14 způsobů, jak předcházet pálení žáhy a refluxu kyselin

Ing. Zdeněk Rozehnal

Většina z nás dobře zná bolestivý, pálivý pocit uprostřed hrudníku, který je spojen s pálením žáhy. Ve skutečnosti se až 28 % dospělých potýká s gastroezofageální refluxní chorobou (GERD), běžným onemocněním, které způsobuje pálení žáhy. GERD vzniká, když se kyselina ze žaludku tlačí zpět do jícnu, což vede k pocitu pálení žáhy (1).

Přestože lidé často užívají k léčbě refluxu a pálení žáhy léky, mnoho úprav životního stylu vám také může pomoci zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života.

Následuje 14 přírodních způsobů, jak snížit reflux kyseliny a pálení žáhy, které jsou podloženy vědeckým výzkumem.

1. Žvýkejte žvýkačku

Několik starších studií prokázalo, že žvýkání žvýkaček může pomoci snížit kyselost v jícnu (2, 3, 4).

Zvláště účinné se zdají být žvýkačky, které obsahují hydrogenuhličitany, protože mohou pomoci neutralizovat kyselinu a zabránit tak refluxu (5).

Žvýkačka může také zvýšit produkci slin, které mohou pomoci vyčistit jícen od kyseliny (6).

Shrnutí:

 • Žvýkačky zvyšují tvorbu slin a mohou pomoci vyčistit jícen od žaludeční kyseliny.

2. Spěte na levém boku

Několik studií zjistilo, že spaní na pravém boku může zhoršovat noční příznaky refluxu (7, 8).

Podle jednoho přehledu může ležení na levém boku dokonce snížit působení kyseliny v jícnu až o 71% (8).

Ačkoli důvod není zcela jasný, mohl by být vysvětlen anatomií. Jícen vstupuje do žaludku na pravé straně. V důsledku toho se dolní jícnový svěrač nachází nad úrovní žaludeční kyseliny, když spíte na levém boku.

Na druhou stranu, když ležíte na pravém boku, žaludeční kyselina pokrývá dolní jícnový svěrač, což zvyšuje riziko refluxu (7, 8).

I když spát celou noc na levém boku nemusí být vždy možné, mohlo by to přispět k většímu pohodlí při usínání.

Shrnutí:

 • Pokud se v noci potýkáte s refluxem kyseliny, zkuste spát na levé straně těla.

3. Mějte hlavu při spaní výše

Někteří lidé pociťují příznaky refluxu během noci, což může ovlivnit kvalitu spánku a ztížit usínání. Změna polohy, ve které spíte, vyvýšením hlavy postele by mohla pomoci snížit příznaky refluxu a zlepšit kvalitu spánku (9).

Jeden přehled čtyř studií zjistil, že vyvýšení hlavy postele snižuje kyselý reflux a zlepšuje příznaky, jako je pálení žáhy a regurgitace, u lidí s GERD (10).

Jiná studie ukázala, že u lidí, kteří během spánku používali klín k vyvýšení horní části těla, docházelo k menšímu výskytu kyselého refluxu ve srovnání s případy, kdy spali naplocho (7).

Shrnutí:

 • Zvýšení hlavy postele může snížit příznaky refluxu v noci.

4. Jezte večeři dříve

Zdravotníci často doporučují lidem s refluxem kyselin, aby se vyhnuli jídlu během 3 hodin před tím, než jdou spát. Každopádně se pro zdraví doporučuje nejíst po 18. hodině!

Je to proto, že ležet po jídle ve vodorovné poloze ztěžuje trávení, což může zhoršit příznaky GERD. Podle jednoho přehledu zvyšuje konzumace jídla pozdě večer expozici kyselinám při ležení o 5% ve srovnání s jídlem dříve večer (11).

Jiná studie zahrnující 817 osob s diabetem 2. typu zjistila, že konzumace večeře pozdě večer je spojena s vyšším rizikem kyselého refluxu (12).

Shrnutí:

 • Pozorovací studie naznačují, že jídlo v blízkosti doby spánku může zhoršovat příznaky kyselého refluxu v noci.

5. Dávejte přednost vařené cibuli před syrovou

Syrová cibule je častým spouštěčem refluxu a pálení žáhy. Jedna starší studie u lidí s refluxem ukázala, že konzumace jídla obsahujícího syrovou cibuli významně zvýšila pálení žáhy, reflux a říhání ve srovnání s konzumací identického jídla, které cibuli neobsahovalo (13).

Častější říhání může naznačovat, že se tvoří více plynu. To by mohlo být způsobeno vysokým množstvím fermentovatelné vlákniny v cibuli (14, 15).

Syrová cibule je také hůře stravitelná a mohla by dráždit sliznici jícnu, což by způsobilo zhoršení pálení žáhy (16).

Ať už je důvod jakýkoli, pokud si myslíte, že konzumace syrové cibule vaše příznaky zhoršuje, měli byste se jí vyhnout a raději zvolit cibuli vařenou.

Shrnutí:

 • Někteří lidé pociťují po konzumaci syrové cibule zhoršení pálení žáhy a dalších refluxních příznaků.

6. Jezte menší a častější jídla

V místě, kde jícen ústí do žaludku, je prstencovitý sval známý jako dolní jícnový svěrač.

Funguje jako ventil a za normálních okolností zabraňuje tomu, aby kyselý obsah žaludku vystoupal do jícnu. Obvykle zůstává zavřený, ale může se otevřít při polykání, říhání nebo zvracení.

U lidí s refluxem kyseliny je tento sval oslabený nebo nefunkční. K refluxu kyseliny může dojít také tehdy, když je na tento sval vyvíjen příliš velký tlak, což způsobí, že se kyselina protlačí otvorem (17).

Není překvapením, že většina příznaků refluxu se projevuje po jídle. Zdá se také, že konzumace pouze jednoho až dvou velkých jídel denně může refluxní příznaky zhoršit (18).

Proto může konzumace menších a častějších jídel v průběhu dne pomoci snížit příznaky refluxu (19, 20).

Shrnutí:

 • Kyselý reflux se obvykle zvyšuje po jídle a zdá se, že větší jídla jej zhoršují. Proto může být prospěšné jíst menší a častější jídla.

7. Udržujte si přiměřenou hmotnost

Bránice je sval umístěný nad žaludkem. Za normálních okolností bránice přirozeně posiluje dolní jícnový svěrač, který zabraňuje úniku nadměrného množství žaludeční kyseliny do jícnu.

Pokud však máte nadbytek břišního tuku, může být tlak v břiše tak vysoký, že se dolní jícnový svěrač vytlačí nahoru, mimo oporu bránice. Tento stav, známý jako hiátová hernie, je považován za hlavní příčinu GERD (21).

Výzkumy navíc ukazují, že nadbytek tuku na břiše může být spojen s vyšším rizikem vzniku kyselého refluxu a GERD (22, 23, 24).

Z tohoto důvodu některé studie naznačují, že snížení tělesné hmotnosti alespoň o 10% by mohlo u lidí s tímto onemocněním výrazně snížit příznaky GERD (25).

Dosažení a udržení přiměřené tělesné hmotnosti může dlouhodobě pomoci snížit kyselý reflux.

Shrnutí:

 • Ztráta břišního tuku a udržování mírné hmotnosti by mohly zmírnit některé vaše příznaky GERD.

8. Dodržujte dietu s nízkým obsahem sacharidů

Přibývající důkazy naznačují, že dieta s nízkým obsahem sacharidů může zmírnit příznaky refluxu. Někteří vědci se totiž domnívají, že nestrávené sacharidy mohou způsobovat přemnožení bakterií a zvýšený tlak uvnitř břicha, což by mohlo přispívat k refluxu kyseliny (26, 27).

Příliš mnoho nestrávených sacharidů v trávicím systému může často způsobovat nejen plynatost a nadýmání, ale také říhání (28, 29, 30).

Také některé další studie naznačují, že dieta s nízkým obsahem sacharidů by mohla příznaky refluxu zlepšit (31, 32).

Shrnutí:

 • Některé výzkumy naznačují, že špatné trávení sacharidů a přemnožení bakterií v tenkém střevě může mít za následek reflux kyseliny. Diety s nízkým obsahem sacharidů mohou být účinnou léčbou.

9. Omezte příjem alkoholu

Pití alkoholu může zvýšit závažnost refluxu a pálení žáhy. Některé studie totiž ukázaly, že vyšší příjem alkoholu může být spojen se zvýšenými příznaky refluxu kyseliny (33, 34).

Alkohol zhoršuje příznaky tím, že zvyšuje množství žaludeční kyseliny, uvolňuje dolní jícnový svěrač a zhoršuje schopnost jícnu odvádět kyselinu (35).

Ačkoli je zapotřebí nových výzkumů, některé starší studie také ukazují, že pití vína nebo piva zvyšuje příznaky refluxu, zejména ve srovnání s pitím čisté vody (36, 37).

Shrnutí:

 • Nadměrná konzumace alkoholu může zhoršovat příznaky refluxu. Pokud vás pálí žáha, může omezení příjmu alkoholu pomoci částečně zmírnit vaše potíže.

10. Nepijte příliš mnoho kávy

Studie zjistily, že káva dočasně uvolňuje dolní jícnový svěrač, což zvyšuje riziko refluxu kyseliny (38).

Některé důkazy také ukazují na kofein jako na možnou příčinu. Podobně jako káva uvolňuje kofein dolní jícnový svěrač, což by mohlo způsobit reflux (39).

Nicméně i když několik studií naznačuje, že káva a kofein mohou u některých lidí reflux kyseliny zhoršovat, důkazy nejsou zcela jednoznačné. Například jedna analýza observačních studií nezjistila žádný významný vliv konzumace kávy na vlastní příznaky GERD.

Přesto když vědci zkoumali příznaky kyselého refluxu malou kamerou, zjistili, že konzumace kávy souvisí s větším poškozením jícnu kyselinou (40).

To, zda konzumace kávy zhoršuje kyselý reflux, tedy může záviset na konkrétním člověku. Pokud zjistíte, že vás po kávě pálí žáha, je nejlepší se jí jednoduše vyhnout nebo omezit její příjem.

Shrnutí:

 • Důkazy naznačují, že káva může zhoršovat reflux a pálení žáhy. Pokud máte pocit, že káva vaše příznaky zhoršuje, zvažte omezení jejího příjmu.

11. Omezte příjem sycených nápojů

Zdravotníci někdy doporučují lidem s GERD omezit příjem sycených nápojů. Studie totiž zjistily, že pravidelná konzumace sycených nebo perlivých nápojů, včetně nealkoholických nápojů, sodovky a seltzeru, může být spojena s vyšším rizikem refluxu (41, 42).

Jedna studie zjistila, že zejména sycené nealkoholické nápoje zhoršují některé příznaky refluxu včetně pálení žáhy, plnosti a říhání (43).

Hlavním důvodem je, že plynný oxid uhličitý (bublinky) v sycených nápojích způsobuje, že lidé častěji říhají - což je efekt, který může zvýšit množství kyseliny unikající do jícnu (44).

Shrnutí:

 • Pití sycených nápojů dočasně zvyšuje frekvenci říhání, což může podporovat reflux kyseliny. Pokud zhoršují vaše příznaky, zkuste jich pít méně nebo se jim úplně vyhnout.

12. Nepijte příliš mnoho citrusových šťáv

Mnoho druhů citrusových šťáv, včetně pomerančové a grapefruitové, je považováno za časté spouštěče pálení žáhy (45).

Tyto složky jsou vysoce kyselé a obsahují sloučeniny, jako je kyselina askorbová, které by mohly způsobit zažívací potíže, pokud je konzumujete ve velkém množství (46).

Kromě toho, že jsou kyselé, by některé sloučeniny obsažené v citrusové šťávě mohly dráždit sliznici jícnu (47).

I když citrusová šťáva pravděpodobně přímo nezpůsobuje reflux kyseliny, mohla by pálení žáhy dočasně zhoršit.

Shrnutí:

 • Někteří lidé s refluxem uvádějí, že pití citrusové šťávy jejich příznaky zhoršuje. Některé sloučeniny v citrusové šťávě mohou kromě kyselin dráždit také sliznici jícnu.

13. V případě potřeby se vyhněte mátě peprné

Máta peprná a máta klasnatá jsou běžné přísady používané k výrobě bylinného čaje a k ochucení potravin, cukrovinek, žvýkaček, ústních vod a zubních past. Obsahují však také určité sloučeniny, které by u některých lidí mohly vyvolat pálení žáhy.

Některé studie například naznačují, že mátový olej by mohl snižovat tlak dolního jícnového svěrače, což může způsobovat pálení žáhy (48).

Jiná studie ukázala, že mentol, sloučenina obsažená v mátě, by mohl zhoršovat reflux u lidí s GERD (49).

Jedna starší studie u lidí s GERD navíc ukázala, že máta nemá vliv na dolní jícnový svěrač. Nicméně zjistila, že vysoké dávky máty by mohly zhoršit příznaky refluxu tím, že dráždí vnitřní stranu jícnu (50).

Z tohoto důvodu je lepší se mátě vyhnout, pokud máte pocit, že vám pálení žáhy zhoršuje.

Shrnutí:

 • Několik studií naznačuje, že máta a některé sloučeniny v ní obsažené mohou zhoršovat pálení žáhy a další refluxní příznaky.

14. Omezte potraviny s vysokým obsahem tuku

Smažená jídla a některé další tučné potraviny mohou být také spouštěčem GERD. Některé výzkumy ukazují, že mohou vést k pálení žáhy. Mezi příklady patří (51):

 • smažená jídla
 • bramborové lupínky
 • pizza
 • slanina
 • klobása

Takové potraviny s vysokým obsahem tuku mohou přispívat k pálení žáhy tím, že způsobují uvolňování žlučových solí do trávicího traktu, což může dráždit jícen. Zdá se také, že stimulují uvolňování cholecystokininu (CCK), hormonu v krevním řečišti, který může uvolnit dolní jícnový svěrač, čímž se žaludeční obsah dostane zpět do jícnu (52).

Jedna studie se zabývala tím, co se děje, když lidé s GERD jedí potraviny s vysokým obsahem tuku. Více než polovina účastníků, kteří uváděli spouštěče v podobě potravin, uvedla, že se u nich příznaky GERD objevily po konzumaci smažených jídel s vysokým obsahem tuku. Navíc jakmile tito lidé vyřadili ze svého jídelníčku spouštěcí potraviny, podíl těch, kteří pociťovali pálení žáhy, se snížil z 93% na 44% (53).

Je zapotřebí dalšího výzkumu, který by odhalil, jak mohou potraviny s vysokým obsahem tuku vyvolávat příznaky GERD, včetně pálení žáhy, a také jaké druhy tuků mohou mít nejsilnější účinky.

Je důležité si uvědomit, že tuky jsou nezbytnou součástí zdravé stravy. Místo toho, abyste se tukům vyhýbali, snažte se je konzumovat s mírou a ze zdravých zdrojů, jako jsou omega-3 mastné kyseliny z tučných ryb a mononenasycené tuky z olivového oleje nebo avokáda.

Shrnutí:

 • Potraviny s vysokým obsahem tuků mohou u některých lidí vyvolat příznaky GERD, včetně pálení žáhy.

Závěr

Pálení žáhy je nepříjemný problém, který může být způsoben řadou různých faktorů.

Přestože je k dispozici mnoho léků a možností léčby, které pálení žáhy zmírňují, prospěšné může být i provedení několika jednoduchých změn ve stravě a životním stylu.

Vyzkoušejte některé z výše uvedených tipů a zjistěte, co vám pomáhá zmírnit pálení žáhy a reflux kyselin.

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ STRÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

         ČERVENEC 2024 - 16 článků

 

Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života