5 prokazatelných zdravotních přínosů inositolu

- Pixabay

Barbora Nová

Inositol je sacharid, který se nachází v těle a v potravinách. Doplňky stravy s inositolem mohou pomáhat při léčbě úzkosti a poruch plodnosti, stejně jako pomáhat podporovat lepší zdraví.

Existují různé formy inositolu, a to hraje roli v mnoha tělesných procesech. Každá molekula má chemickou podobnou strukturu jako hlavní cukr obsažený v krvi - glukóza.

Proto byl studován pro své potenciální zdravotní přínosy.

Následuje 5 důkazy podložených zdravotních přínosů inositolu.

1. Inositol může snižovat úzkost ovlivněním serotoninu

Inositol ovlivňuje procesy, při kterých se vytvářejí neurotransmitery, molekuly zodpovědné za přenos informací v mozku (1).

Serotonin je jedním z důležitých neurotransmiterů ovlivňovaných inositolem. Tato molekula má v těle mnoho rolí a ovlivňuje vaše chování a náladu (2).

Vědci zkoumali, zda doplňky stravy s inositolem mohou zlepšit příznaky spojené se stavy ovlivňujícími serotonin a mozek.

Patří sem úzkostné poruchy, jako je panická porucha, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Několik studií ukázalo, že inositol může být schopen snížit počet záchvatů paniky u osob s panickou poruchou (3, 4).

Jedna studie na 20 lidech s panickými poruchami zjistila, že 18 gramů inositolu denně snížilo počet týdenních záchvatů paniky o 4, u osob užívajících léky na úzkost bylo zaznamenáno snížení jen o 2,4 týdně (4).

Další studie u osob s OCD zjistila, že 18 gramů inositolu každý den zlepšilo příznaky lépe než placebo (5).

Malé množství výzkumů zkoumajících inositol a posttraumatickou stresovou poruchu však neprokázalo žádný přínos (6).

Někteří vědci ve skutečnosti zpochybňují, zda je inositol účinný při léčbě některé z těchto úzkostných poruch (7).

Shrnutí:

 • Inositol může ovlivňovat neurotransmitery v mozku, včetně serotoninu. Vysoké dávky mohou být prospěšné při léčbě některých forem úzkostných poruch, jako je například panická úzkost.

2. Isonitol může napomáhat kontrole hladiny cukru v krvi tím, že zlepšuje citlivost na inzulin

Inzulin je hormon, který je kriticky důležitý pro kontrolu hladiny cukru v krvi ve Vašem těle, přičemž inzulinová rezistence, problém se schopností Vašeho těla reagovat na inzulin, je považována za jeden z klíčových faktorů spojených se stavy, jako je metabolický syndrom (8).

Inositol může být použit k výrobě molekul, které se podílejí na působení inzulínu v buňkách (9).

Proto byl inositol zkoumán pro svůj potenciál zlepšit citlivost organismu na inzulín - tedy snížit inzulínovou rezistenci. Jedna šestiměsíční studie u 80 žen po menopauze s metabolickým syndromem zjistila, že 4 gramy inositolu denně zlepšily citlivost na inzulín, krevní tlak a hladinu cholesterolu více než placebo (10).

Další výzkumy u žen s gestačním diabetem rovněž prokázaly přínosy inositolu na citlivost na inzulín a kontrolu hladiny cukru v krvi (11).

Navíc inositol může zlepšit účinek inzulinu u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS), i když výsledky nejsou jednoznačné (12, 13, 14).

Shrnutí:

 • Inositol hraje roli v signalizaci inzulinu a může v některých případech zlepšit citlivost organismu na inzulin. Přínos byl zaznamenán u jedinců s metabolickým syndromem, u žen s rizikem těhotenského diabetu a u žen s PCOS.

3. Inositol může zlepšit plodnost u žen s PCOS

PCOS je syndrom, který vzniká, když ženské tělo produkuje abnormálně vysoké množství určitých hormonů.

Ženy s PCOS jsou vystaveny vyššímu riziku několika onemocnění a mohou mít problémy s neplodností (15).

Problémy s citlivostí na inzulín mohou být jednou z příčin snížené plodnosti u žen s PCOS. Protože inositol může zlepšovat citlivost na inzulín, byl zkoumán jako potenciální léčba (14).

Studie zjistily, že inositol může být prospěšný také pro zlepšení funkce vaječníků a plodnosti u žen s PCOS (16, 17, 18).

Tyto studie obvykle používaly dávky 2-4 gramy denně a přínosy byly pozorovány u žen s normální hmotností, nadváhou i obezitou.

Celkově výzkumy zjistily, že doplňky stravy s inositolem mohou zlepšit menstruaci, pravidelnost cyklu, ovulaci a počet těhotenství u žen s PCOS (19, 20, 21).

Shrnutí:

 • Inositol je slibnou látkou, která zlepšuje několik aspektů reprodukčních funkcí u u žen s PCOS, včetně pravidelnosti menstruačního cyklu, ovulace a plodnosti. Dávky pro tyto účely jsou obvykle 2-4 gramy denně.

4. Inositol může snižovat příznaky deprese

Díky svým účinkům na neurotransmitery v mozku byl inositol zkoumán jako léčba deprese, přičemž některé výzkumy ukázaly, že 12 gramů inositolu denně užívaných po dobu čtyř týdnů může snížit příznaky deprese oproti placebu (22).

Jiná malá studie uvádí, že 6 gramů denně zlepšilo depresi u 9 z 11 účastníků (23).

Nicméně, jiný výzkum ukázal, že přidání inositolu ke standardním lékům u deprese nezlepšuje příznaky více než samotná medikace (24).

A co víc, inositol se neprokázal jako účinný při snižování deprese u těch, kteří dříve nereagovali na standardní medikaci (25).

Shrnutí:

 • Ačkoli některé výzkumy prokázaly snížení deprese pomocí inositolu, výsledky jsou smíšené. Inositol nemusí zlepšit příznaky u těch, kteří užívají léky nebo u těch, kteří nereagují na standardní léky.

5. Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti bez vedlejších účinků nebo jen s malým počtem vedlejších účinků

Inositol se přirozeně nachází ve vašem těle a v různých potravinách.

Množství získané z potravy se může pohybovat od méně než 1 gramu až po několik gramů v závislosti na složení vaší stravy (26).

I když je podáván jako doplněk stravy, má velmi dobrou bezpečnostní historii.

Ve výzkumných studiích se dávky pohybovaly od přibližně 2 do 18 gramů denně (4, 13).

Na vyšších dávkách 12-18 gramů byly zaznamenány některé mírné nežádoucí účinky. Ty spočívají především v bolestech žaludku, žaludeční nevolnosti a plynatosti (1, 27).

Zdá se však, že mírné snížení dávky inositolu tyto příznaky v některých studiích zlepšilo (1).

Doplňky stravy s inositolem byly dokonce podávány těhotným ženám v dávkách kolem 4 gramů denně bez jakýchkoli znepokojivých účinků (11).

Shrnutí:

 • Inositol je přirozeně se vyskytující sloučenina s dobrými výsledky v oblasti bezpečnosti. Při vyšších dávkách 12 g a více se mohou vyskytnout žaludeční potíže. Tyto příznaky však mohou být zlepšit snížením dávky.

Další možné přínosy isonitolu

Inositol byl zkoumán pro několik dalších zdravotních přínosů, včetně:

 • Hubnutí: Tento doplněk stravy může způsobit malý úbytek hmotnosti u u žen s PCOS (28, 29).
 • Krevní lipidy: Bylo hlášeno zlepšení krevních lipidů, jako je cholesterol (10, 30).
 • Krevní tlak: Několik studií uvedlo malé snížení krevního tlaku u žen s PCOS (10, 12).

Ačkoli mohou existovat i další zdravotní účinky inositolu, pro mnohé z nich jsou v současné době k dispozici jen velmi omezené důkazy.

Shrnutí:

 • Vzhledem k jeho mnoha rolí v organismu může mít inositol četné zdravotní účinky, včetně snížení hmotnosti a zlepšení hladiny krevních lipidů nebo krevního tlaku v krvi. Budoucí výzkum může odhalit další důležité účinky tohoto molekuly.

Zdroje a dávkování

Inositol se vyskytuje v různých potravinách, ale nejvyšší koncentrace jsou pozorovány ve fazolích, ovoci, ořeších a obilovinách.

Množství běžně konzumované každý den se může pohybovat od méně než 1 gramu až po několik gramů v závislosti na konzumovaných potravinách (26).

Ačkoli existuje několik forem, inositol v doplňcích stravy obvykle označuje molekulu myo-inositol, která tvoří více než 90 % obsahu inositolu v buňkách (31, 32).

Studie s doplňky stravy s inositolem používaly vyšší množství, než se obvykle nachází v potravinách, a to v dávkách až 18 gramů denně (1, 4).

Dávky pro zvýšení citlivosti na inzulín a plodnost jsou obvykle mnohem nižší než ty, které jsou používané u neurologických stavů, jako jsou úzkostné poruchy a deprese (4, 13).

Shrnutí:

 • Inositol je přítomen v řadě potravin v poměrně malém množství. Existuje několik forem inositolu, ale většina doplňků stravy obsahuje myo-inositol. Dávky inositolu v doplňcích stravy používaných ve studiích se obvykle pohybují v rozmezí od 2 do 18 gramů denně.

Závěr

Inositol je sacharid, který se přirozeně nachází ve vašem těle a v některých potravinách.

Ve vašem těle hraje mnoho rolí, včetně ovlivňování hladiny neurotransmiterů a způsobu, jakým tělo zpracovává glukózu.

Může být účinný při zlepšování některých úzkostných poruch a citlivosti vašeho těla na inzulín.

Kromě toho, se zdá, že inositol přináší několik zdravotních výhod pro ženy s chronickým onemocněním - syndromem polycystických vaječníků (PCOS), včetně zlepšení menstruačních funkcí a plodnosti.

Tato molekula má dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a při mírném i vysokém dávkování bylo pozorováno jen málo nežádoucích účinků.

Vzhledem k mnoha jeho funkcím bude výzkum v budoucnu pravděpodobně pokračovat, zkoumat význam inositolu pro zdravotní a lékařské aplikace.

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           DUBEN 2024 - 31 článků

                KVĚTEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života