Předstíraná medicína: Zahrajme si na doktora!

(článek popisuje situaci ve zdravotnictví USA, ale mnohé názory a postřehy autora odpovídají  i situaci v Česku)

Mike Adams

Konvenční medicína, tak jak je praktikována dnes, je ve skutečnosti jen předstíraná. Lékaři a výrobci léků jen předstírají, že pacientům navrací zdraví tím, že jim dávají léky. FDA (the Food and Drug Administration - americký úřad pro schvalování potravin a léků - pozn. překl.) předstírá, že chrání veřejnost. Lékařské časopisy předstírají, že otiskují pouze přesné a vědecky podložené výsledky výzkumů.

Výrobci léků předstírají, že pečují o životy a zdraví pacientů. Nezisková sdružení nemocných předstírají, že vyhledávají nové druhy léčby, zatímco ve skutečnosti většina z nich pouze vyhledává další cesty, jak přesvědčovat pacienty o výhodnosti léčby konvenční medicínou (do které patří léky, operace, chemoterapie a ozařování). Jak jsme došli k tomu, že jde o předstírání? Vedle všech těch stinných stránek vědy, korupcí, podvodů, tajných dohod, střetů zájmů a nepoctivostí, které charakterizují tzv. "moderní medicínu", tu existuje ještě jedna nejdůležitější věc ke zvážení: VÝSLEDKY. Pokud by moderní medicína byla opravdu funkční, nemohli bychom tu vůbec mluvit o předstírání a byli bychom tou nejzdravější populací, jaká kdy žila na této zemi!

Jde o vážnou věc. Američané platí za zdravotní péči na hlavu víc, než kterýkoliv jiný národ na světě. Užívají více léků, podstupují více operací a navštěvují nemocnice častěji, než kdokoliv jiný. Pokud by léčba s pomocí léků a operací opravdu vracela lidem zdraví, neměl by tento národ patřit k nejzdravějším lidem na planetě?

Avšak rozhlédněte se kolem. Ve skutečnosti jsou Američané nejvíce nemocní na celé planetě. Mají více nákaz, nemocí a potíží, než kdy měla jakákoliv populace, sledovaná během dostupné historie lidské civilizace (pokud pomineme mory a podobné zkázy). Příčina spočívá v tom, že medicína v podobě, jak je praktikovaná dnes, je pouze předstíraná.

Zdá se to být nemožné? Jak to mohou všichni předstírat? Podívejme se na to blíže:

Konvenční školy pro mediky: předstírají, že se vyučuje o zdraví, ale ve skutečnosti je to výuka diagnóz chorob v kombinaci s postupy léčby za pomocí léků nebo chirurgických zákroků. Vyloučeny jsou jakékoliv jiné způsoby léčby (i kdyby měly prokazatelné účinky).

FDA (the Food and Drug Administration): jde o silně zkorumpovanou agenturu, která předstírá, že reguluje výrobce léků a ochraňuje zdraví a bezpečí americké veřejnosti. Ve skutečnosti však zprostředkovává zisk velkým producentům léků na úkor veřejného prospěchu.

Zdravotní pojišťovny a HMO (the Health Maintenance Organization): předstírají, že nabízí krytí nákladů za léčbu, ale ve skutečnosti se jedná o byznys, kde se odepírají platby a tím jsou limitovány peněžní prostředky. Způsobují lékařským klinikám kvůli pozdním platbám finanční problémy.

Odborné časopisy: představují se jako strážci vědecké pravdy, ale ve skutečnosti je většina z nich zaměřena na zisk a přednostně tisknou články s kladným hodnocením léků. "Čirou náhodou" je většina těchto periodik financována mj. i penězi z prodeje léků (a také inzerce v nich o tom říká své…).

Nezisková sdružení nemocných: předstírají, že získávají peníze k nalezení tzv. "léčby" pro danou nemoc (např. rakovina prsu), ale ve skutečnosti se daleko víc zajímají o byznys spojený s propagací, aby podpořili nárůst screeningových vyšetření, léčbu drahými léky nebo doporučují diagnostická vyšetření (o kterých se ukazuje, že je poskytují stejní dodavatelé nebo prodejci, kteří sponzorují taková sdružení).

Chemoterapie: vysoce toxická léčba, která znemožňuje úplné uzdravení pacienta v budoucnu - předstírá, že je léčbou zhoubných nádorů. Ve skutečnosti pouze ničí projevy nádorového bujení a současně nevratně ničí vnitrní orgány pacienta, takže znemožňuje návrat ke zdraví.

Producenti léků: tyto zlověstné korporace předstírají, že mají zájem o dobro lidí, požadují nehorázné ceny za předepisované léky, aby mohly financovat nákladné výzkumy pro hledání léčby našich příštích nemocí (většina z těchto prostředků je však mimochodem vyhazována do vzduchu, aby se navýšil stávající prodej). Ve skutečnosti působí takové společnosti v oboru obchodování s nemocemi, aby šířily v rámci vychytralé marketingové strategie další a další poplašné zprávy o nemocech. Čím více bude lidí s diagnózou nemoci, tím více léků mohou prodat třeba prostřednictvím TV reklam.

Výzkumníci testující léky na klinikách: tito tzv. vědci předstírají, že provádí poctivé, objektivní klinické výzkumy, avšak ve skutečnosti vědí, že pokud nedodají výsledky, které potěší jejich sponzory (v prvé řadě výrobce léků), ocitnou se na černé listině. Takže předstírají aplikaci pravé vědy a tím si chrání svou vlastní kariéru. Není okouzlující, že výzkumy o účinnosti léků téměř vždy poskytují výsledky podporující zájmy sponzorů?

Masové sdělovací prostředky: tisk předstírá, že píše poctivé, objektivní a výzkumem podložené příspěvky na téma zdraví. Ve skutečnosti však jde o papouškování stále stejné a staré propagandy, vnucované významnými inzerenty (farmaceutickými firmami), aniž by se zajímali o kritické myšlení nebo skeptický přístup. Příliš mnoho žurnalistů předstírá své znalosti ve zdravotní problematice, avšak jsou ve skutečnosti neznalí v otázkách výživy, psychologie a neznají celou pravdu o tomto obchodu se zdravím.

Psychiatři: tato politováníhodná skupina profesionálních podivínů předstírá pomáhání dětem v případech jejich "poruch" duševního zdraví, krmí je léky na bázi amfetaminu a říkají tomu léčba. Protože svou duši prodali farmaceutickým firmám, jsou dnes psychiatři jen o málo víc než čelní skupina dealerů léků, podílející se na zvěrstvech, namířených proti dětem i dospělým. Co umí nejlépe? Předstírat, že zvládají diagnózy dětí s fiktivními nemocemi, které se neprojevují absolutně žádnými ověřitelnými patologickými nebo psychologickými příznaky.

Lékaři ze staré školy: tento druh lékařů předstírá, že léčí pacienty trpící chronickými nemocemi, ale ve skutečnosti většina těchto tzv. léčebných postupů není o nic víc než chemické zamoření pacientova těla s pomocí škodlivých syntetických chemikálií (tj. předepsaných léků). Přehnané vyplňování recepisů na základě pozorování nikdy nekončících symptomů není opravdová zdravotní péče, je to jen zprostředkování léků a kšeft s hadím olejem. Opravdoví lékaři - míněni ti, kteří dnes aplikují dobrou medicínu - ve skutečnosti napomáhají vzdělávat pacienty o zdraví a používají léky pouze jako poslední záchranu.

POZOR! TO JSTE VY!

Pacienti: i pacienti bývají často účastníci v této hře na předstírání. Až příliš mnoho pacientů předstírá, že zeleninový salát jednou za týden je kvalifikuje k tomu, aby patřili mezi lidi se "zdravou výživou", že pěší chůze z parkoviště na poštu se rovná cvičení a že levný multivitamín koupený v supermarketu je optimálním výživovým doplňkem. Předstírání péče o své zdraví je daleko snazší, než to dělat doopravdy.

Ekonomové: ano, i ti předstírají. Podle nich veškerá ekonomická aktivita ve světě medicíny - prodej léků, hospitalizace, lékařské zákroky a lékařské účty - navyšuje ekonomické bohatství, protože zvyšuje hrubý národní produkt. Každý rok, kdy si výrobci léků nahrabávají své zisky, zatímco kliniky a ordinace lékařů prorůstají celou zemi, ekonomové to pokládají za velký příznak ekonomického růstu.

Asi by vás mohlo zajímat, kam vede všechno to zmiňované předstírání. Spojené Státy navenek předstírají, že nabízí tu nejlepší zdravotní péči na světě - a zatím platíme nejvyšší ceny za léky, trpíme nejčastěji na chronické degenerativní choroby a jsme mezi průmyslovými státy na nejvyšších příčkách v počtu občanů bez zdravotního pojištění. Jsme také číslo 1 v počtech mentálních poruch a rizikových povolání.

Svou kladnou stránku má ale to, že politici předstírají svůj seriózní zájem o reformu zdravotní péče. Její návrhy se opírají o předstírané snížení nákladů a využívající iluze převzaté z hazardní hry skořápky. Jde tu pouze o přesunutí břemene nákladů na služby spojené s léčbou nemocí do jiné skupiny. Jakmile se reformy uskuteční, zkorumpovaní politici mohou zaujmout místa ve středu a předstírat, že pomohli americkému lidu. Pamatujete si na nedávný cirkus kolem tzv. Medicare drug benefit? To byl způsob, jak Washington předstíral ušetření peněz pro seniory, přičemž mnoho z nich bylo ponecháno bez přístřeší v chladnu kvůli hrubým chybám ve vládní databázi. Jeden dobře placený konzultant totiž předstíral, že databáze je v pořádku.

Až se celá reforma rozběhne, sdělovací prostředky budou předstírat, že přináší objektivní zpravodajství o krizi zdravotní péče, budou spoléhat na žurnalisty, kteří předstírají své znalosti k tématice zdraví.

Kvalitní obecná zdravotní péče existuje jen ve světě fantazie. Ačkoliv zájmová sdružení, výzkumníci a výrobci léků slibují zlepšování zdraví a kvalitnější život, skutečnost je naprosto jiná. Množí se chronické nemoci, rychle rostou náklady na zdravotní péči a to vede zaměstnavatele k finančním problémům, statisíce Američanů jsou doslova zabíjeni vedlejšími účinky léků (kruté je to, že FDA se o tom ani nezmiňuje). Konvenční medicína je ve skutečnosti hlavní příčinou úmrtí ve Spojených Státech - každý rok zabíjí více než 750 000 Američanů (smrt po užívání léků, při hospitalizaci nebo iatrogenní příčiny).

Tak vypadá realita. Možná je na čase, abychom všichni přestali předstírat. Možná už přišel čas, kdy by konvenční medicína mohla přestat s hrou na lékaře a začala pomáhat pacientům léčbou s pomocí přírodních, bezpečných a účinných prostředků, které opravdu účinkují.

Jakmile si konečně přiznáme, že Američané jsou zabíjeni předepsanými léky, nelze už jen donekonečna předstírat, že by to někdy možná šlo změnit.

PŘÍRODNÍ POSÍLENÍ IMUNITY A ENERGIE

100% TIBETSKÝ CORDYCEPS

nejúčinnější extrakt na trhu

1-2 kapsle denně pro prevenci

 

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... Únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  bio logickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 11.2.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1204

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1750

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze