Jeden z klíčů pro zdraví je omega 3 mastná kyselina

 

 

 

 

 

 

 

- Pixabay

Barbora Nová

Omega-3 mastná kyselina je nesmírně důležitá, protože má mnoho pozitivních zdravotních účinků na vaše tělo a mozek. Je protizánětlivá a její poměr k prozánětlivé omega-6 by měl být ideálně 1:3. Díky špatnému stravování se zjišťuje poměr i 1:20!

Ve skutečnosti bylo jen málo živin studováno tak důkladně jako omega-3 mastné kyseliny.

Následuje 17 vědecky podložených zdravotních přínosů omega-3 mastných kyselin.

1. Omega-3 versus deprese a úzkosti

Deprese je jednou z nejčastějších duševních poruch na světě. Mezi její příznaky patří smutek, letargie a celková ztráta zájmu o život (1, 2).

Úzkost, rovněž častá porucha, se vyznačuje neustálými obavami a nervozitou (3).

Zajímavé je, že studie ukazují, že lidé, kteří pravidelně konzumují omega-3, mají menší pravděpodobnost, že budou trpět depresemi (4, 5).

A navíc, když lidé s depresí nebo úzkostí začnou užívat doplňky stravy s omega-3, jejich příznaky se zlepší (6, 7, 8).

Existují tři typy omega-3 mastných kyselin: ALA, EPA a DHA. Potvrzuje se, že z těchto tří látek nejlépe proti depresi bojuje EPA (9).

Jedna studie dokonce zjistila, že EPA je proti depresi stejně účinná jako běžná antidepresiva (10).

Shrnutí:

 • Doplňky stravy s obsahem omega-3 mohou pomoci předcházet a léčit depresi a úzkost. Potvrzuje se, že EPA je nejúčinnější v boji proti depresi.

2. Omega-3 a zlepšení zdraví očí

DHA, typ omega-3, je hlavní strukturální složkou sítnice oka (11).

Když nemáte dostatek DHA, mohou se objevit problémy se zrakem (12, 13).

Zajímavé je, že příjem dostatečného množství omega-3 souvisí se snížením rizika makulární degenerace, jedné z hlavních příčin trvalého poškození očí a slepoty (14, 15).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastná kyselina DHA je hlavní strukturální složkou oční sítnice. Může pomáhat předcházet vzniku makulární degeneraci, která může způsobit poškození zraku a slepotu.

3. Omega-3 podporují mozek během těhotenství a v raném věku

Omega-3 mají zásadní význam pro růst a vývoj mozku u kojenců, protože DHA tvoří 40% polynenasycených mastných kyselin v mozku a 60% v sítnici oka (12, 16).

Proto není překvapením, že kojenci krmeni výživou obohacenou o DHA mají lepší zrak než kojenci krmeni výživou bez ní (17).

Dostatek příjmu omega-3 během těhotenství je spojen s řadou výhod pro vaše dítě, včetně (18, 19, 20):

 • Vyšší inteligence
 • Lepší komunikační a sociální dovednosti
 • Méně problémů s chováním
 • Snížené riziko opožděného vývoje
 • Snížené riziko ADHD, autismu a dětské mozkové obrny

Shrnutí:

 • Dostatek příjmu omega-3 během těhotenství je pro vývoj vašeho dítěte zásadní. Doplňování potravy je spojeno s vyšší inteligencí a nižším rizikem některých onemocnění.

4. Omega-3 zlepšují rizikové faktory srdečních onemocnění

Infarkty a mrtvice jsou nejčastějšími příčinami úmrtí na světě (21).

Před desítkami let vědci pozorovali, že komunity, které se živí rybami, mají velmi nízký výskyt těchto onemocnění. To bylo později spojeno s konzumací omega-3 (22, 23).

Od té doby jsou omega-3 mastné kyseliny spojovány s četnými přínosy pro zdraví srdce (24).

Tyto přínosy mají vliv na:

 • Triglyceridy: Omega-3 mohou způsobit výrazné snížení triglyceridů, obvykle v rozmezí 15-30% (25, 26, 27)
 • Krevní tlak: Omega-3 mohou snížit hladinu krevního tlaku u lidí s vysokým krevním tlakem (25, 28)
 • HDL cholesterol: Omega-3 mohou zvýšit hladinu HDL cholesterolu (29, 30, 31)
 • Krevní sraženiny: Omega-3 mohou udržet krevní sraženiny v rovnováze a bránit krevním destičkám před shlukováním. To pomáhá předcházet vzniku škodlivých krevních sraženin (32, 33)
 • Tvorba plátů: Tím, že udržují vaše tepny hladké a nepoškozené, pomáhají omega-3 předcházet tvorbě plátů, které mohou omezovat průchodnost tepen (34, 35)
 • Zánět: Omega-3 snižují produkci některých látek, které se v těle uvolňují při zánětech (36, 37, 38)

U některých lidí mohou omega-3 také snižovat LDL cholesterol (39, 40).

Navzdory těmto příznivým účinkům na rizikové faktory srdečních onemocnění neexistují přesvědčivé důkazy, že doplňky stravy s omega-3 mohou zabránit infarktu nebo mrtvici (41, 42).

Shrnutí:

 • Omega-3 zlepšují četná rizika srdečních onemocnění. Zdá se však, že některé doplňky stravy s obsahem omega-3 nesnižují riziko srdečních onemocnění, infarktu nebo mrtvice. Proto je žádoucí kupovat výrobky pouze od renomovaných výrobců.

5. Omega-3 mohou snížit příznaky ADHD u dětí

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je porucha chování charakterizovaná nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou (43).

Několik studií uvádí, že děti s ADHD mají nižší hladinu omega-3 mastných kyselin v krvi než jejich zdraví vrstevníci (44, 45).

Četné studie navíc pozorují, že doplňky stravy s omega-3 mohou příznaky ADHD zmírnit.

Omega-3 pomáhají zlepšit nepozornost a plnění úkolů. Snižují také hyperaktivitu, impulzivitu, neklid a agresivitu (46, 47, 48, 49).

Nedávno vědci pozorovali, že doplňky stravy s rybím tukem jsou jedním z nejslibnějších způsobů léčby ADHD (50).

Shrnutí:

 • Doplňky stravy s obsahem omega-3 mohou zmírnit příznaky ADHD u dětí. Zlepšují pozornost a snižují hyperaktivitu, impulzivitu a agresivitu.

6. Omega-3 mohou snížit příznaky metabolického syndromu

Metabolický syndrom je soubor stavů. Zahrnuje centrální obezitu - známou také jako břišní (viscerální) tuk - a také vysoký krevní tlak, inzulinovou rezistenci, vysokou hladinu triglyceridů a nízkou hladinu HDL cholesterolu.

Představuje závažný problém pro veřejné zdraví, protože zvyšuje riziko mnoha dalších onemocnění, včetně srdečních chorob a cukrovky (51).

Omega-3 mastné kyseliny mohou zlepšit inzulinovou rezistenci, zánět a rizikové faktory srdečních onemocnění u lidí s metabolickým syndromem (52, 53, 54).

Shrnutí:

 • Omega-3 mohou mít pro lidi řadu výhod s metabolickým syndromem. Mohou snižovat inzulinovou rezistenci, bojovat proti zánětu a zlepšují některé rizikové faktory srdečních onemocnění.

7. Omega-3 bojují proti zánětu

Zánět je přirozenou reakcí na infekce a poškození v těle. Proto je pro vaše zdraví životně důležitý. Zánět však někdy přetrvává dlouhou dobu, a to i bez infekce nebo zranění. Tomuto stavu se říká chronický - neboli dlouhodobý - zánět.

Dlouhodobý zánět může přispívat k téměř každé chronické západní nemoci, včetně srdečních onemocnění a rakoviny (55, 56, 57).

Pozoruhodné je, že omega-3 mastné kyseliny mohou snižovat produkci molekul a látek spojených se zánětem, jako jsou zánětlivé eikosanoidy a cytokiny (58, 59).

Studie soustavně pozorují souvislost mezi vyšším příjmem omega-3 a snížením zánětu (8, 60, 61).

Shrnutí:

 • Omega-3 mohou snižovat chronický zánět, který může přispívat ke vzniku srdečních onemocnění, rakoviny a dalších onemocnění a různým dalším onemocněním.

8. Omega-3 mohou bojovat proti autoimunitním onemocněním

Při autoimunitních onemocněních si váš imunitní systém plete zdravé buňky s cizími a začne na ně útočit, přičemž ukázkovým příkladem je cukrovka 1. typu, při níž váš imunitní systém napadá buňky produkující inzulín ve slinivce břišní.

Omega-3 mohou bojovat proti některým z těchto onemocnění a mohou být důležité zejména v raném věku. Studie ukazují, že příjem dostatečného množství omega-3 během prvního roku života je spojen se snížením rizika mnoha autoimunitních onemocnění, včetně cukrovky 1. typu, autoimunitní cukrovky a roztroušené sklerózy (62, 63, 64).

Omega-3 také pomáhají při léčbě lupusu, revmatoidní artritidy, ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby a lupénky (65, 66, 67, 68).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastné kyseliny mohou pomoci v boji proti několika autoimunitním onemocněním, včetně cukrovky 1. typu, revmatoidní artritidě, ulcerózní kolititidě, Crohnově choroby a lupénce.

9. Omega-3 mohou zlepšit duševní poruchy

Nízká hladina omega-3 byla zaznamenána u lidí s psychickými poruchami (69).

Studie ukazují, že doplňky stravy s nenasycenou mastnou kyselinou omega-3 mohou snížit četnost výkyvů nálad a relapsů u lidí se schizofrenií i bipolární poruchou (69, 70, 71).

Doplňování omega-3 mastných kyselin může také snížit násilné chování (72).

Shrnutí:

 • Lidé s duševními poruchami mají často nízkou hladinu tuků omega-3 v krvi. Předpokládá se, že zlepšení stavu omega-3 v těle zlepšuje příznaky duševních poruch.

10. Omega-3 mohou bojovat proti úpadku duševních schopností souvisejícímu s věkem a Alzheimerovou chorobou

Pokles mozkových funkcí je jedním z nevyhnutelných důsledků stárnutí. Několik studií spojuje vyšší příjem omega-3 se snížením mentálního úpadku souvisejícího s věkem a snížením rizika Alzheimerovy choroby (73, 74, 75).

Jeden z přehledů kontrolovaných studií ukazuje, že doplňky stravy s omega-3 mohou být prospěšné na počátku onemocnění, kdy jsou příznaky Alzheimerovy choroby velmi mírné (76).

Shrnutí:

 • Omega-3 tuky mohou pomoci předcházet věkem podmíněným mentálnímu zhoršování a Alzheimerově chorobě.

11. Omega-3 mohou pomoci předcházet rakovině

Rakovina je jednou z hlavních příčin úmrtí v západním světě a již dlouho se tvrdí, že omega-3 mastné kyseliny snižují riziko vzniku některých druhů rakoviny.

Zajímavé je, že studie ukazují, že lidé, kteří konzumují nejvíce omega-3, mají až o 55% nižší riziko rakoviny tlustého střeva (77, 78).

Kromě toho je konzumace omega-3 spojována se snížením rizika rakoviny prostaty u mužů a rakoviny prsu u žen (79, 80, 81).

Shrnutí:

 • Příjem omega-3 může snižovat riziko některých rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, prostaty a prsu.

12. Omega-3 mohou snížit výskyt astmatu u dětí

Astma je chronické plicní onemocnění s příznaky, jako je kašel, dušnost a sípání. Těžké astmatické záchvaty mohou být velmi nebezpečné. Jsou způsobeny zánětem a otokem dýchacích cest v plicích.

Navíc v posledních několika desetiletích počet astmatických onemocnění stoupá (82).

Několik studií spojuje konzumaci omega-3 s nižším rizikem astmatu u dětí a mladých lidí (83, 84).

Shrnutí:

 • Příjem omega-3 je spojen s nižším rizikem astmatu u dětí i mladých lidí.

13. Omega-3 mohou snížit množství tuku v játrech

Nealkoholické ztukovatění jater (NAFLD) je častější, než si myslíte. Její výskyt se zvýšil s epidemií obezity a stala se nejčastější příčinou chronického onemocnění jater v západním světě (85).

Doplňování omega-3 mastných kyselin však účinně snižuje množství jaterního tuku a zánětu u lidí s NAFLD (85, 86).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastné kyseliny snižují množství jaterního tuku u lidí s nealkoholickým ztukovatěním jater.

14. Omega-3 mohou zlepšovat zdraví kostí a kloubů

Osteoporóza a artritida jsou dvě častá onemocnění, která postihují kosterní systém.

Studie ukazují, že omega-3 mohou zlepšit pevnost kostí tím, že zvyšují množství vápníku v kostech, což by mělo vést ke snížení rizika osteoporózy (87, 88).

Omega-3 mohou také léčit artritidu. Pacienti užívající doplňky stravy s obsahem omega-3 uvádějí snížení bolesti kloubů a zvýšení síly úchopu (89, 90).

Shrnutí:

 • Omega-3  mohou zlepšovat pevnost kostí a zdraví kloubů a potenciálně snižovat riziko vzniku osteoporózy a artritidy.

15. Omega-3 mohou zmírnit menstruační bolesti

Menstruační bolesti se vyskytují v dolní části břicha a pánve a často vyzařují do dolní části zad a stehen, což může výrazně ovlivnit kvalitu vašeho života.

Studie opakovaně dokazují, že ženy, které konzumují nejvíce omega-3, mají menstruační bolesti mírnější (91, 92).

Jedna studie dokonce zjistila, že doplněk stravy s omega-3 je při léčbě silných bolestí během menstruace účinnější než ibuprofen (93).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastné kyseliny mohou snížit menstruační bolesti a mohou být dokonce účinnější než ibuprofen, protizánětlivý lék.

16. Omega-3 mastné kyseliny mohou také zlepšit spánek

Dobrý spánek je jedním ze základů optimálního zdraví.

Studie spojují nedostatek spánku s mnoha nemocemi, včetně obezity, cukrovky a deprese (94, 95, 96, 97).

Nízká hladina omega-3 mastných kyselin je spojena s problémy se spánkem u dětí a obstrukční spánkovou apnoe u dospělých (98, 99).

Nízká hladina DHA je také spojena s nižší hladinou hormonu melatoninu, který pomáhá usínat (100).

Studie u dětí i dospělých ukazují, že doplňování omega-3 zvyšuje délku a kvalitu spánku (98, 100).

Shrnutí:

 • Omega-3 mastné kyseliny - zejména DHA - mohou zlepšit délku a kvalitu vašeho spánku.

17. Omega-3 tuky jsou dobré pro vaši pokožku

DHA je strukturální složkou vaší pokožky. Je zodpovědná za zdraví buněčných membrán, které tvoří velkou část vaší pokožky.

Zdravá buněčná membrána má za následek jemnou, vlhkou, pružnou pokožku bez vrásek.

EPA také prospívá vaší pokožce několika způsoby, přičemž má vliv na (101, 102):

 • Řízení produkce oleje a hydratace vaší pokožky
 • Prevence hyperkeratinizaci vlasových folikulů, která se projevuje jako malé červené hrbolky, které se často objevují na horních částech paží
 • Snížení předčasného stárnutí vaší pokožky
 • Snížení rizika akné

Omega-3 mohou také chránit vaši pokožku před poškozením slunečním zářením. EPA pomáhá blokovat uvolňování látek, které po vystavení pokožky slunečnímu záření rozkládají kolagen v kůži (101).

Shrnutí:

 • Omega-3 pomáhají udržovat zdravou pokožku, zabraňují předčasnému stárnutí a chrání ji před poškozením sluncem.

Závěr

Omega-3 mastné kyseliny jsou životně důležité pro optimální zdraví.

Jejich příjem z plnohodnotných potravin - například dvakrát týdně z tučných ryb - je nejlepším způsobem, jak zajistit dostatečný příjem omega-3.

Pokud však nejíte mnoho tučných ryb, můžete zvážit užívání doplňku stravy s omega-3. Pro lidi s nedostatkem omega-3 je to levný a velmi účinný způsob, jak zlepšit zdraví.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 20 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života