7 působivých výhod kombinace česneku a zázvoru

Ing. Zdeněk Rozehnal

Desítky let vědeckého výzkumu ukázaly, že tyto oblíbené složky mají protizánětlivé a antioxidační vlastnosti a mohou nabídnout určitou ochranu před chorobami.

Jejich kombinace může mít také účinky na podporu zdraví. Můžete to udělat tak, že je budete konzumovat v pokrmech, nebo je budete užívat ve formě doplňků stravy.

Následuje 7 působivých potenciálních výhod společné konzumace česneku a zázvoru.

1. Poskytuje protizánětlivé účinky

Jednou z nejznámějších výhod česneku i zázvoru je jejich schopnost snižovat zánět.

I když je zánětlivá reakce těla nezbytná pro udržení zdraví, chronický zánět souvisí s progresí mnoha nemocí, včetně onemocnění srdce a některých druhů rakoviny (1).

Česnek a zázvor obsahují silné protizánětlivé rostlinné sloučeniny, které mohou pomoci potlačit prozánětlivé proteiny spojené s chronickým zánětem.

Česnek obsahuje hlavně alicin a deriváty y-glutamylcysteinu (2).

Zázvor je také vybaven protizánětlivými látkami, včetně fenolických sloučenin gingerolů a shogaolů (3).

Řada studií prokázala, že zázvor a česnek mají protizánětlivé účinky.

Studie například ukázaly, že česnek i zázvor snižují u lidí markery zánětu. Obě potraviny snižují hladinu těchto prozánětlivých proteinů (4, 5, 6, 7, 8).

Přehled 17 vysoce kvalitních studií z roku 2020 konstatoval, že užívání česnekových doplňků stravy vedlo k významnému snížení CRP a TNF-alfa (4).

Recenze 109 vysoce kvalitních studií z roku 2020 zjistila, že zázvor může být zvláště účinný, když ho lidé s artritidou používají ke snížení zánětu a bolesti (9).

Shrnutí:

 • Studie potvrzují, že česnek a zázvor mají zvlášť silné protizánětlivé účinky.

2. Může chránit před poškozením buněk

Oxidační stres nastává, když dojde k nárůstu molekul nazývaných reaktivní formy kyslíku (ROS), které přemohou obranu vašeho těla.

Antioxidační obranný systém těla zahrnuje antioxidační enzymy, jako je superoxiddismutáza a glutathionperoxidáza. Ty pomáhají udržovat hladinu ROS v rovnováze. Když je však tento systém přemožen, dojde k oxidačnímu stresu, který vede k poškození buněk (10, 11).

Studie ukazují, že česnek a zázvor mohou pomoci snížit markery oxidačního stresu, včetně vysoce reaktivní a škodlivé sloučeniny malondialdehydu.

Studie z roku 2015 poskytla lidem s diabetem 2. typu 2 gramy zázvorového prášku denně po dobu 12 týdnů. Na konci této léčby měli významně snížené hladiny malondialdehydu v krvi ve srovnání s kontrolní skupinou (12).

Studie z roku 2016 ukázala, že užívání zázvorových doplňků snižuje hladinu malondialdehydu a také zánětlivého markeru TNF-alfa u lidí s tuberkulózou (13).

Studie z roku 2008 u 13 starších lidí zjistila, že užívání česnekových doplňků stravy denně po dobu 1 měsíce snížilo hladinu malondialdehydu a zvýšilo hladinu antioxidačních enzymů superoxiddismutázy a glutathionperoxidázy (14).

Studie z roku 2020 na potkanech s Alzheimerovou chorobou navíc prokázala, že kombinovaná léčba s extraktem z česneku, zázvoru a chilli papriček významně zvýšila hladinu obranných enzymů superoxiddismutázy a glutathionperoxidázy. Rovněž významně došlo ke snížení hladiny škodlivé sloučeniny malondialdehydu (15).

Shrnutí:

 • Studie na lidech a hlodavcích ukazují, že česnek a zázvor mohou pomoci snížit markery oxidačního stresu a mohou pomoci zvýšit antioxidační obranu.

3. Může prospět kognitivnímu zdraví

Populační studie z roku 2019, která zahrnovala 27 437 Číňanů ve vyšším věku, zjistila, že u těch, kteří konzumovali česnek častěji, bylo méně pravděpodobné, že se u nich objeví kognitivní poruchy. Žili také déle než ti, kteří česnek konzumovali jen zřídka (16).

Studie ukázaly, že užívání česnekové sušiny zlepšuje paměť a pozornost u zdravých jedinců (17).

Výzkum potvrzuje, že organické sloučeniny síry v česneku mohou pomoci chránit před zánětem a degenerací nervových buněk (18).

Výzkum také zázvor spojil s kognitivními výhodami. Ve studii z roku 2011 užívání 400 nebo 800 mg zázvorového extraktu denně po dobu 2 měsíců pomohlo zlepšit kognitivní výkon a paměť u zdravých žen ve srovnání s placebem (19).

Studie na zvířatech navíc prokazují, že užívání zázvoru může pomoci snížit poškození mozku, chránit před neurodegenerativním onemocněním a zvýšit hladinu antioxidačních enzymů v mozku (20).

Shrnutí:

 • Česnek a zázvor mohou prospívat zdraví mozku ochranou proti úbytku kognitivních funkcí a zároveň jejich zlepšením.

4. Může snížit rizikové faktory srdečních chorob

Studie prokázaly, že česnek a zázvor mají silné vlastnosti chránící srdce a mohou pomoci snížit některé rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně (21):

 • zvýšeného krevního tlaku
 • vysokého cholesterolu
 • vysoké hladiny cukru v krvi

Přehled 22 vysoce kvalitních studií z roku 2014 zjistil, že konzumace česnekové sušiny významně snížila hladinu celkového a LDL cholesterolu, jakož i hladinu cukru v krvi a hladinu krevního tlaku, užívané nalačno (22).

Další studie ukázaly, že česnek pomáhá snižovat krevní tlak, hladinu cukru v krvi a cholesterol a že pomáhá předcházet ateroskleróze nebo hromadění plaku v tepnách (23).

Studie z roku 2017 zahrnující 4 628 účastníků zjistila, že konzumace 1 gramu zázvoru denně snížila u lidí riziko vysokého krevního tlaku o 8% a koronárních srdečních chorob o 13% (24, 25).

Doplňky stravy se zázvorem mohou také pomoci zlepšit kontrolu hladiny cukru v krvi a snížit hladinu triglyceridů, celkového cholesterolu a zánětlivých markerů u lidí s cukrovkou. To je významné, protože lidé s diabetem mají zvýšené riziko srdečních onemocnění (26).

Než začnete užívat vysoké dávky česneku a zázvoru, měli byste se poradit se zdravotnickým pracovníkem, protože mohou interagovat s určitými léky. Mezi ně patří především léky na ředění krve, které jsou používány k léčbě srdečních onemocnění (27, 28).

Shrnutí:

 • Studie ukazují, že zázvor a česnek mohou pomoci snížit rizikové faktory srdečních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a vysoké hladiny lipidů v krvi, a pomáhat chránit před srdečními chorobami.

5. Může být přínosem pro osoby s cukrovkou

Česnek a zázvor mohou pomoci snížit hladinu cukru v krvi a zlepšit další ukazatele zdraví u lidí s cukrovkou, zvláště pokud je užíváte ve formě doplňků stravy.

Studie z roku 2020 u 103 lidí s diabetem 2. typu poskytla účastníkům 1,2 gramu zázvorových doplňků stravy denně po dobu 90 dnů. Ti, kteří to užívali, zaznamenali větší snížení hladiny cukru v krvi a celkového cholesterolu než ti, kteří užívali placebo (29).

Recenze z roku 2018, která zahrnovala 10 vysoce kvalitních studií, zjistila, že užívání zázvorových doplňků stravy zvýšilo HDL (dobrý) cholesterol chránící srdce a snížilo hladinu hemoglobinu A1c (HbA1c) v krvi. Tato molekula je markerem pro dlouhodobou kontrolu hladiny cukru v krvi a LDL (špatného) cholesterolu. Když se tento hemoglobin sníží, znamená to, že se váš zdravotní stav zlepšuje (30).

Studie potvrzují, že i česnekové doplňky stravy mohou být užitečné i pro lidi s cukrovkou. Recenze 33 studií z roku 2018 zjistila, že celkově byly česnekové doplňky stravy účinnější než léčba placebem při snižování triglyceridů, hladiny cukru v krvi, celkového cholesterolu, LDL (špatného) cholesterolu a HbA1c u lidí s cukrovkou (31).

Recenze z roku 2017 zahrnovala devět vysoce kvalitních studií, ve kterých byly lidem s diabetem typu 2krát denně podávány česnekové doplňky stravy v dávkách až 1,5 gramů. Účastníci, kteří absolvovali tuto léčbu, zaznamenali významné snížení hladiny cukru a lipidů v krvi (32).

Pokud uvažujete o používání doplňků stravy s česnekem a zázvorem k léčbě cukrovky nebo zvýšené hladiny cukru v krvi, poraďte se s lékařem, abyste se ujistili, že je to ve vašem případě bezpečné.

Shrnutí:

 • Česnek a zázvor pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi a zlepšují další ukazatele zdraví. Než začnete užívat vysoké dávky česneku a zázvoru, poraďte se s lékařem.

6. Potenciální protirakovinné vlastnosti

Některé důkazy naznačují, že strava bohatá na česnek a zázvor může pomoci chránit před určitými typy rakoviny. Může to být způsobeno jejich koncentrací protizánětlivých a antioxidačních sloučenin, které pomáhají chránit před poškozením buněk.

Například výsledky populačních studií naznačují, že u lidí, kteří konzumují více česneku ve své stravě, je méně pravděpodobné, že u nich dojde k rozvoji kolorektálního karcinomu (33, 34).

Studie z roku 2020 na 660 portorikánských ženách zjistila, že vysoká spotřeba česneku a cibule byla spojena se sníženým rizikem rakoviny prsu (35).

Studie také zjistily, že příjem česneku je spojen se sníženým rizikem rakoviny plic a rakoviny žaludku (36, 37).

Mnoho laboratorních studií i studiích na zvířatech zjistilo, že zázvor má protirakovinné účinky proti několika typům rakovinných buněk, zvláště (38, 39, 40, 41):

 • buňky rakoviny pankreatu
 • buňky rakoviny prostaty
 • buňky rakoviny prsu

Shrnutí:

 • Výzkum prokazuje, že konzumace stravy bohaté na česnek a zázvor může poskytnout určitou ochranu před určitými druhy rakoviny. Pokud jste se rozhodli pro ortodoxní léčbu rakoviny, řiďte se radami svého lékaře.

7. Může podporovat zdravou imunitní odpověď

Česnek a zázvor mají silné protizánětlivé, antioxidační, antivirové a antimikrobiální vlastnosti. Jejich přidání do vaší stravy tedy může pomoci udržet váš imunitní systém zdravý.

Česnek obsahuje sloučeniny, včetně alicinu a dialylsulfidu, které mohou pomoci zvýšit aktivitu imunitních buněk a inhibovat expresi zánětlivých proteinů, jako je interleukin 1 beta (IL-1beta) a TNF-alfa. Mohou také snížit produkci škodlivých molekul potlačením určitých enzymů (42, 43).

Zázvor může také pomoci podpořit imunitní zdraví tím, že inhibuje vaše buňky v produkci proteinů podporujících zánět, jako je TNF-alfa a interleukin-8 (IL-8) (44).

Studie z roku 2019 u 70 lidí s revmatoidní artritidou poskytla účastníkům 1,5 gramu zázvorové sušiny denně po dobu 12 týdnů. Studie zjistila, že zázvorová sušina zvyšuje expresi genů, které pomáhají předcházet autoimunitní reakci. Rovněž snížila expresi genů podporujících zánět (45).

Česnek a zázvor nabízejí silné antivirové a antibakteriální účinky proti řadě patogenů, včetně chřipky a infekcí dýchacích cest (46, 47).

Užívání doplňků stravy ve vyšším věku s česnekovým extraktem může pomoci zlepšit funkci imunitních buněk a snížit závažnost příznaků nachlazení a chřipky i u zdravých jedinců (48).

Shrnutí:

 • Česnek a zázvor mohou prospívat imunitě snížením zánětu a zlepšením funkce imunitních buněk.

Závěr

Vědci věděli o zdravotních výhodách česneku a zázvoru po celá desetiletí. Existuje však omezený výzkum možných účinků kombinace česneku a zázvoru na zdraví, ať už ve vaší stravě nebo při aplikaci formou doplňků stravy.

Studie potvrzují, že česnek i zázvor nabízejí významné zdravotní výhody.

Ačkoli studií kombinovaných účinků česneku a zázvoru je málo, přidání obou těchto účinných složek do vaší stravy pravděpodobně nějakým způsobem prospěje vašemu zdraví.

Pokud však máte zájem o užívání vysokých dávek česneku a zázvoru, promluvte si nejprve se svým lékařem. To je zvláště důležité, pokud se necítíte v pohodě nebo v současné době užíváte chemické léky.

Věda potvrzuje, že kurkumin je stejně účinný nebo účinnější než 14 chemických léků

Kurkuma je jednou z nejdůkladněji zkoumaných rostlin, které dnes existují. Její léčivé vlastnosti a složky (především kurkumin) byly předmětem více než 5600 recenzovaných a publikovaných biomedicínských studií. Ve skutečnosti náš pětiletý výzkumný projekt o této posvátné rostlině odhalil více než 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, stejně jako 175 zřetelných příznivých fyziologických účinků.

Databáze s více než 1 600 vědeckými studiemi o kurkumě je možné stáhnout zde.

Mohutný podrobný výzkum potvrdil skutečnost, že extrakt kořene kurkumy je v mnoha případech účinnější než chemické léky, ale hlavně bez vedlejších nechtěných účinků. Níže se s nimi můžete seznámit.

Lipitor/Atorvastatin (lék na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v časopise Drugs in R & D ukázala, že standardizovaný extrakt z kurkumy byl účinnější než lék Atorvastatin. Kurkuminoidy dosahovaly také lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u cukrovkářů 2. typu.

Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikovaná v časopise Phytotherapy Research zjistila, že primární polyfenol v kurkuminu, šafránově zbarvený pigment, známý jako kurkumin, má lepší výsledky při srovnání se steroidy při léčbě chronické uveitidy, zánětlivého očního onemocnění.

Studie z roku 2008 publikovaná v akutní zdravotní péči zjistila, že kurkumin je účinnější ve srovnání s kortikosteroidním lékem dexamethason používaném při transplantací plic.

Prozac / fluoxetin a imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikovaná v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica zjistila, že kurkumin je účinnější než obě dvě antidepresiva.

Aspirin (ředění krve)

Studie in vitro a ex vivo z roku 1986, publikovaná v časopise Journal Arzneimittelforschung, zjistila, že kurkumin má podobné účinky proti srážlivosti krve jako Aspirin. Použití kurkuminu u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví jako bezpečnější než aspirin a určitě výhodnější u pacientů současně vyžadujících terapii proti artritidě.

Protizánětlivé léky

Studie z roku 2004 publikovaná v časopise Oncogene zjistila, že kurkumin (stejně jako resveratrol) jsou účinnými alternativami k léčbě jako aspirin, ibuprofen, sulindac, fenylbutazon, naproxen, indometacin, diklofenak, dexamethason, celecoxib a tamoxifen. Kurkumin vykázal protizánětlivý a protirakovinný účinek.

Oxaliplatina (chemoterapeutická droga)

Studie z roku 2007 publikovaná v International Journal of Cancer (Mezinárodním žurnálu rakoviny) zjistila, že kurkumin má lepší výsledky v potlačování růstu rakovinných buněk kolorektálního karcinomu  ve srovnání s oxaliplatinou.

Metformin (lék proti cukrovce)

Studie z roku 2009 publikovaná v časopise Biochemitry a and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak by kurkumin mohl být cenný při léčení diabetu, zjistil, že aktivuje AMPK (zvyšuje příjem glukózy) a potlačuje expresi glukoneogenních genů (potlačuje produkci glukózy v játrech) v buňkách hepatomu.

Překvapením je, že kurkumin je 500 až 100 000krát účinnější než metformin při aktivaci AMPK.

Další léčebné přínosy kurkuminu

Dalším způsobem jakým kurkumin a jeho složky odhalují své pozoruhodné terapeutické vlastnosti, je ve výzkumu rakovin rezistentních vůči lékům a lékům rezistentních na léky.

Existuje nejméně 54 studií, které zdokumentovaly, že kurkumin může indukovat buněčnou smrt rakovinných buněk nebo senzibilizovat rakovinné buněčné linie rezistentní na léčbu ke konvenční léčbě.

Tisícileté zkušenosti s kurkumou, co by  na jedné straně s potravinou na druhé jako lékem ji staví do pozice alternativní léčby rakoviny.

Zdroj: https://themindunleashed.com/2014/06/science-confirms-turmeric-effective-14-drugs.html

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ EXTRAKTY

S CERTIFIKÁTY

Níže uvedené nejúčinnější přírodní přípravky s ochrannou známkou Superionherbs sice mohou velice dobře účinkovat, nicméně je vhodné souběžně začít u sebe, protože chronické obtíže mají zpravidla tyto společné jmenovatele:

Jedině ochranná známka "Superionherbs" garantuje množství účinných látek v níže uvedených extraktech a samozřejmě u každé šarže.

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max

Reishi extrakt, Reishi spór a Reishi Triterpen Max
Reishi (čínsky Ling Zhi) a její užívání, uvádějí staré čínské spisy z doby už před více než 2 400 lety. Tato vzácná houba je také nazývaná latinsky Ganoderma lucidum, v překladu "božská houba...

Cordyceps sinensis

Cordyceps sinensis
Cordyceps je velice specifická cizopasná houba, která roste od nepaměti pouze v horských oblastech Číny a Tibetu. Pro své specifické účinky je v čínské medicíně především Cordyceps sinensis používán...

Sibiřská Čaga

Sibiřská Čaga
Čaga, dřevokazná houba se živí šťávami stromů, především z břízy, jilmu, jeřabiny, jasanu, ale nejvyšší léčivé účinky má houba Čaga rostoucí na břízách. Ideální sběr je na podzim a na jaře, kdy má...

Hericium erinaceus

Hericium erinaceus
Hericium je poměrně vzácná houba, která svým tvarem připomíná mořský korál. Roste paraziticky především na tvrdém dřevě dubů a buků, přičemž roste zejména v jihovýchodní Asii. Na našem území ji...

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)

Coriolus versicolor (Outkovka pestrá)
- na konci stránky: "Klinické studie s Coriolusem u onkologických pacientů" Coriolus versicolor nebo-li čínsky YunzhiYunzhi je druhem dřevokazné houby, která je již celá staletí využívá v tradiční...

Shiitake

Shiitake
Shiitake (lat. Lentinus edodes), česky Houževnatec jedlý je uznávaný přírodní prostředek jako Reishi, Cordyceps, Hericium a Sibiřská Čaga. Jejími hlavními aktivními komponenty jsou polysacharidy...

Hlíva ústřičná

Hlíva ústřičná
V posledních desetiletích se základní výzkum věnuje daleko podrobněji než kdykoli jindy komlexnějšímu složení a biologickým účinkům hlívy ústřičné a jejím jednotlivým složkám. Na základě výsledků...

Agaricus

Agaricus
Agaricus blazei Murill, česky žampion brazilský Agaricus blazei Murrill je jedlá brazilská houba s nízkým obsahem kalorií a velkým množství živin. Pochází z malé brazilské vesnice jménem Piedade...

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)

BetaGlukan Maxcell (s Resveratrolem a Acerolou)
Beta glukany 1,3/1,6D jsou přírodní polysacharidy nacházející se také v buněčných stěnách kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae a všech medicinálních hub. Obsažené beta-glukany jsou získávány...

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)

C-Max komplex (Camu camu s quercetinem)
Synergická kombinace extraktu z plodů ze stromu Camu Camu a quercetinu s maximální vstřebatelností vitamínu C. Camu Camu Camu Camu je nízký malý strom rostoucí divoce podél řek v oblastech...

Ashwagandha

Ashwagandha
(Ashwagandhá – witánie snodárná – witánie uspávající – Withania somnifera) je polokeř, který dorůstá do výšky 1 - 1,5 metru. Původem je ze severozápadní Indie. Roste také v severní Africe a na...

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent

Kurkumin (fytosomální extrakt), italský patent
10 prokázaných zdravotních přínosů kurkuminu Koření známé jako kurkuma je možná nejúčinnějším existujícím doplňkem stravy. Mnoho kvalitních studií ukazuje, že kurkuma má zásadní přínosy pro vaše...

Rdesno mnohokvěté - He shou wu

Rdesno mnohokvěté - He shou wu
Che-šou-wu (He Shou Wu) je v asijské bylinné medicíně jednou z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných posilujících bylin. He-šou-wu je zpracovaná kořenová hlíza rostliny Polygonum multiflorum (rdesno...

Graviola - Annona

Graviola - Annona
Extrakt z listí ze stromu Graviola - přirozený zabiják rakovinových buněk – 10.000 krát silnější než chemoterapie A proč to nevíme? Je to proto, protože určité velké korporace chtějí dostat zpět...

Maca

Maca
Maca, přezdívaná jako peruánský ženšen nebo peruánská viagra roste v jihoamerických Andách, vyskytuje se ve výškách kolem 4000 metrů n.m. a odolává až mrazům -20°C, stejně jako žáru slunce. Vzhledem...

Chitomax

Chitomax
Princip působení Chitomaxu: Je známo, že viskózní vláknina a zejména chitosan působí na metabolismus tuků, snižuje vstřebávání cholesterolu ze stravy a váže se na žlučové kyseliny, a tím snižuje...

Fenuprim

Fenuprim
chitomax + bylinky + kyselina alfalipoová FENUPRIM – jedinečná kombinace pěti přírodních látek, synergicky působících, která vám může pomoci při formování vaší postavy. Pro většinu lidí jsou právě...

Dračí krev

Dračí krev
Dračí krev – Dragons blood Když se v amazonské džungli někdo poraní, škrábne nebo je pokousán hmyzem, někdy můžete vidět jak mačetou sekne do jednoho druhu stromu a temně rudou pryskyřici si kápne do...

Danshen Q10 cardio

Danshen Q10 cardio
Danshen Q10 cardio Synergická kombinace extraktů a mikroživin pro normální funkci srdce. Kombinace extraktu z kořene Danshen, koenzymu Q10, vitamínu E a thiaminu je synergická kombinace – působení...

Šafrán

Šafrán
Saffron – Brain and Neuro balancer Přírodní doplněk stravy určený ke zmírnění stresu, zlepšení nálady a zvýšení pocitu pohody. Obsahuje unikátní synergicky působící kombinaci patentovaného extraktu...

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent

Ostropestřec mariánský (fytosomální extrakt), italský patent
Silybin Phytosome® – silibinin s vysokou vstřebatelností - novinka na ochranu a regeneraci jater Jaterní buňky odstraňují mj. z krve trávicího ústrojí baktérie, viry a jiné patogeny. Zdravá játra do...

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent

Boswellia (fytosomální extrakt), italský patent
Boswellia Phytosome® - novinka s vysokou vstřebatelností, s protizánětlivým a protibolestivým účinkem Boswellia serrata, česky kadidlovník pilovitý je středně velký strom z čeledi březulovitých. Jeho...

S-Acetyl-L-Glutathion

S-Acetyl-L-Glutathion
Glutathion je nejsilnější antioxidant, který vytváří tělo, přičemž S-acetyl-L-Glutathion je nejpokročilejší formou biologicky dostupného glutathionu. Jeho účinnost se rovná nitrožilnímu podávání...

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení

Supík - sirup pro DĚTI na podporu imunity - unikátní složení
NOVINKA  Unikátní kombinace vysoce kvalitních extraktů z hub a rostlin, doplněná o betaglukan vysoké čistoty (nad 80%) a vitamíny na podporu imunity. Devět složek synergicky spojených v...

Každá nemoc je způsobena narůstající jedovatostí lidského organismu.

Úžasný: MUDr. Henry Bieler

 

 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ČLÁNKY

 

       NOVĚ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

           BŘEZEN 2024 -31 článků

           DUBEN 2024 - 15 článků

 

Nejlepší DIETY pro celkové zdra ví v roce 2024 - středomořská, DASH a MIND - U.S. News & World Report

  

100% REISHI - houba mládí a zdravé dlou h ověkosti - 3 unikátní, bezkonkurenční extrakty

31 důvodů proč se NENECHÁM OČKOVAT - izraelský rabín Chananya Weisman

Dr. Peter  McCullough: Jak přírodně DETOXIKOVAT tělo PO OČKOVÁNÍ mRNA vakcínou (protokol) - video

  Devastující efekt pro zdraví - glutaman sodný, aspartam a další excitotoxiny

Jak se přírodní cestou uzdravit z chronické Boreliózy, Chlamydiózy, EB virózy... únavového syndromu

CORDYCEPS - silná imunita a nárůst energie

Překyselené tělo: začátek vážné nemoci

ZVRÁCENÍ POSTUPU DIABETU 2. typu začíná u ignorování běžných doporučení, MUDr. Sarah Hallbergová - video

Protokol pro prevenci pro uzdravené klienty - Ing. Zdeněk Rozehnal

BOSWELIA serrata (kadidlo) - jeden z nejsilnějších přírodních léků Matky Země

Tibetská houba, tibetské krystaly a kombucha - darování, prodej

Léčte záněty a ne Cholesterol, MUDr. Marc Sircus

100% ČAGA ze Sibiře, nejvyšší množství účinných látek garantující Certifikát 

Mamografie způsobuje rakovinu prsu, MUDr. Ben Johnson, M.D., N.M.D., D.O.

Účinný lék na rakovinu plic na Kubě, proč ho mít nemůžeme? Leif Davenport

Artróza - kmenové buňky - Podvod!

Lékaři se sami uzdravili z Roztroušené sklerózy, prof. George Jelinek, dr. Terry Wahlsová

Jak se skutečně zdravě stravovat...

Proč průběžně a jak detoxikovat tělo

  PROTINÁDOROVÝ účinek extraktů z REISHI a CORIOLUSU na úrovni klinických studií

Žaloba na farmaceutické korporace, MUDr. Matthias Rath

Koloidní stříbro - účinné přírodní antibiotikum, hustoty koloidního stříbra, doporučené dávkování

 

  Odstranění rtuti, hliníku a dalších toxinů z těla, včetně p revence - MUDr. Dietrich Klinghardt

Zblblo již lidstvo natolik, že se nechá obelhat pohádkami o vražedném oxidu uhličitém?

Jak na Parkinsona? Glutathionem, Hericiem a odstraněním neurotoxinů Chlorellou

    Zkušenosti klientů s Úspěšnou léčbou především boreliózy, chlamydiózy, únavového syndromu...

 

Proč my máme potravinové alergie, přičemž je naši prarodiče neměli?

 

OVĚŘENÉ PŘÍRODNÍ PŘÍPRAVKY

Cílem správné medicíny je předcházení nemocí a prodloužení zdravé dlouhověkosti. Ideálem medicíny je odstranit mít potřebu lékaře.

MUDr. William J. Mayo

 

 

TŘI UNIKÁTNÍ EXTRAKTY

Z DUANWOOD RED REISHI

Za  účinné  se  z  Reishi  považují  pouze  kvalitně  provedené  a  čisté  extrakty,  které  mají  dobrou  biologickou  dostupnost  a  jsou  zbavené  nestravitelného  chitinu;  nelze  tedy  použít  pouhý  prášek  z  usušené  houby.

 

          EXTRAKT                 SPÓR

Nejsilnější extrakt z REISHI na českém trhu!!!100% spórový prášek z Duanwood Red Reishi!!!

 

TRITERPEN MAX

Extrakt s vysokým obsahem triterpenoidů. Více než 20 triterpenoidů%!

ZDE ROSTE NEJÚČINNĚJŠÍ REISHI

DUANWOOD RED REISHI

zdroj výše nejúčinnějších extraktů

Video z návštěvy Čechů u pěstitelů Duanwood Red Reishi v Číně, v horské oblasti Jiangshan

 

FAKTA O REISHI,

MYKOLOGIE, HISTORIE, PĚSTOVÁNÍ, ÚČINNÉ LÁTKY, JAK JE TO S JEJÍ KVALITOU?

 

 

 

 CORDYCEPS, EXTRA SILNÝ

NEJVYŠŠÍ GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - CERTIFIKÁT COA

Nejsilnější Cordyceps na českém trhu!!!

CORDYCEPS - video

100% Sibiřská Čaga

ČAGA - video

HERICIUM - video

 

  BETAGLUKAN           HLÍVA

        extrakt               extrakt

Betaglucan MaxCellHlíva ústřičná

BETAGLUKAN - video

 

    KURKUMIN            AŠVAGANDA

        extrakt                    extrakt

Betaglucan MaxCellNejsilnější Ašvaganda na Českém trhu

ASHWAGANDHA - video

 

RDESNO             ANNONA

extrakt                  extrakt

Vysoce účinný extrakt z listů

 

ČAGA - video

Z ověřených dat vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je třináckrát lépe chráněn, než člověk, který má dvě dávky vakcíny.

prof. Jiří Beran, 13.11.2021

prof. Jiří Beran, 15.11.2021

 

TEČKOVANÝ PŘÍBĚH

"NEVĚŘÍM UŽ BÍLÝM PLÁŠŤŮM, ALE LIDEM"

medicinský inženýr

JURAJ Orság


 

TEČKOVANÉ PŘÍBĚHY

dokument z 31. srpna 2022

Nadační fond Svědomí Národa

 

KUBEK 2009

 

DOKUMENT ČT 2

BYZNYS V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH

DOKUMENT ČT 2

ŠKODLIVOST MOBILNÍCH SÍTÍ

             TEST

BARVOSLEPOSTI

 

 

ROK SI NIČÍME IMUNITU,

možná i proto je tolik nemocných, říká česká vědkyně, vedoucí týmu Centra buněčného a tkáňového inženýrství FN u sv. Anny...

doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

Aktualizovaný jmenný seznam s portovců zemřelých od 1.1.2021 do 31.12.2023 v souvislosti s "vakcinací" na covid

Ú MRTÍ - 1480

SRDEČNÍ ZÁSTAVY - 2107

   PATOLOG dr. Ryan Cole oprávněně VAROVAL

 

RENOMOVANÝ PATOLOG   dr. RYAN COLE - přednáška

ALARMUJÍCÍ EFEKT  covid (spike) injekcí (mRNA) na mozek, srdce, ledviny a ostatní orgány

 • Spousta lidí postrádá enzym, který rozkládá RNA
 • Naprosto porušujeme Norimberský kodex z roku 1947...

český dabing - 17:08

Lékařský summit, San Antonio, Texas, USA - 27.7.2021

 

AMERICA´S FRONTLINE DOCTORS

POSTAVIT SE NA ODPOR

 

FRONTLINE NEWS

 

 

ZAČNĚTE U SEBE

ZÁKLADEM ZDRAVÍ JE PREVENCE S NÁVRATEM K PŘÍRODĚ

Doporučuji:

každé ráno cca 30 minut před snídaní

vypít cca 4 dcl vlažné čisté pramenité vody s citrónem (můžete přidat až půl lžičky jedlé sody) a pro posílení imunity a energie můžete použít dvojitý extrakt (1-2 kapsle) z

  a nejdříve po 15 minutách:

případně nejen pro psychiku:

pro střevo kvalitní probiotika:

 • kysané zelí, které si sami jednoduše vyrobíte POUZE VY! Pozor na "BRUSELSKÉ" kysané zelí! S éčkama
 

 

VÁLEK U MORAVCE V OVM

10. dubna 2022

NEHORÁZNĚ LŽE

 

 

Fakta nepřestávají existovat tím, že se o nich nesmí hovořit. Pravda je dcerou času

 

SVĚT SE ZBLÁZNIL

Toto je novodobá reklama na co?

MUDr. Anastasia Maria Loupis: Tento model je v ohrožení života