Losos z volné přírody vs. losos z farmového chovu

- Pixabay

Barbora Nová

Ne každý losos je stejný. Většina lososů, které dnes kupujete, není ulovena ve volné přírodě, ale chována na rybích farmách.

Losos je často ceněn pro své zdraví prospěšné vlastnosti.

Tato ryba je plná omega-3 mastných kyselin, které prokazatelně pomáhají mimo jiné při fungování buněk, regulaci nervového systému a zánětlivých reakcích (1).

Následují rozdíly mezi divokým a chovaným lososem a vysvětlení, zda je pro vás jeden z nich lepší než druhý.

Losos ulovený ve volné přírodě vs. losos z farmového chovu

Divoký losos se loví v přirozeném prostředí, jako jsou oceány, řeky a jezera.

Polovina celosvětově prodávaného lososa však pochází z rybích farem, které využívají proces známý jako akvakultura k chovu ryb pro lidskou spotřebu (2).

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství budou rybí farmy do roku 2030 zajišťovat téměř dvě třetiny celosvětové spotřeby potravinářských ryb (3).

Zatímco volně žijící lososi se živí jinými organismy, které se nacházejí v jejich přirozeném prostředí, lososi chovaní na farmách dostávají zpracovanou stravu s vysokým obsahem tuků a bílkovin, díky níž jsou větší (4).

Shrnutí:

  • Produkce lososů chovaných na farmách se dramaticky zvýšila. Lososi chovaní ve farmovém chovu mají zcela odlišnou stravu a prostředí v němž žijí, než lososi volně žijící.

Rozdíly ve výživové hodnotě

Lososi chovaní na farmách jsou krmeni zpracovaným rybím krmivem, zatímco volně žijící lososi se živí různými bezobratlými živočichy.

Z tohoto důvodu se obsah živin v obou druzích lososa liší.

Níže uvedená tabulka poskytuje dobré srovnání. Je zřejmé, že existují určité nutriční rozdíly, především v obsahu tuku (5, 6).

Zajímavé je, že divoký losos má vyšší množství přírodních minerálů, včetně vápníku a železa.

Shrnutí:

  • Divoký losos často obsahuje více minerálních látek. Losos z farmového chovu může mít vyšší obsah tuku.

Obsah polynenasycených tuků

Dva hlavní polynenasycené tuky jsou omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Tyto mastné kyseliny hrají v těle důležitou roli a nazývají se esenciální mastné kyseliny neboli EFA, protože je ve stravě potřebujete (7).

Je však nutné dosáhnout správné rovnováhy.

Podle studie publikované v roce 2018 omega-6 nezvyšují zánět. Existují však také důkazy, že vysoký příjem omega-6 potlačuje protizánětlivý účinek omega-3. Studie dospěla k závěru, že se jedná o komplikovanou záležitost, která není správně pochopena (8).

Losos chovaný na farmách sice obsahuje více tuku než divoký losos, ale velká část tohoto tuku pochází z omega-6 mastných kyselin (9).

Z tohoto důvodu je poměr omega-3 a omega-6 u lososů chovaných na farmách vyšší než u volně žijících.

I přes tyto rozdíly mají lososi chovaní i volně žijící zdravý poměr omega-3 k omega-6, což by mělo vést k výraznému zlepšení příjmu omega-3 u většiny lidí - a proto se často doporučují.

V malé čtyřtýdenní studii z roku 2013 se u 19 lidí, kteří jedli dvakrát týdně lososa chovaného na farmách, zvýšila hladina omega-3 DHA v krvi o 50 % (10).

Shrnutí:

  • Ačkoli je obsah omega-6 mastných kyselin v lososech chovaných na farmách mnohem vyšší než v lososech volně žijících, jejich celkový obsah je stále příliš nízký na to, aby vzbuzoval velké obavy.

Kontaminující látky v lososech chovaných na farmách

Jak ryby chované na farmách, tak volně žijící ryby mají tendenci přijímat kontaminující látky z vody, ve které plavou, a z potravy, kterou přijímají (9).

Ve studii z roku 2017 bylo prokázáno, že jak volně žijící, tak chovaní lososi obsahují PCB a dioxiny, syntetické sloučeniny, které se kdysi používaly v průmyslových a obchodních procesech (11).

Přestože existují určité důkazy o tom, že PCB a dioxiny působí na člověka jako karcinogeny, zdravotní přínosy volně žijících i chovaných lososů převažují nad riziky malého množství syntetických sloučenin, které mohou obsahovat (11).

Shrnutí:

  • Losos chovaný na farmách může obsahovat více kontaminujících látek než losos z volné přírody, ale přísnější pravidla týkající se složek krmiva by mohla tento rozdíl zmenšit. A přestože oba druhy lososa mohou obsahovat kontaminující látky, zdravotní výhody konzumace lososa převažují nad riziky.

Rtuť a další stopové kovy

O souvislosti mezi rtutí (přírodním těžkým kovem, který může způsobovat zdravotní problémy) a rybami jste již pravděpodobně slyšeli, ale jak nebezpečné je jíst lososa, pokud se obáváte obsahu rtuti?

Podle přehledu výzkumů z roku 2006 se sice rtuť v mořských plodech vyskytuje, ale větší a déle žijící dravci (např. žraloci a mečouni) ji obsahují ve vyšších koncentracích, zatímco v lososech jsou její koncentrace mnohem nižší (12, 13).

Ve skutečnosti je losos jednou z "nejlepších" možností na seznamu mořských plodů s "nižším obsahem rtuti" (14).

Co se týče dalších stopových minerálů, hladiny arsenu mohou být vyšší u lososa chovaného na farmách, ale hladiny kobaltu, mědi a kadmia jsou vyšší u volně žijících lososů. Tyto kovy se však v obou druzích lososa vyskytují v tak nízkém množství, že pravděpodobně nebudou představovat problém (9).

Pokud jste těhotná nebo kojíte a obáváte se rtuti, poraďte se se svým lékařem nebo dietologem o vhodném množství mořských plodů pro vaši osobní situaci.

Shrnutí:

  • Pžedpokládá se, že množství rtuti a dalších stopových kovů obsažených v divokém a chovaném lososu není škodlivé, pokud se oba druhy konzumují s mírou.

Antibiotika v lososech chovaných na farmách

Vzhledem k vysoké hustotě ryb v akvakultuře jsou chované ryby obecně náchylnější k infekcím a nemocem než volně žijící ryby. Proti tomuto problému se do krmiva pro ryby často přidávají antibiotika (15).

Protože používání antibiotik v akvakultuře není vždy kontrolováno, je neregulované a nezodpovědné používání antibiotik v akvakultuře problémem (15).

Používání antibiotik nepředstavuje pouze environmentální problém, ale také zdravotní problém pro spotřebitele. Dlouhodobé požití stopových množství antibiotik může způsobit rezistenci na léky, přecitlivělost na antibiotika a dokonce i narušení střevní flóry (16).

Řada největších světových producentů lososa, jako je Norsko a Kanada, je považována za země s účinným regulačním rámcem. Příkladem může být např: V letech 2003 až 2011 se některé z největších kanadských rybích farem snažily výrazně snížit používání antibiotik (17).

Na druhou stranu Chile - druhý největší světový producent lososa chovaného na farmách - se v roce 2018 stále potýkalo s problémy kvůli nadměrnému používání antibiotik (18).

V roce 2016 bylo v Chile na každou tunu sklizeného lososa použito odhadem 530 gramů antibiotik. Pro srovnání: 99 % všech použitých lososů v Norsku nebylo nikdy ošetřeno žádnými antibiotiky (18, 19).

Pokud se obáváte rezistence vůči antibiotikům, můžete zvážit nákup pouze lososa pocházejícího z oblastí, které jsou známé nižším používáním těchto léků.

Shrnutí:

  • Používání antibiotik v chovu ryb představuje nebezpečí pro životní prostředí i potenciální zdravotní problém. V mnoha zemích je používání antibiotik přísně regulováno, v jiných však zůstává nedostatečně upraveno.

Stojí divoký losos za vyšší náklady?

Losos z farmového chovu má mnoho zdravotních výhod. Tyto ryby bývají také větší než divoký losos a občas poskytují více omega-3.

Kvůli rozdílům v životním prostředí a stravě však může losos chovaný na farmách obsahovat více potenciálně škodlivých kontaminantů než losos divoký.

Velkým problémem divokého lososa bývá cena: může být drahý a v závislosti na vašem rozpočtu může být nevýhodné ho kupovat často nebo vůbec.

Pokud hledáte rovnováhu mezi zdravotními přínosy a cenou, můžete si pořídit kombinaci lososa z farmového chovu a divokého lososa. Pokud vás však zajímají náklady, stále se doporučuje kupovat lososa chovaného na farmách, než se mu zcela vyhýbat.

Závěr

Americká kardiologická asociace doporučuje, aby většina dospělých konzumovala dvě porce tučných ryb, jako je losos, týdně. Důvodem tohoto doporučení je vysoký obsah omega-3 v rybách, jako je losos, a zdraví prospěšné účinky, které může mít jejich optimální konzumace (20).

Losos chovaný na farmách a losos ulovený ve volné přírodě jsou si z hlediska celkových zdravotních účinků podobné, ale losos chovaný na farmách může obsahovat více přidaných antibiotik.

Je také možné, že losos chovaný na farmách i losos ulovený ve volné přírodě obsahuje organické znečišťující látky, jako jsou PCB, a také rtuť.

Pokud se snažíte minimalizovat příjem některých znečišťujících látek, může být dobré získávat lososa z oblastí, kde platí přísnější předpisy, nebo ho jednoduše jíst méně.

Vzhledem k vysokému obsahu omega-3, kvalitních bílkovin a prospěšných živin je však jakýkoli druh lososa stále výživnou potravinou.

Není losos jako losos

- Pixabay
 

Nejsme-li vegany či vegetariány, běžně ryby jíme, v jídelníčku bychom na ně měli myslet zhruba 3 x týdně. Nicméně, není ryba jako ryba. A zvláště ty tučnější, jsou kromě prospěšných omega 3 a 6 nenasycených mastných kyselin či vitamínu D, rovněž i zdrojem těžkých kovů.

Časopis dTest 12. 2. 2018 publikoval článek, ve kterém píše: „Ryby, a zejména ty tučné jako makrela, sleď a losos, mají vysoký přirozený obsah rybích olejů. Proto je jejich konzumace zdravá a propagovaná. Rozhodně je příjemnější než představa lžičky rybího tuku. Znečištění životního prostředí však doléhá i na světové oceány. Těžké kovy a další škodlivé látky se dostávají do těla divoce žijících ryb. Proto se sice doporučuje, aby dospělý člověk jedl nejméně 350 g ryb týdně, ovšem maximálně 200 g ulovených ve volné přírodě. V dětské stravě je třeba se divokým rybám vyhýbat, zejména makrele a tuňákovi. V rybách z chovů těžké kovy nejsou, proto pro jejich konzumaci neexistují doporučené limity.“

Všeobecně se uvádí, že nejvíce těžkých kovů obsahují ryby, které zaujímá vyšší příčky potravního řetězce, zde řadíme například tuňáka bílého, mečouna, královskou makrelu, žraloka, candáta, bolena. Lepšími zdroji se pak zdá být treska, mořská štika, hejk, losos, sardinka, herink a pstruh.

Jonny Bowden ve své knize 150 nejzdravěších potravin na světě, píše konkrétně o rtuti toto: „Nejlepší odpovědí na varování o obsahu rtuti je pochopitelně nejíst ryby, o nichž víme, že jsou nejvíce, kontaminovány (mezi ně bohužel patří i konzervovaný tuňák bílý, nikoliv však lehký tuňák). Existuje však jeden důvod, proč rtuť v rybách nevzbuzuje takovou paniku, jakou byste možná čekali. Tím důvodem je selen. Tento úžasný protirakovinný stopový minerál, je v rybách a mořských plodech hojně zastoupen. Selen funguje jako účinný chelátor rtuti, kdy pomáhá zmírňovat její působení. Na konferenci, pořádané v roce 2005 ve Washingtonu vládami Spojených států, Norska, Kanady a Islandu a podporované Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů, byly předloženy důkazy toho, jak selen neutralizuje účinky rtuti přijaté stravou. Tato velmi důležitá, ovšem málo analyzovaná skutečnost nám pomáhá pochopit, jak je možné, že obyvatelé Seychelských ostrovů mohou jíst ryby 12 x týdně, aniž by vykazovali známky toxicity.“

Co však takový losos?

Losos je u nás rybou nesmírně oblíbenou. Již jsme se dozvěděli, že lososa řadíme na seznam ryb, které jsou minimálně kontaminovány těžkými kovy. Nicméně, rozdíl kvality masa ryby, která žila ve volné přírodě či síťové sádce, bude opravdu velký.

Losos je jednou z nejzdravějších potravin vůbec a to zejména proto, že je plný specifického typu tuku, který je pro zdraví daleko přínosnější, než téměř kterákoliv jiná potravina na světě. Druh tuku obsažený v lososu patří do skupiny zvané omega 3 tuky, což je souhrnný název pro skupinu tří mastných kyselin. Ty přispívají ke zdraví srdce i mozku, tlumí zánět, zlepšují krevní oběh, paměť, myšlení a kontrolu krevního cukru. A právě proto bychom měli dbát, odkud losos pochází.

Důvod je následující, stejně jako kterýkoli jiný tvor na Zemi, i losos se řídí mantrou, jsi to, co jíš. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny si losos vyrábí ze své stravy, stejně jako každá jiná ryba či zvíře vyrábí svou tkáň z potravy, kterou přijímá. Když se losos v divoké přírodě živí svou přirozenou stravou, výsledkem je ryba plná úžasných omega 3 NMK. Lososi chovaní na farmách se krmí zrním, jejich potrava má tedy velmi málo společného s tím, čím by se živili, pokud by mohli volit svobodu. Tyto ryby pak vykazují minimální množství omega 3 NMK. A pokud již nějaké vůbec produkují, nelze to vůbec srovnávat s jejich divokými bratry.

Losos z umělého chovu obsahuje více prozánětlivých tuků

Losos je vynikajícím příkladem kdysi skvělé potraviny, která se stala tak oblíbenou, že se změnila v žádané zboží. V lososích farmách jsou tisíce lososů namačkány v malých ohrazených prostorech, nazývané síťové sádky, což má vážné zdravotní dopady jak na ryby, tak i okolní vody. Ryby jsou v sádkách namačkány jako sardinky. V takových podmínkách se velmi rychle šíří infekce, takže ryby z farem dostávají velké množství antibiotik a to jak krmením, tak i injekčně. V přírodě jsou lososi masožravé ryby, živí se makrelami, sardinkami, krilem a jinými rybami.

Aby se však mohli chovat v sádkách, postupují farmáři stejně jako u skotu v továrních velkochovech krav, krmí je zrním!

Zrní není přirozenou stravou lososů o nic víc, než je přirozenou stravou krav. Důsledkem je zcela rozdílné složení tuku lososů z farem ve srovnání s tukem divokých lososů. Díky tomu obsahuje tuk lososů z umělých chovů mnohem vyšší podíl prozánětlivých omega 6 NMK (také spouštěč rakoviny), což je tuk, kterého konzumujeme víc, než je zdrávo.

Jen si představme, jak bychom vypadali a jak by bylo hodnoceno naše zdraví, kdybychom jedli pouze levnou monostravu, v podobě bílého pečiva. Nic víc a nic míň. Za moc bychom nestáli, že?

Divocí lososi získávají své růžové zabarvení tak, že se živí krilem a krevetami, které obsahují významné množství přírodního pigmentu astaxantinu. Astaxantin řadíme mezi karotenoidy, má dokonce desetinásobnou antioxidační aktivitu oproti beta-karotenu. Losos z farem však není krmen ani krilem, ani krevetami. Zabarvení získává jiným způsobem. Farmáři si vybírají odstín zbarvení dle vzorníku, přesně tak, jako si vybíráte barvu na vymalování pokoje. Říká se tomu SalmoFan a je to skutečně vzorník pro lososy z chovu, kde si můžete zvolit odstín červené či růžové, který by měl výsledný produkt mít.

Také se vám to nelíbí? Proto čtěte etikety, na kterých musí být uvedeno, odkud ryba pochází.

Nepodporujme faremní chov, tyto podmínky jsou nedůstojné jak pro ryby, tak i naše trávení

Pokud si však oblíbíte právě lososa z volné přírody, jedna 85 g porce vám nabídne 18 g prvotřídní bílkoviny, 360 mg draslíku a téměř polovinu denní doporučené dávky (DDD) důležitého protirakovinného minerálu selenu. Obsahuje i více než polovinu DDD vitamínu B12 a 30 % DDD niacinu, vitamínu B3.

Celková nabídka omega 3 mastných kyselin.

Zdroj: Celostní medicína, Bowden - Jonny Bowden, 150 nejzdravějších potravin na svět

Více:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života