"Z farmy na vidličku": Jak EU a davoská kabala plánují ovládnout zemědělství?

Od farmy k vidličce: Jak EU a davoská kabala plánují ovládnout zemědělství

F. Willam Engdahl

4. října 2021 

Kdykoli slyšíme slovo "udržitelný", bylo by dobré, abychom se na toto hezky znějící slovo kriticky podívali. V případě globalistické Agendy 2030 s jejími 17 udržitelnými cíli do roku 2030 ten, který se týká vytvoření "udržitelného zemědělství", při bližším pohledu zničí obrovskou část zemědělské produkce EU a vyžene již tak rostoucí světové ceny potravin mnohem výše. Komise EU nazývá svou Zelenou dohodu pro potraviny roztomilým názvem "Farm to Fork".

Podporuje ji všudypřítomné Světové ekonomické fórum Klause Schwaba a jeho Velký reset.

Mějte na paměti, že udržitelnost podle definice OSN a Světového ekonomického fóra v Davosu znamená  dosažení nulových emisí uhlíku  do roku 2050. Přesto neexistuje žádná vědecká studie, která by nezávisle prokázala, že CO2 ohrožuje naši planetu tím, že způsobuje globální oteplování. Pouze nesčetné množství pochybných, dobře financovaných počítačových modelů. Tento neškodný plyn je nezbytný pro život lidí, zvířat i všech rostlin. Nyní Komise Evropské unie v rámci své špatně koncipované Zelené dohody EU prosazuje radikální program shora dolů v srdci zemědělství druhého nejvýznamnějšího světového producenta potravin. Pokud bude realizována, což je pravděpodobné, způsobí drastické snížení produkce plodin, výrazné snížení množství bílkovin z masa a, což je možná nejnebezpečnější, zrušení současných právních předpisů EU regulujících nové geneticky upravené plodiny neboli GMO.2. To bude mít globální důsledky.

Farm to Fork...

V květnu 2020 vydala Evropská komise strategii Farm to Fork. Oficiální bruselská rétorika zní, jako by se blížila potravinová nirvána. Uvádějí: "Strategie Farm to Fork je jádrem evropské zelené dohody, jejímž cílem je zajistit, aby potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí." Páni, to zní skvěle.

Pak se dostávají ke skutečné agendě: "Musíme přepracovat naše potravinové systémy, které dnes způsobují téměř třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů (Green House Gas), spotřebovávají velké množství přírodních zdrojů, vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a mají negativní dopady na zdraví...". Jedná se o chytrý způsob, jak démonizovat zemědělce a naši produkci potravin jako narušitele emisí CO2. Řešení? "Nové technologie a vědecké objevy v kombinaci s rostoucím povědomím veřejnosti a poptávkou po udržitelných potravinách budou přínosem pro všechny zúčastněné strany."

Jak nevolení byrokraté v Bruselu plánují "přepracovat naše potravinové systémy", aby do roku 2050 eliminovali třetinu globálních emisí skleníkových plynů? Tím, že donutí zemědělce zkrachovat tím, že budou požadovat nové nákladné vstupy do výroby a  radikálně nové geneticky manipulované patentované rostliny s neprokázanou bezpečností . Především však plánují zrušit současný faktický zákaz pěstování geneticky upravených rostlin. Pro ty, kteří to nevědí, jde o stejnou neprokázanou rizikovou technologii, jakou používají vakcíny COVID-19 společnosti Pfizer a mRNA genově editované vakcíny Moderna využívající CRISPR.

Komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski o zelené agendě Farm to Fork říká: "Zemědělci budou muset radikálně změnit své výrobní metody a co nejlépe využívat technologická, digitální a vesmírná řešení, aby zahájili nový přechod v zemědělství." Plánují tedy radikální transformaci. Už to zní zlověstně.

Zvýšit podíl ekologického zemědělství bez pesticidů na 25 % z celkového objemu EU a zároveň snížit používání chemických pesticidů o 30 % do roku 2030 zní pro neinformovaného člověka skvěle. Stejně jako tvrzení společnosti Monsanto a průmyslu GMO, že jejich GMO plodiny snižují potřebu pesticidů, je to lež. EU to používá jako návnadu k zavedení radikální změny přísných současných pravidel EU pro  povolování schvalování geneticky upravených rostlin a zvířat  do zemědělství. Ve svém dokumentu z května 2020 o ekologickém postupu od farmy k vidličce EU uvádí, že Komise "provádí studii, která se bude zabývat potenciálem nových genomických technik pro zlepšení udržitelnosti v celém potravinovém řetězci". To znamená úpravu genů, genetickou modifikaci CRISPR/Cas9.

"Nové genomické techniky

V dubnu letošního roku zveřejnila Evropská komise uvedenou studii o nových genomických technikách (NGT). NGT produkují geneticky upravené rostliny a dokonce i zvířata. Zpráva tvrdí, že NGT, "techniky pro změnu genomu organismu, mají potenciál přispět k udržitelnějšímu potravinovému systému jako součásti cílů evropské Zelené dohody a strategie "od farmy k večeři"". Zpráva vyzývá k "veřejné diskusi" o změně přísných zákonů EU o schvalování GMO plodin, které vyžadují rozsáhlé testování a označování GMO plodin.

Tento zákon z roku 2001 úspěšně omezil používání GMO v celé EU, na rozdíl od USA, kde u klíčových plodin převládají neregulované GMO. V roce 2018 Evropský soudní dvůr, soud EU, rozhodl, že geneticky modifikované plodiny by měly podléhat stejně přísným předpisům jako geneticky modifikované organismy první generace (GMO). Klíčem k agendě Davosu a EU Farm to Fork je  radikální omezení pesticidů, které mají být nahrazeny geneticky upravenými plodinami údajně schopnými nahradit pesticidy .

Komise EU ve spolčení s Bayer-Monsanto a dalšími členy lobby GMO agrobyznysu usilovně pracuje na odstranění tohoto soudního omezení. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová o jejich dubnové studii EU prohlásila: "Studie, kterou dnes zveřejňujeme, dochází k závěru, že nové genomické techniky mohou podpořit udržitelnost zemědělské produkce v souladu s cíli naší strategie "od farmy ke stolu"." Nové genomické techniky je eufemismus pro plodiny upravené genem.

Místopředseda EU odpovědný za Zelenou dohodu Franz Timmermans otevřeně přiznal, že lákadlem je příslib obrovského snížení pesticidů, a naznačil, že k němu dojde zrušením omezení genové editace. Na nedávné konferenci Zelený týden EU řekl, že cílem EU je poskytnout zemědělcům nástroje k zavedení precizního zemědělství a k využití vědeckých objevů k optimalizaci osiv: "Takto omezíme naši závislost na pesticidech." Přesné zemědělství a vědecké objevy pro optimalizaci osiva je bruselský doublespeak pro  masivní zavádění neregulované úpravy genů . Pokračoval: "Přechod k ekologickému zemědělství neznamená, že všichni musíme chroupat trávu a žít v jeskyních, musíme k tomu využít nejmodernější technologie." To znamená úpravu genů CRISPR.

Přeloženo do srozumitelné češtiny, jádrem iniciativy Farm to Fork je plánované zrušení rozhodnutí soudu ESD z roku 2018, podle kterého se na rostliny nebo zvířata upravované genem CRISPR vztahují stejná přísná pravidla "principu předběžné opatrnosti" jako na geneticky modifikované organismy. Bez jakýchkoli omezení budou moci společnosti zabývající se úpravou genů, jako je Bayer-Monsanto, volně zavádět experimentální a neověřené geneticky upravené rostliny a zvířata do naší stravy bez jakéhokoli označování.

Takový režim bez genových úprav již existuje v USA, kde USDA a regulační orgány povolují sójový olej upravený genem CRISPR, houby, které nehnědnou, pšenici s větším množstvím vlákniny, lépe produkující rajčata, řepku tolerantní k herbicidům a rýži, která při růstu neabsorbuje znečištění půdy. Mezi americké projekty editace genů na rybách a zvířatech patří takové pochybné projekty, jako jsou krávy, které mají pouze samčí telata, s použitím CRISPR; prasata, která nepotřebují kastraci; dojnice bez rohů a sumci s vylepšeným růstem, kteří pomocí CRISPR vyvíjejí sumce s větším počtem svalových buněk. Z toho se člověku sbíhají sliny...

Rizika CRISPR jsou obrovská, odměny nikoliv

Hlavní lobbistický tlak na zrušení nařízení EU o geneticky upravených plodinách nebo zvířatech vyvíjí společnost  Bayer-Monsanto  a další giganti GMO agrobyznysu včetně společností Syngenta, BASF a DowDupont's Corteva. V listopadu 2020 Liam Condon, prezident divize Bayer-Monsanto Crop Science, na konferenci Bayer Future of Farming uvedl, že  Bayer "velmi silně" lobbuje za změnu předpisů EU o GMO, aby byly genové úpravy vyňaty . Condon řekl: "[Velmi silně] prosazujeme, aby předpisy dohnaly technologii a umožnily tuto technologii používat, [nejen] ve prospěch Evropanů, ale také ve prospěch ostatních lidí na celém světě, kteří se na Evropu dívají, pokud jde o předpisy." Condon označil úpravu genů a technologii CRISPR za "úžasný průlom", který by umožnil udržitelnější zemědělství. Pominul však, že deregulace genově upravených plodin umožní společnosti Bayer-Monsanto a dalším velkým GMO společnostem účtovat zemědělcům poplatky za jejich patentovaná "udržitelná" semena.

Úprava genů rostlin nebo zvířat není vůbec bez rizika, jak se tvrdí. Tato technologie není vůbec přesná ani kontrolovaná a často má nepředvídatelné následky, jako jsou neúmyslné genetické změny, dokonce i neúmyslné přidání cizí DNA jiných druhů nebo dokonce celých cizích genů do genomu geneticky upravených organismů.

Jedná se stále o novou experimentální technologii. Její zastánci, jako například Bayer-Monsanto, tvrdí, že editace genů rostlin je přesná. Podle šetření to však zdaleka není prokázáno. Dr. Allison K Wilsonová z The Bioscience Resource Project uvádí: "Metody editace genů rostlin jsou také náchylné k zavádění UT (Unintended Traits nebo genetické poškození)... nové důkazy z živočichů i rostlin naznačují, že samotná editace genů může vést k nechtěným mutacím v cílovém místě nebo v jeho blízkosti. Patří mezi ně vložení vektorové, bakteriální a jiné nadbytečné DNA a nechtěné zavedení velkých delecí a přestaveb DNA."

Nejedná se o drobné nedostatky, které lze ignorovat. Wilson dochází k závěru, že "výsledky editace rostlinných genů jsou nepřesné a nepředvídatelné a že v závislosti na kombinaci použitých technik může být editace genů vysoce mutagenní. I když teoreticky by jednou mohlo být možné vytvořit geneticky modifikovanou plodinu, která by splňovala široké požadavky udržitelného zemědělství, v praxi se zdá být velmi nepravděpodobné, že by k tomu někdy došlo."

Podle analýzy strategie EU Farm to Fork, kterou provedla společnost Global Ag Media, "bude důsledkem těchto strategií bezprecedentní snížení výrobní kapacity EU a příjmů jejích zemědělců. Všechna odvětví vykazují pokles produkce o 5 % až 15 %, přičemž nejvíce jsou postižena odvětví živočišné výroby... Mezitím, bez ohledu na scénář, ceny produkce vykazují čistý nárůst o přibližně 10 % s negativním dopadem na příjmy většiny zemědělců. " Svaz zemědělců EU Copa-Cogeca varuje, že tato politika povede k bezprecedentnímu snížení kapacity zemědělství. To je však skutečný záměr "udržitelného zemědělství".

Davos a EU Farm to Fork

Radikální zelená agenda EU Farm to Form nachází svou odezvu ve Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které již v roce 2014 propagovalo tzv: Od farmy k vidličce". Zpráva WEF z ledna 2018 uvádí: "Technologie úpravy genů, jako je CRISPR-Cas, by mohly poskytnout způsob, jak dosáhnout zlepšení více vlastností, což by přineslo zásadní změnu v produktivitě a zároveň zlepšilo odolnost vůči suchu a nutriční obsah potravin. " Tato zpráva byla vypracována společně s McKinsey & Co v rámci iniciativ WEF Food Security and Agriculture a jejich Great Reset. Mezi partnery fóra WEF patří společnosti Bayer, Syngenta a BASF. Podle webových stránek WEF "Světové ekonomické fórum na svém výročním zasedání v Davosu v lednu 2020 svedlo dohromady vedoucí představitele průmyslu a obchodu s výkonným místopředsedou Fransem Timmermansem, aby prozkoumali, jak katalyzovat evropskou zelenou dohodu". Přítomen byl také Liam Condon ze společnosti Bayer a šéfové společností Syngenta a BASF.

Pokud bude zemědělský sektor EU zapojen do režimu geneticky modifikovaných organismů a jeho produkce bude v důsledku toho radikálně omezena, bude to příčinou stále většího nedostatku potravin na celém světě. To je Davoský plán spolu s jejich eugenickou agendou COVID-19 Great Reset. Nazývají ho Farm to Fork, aby zněl neškodně. Tak tomu ale zjevně není.

************

Zdroj

Autor článku, F. William Engdahl je přednášející a konzultant pro strategická rizika, vystudoval politologii na Princetonské univerzitě a je autorem bestsellerů o ropě a geopolitice, exkluzivně pro internetový časopis "New Eastern Outlook".

Publikováno pro The Liberty Beacon z EuropeReloaded.com

Originál článku: thelibertybeacon.com

Francouzská 2letá studie  potvrzuje nejhorší obavy ohledně GMO!

krysy, které byly krmeny transgenickou kukuřicí během celého jejich životního cyklu

NÁDORY JSOU OHROMNÉ!

Semena smrti: Odha­le­nie lží o GMO (2012) - Seeds of Death: Unveiling the Lies of GMOs - sk titulky

MONSANTO

- nejnenáviděnější organizace v USA, která je předzdívaná "MONSATAN", v současnosti ji vlastní německý Bayer a čelí v USA mnoha žalobám. Lidé dostali po kontaktu s Roundupem rakovinu...

Svět podle společnosti Monsanto 1:49:03

Znepokojivý dokument Slovenskej televízie

o praktikách nadnárodnej spoločnosti Monsanto a jej aktuálnych krokoch na poli biotechnológie a kontroly potravín. Už od jej založenia v roku 1901 sa rozvoj a bohatstvo spoločnosti Monsanto spájajú s výrobou a predajom mnohých chemických produktov, ktoré boli neskôr zakázané. V každom z týchto prípadov sa neskôr ukázalo, že spoločnosť klamala, zatajovala dôležité skutočnosti, alebo si jednoducho

zaplatila štúdie, ktoré mali dokázať neškodnosť a zdravotnú nezávadnosť jej produktov

Na základe viacerých súdnych rozhodnutí musela spoločnosť platiť nemalé sumy, nijako to však nezastavilo jej víťazné ťaženie celým svetom. Dnes je spoločnosť Monsanto svetovým lídrom v produkcii geneticky modifikovaných potravín GMO, více  a s nimi spojeného herbicídu  Roundup...

Více:

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 14 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

  • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
  • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

  • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života