Jak může řepkový olej škodit zdraví

- Pixabay

Barbora Nová

Řepkový olej je rostlinný olej, který se vyskytuje v mnoha potravinách, přičemž mnoho lidí vyřadilo řepkový olej ze svého jídelníčku kvůli obavám z jeho zdravotních účinků a způsobu výroby.

Možná i vy si kladete otázku, zda je lepší řepkový olej používat, nebo se mu vyhýbat.

Následuje vysvětlení, zda je řepkový olej pro vás dobrý, nebo špatný.

Obsah živin v řepkovém oleji

Stejně jako většina ostatních olejů není řepkový olej dobrým zdrojem živin.

Jedna polévková lžíce (15 ml) řepkového oleje dodává:

 • Kalorie: 124
 • Vitamin E: 12% referenční hodnoty denního příjmu (RHP)
 • Vitamin K: 12% RHP

Kromě vitaminů E a K neobsahuje řepkový olej žádné vitaminy ani minerální látky.

Složení mastných kyselin

Řepkový olej je často označován za jeden z nejzdravějších olejů díky nízkému obsahu nasycených tuků.

Následuje procentuální rozdělení mastných kyselin obsažených v řepkovém oleji (1):

 • nasycené tuky: 7%
 • mononenasycené tuky: 64%
 • polynenasycené tuky: 28%

Polynenasycené tuky v řepkovém oleji zahrnují 21% kyseliny linolové - známější jako omega-6 mastná kyselina - a 11% kyseliny alfa-linolenové (ALA), což je typ omega-3 mastné kyseliny pocházející z rostlinných zdrojů (2).

Mnoho lidí, zejména těch, kteří dodržují rostlinnou stravu, je závislých na zdrojích ALA, aby zvýšili hladinu omega-3 tuků DHA a EPA, které jsou rozhodující pro zdraví srdce a mozku.

Ačkoli vaše tělo může přeměnit ALA na DHA a EPA, výzkum ukazuje, že tento proces je velmi neefektivní. Přesto má ALA sama o sobě určité výhody, protože může snižovat riziko zlomenin a chránit před srdečními chorobami a cukrovkou 2. typu (3, 4).

Je důležité si uvědomit, že metody zahřívání používané při výrobě řepky a také metody vaření za vysokých teplot, jako je smažení, mají negativní vliv na polynenasycené tuky, jako je ALA.

Kromě toho může řepkový olej obsahovat až 4,2% transmastných kyselin, ale jejich množství se velmi liší a obvykle je mnohem nižší (5).

Umělé transmastné kyseliny jsou škodlivé i v malém množství, což přimělo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k výzvě k celosvětovému odstranění umělých transmastných kyselin v potravinách do roku 2023 (6).

Shrnutí:

 • Kromě vitaminů E a K není řepkový olej dobrým zdrojem živin. Řepkový olej může obsahovat malé množství transmastných kyselin, které jsou zdraví škodlivé.

Potenciální nevýhody řepkového oleje

Řepka je druhou největší olejninou na světě. Jeho použití v potravinách se stále rozšiřuje.

Vzhledem k tomu, že se řepka stala jedním z nejoblíbenějších zdrojů tuku v komerčním potravinářském průmyslu, vzrostly obavy z jejího vlivu na zdraví.

Vysoký obsah omega-6 tuků

Jednou z nevýhod řepkového oleje je vysoký obsah omega-6 tuků. Stejně jako omega-3 tuky jsou omega-6 tuky nezbytné pro zdraví a plní v těle důležité funkce.

Moderní strava má však tendenci mít extrémně vysoký obsah omega-6 tuků - které se nacházejí v mnoha rafinovaných potravinách - a nízký obsah omega-3 tuků z celých potravin, což způsobuje nerovnováhu, která vede ke zvýšenému zánětu.

Zatímco nejzdravější poměr příjmu omega-6 a omega-3 tuků je 1:1 a přijatelný 3:1, v typické západní stravě se odhaduje přibližně 15:1, žrouti hamburgrů i 20:1! (7).

Tato nerovnováha souvisí s řadou chronických onemocnění, protože omega-3 je prozánětlivá a omega-3 protizánětlivá, jako je Alzheimerova choroba, obezita, srdeční choroby a rakovina (8, 9, 10).

Poměr omega-6 a omega-3 v řepkovém oleji je 2:1, což se nemusí zdát nijak zvlášť nepřiměřené (11).

Přesto, protože se řepkový olej vyskytuje v mnoha potravinách a má vyšší obsah omega-6 než omega-3, je považován za hlavní zdroj omega-6 ve stravě.

Abyste vytvořili vyváženější poměr, měli byste zpracované potraviny bohaté na řepkový a jiné nevhodné oleje nahradit přírodními, plnohodnotnými zdroji omega-3, jako jsou například tučné ryby nebo lněný olej s výraznou převahou omega-3.

Většinou GMO

Geneticky modifikované potraviny mají genetický materiál upravený tak, aby do nich byly vneseny nebo odstraněny určité vlastnosti (12).

Například vysoce žádané plodiny, jako je kukuřice a řepka, byly geneticky upraveny tak, aby byly odolnější vůči herbicidům a škůdcům.

Přestože někteří vědci považují GMO potraviny za bezpečné, panují obavy z jejich možného dopadu na životní prostředí, veřejné zdraví, kontaminaci plodin, vlastnická práva a bezpečnost potravin.

Více než 90% plodin řepky např. ve Spojených státech a Kanadě je geneticky upraveno (13).

Přestože jsou GMO potraviny již desítky let schváleny pro lidskou spotřebu, existuje jen málo údajů o jejich potenciálních zdravotních rizicích, což vede k tomu, že se jim mnoho lidí logicky vyhýbá.

Vysoce rafinované

Výroba řepkového oleje zahrnuje vysokou teplotu a působení chemických látek.

Řepkový olej, který je považován za chemicky rafinovaný olej, prochází fázemi - například bělením a dezodorizací - které zahrnují chemické ošetření (14).

Ve skutečnosti se rafinované oleje - včetně řepkového, sójového, kukuřičného a palmového - označují jako rafinované, bělené a deodorizované.

Rafinací se v olejích výrazně snižuje obsah živin, jako jsou esenciální mastné kyseliny, antioxidanty a vitaminy (15, 16, 17).

Přestože existují nerafinované, za studena lisované řepkové oleje, většina řepkových olejů na trhu je vysoce rafinovaná a postrádá antioxidanty obsažené v nerafinovaných olejích, jako je například extra panenský olivový olej.

Shrnutí:

 • Řepkový olej je většinou vysoce rafinovaný a geneticky modifikovaný. Je také bohatým zdrojem omega-6 tuků, které mohou při velké konzumaci přispívat ke vzniku zánětů.

Řepkový olej může škodit zdraví

Přestože je řepkový olej jedním z nejpoužívanějších olejů v potravinářském průmyslu, existuje poměrně málo dlouhodobých studií o jeho vlivu na zdraví.

Navíc mnoho studií o jeho údajných zdravotních přínosech je sponzorováno řepkovým průmyslem (18, 19, 20, 21, 22).

Zákonitě proto některé důkazy ukazují, že řepkový olej může mít negativní vliv na zdraví.

Zvýšený zánět

Několik studií na zvířatech spojuje řepkový olej se zvýšeným zánětem a oxidačním stresem, přičemž oxidační stres znamená nerovnováhu mezi škodlivými volnými radikály, které mohou způsobit zánět, a antioxidanty, které zabraňují poškození volnými radikály nebo je zpomalují.

V jedné studii došlo u potkanů krmených 10% řepkového oleje ke snížení několika antioxidantů a zvýšení hladiny "špatného" LDL cholesterolu ve srovnání s potkany krmenými sójovým olejem.

Navíc dieta s řepkovým olejem výrazně zkrátila délku života a vedla k výraznému zvýšení krevního tlaku (23).

Jiná studie na potkanech prokázala, že sloučeniny vznikající při zahřívání řepkového oleje zvyšují některé zánětlivé markery (24).

Vliv na paměť

Studie na zvířatech také potvrzují, že řepkový olej může mít negativní vliv na paměť.

Studie na myších zjistila, že chronické vystavení stravě bohaté na řepkový olej vedlo k významnému poškození paměti a podstatnému zvýšení tělesné hmotnosti (25).

V roční studii na lidech bylo 180 seniorů náhodně zařazeno buď do kontrolní diety bohaté na rafinované oleje - včetně řepkového - nebo do diety, při níž byly všechny rafinované oleje nahrazeny 20-30 ml extra panenského olivového oleje denně.

U osob ve skupině s olivovým olejem došlo ke zlepšení mozkových funkcí (26).

Vliv na zdraví srdce

Ačkoli je řepkový olej propagován jako tuk zdravý pro srdce, některé studie toto tvrzení zpochybňují.

Ve studii z roku 2018 uvádělo 2 071 dospělých osob, jak často používají při vaření konkrétní druhy tuků.

Mezi účastníky s nadváhou nebo obezitou měli ti, kteří obvykle používali k vaření řepkový olej, vyšší pravděpodobnost metabolického syndromu než ti, kteří ho používali zřídka nebo nikdy (27).

Metabolický syndrom je soubor onemocnění - vysoká hladina cukru v krvi, nadbytek tuku v břiše, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu nebo triglyceridů , která se vyskytují společně a zvyšují riziko srdečních onemocnění.

Závěry studie z roku 2018 kontrastovaly s přehledem financovaným průmyslem, který spojoval konzumaci řepkového oleje s příznivým vlivem na rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je hladina celkového cholesterolu a "zlého" LDL cholesterolu (18).

Je důležité poznamenat, že mnoho studií, které naznačují prospěšnost řepkového oleje pro zdraví srdce, používá méně rafinovaný řepkový olej nebo nezahřívaný řepkový olej - nikoliv rafinovaný typ, který se běžně používá pro vaření za vysokých teplot (28, 29, 30, 318, 32, 33).

Navíc, ačkoli mnoho zdravotnických organizací prosazuje nahrazování nasycených tuků nenasycenými rostlinnými oleji, jako je řepkový, není jasné, zda je to prospěšné pro zdraví srdce.

V jedné analýze u 458 mužů měli ti, kteří nahradili nasycené tuky nenasycenými rostlinnými oleji, nižší hladinu "špatného" LDL cholesterolu - ale výrazně vyšší výskyt úmrtí, srdečních onemocnění a ischemické choroby srdeční než kontrolní skupina (34).

Nedávný přehled navíc dospěl k závěru, že nahrazení nasycených tuků rostlinnými oleji pravděpodobně nevede ke snížení počtu srdečních onemocnění, úmrtí na srdeční choroby ani celkové úmrtnosti (35).

Je třeba provést další výzkum týkající se řepkového oleje a zdraví srdce (36, 37).

Shrnutí:

 • Studie potvrzují, že řepkový olej může zvyšovat zánět a negativně ovlivňovat paměť a zdraví srdce.

Alternativní oleje na vaření

Je zřejmé, že k úplnému pochopení vlivu řepkového oleje na zdraví je zapotřebí dalšího výzkumu. Mezitím mnoho jiných olejů poskytuje zdraví prospěšné látky, které jsou důkladně podloženy vědeckými důkazy.

Mějte na paměti, že nasycené tuky, jako je kokosový olej, jsou nejlepší volbou při používání metod vaření za vysokých teplot - například při smažení - protože jsou nejméně náchylné k oxidaci.

Následující oleje jsou tepelně stabilní a mohou nahradit řepkový olej při různých způsobech vaření, například při smažení.

 • Olivový olej. Olivový olej je bohatý na protizánětlivé sloučeniny, včetně polyfenolových antioxidantů, které mohou předcházet srdečním onemocněním a duševnímu úpadku (38).
 • Kokosový olej. Kokosový olej je jedním z nejlepších olejů pro vaření při vysoké teplotě a může pomáhat zvyšovat "dobrý" HDL cholesterol (39).
 • Avokádový olej. Avokádový olej je odolný vůči vysokým teplotám a obsahuje karotenoidní a polyfenolové antioxidanty, které mohou prospívat zdraví srdce (40).

Následující oleje by měly být vyhrazeny pro salátové zálivky a další použití, která nevyžadují teplo:

 • Lněný olej. Studie ukazují, že lněný olej může pomáhat snižovat krevní tlak a tlumit záněty (41).
 • Olej z vlašských ořechů. Olej z vlašských ořechů má bohatou oříškovou chuť a bylo prokázáno, že snižuje vysokou hladinu cukru a cholesterolu v krvi (42, 43).
 • Konopný olej. Konopný olej je vysoce výživný a má oříškovou chuť, která je ideální na dochucení salátů (44).

Shrnutí:

 • Existuje mnoho účinných náhrad řepkového oleje. Tepelně odolné oleje - například kokosový a olivový - lze použít na vaření, zatímco lněný, ořechový a konopný olej lze využít v receptech, které nevyžadují teplo.

Závěr

Řepkový olej je olej ze semen, který se hojně používá při vaření a zpracování potravin.

Ve výzkumu řepkového oleje existuje mnoho protichůdných a rozporuplných zjištění.

Některé studie ho spojují se zlepšením zdravotního stavu (zpravidla financovány řepkovým průmyslem), mnohé však prokazují, že způsobuje záněty a poškozuje paměť a srdce.

Určitě je lepší volit raději oleje, u kterých bylo prokázáno, že jsou zdravé - například extra panenský olivový olej.

Řepkový olej používejte bez obav pouze na mazání strojů.

Následuje článek, který byl publikován na "Úspěšné léčbě" v roce 2019

Vědci varují před řepkovým olejem: Poškozuje Váš mozek a může způsobit demenci

- Pixabay
 

Určitě znáte větší množství druhů rostlinných olejů. Neznámější jsou olivový, slunečnicový, řepkový, kokosový. Naprostá většina z nich je přírodního původu, ale řepkový olej ne.

Jde totiž o to, že původní plodina a z ní olej obsahoval velké množství kyseliny erukové, což je delší dobu látka známá jako karcinogen. Proto byla upravena v kanadské univerzitní laboratoři dr. Baldurem Steffansonem a rozšířila se do celého světa. V současnosti proto neexistuje "organický" nebo "bio" řepkový olej, neboť samotná surovina, ze které se vyrábí, je obvykle geneticky upravené semeno řepky.

Jaká jsou největší zdravotní rizika konzumace potravin s řepkovým olejem

Řepkový olej:

 • snižuje množství vitamínu E v těle, prospěšného antioxidantu
 • zvyšuje ztuhlost (rigidita) membrán mozkových buněk, které mohou vyvolat degenerativní onemocnění. Právě výrazná rigidita je jedním z projevů Parkinsonovy nemoci rigidní
 • vzhledem k vysokému obsahu síry snadno žlukne, což může u lidí s bronchiálním nebo astmatickým onemocněním zhoršovat alergie a přidružené zdravotní problémy
 • studie na lidech odhalují, že řepka způsobuje nárust rakoviny plic
 • může zkrátit délku života zvířat a snížit u nich počet krevních destiček
 • každodenní konzumace může zvýšit vaše triglyceridy (druh krevních tuků) o více než 40 procent
 • rychle plesniví a také potlačuje činnost enzymů
 • „otvírá dveře“ volným radikálům, ničí přírodní antioxidanty a tím může být spojen se zvýšeným výskytem mnoha chorob
 • když je zkažený, nelze to chutí poznat, takže je těžké říct, zda náhodou nejíte také žluklou kyselinu erukovou

Závěr

 • Nezapomeňte, že neexistuje žádná taková látka, jako je zdravý řepkový olej.

Zdroj: newagora.ca

Přejděte na jiný olej k přípravě jídel a snižte tak své riziko onemocnění

- Pixabay

Amie Sugat, 25. srpna 2010

Výrobci kukuřičných, řepkových nebo sojových olejů by byli neradi, pokud by se tato skrývaná fakta o jejich produktech dozvěděli spotřebitelé. Jejich produkty totiž nikdy nebyly určeny pro konzumaci, ale měly sloužit v průmyslu pro mazací zařízení, míchání barev anebo jako nová generace automobilových paliv. A výrobci přišli na to, že jejich produkce vychází levněji než zdravé oleje a tuky a jelikož se jedná o vedlejší produkt, jejich zdroje jsou velmi vydatné.

Nebezpečí plynoucí z některých rostlinných olejů

Nepatrná množství olejů v semenech a v sojových bobech jsou zdraví prospěšná, takové oleje jsou vázané na antioxidanty, které brání tomu, aby se staly nebezpečnými. Avšak v případě masové produkce se výrobci snaží co nejvíce prodlužovat jejich trvanlivost. Mastné kyseliny po separaci s výchozích surovin totiž poměrně rychle žluknou.

Aby byla dosažena vyšší životnost, bývají antioxidanty a fytochemické složky odebírány – oleje prochází procesy, ve kterých se používají chemikálie, jako je hexanol nebo chlorové bělidlo. Následně jsou ošetřovány proti zápachu. Navíc bývá většina těchto olejů obarvována potravinářskými barvami a přimíchávají se do nich konzervanty, aby se zamaskoval případný zápach žluknoucích olejů.

Mezi škodlivé následky, kterými na lidské tělo působí žluklé průmyslově upravované oleje patří: ztráty zraku, poškozování centrálního nervového systému, respirační onemocnění, anémie, zácpy, nízké porodní váhy, dráždivost, poruchy myšlení, mlhavá paměť. Dlouhodobá konzumace způsobuje pak i rakovinu, zvýšené riziko aterosklerózy, nárůst počtu infarktů a mrtvic, poruchy trávení, bolestivost a mnoho dalších problémů, spojovaných se špatnou výživou a vitamínovými deficity.

Odkud rostlinné oleje pochází

Řepkový olej

pochází z geneticky modifikovaného řepkového semene. Jeho produkce je snadná, protože je tak toxické, že ani hmyz o něj nemá zájem. Původně býval řepkový olej používán jako mazadlo strojů v malých továrnách. Prokázalo se u něj, že způsobuje rakovinu plic a srdeční choroby. V Evropě byl také původně používán jako složka krmiva pro zvířata na farmách. Takto chovaná zvířata ale začínala trpět slepotou a mnoha chorobami, stávala se nezvladatelná a napadala člověka.

Sójový olej

samozřejmě pochází ze sojových bobů; ačkoliv masmédia opěvuji sóju, má tento produkt i svou temnou stránku. Sojové boby totiž nelze zařadit mezi zdravé potraviny. Jejich konzumace mívá souvislost s neplodností, častějšími výskyty rakoviny nebo s leukémií u batolat, s diabetem 1.typu a s předčasnou pubertou u dětí, které byly v raném dětství krmeny výrobky ze sóji.

„Klinické a laboratorní studie dávají sóju do spojitostí s podvýživou, bolestivým trávením, poruchami štítné žlázy, oslabováním poznávacích schopností, reprodukčními poruchami, oslabením imunitního systému a dokonce i se srdečními chorobami a rakovinou,“ říká Liz Lipski PhD CCN.

A Dr. Joseph Mercola k tomu ještě dodává: „Sójové mléko mívá až o 1 000% vyšší obsah hliníku, než běžné mléčné nápoje.“

Kukuřičný olej

zase obsahuje polynenasycené kyseliny, které podporují růst zhoubných nádorů. Dlouhodobá konzumace tohoto oleje je dávána do souvislostí s rakovinou tlustého střeva, protože tím nastává potlačování enzymu, který je schopen působit preventivně proti zhoubnému bujení. Japonští výzkumníci zjistili, že dlouhodobější konzumace kukuřičného oleje a dalších kukuřičných produktů zvyšuje četnost úmrtí a výskytů rakoviny jícnu.

Vyměňte svůj olej v kuchyni

Hlavním důvodem, proč tyto oleje mají takové negativní účinky na lidské tělo, je jednoduše to, že jsou nestravitelné. Je to dáno tím, že potlačují přirozenou funkci tělesných enzymů, které mají za úkol měnit tuky na složky a vitamíny, které je tělo schopno absorbovat a ty se pak vážou na minerály, jako je vápník, fosfor a hořčík. Škodlivé účinky ovšem nejsou pociťovány okamžitě; nástup zdravotních komplikací často trvá deset i více let, než se začnou projevovat příznaky a výraznější projevy na těle.

Rizika rakoviny, srdečních chorob a mnoha dalších nemocí tedy lze snížit náhradou těchto polynenasycených a rafinovaných rostlinných olejů za oleje zpracovávané za studena, obsahující mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem.

Originál: https://www.naturalnews.com/029555_soybean_oil_disease.html

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus (Outkovka pestrá)

Coriolus (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro děti na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

      

 NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

 

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. Jelinek, dr. Wahls

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Nejúčinnější kloubní výživa, MUDr. Ladislav Šafránek

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

Porovnání AMERICKÉ a RUSKÉ vakcíny na Covid -19, mechanismy účinků všech i připravovaných vakcín

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

 

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 29.4.2023 v souvislosti s "vakcinací"

Ú MRTÍ - 1310

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 1884

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

Stav k 26.02.2023

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života

 

 

 

Standardní verze