu a přesto různí důležití lidé začali opakovat to, co se v této publikaci uvádělo. To mě samozřejmě nešlo přes hlavu a říkala jsem si: Proč tito lidé riskují svoji reputaci, když je to pochopitelně nelogické a neobhajitelné? Někdo je musel přinutit, aby to publikovali. A někdo musel říct těmto ostatním lidem, že musí říct, že je to skvělá studie.

Mikki Willis: Uvádí se, že jste řekl: „Šlo o pečlivou práci provedenou profesionálně.”

Prof. Luc Montagnier (držitel Nobelovy ceny, virolog, lékařský výzkumník): Podle mě to musel udělat někdo, kdo je expertem v molekulární biologii.

Útržek z reportáže: Myslíte tím, že ten virus není přirozený?

Prof. Luc Montagnier: Ne, není přirozený. Byla to práce profesionálních molekulárních biologů. Je to velmi pečlivá práce, můžeme říct, že velmi přesná, pokud se podíváme na sekvence.

Moderátor: Ale za jakým účelem?

Prof. Luc Montagnier: To není jasné. Odhaluji fakta. Moje práce tady je, uvádět fakta. To je vše. Nikoho neobviňuji.

David Martin: Problém s tímto vším je, že důkazy máme před nosem. Když jsme konfrontováni s důkazy, říká se nám, že „kontroloři faktů” jsou nějakým způsobem mimořádní.

Mikki Willis: Kvůli tempu našeho moderního světa je pro pracující lidi téměř nemožné zkoumat události a politiky, které utváří jejich životy. Když hledáme odpovědi na nejnaléhavější životní otázky, kde hledáme jako první? Na Googlu. Vložte téma a stiskněte enter. A tam to je. Pouze to, co chtějí, abychom viděli. V dnešní kultuře novinařiny přes kopírák je běžné, že stovky nesouvisejících médií zveřejňují naprosto stejné zprávy. Tohle není výsledek lenosti. Tohle je záměrné.

Když napříč zdánlivě nesouvisejícími platformami vidíme identické titulky, logická mysl přichází k závěru: „No, tak to musí být pravda.” Iluze, že řada mediálních zdrojů dospěla ke stejnému závěru, nám dává důvěru, sdílet vybraný pohled. A jen tak se stáváme nevědomými šiřiteli propagandy. Vyhledávače jsou zlatým grálem pro ty, kteří chtějí kontrolovat veřejné mínění. Google je už mocnější z hlediska své kontroly nad životy lidí než skoro jakákoliv vláda na planetě. Jako nejvlivnější vyhledávač na světě, skrze svůj všudypřítomný dosah, Google má větší moc ovlivnit americké volby než jakýkoliv cizí národ.

Komise: Před touto komisí jste svědčil, řekl jste, že v následných volbách Google, Facebook, Twitter může zmanipulovat až 15 milionů hlasů.

Dr. Robert Epstein: Metody, které používají, jsou neviditelné. Jsou podprahové. Jsou mocnější než jakékoliv jiné vlivy, které jsem kdy viděl v behaviorálních vědách, a to se jimi zabývám téměř 40 let.

Zach Vorhies (informátor z Googlu): Černá listina je něco, co Google řekl, že neexistuje. Svědčili pod přísahou. Jako inženýr jsem použil interní Google vyhledávač a hádejte, co jsem našel? Na černé listině byly výrazy jako: Léky na rakovinu. Proč Google rozhoduje, co lidé mohou a nemohou hledat?

Mikki Willis: To, co jednou byl výkonný nástroj pro nagivování v informačním světě, je nyní síť pro globální sledování, sběr dat a sociální inženýrství.

Teď se podívejme na pár běžně používaných kontrolorů faktů. Počínaje Snopes. Manželé David a Barbara Mikkelsonovi v roce 1995 založili Snopes.com . Neměli žádné zkušenosti nebo trénink v žurnalismu. Vybudovali impérium kontrolování faktů s Googlem jakožto hlavním ověřovacím zdrojem. Mikkelsonovi se v roce 2015 rozvedli. Barbara žalovala Davida za zpronevěření peněz, který údajně utratil za prostitutky a také za okázalé líbánky se svojí novou ženou, která v Las Vegas pracovala jako eskort, než se přidala do Snopes.

Noví obchodní partneři Davida Mikkelsona v roce 2017 podali žalobu, ve které obviňují Mikkelsona za několik případů podvodu a zpronevěry. Snopes prohlašuje, že je hlavním internetovým zdrojem k rozeznání, co je pravda a co je naprostý nesmysl. Přesto jeden pohled na historii kontrolování faktů vypráví jiný příběh.

Když dr. Mikovitsová tvrdila, že byla zatčena bez povolení a uvězněna bez obvinění, Snopes její tvrzení označili za nepravdivý. Kdyby si dali tu práci a pročetli si dokumenty ze zatčení, zjistili by, že žádné povolení nebylo ani žádný podpis potvrzující obvinění. Fakt, který jsem ověřil s členy právního týmu dr. Mikovitsové.

Mikki Willis: Měli povolení k domovní prohlídce?

Právník dr. Mikovitsové: Ne.

Mikki Willis: A byla někdy obviněna?

Právník dr. Mikovitsové: Ne. Za žádný zločin nebyla obviněna.

Právník dr. Mikovitsové: Je to na 100 % pravda. Judy nikdy nebyla obviněna z žádného zločinu.

Mikki Willis: Politifact, facebooková paže kontrolování faktů, je vlastněn institutem Poynter, který obdržel značnou sumu peněz od spojenců farma průmyslu jako Google a nadace Billa a Melindy Gatesových. Politifact má jako Snopes historii klamání veřejnosti. Politifact, Snopes a FactCheck.org koncem ledna 2020 se společně zaměřili na potlačení představy, že koronavirus a její léčby byly patentovány. Přezkoumali pouze tři ze 4452 veřejně dostupných patentů, které zcela zřejmě ukazují, že detekce a léčba koronaviru SARS byla z velké části patentována jak veřejným tak soukromým sektorem.

Reportáž: Zakladatel Facebooku se zavázal WHO, že budou odstraňovat nepravdivá tvrzení a blokovat vykořisťovatelské reklamy. Spolupracují se Světovou zdravotnickou organizací a NHS, takže mají tzv. horkou linku na ty oficiální zdroje.

Mikki Willis: Wikipedia je hlavní destinací pro úvodní obeznámí se s lidmi, místy a věcmi. Dokonce vševědoucí Amazon Alexa využívá tuto digitální encyklopedii. Alexo, kdo je dr. Judy Mikovitsová?

Alexa: Podle Wikipedie je Judy Anne Mikovitsová bývalá americká výzkumnice a vědkyně, která je známá za svoje diskreditovaná lékařská tvrzení. Je popisovaná jako aktivistka proti vakcínám, šiřitelka konspiračních teorií, a byla obviněna z vědeckého přestupku.

Mikki Willis: Wikipedii podporuje nadace Wikimedia, nezisková mateřská organizace s dlouhou historií politicky vázaných finančních dárců. Spousta z nich jmenovaných, spousta z nich anonymních. Co přesně dárce Wikipedie dostává za svoji štědrost? To, co začalo jako nezaujatá, open-source platforma, se nyní využívá k podkopávání práce a reputace kohokoliv, kdo je považován za hrozbu pro její akcionáře. Jakmile vás očerní, zabrání vám dělat opravy svého vlastního životopisu. Abychom to shrnuli… Většina nezávislých kontrolorů faktů nejsou ani nezávislí ani faktičtí. Jednoduše řečeno… jsou politickým mediálním týmem.

David Martin: To, co udělali, je, že se rozhodli, že existuje vylepšená verze příběhu. Pokud je to v souladu s veřejnými prohlášeními CDC, a pokud je to v souladu s veřejnými prohlášeními WHO, je to považováno za pravdivé. Nemusím moc Američanům připomínat, že CDC kdysi říkalo, že byste měli doma používat pesticid DDT.

Reklama z 20. století: Při správném použití je naprosto neškodný pro lidi a zvířata. Zapamatujte si název – DDT.

Reportáž z 20. století: Vědecký panel dnes oznámil, že pesticidy mohou představovat velkou hrozbu pro lidstvo.

Reportáž z 20. století: Pamatujete na paniku kolem prasečí chřipky z roku 1976? To byl rok, kdy americká vláda nám všem řekla, že prasečí chřipka může být smrtelná, a Washington se rozhodl, že každý muž, žena a dítě musí dostat vakcínu k zabránění celonárodnímu šíření a vypuknutí pandemie. 46 milionů z nás poslušně vakcínu přijmulo.

Moderátor: Přišel někdy za vámi někdo a řekl: Je možné, že by hromadný imunizační program způsobil neurologické poškození?

Dr. Sencer (tehdejší ředitel CDC): Ne.

Moderátor: Nikdo?

Dr. Sencer: Ne.

Dr. Michael Hattwick: Nemohu uvěřit, že řekli, že nevěděli, že vakcinace proti chřipce souvisí s neurologickým onemocněním. To není pravda. Věděli jsme to.

Moderátor: Takže lže.

Dr. Sencer: To je… pádný předpoklad.

Moderátor: Proč tedy tato zpráva z vaší vlastní agentury uvádí neurologické komplikace jako možnost? Přišlo vám, že není nezbytné tuto informaci říct Američanům?

Reportář: Dr. Sencer ze CDC také pomohl vytvořit reklamy, které pobízely veřejnost, aby se nechali očkovat.

Reklama: Vakcíny jsou bezpečné, vyhrňte si tedy rukávy.

Reportáž: Američané nyní žádají odškodné od strýčka Sama čítající 3,5 miliard dolarů. Většina žádostí, dvě třetiny z nich, jsou kvůli neurologickému poškození nebo i úmrtí.

Reportáž: Máme velké obavy z toho, jak dobře CDC kontroluje nebezpečné organismy ve svých vlastních laboratořích po dalším bezpečnostním pochybení. CDC už potřetí za měsíc uznalo, že ve vládních laboratořích nesprávně zacházeli se smrtelnými patogeny.

David Martin: To CDC je CDC, které se údajně stará o vaše veřejné zdraví. Když začneme s předpokladem, že oficiální dogma musí být objektivním standardem, kontroloři faktů hledají mediální publikaci, která potvrzuje uveřejněné tvrzení té konkrétní organizace. A kritici a ti, a zbrojí proti konspiračním teoretikům říkají: Uděláme z toho podvod, protože to podvod je.

Každý mediální zdroj, který je nyní ve veřejných médiích, zasadil důkazy, a přehodnotil stránky, takže když se dnes podíváte na studie o nošení roušek a studie o společenských rozestupech, uvidíte, že studie, které bývávaly na prvním, druhém a třetím místě ve vyhledávači, už neexistují. To, co tam najdete, jsou studie, které mají titulky podporující oficiální verzi příběhu.

Anthony Fauci: Uslyšíte víc o pokročilých nařízeních.

David Martin: O čem lidé nebudou mluvit, když jim zabráníte shromažďovat se? Nebudou mluvit o problémech kampaně. Pokud udržíte lidi doma, jediný zdroj informací, který budou mít, je ten, který jim připravíte. Nyní vím, jak zacílit na své voliče. Jsou na jediném místě, kde jim povoluji být. Jsou vystaveni jedině takovým zprávám, jaké dovoluji, aby slyšeli skrze média, která kontroluji.

„Ti, co vypráví příběhy, řídí společnost.” – Platón

Mikki Willis: Od vynálezu tisku probíhá bitva o kontrolu šíření informací. Ropný magnát John D. Rockefeller na počátku 20. století převzal kontrolu nad všemi novinami a šéfredaktory své éry. Stal se prvním americkým miliardářem. Od té doby vydláždil cestu pro mocichtivé. A tak začala zlatá horečka po nejcennějším zdroji moderního světa.

Příběhu.

Senátní jednání: Máte nějaké lidi, kteří jsou placeni CIA, kteří přispívají do hlavních amerických časopisů?

Mikki Willis: Během senátního vyšetřování se odhalilo, že CIA provozovala tajnou operaci k infiltrování a kontrolování amerických médií. Nazvali ji Operace Mockingbird. Máme lidi, kteří přispívají teze do amerických časopisů.

Frank Church (vedoucí komise): Máte nějaké lidi, které platí CIA, kteří pracují pro televizní stanice?

Odpověď: Tohle podle mě zachází do detailů, ke kterým bych se rád dostal během neveřejné schůze.

Mikki Willis: Více jak 3000 agentů vycvičených CIA byli umístěni do klíčových mediálních pozic. Tito dobře placení herci, na první pohled redaktoři a novináři, nikdy nezpochybňovali efekt svých lží na svět mimo svoje pohodlné studio.

Reportáž: Jak často CIA takto manipuluje médii?

John Stockwell (bývalý pracovník CIA): To si ani nedokážete představit. Zakládají studentské organizace, aby mohli přilákat radikální studenty. Pět tisíc univerzitních profesorů pomáhalo CIA a manipulovali s myslemi lidí. Novináři v USA včetně velkých jmen rutinně pomáhali CIA zveřejňovat zaujaté zprávy do světa.

Reportáž: Jak je uvedeno v této zprávě ze CIA z roku 1952, cílem je „kontrola jedince až do toho bodu, kdy bude konat podle nás proti své vůli.”

James: R. Thornwell (neznámý subjekt experimentu americké armády): Je to velký proces vymývání mozku. Změnit vnímání reality u každého Američana až do takové míry, že nikdo není schopen dospět k rozumnému závěru v zájmu ochrany sebe, svých rodin, svých komunit a své země.

Moderátor: Řekl byste, že to dnes pokračuje?

Sig Mickelson (prezident CBS News 1951-61): No… ano, řekl bych, že reportér, který by v tom dnes pokračoval, kvůli všem odhalením, by podle mě musel být mnohem opatrnější.

Reportáž: Jak víme, jestli Operace Mockingbird stále pokračuje? Nevíme.

Mikki WIllis: Zákon o telekomunikačním průmyslu z roku 1996 otevřel dveře pro predátorské korporace, aby monopolizovaly průmysl tisku a vysílání.

Bill Clinton: Tento zákon chrání spotřebitele proti monopolu. Garantuje rozmanitost hlasů..

Mikki Willis: Hrstka korporátních impérií dnes vlastní a kontroluje drtivou většinu všeho, co čtete, slyšíte a sledujete. Od největších filmových studií, televizních a rozhlasových stanic, novin a časopisů, po rozlehlý vesmír internetových zpráv a zábavních webů.

Reportáže: Amazon změnil svůj provoz v reakci na covid-19 k ochraně zaměstnanců a pokračování v odesílání zásilek. Společnost svoje zaměstnance chrání, zatímco stále doručuje balíky. Společnost svoje zaměstnance chrání. Společnost svoje zaměstnance chrání. Miliony Američanů zůstává doma…

A takto to funguje. Je to jako dům ze zrcadel, kde opakovaně vidíte tu stejnou věc. Až na to, že je to zkreslené.

Reportáž: Existuje průmysl, který je placen za to, že se zaměřuje na novináře, informátory a zahlcuje naše vědomí a obrazy, které vidíme, ve snaze zničit nebo očernit představu, která se jim nelíbí, nebo osobu, která ji představuje.

Nancy Pelosi (americká politička): Někoho očerníte falešnými fakty a pak to zobchodujete. Vy o tom pak píšete: Na tiskovce oznámili… takže mají to uznání, že tisk podal zprávu o té pomluvě, a pak zobchoduji zprávu tisku o pomluvě, kterou jsme vytvořili. Je to taktika.

Mikki Willis: Zpravodajské osobnosti nejsou jediní vysoce placení herci, kteří slouží propagandě. Většinu večerních talk show vlastní stejné korporace a tudíž se řídí stejným scénářem. Pouze smíchané s úsměvem. Naše dnešní hlavní zpráva se týká konspiračních teorií. Last Week Tonight s Johnem Oliverem vysílal parodii s názvem „Konspirační teorie o koronaviru”. Jako tvrzení, že přistání na Měsíci bylo zfalšované. Je dobré poznamenat, že pan Oliver na začátek mluví o konspiračních teoriích, které s koronavirem vůbec nesouvisí. Tohle je standardní technika, kterou používají propagandisté, aby cokoliv, co následuje, lidé vnímali skrze filtr absurdity.

John Oliver: Plandemie – pseudo dokument plný směsice konspiračních teorií.

Mikki Willis: Pan Oliver se pak snaží vyvrátit tvrzení dr. Judy, že byla zatčena ale nikdy neobviněna za zločin.

John Oliver: Byla naprosto obviněna za zločin.

Mikki Willis: Tohle nebylo pochybení, ale neskrývaná lež. Před natáčením této epizody měl pan Oliver oficiální dokumenty o zatčení, které jasně dokazují, že dr. Judy nikdy nebyla obviněna za zločin. Pan Oliver se pak snaží vyvrátit představu, že pláž, neboli příroda, jakýmkoliv způsobem přispívá k posílení přirozené imunity našeho těla. Než aby tohle tvrzení zpochybnil vědou, uchýlil se k pomluvě.

John Oliver: Vše, co jste právě řekla, je šílené.

Vysílání z roku 1976: Televize není pravda! Dělali jsme iluze… nic z toho není pravda. Ale vy lidi tam den za dnem sedíte, lidé všech věků, barev, vyznání… My jsme vše, co znáte. Začínáte věřit iluzím, které tady ukazujeme. Začínáte věřit, že televize je realitou a že vaše životy nejsou reálné. Tohle je masové šílenství, vy maniaci! Pro Boha! Vy lidé jste reální! To my jsme iluzí! Vypněte svoje televize… vypněte je ihned! Okamžitě je vypněte a nechte je vypnuté! Vypněte je uprostřed věty, kterou vám nyní říkám! Vypněte…!

David Martin: V roce 1979 se svět rozhodl, že potřebujeme zákon Bayh–Dole, protože potřebujeme reformovat náš patentový systém. Jedna z modifikací byla ta, že jsme umožnili příjemcům federálního financování, aby si patentovali a nechali ekonomické zájmy ve výzkumu, za který zaplatila veřejnost. Dostanete grant 5 milionů dolarů od daňových poplatníků, a pak daňovým poplatníkům naúčtujete prémiovou cenu za technologii, za jejíž vývoj zaplatili.

Reportáž: Pfizer získá téměř 2 miliardy dolarů. Moderna získá 438 milionů dolarů z peněz daňových poplatníků. Přesto obě společnosti řekly, že vakcínu nebudou prodávat za režijní cenu, budou na ní profitovat. Měly by farmaceutické společnost profitovat z výzkumu vakcín, který pomohli zaplatit daňoví poplatníci?

David Martin: Zákon Bayh–Dole zklamal americké občany, protože než abychom stáli na ramenech obrů, nyní klečíme u nohou chamtivosti. Můj systém označil anomálie, když jsem začal vidět, že finance z neziskového, korporátního a tajného sektoru jdou na programy koronaviru koncem léta a na začátku podzimu roku 2019. Náš první signál přišel, když jsme četli scénář „Svět v ohrožení”. Existuje organizace Rada pro globální připravenost. Tato organizace je součástí Světové zdravotnické organizace a v této radě zasedá dr. Elias z Gatesovy nadace, a Anthony Fauci z NIAID.

Tito dva jedinci a ředitel Centra pro kontrolu nemocí v Číně přišli s doporučením, které říká, že do září 2020 je třeba dokončit dvě globální přípravná cvičení pro případ pandemie. A že jedno z těch cvičení je třeba udělat pro scénář vypuštění respiračního patogenu. To vedlo k říjnové akci – Událost 201.

Událost 201: Jménem našich partnerů a nadace Billa a Melindy Gatesových.

Mikki Willis: Událost 201 se odehrála pět měsíců předtím, než se covid-19 označil za pandemii. Účastníci události jsou ti stejní lidé, kteří jsou nyní hluboce zapojeni do skutečné pandemie, a také z ní profitují. Událost 201 byla předem připravená živá událost, která byla vysílaná globálně přes internet. Příprava a produkce události s takovou komplexitou a velikostí by trvala měsíce. Dobu počátku zařazují alespoň rok před skutečnou pandemií.

Anthony Fauci: Není pochyb, že dojde k nečekanému vypuknutí epidemie.

Mikki Willis: Anthony Fauci už v lednu 2017 věděl, že před koncem roku 2020 zažijeme vypuknutí epidemie. Dokonce Bill Gates, člověk s žádným lékařským výcvikem, věděl, že se blíží.

Bill Gates: Pokud začneme nyní, můžeme být připraveni na další epidemii.

David Martin: Každá věc, která se před vašima očima odehrála, se nachází v jejich „cvičení”. Mimochodem kontroloři faktů tvrdí, že to cvičení nijak nesouvisí s epidemií koronaviru. Že je to jen náhoda, že žijeme v tom báječném vesmíru nepravděpodobností, kde události se odehrávají společně, a příroda se pak příhodně dosadí do naší struktury. To je scénář, který máme přijmout. Báječné.

Reportáže: Některé země zakázaly cesty z nejhůře ovlivněných oblastí. Prezident se rozhodl pozastavit veškeré cesty do Británie a Irska.

Událost 201: Na internetu se šíří dezinformace.

Reportáž: Na internetu se šíří dezinformace o viru.

Událost 201: Narůstá poptávka po rouškách N95 a rukavicích.

Reportáž: Narůstá poptávka po rouškách N95 k zabránění šíření smrtelného viru.

Událost 201: Nakonec můžeme dosáhnout 52 milionů léčebných plánů ročně, ale to nám bude trvat ještě mnoho měsíců.

Reportáž: Stále jsme mnoho měsíců od něčeho, co můžeme nasadit.

Událost 201: 65 % z těch dotázaných se těší na vakcínu, i když je experimentální.

Reportáž: Nový průzkum ukazuje, že 49 % Američanů by si vzali vakcínu proti covidu-19, pokud se objeví nějaká efektivní.

Mikki Willis: Zajímá mě… kdo napsal scénář Události 201? Pokud vizionáři události věděli, alespoň rok předem, co je třeba, proč se o ty věci nepostarali? Vzhledem k tomu, že Bill Gates daroval polovinu svého jmění k tomu, aby svět udělal bezpečnější, proč nepomohl lépe připravit naše nemocnice a zdravotníky v první linii? Proč nikdo z bohatých sponzorů události něco neudělal?

Duben 2020

Bill Gates: Teď jsme tady… Nedělali jsme pro tohle žádnou simulaci, nedělali jsme cvičení..

Událost 201: Jménem našich partnerů a nadace Billy a Melindy Gatesových.

Bill Gates: Pokud jde o zdravotní a ekonomické postupy, nacházíme se v nezmapovaném prostředí.

Mikki Willis: Událost 201 nebylo první předem připravené cvičení, které předvídalo budoucnost s ohromující přesností. Vůdci globálního zdravotnictví a byznysu už desítky let zasazují do reality fiktivní scénáře.

Událost 201: Tento scénář je pochopitelně fiktivní.

Mikki Willis: Rok před Událostí 201 mnozí ze stejných sponzorů, hlasatelů a herců se sešli a vytvořili simulaci pandemie pro fiktivní virus, který nazvali CladeX.

Událost 201: Rok na produkci této vakcíny je příliš dlouho. Měli jsme udělat zásoby, neudělali jsme. Ale budeme se muset podívat na otázku vakcíny a zjistit, jestli dokážeme urychlit výrobu.

Pokud veřejnost nebude s námi, budeme mít velké problémy.

Mikki WIllis: Rockefellerova nadace v roce 2010 zveřejnila 54 stránkový dokument s názvem „Scénáře pro budoucnost technologie a mezinárodní vývoj.” Na stránce 18 se píše o scénáři pandemie – Lockstep.

„Svět přísnější vládní kontroly a autoritářského vedení s omezenou inovací a rostoucím odporem občanů. Čínská vláda nebyla jediná, která podnikla extrémní opatření k ochraně svých občanů před rizikem a expozicí. Národní vůdci z celého světa během pandemie předváděli svoji autoritu a zavedli neprůstřelná pravidla a omezení, od povinného nošení roušek po kontroly tělesné teploty při vstupech do společných prostor jako vlakové stanice a supermarkety. I poté, co pandemie zmizela, tato autoritářská kontrola a dohled nad občany a jejich aktivitami zůstal zaveden a dokonce se zintenzivnil.”

David Martin: Žijeme v době, kdy naše vedení je bohužel kompromitováno. Tím myslím, že jedinci jsou umístěni k moci za svoji schopnost být ovlivněni, ne za svoje schopnosti vést. Nic by nemohlo být jasnější než vedení Světové zdravotnické organizace.

Mikki Willis: Světová zdravotnická organizace je instituce, která má exkluzivní moc vést a chránit zdraví lidstva. WHO žije ze soukromých darů, Velká část z těch darů je od farmaceutických a biotechnologických korporací, které mají osobní finanční zájmy v podpoře této organizace. Associated Press v roce 2017 oznámil, že WHO pravidelně utrácí kolem 201 milionů dolarů ročně za cestovní výdaje, což je víc, než co dává do boje s největšími problémy veřejného zdraví včetně AIDS, tuberkulózy a malárie.

Opakované vydávání nepřesných a špatných rad WHO není jen výsledek neschopnosti, ale spíše přímý výsledek toho, že čínská komunistická strana záměrně vyplácí vedení WHO.

WHO: Správní rada tímto jmenuje doktora Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse jako generálního ředitele Světové zdravotnické organizace.

Mikki WIllis: Tedros Ghebreyesus je první generální ředitel WHO, který není doktor medicíny. Jeho jmenování na nejvyšší pozici v organizaci bylo kontroverzní vzhledem k tomu, že během své původní role jako etiopský ministr zdravotnictví byl obviněn za utajení třech velkých epidemií.

Reportáž: Kontroverze Tedrosovi není cizí. Jako bývalý ministr zdravotnictví v Etiopii byl obviněn z údajného utajení třech možných epidemií cholery.

Mikki Willis: Před jeho jmenováním byl Tedros vysoce postavený člen Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Brutální a zkorumpované politické skupiny zodpovědné za zločiny proti lidskosti včetně bombardování, únosů, mučení a vražd. Jak muž s takovou kontroverzní minulostí získá nejvyšší pozici ve světově nejvlivnější zdravotnické organizaci?

Tedros Ghebreyesus: Billa a Melindu znám mnoho let.

Mikki Willis: Při výkonu funkce jako etiopský ministr zdravotnictví, Tedros měl blízko jak k nadaci Gatesových tak nadaci Clintonových.

Bill Clinton: Etiopský ministr zdravotnictví, jeden z nejschopnějších státních zaměstnanců, s jakým jsem kdy pracoval.

Mikki Willis: S podporou dvou nejmocnějších nadací na světě a plnou podporou čínské komunistické strany, Tedros byl jasný vítěz.

Tedros Ghebreyesus: Budeme mít před sebou spoustu zemřelých těl, pokud se nebudeme chovat správně.

David Martin: Nemůžete najít člověka, co tento scénář prosazuje, kdo není součástí vzájemně propojených vedení Světové zdravotnické organizace, CDC, NIAID, nebo organizací, které jsou na oko filantropické organizace, které je financují. Nyní víme, že existuje přes 1300 patentů, které jsou vydány a drženy organizacemi, které jsou příjemci financování skrze nadaci Gatesových, skrze alianci EcoHealth, skrze konexe Sherlock Bioscences až k otevřené filantropii… Všechny z nich mají také přímé vztahy s NIAID zdroji financování Anthony Fauciho. Pokud máte střety zájmů ve financování, rozhodování a znalostech mezi konkurenčními organizacemi, jedná se o porušení antimonopolních zákonů USA. Tohle jsou federální zločiny.

Mikki Willis: Kdybyste měla tu moc a mohla okamžitě napravit to, co je špatně na našem současném zdravotnickém systému, kde byste začala?

Meryl Nass: Střety zájmů. Generální ředitelé farmaceutických společností před 40 nebo 50 lety šli do vězení, pokud vědomě prodávali špatný produkt a utajovali informace o problémech s tím produktem. Od té doby jen platili pokuty. Prodávání produktu a utajování informací o něm je v pořádku, protože zaplacení pokuty je považováno za výdaj podnikání. Jak farmaceutický průmysl ovládnul zbytek zdravotnického průmyslu? Tím, že měl tolik peněz k podplacení Národního zdravotnického institutu, CDC, FDA, odborných asociací, časopisů, lékařských fakult a všech ostatních.

Mikki Willis: Zhruba ve stejné době, kdy John D. Rockefeller ovládnul americká média, také ovládnul americké zdravotnictví. Když se zjistilo, že lze z ropy vyrábět léky, hlavní americký ropný magnát nařídil své armádě propagandistů, aby podle toho přizpůsobili realitu. Léky, které se používaly tisíce let, se najednou označily za „alternativní”, zatímco nové léky vyrobené z ropy, vysoce návykové a patentovatelné byly označeny za zlatý standard. Po skoupení německé farmaceutické společnosti, která vyráběla válečné chemikálie pro Hitlera, Rockefeller využil svého politického vlivu a přinutil Kongres, aby přírodní léčebné metody označil za nevědecké šarlatánství.

Rockefeller pak ovládnul Americkou lékařskou asociaci a začal nabízet obří granty pro špičkové školy medicíny pod příkazem, že se tam bude učit pouze jeho schválený studijní plán. Jakákoliv zmínka léčivých bylin, rostlin a stravy byla vymazána z většiny lékařských učebnic. Doktoři a profesoři, kteří odporovali Rockefellerově plánu, byli médii ukřižováni, vyloučeni z AMA, a přišli o licenci k učení a praktikování medicíny. Ti, kteří se odvážili promluvit, byli zatčeni a uvězněni. Když se začaly objevovat důkazy, že léky vyrobené z ropy způsobují rakovinu, pan Rockefeller založil Americkou rakovinovou společnost, skrze kterou ty informace potlačil.

Johnu D. Rockefellerovi se přisuzuje založení farmaceutického průmyslu a důvod, proč lékařské chyby jsou současně třetí nejčastější příčinou úmrtí v Americe. Tohle není obvinění doktorů. Oni, víc než kdokoliv jiný, jsou pod pevnou kontrolu největší lobbistické síly ve Washingtonu. Farmaceutický průmysl ročně utratí alespoň dvakrát více než ropný průmysl k ovlivnění zákonů, politiky a veřejného mínění. Díky panu Rockefellerovi, tvůrci amerických monopolů, žádný průmysl nemá takovou moc nad našimi životy jako ten farmaceutický.

David Martin: Součástí problému, a tohle se vrací do 80. let k Microsoftu, je to, že Bill Gates zjistil, že je velmi těžké se navigovat ve vesmíru patentů, a tvrdit, že Microsoft vlastní patenty. Stal se tvůrcem vychytralého programu, jak dát patenty do holdingových společností, které nemají nic společného se jménem organizace.

Mikki Willis: Podle legendy mladý Bill Gates vybudoval svoje počítačové impérium ze své garáže. Realita ale vypráví jiný příběh. Bill Gates se narodil do bohaté a privilegované rodiny. Jeho dědeček a pradědeček byli bankovní magnáti. Jeho otec, William Gates, starší, byl význačný právník ze Seattlu a politický lobbista. Díky svému otci se Bill Gates naučil veškeré detaily zákona a politiky a jak manipulovat těmi vládnoucími silami. Jsem Bill Gates, předseda Microsoftu. Bill Gates odešel ze školy, aby založil Microsoft. Přisuzuje se mu vývoj operačního systému, ze kterého se stal Windows.

Nicméně ve vývoji Windowsu nehrál žádnou roli. Skutečností je, že koupil existující operační systém od společnosti ze Seattlu, nechal ho upravit a ho licencoval IBM. To mu nezabránilo, si za to vzít všechny zásluhy.

Edward A. Andrus (marketingový ředitel v IBM): Nevnímám Billa Gatese jako tohoto velkého kreativního člověka. Vnímám ho jako prospěcháře.

Mikki Willis: Zatímco Paul Allen, spoluzakladatel Microsoftu, bojoval s rakovinou, Bill Gates využil příležitosti a pokusil se mu sebrat jeho podíl ve společnosti.

Paul Allen: V podstatě mluvili o tom, jak snížit můj podíl téměř na nulu. Byl to pro mě velmi šokující a deprimující moment.

Moderátorka: A byl jste nemocný.

Paul Allen: Podle mě jsem byl uprostřed terapie ozařováním.

Mikki Willis: Gatesovy obchodní strategie se v roce 1998 dostaly pod palbu, když americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo Microsoft za porušení antimonopolního zákonu. Během 18 měsíčního soudního řízení byly natočeny hodiny svědectví Billa Gatese.

Tazatel: Které byly ne-Microsoftské prohlížeče, ze kterých jste si v lednu 1996 dělal obavy?

Bill Gates: Toho měsíce?

Tazatel: Ano, pane.

Bill Gates: A co s tím?

Tazatel: Ze kterých ne-Microsoftských prohlížečů jste si v lednu 1996 dělal obavy?

Bill Gates: Nechápu, co myslíte tím, dělal obavy…

Tazatel: Co na výrazu „dělat obavy” nechápete?

Bill Gates: Nejsem si jistý, co tím myslíte.

Reportáž: Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Microsoft za účast v protikonkurenčních praktikách navržené k udržení svého monopolu v operačních systémech pro osobní počítače.

Mikki Willis: Gates ve snaze zastínit negativní tisk investoval 100 milionů dolarů k založení nadace Billa a Melindy Gatesových. Bill Gates přes noc změnil svoji veřejnou image z bezcitného technologického šéfa monopolu, na nejštědřejšího filantropa na světě.

Bill Gates: Je mi potěšením oznámit, že přispějeme další miliardu dolarů…

Reportáž: Měli jsme šanci spatřit Billa Gatese 2.0. Muže, kterého neznáte.

Mikki Willis: Rebrandingová kampaň se vyplatila. Jeho jmění se rychle zdvojnásobilo, což Billu Gatesovi vysloužilo titul nejbohatšího muže na světě.

Moderátorka: V posledních dvou dekádách jste do vakcín investoval 10 miliard dolarů. Přišel jste na to, jak tu investici vrátit… docela mě to překvapilo, můžete nám to vysvětlit?

Mikki Willis: Ve článku časopisu Wall Street Bill Gates označil vakcíny za „nejlepší investici, jakou jsem kdy udělal.”

Bill Gates: Návratnost je téměř 20:1. Když se podíváte na ekonomické výhody, to je dost silné číslo oproti čemukoliv jinému.

Mikki WIllis: Nadace Gatesových se rychle rozrostla do masivní, vertikálně integrované národní korporace, která kontroluje každý krok v dodavatelském řetězci, který sahá od její zasedací místnosti v Seattlu po africké a asijské vesnice.

Reportáž: Způsobuje světová největší soukromá filantropie škodu? Nadace Billa a Melindy Gatesových každý rok vydělává miliony dolarů od společností, které jsou obviňovány ze stejných sociálních a zdravotních problémů, které nadace má za cíl řešit. Nadace Gatesových má investice v 69 nejvíce znečišťujících společností v USA a Kanadě. Ostatní společnosti v portfoliu nadace byly obviněny z prohřešků včetně přinucení tisíců lidí, aby přišli o domov, podporování dětské práce, zpronevěry a zanedbávání pacientů, kteří potřebovali lékařskou péči…

Mikki Willis: Jako největší dárce WHO a CDC, žádný jeden muž nemá více moci než Bill Gates k ovlivňování a kontrolování zdravotní a lékařské svobody všech lidí.

Bill Gates: Normální stav se vrátí pouze tehdy, jak z velké části proočkujeme celou globální populaci.

Justin Truedau: Tohle bude nový normál, dokud se nevyvine vakcína.

Britský politik: Dokud nenajdeme vakcínu, návrat k normálu znamená ohrožování lidí na životě.

Prezidentka komise EU: Musíme ji vyrobit a použít v každém rohu světa.

Prezident Indie: Plná vakcinace našich dětí a těhotných žen.

Reportáže: Vývoj nových vakcín, terapeutik a diagnostik… Vakcína… vakcína… vakcína… Už jsme nakoupili jehly, už víme, kde se to stane. Přemýšlíme nad tím, co to bude. Je to vše součástí plánu.

Donald Trump: Naše armáda je nyní mobilizovaná, takže ke konci roku ji budeme moct nabídnout spoustě lidem.

Mikki Willis: Prezident Ronald Reagan v roce 1986 podepsal zákon o poškození z vakcinace, čímž výrobcům vakcín dal naprostou imunitu. Po dekádách žalob souvisejícími se zraněními a úmrtími způsobené vakcínami, výrobci vakcín bankrotovali. Výrobci vakcín ve snaze ovlivnit zákonodárce vyhrožovali, že přestanou vyrábět vakcíny, dokud nebudou právně chráněni před odpovědností za škody. Když někdo dodnes zraněn nebo zemře v důsledku nepříznivé reakce vakcíny, za škody platí daňoví poplatníci.

Indická reportáž: Vítejte zpět. Byly indické kmenové dívky použity jako pokusní králíci? Zpráva uvádí, že dvě americká farmaceutické společnosti použily netestovanou vakcínu u tisíců kmenových dívek bez náležité studie a dokumentů.

Mikki Willis: Indie byla jedna z nejvíce zasažených poté, co bollywoodské celebrity byly nadací Gatesových motivovány, aby veřejnost pobídly k tomu, aby podstoupili hromadné očkování. V roce 2009 kmenové děti dostaly HPV vakcínu. 24 tisícím dívkám bylo řečeno, že dostanou vitamínové injekce, v mnoha případech bez informovaného souhlasu rodiče nebo opatrovníka.

Mary Holland: Lidé, kteří podávali tyto vakcíny, lhali opatrovníkům těchto dívek. Říkali dívkám: Tohle vyléčí rakovinu. Nikdy nebudete mít rakovinu. Tyto dívky to těžce zranilo. Některé z nich začaly mít záchvaty, některé dostaly rakovinu, a sedm dívek zemřelo. Nebylo tam pro ně žádné pojištění a žádná pomoc. Nadace Gatesových popřela, že šlo o klinické testy. Bylo to tak hrozné, že indický parlament vytvořil operační skupinu, která to studovala, a nadaci Gatesových z Indie vykopli.

Dr. Colin Gonsalves (vrchní poradce, nejvyšší indický soud): Ale Indie je barbarská země. Dějí se tu dost barbarské věci. Ale překvapilo mě zjištění, že americká organizace funguje za bílého dne a dělá věci, které mají… řekněme „indický styl”. Moje cesta tedy byla ta, že jsem chtěl tu celou věc vyšetřit. Indický parlament vytvořil komisi. Měl to být nečekaný tah, protože na tak vysoké úrovni obecně neprobíhá vyšetřování záležitostí, které ovlivňují chudé lidi.

Komise přišla s mimořádnou zprávou. Indický parlament podle mě nikdy předtím nevytvořil tak ostře kritickou zprávu. Vládní pracovníci řekli: Tohle jsme neměli povolit. Omlouváme se. Znovu jim to nedovolíme. A teď jsou zpět. Dělají znovu svoje věci.

Reportáž: Dobrou zprávou je, že klinické testy na lidech mohou začít už v červenci 2020 s první indickou vakcínou proti covidu-19, kterou vyvíjí…

Dr. Colin Gonsalves: Dokážete si představit manipulaci médií, manipulaci veřejného mínění vůdci všech politických stran, kteří jednotně říkají: Chceme vakcínu. To nejhorší na tom je, že jsou považováni za filantropy. Ve skutečnosti se ale jedná o získání politické a finanční moci. Myslím si, že druhá nejlidnatější země na světě s 1,3 miliardami lidí bude dobrý trh pro farmaceutický průmysl na vydělání jmění. A v tom procesu také zabijí hodně lidí. Přijde mi smutné, že se nám nepodařilo získat žádné odškodnění pro dívky, které utrpěly… Je děsivé, co se světem dělají.

Bill Gates: Bereme geneticky modifikované organismy a pícháme je do paží malých dětí… přímo do žíly.

Mikki Willis: Vědecká studie z roku 2018, publikovaná v mezinárodním časopise Environmentálního výzkumu a veřejného zdraví, došla k závěru, že více jak 491 tisíc dětí v Indii ochrnulo v důsledku Gatesem podporované orální vakcíně proti obrně, která se podávala mezi lety 2000 – 2017. Americká média a kontroloři faktů za použití obvyklých triků tento příběh rychle pohřbili. Ale díky podrobné práci týmu indických výzkumníků a doktorů nevyhovující pravda stále žije na webu nih.gov.

Bill a Melinda Gatesovy, bez žádného lékařského výcviku, založili Globální alianci pro vakcíny a imunizaci, skrze kterou naplňují svoji agendu proočkovat svět. Nadaci žalovaly vlády jedny z nejchudších a nejzranitelnějších národů za způsobení vážných škod skrze experimentální vakcinační programy.

Melinda Gatesová: Když se podíváte na zdravotníky po celém světě… oni si zaslouží, tu vakcínu dostat jako první. Tady v USA by vakcínu měli jako první dostat černoši a spousta domorodých lidí.

James C. Holley (politický zástupce města NJ): Vždy se nám říkalo, že vakcíny jsou zdravé a bezpečné. Ale vzhledem k pozici, ve které jsem nyní jako státní zákonodárce, a když se dívám a zkoumám tyto studie, je to velmi děsivé a chci, aby afroamerická komunita otevřela svoje oči.

Dr. Aaron Lewis (humanitář, výzkumník, učitel): Ze všech míst na světě, kam pan Gates mohl jít, proč si vybral Afriku? Ne protože mu záleží na lidech, kteří vypadají jako já. Záleží mu na agendě.

Africká žena: Farmaceutický průmysl už mnoho let používá africká těla jako laboratorní krysy. Využívají nás na testy, ale jako Afričanka říkám: Už nikdy více!

Theo Wilson (aktivista, novinář, spíkr): Afričani už mají dost toho, být pokusnými králíky světa. Antény mají zdvižené, navzájem spolu mluví na sociálních médiích. Jsou teď velmi ostražití.

Mikki Willis: Americká vláda má politiku s názvem „Kissingerova zpráva”, která byla vytvořena v polovině 70. let. V ní se otevřeně uvádí, že účel zahraniční politiky v Africe je snížit populaci, protože tam mají velké nerostné zdroje. Kissinger a ti zapojení v Carterově vládě chtěli snížit populaci Afriky, aby se Afričani nevyvíjeli, a nepoužívali nerosty pro sebe, protože my v Americe je potřebujeme. Existuje cílená snaha zahraničních sil kontrolovat africkou populaci.

Reportáž: Některé děti přežily zpackané očkování z minulého měsíce a zotaví se. Ale 15 dětí do věku pěti let zemřely na horečku, zvracení a průjem.

Tarik Jasarevic (WHO): Lidská chyba přispěla k nešťastným úmrtím dětí.

Theo Wilson: Jak můžete důvěřovat farma průmyslu, ale nevěřit těmto rodičům, když vám říkají, že farma průmysl ublížil jejich dětem? Je mi jedno, jak velice se jeví tento korporátní stroj. Jako rodič vám mohu říct, že tito lidé nikdy nepřestanou bojovat za svoje děti.

Titulky z novin:

Orální vakcína proti obrně způsobila ochrnutí dětí: Studie

Mutantní kmeny vakcíny proti obrně nyní způsobují více ochrnutí než divoká obrna

Studie tvrdí: Ochrnutí vyvolané vakcínou si žádá šetření

Mikki Willis: Trvalo by hodiny obeznámit vás se všemi podezřelými aktivitami, do kterých je Bill Gates zapojen. Uvedeme jen několik z nich… Gates je jedním z hlavních investorů experimentu souvisejícího s narušením vrchní části atmosféry kolem Země. Cílem má být blokování slunečních paprsků ve snaze potlačit globální oteplování.

A to prostřednictvím uvolňování obrovského množství uhličitanu vápenatého a ostatních materiálů ve vrchních částech atmosféry. Kritici, včetně vědců z oblasti životního prostředí, poukazují na to, že tento projekt je experimentální globální genocidou. Gates investoval více jak 1 miliardu dolarů do projektu sledování Země s názvem EarthNow.

V rámci projektu budou vypuštěny na oběžnou dráhu stovky satelitů, které umožní nepřetržité sledování lidí po celém světě. V rámci spolupráce s Massachusettským technologickým institutem (MIT) Bill Gates vyvinul novou technologii, která umožní vstříknutí očkovacích látek pod vaši kůži spolu s vašimi zdravotními záznamy. V rámci digitálního tetování bude implantován neviditelný certifikát, který může být skenován úředními činiteli prostřednictvím mobilní aplikace a infračerveného světla.

Bill Gates: Prostřednictvím těchto certifikátů bude možné rozeznat, kdo je vyléčený, kdo je očkovaný. V konečném důsledku bude tento certifikát představovat digitální doklad o vaší imunitě.

Mikki Willis: Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) nedávno schválila experiment firmě Oxitec, biotechnologické firmě financované nadací Billa a Melindy Gatesových. V rámci boje s malárií Oxitec brzy vypustí v různých amerických státech milony geneticky upravených komárů. Podle webu Národního zdravotnického institutu (NIH) se pracuje na programech, jejichž cílem je umožnit imunizaci lidí prostřednictvím štípnutí od komára. Byl to právě časopis Science, který poprvé použil označení „létající injekční stříkačky”.

Reportáž: Skandální nová zpráva z New York Times objasňuje propojení mezi zakladatelem Microsoftu, Billem Gatesem, a Jeffreyem Epsteinem.

Reportérka: Vy tvrdíte, že se tito dva muži setkali nejméně šestkrát…

Dotazující: No, já věřím, že to bylo vícekrát… A to včetně návštěv v honosném sídle, setkání obou v Seatlu, společný let Epsteinovým letadlem.

Mikki Willis: Když letové záznamy odhalily, že Gates byl pasažérem Epsteinova soukromého letadla přezdívaného „Lolita express“, tvrdil, že nevěděl, že toto soukromé letadlo patřilo Epsteinovi. Také popřel, že by on a Epstein uzavřeli jakékoli obchodní dohody. Avšak New York Times odhalil nejen to, že Bill Gates inicioval spolupráci s Jeffrey Epsteinem poté, co byl Epstein obviněn ze sexuálních zločinů, ale tito dva se také podíleli na společném financování několika miliardového charitativního fondu.

Reportérka: Proč by vytvářeli charitativní fond ve prospěch Jefrey Epsteina?

Dotazující: Vše to bylo o charitativních aktivitách, které měly Gatesovi dopomoci k zajištění nových zdrojů peněz.

Mikki Willis: Proč by se jeden z nejbohatších lidí na světě rozhodl spolupracovat s nejznámějším světovým pedofilem? Hlubší pohled do Epsteinova světa odhalil, že tito dva muži toho měli společného mnohem více… Epstein byl podobně jako Gates také miliardový filantrop s vášní pro vědu, zdraví, vzdělání a děti. Nadace Jeffrey Epsteina darovala miliony dolarů nejlepším univerzitám, vědeckým ústavům, lékařským školám, programům raného vzdělávání, iniciativám pro mládež, a mezinárodním mírovým dohodám. Bill Gates je buď nejvíce nepochopený žijící člověk, a nebo jeden z nejpřesvědčivějších podvodníků, kteří kdy žil.

Je to dobročinný hrdina, nebo zlověstný prospěchář? Osobně bych rád věřil, že jeden z nejbohatších lidí na světě rozdává své jmění za zlepšení lidstva. Chci věřit jeho milému úsměvu. Chci věřit, že jeho srdce je měkké a teplé jako svetr. Přinejmenším… …chci věřit, že si není vědom škod a újmy, které způsobil.

Z filmu Hedgehogs (2016): S potěšením oznamuji, že jsme objevili vakcínu… Už nemusíme žít ve strachu, každý se může vrátit k normálnímu životu.

Reportáž: Je to velká naděje, povzbuzující svět… …vakcína proti Covidu-19. Ale není nám toto všechno nalháváno? Koneckonců, Covid-19 je sedmým koronavirem, který zasáhl lidstvo a na žádný z nich jsme vakcínu nikdy nenalezli. Nejkratší doba, ve které byla kdy nalezena vakcína proti jakékoli nemoci, je zhruba 7 let.

Průměrná doba je dokonce 20 let. Proto, když mluvíme o nějaké zázračné vakcíně, která má být vyvinuta v řádu měsíců, tak to hraničí s absurditou.

Bill Gates: Lidé jako já a Tony Fauci říkají 18 měsíců… jeden až jeden a půl roku… Pokud by šlo všechno hladce, tak to může být dokonce ještě dříve, ale to by bylo na úkor nedostatečného testování bezpečnosti takové vakcíny. Takže vlády se budou muset rozhodnout zda na úkor rychlejší distribuce této vakcíny pojistí její výrobce.

Mary Holland: O vakcíně proti Covidu-19 by lidé měli vědět, že se na ni vztahuje deklarace „PREP Act“, která vznikla po teroristických útocích 11. září 2001 a po hrozbách „biologickou zbraní“ Atrax. A tento zákon poskytuje v podstatě plošnou ochranu odpovědnosti za škody. Na základě toho je v podstatě nemožně získat jakýkoli druh odškodnění, pokud budete poškozeni. Lidé si musí uvědomit, že když si vezmete vakcínu proti Covidu-19, je odpovědnost zcela na vás… Pokud u vás dojde k jakýmkoli trvalým zdravotním následkům, pokud ztratíte kvůli tomu práci, nebo pokud vaše následné zdravotní výdaje dramaticky vzrostou…. Smůla…

Reportáž: Dobrovolníci v celé zemi začali dnes podstupovat očkování v rámci závěrné fáze testování experimentální vakcíny, která je vyvíjená NIH a farmaceutickou společností Moderna.

Reportérka: Vedlejší účinky této vakcíny zní znepokojivě… Po druhé dávce nejméně 80 % dobrovolníků mělo systémové vedlejší účinky. Jsou tyto vakcíny tedy bezpečné?

Bill Gates: FDA to více prozkoumá. FDA je zlatým standardem mezi regulačními orgány. Jejich současný postup, pokud se jím budou držet, je velmi vhodný. Vedlejší účinky nebyly nějak zvlášť vážné. Nezpůsobily trvalé zdravotní problémy. Společnost Moderna musela použít docela vysokou dávku, aby se vytvořily protilátky.

David Martin:Tohle není příběh o vakcínách. Tohle je příběh o kontrole populace. Pokud je vaším cílem udělat z této krásné Země, na které žijeme, exkluzivní hřiště pro hrstku privilegovaných… pak populace, které tomu stojí v cestě, jsou problémem. A jde o empirické impulsy jedinců, kteří usoudili, že tím, že mají vyšší postavení než zbytek lidstva, mohou lidstvu nařizovat podmínky jejich existence.

WHO: Nyní mezi rodinami musíme hledat nemocné, odebrat je a izolovat je.

Politik: Tento zákon umožňuje policii, aby vnikla do domu bez povolení. Madam mluvčí, policie takovou moc nikdy neměla.

Zjistíme, kdo v domě žije. Pokud je to někdo, kdo odmítá, rozhodně se poradíme se svým zdravotním poradcem o dalších krocích.

Reportáž: Šerifovo oddělení a ministerstvo zdravotnictví se ukázalo před dveřmi s nařízením, aby ona a její manžel nosili kotníkové monitory. Pár říká, že nikdy neodmítli sebe-karanténu.

Austrálie (oznámení): Už nebudeme moct chodit z domu ven. Pouze jeden člověk z domácnosti bude moct jednou denně chodit nakupovat. Rekreační aktivity nyní nejsou povoleny. Bude vám umožněna jedna hodina cvičení ne více než 5 km od svého domu.

Z videa, kde policista duší ženu za nenošení roušky: To myslíte vážně?! Vždyť jen nemá roušku! Tohle děláte, protože nemá roušku? Myslíte to vážně?

Starostka Lightfootová: Uzavřeme vás, předvoláme vás, a pokud bude třeba, zatkneme vás a dáme do vězení.

Reportáž: Znáte to staré rčení o bonzácích? V tomto případě bonzáci dostávají odměny. Někteří lidé udávají svoje sousedy. Volají na ně policii. Ale ostatní se uchylují k internetu, kde zahanbování těch, co nedodržují odstupy, začalo být ošklivé.

Rachelle Dominique: Snažit se v době krize vynucovat poslušnost u populace tím, aby přátelé a sousedi sobě navzájem nevěřili, je přesně opačná taktika, kterou potřebujeme.

Když lidská společnost přijde o svoji svobodu, obvykle za to nemůžou tyrani, kteří tu svobodu odeberou, ale obvykle protože lidé svoji svobodu ochotně odevzdají výměnou za ochranu proti nějaké vnější hrozbě. Bojím se, že toho jsme nyní svědky.

David Martin: Tohle je moment kognitivní disonance, který se vštěpuje do vašeho mozku. Vzpomeňte si na velkou hospodářskou krizi. Vzpomeňte si na 11. září 2001. Zbraně hromadného ničení. Navykají nás, abychom měli záminku pro nepředstavitelné tyranské činy, které budou opodstatněné, jak si vzpomenete na rok 2020. Vaši blízcí, ti, kteří umřou, ti, kteří jsou nakažení, jsou využíváni jako potrava pro děla, což je největší znesvěcení jejich cti a integrity.

Je to také test lidstva, abychom viděli, jak moc se vzdáme svých svobod, než konečně řekneme: Už máme dost.

Dr. Ben Tapper: Benjamin Rush, podepsaný na Deklaraci nezávislosti, řekl: „Pokud do ústavy nedáme lékařskou svobodu, přijde doba, kdy se medicína stane tajnou diktaturou, která omezí umění léčení pro jednu třídu lidí, a ostatním popře stejnou výsadu.” Ta doba je nyní!

Bill Gates: Tohle nebude poslední pandemie, které budeme čelit. Budeme se muset připravit na další. Řekl bych, že ta další tentokrát získá pozornost.

David Martin: Tohle není čas, abychom se uchýlili k davovému šílenství. Najít pachatele, zahnat je na náměstí a vystavit je posměchu. Tohle je čas pro nás, abychom si uvědomili, že každé rozhodnutí, které dnes dělá jakákoliv spiklenecká strana, v každém kroku dávalo dokonalý smysl, když každé z těch rozhodnutí bylo podniknuto.

Součet těch postupných kroků vedl k devastaci. Protože ztratili kontakt s lidskostí. To je ale výzva pro každého z nás, abychom přezkoumali, jak žijeme. A jak žádné z našich rozhodnutí, ani jedno, v jakoukoliv chvíli, není bez důsledků. Tohle je naše chvíle, abychom znovu získali svoji lidskost.

Mikki Willis: Příběhy utváří a vedou naše životy. Příběhy, které se nám říkají, se stávají příběhy, které vyprávíme.

Čím více je slyšíme, tím více jim věříme. Když jsou použity jako nástroj, pomáhají nám k lepšímu pochopení toho, kým jsme, odkud pocházíme, a kam směřujeme. Když jsou použity jako zbraň, mohou být smrtící. Jeden z nejnebezpečnějších příběhů, který jsme slyšeli, je ten, který zní nějak takto: Lidstvo je neúspěšný experiment. Jsme paraziti. Rakovina. Virus. Lidé jsou jako nemoc. Je to mýtus, který je rozšířen v našich filmech, v naší hudbě, v našich médiích a v našich myslích.

Jak se říká… opakujte lež dostatečně často, a stane se pravdou. To byl možná cíl autorů toho příběhu. Máme příliš velký strach na to, abychom měli děti, protože máme pocit, že směřujeme k rozpadu civilizace. Strach potlačuje část našeho mozku, který je navržen k řešení problémů. Bez té schopnosti hledáme vedení a záchranu u druhých. Tím ztrácíme kontakt se svojí nejzákladnější podstatou. Zapomínáme, že jsme rozšířením nejgeniálnějšího a nejodolnějšího ekosystému ve vesmíru.

Přestali jsme jíst potravu, která roste ze země a začali konzumovat produkty, které zpracovávají stroje. Vyměnili jsme medicínu, která léčí, za léky, které ubližují. Opustili jsme lásku a svobodu za dluh a závislost. Dobrou zprávou je, že náš příběh není u konce. Vyvrcholení teprve přijde. Ten moment, když se hrdina po porážce postaví, najde v sobě sílu, kterou zapomněl, že má. Vnitřní sílu. Přírodní sílu.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života