Příliš mnoho přidaného cukru souvisí se záněty

- Pixabay

Barbora Nová

Příliš mnoho přidaného cukru a příliš mnoho rafinovaných sacharidů může v těle způsobit zánět. To může vést k dalším zdravotním problémům. Můžete omezit průmyslově zpracované potraviny a nápoje s přidanými cukry a také pravidelně cvičit a zvládat hladinu stresu.

Některé potraviny, například cukr, mohou v těle také vyvolat zánět, který je normální, ale konzumace příliš velkého množství prozánětlivých potravin však může způsobit chronický zánět nízkého stupně. To může způsobit vážné zdravotní problémy, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, rakovina a alergie (1, 2, 3, 4).

Následuje vše, co potřebujete vědět o úloze cukru a zánětu v těle.

Několik studií na zvířatech prokázalo, že strava s vysokým obsahem přidaného cukru vede k obezitě, inzulínové rezistenci, zvýšené propustnosti střev a zánětům nízkého stupně (5).

Studie na lidech potvrzují souvislost mezi přidaným cukrem a vyššími zánětlivými markery.

Studie na 29 zdravých lidech zjistila, že konzumace pouhých 40 g přidaného cukru z jedné 375ml plechovky limonády denně vede ke zvýšení zánětlivých markerů, inzulínové rezistence a LDL cholesterolu. Tito lidé měli také tendenci více přibírat na váze (6).

Jiná studie u lidí s nadváhou a obezitou zjistila, že konzumace jedné plechovky běžné limonády denně po dobu šesti měsíců vedla ke zvýšení hladiny kyseliny močové, která je spouštěčem zánětů a inzulinové rezistence. U osob, které pily dietní limonádu, mléko nebo vodu, se hladina kyseliny močové nezvýšila (7).

Pití sladkých nápojů může zvýšit hladinu zánětu. Tento účinek navíc může trvat značně dlouho.

Konzumace 50gramové dávky fruktózy způsobuje zvýšení zánětlivých markerů, jako je C-reaktivní protein (CRP), již o 30 minut později. CRP navíc zůstává vysoký po dobu více než dvou hodin (8).

Kromě přidaného cukru je se zvýšeným zánětem u lidí spojena také konzumace příliš velkého množství rafinovaných sacharidů (9, 10, 11).

V jedné studii vedla konzumace pouhých 50 gramů rafinovaných sacharidů ve formě bílého pečiva ke zvýšení hladiny cukru v krvi a zvýšení zánětlivého markeru Nf-kB (10).

Shrnutí:

 • Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojeno se zvýšeným zánětem v těle a také s inzulínovou rezistencí a přibýváním na váze.

Jak přidaný cukr ovlivňuje vaše tělo

Konzumace nadměrného množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle několik změn, které pomáhají vysvětlit, proč strava s vysokým obsahem cukru může vést k chronickému, nízkostupňovému zánětu.

 • Nadměrná produkce AGE: Konečné produkty pokročilé glykace (AGEs) jsou škodlivé sloučeniny, které vznikají, když se bílkoviny nebo tuky spojí s cukrem v krevním řečišti. Příliš mnoho AGEs vede k oxidačnímu stresu a zánětu (12).
 • Zvýšená propustnost střev: Bakterie, toxiny a nestrávené částice potravy se mohou snadněji dostat ze střeva do krevního oběhu, což může vést k zánětu (5, 13).
 • Vyšší hladina "špatného" LDL cholesterolu: Nadbytek LDL cholesterolu je spojen s vyšší hladinou C-reaktivního proteinu (CRP), markeru zánětu (6, 14).
 • Přibývání na váze: Strava bohatá na přidaný cukr a rafinované sacharidy může vést k nárůstu hmotnosti. Nadbytek tělesného tuku je spojován se zánětem, částečně v důsledku inzulínové rezistence (15).

Je důležité si uvědomit, že zánět pravděpodobně není způsoben pouze cukrem. K zánětu mohou vést i další faktory, jako je stres, léky, kouření a nadměrný příjem tuků (15).

Shrnutí:

 • Nadměrná konzumace přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojena se zvýšenou tvorbou AGE, propustností střev, LDL cholesterolem, zánětlivými markery a přibýváním na váze. Všechny tyto faktory mohou vyvolat chronický zánět nízkého stupně.

Přidaný cukr může vést k dlouhodobým zdravotním problémům

Pozorovací studie u lidí spojují vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů s mnoha chronickými onemocněními, včetně srdečních chorob, rakoviny, cukrovky, obezity a dalších.

Srdeční onemocnění

Několik studií zjistilo silnou souvislost mezi konzumací sladkých nápojů a zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (16).

Rozsáhlá studie zahrnující více než 75 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly stravu s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů a cukru, měly až o 98 % vyšší riziko srdečních onemocnění ve srovnání s ženami s nejnižším příjmem rafinovaných sacharidů (17).

To je pravděpodobně způsobeno vlivem konzumace cukru na rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je zvýšený LDL cholesterol, zvýšený krevní tlak, obezita, inzulínová rezistence a zvýšené zánětlivé markery (16, 18).

Rakovina

Několik studií ukazuje, že u lidí s vysokým příjmem cukru může být vyšší riziko vzniku rakoviny (19, 20, 21, 22).

Jedna studie zjistila, že když byly myši krmeny stravou s vysokým obsahem cukru, vznikla u nich rakovina prsu, která se pak rozšířila do dalších částí těla (3).

Jedna studie zkoumající stravu více než 35 000 žen zjistila, že ty, které konzumovaly nejvíce sladkých potravin a nápojů, měly dvojnásobné riziko vzniku rakoviny tlustého střeva ve srovnání s těmi, které konzumovaly stravu s nejmenším množstvím přidaného cukru (20).

I když je třeba provést další výzkum, předpokládá se, že zvýšené riziko rakoviny může být způsobeno zánětlivým účinkem cukru. Z dlouhodobého hlediska může zánět způsobený cukrem poškozovat DNA a tělesné buňky (23).

Někteří odborníci se domnívají, že na vzniku rakoviny se může podílet i chronicky vysoká hladina inzulínu, která může být důsledkem konzumace nadměrného množství cukru (24).

Diabetes

Studie spojují zvýšenou konzumaci přidaného cukru s cukrovkou 2. typu (25, 26, 27, 28).

Rozsáhlá analýza zahrnující více než 38 000 osob zjistila, že pouhá jedna porce sladkých nápojů denně je spojena s o 18 % vyšším rizikem vzniku cukrovky 2. typu (26).

Jiná studie zjistila, že zvyšující se příjem kukuřičného sirupu je silně spojen s cukrovkou. Naproti tomu příjem vlákniny pomáhal chránit před vznikem cukrovky (27).

Obezita

Obezita je často označována jako zánětlivé onemocnění nízkého stupně. Konzumace příliš velkého množství přidaného cukru je spojena s přibýváním na váze a obezitou (29, 30).

Odborníci naznačují, že moderní strava, která často obsahuje velké množství rafinovaných sacharidů a přidaného cukru, může vést k nerovnováze střevních bakterií. To může částečně vysvětlovat vznik obezity (9).

Přehled 88 pozorovacích studií zjistil, že vyšší příjem sladkých limonád je spojen s větším příjmem kalorií, vyšší tělesnou hmotností a nižším příjmem dalších důležitých živin (31).

Jedna studie na myších zjistila, že strava s vysokým obsahem cukru působí proti protizánětlivým účinkům rybího oleje a podporuje obezitu (4).

Další onemocnění

Vysoký příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojován s rozvojem dalších onemocnění, jako jsou onemocnění jater, zánětlivá onemocnění střev, úpadek duševních schopností, artritida a další (2, 32, 33, 34).

Zejména nadměrná konzumace fruktózy je spojována s nealkoholickým ztukovatěním jater. Není zcela jasné, jak k tomu dochází, ale předpokládá se, že je to způsobeno kombinací zvýšené střevní propustnosti, přemnožením bakterií ve střevech a probíhajícím zánětem nízkého stupně (35).

Důkazy spojující cukr se zdravotními problémy jsou však většinou založeny na pozorovacích studiích. Nemohou tedy prokázat, že by příčinou těchto zdravotních problémů byl pouze cukr (34).

Shrnutí:

 • Pozorovací studie spojují nadměrný příjem přidaného cukru s rozvojem několika chronických onemocnění, jako jsou např. cukrovka, srdeční choroby, obezita a rakovina.

Přírodní cukr není spojován se záněty

Je důležité si uvědomit, že existuje rozdíl mezi přidaným a přírodním cukrem.

Přidaný cukr je odstraněn ze svého původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, aby sloužil jako sladidlo nebo prodloužil trvanlivost.

Přidaný cukr se vyskytuje především v průmyslově zpracovaných potravinách a nápojích, i když stolní cukr je také považován za přidaný cukr. Mezi další běžné formy patří kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), sacharóza, fruktóza, glukóza a kukuřičný cukr.

U dospělých tvoří přidaný cukr přibližně 13 % všech kalorií. To je vysoká hodnota, uvážíme-li, že odborníci doporučují, aby maximálně 5 až 15 % kalorií pocházelo z pevných tuků i přidaného cukru (36).

Nadměrné množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů je spojováno se záněty (6, 9, 10).

Přírodní cukr však se záněty spojován není. Mnohé potraviny obsahující přírodní cukry, jako je ovoce a zelenina, mohou ve skutečnosti působit protizánětlivě (37).

Mezi přírodní cukry patří ty, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Příkladem je fruktóza v ovoci a laktóza v mléce a mléčných výrobcích.

Konzumace přírodních cukrů by neměla být důvodem k obavám. Je to proto, že se při konzumaci a trávení v těle chovají zcela jinak než přidaný cukr.

Přírodní cukr se obvykle konzumuje v rámci celých potravin. Je tedy doprovázen dalšími živinami, jako jsou bílkoviny a vláknina, které způsobují, že se přírodní cukry vstřebávají pomalu. Rovnoměrné vstřebávání přírodního cukru zabraňuje prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi.

Strava s vysokým obsahem celých potravin, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, může mít i další zdravotní výhody. Není třeba omezovat celé potraviny nebo se jim vyhýbat (38, 39, 40).

Shrnutí:

 • Přidaný cukr, který je odstraněn z jeho z původního zdroje a přidává se do potravin a nápojů, je spojován se záněty. Přírodní cukr, který se nachází v celých potravinách, nikoliv.

Změny životního stylu mohou snížit zánět

Dobrou zprávou je, že určité změny životního stylu, jako je snížení příjmu sladkých a zpracovaných potravin, mohou vést ke snížení hladiny zánětu v těle (41).

Například konzumace fruktózy má na zánět vliv v závislosti na dávce. To znamená, že čím více jí sníte, tím větší je zánět v těle (42).

Kromě toho je s chronickým zánětem nízkého stupně spojen také sedavý způsob života, kouření a vysoká míra stresu (43, 44, 45).

Bylo však prokázáno, že pravidelná fyzická aktivita snižuje množství břišního tuku a zánětlivých markerů u lidí (46).

Zdá se tedy, že je možné snížit hladinu zánětu pomocí změn ve stravování.

Jedna studie zjistila, že nahrazení průmyslově zpracovaných potravin celými, nezpracovanými potravinami zlepšilo inzulinovou rezistenci, zlepšilo hladinu cholesterolu a snížilo krevní tlak, což jsou všechno faktory, které souvisejí se zánětem (47).

Jiná studie zjistila, že snížení spotřeby fruktózy zlepšilo zánětlivé krevní markery téměř o 30 % (41).

Následuje několik jednoduchých tipů, které pomáhají snižovat záněty:

 • Omezte průmyslově zpracované potraviny a nápoje: Omezením nebo vyloučením těchto výrobků, přirozeně vyloučíte hlavní zdroje přidaného cukru, jako jsou limonády, koláče, sušenky a sladkosti, stejně jako bílé pečivo, těstoviny a rýže.
 • Čtěte etikety na potravinách: Pokud si nejste jisti některými výrobky, zvykněte si číst etikety na potravinách. Dávejte si pozor na složky, jako je sacharóza, glukóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy, maltózy a dextrózy.
 • Vybírejte si celozrnné sacharidy: Mezi ně patří oves, celozrnné těstoviny, hnědá rýže, quinoa a ječmen. Mají hodně vlákniny a antioxidantů, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru v krvi a chrání před škodlivými vlivy.
 • Jezte více ovoce a zeleniny: Ovoce a zelenina obsahují antioxidanty, vitaminy a minerály, které mohou chránit před záněty v těle a tím snižovat riziko poškození.
 • Jezte hodně potravin bohatých na antioxidanty: Naplňte svůj talíř potravinami bohatými na antioxidanty, které přirozeně pomáhají působit proti zánětu. Patří mezi ně např. ořechy, semínka, avokádo, tučné ryby a olivový olej.
 • Buďte aktivní: Pravidelná fyzická aktivita, včetně aerobních a odporových aktivit by měla být účinná. Cvičení může pomoci chránit před přibýváním na váze a záněty.
 • Zvládejte úroveň stresu: Naučte se zvládat hladinu stresu pomocí relaxačních technik a dokonce i cvičení může pomoci snížit hladinu stresu.

Shrnutí:

 • Nahrazení potravin a nápojů s vysokým obsahem přidatných látek, cukru a rafinovaných sacharidů může pomoci snížit zánětlivé markery. Zařazení plnohodnotných potravin do jídelníčku může rovněž pomoci v boji proti zánětu.

Závěr

Důkazy potvrzují, že konzumace příliš velkého množství přidaného cukru a rafinovaných sacharidů způsobuje v těle zánět.

Zánět způsobený špatnými stravovacími návyky může časem vést k několika zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, onemocnění jater a rakovina.

Zánět však může být způsoben i mnoha dalšími faktory, včetně stresu, léků, kouření a nadměrného příjmu tuků (15).

Existuje několik věcí, které vám mohou pomoci v boji proti zánětu, včetně pravidelného cvičení a účinného zvládání hladiny stresu.

Dále omezte průmyslově zpracované potraviny a nápoje, vybírejte si plnohodnotné potraviny a omezte příjem přidaného cukru a rafinovaných sacharidů.

Chitomax a Fenuprim - přirozená a účinná cesta nejen k hubnutí

  Dr. Sam Robbins a Dr. Carmen Cooper

Využití Chitosanu jako přírodního a bezpečného blokátoru tuků k pomoci při snižování tělesné hmotnosti BEZ negativních vedlejších efektů, bez léků s vedlejšími účinky, bez nutnosti změny jídleníčku a bez cvičení (stejně efektivně jako s léky kterými jsou  Alli® a Xenical®). Chitosan je účinný přírodní lék a účinná altrenativa.

Jako doplněk stravy je Chitosan prodáván více než 20 let v Evropě a Japonsku s přívlastkem "blokátor tuků". Chitosan je často zmiňován i jako "Magnet na tuky", "Houba na tuky" a nebo "Past na tuky". Všechna tato přirovnání jsou správná, protože Chitosan přitahuje tuk, navazuje ho na sebe, a zachytává tuky v trávicím ústrojí.

Jak funguje

Jakmile se aktivuje v žaludku, naváže na sebe tuky a tukové kyseliny a skrz trávicí ústrojí je vyvede pryč z těla bez toho, aby se dostaly do organizmu. To pomáhá efektivně snížit množství kalorií vstřebaných do těla z potravy.

Studie potvrdily, že chitosan dokáže přitáhnout a navázat množství tuků rovnající se více než 6ti násobku vlastní hmotnosti přípravku. Chitosan působí přirozeně v organizmu a pomáhá odstarnit nadbytečný tuk z potravy, podporuje zdravou tělesnou hmotnost a udržuje zdravou hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Nemá vedlejší účinky.

Jak se CHITOMAX odlišuje od chitosanu?

Chitomax je vysoce kvalitní chitosan, který byl speciálním patentovaným postupem upraven tak, aby se zlepšila jeho rozpustnost v žaludeční kyselině a zvýšila jeho schopnost vázat tuky. Standartní Chitosan se musí úplně rozpustit v žaludeční kyselině, aby mohl účinně působit, což trvá u standartních produktů z chitosanu minimálně 60 minut a navíc s menší účinností.

V laboratorních podmínkách bylo změřeno, že patentovaný Chitomax mnohem účinněji a rychleji váže triglyceridy než jiné chitosanové produkty. (viz graf)

Takto zvýšená účinnost je zajištěna vysokou rychlostí s jakou se Chitomax rozpouští v žaludku, vysokou hustotou a molekulární hmotností Chitomaxu.

Chitomax tak může být užíván s jídlem, nebo těsně před ním, na rozdíl od běžných chitosanových produktů, které je třeba užívat nejméně 30 minut před jídlem.

Nemusíte užívat 30 minut před jídlem, ale před i při jídle

Užívání Chitomaxu:

Pro štíhlou postavu: těsně před jídlem užívat 1-2 kapsle, zapít sklenicí vody

Pro očistu organizmu: před spaním (cca ve 22 hodin) 1 kapsli zapít sklenicí vody

Balení: 60 kapslí

Kapsle: 540 mg, z toho 40 mg vitamínu C. Neobsahuje plnidla ani konzervační látky.

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Princip působení Chitomaxu:

Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Na rozdíl od ostatních druhů vlákniny, ChitomaxTM po styku se žaludeční kyselinou získává pozitivní náboj. Kationty, které takto vzniknou, mu dávají právě schopnost vázat tuky na rozdíl od jiných druhů vlákniny.

U ChitomaxuTM byla fyzikální struktura chitosanu upravena, takže polymer je otevřen k rychlejšímu průniku ke skupinám aminokyselin, což vede k zrychlené rozpustnosti v žaludeční kyselině. Proto má ChitomaxTM tak mnohem vyšší schopnost vázat tuky než běžné produkty z chitosanu.

Hubnutí

Při průchodu do tenkého střeva se vytvoří gelová struktura, která okolo částic tuku vytvoří ochranou mřížku. Přirozeným způsobem tak podporuje hubnutí.

Očista organizmu

Zabraňuje vstřebávání škodlivých složek potravy organismem a vylučuje toxické látky (soli těžkých kovů – olovo, rtuť, kadmium, radionuklidy, chemická barviva).

Střevní mikroflora

Obnovuje mikroflóru zažívacího traktu a odstraňuje dysbakteriózu. Normalizuje trávicí proces. Díky kladnému náboji zabraňuje osvojení záporně nabitých tuků, spojuje se s nimi a odstraňuje je v nezměněné podobě spolu s výkaly.

Krevní tlak

Snižuje krevní tlak, odstraňuje negativní působení kuchyňské soli (NaCI) při hypertenzi. Tento efekt je podmíněný tím, že Chitomax (kladný iont) se spojuje s iontem chóru z kuchyňské soli (záporný iont) a odstraňuje ho spolu se stolici a zabraňuje vytvoření angiotenzinu = látky vyvolávající prudké stažení cév, které způsobuje zvýšení arteriálního tlaku.

Cholesterol

Snižuje hladinu lipidů (tuků v krvi), tedy i cholesterolu na normu, spojuje se s žlučovou kyselinou, pomocí níž se cholesterol vstřebává.

Rakovina

Chitomax má alkalické pH, proto vytváří vhodné prostředí na aktivizaci lymfocytů, které ničí cizorodé a zhoubné buňky, Je tedy imunokorektorem.
Protože je schopný přilnout k vnitřnímu povrchu cév, zabraňuje metastazování rakovinových buněk, v lymfatických a cévních cestách brání jejich přenosu do dalších orgánů.

Potlačuje rakovinovou intoxikaci, obnovuje apetit, zabraňuje rakovinové kachexii (rychlé ztrátě váhy nemocných se zhoubnými novotvary). Vhodná je kombinace s extraktem a spórem z Duanwood Red Reishi "houby nesmrtelnosti".

Cevní systém

Zlepšuje mikrocirkulaci tkaniv, odstraňuje stažení cév zejména nejmenších kapilár. Zlepšuje drenážní vlastnosti (schopnost očisty) lymfatického systému, který je hlavním místem hromaděni toxických látek a nejhůře se poddává detoxikaci, očišťuje vnitřní stěny cév.

Prevence diabetu

Snižuje hladinu cukru v moči a u nemocných s nadbytečnou váhou a působí jako profylaktický prostředek při riziku vzniku cukrovky.

FENUPRIM

 chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová

FENUPRIM jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě sacharidy to co jim zabraňuje zhubnout. Přípravek Fenuprim je navržen, tak že účinkuje právě na tuto problematickou oblast stravování. Navíc obsahuje Chitomax, takže i o nežádoucí tuky v potravě je „postaráno“.

FENUPRIM – složení produktu bylo vytvořeno a vyladěno na základě poznatků tradiční čínské medicíny. Kromě formování postavy má řadu pozitivních účinků na lidský organizmus. Přispívá tak nejen ke kráse, ale i ke zdraví. Splňuje základní předpoklad celostního působení.

Složení Fenuprimu:

Složení jedné tobolky:

 • Fenugreek extrakt, pískavice extrakt 350 mg
 • Chitosan (Chitomax) 150 mg
 • Gymnéma lesní 70 mg
 • Skořicovník (extrakt z kůry) 70 mg
 • ALA – kyselina afalipoová 45 mg

Balení: 90 kapslí

Kapsle: 685 mg

Užívání Fenuprimu:

5 minut před jídlem užívat 2 kapsle, zapít nejméně 200 ml vody

Výrobce: Pharmacopea, Anglie

Zkušenosti s Fenuprimem

Je mi 60 let a při náhodné kontrole u lékaře mi naměřili zvýšený cukr. Hledal jsem proto, jak tuto svou situaci řešit a našel jsem stránky Superionherbs, které nabízejí přírodní produkty k řešení různých zdravotních problémů, jako např. nadváha, cukovka, zvýšený cholesterol, imunita, apod. Vybral jsem si přípravek Fenuprim a po jeho měsíčním užívání, úpravě jídelníčku a omezení řepného cukru se dostavily výsledky. Zhubnul jsem 8 kg a při pravidelných měřeních glukometrem jsem se dostal na uspokojivé hodnoty hladiny cukru v krvi. S výrobkem jsem maximálně spokojen a rozhodně jej doporučuji.

57let, Fenuprim jsem užívala 1,5 měsíce, před snídaní (jediné jídlo se sacharidy), pro obnovu hubnutí, které jsem musela s výživovou poradkyní zahájit kvůli artroze 3.stupně v koleni. Při užívání opět pocit lehkosti a vitality.

Fenuprim užívám již druhé balení zhubla jsem a jsem moc spokojená. Hladinu cukru se dozvím až u p,doktorky při kontrole. Objednávám další balení.

za mne,funguje to! Co si budeme vykladat…vek,sedime po cely den v praci bez pohybu a penize a prostor,abychom drzeli diety neni. Pri nastupu do prace jsem behem pul roku nabrala 6kg a nemam cas ani penize se hybat ci nakupovat ,,vychytane potraviny,, Uzivam 14dni Fenuprim, 3x denne po 2kapslich, vzdy pred jidlem a zapiji 2dc vody a mam 2kg za 2tydny dole. Pravda nejim nyni pecivo,ale jinak mi prijde, ze jsem se nikterak neomezila v jidle,naopak,krom vynechani peciva, se i navecer futruji.

CHITOMAX           FENUPRIM

Jak se správně hýbat?

V současnosti se populace nedostatečně pohybuje. Až 70% lidí má nedostatečný nebo nesprávný pohyb. Správná pohybová aktivita je přitom jednou ze zásadních prevencí většiny onemocnění. Aerobní pohyb především snižuje tělesnou hmotnost, riziko kardiovaskulárních onemocnění, je prevencí onkologických onemocnění (především se to týká tlustého střeva a rakoviny prsu), cukrovky, zabraňuje osteoporóze, snižuje výskyt depresí, má pozitivní vliv na hladinu krevních tuků a zlepšuje schopnost naší paměti.

Abychom z pohybu "vytěžili" maximum, měl by dodržovat určitá pravidla, které se týkají hodnoty tepové frekvekce při pohybu (cvičení). Tuky se spalují nejideálnějí v aerobní zóně ve výši 60 - 75% maximální tepové frekvence daného jednotlivce, a to v délce trvání minimálně 1 hodinu 3x týdně nebo alespoň 20 minut každý den.

Jak vypočítat orientačně maximální tepovou frekvenci daného jedince

 • Muži:  214 mínus (0,8 krát věk)
 • Ženy:  209 mínus (0.9 krát věk),

přičemž odchylka je možná o 10%. Pokud se při pohybu odchýlíme do vyšších hodnot tepové frekvence, začneme spalovat místo tuků cukry, jsme po fyzické aktivitě značně vyčerpaní a dostáváme ataky vlčího hladu, což je kontraproduktivní.

Nesmíme zapomenout na příjem tekutin, nejlépe neperlivé čisté pramenité vody.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           ČERVEN 2024 - 24 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života