Standardní verze

Vědec přiznává, že zfalšoval desítky výzkumných studií pro farmakologický koncern Pfizer - lze tomuto koncernu věřit?

Mike Adams

Říká se tomu největší výzkumný podvod v historii medicíny. Dr. Scott Reuben, bývalý člen tiskové kanceláře farmakologického koncernu Pfizer, přiznal vinu za falšování tuctů výzkumních studií, které byly publikovány v medicínských časopisech.

Dle zpráv zveřejněných napříč hlavními médii, Dr. Reuben přijal v roce 2005 od společnosti Pfizer grant ve výši 75 000 USD za studii týkající se „léku“ Celebrex.

Studie, která byla publikována v medicínském časopise, byla od té doby citována stovkami dalších doktorů a výzkumníků jako „důkaz“, že Celebrex pomohl zmírnit bolest v průběhu pooperační rekonvalescence. Je za tím pouze jeden problém: Studie se nezúčastnili vůbec žádní skuteční pacienti.

Dr. Scott Reuben, jak se ukázalo, zfalšoval celou studii, a přesto ji pak publikoval

Nebyla to první studie, kterou Dr. Reuben zfalšoval: dle deníku Wall Street Journal zfalšoval také studie týkající se léků Bextra a Vioxx.

Výsledkem zfalšovaných studií Dr. Reubena bylo, že renomovaný medicínský časopis Anesthesia & Analgesia byl donucen stáhnout 10 „vědeckých“ prací, kterých autorem byl Dr. Reuben.

The Day of London uvedl, že celkem 21 článků Dr. Reubena, které byly zveřejněny v různých medicínských časopisech, byly evidentně také vykonstruované a musí být tudíž také stáhnuty.

Rozhodnutí federálního soudu ze dne 24. června 2010 bylo následující:

Dr. Reuben byl odsouzen na 6 měsíců do vězení a na tři roky následného dohledu. Dále mu bylo nařízeno vrácení 361 932 dolarů neoprávněně obdržených od farmaceutických společností + propadnutí 50 000 dolarů + další pokuta 5 000 dolarů.

(www.masslive.com/news/index.ssf/2010/06/scott_reuben_a_former_baystate.html?ref=us)

Byl také propuštěn z práce v Baystate Medical Center v Springfieldu, Massachusetts poté, co tam bylo interním auditem zjištěno, že Dr. Reuben falšoval údaje ve svých výzkumech celých 13 let.

Co na tomhle příběhu stojí za povšimnutí, není skutečnost, že lékařský výzkumník falšoval klinické testy pro farmaceutický průmysl. Není to ani fakt, že takzvané „vědecké“ medicínské časopisy zveřejňovaly jeho vykonstruované studie. A není to dokonce ani fakt, že farmaceutické společnosti zaplatily tomu šarlatánovi téměř půl milionu dolarů, zatímco on pokračoval v produkování vykonstruovaných výzkumů.

Nejdůležitější je, že tyto praktiky nejsou ve farmaceutickém průmyslu ničím mimořádným.

Jednání Dr. Reubena skutečně není tak neobvyklé. Farmaceutické společnosti úplně běžně podplácejí výzkumníky a doktory. Medicínské časopisy běžně publikují falešné podvodné studie. Členové poroty FDA (americký úřad pro kontrolu léků a potravin) pravidelně spoléhají na zfalšované výzkumy, na základě kterých rozhodují o tom, jestli schválí nějaký lék a ve zprávách hlavních médií jsou pravidelně citovány výsledky zfalšovaných výzkumů.

Jinými slovy, podvodný výzkum je v moderní medicíně velice rozšířen. Farmaceutický průmysl by bez něj vlastně nemohl fungovat. Zfalšovaný výzkum dává farmaceutickému průmyslu nejlepší marketingové tvrzení a nejpřesvědčivější schválení od FDA. Šarlatáni, jako Dr. Scott Reuben, jsou důležitou součástí tvorby zisků ve farmaceutickém průmyslu, protože bez zfalšovaného výzkumu, úplatkářství a korupce by tento průmysl téměř žádné výzkumy neměl.

Dobře si všimněte faktu, že medicínský časopis Anesthesia & Analgesia ochotně zveřejňoval zfalšované studie Dr. Reubena i přesto, že je to údajně „vědecký“ medicínský časopis založený na peer-review (což znamená, že všechny studie jsou před jejich zveřejněním prověřeny odborníky v dané oblasti). Je komické, že takový vědecký medicínský časopis ochotně publikuje podvodný výzkum s údaji, které si autor jednoduše vymyslel. Takové medicínské časopisy by možná měli být v univerzitních knihovnách přesunuty ze sekce literatura faktů do sekce science fiction.

Mějte také na paměti, že všichni zastánci léků, vakcín a mammogramů neznale a arogantně tvrdí, že jejich konveční medicína je založena na „vědě, jak se patří“. Tvrdí, že je to všechno vědecké a důvěryhodné, přičemž alternativní medicínu obviňují z toho, že je to jenom zbožné přání a nevědecký humbuk. Možná by se měli alespoň na chvíli podívat do zrcadla a uvědomit si, že jejich vlastní systém je systémem šarlatánské medicíny založené převážně na podvodných výzkumech, úplatkářství a korupci.

Všem těm lidem, kteří arogantně tvrdí, že moderní farmaceutická věda je založena na „vědeckých důkazech“ řekněte jenom tři slova: Doktor Scott Reuben. Celý systém dělá ze skutečné vědy frašku. Je to systém, jenž je řízen kriminálníky, falšujícími jakékoliv „vědecké důkazy“, které potřebují publikovat v medicínských časopisech a na základě kterých FDA schvaluje léky, o kterých vědí, že zabíjí lidi.

Co je „medicína založená na důkazech?“
Skutečnost, že výzkumník jako Dr. Reuben tak úspěšně konstruoval falešné studie, které pak byly zveřejňovány v „odborně kontrolovaných“ vědeckých časopisech a procházelo mu to 13 let, osvětluje, co skutečně znamená „medicína založená na důkazech“.

Recept na medicínu založenou na důkazech je tedy celkem jednoduchý: Vymyslete si důkazy! Zveřejněte je v některém z hlavních medicínských časopisů. Pak můžete vymyšlené důkazy citovat jako „fakt!“

Mějte proto na paměti, že když se propagátoři léků a vakcín odvolávají na „medicínu založenou na důkazech“, hodně těchto takzvaných důkazů bylo kompletně vykonstruováno. Když tvrdí, že jejich odvětví toxické chemické medicíny je založené na „skutečné vědě“, mají ve skutečnosti na mysli, že je založené na zfalšované vědě. Když tvrdí, že mají „vědecké důkazy“ podporující jejich stanovisko, ve skutečnosti mají na mysli, že ty „důkazy“ byly vykonstruovány zločineckými výzkumníky, kteří byli podplaceni farmaceutickými společnostmi.

Jak se ukázalo, „medicína založená na důkazech“ sotva existuje. A i když existuje, jak poznáte, které studie jsou skutečné a které byly vymyšlené? Jestliže důvěryhodný, dobře placený výzkumník publikuje svoje zfalšované studie v prvotřídních vědeckých časopisech po dobu 13 let - bez toho, aby byl kolegy přistižen - co to potom vypovídá o věrohodnosti celého procesu publikace „odborně kontrolovaných“ vědeckých prací? Že „vědecká medicína“ může být často jen absolutní podvod.

A tenhle podvod se netýká pouze Dr. Scotta Reubena

Mějte na paměti: Dr. Reuben se zabýval podvodným výzkumem celých 13 let, než byl odhalen. Právě teď se podobnými podvodnými výzkumy zabývá tisíce dalších vědců, kteří ještě nebyli přistiženi při činu. Jejich vymyšlené výzkumné práce již s největší pravděpodobností byly publikovány ve „vědeckých“ medicínských časopisech a FDA (a jiné schvalovací „kontrolní“ úřady) na ně spoléhají při schvalování léků jako „bezpečných a účinných“ pro obecné použití.

A přesto, pod tím vším se neskrývá nic víc než podvod a šarlatánství. Samozřejmě, existují také legitimní studie, ale jak je rozlišíme od těch podvodných?

Jak můžeme důvěřovat systému, který tvrdí, že má monopol na vědeckou pravdu, ale ve skutečnosti se jedná o vědecký podvod?

Mike Adams, editor Natural News

Mike Adams je zakládající redaktor NaturalNews.com a ředitel mezinárodně akreditované laboratoře (ISO 17025) analytické laboratoře známé jako CWC Labs. Byl mu udělen Certifikát za dosažení mimořádně vysoké přesnosti analýzy toxických prvků v neznámých vzorcích vody pomocí přístrojů ICP-MS. Mike Adams je také velmi schopný v oblasti kapalinové chromatografie, iontové chromatografie a analytické instrumentace s časovou analýzou hmotnostní spektrometrie. Rovněž dosáhl řady laboratorních průlomů v programování automatizovaných robotů pro manipulaci s kapalinou pro přípravu vzorků a přípravu externích standardů.

Patentový úřad USA udělil patent Mike Adamsovi NO. US 9526751 B2 za vynález „Cesium Eliminator“, vynález zachraňující život, který odstraňuje až 95% radioaktivního cesia z trávicího traktu člověka. Adams se zavázal poskytnout úplná patentová práva na patenty každému státu nebo národní vládě, která potřebuje tento produkt vyrobit, aby zachraňovala lidské životy v důsledku jaderné nehody, katastrofy, válečného aktu nebo teroristického činu. Rovněž skladoval 10 tun suroviny na výrobu Cesium Eliminator ve skladu v Texasu a plánuje věnovat hotový produkt na záchranu životů v Texasu, když dojde k další jaderné události. Žádný nezávislý vědec na světě neprovedl více výzkumu v odstraňování radioaktivních prvků z trávicího traktu člověka.

Mike Adams je člověk barvy pleti, jejíž předci zahrnují Afričany a Američany. Má také indiánské předky, díky čemuž se mu připisuje inspirace pro vášeň „Strážce zdraví“ pro ochranu života a přírody před ničením způsobeným chemikáliemi, těžkými kovy a jinými formami znečištění.

Mike Adams je autorem první knihy na světě, která zveřejnila výsledky analýzy těžkých kovů ICP-MS pro potraviny, doplňky stravy, domácí zvířata, koření a rychlé občerstvení. Kniha má název Food Forensics a vydává ji BenBella Books.

Ve svém laboratorním výzkumu Adams učinil řadu průlomů v bezpečnosti potravin, jako je odhalení rýžových bílkovin dovážených z Asie, které jsou kontaminovány toxickými těžkými kovy, jako je olovo, kadmium a wolfram. Adams byl prvním vědcem, který zdokumentoval vysoké hladiny wolframu v superpotravinách. Objevil také více než 11 ppm olova v dováženém prášku mangostanu a vedl jednání s cílem uzavřít dobrovolnou dohodu v celém odvětví o omezení těžkých kovů v rýžových bílkovinových produktech.

Kromě své laboratorní práce je Adams také (neplaceným) výkonným ředitelem neziskového spotřebitelského wellness centra (CWC), organizace, která přesměrovává 100% svých darů na granty na programy, které učí děti a ženy, jak pěstovat vlastní jídlo nebo výrazně zlepšit jejich nutriřní hodnotu. Prostřednictvím neziskové CWC zahájil Adams také program Nutrition Rescue, program, který věnuje nezbytné vitamíny lidem v nouzi.

Na pozadí vědecké a softwarové technologie je Adams původním zakladatelem technologické společnosti e-mailových zpravodajů známých jako Arial Software. Díky svým technickým zkušenostem spojeným s láskou k přirozenému zdraví vyvinul Adams a nasadil systém pro správu obsahu, který v současné době řídí NaturalNews.com. Také vytvořil statistické algoritmy na vysoké úrovni, které slouží SCIENCE.naturalnews.com, což je obrovský výzkumný zdroj, který obsahuje více než 10 milionů vědeckých studií.

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

.

Reishi

Reishi
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps

Cordyceps
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium

Hericium
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus

Coriolus
Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční čínské medicíně. V angličtině nazývá Turkey tail což znamená – krocaní ocas,...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

BetaGlukan Maxcell

BetaGlukan Maxcell
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsaženýé beta-glukany jsou získávány...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

C-Max komplex (s quercetinem)

C-Max komplex (s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ašvaganda

Ašvaganda
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální)

Kurkumin (fytosomální)
Kurkumin a trávicí systém Pokud bychom měli vyjmenovat pouze jedinou oblast, která v současnosti vyžaduje největší pozornost, pak by to určitě byl nemocný trávicí systém. Tato „vstupní brána k našemu...

Rdesno - He shou wu

Rdesno - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungly někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Saffron

Saffron
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský, extrakt - fytosomální Silybin

Ostropestřec mariánský, extrakt - fytosomální Silybin
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Více úžasný:

MUDr. Henry Bieler

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

ROZHOVOR S MUDr. SOŇOU PEKOVOU, Ph.D. - 8. červenec 2021

Globalisty cenzurované video nově na svobodném kanálu

 

KLINICKÉ TESTY LÉKŮ - PODVOD

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

100% Sibiřská Čaga
Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

 

 

MUDr. Ludmila Eleková: Vakcíny brzdí vývoj. Dříve děti mluvily souvisle od 2 let a dnes? Katastrofa! (1:58:35)

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama

___________________________________________________

Předpokládané trendy v užívání vitamínů a dalších doplňků stravy v roce 2021 ZDE

 

 

KNIHA

NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU"

 MUDr. Matthias Rath, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki a August Kowalczyk

v češtině je možno knihu přečíst online zde

Co jste už vždycky chtěli vědět o ‘bruselské EU’ - Ale nikdo se neodvážil vám o tom říci!

 

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

 

Jak platné v roce 2020 - 2021

 

PROTESTSONG

V DLOUHÉM ZATMĚNÍ

Ilona Czáková, Roman Horký a KAMELOT

(Oficiální videoklip - Premiéra: 1. 12. 2020)

Do této písně jsme vložili naše srdce a nevymyté mozky