Průmyslově ultra-zpracované potraviny souvisí s rozvojem komorbidit

- Pixabay

Barbora Nová

Nová rozsáhlá studie zvežejněná 13. listopadu 2023 zjistila, že konzumace průmyslově ultrazpracovaných potravin zvyšuje riziko vzniku více komorbidit, včetně cukrovky, rakoviny a srdečních onemocnění.

 • Největší riziko bylo spojeno se zpracovanými produkty živočišného původu a umělými sladidly.
 • U ostatních ultrazpracovaných potravin, jako je chléb, obiloviny a rostlinné produkty, nebyla zdravotní rizika zaznamenána, zjistili vědci.

Není žádným tajemstvím, že ultrazpracované potraviny jsou nezdravé, a nechybí ani studie podrobně popisující jejich vliv na lidské zdraví. Ultrazpracované potraviny jsou obvykle masově vyráběné a patří mezi ně balené snídaňové cereálie, sušenky, rekonstituované masné výrobky, instantní nudle a slazené limonády.

Méně známá je souvislost mezi konkrétními ultrazpracovanými potravinami a rizikem výskytu více zdravotních potíží nebo multimorbidit.

Nová rozsáhlá studie zkoumala spotřebu průmyslově ultrazpracovaných potravin a současný výskyt dvou nebo více chronických onemocnění, jako je rakovina, srdeční onemocnění a cukrovka 2. typu.

Z výsledků vyplývá, že vysoká spotřeba některých ultrazpracovaných potravin zvyšuje riziko rakoviny a kardiometabolické multimorbidity. Ne všechny potraviny však měly stejný účinek - chléb, obiloviny a rostlinné produkty nebyly spojeny s vyšším rizikem.

"Pro pacienta i zdravotníky je už tak značná zátěž zvládnout jednu nemoc, ale když se k ní přidá ještě další, je to mnohem těžší," uvedl autor studie doktor Heinz Freisling, vědec z oddělení výživy a metabolismu (NME) Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC).

"Identifikace rizikových faktorů, které mohou být podkladem pro prevenci multimorbidity zahrnující nemoci, jako je rakovina, cukrovka a srdeční onemocnění, je tím, co motivuje naši práci."

Výsledky studie, kterou spolufinancoval World Cancer Res earch Fund International a další skupiny zabývající se výzkumem rakoviny, byly zveřejněny v časopise The La ncet (1, 2).

Ultrazpracované potraviny souvisejí s onemocněním srdce a rakovinou

Rozsáhlá kohortová studie zkoumala údaje ze studie EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), které se zúčastnilo 266 666 osob (60 % žen) ze sedmi evropských zemí (3).

Účastníci v době náboru netrpěli rakovinou, srdečním onemocněním a cukrovkou 2. typu.

Pomocí dotazníků vědci hodnotili spotřebu potravin a nápojů účastníků v základním období předchozích 12 měsíců. Po průměrné době sledování 11,2 roku se u 4 461 účastníků (39 % žen) objevila multimorbidita v podobě nádorových a kardiometabolických onemocnění, jako je mrtvice a cukrovka.

Výsledky ukazují nejsilnější souvislost multimorbidit s konzumací průmyslově ultra zpracovaných živočišných produktů a uměle a cukrem slazených nápojů.

"Naše studie zdůrazňuje význam zajištění všeobecného přístupu k čerstvým a méně průmyslově zpracovaným potravinám," uvedla hlavní autorka studie Reynalda Córdova, doktorandka vídeňské doktorské školy farmaceutických, výživových a sportovních věd (4).

Jsou všechny zpracované potraviny nezdravé?

Unikátní zjištění této studie ukazuje, že ne všechny ultra zpracované potraviny byly považovány za nezdravé.

"Rostlinné ultrazpracované potraviny (UPFs) nebo chléb a obiloviny nebyly spojeny se zvýšeným rizikem," uvedl dr. Freisling. "Ačkoli je náročné oddělit takové podskupiny od celkového vzorce stravy UPFs, myslím, že v budoucích studiích stojí za to zvážit jemnější analýzu podskupin UPFs."

Dr. Freisling také poznamenal, že klíčovým poznatkem studie je, že není nutné vyhýbat se všem ultrazpracovaným potravinám. "Jejich konzumace by měla být omezena a přednost by měly mít čerstvé nebo minimálně průmyslově zpracované potraviny," uvedl v prohlášení.

Přesto mnoho lidí volí ultra zpracované potraviny z pohodlnosti, aby splnili výživové požadavky nebo z ekonomických důvodů.

Kelsey Costaová, registrovaná dietoložka a výživová poradkyně Národní koalice pro zdravotní péči, uvedla, že při výběru "zdravějších" ultrazpracovaných potravin je třeba zvážit jejich nutriční obsah a úroveň zpracování.

"Čtěte etikety na potravinách, abyste se vyhnuli skrytým cukrům, nadměrnému množství sodíku a dalším škodlivým přísadám," doporučuje.

Celozrnné cereálie jsou lepší volbou než sladké cereálie, protože jsou méně zpracované a plné prospěšné vlákniny a živin. Stejně tak volba celozrnného nebo naklíčeného chleba namísto bílého chleba může tělu poskytnout komplexní sacharidy a základní živiny.

Pro vegetariány a vegany může být minimálně zpracované tofu a tempeh zdravější než silně zpracované rostlinné produkty, jako jsou bezmasé plátky a náhražky sýra, protože ty často obsahují vysoké množství sodíku, konzervačních látek a dalších přídatných látek.

Které ultrazpracované potraviny vám nejvíc škodí?

Průmyslově ultrazpracované potraviny procházejí oproti zpracovaným potravinám dalším stupněm zpracování. Často jsou plné umělých aromat a sladidel a mají velmi dlouhý seznam přísad. Mezi příklady patří např:

 • smažené potraviny
 • párky v rohlíku
 • zpracované maso (např. šunka, slanina, salám)
 • ochucené bramborové lupínky
 • tyčinky a některé snacky
 • zmrzlina
 • limonády

Co dělají ultrazpracované potraviny tělu?

Nejnovější výzkumy spojují konzumaci ultrazpracovaných potravin s různými onemocněními, jako jsou srdeční choroby a rakovina (5, 6).

Další výzkumy ukázaly, že ultrazpracované potraviny jsou "návykové látky", které vedou k tomu, že lidé po nich touží jen více (7).

Nová studie zjistila obzvláště silnou souvislost mezi ultra zpracovanými potravinami živočišného původu a umělými sladidly a zvýšeným rizikem multimorbidit. Následují účinky ultra zpracovaných potravin na organismus.

Ultrazpracované živočišné produkty

Živočišné produkty mají často vysoký obsah nasycených tuků, které mohou zvyšovat hladinu cholesterolu v lipoproteinech o nízké hustotě (LDL) neboli "špatného" cholesterolu a přispívat k ateroskleróze.

Některé chemické látky obsažené v červeném a zpracovaném mase, a to jak přírodní, tak přidané, zvyšují jejich karcinogenní potenciál.

Jedna taková chemická látka, obsažená v červeném mase, vytváří během trávení škodlivé sloučeniny, které mohou poškozovat střevní buňky a potenciálně vést ke vzniku rakoviny tlustého střeva. K podobnému procesu dochází i u průmyslově zpracovaného masa, který ještě zhoršují dusitany a dusičnanové konzervační látky.

Dlouhodobá konzumace těchto výrobků může časem způsobit:

 • chronický zánět
 • poškození buněk
 • zvýšený oxidační stres

Tyto potíže mohou vést k rozvoji mnoha chronických onemocnění.

Vzhledem k těmto souvisejícím zdravotním rizikům je vhodné omezit konzumaci živočišných produktů a zároveň prozkoumat více možností rostlinné stravy pro zdravější životní styl.

Umělá sladidla

Umělá sladidla jsou spojována s obezitou, která může zvyšovat riziko vzniku dalších chronických onemocnění.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno klasifikovala běžné umělé sladidlo aspartam jako potenciální karcinogen, ačkoli množství, které by lidé museli zkonzumovat, aby byli ohroženi rakovinou, je velmi vysoké.

Navíc erytritol, další oblíbené sladidlo, je spojován se zvýšeným rizikem infarktu a mrtvice.

Konzumace těchto chemických alternativ je navíc spojována s nepříznivými účinky na zdraví střev, protože potenciálně narušuje rovnováhu prospěšných bakterií v našem trávicím systému, přičemž nerovnováha střevních bakterií může vést k:

 • záněty
 • střevní propustnost (děravá střeva)
 • další zažívací problémy

Toto narušení rovnováhy střevní mikroflóry může také přispívat k přibývání na váze a zvyšovat riziko metabolických onemocnění, jako je cukrovka 2. typu.

Kromě toho může vysoký příjem cukru vést k inzulínové rezistenci, která je klíčovým faktorem při vzniku cukrovky 2. typu, a přispívat ke zvýšenému zánětu a vysokému krevnímu tlaku, což jsou rizikové faktory srdečních onemocnění."

Je v pořádku jíst ultra zpracované potraviny s mírou?

Ultrazpracované potraviny by se v ideálním případě měly konzumovat s mírou a nemělo by se na ně spoléhat jako na primární zdroj výživy.

Frekvence konzumace "bezpečnějších" ultrazpracovaných potravin se také může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou individuální výživové potřeby, zdravotní cíle a životní styl.

Praktickým přístupem může být zařazení těchto potravin do jídelníčku spíše několikrát týdně než denně. To umožňuje klást větší důraz na celozrnné a minimálně zpracované potraviny, které jsou bohaté na základní živiny a neobsahují škodlivé přídatné látky. Je důležité si uvědomit, že stravovací doporučení nejsou univerzální a individuální stravovací návyky by měly odpovídat osobním zdravotním podmínkám a výživovým potřebám.

Je vhodné omezit nasycené tuky, přidaný cukr, sodík a další škodlivé sloučeniny a přídatné látky v ultra zpracovaných potravinách.

Kdykoli je to možné, volte vyváženou stravu s celými a minimálně zpracovanými potravinami, jako např:

 • celozrnné výrobky
 • luštěniny
 • ořechy
 • semínka
 • ovoce

Závěr

Nová studie zjistila silnou souvislost mezi konzumací některých ultra zpracovaných potravin, jako je maso a umělá sladidla, a zvýšeným rizikem multimorbidit.

Jiné běžné skupiny ultrazpracovaných potravin, jako je chléb a obiloviny, neměly na riziko vliv a nemusejí být zdraví škodlivé.

Odborníci na zdraví a výživu doporučují vybírat si pokud možno plnohodnotné a minimálně zpracované potraviny, aby se snížilo riziko vzniku chronických onemocnění.

Stále platné nutriční doporučení od expertů z Harvardu už z roku 2011!

Odborníci z Harvard School of Public Health uveřejnili v roce 2011 nové nutriční doporučení ve formě tzv. talíře zdravého stravování, který byl určen americkému ministerstvu zemědělství a dalším odborníkům. Univerzita touto novou směrnicí nahradila překonanou a zavádějící potravinovou pyramidu, protože ta byla ovlivněna finančními zájmy, mj. "mléčnou" lobby. V této souvislosti konstatovali:

Američané jsou dnes nejbohatším národem na světě, ale zároveň nejtlustším a nejnemocnějším!

Tato nová "pyramida" shrnuje nejlepší dietní informace, které jsou dnes k dispozici a nejsou vytesané do kamene, protože vědci nepochybně objeví v následujících letech nové informace pro zdravé stravování.

Doporučení pro denní stravování:

 • 50% zelenina a ovoce (nepočítat do toho brambory), omezeně brambory, protože mají negativní dopad na hladinu cukru v krvi (mají vysoký glykemický index).
 • 25% celozrná strava, nižší vliv na hladinu krevního cukru a inzulínu oproti rafinovaným obilovinám.
 • 25% protein - bílé maso, fazole a ořechy, přičemž omezte červené maso a vyhněte se zpracovanému jako je například slanina a klobásy.

Používejte zdravé rostlinné oleje a vyhýbejte se částečně hydrogenovaným olejům, které obsahují nezdravé trans-tuky. Pijte vodu, kávu nebo čaj. Vyhýbejte se sladkým nápojům, vyřaďte - omezte mléko a mléčné výrobky - jedna až dvě porce denně jen pokud si to přejete a omezte džusy - maximálně malá sklenice denně.

Pamatujte: s nízkým obsahem tuku neznamená zdravé

Nová "zdravá výživa" doporučuje opak nízkotučného poselství propagovaného po desetiletí nejen v USA

Experti z Harvardu doporučují vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky s tím, že k získávání vápníku pro lidský organismus je mnohem vhodnější například zelenina jako je kapusta, brokolice nebo květák, případně ze sojového mléka nebo luštěnin a ořechů.

Zdroj: Harvard - Healthy Eating Plate

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 17 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života