5 nejčastějších příznaků nesnášenlivosti laktózy

- Pixabay

Barbora Nová

Laktóza je druh cukru, který se přirozeně nachází v mléce většiny savců, přičemž intolerance laktózy je stav charakterizovaný příznaky, jako jsou bolesti žaludku, nadýmání, plynatost a průjem, které jsou způsobeny malabsorpcí laktózy.

U lidí je za štěpení laktózy pro trávení zodpovědný enzym známý jako laktáza. To je důležité zejména u kojenců, kteří laktázu potřebují k trávení mateřského mléka.

S přibývajícím věkem však děti obecně produkují stále méně laktázy.

V dospělosti již až 75% lidí neprodukuje dostatek laktázy, aby správně strávili laktózu obsaženou v mléce, což vede k příznakům při konzumaci mléčných výrobků. To je zvláště časté u lidí neevropského původu.

U některých lidí se může laktózová intolerance vyvinout také po operaci nebo v důsledku gastrointestinálních onemocnění, jako jsou virové nebo bakteriální infekce.

Následuje 5 nejčastějších příznaků a symptomů intolerance laktózy.

1. Bolest žaludku a nadýmání

Bolest žaludku a nadýmání jsou častými příznaky intolerance laktózy u dětí i dospělých.

Když tělo není schopno laktózu rozložit, prochází střevem, až se dostane do tlustého střeva (1).

Sacharidy, jako je laktóza, nemohou být vstřebávány buňkami vystýlajícími tlusté střevo, ale mohou být fermentovány a rozkládány přirozeně se vyskytujícími bakteriemi, které tam žijí, známými jako mikroflóra (2).

Při tomto kvašení se uvolňují mastné kyseliny s krátkým řetězcem a také plyny vodík, metan a oxid uhličitý (1).

Výsledný nárůst kyselin a plynů může vést k bolestem žaludku a křečím. Bolest se obvykle nachází kolem pupku a v dolní polovině břicha.

Pocit nadýmání je způsoben zvýšením množství vody a plynu v tlustém střevě, což způsobuje roztažení střevní stěny, známé také jako distenze (2).

Zajímavé je, že míra nadýmání a bolesti nesouvisí s množstvím přijaté laktózy, ale s citlivostí jedince na pocity distenze. Proto se četnost a závažnost příznaků může u jednotlivých osob výrazně lišit (2, 3).

V neposlední řadě mohou nadýmání, nadýmání a bolest u některých lidí vyústit v nevolnost nebo dokonce zvracení. To je vzácné, ale v některých případech bylo pozorováno, a to i u dětí (4, 5).

Je důležité si uvědomit, že bolest žaludku a nadýmání jsou běžné příznaky, které mohou být důsledkem jiných příčin, například přejídání, jiných druhů malabsorpce, infekcí, léků a jiných onemocnění.

Shrnutí:

 • Bolesti žaludku a nadýmání jsou při intoleranci laktózy běžné. Jsou způsobeny tím, že bakterie v tlustém střevě zkvasí laktózu, která zůstala v těle nestrávená, což má za následek nadměrné množství plynu a vody. Bolesti se nejčastěji vyskytují v oblasti pupku a podbřišku.

2. Průjem

Průjem je definován jako zvýšená frekvence stolice, tekutost nebo objem. Oficiálně je jako průjem klasifikováno vyměšování více než 200 gramů stolice během 24 hodin (6).

Intolerance laktózy způsobuje průjem tím, že zvyšuje objem vody v tlustém střevě, což zvyšuje objem a obsah tekutiny ve stolici. Vyskytuje se častěji u kojenců a malých dětí než u dospělých (1, 7).

Obecně platí, že k vyvolání průjmu musí být v tlustém střevě přítomno více než 45 gramů sacharidů. V případě laktózy to odpovídá vypití 3-4 šálků (asi 750 ml až 1 litru) mléka za předpokladu, že se žádná laktóza nestráví dříve, než se dostane do tlustého střeva (2).

Ne všechny sacharidy, které způsobují průjem, však pocházejí z laktózy. Ve skutečnosti se u zdravých lidí dostane do tlustého střeva nestrávených 2-20% všech zkonzumovaných sacharidů (2).

Kromě intolerance laktózy existuje mnoho dalších příčin průjmu. Patří mezi ně strava, jiné druhy malabsorpce, léky, infekce a zánětlivá střevní onemocnění (6).

Shrnutí:

 • Nesnášenlivost laktózy může způsobit průjem neboli zvýšení frekvence, tekutosti nebo objemu stolice. Dochází k ní, když nestrávená laktóza fermentuje v tlustém střevě a vytváří mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které zvyšují množství vody ve střevě.

3. Zvýšená tvorba plynů

Kvašení laktózy v tlustém střevě zvyšuje produkci plynů vodíku, metanu a oxidu uhličitého (1, 8).

U lidí s laktózovou intolerancí se totiž mikroflóra tlustého střeva velmi zdokonaluje ve fermentaci laktózy na kyseliny a plyny. To má za následek, že v tlustém střevě kvasí více laktózy, což dále zvyšuje plynatost (2).

Množství produkovaného plynu se může u jednotlivých osob velmi lišit v důsledku rozdílné účinnosti mikroflóry a rychlosti zpětného vstřebávání plynu v tlustém střevě (2).

Zajímavé je, že plyny vznikající při kvašení laktózy nemají žádný zápach. Zápach plynatosti totiž pochází z rozkladu bílkovin ve střevě, nikoliv ze sacharidů (2).

Shrnutí:

 • Fermentace laktózy v tlustém střevě může vést ke zvýšené plynatosti a míra, v jaké k ní dochází, se může u jednotlivých osob výrazně lišit. Plyn vznikající při fermentaci laktózy je bez zápachu.

4. Zácpa

Pod pojmem zácpa se většinou rozumí obtížné vyprazdňování tuhé stolice, které je doprovázené žaludečním diskomfortem, nadýmáním a dalšími nepříjemnými pocity. Je to neobyčejně časté onemocnění a trpí jím asi 30% dospělé populace. Většinou jde o zácpu tehdy, udává-li se menší počet stolic než tři týdně (9).

Může být dalším příznakem intolerance laktózy, i když je mnohem vzácnější než průjem.

Když bakterie v tlustém střevě fermentují nestrávenou laktózu, produkují metan. Předpokládá se, že metan zpomaluje dobu, po kterou se potrava pohybuje střevem, což u některých lidí vede k zácpě (1).

Doposud byly zácpové účinky metanu studovány pouze u lidí se syndromem dráždivého tračníku a bakteriálním přerůstáním. Zácpa tedy není běžně spojována s laktózovou intolerancí, i když byla jako její příznak hlášena (1, 10, 11, 12).

Mezi další příčiny zácpy patří dehydratace, nedostatek vlákniny ve stravě, některé léky, syndrom dráždivého tračníku, diabetes, hypotyreóza, Parkinsonova choroba a hemoroidy (9).

Shrnutí:

 • Zácpa je vzácnějším příznakem intolerance laktózy. Předpokládá se, že je způsobena zvýšenou produkcí metanu v tlustém střevě, která zpomaluje tranzitní čas ve střevě.

5. Další příznaky

Ačkoli primární rozpoznané příznaky intolerance laktózy jsou gastrointestinální povahy, některé případové studie uvádějí i další příznaky, včetně (4, 13, 14):

 • bolesti hlavy
 • únava
 • ztráta koncentrace
 • bolesti svalů a kloubů
 • vředy v ústech
 • problémy s močením
 • ekzém

Tyto příznaky však nebyly prokázány jako skutečné příznaky intolerance laktózy a mohou mít i jiné příčiny (8, 15).

Někteří lidé s alergií na mléko navíc mohou své příznaky mylně přisuzovat intoleranci laktózy.

Ve skutečnosti má alergii na kravské mléko až 5% lidí, přičemž se častější  vyskytuje u dětí (16).

Alergie na mléko a intolerance laktózy spolu nesouvisejí. Běžně se však vyskytují společně, což může ztěžovat identifikaci příčin příznaků (17).

Mezi příznaky alergie na mléko patří (16):

 • vyrážka a ekzém
 • zvracení, průjem a bolest žaludku
 • astma
 • anafylaxe

Na rozdíl od intolerance laktózy může alergie na mléko ohrozit život, proto je důležité, aby byla příznaky přesně diagnostikovány, zejména u dětí.

Shrnutí:

 • Mezi další hlášené příznaky patří bolesti hlavy, únava, ekzémy a bolesti svalů a kloubů, které však nebyly potvrzeny jako skutečné příznaky. Je důležité nezaměňovat intoleranci laktózy s alergií na mléko, která může být smrtelná.

Co dělat, pokud máte příznaky intolerance laktózy

Protože příznaky intolerance laktózy jsou poměrně obecné, je důležité, abyste si před vyřazením mléčných výrobků z jídelníčku nechali stanovit přesnou diagnózu (18).

U mnoha lidí, kteří si myslí, že mají intoleranci laktózy, protože se u nich projevily příznaky, se totiž ukázalo, že laktózu vstřebávají normálně.

Zdravotníci často diagnostikují intoleranci laktózy pomocí vodíkového dechového testu. Ten spočívá v požití 50 gramů laktózy a testování zvýšené hladiny vodíku v dechu, která je způsobena bakteriemi fermentujícími laktózu v tlustém střevě (1, 18).

Zajímavé je, že až u 20% lidí s malabsorpcí laktózy není test pozitivní a někteří lidé s pozitivním testem nemají žádné příznaky (1, 8).

Je to proto, že ne všichni lidé s malabsorpcí mají intoleranci laktózy.

Intolerance laktózy je definována přítomností uváděných příznaků a ta závisí na tom, jak je člověk citlivý na účinky malabsorpce, a také na množství laktózy v jeho stravě (2).

Léčba intolerance laktózy obvykle zahrnuje omezení nebo vyhýbání se potravinám s vysokým obsahem laktózy, jako je mléko, pomazánkový sýr, smetana a zmrzlina (8).

Lidé s intolerancí laktózy však často snesou až 1 šálek (240 ml) mléka, zejména pokud je rozprostřeno do celého dne. To odpovídá 12-15 gramům laktózy (1, 19).

Kromě toho lidé často lépe snášejí zakysané mléčné výrobky, jako jsou sýry a jogurty, takže tyto potraviny mohou pomoci lidem uspokojit jejich potřebu vápníku, aniž by vyvolávaly příznaky (1, 2).

Shrnutí:

 • Pokud máte příznaky intolerance laktózy, může lékař určit vaši diagnózu tak, že vám provede vodíkový dechový test. Léčba obvykle spočívá ve vyhýbání se potravinám s vysokým obsahem laktózy, jako je mléko, ačkoli můžete tolerovat i malé množství.

Závěr

Nesnášenlivost laktózy je velmi častá a postihuje až 70% lidí na celém světě.

Mezi nejčastější příznaky patří bolest žaludku, nadýmání, průjem, zácpa, plynatost, nevolnost a zvracení.

Byly zaznamenány i další příznaky, jako jsou bolesti hlavy, únava a ekzémy, ale ty jsou vzácnější a nejsou dobře prokazovatelné. Někdy lidé mylně přisuzují příznaky alergie na mléko, jako je ekzém, intoleranci laktózy.

Pokud máte příznaky intolerance laktózy, může vám dechový vodíkový test pomoci určit, zda máte malabsorpci laktózy nebo zda jsou vaše příznaky způsobeny něčím jiným.

Léčba spočívá v omezení nebo odstranění zdrojů laktózy z vaší stravy, včetně mléka, smetany a zmrzliny. Mnoho lidí s intolerancí laktózy však může vypít až 1 šálek (240 ml) mléka, aniž by pociťovali příznaky.

Závažnost příznaků se u jednotlivých osob liší, proto je důležité zjistit, jaké maximální množství mléčných výrobků vám ještě vyhovuje.

Tibetská houba - jeden z elixírů mládí

(darování a prodej tibetské houby, tibetských krystalů a kombuchy níže)

                  houba                                   krystaly                                  kombucha

Ing. Zdeněk Rozehnal

Odkud kefír pochází?
Kefírová kultura pochází jednak z kavkazských hor a taky z opatství v Tibetu (tamní kefírová zrna nazývaná Tibetská houba jsou drobnější) a je snad 5000 let stará. Co se Kavkazu týká, tak podle legendy daroval kefír příslušníkům ortodoxní církve Aláhův prorok, Mohamed. Kvůli pověře, že "Prorokova zrna" ztratí svoji moc a sílu, pokud by se ho zmocnili nevěřící, byl přísně střežen před cizinci a byl předáván z generace na generaci a pokládán za součást kmenového bohatství. Cizinci občas dostali ochutnat hotový nápoj, ale samotná kefírová kultura zůstávala tajemstvím. V devatenáctém století začali kefír zkoumat ruští doktoři a začali publikovat vědecké studie o pozitivních účincích kefíru. K získání kefírových zrn prý použili krásnou ženu, která měla obměkčit srdce kavkazského knížete a která po spoustě dobrodružství přivezla do Moskvy první hrnek houbiček.

Obyvatelé Kavkazu používali kefír pro uchování kozího, koňského nebo kravského mléka bez ledniček (mléko uchovávali v kožených vacích) a díky němu se dožívali extrémně vysokého věku (samozřejmě nejen díky němu - žili na čerstvém vzduchu, pili čistou vodu, měli dostatek pohybu, ..). Některé nemoci (jako tuberkulóza a rakovina) tam byly úplně neznámé.

Kefírový nápoj zamezuje shromažďování a hnití potravy ve střevech a odkyseluje organismus. V trávicím traktu se dokáže vypořádat s různými nežádoucími přemnoženými kvasinkami, bakteriemi a viry a také výrazně stimuluje imunitní systém. Díky faktu, že se mléčný kefír živí laktózou z mléka, mohou ho konzumovat i osoby, které jsou na tuto látku intolerantní, protože jim v trávicím traktu chybí enzym laktáza (cca 20% občanů ČR a až 75% celosvětově). S délkou fermentace, včetně sekundární (dochází  k dalšímu nárustu prospěšných látek v kefíru, například vitamínů skupiny B- zvláště kyseliny listové), klesá množství laktózy, produkt je kyselejší.

Celý článek

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

NMN (nikotinamid mononukleotid)

NMN (nikotinamid mononukleotid)
Pokud vás zajímají inovace v oblasti stárnutí a dlouhověkosti, možná jste slyšeli o NMN, což je zkratka pro nikotinamid mononukleotid. Je to molekula, kterou vaše tělo vytváří přirozeně, ale někteří...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v blahodárný komplex na...

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium

4x Instantní káva i s extrakty z hub Čaga, Cordyceps a Hericium
  KOHI-FOCUS SLOŽENÍ: Instantní káva 76,4 % (100% káva Arabica), Ashwagandha extrakt 10 %, Chaga extrakt 8 %, Tulsi extrakt 5 %, Sibiřský ženšen extrakt 0,5 % 100% Arabika, zklidňující...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 13 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života