Měly by ženy užívat doplňky stravy? Jejich potřeby vitamínů ve stravě a zdroje

 

 

 

 

 

 

Ženy a strava

-Pixabay

Barbora Nová

Ženy mají specifické potřeby živin, které se v průběhu života mění (1).

Například dospívající ženy mají jiné potřeby živin než ženy po menopauze a těhotné a kojící ženy potřebují větší množství specifických živin než ženy, které nejsou těhotné.

Potřeby živin se navíc mohou lišit v závislosti na celkovém zdravotním stavu a životním stylu.

Ačkoli doplňování vitamínů není nutné pro všechny ženy, některé z nich mohou potřebovat doplňky stravy, aby dosáhly doporučené úrovně příjmu.

V tomto článku najdete přehled vitamínů pro ženy, včetně zdrojů vitamínů, potřeb ve stravě a důvody, proč může být pro některé ženy doplňování těchto živin prospěšné.

Vitamíny se dělí do 2 kategorií: rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích.

Vitamíny rozpustné ve vodě se skládají z osmi vitaminů skupiny B: B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina pantotenová), B6 (pyridoxin), B7 (biotin), B9 (kyselina listová) a B12 (kobalamin) a také vitamin C (2).

Vitamíny A, D, E a K jsou považovány za vitamíny rozpustné v tucích.

Vitamíny rozpustné ve vodě se v těle neukládají snadno a je třeba je průběžně dodávat stravou. Naproti tomu vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v tělesných tkáních a uchovávají se po delší dobu (3).

Ženy a dospívající mají v závislosti na věku a zdravotním stavu různou denní potřebu vitaminů.

Následuje tabulka, kde jsou uvedena doporučení pro příjem vitaminů rozpustných ve vodě pro ženy (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12):

Ženy, které kouří, potřebují navíc 35 mg vitaminu C denně. Také těhotné a kojící ženy mladší 19 let potřebují o 5 mg vitaminu C denně méně než těhotné a kojící ženy starší 19 let (12).

Následuje tabulka, kde jsou uvedena doporučení pro příjem vitaminů rozpustných v tucích pro ženy (13, 14, 15, 16):

Pozoruhodné je, že někteří tvrdí, že denní potřeba vitaminu D u těhotných a kojících žen je mnohem vyšší, než jsou současná doporučení. O tom bude pojednáno dále v tomto článku (17, 18, 19, 20, 21).

Funkce vitaminů u žen

Vitamíny rozpustné ve vodě i v tucích jsou potřebné pro kritické tělesné procesy, a proto jejich nedostatek může vést k nepříznivým zdravotním následkům.

Funkce vitaminů rozpustných ve vodě

Vitaminy rozpustné ve vodě hrají v těle mnoho důležitých rolí. Vitaminy skupiny B jsou pravděpodobně nejznámější pro svou roli při produkci energie, zatímco vitamin C je nejznámější pro svou roli v imunitních funkcích.

Tyto živiny se však podílejí i na mnoha dalších důležitých procesech

 • B1. Thiamin pomáhá přeměňovat živiny na energii a je nezbytný pro správnou funkci buněk. Těhotné ženy, ženy dlouhodobě užívající diuretika a ženy, které podstoupily bariatrickou operaci, jsou vystaveny většímu riziku nedostatku thiaminu (22).
 • B2. Riboflavin je potřebný pro tvorbu energie a růst a vývoj. Funguje také jako antioxidant. Těhotné a kojící ženy, ženy s poruchami příjmu potravy a starší ženy jsou vystaveny většímu riziku vzniku nedostatku B2 (23).
 • B3. Niacin je nezbytný pro funkci nervového systému, produkci energie a enzymatické reakce. Nedostatek niacinu je ve Spojených státech vzácný, ale ženy s nedostatečným příjmem potravin bohatých na niacin mohou být ohroženy (6).
 • B5. Kyselina pantothenová je prekurzorem koenzymu A, který je potřebný pro různé základní procesy, jako je tvorba hormonů a neurotransmiterů. Nedostatek B5 je velmi vzácný (7).
 • B6. Pyridoxin je důležitý pro metabolismus makroživin, imunitní funkce a produkci neurotransmiterů. U některých skupin obyvatelstva, například u žen s obezitou a autoimunitními chorobami, je pravděpodobnost nízké hladiny B6 vyšší (24).
 • B7. Biotin hraje klíčovou roli v produkci energie a regulaci oxidačního stresu. Nízkou hladinu biotinu mají častěji těhotné ženy, ženy nadměrně konzumující alkohol a ženy užívající některé léky (25).
 • B9. Foláty jsou potřebné pro tvorbu DNA, RNA, červených krvinek, bílkovin a neurotransmiterů. Nedostatek může být způsoben nedostatečným příjmem potravy, poruchami vstřebávání, interakcemi s léky, těhotenstvím, závislostí na alkoholu a dalšími faktory (26).
 • B12. B12 je nezbytný pro neurologické funkce a tvorbu červených krvinek a DNA. Nedostatek může být důsledkem nedostatečného příjmu potravy nebo zdravotních potíží, včetně autoimunitních onemocnění a malabsorpce (27).
 • Vitamín C. Vitamín C působí jako silný antioxidant a hraje roli v imunitních funkcích a při tvorbě kolagenu a neurotransmiterů. Kouření a nadměrné pití alkoholu zvyšují riziko nedostatku vitaminu C (28).

Berte na vědomí, že cholin je živina rozpustná ve vodě, která je často řazena do skupiny s vitaminy skupiny B kvůli podobným funkcím v organismu. Cholin však není vitamin a ve stravě se vyskytuje jak ve formě rozpustné v tucích, tak ve vodě.

Tato živina hraje důležitou roli ve vývoji mozku, metabolismu, syntéze neurotransmiterů a dalších. Potřeba cholinu se zvyšuje během těhotenství a kojení (29).

Funkce vitaminů rozpustných v tucích

 • Vitamin A. Vitamin A je nezbytný pro zdravý zrak, funkci imunitního systému, buněčný růst a vývoj plodu. Ženy s cystickou fibrózou a ženy v rozvojových zemích jsou více ohroženy nedostatkem vitaminu A (13).
 • Vitamin D. Nedostatek vitaminu D je běžný. Tento vitamin hraje důležitou roli při udržování hladiny vápníku, produkci inzulínu a funkci imunitního systému. Nejvíce ohroženy nedostatkem jsou ženy s obezitou, starší ženy, Afroameričanky a hospitalizované ženy (30).
 • Vitamin E. Vitamin E působí jako antioxidant a je potřebný pro buněčnou komunikaci a zdraví cév a imunitního systému. Nedostatek vitaminu E je vzácný, ale může se vyskytnout u žen se stavy, které způsobují malabsorpci tuků (31).
 • Vitamin K. Vitamin K je důležitý pro zdraví kostí a srdce a je nezbytný pro zdravou srážlivost krve. Nedostatek vitaminu K se může vyskytnout u žen s některými genetickými poruchami a může být způsoben nedostatečným příjmem potravy nebo užíváním některých léků (32).

Shrnutí:

 • Vitaminy hrají v těle mnoho důležitých rolí. V závislosti na věku a zdravotním stavu mají ženy v průběhu života různé potřeby vitaminů rozpustných v tucích i ve vodě.

Potřeba vitaminů pocelý život

Potřeby živin se v průběhu života ženy liší. Nedostatek je také častější v určitých životních fázích, například v těhotenství, a za určitých okolností, například když žena kouří nebo nadměrně pije nebo když je u ní diagnostikován zdravotní stav.

Mějte na paměti, že tento článek se zaměřuje pouze na vitaminy, nikoli na všechny živiny.

Děti a dospívající

Dívky ve věku 9 až 13 let potřebují obecně menší množství vitamínů než adolescenti a ženy vzhledem k jejich menší tělesné velikosti. Dospívající dívky, které jsou starší 14 let však mají podobné potřeby vitaminů jako dospělé ženy.

Výzkumy ukazují, že u dospívajících dívek je pravděpodobnost nedostatku některých živin vyšší než u běžné populace. Například u dospívajících dívek je vyšší riziko vzniku nedostatku vitaminu D a folátů (33, 34, 35).

V méně rozvinutých zemích je u dospívajících dívek běžný také nedostatek vitaminu A (36).

Studie navíc ukazují, že těhotné dospívající dívky častěji nedodržují doporučení pro příjem několika živin, včetně vitaminů E a D.

Mnoho dospívajících konzumuje stravu s nízkým obsahem vitamínů, což je vystavuje riziku jejich nedostatku, a to i během těhotenství, tedy v období, kdy je potřeba většiny živin zvýšená (37, 38).

Proto se všem těhotným dospívajícím doporučuje konzumace prenatálních vitaminů a konzumace výživné stravy, kdykoli je to možné (37, 38).

Ženy ve věku 19-50 let

Ženy v plodném věku mají častěji nedostatek několika vitaminů, včetně vitaminu D a B6.

Studie, která zahrnovala údaje o více než 15 000 ženách, zjistila, že riziko nedostatku živin, včetně nedostatku vitaminu B6 a vitaminu D, je nejčastější u žen ve věku 19-50 let (36).

Těhotné a kojící ženy

Během těhotenství a kojení se zvyšuje potřeba živin pro podporu zdraví plodu a matky. Potřeba téměř všech vitamínů rozpustných ve vodě a tucích je během těhotenství a kojení vyšší.

Z tohoto důvodu jsou těhotné a kojící ženy vystaveny většímu riziku vzniku nedostatku vitaminů (39).

Až 30% těhotných žen na celém světě trpí nedostatkem vitamínů. Vědci například odhadují, že 18-84 % těhotných žen na celém světě trpí nedostatkem vitaminu D (40, 41).

Navíc existují důkazy, že současná doporučení pro některé vitaminy, včetně vitaminu D, jsou pro těhotné ženy příliš nízká.

Podle nejnovějších výzkumů mohou těhotné ženy potřebovat k udržení optimální hladiny vitaminu D asi 4 000 IU denně, zatímco kojící ženy asi 6 400 IU denně (17, 18, 19, 20, 21).

Další důležitou živinou pro zdraví plodu a matky je cholin. Studie ukazují, že většina těhotných žen ve Spojených státech nepřijímá doporučených 450 mg cholinu denně. Mnoho prenatálních vitamínů bohužel cholin neobsahuje (42).

Starší ženy

U žen po menopauze a starších žen je větší pravděpodobnost, že budou mít nedostatek vitaminů A, C, D, K, B12, folátu, B6, B1 a B2 (43, 44, 45, 46, 47).

Seniorky mají často nedostatečný příjem potravy a užívají léky, které mohou snižovat hladinu vitaminů v těle, což zvyšuje riziko vzniku nedostatku jednoho nebo více vitaminů.

Nestandardní požadavky

Ženy, které kouří nebo nadměrně pijí, jsou vystaveny většímu riziku vzniku nedostatku vitaminů v důsledku nedostatečného příjmu vitaminů ve stravě a malabsorpce vitaminů. Malabsorpcí rozumíme poruchu příjmu a transportu živin, vitaminů a stopových prvků střevní sliznicí.

U žen s určitými zdravotními potížemi, včetně cukrovky 2. typu, autoimunitních onemocnění a gastrointestinálních potíží, je pravděpodobnost vzniku nedostatku jednoho nebo více vitaminů vyšší než u běžné populace.

Studie také ukazují, že ženy s obezitou jsou více ohroženy nedostatkem vitaminů, včetně vitaminu B12 a vitaminu D (48).

U žen, které podstoupí bariatrickou operaci, je navíc výrazně vyšší pravděpodobnost vzniku nedostatku vitaminů (49).

Afroameričanky mají vyšší pravděpodobnost nedostatku vitaminu D, částečně proto, že mají vyšší koncentraci melaninu (kožního pigmentu), který blokuje UVB sluneční záření potřebné k tvorbě vitaminu D v kůži (50).

A konečně, nedostatek vitaminu je častý u žen s poruchami příjmu potravy a u těch, které drží restriktivní diety (51, 52, 53).

Shrnutí:

 • Potřeby živin se v průběhu života ženy mění. U některých žen je riziko vzniku nedostatku živin vyšší v důsledku faktorů, jako jsou zvýšené nároky na živiny, nedostatečný příjem stravy, malabsorpce a další.

Zdroje vitamínů ve stravě

Většina vitaminů je soustředěna v různých potravinách. Některé jsou dostupnější v živočišných potravinách, zatímco některé jsou koncentrovanější v potravinách rostlinného původu.

 • Vitamin B1: pšeničné klíčky, vepřové maso, mořské plody, fazole, rýže, slunečnicová semínka, obohacené výrobky, např. snídaňové cereálie.
 • Vitamin B2: vnitřnosti, obohacené obilné výrobky, mléčné výrobky, vejce, houby, mořské plody, mandle, kuřecí maso, quinoa.
 • Vitamín B3: vnitřnosti, kuřecí maso, krůtí maso, mořské plody, hovězí maso, rýže, obohacené obilné výrobky, arašídy, slunečnicová a dýňová semena.
 • Vitamín B5: vnitřnosti, houby, slunečnicová semínka, kuřecí maso, avokádo, mořské plody, brambory, vejce, jogurt, hovězí maso, brokolice, cizrna, obohacené obilné produkty.
 • Vitamín B6: cizrna, maso z orgánů, mořské plody, kuřecí maso, brambory, krůtí maso, banány, hovězí maso, marinovaná omáčka, tvaroh.
 • Vitamin B7: vnitřnosti, vejce, mořské plody, vepřové maso, hovězí maso, slunečnicová semínka, sladké brambory, mandle, špenát.
 • Vitamin B9: vnitřnosti, špenát, fazole, chřest, růžičková kapusta, avokádo, brokolice, hořčice, pšeničné klíčky.
 • Vitamin B12: mořské plody, maso z orgánů, potravinové kvasnice, hovězí maso, mléčné výrobky, vejce, kuřecí maso
 • Vitamin C: paprika, citrusové plody, kiwi, brokolice, jahody, meloun, zelí, květák, brambory.
 • Vitamín A: preformovaný vitamín A se nachází v živočišných potravinách, jako jsou vnitřnosti, sýr a vejce; karotenoidy provitamínu A se nacházejí v rostlinných potravinách, jako jsou sladké brambory, špenát a mrkev.
 • Vitamin D: vitamin D se přirozeně vyskytuje pouze v několika potravinách, včetně tučných ryb, jako je losos, a hovězích jater; některé potraviny, jako je mléko, jsou jím obohaceny.
 • Vitamin E: pšeničné klíčky, slunečnicová semínka, slunečnicový olej, mandle, arašídové máslo, špenát, brokolice.
 • Vitamin K: K2 je obsažen v živočišných potravinách a fermentovaných potravinách, včetně natto a vepřového masa; K1 je obsažen v zelenině, jako je kapusta a zelený salát.

Shrnutí:

 • Vitamíny se nacházejí v různých potravinách, včetně živočišných a rostlinných produktů.

Kdy je vhodné použít doplňky stravy

Ačkoli by se měla vždy dodržovat zdravá a vyvážená strava, aby se podpořil optimální příjem vitaminů, není vždy možné, aby ženy získaly všechny potřebné vitaminy pouze stravou.

Následující skupiny žen mohou potřebovat doplnit jeden nebo více vitaminů, aby dosáhly a udržely si optimální hladinu:

 • starší ženy
 • Afroameričanky
 • ženy s určitými zdravotními potížemi
 • ženy, které dodržují diety, při nichž jsou vyloučeny některé skupiny potravin
 • ženy s poruchami příjmu potravy
 • ženy, které kouří nebo hodně pijí
 • ženy s obezitou
 • těhotné ženy
 • ženy užívající běžné léky na předpis, jako jsou inhibitory protonové pumpy a léky snižující hladinu cukru v krvi (54).

Těhotným a kojícím ženám se kromě konzumace pestré stravy bohaté na živiny doporučuje užívat před těhotenstvím, během něj a po něm prenatální doplňky stravy.

To může pomoci udržet zdravou hladinu živin a podpořit jejich tělo během těhotenství, kojení a poporodní rekonvalescence (55).

Přestože se odborníci zaměřují na důležitost zvýšení příjmu vitaminů během těhotenství a kojení, studie ukazují, že příjem některých živin je u mnoha žen během těhotenství a po něm nedostatečný (54).

Ženám starším 50 let většina odborníků doporučuje vitamin B12 nebo vitamin B-komplex vzhledem k vysokému výskytu malabsorpce B12 z potravy u stárnoucí populace (56, 57).

Nedostatek a nedostatečnost vitaminu D jsou velmi rozšířené. Ženy, zejména ty s obezitou nebo určitými zdravotními potížemi, stejně jako těhotné nebo starší, by si měly nechat zkontrolovat hladinu vitaminu D, aby se určila vhodná dávka doplňků stravy.

Shrnutí:

 • Některé ženy nejsou schopny pokrýt své potřeby vitamínů pouze stravou a mohou potřebovat vitamínové doplňky stravy.

Závěr

Vitamíny jsou pro zdraví žen nezbytné a hrají v těle řadu rolí.

Přestože většina vitaminů je koncentrována v mnoha potravinách a jejich dostatečného příjmu lze dosáhnout konzumací vyvážené stravy, některé ženy nemohou dosáhnout své potřeby vitaminů pouze stravou.

Některé faktory a okolnosti, včetně věku, těhotenství a kojení, zdravotního stavu, užívání léků a životního stylu, zvyšují riziko nedostatku vitamínů u žen.

Ženy, které se obávají, že by mohly být ohroženy nedostatkem vitamínů, nebo mají zájem o optimalizaci příjmu vitamínů, by měly spolupracovat s odborníkem, aby bylo zajištěno optimální dávkování, bezpečnost a nezbytnost.

Fungují multivitamíny s minerály? Pro někoho překvapivá realita

Ing. Zdeněk Rozehnal

Multivitamíny a multiminerály jsou nejčastěji používanými doplňky stravy na světě. Jejich obliba v posledních několika desetiletích prudce vzrostla (1, 2).

Někteří lidé se domnívají, že multivitaminy mohou zlepšit zdraví, kompenzovat špatné stravovací návyky, a dokonce snížit riziko vzniku chronických onemocnění.

Tento článek se zabývá vědeckými důkazy, které stojí za multivitamíny s minerály.

Co jsou multivitamíny s minerály?

Multivitaminy s minerály jsou doplňky stravy, které obsahují mnoho různých vitaminů a minerálů, někdy spolu s dalšími složkami. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný standard pro to, co je multivitamín, jejich složení živin se liší podle značky a výrobku (3).

Multivitamíny se také označují jako multis, multiples nebo prostě vitamíny. Jsou k dispozici v mnoha formách, včetně tablet, kapslí, žvýkacích gumových bonbonů, prášků a tekutin.

Většina multivitamínů s minerály by se měla užívat jednou nebo dvakrát denně. Nezapomeňte si přečíst etiketu a dodržovat maximální doporučené dávkování, tedy jej nepřekračovat.

Shrnutí:

 • Multivitaminy s minerály jsou doplňky stravy, které obsahují různé vitaminy a minerály. Jsou k dispozici v různých formách.

Co multivitamíny s minerály obsahují?

Zpravidla až řináct vitaminů a přibližně 15 minerálních látek, které jsou pro vaše zdraví nezbytné. Mnohé z nich produkují enzymy a hormony, posilují vaši imunitu a udržují správnou funkci nervů a orgánů (4).

Vaše tělo tyto živiny potřebuje také pro reprodukci, údržbu, růst a regulaci tělesných procesů.

Multivitamíny  s  minerály mohou nabízet mnoho z těchto vitaminů a minerálů - ale v různém množství. Mohou také obsahovat další složky, jako jsou byliny, aminokyseliny a mastné kyseliny.

Protože doplňky stravy nejsou regulovány tak přísně jako léky na předpis, mohou některé z nich obsahovat vyšší nebo nižší množství některých živin, než je uvedeno na etiketě. Nebo také skoro nic. Podle mých zkušeností je všeobecně více než 80% doplňků stravy  pro terapie nevhodných.

Některé doplňky stravy navíc mohou obsahovat složky, které se mohou vzájemně ovlivňovat s léky, proto se před zahájením užívání nového doplňku poraďte s odborníkem, pokud trpíte vážnými chronickými nemocemi (5, 6).

Kromě toho mohou být živiny v multivitamínech s minerály získávány ze skutečných potravin nebo vyráběny synteticky, proto je nezbytné doplňky stravy kupovat od renomovaných výrobců.

Shrnutí:

 • Multivitamíny s minerály mohou kromě vitaminů a minerálů obsahovat i byliny, aminokyseliny a mastné kyseliny - množství a počet živin se však může lišit. Snažte se kupovat doplňky stravy bez syntetických látek.

Multivitamíny s minerály a srdeční choroby

Srdeční choroby jsou jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě (7).

Někteří se domnívají, že užívání multivitamínů může pomoci předcházet srdečním onemocněním, výzkumy to však zřejmě jednoznačně nepotvrzují.

Některé studie naznačují, že multivitamíny s minerály souvisejí se sníženým rizikem infarktu a úmrtí, zatímco jiné neprokazují žádný vliv (8, 9, 10, 11).

Studie Physicians' Health Study II zkoumala účinky každodenního užívání multivitaminů u více než 14 000 lékařů-mužů středního věku po dobu více než deseti let a nezjistila žádné snížení infarktu, mrtvice ani úmrtnosti (12).

Novější studie však odhalila, že u žen - nikoli však u mužů - bylo užívání multivitamínů s minerály po dobu delší než 3 roky spojeno s nižším rizikem úmrtí na srdeční onemocnění (13).

Shrnutí:

 • Některé studie naznačují, že lidé, kteří užívají multivitamíny, mají nižší riziko srdečních onemocnění, jiné však žádnou souvislost nezjistily. Celkově jsou důkazy smíšené.

Multivitamíny s minerály a rakovina

Důkazy týkající se užívání multivitaminů s minerály a rizika vzniku rakoviny jsou rovněž smíšené. Některé studie nenaznačují, že nemají žádný vliv na riziko rakoviny, jiné naopak spojují užívání multivitaminů s minerály se zvýšeným rizikem rakoviny (9, 11, 14, 15).

Jeden přehled zkoumal pět randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících 47 289 osob. Zjistil o 31 % nižší riziko rakoviny u mužů, kteří užívali multivitamíny s minerály, ale žádný vliv u žen (16).

Dvě observační studie, z nichž jedna zahrnovala pouze ženy a druhá muže i ženy, spojily dlouhodobé užívání multivitaminů se sníženým rizikem rakoviny tlustého střeva (17, 18).

A konečně studie Physicians' Health Study II zaznamenala, že dlouhodobé každodenní užívání multivitaminů snižuje riziko rakoviny u mužů s anamnézou rakoviny, stejně jako u těch, kteří toto onemocnění v minulosti neměli (19).

Shrnutí:

 • Některé studie spojují užívání multivitaminů s minerály se sníženým rizikem vzniku rakoviny, zatímco jiné nezjistily žádný přínos.

Mají multivitamíny s minerály ještě nějaké další zdravotní přínosy?

Multivitamíny s minerály byly studovány pro několik dalších účelů, včetně podpory funkce mozku a zdraví očí.

Funkce mozku

Několik malých studií zkoumajících specifické populace zjistilo, že multivitamíny s minerály mohou u seniorů zlepšit paměť (20, 21, 22).

Multivitaminy mohou také ovlivňovat vaši náladu. Výzkum odhalil nejen souvislosti mezi špatnou náladou a nedostatkem živin, ale také mezi doplňky stravy a snížením příznaků úzkosti a deprese (23, 24, 25, 26, 27, 28).

Jiné studie však odhalily jen malé nebo žádné změny nálady (29, 30).

Zdraví očí

Věkem podmíněná makulární degenerace je jednou z hlavních příčin slepoty na celém světě (31).

Jedna studie zjistila, že užívání antioxidačních vitaminů a minerálů může zpomalit její progresi a pomoci jí předcházet (32, 33, 34).

Některé důkazy navíc naznačují, že multivitamíny s minerály mohou snížit riziko vzniku šedého zákalu, dalšího rozšířeného očního onemocnění (35, 36, 37).

Shrnutí:

 • Multivitamíny s minerály mohou pomoci zlepšit vaši paměť a náladu. Navíc antioxidační vitaminy a minerály mohou pomoci zpomalit progresi některých onemocnění, která způsobují slepotu.

Multivitamíny s minerály mohou být v některých případech škodlivé

Dávkování je zásadním faktorem, který je třeba při užívání multivitamínů zvážit. Přestože vysoké dávky některých vitaminů a minerálů jsou pro některé lidi přijatelné, vysoké množství může být škodlivé.

Vhodné dávkování může záviset na rozpustnosti vitaminů, které se dělí do následujících dvou skupin:

 • Rozpustné ve vodě. Přebytečné množství těchto vitaminů vaše tělo vyplavuje močí.
 • Rozpustné v tucích. Protože se jich vaše tělo nemůže snadno zbavit, může se jejich nadbytečné množství hromadit především v játrech.

Těhotné osoby musí být obzvláště opatrné s příjmem vitaminu A, protože nadměrný příjem je spojován s vrozenými postiženími (38).

Toxicita vitaminu D je vzácná a je nepravděpodobné, že by vznikla v důsledku užívání multivitaminů. Toxicita vitaminu A je však častější (39, 40, 41, 42).

Pokud užíváte multivitamíny s minerály a jíte mnoho potravin s vysokým obsahem živin, můžete překročit doporučený denní příjem mnoha živin.

Kuřáci by se měli vyhýbat multivitamínům s minerály s velkým množstvím betakarotenu nebo vitaminu A, protože tyto živiny mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny plic (43, 44).

Vysoké dávky některých minerálních látek, například železa, mohou vést k žaludečním potížím, zácpě, zvracení a mdlobám. Železo může také omezit schopnost těla vstřebávat zinek (45).

Na spotřebu železa by si měli dávat pozor zejména muži, kteří ho mají tendenci ukládat více než ženy, a také jedinci, kteří trpí hemochromatózou.

Tento stav může vést k nahromadění toxických hladin tohoto minerálu a může způsobit cirhózu jater, rakovinu jater a srdeční onemocnění. Osoby s tímto onemocněním by se také měly vyhýbat doplňkům stravy s vitaminem C (45).

Dalším rizikem jsou chybné výrobní postupy, které mohou způsobit, že multivitamíny s minerály v sobě ukrývají mnohem větší množství živin, než je zamýšleno (46).

Shrnutí:

 • Doplňování velkých dávek některých živin může mít škodlivé až nebezpečné (život ohrožující) účinky. K tomu pravděpodobněji dojde, pokud užíváte multivitamín s minerály s vysokou účinností souběžně se stravou bohatou na živiny.

Měli byste užívat multivitamíny?

Multivitamíny nejsou vhodné pro každého a některým jedincům mohou dokonce škodit.

Přesto mohou multivitamíny s minerály prospívat určitým skupinám obyvatel, např:

 • Senioři. Vstřebávání vitaminu B12 se může s věkem snižovat. Starší dospělí mohou také potřebovat více vápníku a vitaminu D (47, 48).
 • Vegani a vegetariáni. Vzhledem k tomu, že vitamin B12 se nachází především v živočišných potravinách, jsou ti, kteří dodržují rostlinnou stravu, vystaveni vyššímu riziku nedostatku tohoto vitaminu. Mohou mít také nedostatek vápníku, zinku, železa, vitaminu D a omegy-3 nenasycené mastné kyseliny (49, 50).

Mezi další osoby, kterým mohou multivitamíny s minerály prospět, patří ti, kteří podstoupili operaci na snížení hmotnosti, drží nízkokalorickou dietu nebo nezískávají dostatek živin pouze z potravy (51, 52).

Shrnutí:

 • Někteří jedinci, včetně seniorů, vegetariánů a veganů, mohou potřebovat vyšší množství určitých vitaminů nebo minerálů.

Závěr

Multivitamíny nejsou vstupenkou k optimálnímu zdraví.

Ve skutečnosti jsou důkazy o tom, že zlepšují zdraví většiny lidí, rozporuplné. V některých případech mohou dokonce škodit.

Pokud máte nedostatek nějaké živiny, je nejlepší doplnit ji o konkrétní živinu. Multivitamíny s minerály obsahují mnoho živin, z nichž většinu nemusíte potřebovat. Možná bude nejlepší poradit se s odborníkem, abyste se rozhodli, jak nejlépe postupovat.

Navíc je nejlepší, když nebudete užívat multivitamín s minerály, abyste kompenzovali špatnou stravu. Vyvážená strava složená z čerstvých, plnohodnotných potravin vám mnohem spíše zajistí dlouhodobě dobré zdraví.

Nejlépe užívejte pouze konkrétní vitamíny a přírodního původu a minerály pouze v chelátové formě (cca 40% vstřebatelnost) nebo v koloidní formě (99% vstřebatelnost - i u seniorů).

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života