Veganská a ketogenní dieta může pomoci zlepšit imunitní systém za 2 týdny

- Pixabay

Barbora Nová

 • Nový výzkum ukazuje, že veganská nebo ketogenní dieta může mít rychlý pozitivní vliv na váš imunitní systém.
 • Vědci pozorovali rychlé a rozdílné změny v reakci imunitního systému u jedinců, kteří jedli veganskou nebo ketogenní dietu a přísně ji dodržovali.
 • Zjištění pocházejí z malé studie publikované 30. ledna 2024 provedené americkým Národním institutem zdraví.

Vědci se domnívají, že studie by nakonec mohla vést k lepšímu pochopení toho, jak by se strava dala terapeuticky využít k léčbě nemocí, ale na to je ještě příliš brzy.

Vědci dělají pokroky ve zkoumání biologických základů starého přísloví "Jste to, co jíte".

V malé studii provedené Národním institutem zdraví (NIH) vědci pozorovali rychlé změny imunitního systému u osob, které konzumovaly veganskou a ketogenní stravu.

Výsledky studie byly zveřejněny v časopise Nature Medicine (1).

V rámci studie účastníci dva týdny jedli buď kontrolovanou veganskou, nebo ketogenní dietu a poté museli na dva týdny přejít na druhou dietu, což je typ studie známý jako "crossover".

Během tohoto měsíčního období vědci pečlivě sledovali biomarkery, metabolické změny a mikrobiotu účastníků, stejně jako bakterie ve střevech a metabolické změny, aby mohli monitorovat potenciální účinky na imunitní systém.

Vědci zjistili, že tyto diety ovlivňují reakci imunitního systému jedinečným způsobem.

Ketogenní dieta byla spojena s reakcí adaptivního imunitního systému, který se zaměřuje na specifické patogeny, zatímco veganská dieta vyvolala reakci vrozeného imunitního systému, tedy "první linie" obrany těla proti choroboplodným zárodkům.

Autoři výzkumu uvedli: "Překvapilo nás, jak rozdílně obě diety ovlivňují imunitní systém. Očekávali jsme, že diety budou mít na imunitní systém vliv, ale nečekali jsme tak silný a rozdílný výsledek."

"Tento vědecký článek přináší vědecké komunitě i veřejnosti důležitou zprávu o tom, že výběrová strava může ovlivnit fyziologický stav našeho těla," uvedl Dr. Ji Wei Tan, Ph.D., profesor imunofarmakologie na Monash University v Malajsii.

Dr. Tan nebyl spojen s výzkumem NIH, ale zkoumal roli rostlinné stravy v prevenci infekčních onemocnění (2).

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, autoři studie věří, že tento objev pomůže lépe pochopit a využít dietní intervence pro léčbu různých onemocnění a chronických stavů.

Porozumění rozdílným imunitním reakcím na obě diety

Obě diety měly významný vliv na mikrobiom a reakci imunitního systému, ale reakce se lišily v závislosti na dietě.

Ačkoli tedy obě diety ovlivňovaly imunitní systém, ze studie je důležité, že na něj působily zdánlivě opačným způsobem.

Imunitní systém se skládá ze dvou částí: vrozeného imunitního systému a adaptivního imunitního systému. Oba mají zásadní úlohu při ochraně těla před patogeny, viry, bakteriemi a mikroby, které mohou způsobit onemocnění (3).

"Zjistili jsme, že veganská strava vyvolala reakce spojené s vrozenou imunitou (nespecifická první linie obrany organismu proti patogenům), zatímco keto strava vyvolala reakce spojené s adaptivní imunitou (imunita specifická pro patogeny, která se vytváří díky expozici v každodenním životě a očkování)," uvedli autoři výzkumu.

Vrozený imunitní systém zahrnuje například kůži, sliznice a antibakteriální buňky. Jedná se o "první linii obrany" proti škodlivým patogenům a poskytuje základní vrstvu ochrany.

Tento systém však může udělat jen tolik. Pokud mikroby proniknou touto první obrannou linií, tělo využije adaptivní imunitní systém, který je tvořen T-lymfocyty, B-lymfocyty (které jsou známé jako lymfocyty) a dalšími protilátkami (4).

Adaptivní imunitní systém je zodpovědný za imunitu vůči některým nemocem. Jakmile se adaptivní imunitní systém setká s určitým mikrobem, naučí se ho identifikovat a může na něj v budoucnu okamžitě reagovat.

"Tento výzkum nám poskytl jasné vědecké důkazy o tom, že naše vybraná strava může hrát roli při modulaci fyziologického stavu našeho těla. Proto stále více lidí začíná zahrnovat roli výživy v boji proti některým chronickým onemocněním, jako je například rakovina," uvedl dr. Tan.

Výhody veganské versus ketogenní stravy

Vědci zařadili do studie 20 osob, které zahrnovaly muže i ženy, osoby různých etnik a tělesné velikosti na základě výpočtu BMI. Během prvních dvou týdnů měli účastníci jíst pouze jeden typ stravy, buď veganskou, nebo ketogenní, a poté na další dva týdny přejít na druhou stravu (5).

Obě diety obsahovaly neškrobovou zeleninu a minimální množství vysoce průmyslově zpracovaných potravin.

Tím však podobnosti končily.

Veganská strava je založena výhradně na rostlinné bázi a vylučuje všechny živočišné produkty včetně masa, ryb, mléka a vajec. Zahrnuje základní potraviny, jako jsou luštěniny, rýže, kořenová zelenina, celozrnné obiloviny, sójové výrobky, ovoce a zeleninu. Na druhou stranu ketogenní neboli "keto" dieta, jak je lidově nazývána, zahrnuje maso a tuky, obvykle pocházející z živočišných produktů.

Rozdíl ve stravování se týkal nejen složení konkrétních potravin.

Osoby na veganské stravě přijímaly většinu kalorií ze sacharidů a téměř žádné z tuků - 75 % sacharidů a 10 % tuků. Zatímco u ketogenní diety tomu bylo naopak, 75 % kalorií pocházelo z tuků a 10 % ze sacharidů.

Ačkoli při obou dietách mohli účastníci jíst volně, ti na veganské dietě měli tendenci jíst celkově méně kalorií.

Během studie vědci odebírali a analyzovali vzorky včetně moči, krve a stolice, aby zjistili biologické změny způsobené dietami. Vzorky byly zkoumány pomocí pokročilých oborů, mj:

 • Proteomika: studium proteinů a jejich buněčných aktivit.
 • Metabolomika: studium metabolitů a molekul vznikajících při metabolických procesech.
 • Transkriptomika: - zkoumání metabolismu, tj: studium všech molekul RNA.

Jak strava ovlivňuje imunitu?

Je známo, že strava ovlivňuje mikrobiom, což má za následek následné účinky na imunitní systém a riziko onemocnění. Význam zjištění NIH spočívá v tom, že pomáhá osvětlit složitý vztah mezi stravou, mikrobiomem a imunitou.

Přestože víme, že strava ovlivňuje mikrobiom a že mikrobiom ovlivňuje imunitu, přímé mechanismy mezi stravou a imunitou stále nejsou jasné.

"Mikrobiomy jsou organismy (bakterie, viry, plísně, paraziti) přítomné v celém našem těle, přičemž největší složení mají v trávicím traktu (tenkém a tlustém střevě). Koexistence těchto mikroorganismů v těle pomáhá vytvářet imunitu tím, že je tělo od narození vystaveno četným organismům, je na ně adaptováno a trénováno," uvedla dr. Roopa Naiková, která již dříve publikovala články o dop adu veganské stravy na zdraví (6).

Dr. Akiko Iwasakiová, Ph.D., profesorka imunobiologie na Yale School of Medicine uvedla, že výzkum NIH ukazuje: "Že se dostáváme do úplného kruhu, pokud jde o snahu pochopit, jak může strava ovlivnit imunitu. Předpokládá se, že oba typy stravy jsou schopny pomoci konzumentovi vyrovnat se s virovou infekcí."

Důležitý první krok při využívání stravy k léčbě nemocí

Souvislost mezi stravou a imunitou stále není dobře pochopena, ale s dalším výzkumem by objasnění tohoto vztahu mohlo vést k novým léčebným dietám při onemocnění.

"Je to rozhodně první krok k pochopení toho, jak může strava ovlivňovat imunitní systém. Zatím nemáme k dispozici molekulární mechanismus, jak živiny působí na jednotlivé typy imunitních buněk, ale dává nám to jen naději, že bychom k takovému pochopení mohli v budoucnu dospět," uvedla dr. Iwasakiová.

Jiní byli k výsledkům skeptičtější.

Dr. Raymond Swanson, profesor neurologie na UCSF, který psal o účincích ketogenní diety na záněty v mozku (7), uvedl: "Výsledná měřítka jsou zde velmi složitá a jednoduše není známo, zda některý z rozdílů způsobených dietou, které byly zjištěny v této studii, má skutečný dopad na zdraví nebo imunitu."

"Tato studie, ačkoli je velmi podrobná, byla provedena na malé a velmi selektivní populaci. K určení užitečných a škodlivých dopadů veganské nebo ketogenní diety by byla nutná rozsáhlá studie zahrnující různorodé populace pacientů," uvedla dr. Naiková.

Závěr

Vědci z NIH pozorovali rychlé, odlišné změny imunitního systému v závislosti na tom, zda jedinci jedli ketogenní nebo veganskou stravu.

Tato zjištění pomáhají objasnit složitý vztah mezi stravou, střevní mikroflórou, dalšími biologickými mechanismy a imunitním systémem.

Ačkoli by tato zjištění mohla jednoho dne vést k praktickému využití, například k terapeutickým dietním zásahům při onemocněních a chronických stavech, je zatím příliš brzy na to, aby se dalo spekulovat o tom, jaké by to mohly být.

Toto jsou nejlepší diety pro celkové zdraví v roce 2024

- Pixabay

Plánujete v roce 2024 vyzkoušet nový dietní plán? Následuje návod, jak se podle odborníků podílejí nejoblíbenější diety na celkovém zdraví.

 • Panel U.S. News & World Report zjistil, že nejlepšími celkovými dietami jsou středomořská, DASH a MIND dieta.
 • Tyto diety mají vědeckou podporu, že mohou zlepšit kardiovaskulární a mozkové zdraví.
 • Panel poznamenal, že diety jako ketogenní, Atkinsonova a HMR byly nejlepší pro rychlé hubnutí.
 • Tyto diety však byly celkově hodnoceny nízko ve srovnání s ostatními hodnocenými dietami.
 • Odborníci na výživu říkají, že je nejlepší zaměřit se spíše na udržitelné změny než na rychlá řešení.

Podle Americké společnosti pro výživu je nejoblíbenějším novoročním předsevzetím zhubnout, přičemž mnoho lidí vidí 1. leden jako „posilující a motivující okamžik“ ke zlepšení svého zdraví (1).

Pokud máte jako mnoho jiných lidí za cíl zhubnout, možná si kladete otázku, jakou dietu je nejlepší vyzkoušet.

Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku, každý rok shromažďuje U.S. News & World Report panel za účasti lékařských a výživových expertů, aby vyhodnotili nejoblíbenější diety, aby také zjistili, které jsou nejlépe podpořeny vědou (2).

Tito odborníci zkoumali každý dietní plán, aby zjistili, zda je bezpečný, nutričně zdravý, udržitelný a účinný pro hubnutí.

Zabývali se také tím, zda by každá dieta mohla být lepší pro určitý účel, jako je například zdraví kostí.

Následuje shrnutí toho zásadního, k čemu účastníci panelu dospěli.

Nejlepší diety mají prokázané zdravotní přínosy

Tři nejlepší diety byly podle panelu U.S. News & World Report středomořská dieta, dieta dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) a dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay).

Tyto diety získaly skóre 85,1 %, 75,4 % a 60,7 %.

Podle Barbary Kovalenkové, RDN a výživové poradkyně Lasta.app, středomořská strava podporuje kardiovaskulární zdraví díky důrazu na tuky zdravé pro srdce, jako je olivový olej a omega-3 mastné kyseliny z ryb.

Dieta DASH je navržena tak, aby podporovala zdravou hladinu krevního tlaku. Podporuje nižší spotřebu sodíku, což je také prospěšné pro kardiovaskulární zdraví.

A dieta MIND je hybrid středomořské a DASH stravovacích plánů. Je navržena tak, aby podporovala zdraví mozku a může snížit riziko poklesu kognitivních funkcí, jak stárneme.

"Přijetí těchto diet může přinést různé zdravotní výhody, jako je zlepšení zdraví srdce, snížení zánětu a lepší funkce mozku," uvedla Barbara Kovalenková. "Upřednostňují celé, průmyslově nezpracované potraviny, které vyživují ideálně tělo."

Další diety, které byly vysoce hodnoceny, zahrnovaly dietu Mayo Clinic (55,3 %), flexitariánskou dietu (53,6 %), WeightWatchers (46,1 %), volumetrickou dietu (41,4 %), Protizánětlivou dietu Dr. Weilla (41,1 %), a dieta TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) (39,9 %).

Rychlejší hubnutí neznamená nejlepší způsob

Jedna věc, která byla v žebříčku objasněna, je, že lékaři nemusí nutně dávat rovnítko mezi rychlé hubnutí a nejlepší způsob, jak zhubnout.

Některé z nejvýše hodnocených diet pro rychlé hubnutí zahrnovaly keto dietu (100), Atkinsonovu dietu (57) a dietu HMR (Health Management Resources) (52).

Nicméně, pokud jde o celkové hodnocení, tyto dietní plány dosáhly tristních -46,1%, -46,2%, -33,1% (záporné hodnoty!).

Keto dieta a Atkinsonova dieta jsou diety s nízkým obsahem sacharidů a s vysokým obsahem tuků a byly poněkud kontroverzní.

Mají tendenci mít vysoký obsah nasycených tuků, které mohou zvyšovat špatný cholesterol. Tyto diety mohou být také omezující, protože vyřazují většinu sacharidů. To může potenciálně vést k nedostatku životně důležitých živin, jako je folát, thiamin, selen, hořčík, vápník a železo (3).

Zůstávají však populární díky tomu, že omezení sacharidů uvádí lidi do stavu spalování tuků zvaného „ketóza“, který pomáhá potlačit chuť k jídlu a konzumaci jídla, což vede k rychlému úbytku hmotnosti (4).

HMR dieta je strukturovaná strava nahrazující jídlo. Během počáteční fáze plánu lidé každý den konzumují tři koktejly nahrazující jídlo, dvě hlavní jídla a pět šálků ovoce a zeleniny.

Mezi kritikami, které uvádí panel U.S. News & World Report, byl jeho potenciál pro monotónnost a omezené možnosti stravování (5).

Jak mohou lidé nejlépe začít s novou dietou

Emily Normanová, RDN, LDN, která je přispěvatelkou HealthInsiders, uvádí, že začít s novou dietou udržitelným způsobem je o postupných a realistických změnách vašeho životního stylu (6).

"Namísto drastických omezení se zaměřte na začlenění více ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a zdravých tuků do svých jídel," doporučuje.

Můžete začít stanovením dosažitelných cílů, jako je zařazení porce listové zeleniny do vašeho jídla nebo nahrazení svačin s vysokým obsahem přidaného cukru a nasycených tuků ořechy, bobulemi nebo kouskem celého ovoce.

"Klíčem je provést malé úpravy, které jsou v souladu se zásadami zvolené stravy."

Mezi další kroky, které můžete podle Emily podniknout, patří vybudování podpůrného systému, dodržování velikosti porcí a ponechání prostoru pro příležitostné požitky.

To vše může přispět k tomu, aby byl váš nový životní styl udržitelnější.

"Důraz by měl být kladen na dlouhodobé zdraví a pohodu spíše než na rychlá řešení."

Závěr

Podle panelu U.S. News & World Report složeného z lékařských a výživových expertů patří mezi nejlepší diety podporované vědeckým výzkumem středomořská dieta, dieta DASH a dieta MIND.

Mezi ty, které způsobují nejrychlejší hubnutí, patří keto dieta, Atkinsonova dieta a HMR dieta. Tyto plány se však celkově umístily značně nízko, v záporných hodnotách.

Odborníci na výživu tvrdí, že rychlá řešení nefungují, pokud jde o hubnutí. Nejlepší je začít pomalu a dělat malé, udržitelné změny.

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života