Stálé přidávání soli při jídle může zvýšit riziko onemocnění ledvin až o 29 %

- Pixabay

Barbora Nová

 • Vysoký příjem soli je spojen s mnoha zdravotními problémy včetně vysokého krevního tlaku, onemocnění ledvin a srdečního selhání.
 • Nový výzkum publikovaný 28. prosince 2023 ukazuje, že lidé, kteří si přidávají sůl při jídle, jsou vystaveni zvýšenému riziku chronického onemocnění ledvin ve srovnání s těmi, kteří ji užívají střídmě nebo vůbec.
 • Užívání soli při jídle bylo také spojeno s dalšími socioekonomickými faktory, jako je vyšší BMI, nižší fyzická aktivita a kouření.

Možná budete chtít znovu uvažovat o tom, že byste při jídle sáhli po solničce, zvláště pokud máte obavy o své ledviny nebo vysoký krevní tlak.

Příliš mnoho sodíku je spojeno s řadou zdravotních problémů včetně vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, mrtvice a onemocnění ledvin (1).

Některé z těchto stavů se navzájem ovlivňují. Například vysoký krevní tlak je také rizikovým faktorem pro onemocnění ledvin (2).

Mnoho studií o onemocnění ledvin také zahrnuje osoby s jinými zdravotními problémy, jako je vysoký krevní tlak a cukrovka, což ztěžuje zjištění, jak jasně spotřeba sodíku sama o sobě ovlivňuje onemocnění ledvin.

Nyní vědci používají nový přístup ke zkoumání souvislosti mezi chronickým onemocněním ledvin a spotřebou soli.

Nedávná studie zveřejněná v prosinci 2023 v JAMA zjistila, že lidé, kteří konzumují více soli při jídle, jsou vystaveni většímu riziku rozvoje onemocnění ledvin (3).

„Předchozí studie ukázaly, že vysoký příjem soli-sodíku souvisí s vyšším rizikem onemocnění ledvin. Naše nová studie poskytuje nové informace, které ukazují, že změna stravovacího chování – omezení přidávání soli do jídel u stolu souvisí s nižším rizikem onemocnění ledvin,“ uvedl dr. Lu Qi, MD, PhD, profesor epidemiologie na Tulane University a vedoucí nové výzkumné studie.

Jak je příjem soli spojen s onemocněním ledvin

Dr. Qi a jeho tým studovali výsledky onemocnění ledvin u kohorty lidí žijících ve Spojeném království. K tomu využili britskou Biobanku, biomedicínskou databázi, která obsahuje údaje o životním stylu a zdraví od asi půl milionu účastníků. Výzkum zahrnoval 465 288 lidí s průměrným věkem 56 let. Skupina byla téměř rovnoměrně rozdělena mezi muže a ženy, ale celkově zahrnovala více žen. V kohortě byli také převážně běloši, přičemž asi 90 % uvádělo bílé jako etnikum.

Účastníci nové studie byli zaevidoáni v letech 2006 až 2010 a byli sledováni v průměru 12 let.

Žádný z účastníků neměl chronické onemocnění ledvin, když byl zahrnut do studie.

V rámci svého zapojení byli účastníci požádáni, aby sami uvedli, jak často přidávají sůl do potravin. Mohli odpovědět čtyřmi odpověďmi: „nikdy nebo zřídka“, „někdy“, „obvykle“ a „vždy“.

Podle autorů je studie první svého druhu, která v populační studii prozkoumala vlastní příjem soli a chronické onemocnění ledvin.

Vědci zjistili, že čím častěji si jednotlivci přidávali sůl do jídla a odpovídali čímkoli jiným než „nikdy nebo zřídka“, riziko chronického onemocnění ledvin se zvýšilo. K tomu došlo, i když vědci kontrolovali hlavní zkreslující faktory, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka a kardiovaskulární onemocnění.

Riziko se také zvyšovalo s četností užívání soli, přičemž u osob, které odpověděly "vždy", se riziko zvyšovalo nejvíce.

Účastníci byli rozděleni do tří skupin na základě svých odpovědí o používání soli při jídle, přičemž jako výchozí sloužili ti, kteří odpověděli „nikdy nebo zřídka“.

U těch, kteří odpověděli „vždy“, se riziko chronického onemocnění ledvin zvýšilo o 29 %. Toto číslo se snížilo na 12 % u skupiny „obvykle“ a 7 % u těch, kteří odpověděli „někdy“.

Když vědci kontrolovali matoucí faktory, tato čísla klesla, ale stále zůstala statisticky významná. Na nejvyšší kontrolní úrovni, která zahrnovala vysoký krevní tlak, infekční onemocnění, věk a pohlaví a další, skupina „vždy“ stále vykazovala zvýšené riziko o 6 %, následovaná „obvykle“ (5 %) a „někdy“ (2 %).

Dr. Kirk Campbell, certifikovaný nefrolog a zvolený prezident National Kidney Foundation, uvedl, že vzhledem k tomu, že studie zahrnovala diety s vlastními údaji, není zcela jasné, kolik sodíku lidé konzumovali.

"Jak uvedli autoři, navzdory jejich úsilí o statistické úpravy by přidávání nadměrné soli do potravin mohlo být jednoduše ukazatelem dalších faktorů nezdravého životního stylu, které by mohly přímo ovlivnit riziko chronického onemocnění ledvin."

„Nicméně jde o rozsáhlou, dobře navrženou studii na téměř 500 000 jednotlivcích, která identifikuje důležitou potenciální souvislost mezi výběrem stravy/životního stylu a rizikem rozvoje chronického onemocnění ledvin.“

Je sůl pro vás špatná?

Sůl s mírou není škodlivá. Ve skutečnosti ji vaše tělo potřebuje ke svému fungování.

Sodík je jedním z převládajících minerálů v soli a je nezbytný pro několik tělesných funkcí včetně svalové kontrakce, zadržování tekutin a nervových vzruchů.

Jde o to, že toho opravdu nepotřebujete tolik, aby vaše tělo fungovalo, a je snadné toho konzumovat příliš mnoho.

Sůl a sodík nejsou úplně to samé, ale termíny se často používají zaměnitelně. Množství sodíku se může lišit v závislosti na druhu soli, kterou konzumujete (například mořská sůl versus kuchyňská sůl). Ale podstata je stejná: Pokud vám lékař řekne, abyste snížili příjem soli, ve skutečnosti vám říkají, abyste snížili příjem sodíku.

FDA doporučuje konzumovat méně než 2 300 miligramů sodíku denně pro dospělého (4).

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA, Food and Drug Administration) je vládní agentura USA odpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léků, kosmetiky, zdravotnických prostředků, biofarmak a krevních přípravků v této zemi.

Kristin Kirkpatricková, MS RD, Cleveland Clinic a spoluautorka Regenerative Health, uvedla, že výsledky studie jsou v souladu s minulým výzkumem a že pro lidi může být nejpřínosnější vědomí, že snížení příjmu soli může mít jasné výhody.

"Pro spotřebitele může být cenná závislost výsledků na dávce přijímaného sodíku. Ukázalo se, že přidání menšího množství soli představuje menší riziko. Omezení, na která autoři upozornili, však spočívala v sebehodnocení a nemožnosti posoudit, zda větší množství soli ve stravě souvisí také s nezdravým stravováním. "

Dr. Qi také uvádí, že jejich výzkum dále poukazuje na zdravotní přínosy snížením denní spotřeby soli.

„Klinické studie ukázaly, že konzumace menšího množství soli může snížit riziko hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění, zatímco k testování účinků na onemocnění ledvin je zapotřebí více klinických studií. Radou, kterou si vezmete domů, je omezit přidávání soli do jídel u stolu,“ uvedl dr. Qi.

Jak omezit slané ze svého jídelníčku

Kristin Kirkpatricková uvedla, že existují jednoduché způsoby, jak začít omezovat sodík z vaší stravy.

"Omezení průmyslově ultra zpracovaných potravin může být dobrým prvním krokem k přirozenému snížení příjmu soli. Ještě užitečnější je to v kombinaci s rozšířením stravovacích návyků, které jsou s menším množstvím živočišných produktů a založené na výběru čerstvých potravin. Můžete také začít hledat sodík na etiketách svých oblíbených potravin, abyste získali určitou představu o tom, kolik sodíku konzumujete.“

Dr. Campbell uvedl, že lidé v USA často konzumují mnohem více soli, než je doporučeno, a existují klíčové potraviny, na které je třeba dávat pozor (5).

"Celosvětově se odhaduje, že dospělí konzumují dvojnásobek doporučeného denního příjmu sodíku" (6). 

Podle FDA je vysoký příjem sodíku u Američanů způsoben především konzumací potravin.

Mezi tyto potraviny patří mimo jiné:

 • lahůdkové masové sendviče
 • pizza
 • burritos a tacos
 • polévky
 • další svačiny jako chipsy a popcorn

Závěr

Nadměrná konzumace soli je škodlivá pro vaše zdraví a může mimo jiné vést k vysokému krevnímu tlaku, onemocnění ledvin a srdečnímu selhání.

Podle nového výzkumu je přidávání soli během jídla, například pomocí slánky, spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje onemocnění ledvin, a to i při kontrole zavádějících faktorů.

Snížení příjmu soli je důležitou iniciativou v oblasti veřejného zdraví. Odborníci doporučují omezit příjem soli na méně než 2 300 miligramů sodíku denně.

6 málo známých nebezpečí přílišného omezování sodíku

- Pixabay

Barbora Nová

Příliš mnoho sodíku ve stravě může způsobit problémy, zejména pokud máte vysoký krevní tlak. Nedostatečný příjem sodíku však může způsobit také problémy, například zvýšit odolnost vůči inzulínu a případně zvýšit hladinu LDL cholesterolu.

Tento článek pojednává o omezení sodíku u běžné populace. Pokud vám lékař předepsal dietu s nízkým obsahem sodíku nebo pokud musíte dietu s nízkým obsahem sodíku dodržovat kvůli nějakému onemocnění, nemusí se vás následující informace týkat.

Sodík je důležitý elektrolyt a hlavní složka kuchyňské soli.

Příliš mnoho sodíku je spojováno s vysokým krevním tlakem a zdravotnické organizace doporučují jeho příjem omezit (1, 2, 3).

Většina současných doporučení doporučuje přijímat méně než 2 300 mg sodíku denně. Některé se dokonce pohybují na hranici 1 500 mg denně (4).

Nicméně i když příliš mnoho sodíku způsobuje problémy, stejně nezdravá může být i konzumace příliš malého množství.

Následuje 6 málo známých nebezpečí přílišného omezování sodíku.

1. Málo sodíku může zvyšovat inzulinovou rezistenci

Několik studií spojuje diety s nízkým obsahem sodíku se zvýšenou inzulinovou rezistencí (5, 6, 7).

Inzulínová rezistence je stav, kdy buňky vašeho těla nereagují dobře na signály hormonu inzulínu, což vede k vyšší hladině inzulínu a cukru v krvi.

Inzulínová rezistence je považována za hlavní příčinu mnoha závažných onemocnění, včetně cukrovky 2. typu a srdečních chorob (8, 9).

Jedna studie zahrnující 152 zdravých lidí zjistila, že inzulinová rezistence se zvýšila již po 7 dnech diety s nízkým obsahem sodíku (5).

Přesto se ne všechny studie shodují. Některé nezjistily žádný účinek, nebo dokonce snížení inzulinové rezistence (10, 11, 12).

Tyto studie se však lišily délkou trvání, studovanou populací a mírou omezení soli, což může vysvětlovat rozporuplné výsledky.

Shrnutí:

 • Diety s nízkým obsahem sodíku jsou spojovány se zvýšenou inzulinovou rezistencí, což je stav, který způsobuje vyšší hladinu cukru a inzulinu v krvi. To může vést k cukrovce 2. typu a dalším závažným onemocněním.

2. Žádný jasný přínos pro srdeční onemocnění

Je pravda, že snížení příjmu sodíku může snížit krevní tlak.

Krevní tlak je však pouze rizikovým faktorem pro vznik onemocnění. To, co je skutečně významné, jsou tvrdé koncové ukazatele, jako je srdeční infarkt nebo úmrtí.

Několik observačních studií se zabývalo vlivem diety s nízkým obsahem sodíku na infarkty, mrtvice a riziko úmrtí (13, 14, 15).

Jedna studie zjistila, že méně než 3 000 mg sodíku denně je spojeno se zvýšeným rizikem úmrtí na srdeční onemocnění, včetně infarktu a mrtvice (14).

Znepokojující je, že jiná studie uvádí vyšší riziko úmrtí na srdeční onemocnění při nižších hladinách sodíku, které v současné době doporučují mnohá doporučení (15).

Jiné studie však uvádějí protichůdné výsledky, takže tato otázka není zdaleka vyřešena (16, 17, 18).

V přehledu z roku 2011 se ukázalo, že snížení obsahu sodíku nesnižuje riziko úmrtí na infarkt nebo mrtvici a zvyšuje riziko úmrtí na srdeční selhání (19).

Shrnutí:

 • Ačkoli důkazy jsou smíšené, některé observační studie ukazují, že dieta s nízkým obsahem soli je spojena se zvýšeným rizikem úmrtí na infarkt nebo mrtvici.

3. Zvýšené riziko úmrtí na srdeční selhání

O srdečním selhání hovoříme tehdy, když srdce není schopno přečerpávat dostatečné množství krve v těle, aby uspokojilo jeho potřeby krve a kyslíku.

Neznamená to, že srdce přestane pracovat úplně, ale přesto se jedná o velmi závažný zdravotní problém.

Zajímavé je, že diety s nízkým obsahem sodíku jsou spojeny se zvýšeným rizikem úmrtí u lidí se srdečním selháním.

Jeden přehled zjistil, že u lidí se srdečním selháním omezení příjmu sodíku zvyšuje riziko úmrtí (19).

Ve skutečnosti byl tento účinek silný - lidé, kteří omezili příjem sodíku, měli o 160 % vyšší riziko úmrtí. To je znepokojující, protože lidem se srdečním selháním se často doporučuje omezovat příjem sodíku.

Přesto byly výsledky silně ovlivněny pouze jednou studií, takže je zapotřebí dalšího výzkumu.

Shrnutí:

 • Existují určité důkazy, že lidé se srdečním selháním mohou mít při dietě s nízkým obsahem sodíku vyšší riziko úmrtí. K potvrzení této skutečnosti je však zapotřebí provést další studie.

4. Může zvyšovat hladinu LDL (špatného) cholesterolu a triglyceridů

Riziko srdečních onemocnění může zvyšovat mnoho faktorů, včetně zvýšeného LDL (špatného) cholesterolu a triglyceridů.

Některé studie zjistily, že dieta s nízkým obsahem sodíku může zvyšovat hladinu LDL (špatného) cholesterolu i triglyceridů.

V přehledu studií provedených v roce 2003 na zdravých lidech bylo zjištěno, že dieta s nízkým obsahem sodíku způsobuje zvýšení LDL (špatného) cholesterolu o 4,6 % a triglyceridů o 5,9 % (20).

Novější přehled uvádí 2,5% zvýšení cholesterolu a 7% zvýšení triglyceridů (21).

Navíc tyto studie zjistily, že omezení soli způsobuje v průměru pouze nepatrné snížení krevního tlaku, přičemž u osob s vysokým krevním tlakem je účinek o něco silnější.

Shrnutí:

 • Studie zjistily, že omezení soli může zvýšit hladinu LDL (špatného) cholesterolu a triglyceridů, což jsou běžné rizikové faktory srdečních onemocnění.

5. Zvýšené riziko úmrtí u lidí s cukrovkou

Lidé s cukrovkou mají zvýšené riziko srdečního infarktu a mrtvice (22).

Mnohá doporučení pro osoby s cukrovkou proto doporučují omezit příjem soli (23, 24).

Některé studie však zjistily souvislost mezi nízkým příjmem sodíku a zvýšeným rizikem úmrtí u osob s diabetem 1. i 2. typu (25, 26).

Jednalo se však o observační studie a jejich výsledky je třeba interpretovat s opatrností.

Shrnutí:

 • Lidé s diabetem 1. a 2. typu mohou mít při dietě s nízkým obsahem sodíku zvýšené riziko úmrtí.

6. Vyšší riziko hyponatrémie (nízké hladiny sodíku v krvi)

Hyponatrémie je stav charakterizovaný nízkou hladinou sodíku v krvi.

Její příznaky jsou podobné příznakům způsobeným dehydratací. V závažných případech může dojít k otoku mozku, což může vést k bolestem hlavy, křečím, kómatu a dokonce ke smrti (27).

U některých skupin obyvatelstva, například u starších osob, je riziko hyponatrémie vyšší (28).

Je to proto, že senioři častěji trpí nemocí nebo užívají léky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.

Sportovci, zejména ti, kteří se účastní vytrvalostních závodů na dlouhé vzdálenosti, jsou také vystaveni vysokému riziku vzniku hyponatrémie spojené s cvičením (29, 30).

V jejich případě je obvykle způsobena pitím příliš velkého množství vody a nenahrazením sodíku, který se ztrácí potem (31).

Shrnutí:

 • Stav zvaný hyponatrémie neboli nízká hladina sodíku v krvi může postihnout některé osoby, například seniory a některé sportovce. Konzumace menšího množství soli zvyšuje riziko tohoto stavu.

Závěr

Národní lékařská akademie Spojených států (NAM) doporučuje příjem sodíku nižší než 2 300 mg denně, což odpovídá 5,8 g soli.

Studie naznačují, že pokud jde o účinky sodíku, existuje křivka ve tvaru písmene J.

Příliš mnoho může být škodlivé, ale příliš málo může mít také vážné následky.

Zdá se, že nejnižší riziko zdravotních problémů a úmrtí je někde uprostřed.

Někteří vědci kontroverzně navrhují, že za optimální se považuje příjem 3 000-5 000 mg sodíku denně.

To sice překračuje maximální denní příjem doporučovaný NAM, ale je to podobný příjem, jaký již konzumuje průměrný člověk ve Spojených státech (32, 33).

To představuje 7,5-12,5 gramů kuchyňské soli denně, což odpovídá 1,5-2,5 čajovým lžičkám denně (sůl obsahuje pouze 40 % sodíku, takže pro zjištění množství soli vynásobte sodík 2,5).

Mnohým lidem však může omezení příjmu sodíku prospět, například osobám s vysokým krevním tlakem citlivým na sůl (34).

Pokud máte zdravotní potíže, které vyžadují dietu s nízkým obsahem sodíku, nebo pokud vám lékař doporučil omezit jeho příjem, rozhodně v tom pokračujte.

Pokud jste však zdravý člověk, který se snaží zůstat zdravý, neexistují žádné dobré důkazy o tom, že dodržování diety s nízkým obsahem sodíku zlepší váš zdravotní stav.

Většina nadbytečného sodíku, který lidé konzumují, pochází z průmyslově zpracovaných a balených potravin - tedy z potravin, které byste stejně neměli jíst.

Přiměřené přidávání soli do zdravých potravin pro zlepšení jejich chuti je bezpečné a zdravé - a může vám zpříjemnit stravu.

Také nesolená jídla zvyšují riziko mrtvice a infarktu - potvrzuje vědecká studie

Elizabeth Walling

Už mnoho let je nám připomínáno, abychom snižovali svůj příjem soli, pokud si chceme uchovat své zdraví. Především jedinci se zvýšeným rizikem srdečního infarktu bývají varováni, že musí snižovat spotřebu soli pouze na nezbytné minimum. Jak se však ukazuje, i toto zdánlivě neškodné doporučení nás ve skutečnosti také vystavuje zvýšenému riziku v případech infarktů nebo mozkových mrtvic. Přestože sůl byla označena za škodlivou látku, způsobující naše zdravotní potíže, výsledky nejnovějších výzkumů ukazují, že příliš málo soli může být stejně tak škodlivé, jako příliš mnoho.

Osolte si svá jídla - avšak přiměřeně a zásadně kvalitní solí

Výzkumníci z McMasterovy univerzity v Ontáriu prověřovali údaje z testování léků, do kterých bylo zapojeno kolem 30 000 jedinců, trpících srdečním onemocněním nebo diabetem. U sledovaných subjektů byla spotřeba soli vyhodnocována podle analýz moči a v průběhu 4-5 let pak byly zaznamenávány výskyty hospitalizací se srdečními problémy nebo úmrtí.

A když se přihlédlo i k faktorům jako jsou užívané léky, kouření nebo hladiny cholesterolu, došli vědci ke zjištění, že příliš malá spotřeba soli působí škodlivě. Vůbec nejnižší rizika srdečních onemocnění nebo mrtvice se projevovala u jedinců, kteří konzumovali 4 000 až 6 000 mg chloridu sodného za den - což je však asi dvojnásobek běžných doporučení.

Lidé, kteří jedli neslaná jídla, se setkávali s většími riziky. Výzkumníci došli k závěrům, že lidé s denní spotřebou 2 000 - 3 000 mg NaCl mají ve skutečnosti o 20% vyšší pravděpodobnost úmrtí nebo hospitalizace, související s problémy se srdcem, pokud jsou srovnáváni s lidmi s denní spotřebou soli v množství 4 000 - 6 000 mg.

Nechápejte ale tento závěr jako radu k tomu, abyste neomezeně zvyšovali svou spotřebu soli. Klíčovou se ukazuje být právě přiměřenost, protože příliš vysoká spotřeba vás vystaví ještě vyšším rizikům. Lidé, kteří spotřebují denně více než 8 000 mg NaCl, budou mít o 50 až 70% vyšší riziko mrtvice nebo infarktu, mohou být hospitalizováni nebo i zemřít na srdce.

Výsledky zmíněné studie ukazují, že lidé, kteří už konzumují přiměřené množství soli, nebudou mít žádný prospěch ze snížení její spotřeby. Naopak je to může jen poškodit.

Dr. Martin O'Donnell, vedoucí výzkumného týmu a profesor medicíny na McMasterově univerzitě říká: „Pokud by se nám podařilo prosadit přiměřenou spotřebu soli, vyvstává tu nejistota, zda by nějaké další její snižování bylo dlouhodobě přínosným.“

Rovněž i jedna z novějších zpráv, publikovaná v posledním vydání magazínu the Journal of the American Medical Association, odporuje tomu, co nám bylo doposud sdělováno o soli. Další z výzkumných týmů v ní naléhá na lékařské autority, aby doporučovaly optimální spotřebu soli a vzdali se doporučování pouze minimálního množství.

Samozřejmě ještě lepším by bylo doporučovat lidem přírodní sůl (jako je např. mořská) namísto vysoce pročištěné komerční soli, která často obsahuje škodlivé přísady a chybí v ní vyváženost minerálních složek. dIeální je himalájská sůl.

Originál: https://www.naturalnews.com/034528_salt_intake_diet_stroke.html

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života