Jak se zbavit kultury stravování a naučit se důvěřovat signálům svého těla

- Pixabay

Barbora Nová

"Svoboda v jídle" - to je složitý pojem, jehož definice sahají od opuštění kultury stravování a omezujících diet až po dosažení dobrého zdraví a potravinové bezpečnosti prostřednictvím pěstování vlastních potravin.

Pro některé jedince je to přístup k řešení poruch příjmu potravy, pro jiné způsob, jak podpořit záměrné hubnutí.

V oblasti zdraví a wellness se však jedná o nově vznikající, revoluční koncept, který zpochybňuje společenské normy diety a ideálu štíhlosti.

Prosazují ho nadšení zdravotníci jako je například Shana Spence (@thenutritiontea). Spenceová je registrovaná dietoložka, která ke zdraví přistupuje bez diet a s ohledem na hmotnost.

Svou platformu využívá k tomu, aby nově definovala, co znamená "zdraví" - odlišné od často nedosažitelných standardů dietního průmyslu.

Další silnou a vášnivou bojovnicí za svobodu v jídle je dr. Kera Nyemb-Diop (@black.nutritionist), která vytvořila prostor zdůrazňující úctu k tělu, stravování bez pocitu viny a znovuzískání kulturního dědictví v oblasti jídla jako nedílné součásti zdravého životního stylu.

V tomto článku se zabýváme svobodou jídla, vysvětlujeme, co je to intuitivní stravování a vědomé stravování, a diskutujeme o tom, jakou roli - pokud vůbec nějakou - mohou mít při snaze o záměrné hubnutí.

Co je to svoboda v jídle?

Rámec svobody jídla má různé definice a aplikace, mimo jiné (1, 2):

 • svoboda od průmyslové výroby potravin
 • přístup k posílení potravinové suverenity
 • gastronomie - věda o porozumění historickým kulturním potravinám a jejich vlivu na lidské zdraví
 • duchovní cesta k překonání "závislosti na jídle"
 • osvobozující součást programů hubnutí, jako je Whole30

V jiných souvislostech se svoboda od jídla vztahuje k opuštění kultury stravování a restriktivních diet tím, že si dáte svolení vychutnávat všechny potraviny s mírou (pokud vám alergie nebo zdravotní potřeby nebrání jíst určité potraviny).

V tomto pojetí svobody jídla vidí odborníci v jídle víc než jen palivo. Snaží se vybudovat pozitivní vztah ke všem potravinám bez odsuzování, kdy se pocit viny nepovažuje za součást prožitku z jídla.

Tento pohled na svobodu jídla zahrnuje intuitivní stravování a vědomé stravování, dvě filozofie, které pěstují sebedůvěru při výběru potravin a odmítají zbytečná omezení.

Intuitivní stravování a uvědomělé stravování se často používají na podporu zotavení z poruch příjmu potravy, jako je mentální anorexie a mentální bulimie, chronických duševních onemocnění, která negativně ovlivňují stav výživy a váš vztah k jídlu (3, 4, 5).

Celkově může svoboda v jídle pomoci lidem překonat kulturu stravování nebo zavést flexibilitu pro záměrné hubnutí.

Protože různorodý a překrývající se marketing pojmu "svoboda jídla" může vést k určitým nejasnostem, záleží na kontextu. Tento článek se zaměří na svobodu potravin jako na nedietní přístup k životu.

Shrnutí:

 • Termín "svoboda v jídle" má různé definice, včetně opuštění kultury stravování a pěstování sebedůvěry při výběru potravin. Přístup založený na svobodě v jídle se používá jak při zotavování z poruch příjmu potravy, tak při některých programech záměrného hubnutí.

Původ svobody jídla jako konceptu

Svoboda jídla jako terapeutický přístup k zotavení z poruch příjmu potravy vyrostla z potřeby nefarmakologické léčby, která klade důraz na změny chování, jako je pozitivní obraz těla a zdravé stravovací postoje (3, 6).

Studie z roku 2017 prokázala, že držení diety - doprovázené nespokojeností s tělem a snahou o štíhlost - zvyšuje riziko vzniku nervové bulimie, poruchy příjmu potravy a poruchy čištění (7).

Dokonce i držení diety u vrozeně štíhlých jedinců zvyšuje riziko vzniku mentální anorexie (7).

Multimiliardový dietní průmysl propaguje "ideál štíhlosti" s nezdravým chováním při regulaci hmotnosti, čímž potenciálně podporuje neuspořádané stravovací návyky, které mohou přispět k rozvoji poruch příjmu potravy (7, 8).

Existují důkazy, že diety nepomáhají ani těm, kteří usilují o dlouhodobé snížení hmotnosti.

U chronických dietářů j běžné opětovné přibírání na váze během 1-5 let a přibližně 33 % dietářů znovu přibere více, než původně zhublo (8).

Omezení při dietách přispívají k poruchám příjmu potravy. Naopak svoboda v jídle se snaží proti tomu bojovat (5).

Svoboda jídla jako praxe založená na všímavosti může řešit neuspořádané stravování, včetně emočního stravování a poruch příjmu potravy. Může vám také pomoci vyhnout se jídlu v reakci na vnější signály, jako je pohled nebo vůně jídla, když nemáte fyzický hlad (6, 9).

Intuitivní stravování je spojeno zejména se zlepšením psychické pohody a fyzického zdraví a s menším počtem dietních omezení (5, 10).

Shrnutí:

 • Svoboda jídla vznikla z potřeby přístupů ke změně chování, které kladou důraz na pozitivní vnímání těla a zdravé stravovací postoje namísto dietních omezení. Může podpořit lidi, kteří se zotavují z poruch příjmu potravy nebo klinických poruch příjmu potravy.

Svoboda jídla, intuitivní stravování a vědomé stravování: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ačkoli se tyto tři pojmy často používají zaměnitelně, možná si kladete otázku, zda jde v podstatě o totéž. Mezi jejich hlavními principy existují drobné rozdíly.

Například uvědomělé stravování vychází z buddhistické praxe všímavosti a života s vědomím a záměrem (11, 12).

Jedná se o meditační praxi, která je postavena na propojení mysli a těla a podporuje stav nesoudného uvědomění, které během jídla zapojuje vaše smysly - zrak, čich, chuť a hmat (11, 12).

Všímavé stravování je umění být při jídle přítomen.

Podobně intuitivní stravování podporuje propojení mysli a těla, ale je výrazně zakořeněno v přístupu ke zdraví zahrnujícím i hmotnost a slouží jako jádro paradigmatu Health at Every Size (10).

Intuitivní stravování se řídí 10 zásadami, mezi něž patří respektování vlastního těla, odmítnutí kultury diet, smíření se s jídlem a uctívání zdraví prostřednictvím šetrné výživy.

Svoboda jídla však není tak dobře definována. Může představovat skutečné formy intuitivního stravování nebo vědomého stravování, nebo se může pokoušet překlenout mezery mezi záměrným hubnutím, kalorickým omezením a zvýšenou flexibilitou ve vztahu k jídlu.

Navzdory těmto rozdílům je mezi těmito třemi pojmy jedna společná věc: Všechny se snaží omezit zbytečná dietní omezení a zlepšit váš vztah k jídlu.

Jejich cílem je odstranit vyhlídky na vinu, stud a negativní emoce spojené s konzumací "zakázaných" nebo "špatných" potravin.

Shrnutí:

 • Pojmy "svoboda od jídla", "intuitivní stravování" a "uvědomělé stravování" se mohou používat zaměnitelně, ale mezi těmito postupy existují rozdíly. Všechny se však snaží omezit stravovací omezení a zvýšit flexibilitu.

Tipy, jak usilovat o svobodu v jídle

Svoboda v jídle, pokud se používá jako nedietní přístup ke zdraví, se snaží osvobodit vás od ideálu štíhlosti a kultury diet, nebezpečného chování při hubnutí nebo regulaci hmotnosti a jojo diet.

Ať už se rozhodnete pro meditativní přístup s uvědomělým stravováním, nebo budete pracovat podle 10 zásad intuitivního stravování, svoboda od omezování a posuzování je možná.

Následuje několik tipů:

 • Spolupracujte s registrovaným dietologem, který je certifikován v oblasti intuitivního stravování nebo který používá techniky vědomého stravování, aby vás vedl.
 • Pracujte na tom, abyste se odnaučili vnímat potraviny jako "dobré" nebo "špatné". Místo toho se zaměřte na účel, který jídlo v daném okamžiku plní (například potěšení, energie nebo výživa).
 • Stejně tak odstraňte z potravin myšlenku morálky. Pochopte, že nejste špatný člověk, protože jíte příjemné jídlo, a že výběr potravin by ve vás neměl vyvolávat pocit méněcennosti nebo nadřazenosti nad ostatními.
 • Dejte si svolení pravidelně si vychutnávat příjemné potraviny. Díky tomu se nebudete cítit v souvislosti s určitými potravinami mimo kontrolu.
 • Zaměřte se na návyky podporující zdraví, jako je udržování hydratace a zapojení se do zábavné fyzické aktivity. Zdraví je víc než jen číslo na váze.
 • Nalaďte se na své vnitřní signály, jako jsou emoce a pocity sytosti a hladu, spíše než na pouhé vnější signály jídla (jako je jídlo, protože je určitá denní doba nebo protože máte pocit, že musíte dojíst všechno jídlo na talíři).
 • Jezte pomalu, bez rozptylování a jídlo si vychutnávejte.
 • Soustřeďte se na to, jak se po jídle cítíte, a vybírejte si více potravin, po kterých se cítíte dobře.

Shrnutí:

 • Svoboda jídla jako nedietní přístup k výživě zahrnuje naladění se na vnitřní signály plnosti a hladu, odstranění morálky z potravin a zaměření se na chování podporující zdraví, nikoli na hmotnost.

Využití intuitivního stravování k záměrnému hubnutí

Záměrné hubnutí je aktivní snaha o změnu tělesné hmotnosti s cílem snížit číslo na váze.

Ačkoli studie ukazují, že intuitivní stravování je spojeno s úbytkem hmotnosti a nižším indexem tělesné hmotnosti (BMI), ve své podstatě intuitivní stravování není metodou hubnutí (10).

Skutečný program intuitivního stravování by jako výsledek neinzeroval úbytek hmotnosti, protože někteří lidé mohou zhubnout, zatímco jiní mohou přibrat nebo si hmotnost udržet.

Intuitivní stravování umožňuje vašemu tělu najít svou "šťastnou váhu" nebo biologicky stanovenou váhu.

Stejně tak základní principy všímavého stravování nejsou zaměřeny na hubnutí - ačkoli některé programy na hubnutí si osvojily jeho poselství všímavosti (11).

Jiné programy se snaží překlenout tuto mezeru tím, že se zaměřují na návyky podporující zdraví a zároveň zavádějí malé kalorické deficity, které podporují pomalé hubnutí, aniž by se zcela vyhýbaly příjemným potravinám, které nemusí být výživově hodnotné nebo nízkokalorické.

Shrnutí:

 • Zásady intuitivního stravování a uvědomělého stravování se nezaměřují na záměrné hubnutí, i když při jejich osvojení může dojít ke snížení, zvýšení nebo udržení hmotnosti. Místo toho se zaměřují na to, abyste svému tělu umožnili dosáhnout "šťastné", přirozené hmotnosti.

Závěr

"Potravinová svoboda" je velmi rozšířený pojem s různými definicemi, od překonání kultury stravování a restriktivních diet až po potravinovou suverenitu. Proto záleží na kontextu.

Jako nedietní přístup k výživě zahrnuje svoboda jídla naladění se na vnitřní signály plnosti a hladu, oddělení potravin od morálky a zaměření se na chování podporující zdraví - nejen na váhu.

Intuitivní stravování a zásady vědomého stravování se ve své podstatě nezaměřují na záměrné hubnutí ani ho nepodporují. Spíše vám pomohou objevit a osvojit si návyky podporující zdraví, které mohou vést ke snížení, zvýšení nebo udržení hmotnosti.

Tyto rámce pomáhají lidem rozvíjet pozitivní vztah k jídlu a svému tělu, který je založen na důvěře v sebe sama a soucitu se sebou samým, nikoli na ideálu štíhlosti.

Chitomax a Fenuprim - přirozená a účinná cesta nejen k hubnutí

  Dr.Sam Robbins      Dr.Carmen Cooper

Využití Chitosanu jako přírodního a bezpečného blokátoru tuků k pomoci při snižování tělesné hmotnosti BEZ negativních vedlejších efektů, bez léků s vedlejšími účinky, bez nutnosti změny jídleníčku a bez cvičení (stejně efektivně jako s léky). Chitosan je účinný přírodní lék a účinná alternativa.

Jako doplněk stravy je Chitosan prodáván více než 20 let v Evropě a Japonsku s přívlastkem "blokátor tuků". Chitosan je často zmiňován i jako "Magnet na tuky", "Houba na tuky" a nebo "Past na tuky". Všechna tato přirovnání jsou správná, protože Chitosan přitahuje tuk, navazuje ho na sebe, a zachytává tuky v trávicím ústrojí.

Jak funguje

Jakmile se aktivuje v žaludku, naváže na sebe tuky a tukové kyseliny a skrz trávicí ústrojí je vyvede pryč z těla bez toho, aby se dostaly do organizmu. To pomáhá efektivně snížit množství kalorií vstřebaných do těla z potravy.

Studie potvrdily, že chitosan dokáže přitáhnout a navázat množství tuků rovnající se více než 6ti násobku vlastní hmotnosti přípravku. Chitosan působí přirozeně v organizmu a pomáhá odstarnit nadbytečný tuk z potravy, podporuje zdravou tělesnou hmotnost a udržuje zdravou hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Nemá vedlejší účinky.

Jak se CHITOMAX odlišuje od chitosanu?

Chitomax je vysoce kvalitní chitosan, který byl speciálním patentovaným postupem upraven tak, aby se zlepšila jeho rozpustnost v žaludeční kyselině a zvýšila jeho schopnost vázat tuky. Standardní Chitosan se musí úplně rozpustit v žaludeční kyselině, aby mohl účinně působit,

což trvá u standardních produktů z chitosanu minimálně 60 minut a navíc s menší účinností

V laboratorních podmínkách bylo změřeno, že patentovaný Chitomax mnohem účinněji a rychleji váže triglyceridy než jiné chitosanové produkty. (viz graf)

Takto zvýšená účinnost je zajištěna vysokou rychlostí s jakou se Chitomax rozpouští v žaludku, vysokou hustotou a molekulární hmotností Chitomaxu.

Chitomax tak může být užíván s jídlem, nebo těsně před ním, na rozdíl od běžných chitosanových produktů, které je třeba užívat nejméně 30 minut před jídlem.

Nemusíte užívat 30 minut před jídlem, ale těsně před i při jídle

Užívání Chitomaxu:

Pro štíhlou postavu: těsně před jídlem užívat 1-2 kapsle, zapít sklenicí vody

Pro očistu organizmu: před spaním (cca ve 22 hodin) 1 kapsli zapít sklenicí vody

Balení: 60 kapslí

Kapsle: 540 mg, z toho 40 mg vitamínu C. Neobsahuje plnidla ani konzervační látky

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Princip působení Chitomaxu:

Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Na rozdíl od ostatních druhů vlákniny, ChitomaxTM po styku se žaludeční kyselinou získává pozitivní náboj. Kationty, které takto vzniknou, mu dávají právě schopnost vázat tuky na rozdíl od jiných druhů vlákniny.

U ChitomaxuTM byla fyzikální struktura chitosanu upravena, takže polymer je otevřen k rychlejšímu průniku ke skupinám aminokyselin, což vede k zrychlené rozpustnosti v žaludeční kyselině. Proto má ChitomaxTM tak mnohem vyšší schopnost vázat tuky než běžné produkty s chitosanu.

Hubnutí

Při průchodu do tenkého střeva se vytvoří gelová struktura, která okolo částic tuku vytvoří ochranou mřížku. Přirozeným způsobem tak podporuje hubnutí.

Očista organizmu

Zabraňuje vstřebávání škodlivých složek potravy organismem a vylučuje toxické látky (soli těžkých kovů – olovo, rtuť, kadmium, radionuklidy, chemická barviva).

Střevní mikroflora

Obnovuje mikroflóru zažívacího traktu a odstraňuje dysbakteriózu. Normalizuje trávicí proces. Díky kladnému náboji zabraňuje osvojení záporně nabitých tuků, spojuje se s nimi a odstraňuje je v nezměněné podobě spolu s výkaly.

Krevní tlak

Snižuje krevní tlak, odstraňuje negativní působení kuchyňské soli (NaCI) při hypertenzi. Tento efekt je podmíněný tím, že Chitomax (kladný iont) se spojuje s iontem chóru z kuchyňské soli (záporný iont) a odstraňuje ho spolu se stolici a zabraňuje vytvoření angiotenzinu = látky vyvolávající prudké stažení cév, které způsobuje zvýšení arteriálního tlaku.

Cholesterol

Snižuje hladinu lipidů (tuků v krvi), tedy i cholesterolu na normu, spojuje se s žlučovou kyselinou, pomocí níž se cholesterol vstřebává.

Rakovina

Chitomax má alkalické pH, proto vytváří vhodné prostředí na aktivizaci lymfocytů, které ničí cizorodé a zhoubné buňky, Je tedy imunokorektorem.
Protože je schopný přilnout k vnitřnímu povrchu cév, zabraňuje metastazování rakovinových buněk, v lymfatických a cévních cestách brání jejich přenosu do dalších orgánů.

Potlačuje rakovinovou intoxikaci, obnovuje apetit, zabraňuje rakovinové kachexii (rychlé ztrátě váhy nemocných se zhoubnými novotvary). Vhodná je kombinace s extraktem a spórem z Duanwood Red Reishi "houby nesmrtelnosti".

Cevní systém

Zlepšuje mikrocirkulaci tkaniv, odstraňuje stažení cév zejména nejmenších kapilár. Zlepšuje drenážní vlastnosti (schopnost očisty) lymfatického systému, který je hlavním místem hromaděni toxických látek a nejhůře se poddává detoxikaci, očišťuje vnitřní stěny cév.

Prevence diabetu

Snižuje hladinu cukru v moči a u nemocných s nadbytečnou váhou a působí jako profylaktický prostředek při riziku vzniku cukrovky.

CHITOMAX      FENUPRIM

FENUPRIM TMpatent 

chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová

FENUPRIM jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě sacharidy to co jim zabraňuje zhubnout. Přípravek Fenuprim je navržen, tak že účinkuje právě na tuto problematickou oblast stravování. Navíc obsahuje Chitomax, takže i o nežádoucí tuky v potravě je „postaráno“.

FENUPRIM – složení produktu bylo vytvořeno a vyladěno na základě poznatků tradiční čínské medicíny. Kromě formování postavy má řadu pozitivních účinků na lidský organizmus. Přispívá tak nejen ke kráse, ale i ke zdraví. Splňuje základní předpoklad celostního působení.

Složení Fenuprimu:

Složení jedné tobolky:

 • Fenugreek extrakt, pískavice extrakt 350 mg
 • Chitosan (Chitomax) 150 mg
 • Gymnéma lesní 70 mg
 • Skořicovník (extrakt z kůry) 70 mg
 • ALA – kyselina afalipoová 45 mg

Balení: 90 kapslí

Kapsle: 685 mg

Užívání Fenuprimu:

5 minut před jídlem užívat 2 kapsle, zapít nejméně 200 ml vody

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Zkušenosti s Fenuprimem

Je mi 60 let a při náhodné kontrole u lékaře mi naměřili zvýšený cukr. Hledal jsem proto, jak tuto svou situaci řešit a našel jsem stránky Superionherbs, které nabízejí přírodní produkty k řešení různých zdravotních problémů, jako např. nadváha, cukovka, zvýšený cholesterol, imunita, apod. Vybral jsem si přípravek Fenuprim a po jeho měsíčním užívání, úpravě jídelníčku a omezení řepného cukru se dostavily výsledky. Zhubnul jsem 8 kg a při pravidelných měřeních glukometrem jsem se dostal na uspokojivé hodnoty hladiny cukru v krvi. S výrobkem jsem maximálně spokojen a rozhodně jej doporučuji.

57let, Fenuprim jsem užívala 1,5 měsíce, před snídaní (jediné jídlo se sacharidy), pro obnovu hubnutí, které jsem musela s výživovou poradkyní zahájit kvůli artroze 3.stupně v koleni. Při užívání opět pocit lehkosti a vitality.

Fenuprim užívám již druhé balení zhubla jsem a jsem moc spokojená. Hladinu cukru se dozvím až u p,doktorky při kontrole. Objednávám další balení.

za mne, funguje to! Co si budeme vykladat…vek, sedime po cely den v praci bez pohybu a penize a prostor,abychom drzeli diety neni. Pri nastupu do prace jsem behem pul roku nabrala 6kg a nemam cas ani penize se hybat ci nakupovat ,,vychytane potraviny,, Uzivam 14dni Fenuprim, 3x denne po 2kapslich, vzdy pred jidlem a zapiji 2dc vody a mam 2kg za 2 tydny dole. Pravda nejim nyni pecivo, ale jinak mi prijde, ze jsem se nikterak neomezila v jidle, naopak, krom vynechani peciva, se i navecer futruji.

Je mi 66 let. Fenuprim jsem si objednala hlavně z toho důvodu, že mám hraniční hladinu cukru v krvi. Prozatím jsem spokojená, protože nemám chutě na sladké, takže věřím, že se vše upraví.

Nizsi hladina cukru v krvi, lehky ubytek na vaze a vice vitality

za mne,funguje to! Co si budeme vykladat...vek,sedime po cely den v praci bez pohybu a penize a prostor,abychom drzeli diety neni. Pri nastupu do prace jsem behem pul roku nabrala 6kg a nemam cas ani penize se hybat ci nakupovat ,,vychytane potraviny,, Uzivam 14dni Fenuprim, 3x denne po 2kapslich, vzdy pred jidlem a zapiji 2dc vody a mam 2kg za 2tydny dole. Pravda nejim nyni pecivo,ale jinak mi prijde, ze jsem se nikterak neomezila v jidle,naopak,krom vynechani peciva, se i navecer futruji.

S přípravkem Fenuprim jsem velmi spokojená.Mam už třetí balení a pozvolna se má postava začíná měnit.Také zažívání se mi o moc zlepšilo.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

Základem zdraví je prevence -  PROTOKOL pro prevenci

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 UNIKÁTNÍ, BEZKONKURENČNÍ EXTRAKTY

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

ZDE

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

JAREK NOHAVICA

ZADEK JAK ŽOK

A přece nakonec - ÚSPĚŠNÁ LÉČBA

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1291

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1863

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 23.11.2022

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

 

 

Standardní verze