Cukr a umělá sladidla ve žvýkačkách: Jsou pro vás škodlivé?

- Pixabay

Barbora Nová

Záleží na tom, zda žvýkačka obsahuje cukr nebo umělé sladidlo. Žvýkačky s cukrem mohou vést ke zvýšenému výskytu zubního kazu, ale žvýkačky s umělým sladidlem mohou pomoci zubnímu kazu předcházet.

Některé druhy žvýkaček bez cukru mohou způsobovat gastrointestinální příznaky. Zdravotnické regulační orgány mají tendenci považovat umělá sladidla za bezpečná, ale někteří lékařští odborníci se domnívají, že je třeba provést další výzkum jejich dlouhodobých účinků (1).

Následuje pojednání o vedlejších účincích a přínosech žvýkaček a také o bezpečnosti jejich složek

Jaké jsou některé vedlejší účinky žvýkaček?

Zubní kazy

Žvýkačky, které obsahují cukr, mohou poškodit zdraví zubů. Když bakterie v ústech působí na cukr, produkují kyselinu a zubní biofilm, což je film bakterií, který ulpívá na zubech. Kyselina a biofilm mohou následně snížit obsah minerálů v zubní sklovině a způsobit vznik zubního kazu (2).

Gastrointestinální příznaky

Některé žvýkačky bez cukru obsahují cukerné alkoholy, jako např:

 • xylitol
 • sorbitol
 • manitol
 • erytritol

Evidence uvádí, že tyto složky mohou u některých lidí vyvolat gastrointestinální příznaky, jako je průjem a plynatost (plyny ve střevech) (3).

Kromě toho je alkohol s cukrem často spojován se syndromem dráždivého tračníku, který způsobuje gastrointestinální příznaky.

Jsou složky žvýkaček bezpečné?

Zatímco zdravotní regulační orgány obecně považují umělá sladidla - včetně cukerných alkoholů - za bezpečná, vědci vědí málo jejich dlouhodobých důsledcích (4).

Co říká současný výzkum

Studie z roku 2023 zahrnující 1157 osob vyvolává obavy. Zjistila, že zvýšená hladina cukerného alkoholu erytritolu souvisí s vyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění, konkrétně mrtvice a smrtelných i nefatálních srdečních infarktů (5).

Některé žvýkačky bez cukru obsahují místo cukerných alkoholů umělá sladidla, například aspartam a acesulfam-K. Některé výzkumy - například studie z roku 2022 - zjistily souvislost mezi vyšším příjmem tohoto typu umělých sladidel a zvýšeným rizikem rakoviny (6).

Přehled z roku 2018 navíc uvádí, že dlouhodobé užívání nápojů s umělými sladidly je spojeno s kardiovaskulárními onemocněními a cukrovkou 2. typu. Uvádí však, že vzhledem k tomu, že je lidé užívají k prevenci dutin po kratší dobu, neměly by mít takové účinky (7).

Navzdory výše uvedenému tvrzení z přehledu a ujištění o bezpečnosti ze strany agentur pro zdravotní dohled je používání těchto složek kontroverzní (8).

Mají žvýkačky nějaké výhody?

Mezi výhody patří zvýšení množství slin a snížení kazivosti zubů.

Určité množství slin je pro zdravá ústa nezbytné, protože pomáhají při rozkladu potravy, polykání a prevenci zubního kazu.

Pokud lidé trpí tzv. suchostí v ústech, netvoří dostatečné množství slin. Žvýkání žvýkačky bez cukru může stimulovat tvorbu slin, takže je jedním z léčebných opatření, které někteří lékaři doporučují (9).

Také zvýšené množství slin může pomoci předcházet zubnímu kazu následujícími způsoby:

 • Sliny obsahují minerály vápník a fosfát, které přispívají ke zdraví zubní skloviny.
 • Sliny přinášejí k zubům bílkoviny, které pomáhají chránit před zubní erozí.
 • Sliny pomáhají odstraňovat kyseliny z některých potravin a nápojů, které změkčují zubní sklovinu.

Jaké žvýkačky by si měl člověk vybrat?

Pokud si člověk přeje žvýkat žvýkačky, měl by se poohlédnout po druzích s pečetí schválení od Americké dentální asociace (ADA). To znamená, že žvýkačka splnila požadavky na bezpečnost a účinnost při poskytování alespoň jednoho prospěšného účinku pro zuby a dásně (10).

Kromě toho je vždy prospěšné požádat o radu zubního lékaře.

Často kladené otázky

Je špatné žvýkat žvýkačku každý den?

Zubní lékaři nedoporučují žvýkat žvýkačky obsahující cukr vůbec, zejména ne každý den.

Výzkumy z let 2007 a 2008 zjistily, že žvýkání žvýkaček bez cukru po dobu 20 minut po jídle vedlo k menšímu počtu zubních kazů. To naznačuje, že žvýkat žvýkačky bez cukru denně může být v pořádku  (11, 12).

Jak často je vhodné žvýkat žvýkačky?

Pokud si lidé přejí zařadit žvýkačky bez cukru do své rutiny prevence zubního kazu, může frekvence jejich užívání záviset na typu umělého sladidla, které žvýkačka obsahuje.

Výzkumy z let 2007 a 2008 používaly žvýkačky bez cukru po jídle a naznačují, že žvýkání žvýkaček bez cukru 2-3krát denně může být přijatelná frekvence. Nejlepší je však požádat o radu zubního lékaře.

Kdo by se měl žvýkačkám vyhnout?

Vzhledem k jasné souvislosti mezi některými žvýkačkami obsahujícími cukr a vznikem zubního kazu se většina lidí může tomuto výrobku raději vyhnout.

Přestože regulační orgány považují náhražky cukru za bezpečné, někteří zdravotničtí odborníci mají o jejich bezpečnosti nadále obavy.

Pokud má člověk vyšší riziko rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění nebo cukrovky, může místo používání žvýkaček bez cukru zvážit nalezení alternativních metod prevence zubního kazu.

Závěr

Některé druhy žvýkaček s obsahem cukru mohou vést ke vzniku zubního kazu a jiné, které obsahují cukerné alkoholy, mohou způsobovat gastrointestinální příznaky. Vzhledem k těmto účinkům mohou být lidé při pravidelném žvýkání žvýkaček opatrní.

Naproti tomu žvýkačky bez cukru mohou pomoci lidem, kteří mají sucho v ústech, a pomáhají předcházet vzniku zubního kazu. Navzdory těmto výhodám se lékařská komunita zcela neshoduje v názoru na bezpečnost umělých sladidel, protože některé výzkumy vyvolávají obavy.

ADA dává pečeť přijatelnosti těm druhům žvýkaček, které považuje za bezpečné a účinné. Přesto by se zájemci o žvýkání žvýkaček bez cukru měli zeptat svého zubního lékaře, jaký druh je pro ně nejvhodnější a jak často by je měli používat.

Konzumace většího množství umělých sladidel může zvyšovat riziko srdečních onemocnění

- Pixabay

Barbora Nová

Nová studie zjistila, že konzumace umělých sladidel je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Miliony Evropanů a Američanů konzumují umělá sladidla - nejen v nealkoholických nápojích a dalších nápojích, ale také ve svačinách, mléčných výrobcích, hotových jídlech a v malých balíčcích, které najdete v restauracích.

Někteří lidé je používají, aby se vyhnuli zdravotním rizikům přidaných (skutečných) cukrů, ale umělá sladidla mohou mít také negativní vliv na vaše zdraví, zejména pokud jsou konzumována ve větším množství.

To se týká i rizik spojených se srdcem, jak naznačuje nedávná rozsáhlá observační studie francouzských vědců, kteří zjistili, že u lidí, kteří konzumují větší množství umělých sladidel, se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění celkově a také mrtvice a dalších typů cerebrovaskulárních onemocnění.

Rozsáhlá internetová studie o výživě

Studie, která byla zveřejněna 7. září 2022 v časopise The BMJ, zahrnovala více než 103 000 dospělých Francouzů, kteří se zúčastnili webové studie o výživě. Průměrný věk účastníků na začátku studie byl 42 let a téměř 80% tvořily ženy (1).

Na začátku studie lidé vyplnili dotazníky o svém stravování, zdravotním stavu, fyzické aktivitě a osobních údajích, jako je vzdělání, kouření a zaměstnání.

Na začátku studie a poté každých 6 měsíců vyplnili také několik dotazníků týkajících se stravování. Při těchto hodnoceních stravy byli požádáni, aby uvedli všechny potraviny a nápoje, které zkonzumovali během 24 hodin.

Vědci tak získali podrobný odhad spotřeby umělých sladidel ze všech zdrojů, stejně jako spotřeby ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, červeného masa a dalších druhů potravin nebo živin.

Lidé také hlásili nové zdravotní příhody, lékařská ošetření a vyšetření - včetně těch, která se týkala kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby, infarkt a mrtvice.

Celkem 37% účastníků v nějaké formě konzumovalo umělá sladidla. V průměru tito lidé konzumovali asi 42 miligramů denně, což odpovídá jednomu samostatnému balení tabletového sladidla nebo 100 mililitrů dietní limonády.

Průměrný příjem umělých sladidel u "vysokých konzumentů" činil přibližně 78 miligramů denně; u "nízkých konzumentů" to bylo přibližně 8 miligramů denně. Existovala také skupina lidí, kteří nekonzumovali žádná umělá sladidla.

Lidé, kteří konzumovali větší množství umělých sladidel, byli zpravidla mladší, měli vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) a častěji kouřili, byli méně fyzicky aktivní a drželi redukční dietu.

Konzumovali také celkově méně kalorií a méně alkoholu, nasycených a polynenasycených tuků, vlákniny, sacharidů a ovoce a zeleniny; a konzumovali větší množství sodíku, červeného a zpracovaného masa a mléčných výrobků.

Vědci brali v úvahu tyto rozdíly i další faktory, jako je věk, pohlaví, fyzická aktivita, vzdělání, kuřácký status a rodinná anamnéza kardiovaskulárních onemocnění.

"Po úpravě (těchto faktorů) stále existuje signál, že se zdá, že u osob, které uvádějí zvýšené užívání umělých sladidel, dochází ke zvýšenému výskytu kardiovaskulárních příhod," uvedla Dr. Elizabeth H. Dineenová, kardioložka z Susan Samueli Integrative Institute at UCI Health v Orange County v Kalifornii, přičemž dr. Dineenová se na výzkumu nepodílela.

Zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění

Po sledování lidí v průměru po dobu 9 let vědci zjistili, že příjem umělých sladidel byl spojen s celkově zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Zejména u lidí, kteří konzumovali větší množství umělých sladidel, bylo riziko kardiovaskulárních onemocnění o 9% vyšší než u lidí, kteří žádná umělá sladidla nekonzumovali.

Lidé, kteří konzumovali nejvíce umělých sladidel, měli také o 18% vyšší riziko mozkové mrtvice nebo jiného typu cerebrovaskulárního onemocnění ve srovnání s těmi, kteří umělá sladidla nekonzumovali.

Navíc vyšší konzumenti aspartamu měli vyšší riziko cerebrovaskulárního onemocnění; a vyšší konzumenti acesulfamu draselného a sukralózy měli vyšší riziko ischemické choroby srdeční.

Při hodnocení stravy byl zaznamenán příjem dalších typů umělých sladidel - včetně rostlinné stévie -, ale účastníci je konzumovali příliš málo na to, aby je výzkumníci mohli zahrnout do své analýzy.

Výzkumníci také zjišťovali, zda by nahrazení přidaného cukru umělými sladidly snížilo riziko kardiovaskulárních onemocnění celkově, cerebrovaskulárních onemocnění nebo ischemické choroby srdeční. Jejich analýza "nenaznačila žádný přínos," napsali.

Vzhledem k výsledkům studie by umělá sladidla "neměla být považována za zdravou a bezpečnou alternativu cukru," napsali, zejména s ohledem na "rozsáhlé používání těchto látek ve výrobcích na světovém trhu".

Dr. Dineenová uvedla, že studie byla dobře zpracována, ale má určitá omezení. Jedním z nich je, že se jedná o observační studii, takže vědci nemohou prokázat příčinnou souvislost mezi umělými sladidly a kardiovaskulárními chorobami.

Jiné výzkumy však zjistily, že lidé, kteří konzumují větší množství uměle slazených nápojů, mají celkově vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění (2) a mrtvice (3).

Většina předchozích výzkumů týkajících se rizika kardiovaskulárních onemocnění se zaměřovala na konzumaci umělých sladidel v nápojích. Tato studie však zahrnovala všechny zdroje potravin.

"Nápoje jsou samozřejmě významným zdrojem umělých sladidel, ale zdá se, že se tato sladidla objevují i v potravinách, na které byste nepomysleli, jako jsou krekry a chléb," uvedla Lori Chongová, RDN, LD, registrovaná dietoložka z The Ohio State University Wexner Medical Center v Columbusu ve státě Ohio.

V nové studii tvořily nealkoholické nápoje bez přidaných cukrů 53% spotřeby umělých sladidel, ale lidé konzumovali umělá sladidla také v tabletových sladidlech (30%) a v jogurtech a tvarohu (8%).

Rizika spojená se srdcem jsou jen jednou z obav, které s sebou konzumace umělých sladidel přináší.

Jiná studie autorů nové studie, publikovaná v březnu 2022 v časopise PLoS ONE, zjistila zvýšené riziko rakoviny při vyšší spotřebě umělých sladidel, zejména aspartamu a acesulfamu-K.

"Na základě jiných studií a této studie se zdá, že je rozumné umělá sladidla omezit," uvedla dr. Dineenová, který je rovněž docentem medicíny kardiovaskulárních chorob na UCI School of Medicine v kalifornském Irvine.

Kromě toho "je důležité, aby všichni jedinci minimalizovali riziko kardiovaskulárních onemocnění dodržováním preventivních strategií - například dietních opatření," řekla, "a rozhodně pokud je kardiovaskulární onemocnění již diagnostikováno, pak je toto preventivní úsilí nesmírně důležité."

Jídlo a pití pro zdravé srdce

Lori Chongová uvedla, že ještě před touto studií doporučovala lidem minimalizovat příjem umělých sladidel - ale "minimalizovat neznamená vyhýbat se za každou cenu".

Omezit příjem umělých sladidel bude samozřejmě pro různé lidi znamenat něco jiného.

"Praktickým přístupem by tedy mohlo být posouzení, které potraviny a nápoje pravidelně konzumujete a které obsahují umělá sladidla, a poté zvážit alternativy k těmto výrobkům nebo (způsoby), jak je snížit," řekla Lori Chongová.

To neznamená jen návrat k přidaným cukrům - "skutečné (přidané) cukry v jakékoli jejich formě je stále třeba omezovat," řekla Chongová.

Dobrým pravidlem je podle ní doporučení Světové zdravotnické organizace konzumovat maximálně 10% denních kalorií ve formě přidaných cukrů - nebo maximálně 5% pro další zdravotní přínosy (4).

Doporučuje také, aby se lidé dívali na seznamy složek na obalech potravin

"Krátké a jednoduché je nejlepší oproti dlouhým a složitým," řekla. "A ujistěte se, že kupujete dostatek celých potravin - jako je čerstvé ovoce a zelenina - které nepotřebují označení složení."

I když studie, jako je tato nová a další, mohou pomoci nasměrovat lidi ke zdravějšímu stravování, dr. Dineenová uvedla, že zdravé stravování je často intuitivní.

"Většina lidí ví, co je obecně zdravé a co ne," řekla. "Všichni jsme však stvoření zvyku a (někdy) je obtížné se těchto návyků zbavit."

Někteří lidé, kteří mají problémy se změnou stravovacích návyků, mohou mít prospěch z výživového poradenství s dietologem, a to individuálně nebo ve skupině, řekla.

Doporučuje také středomořskou dietu, která "je ve světě prevence, pokud jde o srdeční onemocnění, základem".

Tato strava je bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a zdravé tuky. I když středomořská strava tradičně zahrnuje ryby a mořské plody, dr. Dineenová uvedla, že strava by měla být přizpůsobena zdravotním faktorům a osobním preferencím člověka.

Obecně platí, že "čím více přírodních a méně zpracovaných surovin, tím lépe," řekla. "Takže vyhýbat se přidaným umělým cukrům by dávalo smysl a tato (nová) studie to pomáhá podpořit."

Závěr

Nová studie zjistila, že konzumace umělých sladidel byla spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Lidé, kteří konzumovali více umělých sladidel, měli o 18% vyšší riziko mrtvice nebo jiného typu cerebrovaskulárního onemocnění ve srovnání s těmi, kteří umělá sladidla nekonzumovali.

Vědci se zabývali podrobným odhadem spotřeby umělých sladidel ze všech zdrojů, stejně jako příjmem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, červeného masa a dalších druhů potravin.

Syntetická sladidla, především aspartam nemilují prospěšné střevní bakterie

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Barbora Nová

Umělá sladidla jsou syntetické náhražky cukru, které se přidávají do potravin a nápojů, aby jim dodaly sladkou chuť. Sladkost dodávají zpravidla bez dalších kalorií, což je lákavá volba pro lidi, kteří se snaží zhubnout.

Syntetická sladidla obsahují nejrůznější potraviny a výrobky denní potřeby, včetně cukrovinek, limonád, zubních past a žvýkaček.

V posledních letech však umělá sladidla vyvolávají oprávněně kontroverze. Lidé začínají pochybovat o tom, zda jsou tak bezpečná a zdravá, jak se vědci zprvu domnívali.

Jedním z jejich potenciálních problémů je, že mohou narušit rovnováhu prospěšných bakterií ve střevech.

Střevní bakterie ovlivňují vaše zdraví a hmotnost

Bakterie ve střevech hrají významnou roli v mnoha procesech vašeho těla (1, 2).

Je známo, že prospěšné bakterie chrání střeva před infekcemi, produkují důležité vitaminy a živiny a dokonce pomáhají regulovat váš imunitní systém. Odhaduje se, že ve střevech se tvoří více než 60% imunity.

Nerovnováha bakterií, kdy vaše střevo obsahuje méně zdravých bakterií než obvykle, se nazývá dysbióza (3, 4).

Dysbióza je spojována s řadou střevních problémů, včetně zánětlivých střevních onemocnění (IBD), syndromu dráždivého tračníku (IBS) a celiakie (5).

Nedávné studie také ukazují, že dysbióza může hrát roli v tom, kolik vážíte (6, 7).

Vědci zkoumající střevní bakterie zjistili, že lidé s normální hmotností mají ve střevech obvykle jiný vzorec bakterií než lidé s nadváhou (4).

Studie porovnávající střevní bakterie jednovaječných dvojčat s nadváhou a s normální hmotností zjistily stejný jev, což ukazuje, že tyto rozdíly v bakteriích nejsou genetické (8).

Navíc když vědci přenesli bakterie ze střev jednovaječných lidských dvojčat do myší, myši, které dostaly bakterie od dvojčat s nadváhou, přibraly na váze, přestože všechny myši byly krmeny stejnou stravou (6).

Může to být způsobeno tím, že typ bakterií ve střevech lidí s nadváhou je účinnější při získávání energie ze stravy, takže lidé s těmito bakteriemi získají z určitého množství potravy více kalorií (4, 9).

Nové výzkumy navíc ukazují, že střevní bakterie mohou souviset s celou řadou dalších zdravotních potíží, včetně artritidy, cukrovky 2. typu, srdečních onemocnění a rakoviny (4).

Shrnutí:

 • Rovnováha prospěšných bakterií ve střevech může hrát důležitou roli pro vaše zdraví a hmotnost.

Syntetická sladidla mění rovnováhu střevních bakterií

Většina umělých sladidel prochází trávicím systémem nestrávená a odchází z těla ven v nezměněné podobě (10).

Z tohoto důvodu se vědci dlouho domnívali, že nemají na organismus žádné účinky. Nedávný výzkum však odhalil, že umělá sladidla mohou ovlivňovat vaše zdraví tím, že mění rovnováhu bakterií ve střevech.

Vědci zjistili, že u zvířat krmených umělými sladidly dochází ke změnám střevních bakterií. Vědci testovali sladidla včetně Splendy, acesulfamu draselného, aspartamu a sacharinu (11, 12, 13, 14).

V jedné studii vědci zjistili, že když myši jedly v potravě sladidlo sacharin, změnil se počet a druhy bakterií v jejich střevech, včetně snížení počtu některých prospěšných bakterií. Ve stejném experimentu nebyly tyto změny pozorovány u myší krmených cukrovou vodou (14).

Vědci také poznamenali, že lidé, kteří jedí umělá sladidla, mají ve střevech jiný profil bakterií než ti, kteří umělá sladidla nejedí (10, 15).

Vliv umělých sladidel na střevní bakterie se však může u jednotlivých osob značně lišit. Pochopitelně záleží i na množství, protože studie na lidech potvrdily, že pouze u některých lidí může při konzumaci těchto sladidel dojít ke změnám střevních bakterií a zdravotního stavu (10, 16).

Shrnutí:

 • Bylo prokázáno, že syntetická sladidla negativně ovlivňují rovnováhu bakterií ve střevě.

Umělá sladidla jsou spojena s obezitou a několika dalšími nemocemi

Umělá sladidla jsou často doporučována jako náhrada cukru lidem, kteří se snaží zhubnout (17).

Byly však vzneseny otázky ohledně jejich vlivu na hmotnost, protože někteří lidé zaznamenali zejména souvislost mezi konzumací umělých sladidel a zvýšeným rizikem obezity a také dalších onemocnění, jako je mrtvice, demence a diabetes 2. typu (18, 19).

Obezita

Umělá sladidla často používají lidé, kteří se snaží zhubnout, přičemž někteří z nich však tvrdí, že umělá sladidla mohou ve skutečnosti souviset s přibýváním na váze (20, 21).

Studie na lidech zatím zjistily rozporuplné výsledky. Některé observační studie spojují konzumaci umělých sladidel se zvýšením indexu tělesné hmotnosti (BMI), zatímco jiné s mírným snížením BMI (21, 22, 23, 24).

Výsledky experimentálních studií jsou rovněž nejednotné. Celkově se zdá, že nahrazení vysoce kalorických potravin a nápojů slazených cukrem těmi, které obsahují umělá sladidla, má příznivý vliv na BMI a hmotnost (25, 26).

Nedávný přehled však nedokázal najít žádný jednoznačný přínos umělých sladidel na hmotnost (23).

Diabetes 2. typu

Umělá sladidla nemají žádné bezprostřední měřitelné účinky na hladinu cukru v krvi, takže jsou považována za bezpečnou alternativu cukru pro osoby s cukrovkou (27).

Objevily se však obavy, že umělá sladidla mohou zvyšovat inzulinovou rezistenci a intoleranci glukózy (19).

Skupina vědců zjistila, že u myší krmených umělým sladidlem se zvýšila intolerance glukózy. To znamená, že myši byly méně schopné stabilizovat hladinu cukru v krvi po konzumaci cukru (14).

Stejná skupina vědců také zjistila, že když byly myším implantovány bakterie myší s glukózovou intolerancí, staly se rovněž glukózově intolerantními.

Některé observační studie u lidí zjistily, že častá dlouhodobá konzumace umělých sladidel je spojena se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu (21, 28, 29).

V současné době je však souvislost mezi cukrovkou 2. typu a umělými sladidly pouze asociační. K určení, zda umělá sladidla způsobují zvýšené riziko, je třeba provést další studie (30).

Mrtvice

Umělá sladidla jsou spojována se zvýšením rizikových faktorů srdečních onemocnění, včetně mrtvice (21, 23, 31, 32).

Studie nedávno zjistila, že u lidí, kteří vypijí jeden uměle slazený nápoj denně, je riziko mrtvice až třikrát vyšší než u lidí, kteří vypijí méně než jeden nápoj týdně (33).

Když se navíc vědci zabývali touto souvislostí dlouhodobě a vzali v úvahu i další faktory související s rizikem mrtvice, zjistili, že souvislost mezi umělými sladidly a mrtvicí není významná (34).

V současné době existuje jen málo důkazů, které by potvrzovaly souvislost mezi umělými sladidly a rizikem mrtvice. K jejímu objasnění je třeba provést další studie.

Demence

O tom, zda existuje souvislost mezi umělými sladidly a demencí, neexistuje mnoho výzkumů.

Nicméně stejná observační studie, která nedávno spojila umělá sladidla s mrtvicí, zjistila také souvislost s demencí (34).

Stejně jako v případě mrtvice byla tato souvislost pozorována pouze předtím, než byla čísla plně upravena tak, aby zohledňovala další faktory, které mohou zvyšovat riziko vzniku demence, jako je například diabetes 2. typu (35).

Navíc neexistují žádné experimentální studie, které by mohly prokázat příčinu a následek, takže je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda tato sladidla mohou způsobovat demenci.

Shrnutí:

 • Umělá sladidla jsou spojována s řadou zdravotních problémů, včetně obezity, cukrovky 2. typu, mrtvice a demence. Tyto důkazy jsou však pouze pozorovací a neberou v úvahu další možné příčiny.

Jsou umělá sladidla méně nebo více škodlivá než cukr?

Navzdory obavám z umělých sladidel stojí za zmínku, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je známá jako škodlivá. Ve skutečnosti většina doporučení je omezit příjem přidaného cukru kvůli zdravotním rizikům s ním spojeným.

Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena se zvýšeným rizikem vzniku zubních kazů, obezity, cukrovky 2. typu, horším duševním zdravím a rizikovými ukazateli srdečních onemocnění (36, 37, 38, 39).

Víme také, že snížení příjmu přidaného cukru může mít významné zdravotní účinky a snížit riziko onemocnění (40).

Na druhou stranu jsou umělá sladidla pro většinu lidí stále považována za bezpečnou variantu. Mohou také pomoci lidem, kteří se snaží snížit příjem cukru a zhubnout, alespoň krátkodobě (41).

Existují však určité důkazy, které spojují dlouhodobý vysoký příjem umělých sladidel se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu (21, 28, 29).

Pokud máte obavy, nejzdravější možností je co nejvíce snížit spotřebu cukru i umělých sladidel, přičemž dobrou volbou je použití stevoidů, které mají 0 kalorií a jsou rostlinného původu.

Shrnutí:

 • Výměna přidaného cukru za umělá sladidla může pomoci lidem, kteří se snaží zhubnout a zlepšit zdraví svých zubů, ale dlouhodobé užívání nese zvýšená zdravotní rizika.

Závěr

Nebylo zatím jednoznačně prokázáno, že by krátkodobé užívání umělých sladidel bylo škodlivé.

Mohou vám pomoci snížit příjem kalorií a chránit vaše zuby, zejména pokud konzumujete hodně cukru.

Pokud se obáváte o dlouhodobou bezpečnost syntetických sladidel, tak je vyřaďte a zkuste třeba stévii.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života